Bölüm 8: Ekran Okuyucusu’nu Braille ile kullanma

Şunlar için geçerlidir: Windows 10

Bu bölümde bir Braille monitörünü Ekran Okuyucusu ile nasıl kullanacağınız hakkında bilgi sağlanır. Braille’i bilgisayarınıza yükleme, bilgisayarınızda gezinme ve metin okuma hakkında da bilgiler içerir.

Ekran Okuyucusu birkaç üreticinin braille monitörlerini destekler. Her monitör için özel tuş komutları da dahil olmak üzere hangi braille monitörlerin desteklendiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ek C: Desteklenen braille monitörleri başlıklı makaleye bakın.

Braille yükleme

Ekran Okuyucusu, USB veya seri bağlantı noktası kullanan Braille monitörleri ile çalışır. Braille monitörünüzü Ekran Okuyucusu ile kullanmak için Braille indirin ve yükleyin:

 1. Ekran Okuyucusu ayarlarını açmak için Windows logo tuşu  + Ctrl + N tuşlarına basın.
 2. Braille kullan seçeneği altında, Braille indirme ve yükleme’yi seçin. (Bu işlem biraz zaman alır. Windows, bilgisayarınızda değişiklik yapması için Windows’a izin vermek istediğinizden emin olup olmadığınızı da sorar.)
 3. İndirme ve yükleme tamamlandığında Braille’i etkinleştir’i seçin.
 4. Ardından, braille monitörünüzü ekleyin. Braille monitörünü ekle ögesini seçin ve ardından braille monitör üreticinizi ve bağlantı türünü (USB veya seri bağlantı noktası) belirleyin.

Braille monitörünüzü diğer ekran okuyucular ile kullanma

Braille monitörünüzü zaten başka bir ekran okuyucusu ile kullanıyorsanız veya Ekran Okuyucusu, braille monitörünüz ile çalışmıyorsa Windows’un monitörünüzle iletişim kurmak için kullandığı sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir. Bunu yapmak üzere Ekran Okuyucusu ayarlarını açmak için Windows logo tuşu  + Ctrl + N tuşlarına basın ve Braille ekran sürücünüzü değiştirin altında bir seçenek belirleyin. Ekran Okuyucusu tarafından kullanılan sürücüden önce "(Ekran Okuyucusu)" gelmelidir.

Not: Ancak braille monitörünüz için farklı bir sürücü kuruluysa sürücünüzü değiştirmeniz gerekir. Emin değilseniz braille monitör üreticinize başvurun.

Braille’i kaldırma

Ekran Okuyucusu braille’i bilgisayarınızdan kaldırmak için:

 1. Ayarları açmak için Windows logo tuşu  + I tuşlarına basın.
 2. Uygulamalar, Uygulamalar ve özellikler ve ardından İsteğe bağlı özellikler’i seçin.
 3. Erişilebilirlik – Braille destek ve ardından Kaldır’ı seçin.

Braille ayarlarını değiştirme

Farklı ayarlar, Ekran Okuyucusu ile Braille kullanma şeklinizi özelleştirmenize olanak sağlar. Ayarlara gitmek için Windows logo tuşu  + Ctrl + N tuşlarına basıp Ekran Okuyucusu ayarlarını açın. Ardından Braille kullan altından aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Giriş ve çıkış dili
 • Giriş ve çıkış için tablo türü (sınıfı 1, sınıf 2 veya 8 nokta bilgisayar braille)
 • Bildirim zaman aşımı
 • İmleci görüntülenme şekli ve imlecin Braille monitörünüzde yanıp sönmesini belirleme

Bilgisayarınızda oturum açmadan önce seri braille monitörü kullanmak isterseniz tercih edilen ayarlarınızı seçtikten sonra Oturum açmadan önce geçerli ayarları kullan'ı seçin.

Temel Ekran Okuyucusu komutları

Çoğu braille ekran, uygulamalarda gezinmek ve uygulamalarla etkileşim kurmak üzere 12 Ekran Okuyucusu komutu gerçekleştirebilir. Ve braille klavyeye sahip desteklenen ekranlar, metin girmek veya tanıdık tek harfli tarama modu komutlarını gerçekleştirmek için bu klavyeyi kullanabilir. Bu 12 temel komut, aşağıdaki tabloda listelenmektedir.

