Microsoft İş Ortakları için Teknik Destek

Şunlar için geçerlidir: Partner

MPN avantajları ve Teknik destek


MPN Teknik avantajlar

Microsoft İş Ortağı Ağı üyeliğinin bir parçası olarak, iş ortakları aşağıdaki teknik destekten yararlanabilir:

Teknik Destek

Aksiyon Paketi

Gümüş Yetkinlik

Altın Yetkinlik

Şirket Içi Ürün Destek Olayları*

10 Olay

15 Olay

20 Olay

Bulut Ürünleri: İmza Bulut Desteği

-

Bulut Yetkinlikleri: Sınırsız

Bulut Yetkinlikleri: Sınırsız

Diğer Tüm Yetkinlikler: 5 Olay

Diğer Tüm Yetkinlikler: 10 Olay

Bulut yetkinlikleri şunlardır: Güvenlik Uzmanlığı, Bulut İş Uygulamaları, Bulut Müşteri İlişkileri Yönetimi*, Bulut Platformu, Bulut Üretkenliği, Kurumsal Mobilite Yönetimi, Küçük ve Orta Ölçekli Bulut Çözümleri.

*Bulut Müşteri İlişkileri Yönetimi 1 Ekim'den itibaren durdurulduSt2019.

MPN teknik Destek

Bu makale, MPN İş Ortağı avantajları kullanılarak teknik destek olayının nasıl oluşturulabileceğini bilmesi gereken Microsoft İş Ortağı Ağ Ortakları (MPN) üyeleri içindir.

Teknik destek, beklendiği gibi çalışmayan belirli bir sorun, hata iletisi veya işlevsellik için sorun giderme sağlar.

Not: Satışları artırmak, daha etkili bir şekilde dağıtmak ve uygulama geliştirmeyi hızlandırmak için teknik yeteneklerinizi daha hızlı oluşturmak istiyorsanız, bu teknik destek DeğİlDİr – bkz.

1. Bulut hizmetleri

Azure gibi Bulut hizmeti için Dynamics 365 vb. İş Ortakları, müşterileri için destek istekleri oluşturmak için Temsilci yönetimini kullanır. Temsilci yönetimi, bir ortağın bir müşteriyle ilişkisi olduğu yerdir, iş ortağı kullanıcı müşterisi adına bir destek isteği oluşturur. İstek, müşteri kiracısı üzerinde, iş ortağı kullanıcı tarafından oluşturulur.

Kurulum delege yönetimi

 1. Müşteri düzeyinde TemsilciLeştirilmiş Yönetim Ayrıcalıklarını (DAP) etkinleştirme

a. CSP ve Dolaylı sağlayıcı için varsayılan olarak etkinleştirilir – bkz.

b. Danışman ortakları için: Müşteriler, Bir ilişki talep ve müşteri küresel admin e-posta - Daha fazla bilgi

 1. İş ortağı nızın kiracıüzerindeki kullanıcılara yönetici aracısı güvenlik rolünü atayarak iş ortağının müşterinizi desteklemesini sağlama

Destek isteği oluşturma

 1. İş ortağı yönetici aracı sıcağına müşteriyi İş Merkezi'nde açar ve Azure, Dynamics 365 gibi ilgili iş yükünü seçer ve yeni bir istek oluşturur
 2. İş Ortağı panosuyla başlayın > Destek > Müşteri istekleri
 3. İlgili ürün portalı açılır ve müşteri kiracı üzerinde bir destek bileti oluşturulur

Azure ve Dynamics 365 için iş ortaklarının İmza Bulut Desteği için Erişim Kimliği ve Sözleşme Kimliği'ne (yalnızca iş ortakları) ihtiyacı vardır - bkz.

2. Şirket içi ürün destek olayları

Şirket içi ürünler için, (OBO) adına hiçbir işlem yoktur, destek sözleşmenizi ekleyin ve iletişim bilgilerinizle destek olayını oluşturun.

1. İş Desteği portalında oturum açma ve destek isteği oluşturmak için herhangi birMSA veya AAD hesabını kullanın

2. Destek sözleşmesi eklemek için Ortak Ürün Destek Olayları (İmza hariç) için destek sözleşmesi Access ID + Sözleşme Kimliği'ne ihtiyacınız vardır - bkz.

