ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

คีย์ลัดคือการกดแป้นอย่างน้อยสองแป้นร่วมกัน เมื่อกดแล้วจะสามารถใช้ทำงานที่โดยปกติแล้วจะต้องใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่นๆ แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายที่นี่จะหมายถึงเค้าโครงแป้นพิมพ์ Lync ของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา

แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้จะสัมพันธ์กับพื้นที่คุณลักษณะของส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ของ Lync ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องอยู่ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ จึงจะสามารถใช้แป้น Esc เพื่อปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อได้ เป็นต้น

Tab และ Shift+Tab เป็นวิธีการโดยทั่วไปที่ใช้เคลื่อนไปที่ UI ต่างๆ Tab จะเคลื่อนไปที่แต่ละ UI ตามลำดับ ในขณะที่ Shift+Tab จะเคลื่อนที่ในลำดับแบบย้อนกลับ

ฟีเจอร์บางตัวอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ เราได้ระบุฟีเจอร์เหล่านี้ไว้

ค้นหาคีย์ลัดสำหรับ

ทั่วไป (หน้าต่างใดก็ได้)

ใช้คีย์ลัดต่อไปนี้ไม่ว่าจะโฟกัสหน้าต่างใดอยู่

กดคีย์นี้ หรือ
คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แป้นโลโก้ของ Windows+Shift+O

ยอมรับการแจ้งเตือนการเชิญที่เข้ามา

แป้นโลโก้ของ Windows+ESC

ปฏิเสธการแจ้งเตือนการเชิญ

แป้นโลโก้ของ Windows+F4

ปิด/เปิดเสียงด้วยตนเอง

แป้นโลโก้ของ Windows+F5

เปิดกล้องของฉัน/ปิดกล้องของฉัน เมื่อมีการใช้วิดีโอในการโทร

Ctrl+Shift+Spacebar

วางโฟกัสบนแถบเครื่องมือการแชร์แอปพลิเคชัน

Ctrl+Alt+Shift+3

เปิดหน้าต่างหลักและวางโฟกัสในกล่องการค้นหา

Ctrl+Alt+Spacebar

เรียกคืนการควบคุมเมื่อแชร์หน้าจอของคุณ

Ctrl+Shift+S

หยุดการแชร์หน้าจอของคุณ

หน้าต่างหลักของ Skype for Business

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ เมื่อหน้าต่างหลักของ Lync อยู่ในพื้นหน้า

กดคีย์นี้ หรือ
คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Ctrl+1

ย้ายไปยังแท็บ รายการที่ติดต่อ

Ctrl+2

ย้ายไปยังแท็บ การสนทนาแบบถาวร

Ctrl+3

ย้ายไปยังแท็บ รายการการสนทนา

Ctrl+4

ย้ายไปยังแท็บ โทรศัพท์

Ctrl+1 หรือ Ctrl+Shift+1

ในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์โอนสายไปยังหมายเลขที่ทำงานของบุคคลอื่น (ไม่พร้อมใช้งานใน Lync Basic หรือการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ทั้งหมด)

Alt+Spacebar

เปิดเมนูระบบ Alt จะเปิดแถบเมนูขึ้นมา

Alt+F

เปิดเมนู ไฟล์

Alt+M

เริ่มประชุมตอนนี้

Alt+T

เปิดเมนู เครื่องมือ

Alt+H

เปิดเมนู วิธีใช้

รายการที่ติดต่อ

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้ในขณะอยู่ในรายการ ที่ติดต่อ

กดคีย์นี้ หรือ
คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Delete

ลบกลุ่มกำหนดเองหรือที่ติดต่อที่เลือก

Alt+ลูกศรขึ้น

ย้ายกลุ่มที่เลือกขึ้นด้านบน

Alt+ลูกศรลง

ย้ายกลุ่มที่เลือกลงด้านล่าง

Alt+Enter

บนเมนูทางลัด จะเปิดที่ติดต่อหรือบัตรข้อมูลที่ติดต่อกลุ่มที่เลือกไว้

Spacebar

ยุบหรือขยายกลุ่มที่เลือก

Shift+Delete

ลบที่ติดต่อที่เลือกออกจากรายการที่ติดต่อ (เฉพาะสมาชิกที่ไม่อยู่กลุ่มการแจกจ่ายเท่านั้น)

