Klavyenizin kullanımı

Bir mektup yazıyor olun ya da sayısal verileri hesaplayın, klavyeniz bilgisayarınıza bilgi girişi yapmanızı sağlayan ana araçtır. Ancak, bilgisayarınızı denetlemek için de klavyenizi kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Birkaç basit klavye komutu öğrenmek (bilgisayarınız için yönergeler) daha verimli çalışmanıza yardımcı olabilir.

Tuşlar nasıl düzenlenmiş

Klavyenizdeki tuşlar işlevlerine göre birçok gruba ayrılabilir:

 • Yazı (Alfasayısal) tuşları. Bu tuşlar, geleneksel bir daktilo üzerinde bulunan aynı harf, rakam, noktalama ve sembol tuşlarını içerir.
 • Denetim tuşları. Bu tuşlar belli eylemler gerçekleştirmek için tek başlarına veya diğer tuşlarla beraber kullanılır. En sık kullanılan denetim tuşları Ctrl, Alt, Windows logo anahtarı
  Windows logo tuşunun resmi
  ve Esc'dir.
 • İşlev tuşları. İşlev tuşları belirli görevleri yerine getirmek için kullanılır. Bunlar, F1, F2, F3'ten F12'ye kadar etiketlenmiştir. Bu tuşların işlevleri programdan programa farklıdır.
 • Gezinti tuşları. Bu tuşlar, belgeler veya Web sayfalarında gezinmek ve metin düzenlemek için kullanılır. Bunlar, ok tuşları, Home, End, Page Up, Page Down, Delete ve Insert tuşlarıdır.
 • Sayısal tuş takımı. Sayısal tuş takımı sayıları hızlı bir şekilde girmek için kullanışlıdır. Tuşlar geleneksel hesap makinesi veya toplama makinesinde olduğu gibi bir blok içinde halinde gruplandırılmıştır.
Aşağıdaki çizim, bu tuşların normal bir klavyede nasıl düzenlendiğini gösterir. Sizin klavye düzeniniz farklı olabilir.

Tuş türlerini gösteren klavyenin resmi
 


Metin yazma

Ne zaman bir programda, e-posta iletisinde veya metin kutusunda bir şeyler yazmanız gerekse, yanıp sönen dikey çizgi görürsünüz, (
İmlecin resmi
) buna imleç ya da ekleme noktası denir. Bu, yazdığınız metnin nerede başlayacağını gösterir. Fare ile istediğiniz yerde tıklatarak veya gezinti tuşlarını (bu makalenin "Gezinti tuşlarını kullanma" bölümüne bakın) kullanarak imleci hareket ettirebilirsiniz.

Harf, sayı, noktalama işaretleri ve simgelerin yanı sıra yazma tuşlarına Shift, Caps Lock, Sekme tuşu, Enter, Ara çubuğu ve Geri al da dahildir.


Tuş adı Tuşun kullanımı

Shift

Büyük harfle yazmak için SHIFT tuşuna bir harf tuşuyla birlikte basın. Tuşun üst kısmındaki simgeyi yazmak için SHIFT tuşuna başka bir tuşla birlikte basın.

Caps Lock

Bütün harfleri büyük yazmak için Caps Lock tuşuna bir kez basın. Bu işlevi devre dışı bırakmak için Caps Lock tuşuna tekrar basın. Klavyenizde Caps LOCK'un açık olup olmadığını gösteren bir ışık olabilir.

Tab (Sekme)

İmleci birkaç boşluk ileri götürmek için SEKME tuşuna basın. SEKME tuşunu ayrıca bir formda, sonraki kutuya gitmek için de kullanabilirsiniz.

Enter

İmleci sonraki satır başına taşımak için Enter tuşuna basın. İletişim kutusunda, vurgulu düğmeyi seçmek için Enter tuşuna basın.

Ara çubuğu

İmleci bir boşluk ileri götürmek için Ara çubuğuna basın.

Geri al tuşu

İmleçten veya seçili metinden önce gelen karakteri silmek için Geri al tuşuna basın.


Klavye kısayollarının kullanımı

Klavye kısayolları eylemleri klavyenizi kullanarak gerçekleştirme yöntemleridir. Bu tuşlar, daha hızlı çalışmanıza yardım ettikleri için kısayol olarak adlandırılır. Aslında, bir fare ile gerçekleştirebileceğiniz neredeyse bütün eylemler ve komutlar klavyenizin bir veya daha fazla tuşunu kullanarak daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Yardım konularında, iki veya daha fazla tuşun arasındaki artı (+) tuşu, ilgili tuşlara beraber basılabileceğini gösterir. Örneğin, Ctrl + A, CTRL tuşunu basılı tutun ve A tuşuna basın demektedir. Ctrl + Shift + A ise Ctrl ve SHIFT tuşunu basılı tutun ve A tuşuna basın demektir.