İş Desteği portalından,Başlat'ı tıklatın sonra 1. Ürün Seçimi, 2. Ayrıntıları sorun.

3. Destek planı, bir destek olayı satın almak için sözleşme eklediğiniz veya Şimdi Satın Al'ı tıklatacağınız plandır.

a. Sözleşme Eklediğinizde, sözleşmeniz görüntülenmiyorsa önceki ne zaman sonrakine tıklayın veya tarayıcıyı kapatın ve yeniden açın – bkz.

b. İş Ortağı Şirket Içi Ürün Destek Olayları en son 2 ürün sürümü için kullanılabilir. Eski ürün sürümleri için iş ortakları destek olaylarını satın almalıdır – bkz.

4. Eski bir ürün sürümü için bir destek olayı satın almanız gerekiyorsa. 1. Sayfanın sol alt kısmındaki ilgili yerel/ ülkeyi seçin ve 2 Olay Başına Ödeme (ÜFE) satın almak için MSA Oturum Açma ve kredi kartı kullanın – bkz.

Desteğe Başvurun

https://partner.microsoft.com/support, MPN programı, Lisans etkinleştirme, İş Ortağı Merkezi geçişi ve Teknik sorunlar gibi Tüm İş Ortağı ile ilgili konularda yardım almak için tek iletişim noktanızdır.

Adım Adım: Microsoft Azure teknik desteği


Gereksinimlerikontroledin, etkinleştirmeden yararlanın ( Bağlantı desteğiavantajları) ve ardından Yeni Azure teknik destek isteğinizigönderin veya varolan bir isteği kontrol edin. Çevrimiçi başvuruformunu tamamladıktan sonra bir Microsoft destek uzmanı sizinle iletişime geçecektir.

1. Gereksinimler:

1.1 Delege Yönetici Ayrıcalıkları (DAP)

CSP ve Dolaylı sağlayıcılar varsayılan olarak tüm müşterileri için temsilci yönetimiyle etkinleştirilir - bkz.

Danışman iş ortaklarının müşteri başına müşteri düzeyinde temsilci yönetimini kurması gerekir.MüşterileriGörüntüleyin , Bir ilişki isteyin ve müşteri global yöneticisine e-posta gönder – Daha fazla bilgi.

1.2 Temsilci yönetici güvenlik rolünü iş ortağı kuruluşunuzdaki ilgili kullanıcılara atama

İş ortağı kullanıcının, iş ortağı kiracınızdaki kullanıcılara yönetici aracısı güvenlik rolünü atayarak müşterinizi desteklemesini etkinleştirin.

İş ortağı yönetici aracı sıcağına müşteriyi İş Merkezi'nde açar ve Azure, Dynamics 365 gibi ilgili iş yükünü seçer ve yeni bir istek oluşturur.

1.3 Erişim Kimliği ve Sözleşme Kimliği

İmza desteği, Ortaklar için Gelişmiş Destek gibi yeni bir destek planı (Bağlantıdesteğiavantajları)eklemek için bir Erişim Kimliği ve Sözleşme Kimliği gerekir. Destek sözleşmeleri gelecekteki istekler için oturum açmanızla ilişkilendirilecektir, çünkü bu bir defaya mahsus bir etkinliktir.

Bulut Çözüm Sağlayıcısı programına (CSP) katılan iş ortakları, müşterilerini İş Ortağı Merkezi'nden açtıklarında bir "Bulut Çözüm Sağlayıcısı" destek planına sahiptir.

2. Fayda etkinleştirme (Bağlantı desteğifaydaları)

Bulut Çözüm Sağlayıcısı bizeg İş Merkezi

Bulut Çözüm Sağlayıcısı programına (CSP) katılan iş ortaklarının bir "Bulut Çözüm Sağlayıcısı" destek planı vardır ve bu nedenle Müşteri Biletini İş Merkezi'nden açtıklarında destek sözleşmesini bağlamaları gerekmez. Bkz. Azure CSP desteğine genel bakış.

