ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

Microsoft ให้บริการตําแหน่งที่ตั้งที่ช่วยระบุตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยําของอุปกรณ์ Windows ของคุณ ตําแหน่งที่ตั้งที่แม่นยําของอุปกรณ์ของคุณช่วยให้แอปสามารถให้เส้นทาง แสดงร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ใกล้คุณ และอื่นๆ อีกมากมาย

แอปและบริการจํานวนมากจะขอข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งจากอุปกรณ์ของคุณ และบริการตําแหน่งที่ตั้งของ Windows ช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้แอปใดสามารถเข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งที่แม่นยําของคุณได้

วิธีการที่การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งทำงาน

บริการตําแหน่งที่ตั้งเป็นการตั้งค่าสําหรับทั้งอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยผู้ดูแลระบบของอุปกรณ์ เมื่อเปิดอยู่ คุณลักษณะดังกล่าวจะเปิดใช้งานคุณลักษณะบางอย่างของ Windows เช่น การตั้งค่าโซนเวลาโดยอัตโนมัติ หรือค้นหาอุปกรณ์ของฉัน เพื่อให้ทํางานได้อย่างถูกต้อง เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าตําแหน่งที่ตั้งนี้ บริการตําแหน่งที่ตั้งของ Microsoft จะใช้การผสมผสานกันระหว่างบริการกําหนดตําแหน่งบนโลก (GPS) จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย เสาเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียง และที่อยู่ IP ของคุณ (หรือตําแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น) เพื่อระบุตําแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ ทั้งนี้ ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ ซึ่งในบางกรณีก็อาจสามารถระบุได้อย่างเที่ยงตรงด้วยเช่นกัน

หากคุณเปิด บริการตําแหน่งที่ตั้ง อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลตําแหน่งที่ตั้ง (รวมถึงข้อมูลจุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย ข้อมูลเสาเครือข่ายโทรศัพท์ และตําแหน่ง GPS อย่างแม่นยํา ถ้ามี) ไปยัง Microsoft หลังจากลบข้อมูลที่ระบุบุคคลหรืออุปกรณ์ออกก่อนที่จะออกจากอุปกรณ์ สําเนาข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งที่ลบการระบุตัวตนแล้วชุดนี้ใช้เพื่อปรับปรุงบริการตําแหน่งที่ตั้งของ Microsoft และในบางกรณีจะนําไปใช้ร่วมกับคู่ค้าผู้ให้บริการตําแหน่งที่ตั้งของเรา ซึ่งปัจจุบัน คือ HERE และ Skyhook เพื่อปรับปรุงบริการตําแหน่งที่ตั้งของผู้ให้บริการ

นอกจากนี้ เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ ผู้ใช้แต่ละรายในอุปกรณ์จะสามารถอนุญาตให้แอปใช้ตําแหน่งที่ตั้งและประวัติตําแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของตนเพื่อให้บริการที่สามารถระบุตําแหน่งที่ตั้งได้อย่างแม่นยําที่สุดเท่าที่อุปกรณ์ของพวกเขารองรับ ถ้าคุณอนุญาตให้แอปเฉพาะเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณในหน้าการตั้งค่า แอปดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำ ไม่เช่นนั้นข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ให้กับแอปจะมีความแม่นยำต่ำ เมื่อแอปที่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้ง หรือคุณลักษณะ หรือบริการของ Windows ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ จะมีการเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณและประวัติตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดไว้บนอุปกรณ์ของคุณ

หากแอปหรือฟีเจอร์เข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์และคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งที่ทราบล่าสุดของคุณจะถูกบันทึกไปยังระบบคลาวด์ซึ่งพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณไปยังแอปหรือบริการอื่นๆ ที่ใช้บัญชี Microsoft ของคุณและที่คุณได้รับสิทธิ์ หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft และอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถระบุตําแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณได้อย่างน่าเชื่อถือ (เช่น เมื่อคุณอยู่ในอาคารหรือชั้นใต้ดิน) แอปหรือบริการจะสามารถใช้ตําแหน่งที่ตั้งที่ทราบล่าสุดจากประวัติตําแหน่งที่ตั้งของคุณที่จัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์หากพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติตําแหน่งที่ตั้งล่าสุดของอุปกรณ์ Windows จะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ด้วย แม้ว่าจะไม่มีการใช้บัญชี Microsoft และบางแอปและบางคุณลักษณะของ Windows สามารถเข้าถึงประวัติตําแหน่งที่ตั้งนี้ได้

การระบุตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์มีข้อยกเว้นบางประการที่ไม่ได้รับการจัดการโดยการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งโดยตรง

แอปเดสก์ท็อปเป็นแอปชนิดหนึ่งที่จะไม่ขออนุญาตค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์จากคุณแยกต่างหาก และจะไม่ปรากฎในรายการที่ให้คุณสามารถเลือกแอปที่สามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ แอปเดสก์ท็อปคืออะไร โดยทั่วโป แอปเดสก์ท็อปมักมีการดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตหรือติดตั้งมากับสื่อบางชนิด (เช่น ซีดี ดีวีดี หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB) ซึ่งถูกเปิดใช้งานโดยใช้ไฟล์ .EXE หรือ .DLL และโดยปกติจะทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ ไม่เหมือนแอปบนเว็บ (ซึ่งทำงานบนระบบคลาวด์)

แม้ว่าคุณจะปิดบริการตําแหน่งที่ตั้งใน Windows แอปและบริการบางอย่างอาจใช้เทคโนโลยีอื่นๆ (เช่น Bluetooth, Wi-Fi โมเด็มเครือข่ายโทรศัพท์ และอื่นๆ) เพื่อระบุตําแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณด้วยระดับความแม่นยําแตกต่างกันไป Microsoft กำหนดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทภายนอกที่พัฒนาแอปสำหรับ Microsoft Store ของเรา หรือพัฒนาแอปที่ใช้เครื่องมือของ Microsoft ต้องดำเนินการตามการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของ Windows เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมที่จำเป็นตามกฎหมายเพื่อให้นักพัฒนา์ของบริษัทภายนอกสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรติดตั้งเฉพาะแอปและบริการจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่แอปหรือบริการจะสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณเมื่อปิดการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของ Windows สำหรับการปกป้องตำแหน่งที่ตั้งของคุณอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น คุณสามารถพิจารณาปิดใช้งานคอมโพเนนต์ที่ใช้สัญญาณวิทยุของอุปกรณ์ของคุณ เช่น Wi-Fi, Bluetooth โมเด็มเครือข่ายโทรศัพท์ และคอมโพเนนต์ GPS ซึ่งแอปอาจใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณอย่างเที่ยงตรงได้ อย่างไรก็ตาม การปิดใช้งานดังกล่าวสามารถสร้างปัญหาให้กับประสบการณ์ในการใช้งานอื่นๆ เช่น การโทร (รวมถึงการโทรฉุกเฉิน) การส่งข้อความ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น หูฟัง โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปและบริการที่คุณได้ติดตั้งเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่แอปและบริการเหล่านั้นใช้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อใดก็ตามที่คุณโทรฉุกเฉิน Windows จะพยายามระบุและแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งที่เที่ยงตรงของคุณโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เพื่อให้ง่ายต่อการรับการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ได้ ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีซิมการ์ด หรือใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

จัดการการตั้งค่าตําแหน่งที่ตั้ง

บริการตำแหน่งที่ตั้ง

 1. ไปที่ เริ่มต้น   การตั้งค่า >> ความเป็นส่วนตัว & ตําแหน่งที่ตั้ง>ความปลอดภัย

 2. เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบบนอุปกรณ์ คุณสามารถใช้การตั้งค่า บริการตําแหน่งที่ตั้ง เพื่อควบคุมว่าสามารถใช้บริการตําแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์นี้ได้หรือไม่ ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบบนอุปกรณ์นี้ คุณจะไม่เห็นการตั้งค่านี้

  • เมื่อต้องการควบคุมตําแหน่งที่ตั้งสําหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้สลับการตั้งค่า อนุญาตให้แอปเข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งของคุณเป็น เปิด หรือ ปิด หาก "บริการตําแหน่งที่ตั้งปิดอยู่" ปรากฏขึ้นบนหน้าการตั้งค่า คุณจะไม่สามารถเปิดการตั้งค่า อนุญาตให้แอปเข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งของคุณ สําหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีได้