Ekran Okuyucusu komutu Klavye eşdeğeri Açıklama
Birincil eylem Ekran Okuyucusu + Enter Genellikle "tıklama" olarak açıklanır.
İkincil eylem Tarama modunda Shift + Enter Denetime bağlı olarak "seç" veya "genişlet".
Ekran bağlam menüsü Shift+F10 Ek eylemler menüsünü gösterir.
Braille’i sağa yatay kaydır Yok Geçerli satırdan bir sonraki karakter kümesini görüntüler. En son sonraki Braille'i gerçekleştirir.
Braille’i sola yatay kaydır Yok Geçerli satırdan bir önceki karakter kümesini görüntüler. İlk başta önceki Braille'i gerçekleştirir.
Sonraki Braille* Ekran Okuyucusu + Sağ Geçerli gezinti modunda sonraki öğeyi görüntüler.
Önceki Braille* Ekran Okuyucusu + Sol Geçerli gezinti modunda önceki öğeyi görüntüler.
Braille giriş* Tarama modunda giriş Satırın başına gidin.
Braille son* Tarama modunda son Satırın sonuna gidin.
İlk Braille* Tarama modunda Ctrl + Home İlk satıra gidin.
En son Braille* Tarama modunda Ctrl + End Son satıra gidin.
Gezinti modunu seç Ekran Okuyucusu + Page Up/Page Down Bu komutu gerçekleştirdikten sonra yeni bir gezinti modu seçmek için önceki/sonraki braille'i kullanın ve yeni mod seçmek için birincil eylemi gerçekleştirin.

Sonraki, önceki, giriş, son, ilk ve son braille'in hepsinin geçerli gezinti modu ile değiştiğini unutmayın. Örneğin, paragraf gezinti modu ile:

 • Önceki/sonraki, önceki/sonraki paragrafa gider
 • Giriş/son, geçerli paragrafın başına/sonuna gider
 • İlk/son, ilk/son paragrafa gider

Belirli bir braille monitörü eşleştirmesine Ek C: Desteklenen braille monitörleri başlıklı makaleden erişebilirsiniz.

Braille klavye komutları

Braille monitörünüzün Braille klavyesi varsa metin girmek veya aşağıdaki komutları yaptırmak için bunu kullanabilirsiniz. Klavyeyi değiştirme komutu Boşluk tuşu + 1-3 Noktaları’dır.

Braille noktaları Ekran Okuyucusu komutu
1-2-3-4 veya 1-2-3-4-7 Sonraki veya önceki paragrafa git
1-2-5 veya 1-2-5-7 Sonraki veya önceki başlığa git
2-3-4-5 veya 2-3-4-5-7 Sonraki veya önceki tabloya git
1-3 veya 1-3-7 Sonraki veya önceki bağlantıya git
2-4 veya 2-4-7 Sonraki veya önceki ögeye git
1-4-5 veya 1-4-5-7 Sonraki veya önceki yer işaretine git
1-2-4 veya 1-2-4-7 Sonraki veya önceki form alanına git
1-2 veya 1-2-7 Sonraki veya önceki düğmeye git
1-4 veya 1-4-7 Sonraki veya önceki birleşik giriş kutusuna git
1-5 veya 1-5-7 Sonraki veya önceki düzenleme alanına git
1-2-3-5 veya 1-2-3-5-7 Sonraki veya önceki radyo düğmesine git
1-3-4-6 veya 1-3-4-6-7 Sonraki veya önceki onay kutusuna git
1-6 veya 1-6-7 Sonraki veya önceki başlık düzeyi 1’e git
1-2-6 veya 1-2-6-7 Sonraki veya önceki başlık düzeyi 2’ye git
1-4-6 veya 1-4-6-7 Sonraki veya önceki başlık düzeyi 3’e git
1-4-5-6 veya 1-4-5-6-7 Sonraki veya önceki başlık düzeyi 4’e git
1-5-6 veya 1-5-6-7 Sonraki veya önceki başlık düzeyi 5’e git
1-2-4-6 veya 1-2-4-6-7 Sonraki veya önceki başlık düzeyi 6’ya git
1-2-4-5-6 veya 1-2-4-5-6-7 Sonraki veya önceki başlık düzeyi 7’ye git
1-2-5-6 veya 1-2-5-6-7 Sonraki veya önceki başlık düzeyi 8’e git
2-4-6 veya 2-4-6-7 Sonraki veya önceki başlık düzeyi 9’a git
Ara Çubuğu + 1-2-3 Giriş öğrenmeyi açın, kapatmak için iki defa basın
2-3-4 veya 2-3-4-7 Cümle cümle okuma

Klavye girişi için aşağıdaki komutları kullanın.

