ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน GCD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับตัวหารร่วมมากของจํานวนเต็มอย่างน้อยสองจํานวน ตัวหารร่วมมากคือจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่หารทั้ง number1 และ number2 โดยไม่มีเศษเหลือ

ไวยากรณ์

GCD(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GCD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1, number2, ...    ต้องระบุ Number1 ส่วนตัวเลขอื่นๆ ที่ตามมาจะมีหรือไม่ก็ได้ ค่า 1 ถึง 255 ถ้าค่าใดไม่ใช่จํานวนเต็ม ก็จะถูกปัดเศษทิ้ง

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน GCD จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดๆ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ ฟังก์ชัน GCD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • หนึ่งหารค่าใดๆ ได้เสมอ

  • จำนวนเฉพาะจะมีแค่ค่าตัวเอง และหนึ่งที่สามารถหารได้

  • ถ้าพารามิเตอร์ไปยัง GCD >=2^53 ฟังก์ชัน GCD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=GCD(5, 2)

ตัวหารร่วมมากของ 5 และ 2

1

=GCD(24, 36)

ตัวหารร่วมมากของ 24 และ 36

1.2

=GCD(7, 1)

ตัวหารร่วมมากของ 7 และ 1

1

=GCD(5, 0)

ตัวหารร่วมมากของ 5 และ 0

5

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×