Dijital Ürünler için kullanım kuralları (“Kurallar”)

Şunlar için geçerlidir: Windows 10

Aksi belirtilmedikçe büyük harfle yazılmış terimler, Microsoft Hizmet Sözleşmesi (“MSA”) veya Microsoft Satış Koşulları’nda (MSA ile birlikte, “Koşullar”) tanımlanmıştır. Bu Kurallar, aşağıdaki ilk bölümde belirtilen ve birden fazla Dijital Ürün için geçerli olan kurallar (“Genel Kurallar”) ile aşağıdaki tabloda belirtilen ve geçerli Dijital Ürün’e (veya Dijital Ürün sağlayan geçerli Hizmete) özel olan kuralları (“Hizmete Özel Ek Kurallar”) içerir. Genel Kurallar, Hizmete Özel Ek Kurallar’da aksi açıkça belirtilmedikçe tüm Dijital Ürünler için geçerlidir. Bu Kuralları istediğimiz zaman değiştirebiliriz.

Genel Kurallar

Tüm Dijital Ürünler satılmaz, lisanslanır. Herhangi bir Dijital Ürüne erişim veya kullanım hakkınız, (a) tüm lisans koşullarına, lisans sınırlamalarına, davranış kurallarına ve Koşullar’da belirtilen ödeme koşullarına uymanıza, (b) geçerli Dijital ürün için tam ödeme yapmanıza, (c) bu Kurallar’a ve (d) lisansınızı aldığınızda sağlanan ek hükümlere uymanıza tabidir. Dijital Ürünler yalnızca Koşullar veya bu Kurallar’da açıkça izin verildiği şekilde kullanılabilir; (telif hakkı sahibi ile irtibata geçip aksine önceden yazılı onay almadıysanız) diğer tüm kullanımlar yasaktır. Koşullar ve bu Kurallar, bir Dijital Ürün için ödenmesi gereken fiyat veya ödeme sıfır olsa bile geçerlidir. Bu Kurallar, Koşullar (veya diğer koşullar) ile çakışırsa bu Kurallar, bir istisna dışında Dijital Ürünler ile yapabileceklerinizi kontrol eder; Mağaza’da veya belirli bir Dijital Ürün ögesi için geçerli Hizmet’te web sayfasında veya diğer bir sayfada, farklı sayıda cihaz belirtiliyorsa veya aksine bu Kurallar’dan farklı özel haklar veya sınırlamalar belirtiliyorsa söz konusu web sayfası veya diğer sayfa, açıkça çelişen ifadelerle ilgili olarak, ancak sadece belirli Dijital Ürün öğesi için denetime tabi tutulur.

Dijital Ürünler, yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için (tanıtım amaçlı kullanım hariç olmak üzere) gerektiği düzeyde lisanslanır. Microsoft, istediği zaman herhangi bir Dijital Ürün’ün dağıtımını durdurabilir ya da herhangi bir Dijital Ürün için özellik ekleyebilir veya çıkarabilir. (a) Koşullar’ı ve bu Kurallar’ı ihlal ederseniz, (b) Dijital Ürünler’i, Koşullar, işbu Kurallar veya size verilen sınırlı lisans ile uyumlu olmayan bir şekilde kullanır veya kullanmayı denerseniz, (c) erişimi sınırlamak veya lisans sınırlamalarını icra etmek için tasarlanmış herhangi bir teknik tedbiri engeller veya engellemeyi denerseniz, (d) yinelenen abonelik ücretini ödemezseniz, (e) hesabınız için geçerli ödeme yöntemini sürdürmezseniz, (f) ülkenizi veya bölgenizi değiştirirseniz, (g) hesabınızla ilişkili geçerli e-posta adresinizi kullanmayı sürdürmezseniz, (h) aşağıda Hizmete Özel Ek Kurallar’da tanımlandığı şekilde Dijital Ürünlerinizin elektronik lisanslarını yenilemek için belirli bir Hizmet’te yeterli sıklıkta oturum açmazsanız, (i) geçerli Hizmeti iptal eder veya geçerli cihazı desteklemeye son verirsek veya (j) Dijital Ürün’ü size dağıtmaya devam etme ya da aynı şekilde dağıtma hakkımızı kaybedersek Dijital Ürünler’e veya Dijital Ürünler’in özelliklerine erişiminizi kaybedebilirsiniz veya erişim şekliniz değiştirilebilir (örneğin, varsa, aile erişimini kaybedebilirsiniz). Aşağıda izin verilmedikçe herhangi bir Dijital Ürün’e lisan aktaramaz veya bu lisansları yeniden satamazsınız. Dijital Ürünler’i içeren herhangi bir cihaz satıyorsanız satın almacı, Dijital Ürünler’in kullanım hakkını elde edemez. Bu Kurallar’a uygunluğunuzu doğrulamak için teknolojilerden yararlanabiliriz.