Braille noktaları Klavye girişi
Boşluk tuşu + 4-5 Sekme tuşu
Boşluk tuşu + 1-2 Shift + Sekme tuşu
Ara çubuğu + 2-3-4-5 Alt + Sekme tuşu
Ara çubuğu + 2-4-5-6 Windows logo tuşu 
Ara çubuğu + 1-2-3-5 Windows logo tuşu  + Sekme tuşu
Ara çubuğu + Yönlendirme Anahtarı 1 - 12 arasındaki tuşlar F1 - F12 arasındaki tuşlar
7 Geri al tuşu
8 Enter tuşu
Ara çubuğu + 2-6 Escape tuşu
Ara çubuğu + 3 İmleç sol tuşu
Ara çubuğu + 6 İmleç sağ tuşu
Ara çubuğu + 1 İmleç yukarı tuşu
Ara çubuğu + 4 İmleç aşağı tuşu
Ara çubuğu + 2-3 Page up tuşu
Ara çubuğu + 5-6 Page down tuşu
Ara çubuğu + 2 Home tuşu
Ara çubuğu + 5 End tuşu
Ara çubuğu + 3-5 Insert tuşu
Ara çubuğu + 2-5-6 Sil tuşu

Aşağıdaki komutlar, bir değiştirici tuş ve ardından başka bir harf veya tuş girip bu tuşlara basılı tutmanıza olanak tanır.

Braille noktaları Klavye girişi
Boşluk tuşu + 1-8 Windows logo tuşuna basılı tut
Boşluk tuşu + 2-8 Alt tuşuna basılı tut
Ara çubuğu + 3-8 Ctrl tuşuna basılı tut
Ara Çubuğu + 4-8 Shift tuşuna basılı tut
Ara Çubuğu + 5-8 AltGr tuşuna basılı tut
Ara Çubuğu + 6-8 Ekran Okuyucusu tuşuna basılı tut
Ara Çubuğu + 7-8 Tüm değiştirici tuşları bırak

 

Dokunmatik imleçleri braille monitörünüzde kullanma

Braille monitörünüzde dokunmatik imleçler varsa bunları belirli eylemleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

Etkileşimli ögeler ile çalışma

Görüntülenen içerik, etkileşimli bir öge ise birincil eylemi gerçekleştirmek için içeriğin üzerindeki herhangi bir dokunmatik imlece dokunun. Kullanılabilirse ikincil eylemi gerçekleştirmek için içeriğin üzerindeki bitişik iki dokunmatik imlece dokunun.

Görüntülenen içerik metin olmadığı takdirde kullanılabilirse bağlam menüsünü görüntülemek için içeriğin üzerindeki bitişik olmayan iki dokunmatik imlece dokunun.

Metni düzenleme

Metin düzenlerken aşağıdaki dokunmatik imleç komutlarını kullanın:

 • Metin ekleme noktasını belirli bir karaktere doğru taşımak için karşılık gelen hücrenin üzerindeki dokunmatik imlece dokunun. Bir karakteri temsil eden hücrenin veya bundan önce gelen değiştiricinin (büyük harf veya sayı gibi) üzerindeki dokunmatik imlece de dokunabilirsiniz. Düzeltme işareti göstergesi değiştiriciden sonra gelen hücrede olacaktır.
 • Metin ekleme noktasını monitör üzerindeki en son karaktere taşımak için monitörün sonundaki boş hücrenin üzerindeki dokunmatik imlece dokunun.
 • İkincil eylemi gerçekleştirmek için karşılık gelen karakter üzerindeki iki bitişik dokunmatik imlece dokunun.
 • Bağlam menüsünü göstermek için iki bitişik olmayan dokunmatik imlecin merkezine en yakın karakterin üzerindeki iki bitişik olmayan imlece dokunun.

Not: Bazı monitörler iki dokunmatik imlece eş zamanlı basılmasını desteklemez. Bu nedenle, her monitör için ek komutlar vardır. Her monitöre yönelik belirli tuş komutları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ek C: Desteklenen braille monitörleri başlıklı makaleye bakın.

Sonraki: Ek A: Desteklenen diller ve sesler

İçindekiler'e geri dön