ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเด KB2837578 สำหรับ Microsoft Office ๒๐๑๐ที่เผยแพร่เมื่อวันที่14เมษายน๒๐๑๕ การอัปเดตนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้น

การปรับปรุงและการแก้ไข

แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

การรับบริการบนลิงก์ Office Marketplaceบนบานหน้าต่างการค้นคว้าในแอปพลิเคชัน office ๒๐๑๐จะถูกเอาออกเนื่องจากบริการคือจำหน่าย หมายเหตุ คุณสามารถไปที่Office Storeเพื่อค้นหาแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งาน

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

การอัปเดต Microsoft

ใช้Microsoft Updateเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

Microsoft Update Catalog

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มใด (๓๒บิตหรือ๖๔บิต) ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ให้ดูฉันกำลังใช้งาน Office ๓๒-bit หรือ๖๔-บิตใช่หรือไม่ นอกจากนี้ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

Microsoft สแกนไวรัสในไฟล์นี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสปัจจุบันที่มีในวันที่โพสต์ไฟล์ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุง

การรีสตาร์ตข้อมูลคุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

เบื้องต้นเมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมีMicrosoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2ติดตั้งอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้32-bitข้อมูล Click2run-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Cvh.dll

14.0.7147.5000

๔,๘๒๑,๒๓๒

18-Mar-2015

11:51

Cvh.exe

14.0.7147.5000

๓,๒๐๗,๙๐๔

18-Mar-2015

11:51

Cvhbs.exe

14.0.7005.1000

๓๘๐,๕๖๐

31-Oct-2012

04:38

Cvhsvc.exe

14.0.7147.5000

๘๒๒,๔๙๖

18-Mar-2015

11:51

Mavcperf.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๑๓๗,๓๘๔

26-Jun-2013

11:21

Mavcperf.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๑๓๗,๓๘๔

26-Jun-2013

11:22

Mavcperfres.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๘,๘๗๒

26-Jun-2013

11:21

Mavcperfres.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๘,๘๗๒

26-Jun-2013

11:22

Mavinject32.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๗๕,๑๑๒

26-Jun-2013

11:21

Mavinject64.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๓๗๓,๔๑๖

26-Jun-2013

11:21

Nlsdl.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

6.0.6000.16386

๓๑,๔๐๐

26-Jun-2013

11:21

Nlsdl.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

6.0.6000.16386

๓๑,๔๐๐

26-Jun-2013

11:22

Sentinel.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

1.0.1.0

๘,๓๖๐

26-Jun-2013

11:21

Sentinel.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

1.0.1.0

๘,๓๖๐

26-Jun-2013

11:22

Sentinel64.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

1.0.1.0

๘,๓๖๐

26-Jun-2013

11:21

Sftclientres.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๓๗๐,๘๕๖

26-Jun-2013

11:21

Sftclientres.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๓๗๐,๘๕๖

26-Jun-2013

11:22

Sftcomp.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๘๙,๒๕๖

26-Jun-2013

11:21

Sftcomp.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๘๙,๒๕๖

26-Jun-2013

11:22

Sftcore.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒,๕๗๐,๔๐๘

26-Jun-2013

11:22

Sftcore.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒,๔๕๗,๒๕๖

26-Jun-2013

11:22

Sftdde.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๙๘,๖๖๔

26-Jun-2013

11:21

Sftdde.exe.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๙๘,๖๖๔

26-Jun-2013

11:22

Sfterr.xml.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๘๖,๖๒๘

11-Jun-2013

06:37

Sfterr.xml.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๘๖,๖๒๘

11-Jun-2013

06:37

Sftevent.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒,๐๓๙,๙๗๖

26-Jun-2013

11:21

Sftevent.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒,๐๓๙,๙๗๖

26-Jun-2013

11:22

Sftfs2k3.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๙๒

11-Jun-2013

06:58

Sftfs2k3.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๙๒

11-Jun-2013

06:58

Sftfs2k3.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๗๖๗,๖๕๖

26-Jun-2013

11:21

Sftfs2k3.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๕๘๓,๘๔๘

26-Jun-2013

11:22

Sftfsi.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒,๐๕๐,๒๑๖

26-Jun-2013

11:22

Sftfsi_wow64.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒,๐๕๐,๒๑๖

26-Jun-2013

11:21

Sftfslh.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๙๑

11-Jun-2013

06:58

Sftfslh.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๙๑

11-Jun-2013

06:58

Sftfslh.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๗๖๗,๑๔๔

26-Jun-2013

11:21

Sftfslh.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๕๘๓,๘๔๘