İmza Bulut Support sözleşme ekleme

Uzmanlık ortakları, Bulut ürünleri için İmza Bulut Desteği (SCS) avantajını (Sınırsız, 10pack veya 5pack) kullanır

Uzmanlık ortaklarının, yeni bir destek isteği gönderebilmeleri için İmza Erişim Kimliği ve Sözleşme Kimliği'ne sahip olması veya oturum açma larıyla bağlantılı avantajlara sahip olması gerekir. Erişim Kimliği ve Sözleşme Kimliği, avantaj etkinleştirme sonrasında İş Ortağı Merkezi'nde görüntülenir – bkz.

Mayıs 2019'dan itibaren sözleşmenizi etkinleştirmeniz durumunda. MPN sözleşmeleri standartlaşmış ve hem MPN Ürün desteği hem de İmza için aynı Erişim Kimliği ve Sözleşme Kimliği'ni kullanabilmektedir.

İmza20pack veya 5pack'ini kullanmış olan eylem paketi ortakları veya iş ortakları, iş ortağı destek planlarını karşılaştırmalı veya Azure destek planlarınıgözden geçirmelidir.

Bağlantı Desteği Avantajları

Müşteriyi İş Ortağı Merkezi'nden açarak başlayın, ardından Destek avantajlarını bağlantı yada bağlantılayın.

 1. Yönetici aracıları güvenlik rolü ile bir iş ortağı kullanıcı Müşterileri arar
  1
 2. Müşteriyi açın, servis yönetimini seçin ve Yeni İstek

  2
  

 3. Azure portalını açmak için Microsoft Azure'u seçin

 1. Temanızı, dilinizi veya bölge biçiminizi değiştirmek için gerekli tıklama ayarları

technical_routing_pic1

 1. Yardım + destek

4020188_pic2

Yardım + Destek, Destek Planları'nı seçin ve ardından destek avantajlarını bağlayın

4020188_pic3

 1. Erişim Kimliği ve Sözleşme Kimliği girin (boşlukları kaldırın), ardından Bağlantı'yı tıklatın

technical_routing_pic3

Not:   İş Ortağı Desteği veya İmza Bulutu desteği gibi MPN avantajları paylaşılan bir erişim kimliği kullanır. Varolan bir sözleşme eklerseniz, hata iletisini yanlış görürsünüz "Bu Erişim Kimliği zaten bir hesapla ilişkilidir. Yeni bir Erişim Kimliği almak için lütfen Teknik Hesap Yöneticinize başvurun." Bu hatayı yoksayabilirsiniz.

Not: Ortaklar için Gelişmiş Destek (ASfP) veya İş Ortakları için Premier Destek (PSfP), her kullanıcının kendi kullanıcıya özel Erişim Kimliğine ihtiyacı vardır. Hata iletisini görürseniz "Bu Erişim Kimliği zaten bir hesapla ilişkilidir. Yeni bir Erişim Kimliği almak için lütfen Teknik Hesap Yöneticinize başvurun." Varolan bir sözleşme eklediniz ve hatayı yoksayabilirsiniz veya yeni bir Erişim Kimliği almak için Teknik Hesap Yöneticisi'ne başvurmanız gerekir.

 1. Bağlantı düğmesini tıklattığınızda, düğmelerin soluk olduğunu ve yeşil metin Sözleşmesi'nin bağlantılı olduğunu görmeniz gerekir. Destek sözleşmeleri artık Oturum Açma hesabıyla ilişkilendirilir

technical_routing_pic4

 1. Mavi metni tıklatın Devam etmek ve destek isteği oluşturmak için destek isteği oluşturma

Destek sözleşmeleri gelecekteki istekler için oturum açma bilgilerinizle ilişkilendirilecektir (avantajlar sona erene veya destek olayları kalmayana kadar) destek avantajlarını bağlamak bir defaya mahsus bir etkinliktir.

3. Yeni Azure teknik destek isteği

https://partner.microsoft.com/dashboardkullanarak, Pano'yu seçin, Müşteriler'i seçin, Azure portalını açmak için Müşteri aboneliği, Hizmet yönetimi, Hizmet Oluştur'u tıklatın veya Hizmet isteğini görüntüleyin' i tıklatın.

Müşteriyi Ortak Merkezi'nden açarak başlayın, azure portalı açılır. Sorun türü Teknik için, Bağlantı destek avantajları yla eklenen destek sözleşmesini seçersiniz (yukarıya bakın).