Belirli Hizmetler, Dijital Ürünler’e erişeceğiniz cihazları kaydetmenizi ve erişimi korumak amacıyla söz konusu cihazdan Hizmet’e erişmenizi gerektirir. Kayıtlı cihazlar kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, Xbox konsolları ve belirli taşınabilir veya mobil cihazları içerebilir; cihaz, belirlenen Dijital Ürün ile gerektiği ölçüde uyumlu olmalıdır. Hizmet’te tekrar oturum açarsanız ve o sırada cihaz sınırlarını aşmadıysanız belirli Dijital Ürünler’in (örneğin, Groove Müzik içeriği) lisansları yenilenebilir. Diğer Dijital Ürünler’in lisanslarını yenilemek için bir bilgisayara bağlı olmanız gerekebilir. Böyle bir kayıp, Microsoft tarafından belirlendiği şekilde geçici veya kalıcı olabilir. Çok fazla cihaz kaydederseniz Microsoft, yeni bir cihaza yer açmak bir cihazın kaydını otomatik olarak silebilir. Microsoft, cihaz sınırlamalarını aşan girişimleri önlemek için belirli bir cihazı elle kaydedebilme ve bu cihazın kaydını silebilme sıklığınızı sınırlayabilir. Yukarıdakine tabi olmak kaydıyla, Microsoft hesabınız veya belirli bir Hizmet için ayarlar sayfasından kayıtlı cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Tüm cihazlar aynı özelliklere sahip değildir ve tüm Dijital Ürünler veya Hizmetler (veya onların belirli işlevleri) herhangi bir cihazda kullanılamayabilir. Bireysel Hizmet, uyumlu cihaz türlerinin bir listesini içerebilir, ancak tüketici elektronik cihazları sürekli olarak gelişir ve belirli bir cihazın, satın almadan önce satın almak istediğiniz Dijital Ürün ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmet’te bir Dijital Ürün için akışla aktarma özelliği varsa akışla aktarmak istediğiniz kayıtlı cihazdan Hizmet’te oturum açmanız gerekir ve Koşullar’daki kısıtlamaların yanı sıra indirmek ve akışla aktarabilmeniz için masraflarını kendiniz karşılayacak şekilde edinmeniz gereken ve yeterli bant genişliğine sahip İnternet erişimi gereklidir. Belirli Dijital Ürünler, yalnızca Microsoft hesabınızla ilişkilendirilmiş bölge için lisanslanabilir; söz konusu bölgenin dışındayken bu tür Dijital Ürünler’i indiremez veya (mevcutsa) akışla aktaramazsınız.

Belirli Dijital Ürünler, aşağıdaki tabloda belirtilen sınırlara tabi olmak kaydıyla yalnızca Microsoft hesabınızla ilişkilendirilmiş cihazlara indirilebilir veya mevcutsa akışla aktarılabilir. Bu tablodaki tüm kurallar, yukarıdaki Genel Kurallar’a ek olarak uygulanır.

Hizmete Özel Ek Kurallar ve Açıklamalar

 