ประวัติตำแหน่งที่ตั้ง

แอปและบริการบางอย่างที่ใช้ข้อมูลตำแต่งที่ตั้งจะใช้ข้อมูลประวัติตำแหน่งที่ตั้งของคุณด้วยเช่นกัน เมื่อการตั้งค่าตําแหน่งที่ตั้งเปิดอยู่ ตําแหน่งที่ตั้งที่แอปหรือบริการค้นหาได้จะถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ในเวลาที่จํากัด (24 ชั่วโมง) จากนั้นจะถูกลบ แอปที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้จะมีคำว่า ใช้ประวัติตำแหน่งที่ตั้ง บนหน้าการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อต้องการล้างประวัติตําแหน่งที่ตั้ง ให้เริ่มการทํางานของอุปกรณ์ใหม่ หรือไปที่ เริ่มต้น   การตั้งค่า >> ความเป็นส่วนตัว & ความปลอดภัย > ตําแหน่งที่ตั้ง และภายใต้ ประวัติตําแหน่งที่ตั้ง ให้เลือก ล้าง การล้างประวัติตำแหน่งที่ตั้งจะล้างเฉพาะประวัติบนอุปกรณ์เท่านั้น แอปที่เข้าถึงประวัติก่อนหน้าที่จะล้างประวัติอาจจัดเก็บประวัติไว้ที่อื่น โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการล้างประวัติตําแหน่งที่ตั้งที่ถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์และเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ ให้ไปที่ account.microsoft.com และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว เลือก ล้างข้อมูลกิจกรรมของตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเลือก ล้าง

ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าตําแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสําหรับอุปกรณ์ที่ Windows แอป และบริการต่างๆ สามารถใช้ได้เมื่อไม่สามารถตรวจจับตําแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนมากกว่านี้โดยใช้ GPS หรือวิธีอื่นๆ ได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนตําแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสําหรับอุปกรณ์ของคุณ ซึ่ง Windows แอป และบริการต่างๆ สามารถใช้ได้เมื่อไม่สามารถตรวจพบตําแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนมากกว่านี้

 1. ไปที่ เริ่มต้น   การตั้งค่า>> ตําแหน่งที่ตั้ง>ความปลอดภัย& ความเป็นส่วนตัว

 2. ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เลือก ตั้งค่าเริ่มต้น

 3. แอปแผนที่ของ Windows จะเปิดขึ้น ทําตามคําแนะนําเพื่อตั้งค่าหรือเปลี่ยนตําแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของคุณ

อนุญาตให้แทนที่ตําแหน่งที่ตั้ง

แทนที่จะใช้ GPS หรือสัญญาณWi-Fi ของอุปกรณ์ของคุณสําหรับตําแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถอนุญาตการเขียนทับตําแหน่งที่ตั้ง ซึ่งจะช่วยให้แอปใช้ตําแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ระยะไกลได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เดสก์ท็อประยะไกล คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์เฉพาะที่รอบๆ อุปกรณ์ไคลเอ็นต์ของคุณแทนที่จะอยู่ใกล้กับเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เครื่องเสมือนที่คุณเชื่อมต่ออยู่

เพื่อให้การตั้งค่า อนุญาตให้แทนที่ตําแหน่งที่ตั้งทํางานได้ จะต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าบริการตําแหน่งที่ตั้งสําหรับอุปกรณ์ภายในเครื่องและระยะไกล นอกจากนี้ แอปที่ใช้จัดการการเชื่อมต่อระยะไกลควรได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งได้

หากต้องการอนุญาตให้แอปบนอุปกรณ์นี้ใช้ตําแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์อื่น

บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ:

 1. ไปที่ เริ่มต้น   การตั้งค่า>> ตําแหน่งที่ตั้ง>ความปลอดภัย& ความเป็นส่วนตัว

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า บริการตําแหน่งที่ตั้ง เปิด

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปที่ใช้สําหรับการเชื่อมต่อระยะไกลได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งของคุณ

บนอุปกรณ์ที่กําลังเชื่อมต่อ:

 1. ไปที่ เริ่มต้น   การตั้งค่า>> ตําแหน่งที่ตั้ง>ความปลอดภัย& ความเป็นส่วนตัว

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า บริการตําแหน่งที่ตั้ง เปิด