Not: Bulut Çözüm Sağlayıcısı (CSP) programına katılan iş ortaklarının "Bulut Çözüm Sağlayıcısı" destek planını seçme seçeneği vardır. Ortaklar için Gelişmiş Destek (ASfP) veya Premier gibi bir destek planı satın almadıkları sürece destek avantajlarını bağlamalarına gerek yoktur.

 1. Yönetici aracıları güvenlik rolü ile bir iş ortağı kullanıcı Müşterileri arar
  1
 2. Müşteriyi açın, servis yönetimini seçin ve Yeni İstek
  2
 3. Azure portalını açmak için MicrosoftAzure'useçin
 4. Yardım + destek'e tıklayın
 5. Destek planlarını tıklatın, ardından seçeneği

 

technical_routing_pic6

 1. Sorun türü Teknik'i seçin ve ardından Abonelik, Hizmet vb.

6

 1. Çözümler sorunu kendiniz çözmenize yardımcı olabilecek öneriler sağlayacaktır

222

 1. Destek planı, daha önce Bağlantı destek avantajları aracılığıyla eklediğiniz destek avantajlarını görüntüler
 • İş Ortağı Merkezi'nden başlayan CSP, Bulut Çözüm Sağlayıcısı destek planını otomatik olarak görür.
 • Ortaklar için Gelişmiş Destek veya Ortaklar için Premier Destek (PSfP) ile iş ortakları nın ilgili destek planını seçmesi gerekir.
 • Bulut Uzmanlığı iş ortakları İş Ortağı Signature Unlimited'ı kullanmalı ve bulut olmayan uzmanlık ortakları Signature 10pack veya 5pack kullanmalıdır.

333

 1. Destek seçtikten sonra Önem Derecesi, Sorun türü, Ayrıntılar, Zaman çerçevesi ve gerekirse dosya yükleme'yi seçin
 2. İnceleme + Oluştur, Oluştur'u tıklatmadan önce bilgileri gözden geçirmeniz için son bir fırsat verir

444

 1. Yeni veya varolan isteği görmek için Yardım+ Desteği, Tüm destek isteklerini tıklatın

 

11

Erişim kimliği ve sözleşme kimliği isteme

İş Ortağı Merkezi'nde Microsoft İş Ortağı Ağ Desteği sözleşmesi etkinleştirme ve Access KIMLIĞI'ne bakın

Üste geri dön

Adım Adım: Office 365, Intune, Enterprise Mobility Suite


1. Gereksinimler

1.1 Delege Yönetici Ayrıcalıkları (DAP)

CSP ve Dolaylı sağlayıcılar varsayılan olarak tüm müşterileri için temsilci yönetimi ile etkinleştirilir.

Danışman iş ortaklarının müşteri başına müşteri düzeyinde temsilci yönetimini kurması gerekir.

Danışman iş ortakları için: Müşteriler, Bir ilişki talep ve müşteri küresel admin e-posta - Daha fazla bilgi

Müşteri düzeyinde Temsilci yönetimini etkinleştirme

Bir Danışman İş Ortağı "İş Ortağı özellikleri"ni etkinleştirir ve E-posta yoluyla Temsilci Yönetici Ayrıcalıkları (DAP) ister; Danışman ortağı, müşteriye bir e-posta yoluyla veya deneme daveti veya satın alma teklifi gönderdiğinde bir temsilci yönetim teklifi göndererek bir ilişki talep eder ("Delege yönetimi için yetkilendirmeyi etkinleştirin"). Ortaklar için Yardım'abakın.

CSP programına katılan iş ortakları ve Dolaylı Sağlayıcılar varsayılan olarak tüm müşterileri ile DAP ilişkisine sahiptir. Dolaylı Sağlayıcı Dolaylı Satıcı için DAP'yi etkinleştirmemeyi seçerse; Dolaylı Satıcı bir ilişki yi kendileri talep edebilir.

