ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

กลุ่มคนที่ดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ขยาย

ความช่วยเหลือและการเรียนรู้สำหรับ Windows 11 กำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้!

ในระหว่างนี้ ให้ลองดูว่ามีอะไรที่พร้อมใช้งานสำหรับ Windows 10 บนแท็บ Windows 10

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 11

โลโก้ Windows 11 บนพื้นหลังสีน้ำเงิน

การใช้แว่นขยายใน Windows 10

แว่นขยายจะเพิ่มขนาดหน้าจอส่วนหนึ่งหรือบางส่วน เพื่อให้คุณสามารถเห็นคำและภาพได้ดีขึ้น 

ขยายส่วนใดๆ หรือทุกส่วนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแว่นขยาย 

เมื่อต้องการเปิดแว่นขยายอย่างรวดเร็ว ให้กดแป้นWindows + เครื่องหมายบวก (+) เมื่อต้องการปิดแว่นขยาย ให้กดแป้นWindows + Esc   

ถ้าคุณต้องการใช้เมาส์ ให้เลือก เริ่ม >การตั้งค่า>ความ ง่ายในการเข้าถึง> แว่นขยาย>เปิดใช้งานแว่นขยาย  

ถ้าคุณใช้เมาส์ให้เลือก   เริ่ม >การตั้งค่า >ความง่ายในการเข้าถึง> แว่นขยาย และใช้ปุ่ม เปลี่ยนระดับการย่อ/ขยาย เพื่อเลือกขนาดของแว่นขยายที่ขยายหน้าจอเมื่อคุณเปิด  

หากคุณใช้ผู้บรรยายและแป้นพิมพ์:  

 1. กด แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl M  เพื่อเปิดมุมมองการตั้งค่าแว่นขยาย

 2. กด แป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ปุ่มย่อ” หรือ “ปุ่มขยาย” แล้วกด Spacebar เพื่อปรับระดับการซูมให้เหมาะสม ผู้บรรยายประกาศค่าใหม่

 3. กดแป้น  Shift + Tab หรือ แป้น Tab เพื่อเลื่อนไปมาระหว่างปุ่มต่างๆ แล้วปรับค่าตามที่คุณต้องการ

ถ้าคุณใช้เมาส์ให้เลือกเริ่ม >การตั้งค่า >ความง่ายในการเข้าถึง> แว่นขยาย แล้วเปิดเมนูดรอปดาวน์ เปลี่ยนการเพิ่มการย่อ/ขยาย แล้วเลือกขนาดของการเปลี่ยนแปลงระดับการขยายหน้าจอเมื่อคุณขยายและย่อด้วยแว่นขยาย  

หากคุณใช้ผู้บรรยายและแป้นพิมพ์:  

 1. กด แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl M  เพื่อเปิดมุมมองการตั้งค่าแว่นขยาย

 2. กด แป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินว่า “เปลี่ยนระดับการเพิ่มการซูม” ตามด้วยค่าปัจจุบัน

 3. กดแป้น  Alt + ลูกศรลง เพื่อเปิดเมนู ใช้ แป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลง เพื่อหาค่าระดับการเพิ่มการซูมที่คุณต้องการใช้ แล้วกด Enter เพื่อเลือกแล้วปิดเมนู

หากคุณรู้ว่าผู้ที่มีสายตาเลือนรางมักจะใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปิดใช้งานแว่นขยายโดยอัตโนมัติก็อาจเป็นประโยชน์  

ถ้าคุณใช้เมาส์ให้เลือกเริ่ม >การตั้งค่า >ความง่ายในการเข้าถึง> แว่นขยาย และเลือกหรือไม่เลือก เริ่มแว่นขยายหลังจากลงชื่อเข้าใช้ และ เริ่มแว่นขยาย ก่อนลงชื่อเข้าใช้ทุกคน กล่องกาเครื่องหมายตามความต้องการของคุณ  

หากคุณใช้ผู้บรรยายและแป้นพิมพ์:  

 1. กด แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl M  เพื่อเปิดมุมมองการตั้งค่าแว่นขยาย