 3. เปิดการตั้งค่าอนุญาตให้แทนที่ตําแหน่งที่ตั้ง

ตําแหน่งที่ตั้งสําหรับเว็บไซต์ใน Microsoft Edge

เมื่อตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ Microsoft Edge เปิดอยู่ คุณจะยังคงควบคุมได้ว่าไซต์ใดบ้างที่สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ Microsoft Edge จะขออนุญาตจากคุณในครั้งแรกที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ร้องขอข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณสามารถปิดการอนุญาตให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งได้ที่การตั้งค่า Microsoft Edge เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวใน Microsoft Edge

เราสร้างฐานข้อมูลบริการตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างไร

หากเปิดบริการตําแหน่งที่ตั้งและอุปกรณ์ของคุณมีความสามารถ GPS Microsoft จะบันทึกตําแหน่งที่ตั้งของเสาเครือข่ายมือถือและจุดเข้าใช้งานWi-Fi เพื่อช่วยเราให้บริการตําแหน่งที่ตั้ง ฐานข้อมูลของเราอาจมีที่อยู่ MAC ของเราเตอร์ไร้สายของคุณหรืออุปกรณ์เครือข่ายWi-Fi อื่นๆ ใกล้เคียง เราไม่ติดต่อที่อยู่ MAC กับคุณเป็นการส่วนตัว หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ Microsoft ใช้ที่อยู่ MAC ของจุดเข้าใช้งานWi-Fi ของคุณในฐานข้อมูลบริการตําแหน่งที่ตั้งของเรา ให้ไปที่ ปฏิเสธบริการตําแหน่งที่ตั้ง

เราช่วยให้คุณได้รับข้อมูลอยู่เสมอได้อย่างไร: ไอคอนตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อแอปอย่างน้อยหนึ่งแอปกําลังใช้งานตําแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณผ่านบริการตําแหน่งที่ตั้งของ Windows คุณจะเห็นไอคอนตําแหน่งที่ตั้งในพื้นที่แจ้งให้ทราบของแถบงานของคุณ โฮเวอร์เหนือไอคอนเพื่อดูชื่อของแอปหรือแอปที่ใช้ตําแหน่งที่ตั้ง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูได้ว่าแอปใดกําลังใช้ตําแหน่งที่ตั้งที่แม่นยําของคุณหรือเพิ่งเข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งที่แม่นยําของคุณบนอุปกรณ์ Windows ของคุณ โดยไปที่ เริ่มต้น   การตั้งค่า>การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว & ตําแหน่งที่ตั้ง >ความปลอดภัย และภายใต้ อนุญาตให้แอปเข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณจะเห็นวันที่และเวลาที่ใช้ตําแหน่งที่ตั้งครั้งล่าสุด 

Microsoft ให้บริการตําแหน่งที่ตั้งที่ช่วยระบุตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยําของอุปกรณ์ Windows ของคุณ ตําแหน่งที่ตั้งที่แม่นยําของอุปกรณ์ของคุณช่วยให้แอปสามารถให้เส้นทาง แสดงร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ใกล้คุณ และอื่นๆ อีกมากมาย

แอปและบริการจํานวนมากจะขอข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งจากอุปกรณ์ของคุณ และบริการตําแหน่งที่ตั้งของ Windows ช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้แอปใดสามารถเข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งที่แม่นยําของคุณได้

วิธีการที่การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งทำงาน

การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์จะช่วยให้คุณลักษณะบางอย่างของ Windows เช่น การตั้งค่าโซนเวลาโดยอัตโนมัติ หรือค้นหาอุปกรณ์ของฉันสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ บริการตำแหน่งที่ตั้งของ Microsoft จะใช้การผสมผสานกันระหว่างบริการกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย เสาเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียง และที่อยู่ IP ของคุณเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ ทั้งนี้ ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ ซึ่งในบางกรณีก็อาจสามารถระบุได้อย่างเที่ยงตรงด้วยเช่นกัน