Kullanıcıda Temsilci yönetimini etkinleştirme

Varsayılan olarak, iş ortağı kullanıcılarınız müşterilere yardımcı olamaz. İş ortağının kullanıcıları, iş ortağı kiracı, müşterilerinize yardımcı olmak için kullanıcı başına bir düzeyde etkinleştirilmelidir. Seçilen kullanıcı izinleri Yönetici Aracısı güvenlik rolü aracılığıyla kullanıcı yönetimi yoluyla değiştirilmelidir (Müşterinize > Yönetici aracısıfatı rolü olarak yardımcı olur)

1.2 Temsilci yönetici güvenlik rolünü iş ortağı kuruluşunuzdaki ilgili kullanıcılara atama

İş ortağı kullanıcının, iş ortağı kiracınızdaki kullanıcılara yönetici aracısı güvenlik rolünü atayarak müşterinizi desteklemesini etkinleştirin.

İş ortağı yönetici aracı sıcağına müşteriyi İş Merkezi'nde açar ve Azure, Dynamics 365 gibi ilgili iş yükünü seçer ve yeni bir istek oluşturur

Office portal ürünleri için Helpdesk temsilcisi destek isteklerini müşterisi adına kaydedebilir. Ancak, Azure ve Dynamics 365 için istekgünlüğe kaydedemezler.

2. Fayda aktivasyonu

Destek sözleşmeleri Microsoft 365 yönetici merkezi istekleri örneğin Office 365, Enterprise Mobility Suite, Microsoft Intune veya Windows için GEREKLI DeğİlDİr.

Dynamics 365 (Power Platform ve Lifecycle Services) için destek sözleşmeleri gereklidir. İş Ortağı destek sözleşmeniz için, avantajları ilk kez kullandığınızda Erişim Kimliği'ne ve Sözleşme Kimliği'ne ihtiyacınız vardır. Destek sözleşmeleri gelecekteki istekler için oturum açma hesabınızla ilişkilendirilecektir (avantajlar sona erene veya destek olayları kalmayana kadar) bu bir defaya mahsus bir etkinliktir.  İş Ortağı Merkezi'nde Erişim Kimliğinizi ve Sözleşme Kimliğinizi görmek veya sözleşme etkinleştirme isteğinde bulunmak için bkz.2904733.

Yetkinlik ortağı İmza Bulutdestek olaylarını kullanmalıdır.

3. Yeni Office 365, EMS, Intune, & Windows destek isteği

Bulut hizmetleri destek istekleri, İş ortağı, Müşteriyi İş Ortağı Merkezi'nde seçer. Bir hizmet isteği oluşturulduğunda, müşteri kiracı, temsilci yönetici kullanıcı bağlamında yeni bir oturumda açılır. Hizmet isteği oluşturma normal olarak aynıdır ve istek müşteri adına iş ortağı tarafından oluşturulur.

 1. Müşteriyi Partner Center'dan aç
 • Yönetici aracıları güvenlik rolü ile bir iş ortağı kullanıcı Müşterileri arar
  1
 • Müşteriyi açın, servis yönetimini seçin ve Yeni İstek
  2
 • Office 365 ve Enterprise Mobility Suite, Microsoft Intune veya Windows'u seçin
 1. Yardım Adabı'nı açmak için mi?Not: Müşteri adı Need help'in solunda görüntülenir?

1

O365 Yardımcısını Denemek İçin Kaydırıcıyı tıklatın

2

 1. Sorun açıklaması girin ve Yardım Al'ıtıklatın. Çözümleri görüntüle ve Tanılamayı Çalıştır, sık karşılaşılan sorunları belirlemeye yardımcı olabilir. Bir destek isteği oluşturmadan sorunu çözmek için bilgileri gözden geçirin!

3

 1. Kişi bilgilerini girin ve gerekirse dosyaları iliştirin, ardından Beni Ara düğmesini tıklatın.

Not: Temsilci yönetici kullanan iş ortakları, müşterilerinin e-posta etki alanı yerine şirket e-posta adreslerini görürler. Ancak, istek müşterinin kiracı üzerinde oluşturulur. Müşteri adı, yardıma muhtaç yardımın yanında mı görüntülenir? metin

4

 1. Hizmet isteği oluşturulur ve Microsoft tarafından çağrılır veya tercihinize göre e-posta yoluyla irtibata geçilir.

5

Üste geri dön

Adım Adım: Dynamics 365


Buluthizmetleri destek istekleri, İş Ortağı Ortak Merkezi'nde müşteriyi seçtiğinde başlar. Bir hizmet isteği oluşturulduğunda, müşteri kiracı, temsilci yönetici kullanıcı bağlamında yeni bir oturumda açılır. Hizmet isteği oluşturma normal olarak aynıdır ve istek müşteri adına iş ortağı tarafından oluşturulur.

