ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้CUMIPMT  ในMicrosoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าดอกเบี้ยสะสมของการชำระเงินกู้ระหว่าง start_period และ end_period

ไวยากรณ์

CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CUMIPMT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ย

 • Nper    จำเป็น จํานวนงวดการจ่ายเงินทั้งหมด

 • Pv    จำเป็น มูลค่าปัจจุบัน

 • Start_period    จำเป็น คาบเวลาแรกในการคํานวณ ช่วงเวลาการจ่ายเงินมีหมายเลขที่เริ่มต้นด้วย 1

 • End_period    จำเป็น คาบเวลาสุดท้ายในการคํานวณ

 • ชนิด    จำเป็น การตั้งเวลาของการจ่ายเงิน

Type

กำหนดเวลา

0 (ศูนย์)

การชำระเงินที่จุดสิ้นสุดของคาบเวลา

1

การชำระเงินที่จุดเริ่มต้นของคาบเวลา

ข้อสังเกต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสอดคล้องกับหน่วยที่คุณใช้ในการระบุอัตราและ nper ถ้าคุณผ่อนจ่ายรายเดือนเป็นเวลาสี่ปีด้วยอัตราดอกเบี้ยรายปี 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้ 10%/12 สําหรับ rate และใช้ 4*12 สําหรับ nper หากคุณผ่อนให้เงินกู้เดียวกันแบบรายปี ให้ใช้ 10% สําหรับค่า rate และ 4 สําหรับ nper

 • ถ้าค่า ≤ 0, nper ≤ 0, หรือ pv ≤ 0 ฟังก์ชัน CUMIPMT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า start_period < 1 และ end_period < 1 หรือ start_period > end_period แล้ว ฟังก์ชัน CUMIPMT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า type เป็นตัวเลขใดๆ ที่นอกเหนือจาก 0 หรือ 1ฟังก์ชัน CUMIPMT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.09

อัตราดอกเบี้ยรายปี

30

จำนวนปีในการกู้เงิน

125000

มูลค่าปัจจุบัน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CUMIPMT(A2/12,A3*12,A4,13,24,0)

จำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดของการชำระเงินกู้ในปีที่สอง ซึ่งมีคาบเวลาตั้งแต่ 13 ถึง 24

-11135.23213

=CUMIPMT(A2/12,A3*12,A4,1,1,0)

จำนวนดอกเบี้ยของการชำระเงินกู้แบบครั้งเดียวในเดือนแรก

-937.5

หมายเหตุ: 

 • หารอัตราดอกเบี้ยด้วย 12 เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยรายเดือน คูณจํานวนปีที่ชําระเงินด้วย 12 เพื่อรับจํานวนเงิน

 • ในมุมมอง Excel สำหรับเว็บ เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ในรูปแบบที่เหมาะสม ให้เลือกเซลล์ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ทั่วไป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×