หากคุณได้เปิดใช้งานการตั้งค่าตําแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งที่ลบเอกลักษณ์แล้ว (รวมถึงข้อมูลจุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย ข้อมูลเสาเครือข่ายโทรศัพท์ และตําแหน่ง GPS อย่างแม่นยํา ถ้ามี) ไปยัง Microsoft หลังจากลบข้อมูลใดๆ ที่ระบุบุคคลหรืออุปกรณ์ก่อนที่จะออกจากอุปกรณ์ สําเนาข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งที่ลบการระบุตัวตนแล้วชุดนี้ใช้เพื่อปรับปรุงบริการตําแหน่งที่ตั้งของ Microsoft และในบางกรณีจะนําไปใช้ร่วมกับคู่ค้าผู้ให้บริการตําแหน่งที่ตั้งของเรา ซึ่งปัจจุบัน คือ HEREและ Skyhook เพื่อปรับปรุงบริการตําแหน่งที่ตั้งของผู้ให้บริการ

นอกจากนี้ เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ผู้ใช้แต่ละรายบนอุปกรณ์จะสามารถอนุญาตให้แอปใช้ตําแหน่งที่ตั้งและประวัติตําแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของพวกเขาเพื่อให้บริการที่สามารถระบุตําแหน่งที่ตั้งได้อย่างแม่นยําที่สุดเท่าที่อุปกรณ์ของพวกเขารองรับ ถ้าคุณอนุญาตให้แอปเฉพาะเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณในหน้าการตั้งค่า แอปดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำ ไม่เช่นนั้นข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ให้กับแอปจะมีความแม่นยำต่ำ เมื่อแอปที่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้ง หรือคุณลักษณะ หรือบริการของ Windows ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ จะมีการเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณและประวัติตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดไว้บนอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อแอปหรือฟีเจอร์เข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ และถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งล่าสุดของคุณจะถูกบันทึกไปยังระบบคลาวด์และพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณไปยังแอปหรือบริการอื่นๆ ที่ใช้บัญชี Microsoft ของคุณและที่คุณได้รับสิทธิ์ หากคุณลงชื่อเข้าใช้ บัญชี Microsoft และอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณได้อย่างน่าเชื่อถือ (เช่น เมื่อคุณอยู่ในอาคารหรือชั้นใต้ดิน) แอปหรือบริการจะสามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่ทราบล่าสุดจากประวัติตำแหน่งที่ตั้งของคุณที่บันทึกไว้ในระบบคลาวด์แทนหากพร้อมใช้งาน

การระบุตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์มีข้อยกเว้นบางประการที่ไม่ได้รับการจัดการโดยการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งโดยตรง

แอปเดสก์ท็อปเป็นแอปชนิดหนึ่งที่จะไม่ขออนุญาตค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์จากคุณแยกต่างหาก และจะไม่ปรากฎในรายการที่ให้คุณสามารถเลือกแอปที่สามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ แอปเดสก์ท็อปคืออะไร โดยทั่วโป แอปเดสก์ท็อปมักมีการดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตหรือติดตั้งมากับสื่อบางชนิด (เช่น ซีดี ดีวีดี หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB) ซึ่งถูกเปิดใช้งานโดยใช้ไฟล์ .EXE หรือ .DLL และโดยปกติจะทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ ไม่เหมือนแอปบนเว็บ (ซึ่งทำงานบนระบบคลาวด์)

แม้ว่าคุณจะได้ปิดการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ แอปและบริการของบริษัทภายนอกบางอย่างอาจใช้เทคโนโลยีอื่น (เช่น Bluetooth, Wi-Fi โมเด็มเครือข่ายโทรศัพท์ และอื่นๆ) เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณโดยมีความระดับความแม่นยำแตกต่างกันไป Microsoft กำหนดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทภายนอกที่พัฒนาแอปสำหรับ Microsoft Store ของเรา หรือพัฒนาแอปที่ใช้เครื่องมือของ Microsoft ต้องดำเนินการตามการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของ Windows เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมที่จำเป็นตามกฎหมายเพื่อให้นักพัฒนา์ของบริษัทภายนอกสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรติดตั้งเฉพาะแอปและบริการจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่แอปหรือบริการจะสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณเมื่อปิดการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของ Windows สำหรับการปกป้องตำแหน่งที่ตั้งของคุณอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น คุณสามารถพิจารณาปิดใช้งานคอมโพเนนต์ที่ใช้สัญญาณวิทยุของอุปกรณ์ของคุณ เช่น Wi-Fi, Bluetooth โมเด็มเครือข่ายโทรศัพท์ และคอมโพเนนต์ GPS ซึ่งแอปอาจใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณอย่างเที่ยงตรงได้ อย่างไรก็ตาม การปิดใช้งานดังกล่าวสามารถสร้างปัญหาให้กับประสบการณ์ในการใช้งานอื่นๆ เช่น การโทร (รวมถึงการโทรฉุกเฉิน) การส่งข้อความ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น หูฟัง โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปและบริการที่คุณได้ติดตั้งเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่แอปและบริการเหล่านั้นใช้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อใดก็ตามที่คุณโทรฉุกเฉิน Windows จะพยายามระบุและแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งที่เที่ยงตรงของคุณโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เพื่อให้ง่ายต่อการรับการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ได้ ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีซิมการ์ด หรือใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