 2. กด แป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เริ่มใช้งานแว่นขยายเมื่อลงชื่อเข้าใช้" หรือ "เริ่มใช้งานแว่นขยายก่อนลงชื่อเข้าใช้สำหรับทุกคน" ตามด้วย "ยกเลิกการเลือกแล้ว" หรือ "เลือกแล้ว"

 3. กด  Spacebar เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือกที่เลือก

การปรับขอบให้เรียบเป็นสิ่งที่คุณควรทดสอบดูว่าสำหรับคุณแล้ว การปรับให้เรียบดีกว่าการไม่ปรับหรือไม่  

ถ้าคุณใช้เมาส์ให้เลือกเริ่ม >การตั้งค่า >ความง่ายในการเข้าถึง> แว่นขยาย และเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขอบรูปภาพและข้อความเรียบตามการความพึงพอใจของคุณ  

หากคุณใช้ผู้บรรยายและแป้นพิมพ์:  

 1. กด แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl M  เพื่อเปิดมุมมองการตั้งค่าแว่นขยาย

 2. กด แป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ปรับขอบภาพและข้อความให้เรียบ” ตามด้วย "ยกเลิกการเลือกแล้ว" หรือ "เลือกแล้ว"

 3. กด  Spacebar เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือก

สีที่กลับแล้วอาจช่วยลดอาการปวดตาหรือทำให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้นสำหรับบางคน    

หากต้องการกลับสีหน้าจอในขณะที่เปิดใช้งานแว่นขยาย ให้กด Ctrl + Alt + I สีด็กจะเปลี่ยนเป็นสีขาวและกลับกัน และสีอื่นๆ จะเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับสีนั้น  

หากต้องการให้กลับมาเป็นสีปกติ ให้กด Ctrl + Alt + I อีกครั้ง  

  ใช้แป้นลัดต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนมุมมองแว่นขยาย:  

 • หากต้องการใช้มุมมองแบบเต็มหน้าจอ ให้กด  Ctrl + Alt + F

 • หากต้องการใช้มุมมองแบบเทียบชิดขอบ ให้กด  Ctrl + Alt + D

 • หากต้องการใช้มุมมองแบบเลนส์ ให้กด  Ctrl + Alt + L

หากต้องการหมุนเวียนมุมมองแบบต่างๆ ให้กด Ctrl Alt M คุณสามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบมุมมองคร่าวๆ แล้วดูว่าแบบไหนดีที่สุดสำหรับคุณในแต่ละสถานการณ์  

หากต้องการแสดงทั้งหน้าจอชั่วคราวเมื่อคุณขยายหน้าจอ ให้กด Ctrl Alt Spacebar  

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของแว่นขยายเพื่อให้ติดตามเคอร์เซอร์ของผู้บรรยายเท่านั้นได้ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณนำทางใน Windows อย่างไร การตั้งค่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณควรทดสอบดูว่าแบบไหนดีที่สุดสำหรับคุณ  

ถ้าคุณใช้เมาส์ให้เลือกเริ่ม > การตั้งค่า >ความง่ายในการเข้าถึง> แว่นขยาย และเลือกหรือไม่เลือกตัวชี้เมาส์ โฟกัสคีย์บอร์ด เคอร์เซอร์ข้อความ และเคอร์เซอร์ผู้บรรยาย กล่องกาเครื่องหมายตามความต้องการของคุณ การตั้งค่าเหล่านี้สามารถเลือกใช้ร่วมกันแบบใดก็ได้ที่ต้องการ  

หากคุณใช้ผู้บรรยายและแป้นพิมพ์:  

 1. กด แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl M  เพื่อเปิดมุมมองการตั้งค่าแว่นขยาย

 2. กด แป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวชี้เมาส์” “โฟกัสของแป้นพิมพ์” “เคอร์เซอร์ข้อความ” หรือ “เคอร์เซอร์ผู้บรรยาย” ตามด้วย "ยกเลิกการเลือกแล้ว" หรือ "เลือกแล้ว"