26-Jun-2013

11:22

Sftfswin7.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๙๓

11-Jun-2013

06:58

Sftfswin7.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๙๓

11-Jun-2013

06:58

Sftfswin7.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๗๖๘,๖๘๐

26-Jun-2013

11:21

Sftfswin7.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๕๘๔,๘๗๒

26-Jun-2013

11:22

Sftfswin8.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๙๓

11-Jun-2013

06:58

Sftfswin8.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๙๓

11-Jun-2013

06:58

Sftfswin8.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๗๖๘,๖๘๐

26-Jun-2013

11:21

Sftfswin8.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๕๘๔,๘๗๒

26-Jun-2013

11:22

Sftfsxp.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๙๑

11-Jun-2013

06:58

Sftfsxp.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๙๑

11-Jun-2013

06:58

Sftfsxp.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๗๒๔,๑๓๖

26-Jun-2013

11:21

Sftfsxp.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๕๘๗,๙๔๔

26-Jun-2013

11:22

Sftintf.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๔๕๑,๒๔๐

26-Jun-2013

11:21

Sftintf.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๔๕๑,๒๔๐

26-Jun-2013

11:22

Sftldr.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๑,๗๗๗,๓๒๐

26-Jun-2013

11:21

Sftldr.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๑,๐๘๔,๐๗๒

26-Jun-2013

11:23

Sftldr_wow64.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๑,๑๓๐,๖๖๔

26-Jun-2013

11:21

Sftlist.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๕๒๓,๙๔๔

26-Jun-2013

11:21

Sftlist.exe.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๕๒๓,๙๔๔

26-Jun-2013

11:23

Sftlp.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๘๐,๒๓๒

26-Jun-2013

11:21

Sftlp.exe.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๘๐,๒๓๒

26-Jun-2013

11:22

Sftlp64.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๓๘๕,๑๙๒

26-Jun-2013

11:21

Sftplay2k3.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๔๐

11-Jun-2013

06:45

Sftplay2k3.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๔๐

11-Jun-2013

06:45

Sftplay2k3.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๗๓,๐๖๔

26-Jun-2013

11:21

Sftplay2k3.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๑๙๗,๘๐๐

26-Jun-2013

11:23

Sftplaylh.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๓๙

11-Jun-2013

06:45

Sftplaylh.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๓๙

11-Jun-2013

06:45

Sftplaylh.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๗๓,๕๗๖

26-Jun-2013

11:21

Sftplaylh.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๑๙๗,๘๐๐

26-Jun-2013

11:23

Sftplaywin7.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๔๑

11-Jun-2013

06:45

Sftplaywin7.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๔๑

11-Jun-2013

06:45

Sftplaywin7.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๗๓,๕๗๖

26-Jun-2013

11:21

Sftplaywin7.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๑๙๗,๘๐๐

26-Jun-2013

11:23

Sftplaywin8.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๔๑

11-Jun-2013

06:45

Sftplaywin8.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๔๑

11-Jun-2013

06:45

Sftplaywin8.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๗๓,๕๗๖

26-Jun-2013

11:21

Sftplaywin8.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๑๙๗,๘๐๐

26-Jun-2013

11:23

Sftplayxp.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๓๙

11-Jun-2013

06:45

Sftplayxp.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๓๙

11-Jun-2013

06:45

Sftplayxp.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๗๓,๐๖๔

26-Jun-2013

11:21

Sftplayxp.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๑๓,๒๘๘

26-Jun-2013

11:23

Sftpsr.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๓๙,๒๗๒

26-Jun-2013

11:21

Sftpsr.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๐๘,๐๔๐

26-Jun-2013

11:23

Sftredir2k3.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๒,๔๐๖

11-Jun-2013

06:45

Sftredir2k3.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๒,๔๐๖

11-Jun-2013

06:45

Sftredir2k3.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๘,๘๔๐

26-Jun-2013

11:21

Sftredir2k3.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๔,๒๓๒

26-Jun-2013

11:23

Sftredirlh.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๒,๔๐๕

11-Jun-2013

06:45

Sftredirlh.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๒,๔๐๕

11-Jun-2013

06:45

Sftredirlh.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๘,๘๔๐

26-Jun-2013

11:21

Sftredirlh.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๔,๒๓๒

26-Jun-2013

11:23