บัตรข้อมูลที่ติดต่อ

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้ในขณะอยู่ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ ใช้ Alt+Enter เพื่อเปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

กดคีย์นี้ หรือ
คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Esc

ปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

Ctrl+Tab

ย้ายไปตามแท็บต่างๆ ด้านล่างของบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

Ctrl+Shift+Tab

ย้ายไปตามแท็บต่างๆ ที่ด้านล่างของบัตรข้อมูลที่ติดต่อตามลำดับย้อนหลัง

หน้าต่างการสนทนา

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้ขณะอยู่ในหน้าต่างสนทนา

กดคีย์นี้ หรือ
คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

F1

เปิดโฮมเพจวิธีใช้ (บนเมนู วิธีใช้)

Esc

ออกจากมุมมองแบบเต็มหน้าจอถ้ามี มิฉะนั้น หน้าต่างการสนทนาจะปิดก็ต่อเมื่อไม่มีเสียง วิดีโอ หรือการแชร์เกิดขึ้นเท่านั้น

Alt+C

ยอมรับการแจ้งเตือนการเชิญใดๆ ซึ่งรวมถึง เสียง วิดีโอ การโทร และคำขอแชร์

Alt+F4

ปิดหน้าต่างสนทนา

Alt+l

ละเว้นการแจ้งเตือนการเชิญใดๆ ซึ่งรวมถึง เสียง วิดีโอ การโทร และคำขอแชร์

Alt+R

เข้าร่วมการใช้เสียงในการประชุมอีกครั้ง

Alt+S

เปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น สำหรับไฟล์ที่ถูกส่งในหน้าต่าง การสนทนา

Alt+V

เชิญที่ติดต่อไปยังการสนทนาที่มีอยู่

Ctrl+S

บันทึกเนื้อหาของประวัติ IM ใช้กับการสนทนาแบบบุคคลต่อบุคคลเมื่อคุณใช้ Outlook

Ctrl+W

แสดงหรือซ่อนพื้นที่ข้อความโต้ตอบแบบทันที

Ctrl+F

ส่งไฟล์ หรือในบริบทของการประชุม เพิ่มสิ่งที่แนบมาของการประชุม

Ctrl+N

จดบันทึกของคุณเองโดยใช้โปรแกรมจดบันทึก Microsoft OneNote เริ่ม OneNote (ไม่มีให้ใช้ใน Lync Basic)

Ctrl+R

แสดงหรือซ่อนรายการผู้เข้าร่วม

Ctrl+Shift+Alt+ลูกศรขวา

นำทางไปด้านขวายังองค์ประกอบ UI ถัดไปในหน้าต่างการสนทนา การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันนี้จะใช้แทนแป้น “แท็บ” สำหรับการย้ายโฟกัสจากองค์ประกอบ UI รายการหนึ่งไปยังรายการถัดไป

Ctrl+Shift+Alt+ลูกศรซ้าย

นำทางไปด้านซ้ายยังองค์ประกอบ UI ถัดไปในหน้าต่างการสนทนา การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันนี้จะใช้แทนแป้น “แท็บ” สำหรับการย้ายโฟกัสจากองค์ประกอบ UI รายการหนึ่งไปยังรายการก่อนหน้า

Ctrl+Shift+Enter

เพิ่มวิดีโอ/สิ้นสุดการเล่นวิดีโอ

Ctrl+Shift+H

หยุดหรือดำเนินการสนทนาเสียงที่กำลังดำเนินอยู่ต่อไป

Ctrl+Shift+I

ทำเครื่องหมายการสนทนาว่ามีความสำคัญสูง ใช้ได้สำหรับการสนทนาแบบบุคคลต่อบุคคล แต่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการประชุม

Ctrl+Shift+Y

แสดงหรือซ่อนขั้นตอนการแชร์

Ctrl+Shift+P

สลับไปยังมุมมองแบบกะทัดรัด

Ctrl+Shift+K

สลับไปยังมุมมอง เนื้อหาเท่านั้น

Ctrl+Enter

เพิ่มเสียง/สิ้นสุดการเล่นเสียง

ลูกศรขึ้น

เมื่ออยู่บนปุ่มโหมด เปิดคำบรรยายที่สอดคล้องกัน

Spacebar

เมื่อโฟกัสอยู่บนปุ่มโหมด จะใช้การกระทำเริ่มต้น ดังนั้นสำหรับเสียง ปิดหรือเปิดเสียงจะเกิดขึ้น ในขณะที่สำหรับวิดีโอ จะเป็นการเริ่มหรือหยุดกล้อง

Esc

ยกเลิกหรือซ่อนคำบรรยายที่เปิดไว้หรือฟองที่มีโฟกัสของคีย์บอร์ด

การควบคุมการโทร (หน้าต่างการสนทนา)

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้ในการควบคุมการโทรขณะที่อยู่ในการโทรแบบเพียร์ทูเพียร์ ซึ่งจะไม่ทำงานในการประชุมทางโทรศัพท์

กดคีย์ลัด
นี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Alt+Q

สิ้นสุดการโทร

Ctrl+Shift+T

การโอน: เปิดตัวเลือกที่ติดต่อระหว่างการโทรแบบเพียร์ทูเพียร์ (ไม่พร้อมใช้งานใน Lync Basic หรือการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ทั้งหมด)

Ctrl+Shift+H

พักสายการโทร

Ctrl+Shift+D

แสดงแผ่นปุ่มโทร

วิดีโอ (หน้าต่างการสนทนา)

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้เมื่อคุณทำงานกับวิดีโอในหน้าต่างการสนทนา

กดคีย์นี้ หรือ
คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

F5

ดูวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ ถ้าพื้นที่เวทีปรากฏให้เห็นในหน้าต่าง การสนทนา การกด F5 จะไม่ขยายวิดีโอเต็มหน้าจอ

Esc

ออกจากการขยายวิดีโอเต็มหน้าจอ

Ctrl+Shift+O

แกลเลอรีแบบป็อปเอาท์; แกลเลอรีแบบป็อปอิน

Ctrl+Shift+L

ล็อกวิดีโอของคุณสำหรับทุกคนในการประชุม

IM (หน้าต่างการสนทนา)

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้เมื่อคุณอยู่ใน IM กับบุคคลอื่น

กดคีย์นี้ หรือ
คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

F1

เปิดวิธีใช้

F12

บันทึกการสนทนา IM

Shift+Enter

เพิ่มอักขระขึ้นบรรทัดใหม่

Shift+Insert หรือ Ctrl+V

วาง

Ctrl+A

เลือกเนื้อหาทั้งหมด

Ctrl+B

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา

Ctrl+C

คัดลอกข้อความที่เลือก

Ctrl+X

ตัดข้อความที่เลือก

Ctrl+l

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

Ctrl+U

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก

Ctrl+Y

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Z

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Shift+F

เปลี่ยนสีของฟอนต์ (เปลี่ยนสีเฉพาะข้อความที่คุณพิมพ์ ไม่เปลี่ยนสีข้อความที่ผู้อื่นพิมพ์)

Alt+P

เปิดไฟล์ที่ได้รับ

Alt+D

ปฏิเสธไฟล์ที่ถูกส่งไปแล้ว

Ctrl+Shift+M

เมื่อต้องการโฟกัสพื้นที่ใส่ข้อมูลของ IM

เวทีประชุมและการสนทนา

กดคีย์นี้ หรือ
คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

F5

ดูเวทีการประชุมหน้าต่าง การสนทนา แบบเต็มหน้าจอ

Esc

ออกจากแบบเต็มหน้าจอถ้ามี

Alt+T

หยุดการแชร์

Ctrl+Shift+E

จัดการเนื้อหาที่นำเสนอได้

Ctrl+Shift+Y

แสดงหรือซ่อนขั้นตอนการแชร์

Ctrl+Shift+A

บังคับการแจ้งเตือน L1 ที่ค้างอยู่ให้เป็นมุมมองแบบเต็มหน้าจอ

Ctrl+Shift+J

สลับไปยังมุมมองผู้บรรยาย

Ctrl+Shift+l

สลับไปยังมุมมองแกลเลอรี

Ctrl+Alt+ลูกศรขวา หรือ

Ctrl+Alt+ลูกศรซ้าย

เคลื่อนโฟกัสวนรอบขอบเขตการแชร์ในทิศทางไปข้างหน้า และ/หรือเคลื่อนโฟกัสวนรอบขอบเขตการแชร์ในทิศทางย้อนกลับ