 3. กด Spacebar เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือกที่เลือก

ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้เลือก เริ่ม >การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง> แว่นขยาย เปิดเมนูดรอปดาวน์ เก็บตัวชี้เมาส์ หรือ เก็บเคอร์เซอร์ข้อความ และเลือกวิธีที่แว่นขยายมีลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวชี้เมาส์หรือเคอร์เซอร์ข้อความไปรอบๆ หน้าจอ นี่เป็นสิ่งที่คุณควรทดสอบดูว่าการตั้งค่าแบบไหนดีที่สุดสำหรับคุณ  

หากคุณใช้ผู้บรรยายและแป้นพิมพ์:  

 1. กด แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl M  เพื่อเปิดมุมมองการตั้งค่าแว่นขยาย

 2. กด แป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินว่า “เก็บตัวชี้เมาส์ไว้” หรือ “เก็บเคอร์เซอร์ข้อความไว้” ตามด้วยค่าปัจจุบัน

 3. กดแป้น  Alt + ลูกศรลง เพื่อเปิดเมนู ใช้ แป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลง เพื่อหาตัวเลือกตัวชี้หรือเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการใช้ แล้วกด Enter เพื่อเลือกแล้วปิดเมนู

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

หากต้องการเรียนรู้ว่าแว่นขยายสามารถอ่านออกเสียงข้อความจากหน้าจอของคุณได้อย่างไร ให้ดู วิธีใช้การอ่านผ่านแว่นขยาย

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีการใช้แว่นขยายกับหน้าจอสัมผัส:

 • เมื่อต้องการขยายและย่อ ให้แตะบนสัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ที่มุมของหน้าจอ

 • เมื่อเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ ให้ลากไปตามขอบต่างๆ ของหน้าจอในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ

 • เมื่อต้องการขยายในทันทีและดูตำแหน่งที่คุณอยู่บนหน้าจอ ให้แตะบนขอบด้านตรงข้ามของหน้าจอพร้อมกันด้วยนิ้วเดียว

 • เมื่อต้องการปิดแว่นขยาย ให้แตะปุ่ม ปิด 

เปิดการตั้งค่าแว่นขยาย

แว่นขยายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับใช้ขยายหน้าจอบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถดูข้อความและภาพต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะมาพร้อมกับการตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

การใช้ แว่นขยาย

คุณสามารถเปิดและปิดแว่นขยายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงสะดวกอย่างมากสำหรับการใช้งาน และยังไม่กีดขวางการทำงานของคุณเมื่อไม่ต้องการใช้งานอีกด้วย

การเปิดแว่นขยายโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. กดแป้นโลโก้ Windows  + "+" (เครื่องหมายบวก)

 2. แว่นขยาย จะเปิดขึ้นในมุมมองแบบเต็มหน้าจอยกเว้นในกรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

การเปิดแว่นขยายโดยใช้เมาส์

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี

 2. (หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 3. แตะหรือคลิก ความง่ายในการเข้าถึง ให้แตะหรือคลิก แว่นขยาย จากนั้นให้เลื่อนแถบเลื่อนภายใต้ แว่นขยาย เพื่อเปิด

 4. แว่นขยาย จะเปิดขึ้นในมุมมองแบบเต็มหน้าจอยกเว้นในกรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

เมื่อต้องการปิด แว่นขยาย

เมื่อต้องการออกจากแว่นขยายอย่างรวดเร็ว ให้กดแป้นโลโก้ Windows  + Esc นอกจากนี้ คุณสามารถแตะหรือคลิกที่ไอคอนรูปแว่นขยาย แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม ปิด บนแถบเครื่องมือ แว่นขยาย

หมายเหตุ: 

 • หากคุณต้องการให้แว่นขยายพร้อมใช้งานใกล้ๆ มืออยู่ตลอดเวลา คุณสามารถปักหมุดไว้บนหน้าจอเริ่มหรือแถบงานได้               

 • ผู้ใช้บางคนอาจต้องการปรับความชัดเจนหรือขนาดของข้อความและภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ ถ้าคุณต้องการดำเนินการสิ่งนี้ คุณสามารถใช้โปรแกรมในการขยายหน้าหรือเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอของคุณ ให้ดูที่ ปรับให้การแสดงผลดีที่สุดบนหน้าจอของคุณ