ประวัติตำแหน่งที่ตั้ง

แอปและบริการบางอย่างที่ใช้ข้อมูลตำแต่งที่ตั้งจะใช้ข้อมูลประวัติตำแหน่งที่ตั้งของคุณด้วยเช่นกัน เมื่อการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเป็นปิด ตำแหน่งที่ตั้งที่แอปหรือบริการค้นหาได้จะถูกจัดเก็บบนอุปกรณ์ในเวลาที่จำกัน (24 ชั่วโมงใน Windows 10) จากนั้นจะถูกลบ แอปที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้จะมีคำว่า ใช้ประวัติตำแหน่งที่ตั้ง บนหน้าการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์ที่ Windows, แอป และบริการต่างๆ สามารถใช้ได้เมื่อไม่สามารถตรวจจับตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนมากกว่านี้โดยใช้ GPS หรือวิธีอื่นๆ ได้

การตรวจจับขอบเขตตำแหน่ง

แอปบางแอปใช้การตรวจจับขอบเขตตำแหน่ง ซึ่งสามารถเปิดหรือปิดบริการที่ต้องการ หรือแสดงข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด (หรือ “ขอบเขต”) โดยแอป แอปสามารถใช้การตรวจจับขอบเขตตำแหน่งได้เฉพาะเมื่อเปิดตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแอปนั้น หากมีแอปสำหรับ Windows แอปใดกำลังใช้งานการตรวจจับขอบเขตตำแหน่ง คุณจะเห็น ข้อความ มีแอปอย่างน้อยหนึ่งแอปกำลังใช้งานการตรวจจับขอบเขตตำแหน่ง ปรากฎบนหน้าการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

Cortana

Cortana ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเธอสามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์และประวัติตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งเธอจะใช้เพื่อช่วยคุณ เช่น ให้ข้อมูลแจ้งเตือนสภาพจราจรแก่คุณก่อนที่คุณจะต้องออกไปข้างนอก หรือช่วยเตือนความจำตามสถานที่ เช่น “คุณอยู่ใกล้กับร้านชำที่คุณต้องไปซื้อนม” Cortana จะเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณเป็นระยะๆ แม้ว่าคุณจะไม่ได้โต้ตอบกับเธออยู่ก็ตาม เช่น เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth เมื่อเปิด Cortana แอปการค้นหาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณได้ด้วย และจะส่งไปยัง Bing เมื่อ Cortana แนะนำคำค้นหาเว็บและผลลัพธ์สำหรับ Bing เพื่อใช้ตามที่ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ต้องการให้ Cortana เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่ เริ่มต้น การตั้งค่า > > Cortana

 2. เลือก สิทธิ์ หรือ สิทธิ์และประวัติ

 3. เลือก จัดการข้อมูลที่ Cortana สามารถเข้าถึงได้จากเครื่องนี้

 4. เปลี่ยนการตั้งค่า ตำแหน่งที่ตั้ง เป็น ปิด

Microsoft Edge

เมื่อตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ Microsoft Edge เปิดอยู่ คุณจะยังคงควบคุมได้ว่าไซต์ใดบ้างที่สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ Microsoft Edge จะขออนุญาตจากคุณในครั้งแรกที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ร้องขอข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณสามารถปิดการอนุญาตให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งได้ที่การตั้งค่า Microsoft Edge