Program kısayollarını bulma

Çoğu programda klavyeyi kullanarak işlem yapabilirsiniz. Hangi komutların klavye kısayolları olduğunu görmek için bir menü açın. Kısayollar (varsa) menü öğelerinin yanında gösterilir.

Picture of the Edit menu in Notepad showing keyboard shortcuts next to menu commands
 
Klavye kısayolları menü öğelerinin yanında görünür.


Menüleri, komutları ve seçenekleri seçin

Klavyenizi kullanarak menüleri açabilir, komutları veya diğer seçenekleri seçebilirsiniz. Altı çizili harfli menüleri olan bir programda, ilgili menüyü açmak için Alt tuşuna ve altı çizili harfe basın. İlgili komutu seçmek için bir menüdeki altı çizili harfe basın. Paint ve WordPad gibi şerit kullanan programlarda, Alt tuşuna basmak basılabilecek bir harfin (altını çizmek yerine) üzerini çizer.

Menü komutlarında altı çizili harfleri gösteren Paint menüsü resmi
 
Dosya menüsünü açmak için Alt + F tuşlayın ve sonrasında Yazdırma komutunu seçmek için P'ye basın.

Bu numara iletişim kutularında da çalışır. İletişim kutusunda bir seçeneğe iliştirilmiş altı çizili bir harf gördüğünüzde, bu seçeneği seçmek için Alt tuşuna artı bu harfe basabileceğiniz anlamına gelir.

Yararlı kısayollar

Aşağıdaki tabloda bazı en kullanışlı klavye kısayolları yer almaktadır. Daha ayrıntılı bir liste için bk. Klavye kısayolları.
Basılacak tuş Bunu yapmak için

Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi
 

Başlat menüsünü aç

Alt + Sekme tuşu

Açık programlar veya pencereler arasında geçiş yap

Alt + F4

Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık

Ctrl + S

Geçerli dosyayı veya belgeyi kaydet (programların çoğunda çalışır)

Ctrl + C

Seçili öğeyi kopyala

Ctrl + X

Seçili öğeyi kes

Ctrl + V

Seçili öğeyi yapıştır

Ctrl + Z

Eylemi geri al

Ctrl + A

Bir belge veya penceredeki tüm öğeleri seç

F1

Bir program veya Windows için Yardım'ı görüntüle

Windows logo tuşu

Windows logo tuşunun resmi
 + F1

Windows Yardım ve Destek'i görüntüle

Esc

Geçerli görevi iptal et
Uygulama tuşu Bir programdaki seçimle ilgili bir komut menüsü açın. Seçime sağ tıklamakla eşdeğer.

Gezinti tuşlarını kullanma

Gezinti tuşları, imleci hareket ettirmenize, belgelerin ve web sayfalarının içinde gezinmenize ve metin düzenlemenize olanak verir. Aşağıdaki tabloda bu tuşların bazı yaygın işlevleri listelenmiştir.


Basılacak tuş Bunu yapmak için

Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok veya Aşağı Ok

İmleci veya seçimi ok yönünde bir boşluk veya bir satır hareket ettir ya da bir web sayfasını ok yönünde kaydır

Home tuşu

İmleci bir satır sonuna taşı ya da bir web sayfasının en üstüne taşı

End tuşu

İmleci bir satır sonuna taşı ya da bir web sayfasının en altına taşı

Ctrl + Home

Belgenin başına git

Ctrl + End

Belge sonuna git

Page Up tuşu

İmleci veya sayfayı bir ekran yukarı taşı

Page Down tuşu

İmleci veya sayfayı bir ekran aşağı taşı

Sil

İmleçten sonraki karakteri veya seçili metni sil; Windows'ta, seçili öğeyi sil ve Geri Dönüşüm Kutusu'na taşı

Insert

Araya ekleme modunu aç veya kapat. Araya ekleme modu açıkken, yazdığınız metin imlece eklenir. Ekleme modu kapalıyken yazdığınız metin, mevcut karakterlerin yerini alır.


Sayısal tuş takımının kullanımı

Sayısal tuş takımı, bir hesap makinesi veya toplama makinesinde görünecekleri şekilde, 0'dan 9'a kadar sayıları, + (toplama), - (çıkarma) * (çarpma) ve / (bölme) gibi aritmetik işleçleri ve ondalık sayıları göstermek için noktayı düzenler. Tabii ki bu karakterler klavyede başka bir yerde yinelenir, ancak tuş takımı düzenlemesi sayısal verileri veya matematik işlemlerini tek elle daha kolay girmenizi sağlar.