En Fazla Cihaz/Kullanıcı Sayısı
(Dijital Ürün satın alma, kiralama veya aboneliğiniz için Mağaza sayfası veya diğer web sayfası farklı bir numara belirtmediği sürece)
Kaydı Silme
(cihaz kaydedebilme ve kaydını silebilme sıklığınız)
Gerekli Erişim
(belirli bir cihaz üzerinde lisans dosyalarınızı korumak veya yenilemek için söz konusu cihazdan belirli Hizmet’e erişme sıklığınız)
Aktarım/Kopyalama/Diğer
Groove Music Pass 10 kayıtlı cihaz Her cihaz için 30 günde en fazla bir kez 30 günde en az bir kez Groove Music Pass Hizmeti aboneliği, aylık sabit bir ücret karşılığında abonelik bazında istediğiniz kadar şarkıyı akışla aktarabilmenize veya indirebilmenize olanak sağlar. Groove uyumlu cihazların güncel listesi için Microsoft.com/groove adresine bakın. Groove Music Pass şarkılarını CD’ye yazamazsınız. Yukarıdaki Kurallar’a ek olarak, (a) müziği aynı anda birden fazla cihaza akışla aktardığınızı, (b) yazdığınızı veya dışarı aktardığınızı (CD veya başka bir şekilde) ya da (c) cep telefonu zil sesi olarak kullandığınızı belirlersek aboneliğinizi sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.
MP3 Müzik

 Makul cihaz sayısı

Geçerli değil 

Geçerli değil Geçerli değil
Xbox One Dijital Oyunlar 1 “Giriş” Xbox One konsolu ve 1 gezici kullanıcı Geçerli değil Geçerli değil Mağaza’dan indirdiğiniz her oyun, cihaz tabanlı lisansa ve kullanıcı tabanlı lisansa sahiptir. Bir konsolu, “Ev” konsolunuz olarak atayabilirsiniz ve farklı bir konsoldan satın alıyor olsanız bile cihaz lisansı, ona otomatik olarak eklenir. Kullanıcı lisansı Microsoft hesabınızla ilişkilendirilir. Bir konsol birkaç kişi için “Giriş” konsolu olabilir. Giriş konsolunuzu bir yıl içinde en fazla 5 kez değiştirebilirsiniz; bunu yaptığınızda tüm cihaz lisanslarınız otomatik olarak yeni Giriş konsoluna taşınır ve yalnızca bu konsol üzerinde çalışır. Herhangi biri, cihaz lisansınız kapsamında Ev konsolunuzdaki oyunları (veya bu cihaza lisanslı diğer içerikleri) kullanabilir. Ev konsolunuzda eş zamanlı olarak oturum açmadığınız sürece diğer konsol üzerinde Microsoft Hesabınız ile oturum açarak kullanıcı lisansına sahip olduğunuz tüm oyunları kullanabilirsiniz. Bu kurallar “Ev konsolu kullanım kuralları” olarak adlandırılır. Bazı kullanılabilir oyun "Eklentileri" ve diğer indirilebilir içerikler kişisel kullanımınızla sınırlı olabilir.