บริบทของการสนทนา

กดคีย์นี้ หรือ
คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ลบ

ลบรายการที่เลือก

หน้าแรก

ย้ายไปยังด้านบนสุดของรายการ

End

ย้ายไปยังล่างสุดของรายการ

Page Up

ย้ายขึ้นไปหนึ่งหน้า

Page Down

ย้ายลงไปหนึ่งหน้า

ลูกศรขึ้น

ย้ายขึ้นไปยังที่ติดต่อรายเดิมเพื่อสนทนา

ลูกศรลง

ย้ายลงไปยังที่ติดต่อถัดไปเพื่อสนทนา

การแชร์ PPT: ตัวแสดง PPT ดั้งเดิม

กดคีย์นี้ หรือ
คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แท็บ

เมื่อพื้นที่เนื้อหาอยู่ในโฟกัส เคลื่อนโฟกัสวนรอบตัวควบคุมสำหรับการแชร์ PPT (ลูกศรก่อนหน้า ลูกศรถัดไป รูปขนาดย่อ และบันทึกย่อ)

ลูกศรขวา

เมื่อโฟกัสอยู่บนพื้นที่เนื้อหา ให้ย้ายไปยังคลิกหรือสไลด์ถัดไป ถ้าไม่มีให้คลิกสำหรับภาพเคลื่อนไหวอยู่บนสไลด์ปัจจุบัน

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

เมื่อพื้นที่รูปขนาดย่ออยู่ในโฟกัส ย้ายโฟกัสไปยังรูปขนาดย่อก่อนหน้าหรือถัดไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสไลด์ที่ใช้งานอยู่

ลูกศรซ้าย

เมื่อโฟกัสอยู่บนพื้นที่เนื้อหา ย้ายไปยังคลิกหรือสไลด์ก่อนหน้า ถ้าไม่มีคลิกสำหรับภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ปัจจุบัน

หน้าแรก

เมื่อพื้นที่รูปขนาดย่ออยู่ในโฟกัส ตั้งค่าโฟกัสบนรูปขนาดย่อของสไลด์แรกโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสไลด์ที่ใช้งานอยู่

Enter

เลือกตัวควบคุมในโฟกัสหรือรูปขนาดย่อ ถ้าแถบรูปขนาดย่อได้รับโฟกัสและเลือก (เปลี่ยนในสไลด์ที่ใช้งานอยู่)

End

เมื่อพื้นที่รูปขนาดย่ออยู่ในโฟกัส ตั้งค่าโฟกัสบนรูปขนาดย่อของสไลด์สุดท้ายโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสไลด์ที่ใช้งานอยู่

การสนทนาแบบแท็บ

กดคีย์นี้ หรือ
คีย์ลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Alt+Spacebar

เปิดเมนูระบบของหน้าต่างแท็บ

Ctrl+Shift+T

ตั้งโฟกัสบนรายการในแท็บในมุมมองการสนทนาแบบแท็บ

Ctrl+Tab

สลับไปยังแท็บถัดไป (วนผ่านแท็บทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง)

Ctrl+1,2…9

สลับไปยังหมายเลขแท็บที่ระบุ และวางโฟกัสคีย์บอร์ดในการสนทนา Ctrl+1

Ctrl+O

ปลดการเทียบชิดขอบ/เทียบชิดขอบ การสนทนาที่เลือก จาก/ไปยัง หน้าต่างแท็บ

Esc

ปิดแท็บ

การสนทนาแบบถาวร

หน้าต่างการสนทนาแบบถาวรจะใช้ทางลัดเดียวกันกับหน้าต่างการสนทนาและ IM (ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งาน Microsoft 365 )

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×