Müşteriyi Partner Center'dan açın.

1. Yönetici aracıları güvenlik rolü ile bir iş ortağı kullanıcı Müşterileri arar

6

2. Müşteriyi açın, servis yönetimini seçin ve Yeni İstek

7

3. 2 Dynamics 365 seçeneği vardır ve 2 farklı portalları açılır.Dynamics 365 Finans ve Operasyon, Perakendeveya Yetenek ve Dynamics Yaşam Döngüsü Hizmetleri portalına tıklarsanız açılır. Tam dokümantasyon için bkz.Dynamics 365 Customer Engagement, Business Central, Power Apps, Flow, Mixed reality ve AI'yitıklarsanız, Güç Platformu açılır – aşağıya bakın

8

4. Kendi isteğinizi çözmenize yardımcı olmak için ilgili Çözümlerin görüntülenmesi için Çözümleri Gör'e tıklayın

5. Sayfanın sağ alt kısmında Destek isteği oluşturma sağ üst te tanımlanan müşteri için destek isteği oluşturur

10

6. İmza (yetkinlik ortakları), Ortaklar için Gelişmiş Destek (ASfP) veya İş Ortakları için Premier Destek (PSfP) eklemek için destek sözleşmeaccess id ve Sözleşme Kimliği'ni kullanın.

Üste geri dön

Adım Adım: Bulut Uygulama Güvenliği


Bulut hizmetleri destek istekleri, İş Ortağı Ortak Merkezi'nde müşteriyi seçtiğinde başlar. Bir hizmet isteği oluşturulduğunda, müşteri kiracı, temsilci yönetici kullanıcı bağlamında yeni bir oturumda açılır. Hizmet isteği oluşturma normal olarak aynıdır ve istek müşteri adına iş ortağı tarafından oluşturulur.

Müşteriyi Partner Center'dan açın.

1. Yönetici aracıları güvenlik rolü ile bir iş ortağı kullanıcı Müşterileri arar

6

2. Müşteriyi açın, servis yönetimini seçin ve Yeni İstek

7

3. Bulut Uygulaması Güvenliği'ni seçin. İş Desteği iş akışı aşağıdaki öğeler seçilerek açılır: Ürün ailesi Azure, Bir ürün Bulut Uygulama Güvenliği seçin ve kalan kategoriyi, sorunu vb. seçin

11

4. Sayı ayrıntılarını girin

12

5. Profesyonel Ücretsiz destek planını seçin

13

Destek isteğini göndermek için iş akışıboyunca devam edin

Üste geri dön

Adım Adım: Şirket Içi ürünler


Hızlı Özet

Desteklenen bir şirket içi ürün için çevrimiçi bir istek göndermek için, MSA veya AAD hesabı kullanarak İş Için Destek portalında oturum açın, ardından bir destek isteği oluşturun ve Başlat'ı tıklatın. Yeni destek isteği iş akışındaki adımları izleyin: 1. Ürün seçimi, 2. Sorun ayrıntıları ve 3. Destek planı, Sözleşme Eklediğiniz veya Olay Başına Ödeme (ÜFE)* için şimdi Satın Al'ı tıklatacağınız plandır.

* Olay Başına Ödeme şu anda bir AAD oturum açma için mevcut değil, lütfen bir MSA Oturum Açma örneğin Olay Başına Ödeme Outlook.com kullanın (Dahafazla bilgi).

"Sözleşme Ekle" ile MPN Şirket İçi Ürün Destek Olaylarına ilişkin Erişim Kimliği ve Sözleşme Kimliğini kullandığınızda, örneğin İş Ortağı desteği Gold 20pack, İş Ortağı desteği Silver 15pack, İş Ortağı desteği MAPS 10pack.

Not: Aşağıdaki ler durumunda destek sözleşmeniz / destek planınız GÖRÜNTÜLENMEZ:

 • Oturum açma hesabınızla ilişkilendirmek için sözleşmeyi eklemedin
  • İş Ortağı Merkezi'nde Erişim Kimliğinizi ve Sözleşme Kimliğinizi görmek veya sözleşme etkinleştirme isteğinde bulunmak için bkz.
 • Destek sözleşmesi nin süresi doldu (1 yıl + 30 gün sonra).
 • Kullanılabilir destek olayı yok.
 • Destek sözleşmeniz / destek planınız* için ürün sürümü etkinleştirilemez.
  • İmza Bulut desteği, şirket içi ürünler için değil, yalnızca bulut ürünleri içindir.