Sayısal tuş takımının resmi
 
Sayısal Klavye

Sayıları girmek için sayısal tuş takımını kullanmak için Num Lock tuşuna basın. Çoğu klavyede Num Lock tuşunun açık veya kapalı olduğunu gösteren bir ışık vardır. Num Lock kapalıyken, sayısal tuş takımı ikinci bir gezinti tuşu kümesi işlevi görür (bu işlevler tuşlardaki sayı veya simgelerin yanına yazılıdır).

Hesap Makinesi ile basit hesaplamalar yapmak için sayısal tuş takımınızı kullanabilirsiniz.
 
Hesap Makinesi'ni sayısal tuş takımı ile çalıştır

Üç tek tuş

Şu ana kadar, kullanma ihtimaliniz olan neredeyse bütün tuşları ele aldık. Ancak gerçekten merak edenler için klavyedeki bu üç en gizemli tuşu keşfedelim: PrtSrn, Scroll Lock and Pause/Break.

PrtScn (veya Print Screen) tuşu

Uzun zaman önce, bu tuş gerçekten de adının belirttiği işi yapıyordu—mevcut metin ekranını yazıcıya gönderiyordu. Günümüzde, PrtScn tuşuna basmak (bir "ekran görüntüsü") tüm ekranınızın görüntüsünü yakalar ve bilgisayarınızın belleğindeki Pano'ya kopyalar. Buradan (Ctrl + V) Microsoft Paint veya başka bir programa yapıştırabilir ve isterseniz, ekran görüntüsünü bu programdan yazdırabilirsiniz.

Bazı klavyelerde PrtScn ile aynı tuşu paylaşan SYS RQ tuşu pek bilinmez. Tarihsel olarak, SYS RQ bir "sistem isteği" olmak üzere tasarlandı, ancak bu komut Windows'ta etkin değil.

ScrLk (veya Scroll Lock)

Çoğu programda Scroll Lock tuşlarına basmanın hiçbir etkisi yoktur. Birkaç programda Scroll Lock tuşuna basıldığında ok tuşları ve Page Up ve Page Down tuşlarının davranışı değişir; bu tuşlara basıldığında imlecin veya seçimin konumu değişmeden belge kaydırılır. Klavyenizde Scroll LOCK'un açık olup olmadığını gösteren bir ışık olabilir.

Pause/Break

Bu tuş nadiren kullanılır. Bazı eski programlarda bu tuşa basıldığında program duraklar ya da Ctrl ile birlikte basıldığında programın çalışması durdurulur.

Diğer tuşlar

Bazı modern klavyelerde, programlara, dosyalara veya komutlara hızlı bir şekilde tek tuşla erişmenizi sağlayan "kısayol tuşları" veya düğmeleri vardır. Diğer modellerde ses denetimleri, kaydırma tekerlekleri, yakınlaştırma tekerlekleri ve diğer araçlar vardır. Bu özellikler hakkında bilgi almak için klavye veya bilgisayarınızla birlikte gelen bilgilere bakın veya üreticinin web sitesine gidin.

Klavyenizi güvenli bir şekilde kullanmanız için ipuçları

Özellikle bilgisayarınızı uzun bir süre kullanıyorsanız, klavyenizi doğru kullanmak bilekleriniz, elleriniz ve kollarınızda oluşabilecek ağrı ve rahatsızlıkları önlemenize yardımcı olabilir. Klavye kullanımınızı geliştirmeye yönelik birkaç ipucu:

 • Klavyenizi dirsek düzeyinde yerleştirin. Kollarınızın üst kısımları, iki tarafınızda rahat olmalıdır.
 • Klavyenizi önünüze, tam ortaya yerleştirin. Klavyenizin sayısal tuş takımını varsa, boşluk çubuğunu orta nokta olarak kullanabilirsiniz.
 • Elleriniz ve bilekleriniz klavyenin üzerinde havada şekilde yazın; böylece uzaktaki tuşlara uzanmak için parmaklarınızı uzatmak yerine bütün kolunuzu kullanabilirsiniz.
 • Yazarken, avuç içlerinizi veya bileklerinizi herhangi bir yüzeye koymaktan sakının. Klavyenizde avuç içi desteği varsa sırasında yalnızca yazmaya ara verdiğinizde kullanın.
 • Yazarken, hafifçe dokunun ve bileklerinizi düz tutun.
 • Yazı yazmıyorken kollarınızı ve ellerinizi dinlendirin.
 • 15-20 dakikada bir bilgisayar kullanımınıza kısa aralar verin.
Özellikler

Makale No: 17073 - Son İnceleme: 14 Eyl 2016 - Düzeltme: 3

Windows 7, Windows 8.1

Geri bildirim