Xbox 360 Oyunları

1 Xbox 360 konsolu Geçerli değil Geçerli değil Siz (ve herhangi biri), birinci Xbox 360 konsoluna indirdiğiniz oyunu veya diğer içeriği kullanabilirsiniz. Bir bellek birimi veya diğer depolama birimlerini kullanarak başka bir Xbox 360 konsoluna oyun veya içerik aktarabilirsiniz, ancak yalnızca Microsoft hesabınızla konsolda oturum açtığınızda bunu konsol üzerinde oynayabilirsiniz.
Xbox Play Anywhere Oyunları Oturum açtığınızda (ve Ev konsolunda veya atanan bilgisayarda eş zamanlı oturum açmadığınızda) 1 Xbox One “Ev” konsolu, 1 atanan Windows 10 bilgisayar ve sınırsız Windows 10 bilgisayarlar ve Xbox One Konsolları Geçerli değil Geçerli değil Xbox Play Anywhere programı www.xbox.com adresinde veya Mağaza’da Xbox Play Anywhere simgesini taşıyanlar da dahil olmak üzere, yalnızca belirli katılımcı dijital oyunlar için geçerlidir (tam liste için bkz. www.xboxplayanywhere.com ). Xbox Play Anywhere oyunları, Mağaza’dan veya katılımcı satıcılardan bir dijital kodla satın alınabilir. Xbox Play Anywhere oyunlarını bilgisayarınıza indirmeden önce bilgisayarınızın uyumlu olduğundan emin olmak için oyun yayıncısının minimum sistem gereksinimlerini kontrol edin. Oyunun yüklendiği cihaz sayısından bağımsız olarak aynı anda yalnızca bir cihazdan oyunda oturum açabilirsiniz. Yukarıda belirtilen Xbox One “Giriş konsolu kullanım kuralları” Xbox Play Anywhere oyunları için de geçerlidir.
Games with Gold 1 “Giriş” Xbox One konsolu ve 1 gezici kullanıcı Geçerli değil Geçerli değil Xbox Live Gold aboneliğinin parçası olarak Games with Gold oyunlarına ilişkin kullanım bilgileri.
Xbox Game Pass 1 “Giriş” Xbox One konsolu ve 1 gezici kullanıcı Geçerli değil Geçerli değil Xbox Game Pass aboneliğinin parçası olarak oyunların kullanım kuralları
Video Hizmeti Geçerli değil Geçerli değil Geçerli değil Yüksek çözünürlüklü video satın alsanız bile görüntülenen video çözünürlüğü içeriğe, donanıma ve İnternet bant genişliğine göre farklılık gösterebilir. Tek seferde yalnızca bir Xbox konsolundan Video Hizmeti’ne oturum açabilirsiniz.
Korumalı Haklar Videosu En fazla 5 bilgisayara, 2 Xbox konsoluna ve uyumlu kayıtlı 3 mobil cihaza indirme Her cihaz için 30 günde en fazla bir kez 90 günde en az bir kez Korumalı Haklar Videosunu akışla aktarmak için Video Hizmetinde oturum açmanız gerekir ve bu videoyu yalnızca kayıtlı cihazlara akışla aktarabilirsiniz. En fazla üç farklı Korumalı Haklar Videosu ögesini eş zamanlı olarak akışla aktarabilseniz de tek seferde bir adet Korumalı Haklar Videosu ögesini yalnızca tek bir cihaza akışla aktarabilirsiniz. İndirme özellikli iki Xbox konsola Korumalı Haklar Videosu’nu indirebilirsiniz. Bunu Video Hizmetinde oturum açmadan birinci konsol üzerinde görüntüleyebilirsiniz, ancak ikinci konsolda videoyu görüntülemek için bu konsolda Video Hizmetinde oturum açmanız gerekir. İçerikleri ikinci konsoldan kopyalayamaz veya taşıyamazsınız. Bazı ülkelerde, bir TV programı sezonunun mevcut ve gelecekteki bölümlerini içeren Sezon Biletini önerebiliriz. Korumalı Haklar Videosu’nu orijinal olarak depolandığı konumundan kopyalayamaz veya taşıyamazsınız.
İsteğe Bağlı Video Yalnızca bir cihaza indirme Geçerli değil Geçerli değil VOD Video öğesini siparişinizden itibaren 14 gün içinde izlemeye başlamanız ve izlemenizi 24 saat içinde tamamlamanız gerekir (satın alım zamanında başka bir süre belirtilmediği takdirde); bu süre sona erdikten sonra başka bir lisans satın almadan VOD Videosunu izleyemezsiniz. Bir cihaza indirilen VOD Videosu, yalnızca bu cihazda görüntülenebilir ve başka bir cihaza indirilemez veya akışla aktarılamaz. VOD Videosu, herhangi bir cihaza indirilmediyse uyumlu herhangi bir cihaza akışla aktarılabilir, ancak tek seferde birden fazla cihaza akışla aktarılamaz. VOD Videosunu orijinal olarak depolandığı konumundan kopyalamaz veya taşıyamazsınız.
Kitaplar En fazla 6 kayıtlı Windows 10 cihazına indirme 30 günde (her cihaz için iki kez veya iki cihazdan her biri için bir kez) en fazla iki kez Geçerli değil Hizmet’in belirli özelliklerinin (kopyala yapıştır veya alıntıları yazdır ya da alıntıların uzunluğu gibi) kullanılabilirliği, yayıncı ayarlarına bağlı olarak kitaba göre farklılık gösterebilir. Kullanılabilir özellikler Mağaza’da gösterilir. Bazı durumlarda, daha önce satın aldığınız bir kitabı yeniden indiremeyebilirsiniz. Kendi tercihimize göre bu tür durumlarda bir değişim veya güncelleştirme sunabiliriz. Bir kitabın bir kısmını veya tamamını bir diske yazdıramazsınız.
Uygulamalar 10 Windows 10 cihazı Geçerli değil Geçerli değil Yukarıda belirtilen Genel Kurallara rağmen ücretsiz sunulan uygulamalar, Microsoft hesabınızla kayıtlı olmayan cihazlara indirilebilir.