ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เมื่อมีการสร้างผู้ใช้ใหม่ใน Office 365 พวกเขาจะได้รับไลบรารี OneDrive for Business ของพวกเขาเองสำหรับการจัดเก็บและการแชร์เอกสาร ในไลบรารีดังกล่าว โฟลเดอร์ "แชร์ักับทุกคน" ซึ่งจะแชร์กับทั้งองค์กรยกเว้นผู้ใช้ภายนอก สำหรับผู้ใช้ โฟลเดอร์นี้จะเหมือนกับโฟลเดอร์สาธารณะที่ทุกคนในองค์กรสามารถดูได้ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้ใน OneDrive for Business

โฟลเดอร์แชร์กับทุกคนใน OneDrive for Business

เริ่มต้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 โฟลเดอร์ แชร์กับทุกคน จะไม่มีการเตรียมใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่อีกต่อไปเพื่อป้องกันความสับสนและการแชร์โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเกิดจากผลลัพธ์ของฟีเจอร์นี้ เฉพาะผู้ใช้ใหม่เท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ผู้ใช้เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบและจะสามารถใช้โฟลเดอร์นี้เพื่อแชร์กับทั้งองค์กรได้ตามเดิม

ถ้าคุณต้องการคืนค่าโฟลเดอร์ แชร์กับทุกคน ที่มีการเตรียมใช้งานเอาไว้แล้ว เมื่อผู้ใช้ใหม่ถูกสร้างขึ้น ให้ดำเนินการหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้

สร้างโฟลเดอร์ "แชร์กับทุกคน" หลังจากที่ผู้ใช้ถูกสร้างขึ้น

ถ้าคุณมีผู้ใช้เพียงกลุ่มเดียว และคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ แชร์กับทุกคน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. แนะนำให้ผู้ใช้ของคุณไปที่ OneDrive for Business

  2. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ แชร์กับทุกคน (หรือชื่อที่คล้ายกัน) แล้วทำตามขั้นตอนเดียวกันกับที่คุณทำเพื่อสร้างเอกสารจาก OneDrive for Business

  3. แชร์โฟลเดอร์กับทุกคนในองค์กรตามที่อธิบายไว้ใน แชร์เอกสารหรือโฟลเดอร์ใน OneDrive for Business

ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับผู้ใช้ใหม่แต่ละรายที่คุณสร้าง

ใช้ cmdlet ของ Windows PowerShell เพื่อคืนค่าการเตรียมใช้งาน "แชร์กับทุกคน"

ถ้าคุณหรือผู้ใช้ของคุณไม่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ แชร์กับทุกคน ด้วยตนเองทุกครั้งที่ผู้ใช้ใหม่ถูกสร้างขึ้น และคุณต้องการคืนค่าฟังก์ชันการทำงานปัจจุบันใน Office 365 คุณสามารถเรียกใช้ cmdlet ของ Windows Powershell ต่อไปนี้ใน SharePoint Online

Set-SPOTenant –SharingCapability Disabled –ProvisionSharedWithEveryoneFolder $true

เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet ของ Windows Powershell ใน SharePoint Online ให้ดูที่ บทนำสู่ SharePoint Online Management Shell

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×