Sftredirwin7.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๒,๔๐๙

11-Jun-2013

06:45

Sftredirwin7.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๒,๔๐๙

11-Jun-2013

06:45

Sftredirwin7.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๙,๓๕๒

26-Jun-2013

11:21

Sftredirwin7.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๔,๒๓๒

26-Jun-2013

11:23

Sftredirwin8.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๒,๔๐๙

11-Jun-2013

06:45

Sftredirwin8.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๒,๔๐๙

11-Jun-2013

06:45

Sftredirwin8.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๙,๓๕๒

26-Jun-2013

11:21

Sftredirwin8.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๔,๒๓๒

26-Jun-2013

11:23

Sftredirxp.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๒,๔๐๕

11-Jun-2013

06:45

Sftredirxp.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๒,๔๐๕

11-Jun-2013

06:45

Sftredirxp.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๘,๘๔๐

26-Jun-2013

11:21

Sftredirxp.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๓,๒๐๘

26-Jun-2013

11:23

Sftsharedres.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๕๒,๓๙๒

26-Jun-2013

11:21

Sftsharedres.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๕๒,๓๙๒

26-Jun-2013

11:23

Sftsync.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๑๐๖,๑๕๒

26-Jun-2013

11:21

Sftsync.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๑๐๖,๑๕๒

26-Jun-2013

11:23

Sftuser.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๗๐,๕๐๔

26-Jun-2013

11:21

Sftuser.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๗๐,๕๐๔

26-Jun-2013

11:23

Sftvol2k3.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๖๐

11-Jun-2013

06:58

Sftvol2k3.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๖๐

11-Jun-2013

06:58

Sftvol2k3.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๓,๒๐๘

26-Jun-2013

11:21

Sftvol2k3.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๐,๑๓๖

26-Jun-2013

11:23

Sftvollh.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๕๙

11-Jun-2013

06:58

Sftvollh.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๕๙

11-Jun-2013

06:58

Sftvollh.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๓,๒๐๘

26-Jun-2013

11:21

Sftvollh.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๐,๑๓๖

26-Jun-2013

11:23

Sftvolwin7.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๖๑

11-Jun-2013

06:58

Sftvolwin7.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๖๑

11-Jun-2013

06:58

Sftvolwin7.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๓,๒๐๘

26-Jun-2013

11:21

Sftvolwin7.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๐,๑๓๖

26-Jun-2013

11:23

Sftvolwin8.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๖๑

11-Jun-2013

06:58

Sftvolwin8.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๖๑

11-Jun-2013

06:58

Sftvolwin8.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๓,๒๐๘

26-Jun-2013

11:21

Sftvolwin8.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๐,๑๓๖

26-Jun-2013

11:23

Sftvolxp.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

Not Applicable

๑,๘๕๙

11-Jun-2013

06:58

Sftvolxp.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

Not Applicable

๑,๘๕๙

11-Jun-2013

06:58

Sftvolxp.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๓,๒๐๘

26-Jun-2013

11:21

Sftvolxp.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๑๙,๑๑๒

26-Jun-2013

11:23

Sftvsa.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc

4.6.3.24650

๒๐๗,๕๒๘

26-Jun-2013

11:21

Sftvsa.exe.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7

4.6.3.24650

๒๐๗,๕๒๘

26-Jun-2013

11:23

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

 2. พิมพ์Appwizแล้วคลิกตกลง

 3. ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังทำงานอยู่

  • Windows 7 และ Windows Vista

   1. คลิก ดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้

   2. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาและคลิกอัปเด KB2837578 แล้วคลิกถอนการติดตั้ง

  • Windows XP

   1. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงการอัปเดต

   2. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาและคลิกอัปเด KB2837578 แล้วคลิกเอาออก

Windows 8 และ Windows ๘.๑

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอแล้วแตะค้นหา ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วคลิกค้นหา

 2. พิมพ์windows updateแล้วแตะหรือคลิกการตั้งค่าจากนั้นแตะหรือคลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ในผลลัพธ์การค้นหา

 3. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาแล้วแตะหรือคลิกอัปเด KB2837578 จากนั้นแตะหรือคลิกถอนการติดตั้ง

อ้างอิง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×