Bir sözleşme eklediyseniz ve görüntülenmiyorsa veya yeni bir sözleşme eklemeye çalışıyorsanız ve sorun yaşıyorsanız 4023619'ugörün.

1. Gereksinimler:

1.1 Delege Yönetici Ayrıcalıkları (DAP)

Destek olayları müşteri kiracısına bağlı olmadığından, şirket içi ürünler için On Adına (OBO) işlemi yoktur. Normal bir destek olayı oluşturursunuz. Erişim Kimliği ve Sözleşme Kimliği'ne sahip herhangi bir kişi bir istek oluşturabilir.

1.2 Temel avantajlar sözleşmeleri

Etkin bir Microsoft Action Pack aboneliğine sahip iş ortakları ve etkin bir uzmana sahip iş ortakları Microsoft İş Ortağı Ağı temel avantajlarından yararlanır (İş Ortağı Destek Gold 20pack, İş Ortağı Destek Silver 15pack, İş Ortağı Destek MAPS 10pack).

Ürün yetkilendirmesi geçerli (N) ve bir sonraki en son ürün (N-2) sürümüyle sınırlıdır – bkz. aka.ms/n-1. Eski ürün sürümleri için iş akışı, MPN temel avantajları kapsamında olmayan ürünler için Olay Başına Ödeme (ÜFE) seçeneğini içerir. Destek olaylarını satın almak için bir MSA hesabıyla (AAD hesabı yla değil) oturum açmanız gerekir.

Uzmanlık ortakları yalnızca bulut ürünleri için İmza Bulut destek olayları alır. Bu nedenle, İmza şirket içi ürünler için kullanılamaz.

1.3 Erişim Kimliği ve Sözleşme Kimliği

İş Ortağı Destek MAPS 10pack gibi Iş Ortağı destek sözleşmeniz için Microsoft PartnerNetwork temel yararı Access KIMLIĞI ve Sözleşme Kimliği'ne ihtiyacınız vardır, bu avantajları ilk kez kullandığınızda. Destek sözleşmeleri gelecekteki istekler için oturum açma hesabınızla ilişkilendirilecektir (avantajlar sona erene veya destek olayları kalmayana kadar) bu bir defaya mahsus bir etkinliktir.

Erişim Kimliğinizi ve Sözleşme Kimliğinizi bilmiyorsanız, lütfen destek sözleşmesi etkinleştirmeişlemini izleyin.

Sözleşme Eklediğinizde, sözleşmeniz görüntülenmiyorsa önceki ne zaman sonrakine tıklayın veya tarayıcıyı kapatın ve yeniden açın – bkz.

İş Ortağı Şirket Içi Ürün Destek Olayları en son 2 ürün sürümü için kullanılabilir. Eski ürün sürümleri için iş ortakları destek olaylarını satın almalıdır – bkz.

1.4 Oturum açma gerekli

İş Desteği portalınıkullanmak için bir Microsoft hesabı veya AAD Oturum Açma örneğin İş Ortağı Merkezi kullanmanız gerekir.

Eski bir ürün sürümü için bir destek olayı satın almanız gerekiyorsa. Olay Başına Ödeme (ÜFE) satın almak için MSA Oturum Açma ve kredi kartı kullanın – bkz.

2. Fayda aktivasyonu

Ortak Merkezi'nde, Global Admin veya MPN Yönetici rolü Avantajlar ve Teknik menü aracılığıyla etkinleştirme talep edebilir.

İş Ortağı Merkezi'nde Microsoft İş Ortağı Ağ Desteği sözleşme etkinleştirme ve Access ID'yebakın.

3. Yeni Şirket Içi Destek talebi

Önemli: Tarayıcı ülke destek olay yönlendirmek için kullanılır.Sayfanın sonuna gidin ve ülkeniz listede yoksa, ilgili dile sahip en yakın ülkeyi seçin. Örneğin, URL'de EN-US yerelliği varsa, bir ABD destek ekibine yönlendirilir ve istek ABD iş saatleri ve günleri boyunca çalışır. EN-US, ABD saat dilimleri dışında İngilizce konuşan müşteriler için uygun olmaz.