Microsoft Edge มีอยู่สองเวอร์ชันที่สามารถติดตั้งกับ Windows 10 Microsoft Edge ใหม่สามารถดาวน์โหลดได้และถือเป็นแอปเดสก์ท็อป ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ Microsoft Edge ใหม่:

 1. ไปที่ เริ่มต้น   การตั้งค่า >> ตําแหน่งที่ตั้ง> ความเป็นส่วนตัว

 2. เปิด อนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งในอุปกรณ์เครื่องนี้

 3. เปิด อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

 4. เปิด อนุญาตให้แอปบนเดสก์ท็อปเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากมีอยู่

เวอร์ชันดั้งเดิมของ Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์ที่ใช้ HTML ที่เผยแพร่พร้อมกับ Windows 10 ในเดือนกรกฎาคม 2015  ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดตําแหน่งที่ตั้งสําหรับเวอร์ชันดั้งเดิมของ Microsoft Edge:

 1. ไปที่ เริ่มต้น   การตั้งค่า >> ตําแหน่งที่ตั้ง> ความเป็นส่วนตัว

 2. เปิด อนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งในอุปกรณ์เครื่องนี้

 3. เปิด อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

 4. ภายใต้ เลือกแอปที่สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของคุณได้ สลับการตั้งค่า Microsoft Edge เป็น เปิด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวใน Microsoft Edge ใหม่

เราสร้างฐานข้อมูลบริการตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างไร

เมื่อเปิดบริการตําแหน่งที่ตั้ง เพื่อช่วยให้เราให้บริการตําแหน่งที่ตั้ง Microsoft จะบันทึกตําแหน่งที่ตั้งที่แม่นยําของเสาโทรศัพท์มือถือและจุดเข้าใช้งานWi-Fi หากอุปกรณ์ของคุณมีความสามารถ GPS ฐานข้อมูลของเราอาจมีที่อยู่ MAC ของเราเตอร์ไร้สายของคุณหรืออุปกรณ์เครือข่ายWi-Fi อื่นๆ ใกล้เคียง เราไม่ติดต่อที่อยู่ MAC กับคุณเป็นการส่วนตัว หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ Microsoft ใช้ที่อยู่ MAC ของจุดเข้าใช้งานWi-Fi ของคุณในฐานข้อมูลบริการตําแหน่งที่ตั้งของเรา ให้ไปที่ ปฏิเสธบริการตําแหน่งที่ตั้ง

เราช่วยให้คุณได้รับข้อมูลอยู่เสมอได้อย่างไร: ไอคอนตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อแอปอย่างน้อยหนึ่งแอปกำลังใช้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณผ่านบริการตำแหน่งที่ตั้งของ Windows คุณจะเห็นไอคอนตำแหน่งที่ตั้งในพื้นที่การแจ้งเตือนของแถบงานของคุณ (บนพีซีที่ใช้ Windows 10) หรือแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ (บนอุปกรณ์ Windows 10 Mobile) ไอคอนจะไม่ปรากฏสำหรับการตรวจจับขอบเขตตำแหน่ง

หากต้องการแสดงหรือซ่อนไอคอนตำแหน่งที่ตั้ง

บนพีซีที่ใช้ Windows 10 ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่เมนูเริ่มต้น การตั้งค่า > > การตั้งค่าส่วนบุคคล > แถบงาน

 2. ในส่วน พื้นที่แจ้งให้ทราบ เลือก เลือกไอคอนที่จะแสดงบนแถบงาน

 3. ตั้งค่า การแจ้งเตือนตำแหน่งที่ตั้ง เป็น เปิด หรือ ปิด

บน Windows 10 Mobile ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า

 2. เลือก ความเป็นส่วนตัว > ตำแหน่งที่ตั้ง

 3. เปิดหรือปิด แสดงไอคอนในตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณกำลังใช้งานอุปกรณ์ที่ที่ทำงานของคุณมอบหมายให้ หรือหากคุณกำลังใช้งานอุปกรณ์ส่วนตัวที่ที่ทำงานของคุณ คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งได้ ในกรณีนี้ ข้อความ มีบางบริการที่จัดการโดยองค์กรของคุณ จะปรากฎที่ด้านบนสุดของหน้าการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

วิธีการควบคุมการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของ Windows ช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าฟีเจอร์ของ Windows สามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณและแอปสำหรับ Windows สามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งและประวัติตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณได้หรือไม่ เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าตําแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้ไปที่ เริ่มต้น การตั้งค่า> > ตําแหน่งที่ตั้ง> ความเป็นส่วนตัว

เมื่อต้องการล้างประวัติตําแหน่งที่ตั้ง ให้รีสตาร์ตอุปกรณ์ของคุณ หรือไปที่ เริ่มต้น การตั้งค่า>> ความเป็นส่วนตัว > ตําแหน่งที่ตั้ง และภายใต้ ประวัติตําแหน่งที่ตั้ง เลือก ล้าง การล้างประวัติตำแหน่งที่ตั้งจะล้างเฉพาะประวัติบนอุปกรณ์เท่านั้น แอปที่เข้าถึงประวัติก่อนหน้าที่จะล้างประวัติอาจจัดเก็บประวัติไว้ที่อื่น โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปของคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการล้างประวัติตําแหน่งที่ตั้งที่ถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์และเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ ให้ไปที่ account.microsoft.com และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว เลือก ล้างข้อมูลกิจกรรมของตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเลือก ล้าง

หากต้องการเปิดหรือปิดการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของ Windows:

บนพีซีของคุณ:

 1. ไปที่ เริ่มต้น การตั้งค่า >> ตําแหน่งที่ตั้ง> ความเป็นส่วนตัว

 2. เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการควบคุมตำแหน่งที่ตั้งสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดหากคุณเป็นผู้ดูแลระบบบนอุปกรณ์ เลือก เปลี่ยน จากนั้นในข้อความ ตำแหน่งของอุปกรณ์ เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น เปิด หรือ ปิด

  • เมื่อต้องการควบคุมตำแหน่งที่ตั้งสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เป็น เปิด หรือ ปิด หาก ปิดการใช้งานตำแหน่งในอุปกรณ์นี้ ปรากฏขึ้นบนเพจการตั้งค่า คุณจะไม่สามารถเปิดการตั้งค่า อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชี (โปรดทราบว่าเวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows การตั้งค่านี้ถูกเรียกว่า บริการตำแหน่งที่ตั้ง)

บนพีซี Windows 10 คุณสามารถเพิ่มหรือลบไทล์ตำแหน่งที่ตั้งออกจากพื้นที่แจ้งให้ทราบที่ด้านขวาสุดของแถบงาน โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:

 1. ไปที่เริ่มต้น การตั้งค่า >> การดําเนินการ& การแจ้งเตือน>ของระบบ 

 2. ภายใต้ การดำเนินการด่วน เลือก แก้ไขการดำเนินการด่วนของคุณ

 3. เพิ่ม ลบ หรือย้ายไทล์ตำแหน่งที่ตั้ง

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ตําแหน่งที่ตั้ง> ความเป็นส่วนตัว

 2. เลือก ตำแหน่งที่ตั้ง ที่จะเปิดหรือปิด

หากต้องการเปลี่ยนแปลงแอปบางรายการว่ามีสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนของคุณหรือไม่ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ เริ่มต้น การตั้งค่า >> ตําแหน่งที่ตั้ง> ความเป็นส่วนตัว

 2. เปิดหรือปิดแต่ละแอปที่ปรากฏภายใต้ เลือกแอปที่สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของคุณได้ บนอุปกรณ์ แต่ละคนสามารถทำเช่นเดียวกันสำหรับบัญชีของพวกเขาได้ หาก อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เป็น ปิด สำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ สวิตช์เปิด/ปิดไม่สามารถเปิดได้จะกว่า อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ จะเป็น เปิด

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของพีซีของคุณ ซึ่ง Windows แอป และบริการต่างๆ สามารถใช้เมื่อไม่สามารถตรวจจับตำแหน่งที่อยู่ที่แน่นอนกว่านี้ได้ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ เริ่มต้น การตั้งค่า >> ตําแหน่งที่ตั้ง> ความเป็นส่วนตัว

 2. ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เลือก ตั้งค่าเริ่มต้น

 3. แอปแผนที่ของ Windows จะเปิดขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×