ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน WORKDAY ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับตัวเลขที่แสดงถึงวันที่ที่เป็นจํานวนวันทํางานก่อนหรือหลังวันที่ที่ระบุ (วันที่เริ่มต้น) วันทํางานไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันที่ใดๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นวันหยุด ใช้ WORKDAY เพื่อแยกวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดเมื่อคุณคํานวณวันครบกําหนดของใบแจ้งหนี้ เวลาในการจัดส่งที่คาดไว้ หรือจํานวนวันที่ทํางานที่ดําเนินการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคำนวณเลขลำดับของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันทำงาน ให้ใช้ฟังก์ชัน WORKDAY.INTL

ไวยากรณ์

WORKDAY(start_date, days, [holidays])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน WORKDAY มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Start_date    จำเป็น วันที่ที่แสดงถึงวันที่เริ่มต้น

  • วัน    จำเป็น จํานวนวันที่ไม่ใช่สัปดาห์และไม่ใช่วันหยุดก่อนหรือหลัง start_date ค่าบวกของวันจะให้ผลลัพธ์เป็นวันที่ในอนาคต ค่าลบจะให้ผลลัพธ์เป็นวันที่ในอดีต

  • วัน หยุด    ไม่จำเป็น รายการตัวเลือกของวันที่อย่างน้อยหนึ่งวันที่ที่จะไม่รวมในปฏิทินการทํางาน เช่น วันหยุดของรัฐและประจําชาติ และวันหยุดลอยน้ํา รายการอาจเป็นช่วงของเซลล์ที่มีวันที่หรือค่าคงที่อาร์เรย์ของเลขลําดับที่แสดงวันที่

สิ่งสำคัญ: ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าป้อนวันที่ถูกป้อนเป็นข้อความ

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 จะมีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 39,448 วัน

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามมีค่าวันที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน WORKDAY จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า start_date รวมกับ days ได้ผลลัพธ์เป็นวันที่ที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน WORKDAY จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า day ไม่เป็นจำนวนเต็ม จะมีการตัดเศษทศนิยมทิ้ง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

1/10/2551

วันที่เริ่มต้น

151

จำนวนของวันที่ใช้ทำงานจนเสร็จสิ้น

26/11/2551

วันหยุด

4/12/2551

วันหยุด

21/1/2552

วันหยุด

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=WORKDAY(A2,A3)

วันทำงานวันที่ 151 นับจากวันที่เริ่มต้น (30/4/2552)

30/4/2552

=WORKDAY(A2,A3,A4:A6)

วันทำงานวันที่ 151 นับจากวันที่เริ่มต้น โดยไม่รวมวันหยุด (5/5/2552)

5/5/2552

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×