ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

WORKDAY (ฟังก์ชัน WORKDAY)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน WORKDAY ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ใช้แสดงถึงวันที่เป็นจำนวนวันทำงานก่อนหรือหลังวันที่ที่ระบุ (วันที่เริ่มต้น) โดยจะไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันที่ใดก็ตามที่ถูกระบุให้เป็นวันหยุดไว้ในวันทำงาน ฟังก์ชัน WORKDAY จะทำหน้าที่แยกวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดต่างๆ ออกต่างหาก ขณะทำการคำนวณหาวันที่ครบกำหนดชำระค่าสินค่าตามใบแจ้งหนี้ เวลาจัดส่งที่กำหนด หรือจำนวนวันที่ใช้ทำงานจนเสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคำนวณเลขลำดับของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันทำงาน ให้ใช้ฟังก์ชัน WORKDAY.INTL

ไวยากรณ์

WORKDAY(start_date, days, [holidays])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน WORKDAY มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Start_date    (ต้องระบุ) คือวันที่ที่ใช้แทนวันที่เริ่มต้น

  • Days    (ต้องระบุ) คือจำนวนของวันที่ไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์และไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ก่อนหรือหลัง start_date ค่าบวกของวันเป็นวันที่ในอนาคต และค่าลบเป็นวันที่ในอดีต

  • Holidays    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือรายการที่เลือกได้ของวันที่หนึ่งวันขึ้นไปที่ไม่นับรวมในปฏิทินการทำงาน เช่น วันหยุดของรัฐหรือประจำชาติและวันหยุดอื่นๆ ที่ไม่แน่นอน รายการนี้อาจเป็นช่วงของเซลล์ที่มีวันที่หรือค่าคงที่อาร์เรย์ของเลขลำดับ (serial number) ที่ใช้แทนวันที่

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2551,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามมีค่าวันที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน WORKDAY จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า start_date รวมกับ days ได้ผลลัพธ์เป็นวันที่ที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน WORKDAY จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า day ไม่เป็นจำนวนเต็ม จะมีการตัดเศษทศนิยมทิ้ง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

1/10/2551

วันที่เริ่มต้น

151

จำนวนของวันที่ใช้ทำงานจนเสร็จสิ้น

26/11/2551

วันหยุด

4/12/2551

วันหยุด

21/1/2552

วันหยุด

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=WORKDAY(A2,A3)

วันทำงานวันที่ 151 นับจากวันที่เริ่มต้น (30/4/2552)

30/4/2552

=WORKDAY(A2,A3,A4:A6)

วันทำงานวันที่ 151 นับจากวันที่เริ่มต้น โดยไม่รวมวันหยุด (5/5/2552)

5/5/2552

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×