การเปลี่ยนมุมมองของ แว่นขยาย

หากคุณกำลังใช้เมาส์อยู่ คุณสามารถใช้แว่นขยายได้สองสามวิธีขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้งานในลักษณะการแสดงแบบเต็มหน้าจอ เลนส์ขยาย หรือเปิดหน้าต่างย่อย ให้ลองใช้ทั้งหมดเพื่อดูว่าคุณต้องการใช้แบบใด

 • เต็มหน้าจอ ในมุมมองนี้ หน้าจอของคุณทั้งหน้าจอจะถูกขยาย คุณจะไม่สามารถดูหน้าจอทั้งหมดได้พร้อมกันในขณะขยายหน้าจอ แต่เมื่อคุณเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอ คุณจะเห็นรายการทั้งหมด ถ้าคุณใช้หน้าจอสัมผัส แว่นขยายจะแสดงขอบสีขาวที่ขอบหน้าจอ ลากนิ้วหรือเมาส์ของคุณไปรอบๆ ขอบเพื่อเลื่อนไปทั่วหน้าจอ

 • เลนส์ ในมุมมองนี้ เมื่อคุณเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอ จะเหมือนกับการเลื่อนแว่นขยาย

 • เทียบชิดขอบ มุมมองแบบเทียบชิดขอบใช้งานได้บนเดสก์ท็อป Windows ในมุมมองนี้ แว่นขยายจะถูกเทียบชิดขอบไว้บนส่วนหนึ่งของหน้าจอ เมื่อคุณเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ ส่วนของหน้าจอจะขยายใหญ่ขึ้นในบริเวณที่เทียบชิดชอบไว้ แม้ว่าส่วนหลักของหน้าจอจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ตาม

การปรับแต่ง แว่นขยาย

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของแว่นขยายได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ปุ่มย่อ/ขยาย (ปุ่มขยายปุ่มย่อ) เพื่อเปลี่ยนขนาดของแว่นขยายที่ขยายหน้าจอของคุณ การกด Windows  + เครื่องหมายบวกและ Windows  + เครื่องหมายลบบนแป้นพิมพ์ของคุณคืออีกหนึ่งวิธีที่รวดเร็วในการขยายและย่อ คุณยังสามารถเปิดปุ่มตัวเลือกแว่นขยายเพื่อ ปุ่มตัวเลือกแว่นขยาย แว่นขยายได้

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่าง ขวาของหน้าจอแล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นไป จากนั้นคลิก ค้นหา)

 2. ป้อนคำว่า แว่นขยาย ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แว่นขยาย

 3. ไปที่เดสก์ท็อปของ Windows แล้วคลิกที่รูปแว่นขยาย

 4. คลิกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่มตัวเลือกแว่นขยาย

 5. ปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อตามรายการต่อไปนี้:

  • ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระดับการเพิ่มการซูม เปอร์เซ็นต์ที่คุณเลือกที่นี่จะเป็นการเพิ่มที่แว่นขยายขยายหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่มขยาย ปุ่มขยายขยาย

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการกลับสี เพื่อสลับสีบนหน้าจอ ในบางครั้ง การสลับสีจะทำให้สามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกวิธีการโฟกัสของ แว่นขยาย แว่นขยาย สามารถขยายไปตามเมาส์ จุดแทรก หรือแป้นพิมพ์ของคุณได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดใช้งาน 'แว่นขยาย' แถบเครื่องมือ 'แว่นขยาย' จะปรากฏขึ้นชั่วครู่ และจะหายไปอย่างรวดเร็ว แต่คุณสามารถแสดงขึ้นอีกครั้งได้ด้วยการคลิกที่ไอคอนรูปแว่นขยาย  บนหน้าจอหรือคลิกไอคอนแว่นขยายบนแถบงาน

การใช้แว่นขยายโดยการสัมผัส

คุณสามารถใช้แว่นขยายกับหน้าจอสัมผัสเพื่อดำเนินการงานต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

 • ขยายและย่อด้วยการแตะที่มุมต่างๆ

 • เลื่อนไปรอบๆ หน้าจอด้วยการลากไปตามขอบต่างๆ

 • ออกจากแว่นขยายได้ด้วยการแตะ "X"

 • ดูว่าคุณอยู่บนจุดใดของหน้าจอด้วยการแตะสองนิ้วลงบนขอบด้านตรงข้าม

แว่นขยายจะขยายส่วนต่างๆ ของหน้าจอและยังเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง เมื่อต้องการเปิดอย่างรวดเร็ว ให้คลิก เริ่ม จากนั้นพิมพ์ แว่นขยาย

คุณยังสามารถเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ ซึ่งจะเป็นการปรับความคมชัด ขนาด และจำนวนของสิ่งต่างๆ ที่จะมีความพอดีกับหน้าจอของคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับความละเอียดหน้าจอ ให้ดูที่ การรับการแสดงผลที่ดีที่สุดบนหน้าจอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • หากคุณต้องการให้แว่นขยายพร้อมใช้งานใกล้ๆ มือ คุณสามารถปักหมุดไว้บนแถบงานได้     

 • เมื่อต้องการออกจากแว่นขยาย ให้กดแป้นWindowsปิด รูปภาพของโลโก้ Windows + Esc

แว่นขยายมีอยู่สามโหมดด้วยกัน:

 • โหมดเต็มหน้าจอ ในโหมดเต็มหน้าจอ หน้าจอทั้งหมดจะถูกขยาย โดยจะขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจอของคุณและระดับการซูมที่คุณเลือก คุณอาจไม่สามารถดูหน้าจอทั้งหน้าจอได้ในเวลาเดียวกัน

 • โหมดเลนส์ ในโหมดเลนส์ พื้นที่รอบๆ ตัวชี้เมาส์จะขยาย เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ พื้นที่ที่ขยายจะเคลื่อนที่ไปด้วยกัน

 • โหมดเทียบชิดขอบ ในโหมดเทียบชิดขอบ เฉพาะบางส่วนของหน้าจอจะได้รับการขยาย และส่วนที่เหลือของหน้าจอจะไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้น คุณสามารถควบคุมว่าให้พื้นที่ใดของหน้าจอขยายได้

หมายเหตุ: โหมดเต็มหน้าจอและโหมดเลนส์จะสามารถใช้ได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Aero เท่านั้น หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Aero หรือหากคุณไม่ได้ใช้ธีม Aero แว่นขยายจะทำงานในโหมดเทียบชิดขอบเท่านั้น

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีทำให้รายการต่างๆ บนหน้าจอดูใหญ่ขึ้น (1:56)

วิธีทำให้รายการบนหน้าจอใหญ่ขึ้น

 1. เปิดแว่นขยายด้วยการคลิกปุ่ม Start button iconแล้วคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึงแล้วคลิกแว่นขยาย

 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิกโหมดที่คุณต้องการใช้งาน

 3. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ส่วนใดๆ ของหน้าจอที่คุณต้องการขยาย

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณกำลังใช้งานโหมดเต็มหน้าจอ คุณสามารถแสดงตัวอย่างทั้งเดสก์ท็อปของคุณได้อย่างรวดเร็วได้ด้วยการคลิกที่เมนู มุมมอง จากนั้นคลิก แสดงตัวอย่างทั้งหน้าจอ

 • ดูรายการแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้กับแว่นขยายได้ให้ดู แป้นพิมพ์ลัด

 1. เปิดแว่นขยายด้วยการคลิกปุ่ม Start button iconแล้วคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึงแล้วคลิกแว่นขยาย

 2. คลิกปุ่ม ปุ่มตัวเลือกแว่นขยายตัวเลือก จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ตามตัวชี้เมาส์

แสดงพื้นที่รอบๆ ตัวชี้เมาส์ในหน้าต่างแว่นขยาย เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถเลือกเพื่อให้หน้าต่างแว่นขยายเลื่อนเมื่อตัวชี้เมาส์เข้าใกล้หรือเมื่อตัวชี้เมาส์สัมผัสกับขอบของหน้าต่างแว่นขยาย

ติดตามโฟกัสของแป้นพิมพ์

แสดงพื้นที่รอบๆ ตัวชี้เมาส์เมื่อคุณกดปุ่ม Tab หรือปุ่มลูกศร

ให้แว่นขยายติดตามจุดแทรกข้อความ

แสดงพื้นที่รอบๆ ข้อความที่คุณพิมพ์

 1. เปิดแว่นขยายด้วยการคลิกปุ่ม Start button iconแล้วคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึงแล้วคลิกแว่นขยาย

 2. เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ทำเช่นนี้

ขยาย

คลิกขยาย ปุ่มขยายหรือกดแป้นWindowsเครื่องหมาย รูปภาพของโลโก้ Windows + เครื่องหมายบวก

ย่อ

คลิกย่อ ปุ่มย่อหรือกดแป้นWindowsเครื่องหมาย รูปภาพของโลโก้ Windows + เครื่องหมายลบ

ระดับการเพิ่มการซูมจะกำหนดความเร็วของการย่อและขยายแว่นขยาย

 1. เปิดแว่นขยายด้วยการคลิกปุ่ม Start button iconแล้วคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึงแล้วคลิกแว่นขยาย

 2. คลิกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่มตัวเลือกแว่นขยายแล้วเลื่อนตัวเลื่อนเพื่อปรับการเพิ่มการย่อ/ขยาย การเลื่อนแถบเลื่อนไปทางซ้ายทำให้แว่นขยายซูมช้าลง และทำให้ระดับของการซูมลดลง การเลื่อนแถบเลื่อนไปทางขวาทำให้แว่นขยายซูมเร็วขึ้น และทำให้ระดับของการซูมเพิ่มขึ้น

เมื่อคุณใช้โหมดเลนส์ คุณสามารถปรับขนาดของเลนส์ของแว่นขยาย

 1. เปิดแว่นขยายด้วยการคลิกปุ่ม Start button iconแล้วคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึงแล้วคลิกแว่นขยาย

 2. คลิกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่มตัวเลือกแว่นขยายจากนั้น ภายใต้ ขนาดเลนส์แว่นขยาย ให้เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อปรับขนาดของเลนส์แว่นขยาย ขนาดเลนส์จะเปลี่ยนทันที ปรับระดับจนกว่าจะเหมาะสมกับคุณ

หมายเหตุ: 

 • คุณจำเป็นต้องใช้โหมดเลนส์เพื่อให้ตัวเลือกขนาดเลนส์ปรากฎขึ้น

 • คุณสามารถเปลี่ยนขนาดเลนส์ได้อย่างรวดเร็วโดยการกด Ctrl + Alt + R จากนั้นเลื่อนตัวชี้ขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนความสูง ซ้ายและขวาเพื่อเปลี่ยนความกว้าง

การเปิดการกลับสีจะเพิ่มความต่างของสีระหว่างรายการต่างๆ บนหน้าจอของคุณ ซึ่งจะช่วยทำให้หน้าจอของคุณมองเห็นง่ายขึ้น

 1. เปิดแว่นขยายด้วยการคลิกปุ่ม Start button iconแล้วคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึงแล้วคลิกแว่นขยาย

 2. คลิกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่มตัวเลือกแว่นขยายตัวเลือก แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิด การกลับ สี

เมื่อคุณเริ่มใช้แว่นขยาย แถบเครื่องมือแว่นขยายจะหายไปเพื่อไม่ให้บังหน้าจอคุณ แต่คุณสามารถแสดงกลับขึ้นมาได้อีกครั้ง

 1. เปิดแว่นขยายด้วยการคลิกปุ่ม Start button iconแล้วคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึงแล้วคลิกแว่นขยาย

 2. หลังจากเปิดแว่นขยาย คลิกไอคอนแว่นขยายบนหน้าจอ  หรือคลิกไอคอนแว่นขยายบนแถบงาน

ดูเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×