Daha önce bir olay satın aldıysanız ve çevrimiçi bir istek oluşturmaya aşinaysanız, Adım 3 Destek Planı'nagidebilirsiniz.

 1. Ürün Seçimi:https://support.microsoft.com/supportforbusiness/productselection Ürünü, sürümü, kategoriyi, problemi seçin ve İleri'yi tıklatın. [Varlık
  OAS product and issue
 2. Sorun Ayrıntıları: Lütfen sorunun tam ve ayrıntılı bir açıklamasını ekleyin. İyi bir sorun açıklaması, geliştirilmiş bir ilk yanıt vermek için destek sağlayacaktır. Not: İstek oluşturulduktan sonra daha fazla ayrıntı ile ''Dosyalarınızı yükleyin'' de ebilirsiniz.
  OAS issue Title and Description
 3. Destek Planı: Oturum Açma hesabınızla ilişkili sözleşmeleri görüntüleyin ve mevcut bir destek planı seçin.  Sözleşme ekleyin veya bir destek planı satın alın. 3 genişletilebilir bölüm ve iş için Microsoft desteği hakkında daha fazla bilgi edininiçin bir bağlantı vardır.

555

1. Bir destek planı seçin

Mevcut destek sözleşmelerinizin seçim için kullanılabildiği yerdir; seçili ürün sürümü için geçerliyse.Not: Kalan olaylarıgörebilirsiniz.Aşağıdaki resme bakın, kalan 20 olaydan 17'si, başlangıç tarihi, bitiş tarihi.

OAS associated contracts and support plan

2.Kullanılamayan destek planları

Bu bölüm yalnızca hesabınızla ilişkili bir sözleşmeyle ilgili sorunlar varsa görüntülenir. Daha önce kullandığınız veya sözleşme eklediğiniz bir destek planı görmüyorsanız ve bir destek planı seçin altında görüntülenmez. Lütfen bu bölümü genişletin.

Destek planı görürseniz, belirtilen üründe destek için kullanılamaz (Kod:8). Seçtiğiniz ürün sürümü destek sözleşmeniz için uygun değildir. Destek sözleşmenizi kullanamazsınız ve seçtiğiniz ürün sürümü için destek satın almanız gerekir – bkz. aka.ms/n-1.

Not: Kalan olayları görebilirsiniz. Aşağıdaki resme bakın, İş Ortağı İmza 5pack için kalan 5 olaydan 2'si ve İş Ortağı desteği Silver 15pack için 15 olayın 13'ü, ayrıca başlangıç tarihi, bitiş tarihi.

Not: İş Ortağı İmzası yalnızca Bulut ürünleri için hak sahibidir.

3

Daha fazla bilgi için 4023619'a bakın.

3. Bir destek planı ekleme veya satın alma

Bir destek sözleşmesi (erişim kimliği ve Sözleşme Kimliği kullanarak) ekleyebilir veya destek olayları satın alabilirsiniz.

a. Yeni bir destek sözleşmesini ilişkilendirmek için sözleşme ekle'yi tıklatınb. Tek veya 5 paketli olay satın almaa. Yeni bir destek sözleşmesi ilişkilendirmek için "Sözleşme ekle"ye tıklayınGeçerli Oturum Açma'nıza yeni bir destek sözleşmesi ilişkilendirmek için sözleşme ekle'yi tıklatın. Destek sözleşmesi oturum açmanızla ilişkili olduğundan ve iş akışını bir sonraki kullanımınızda otomatik olarak kullanılabilir olduğundan, Access ID ve Sözleşme Kimliği'ni yalnızca bir kez girmeniz gerekir.[Varlık

Add new support contract.
İş Ortağı Merkezi'nde Erişim Kimliğinizi ve Sözleşme Kimliğinizi görmek veya sözleşme etkinleştirme isteğinde bulunmak için bkz.                          

Sorun giderme

 • Destek planınızın listelenmediğini görmüyorsanız, lütfen "Kullanılamayan destek planları" bölümünü genişletin ve gözden geçirin. Bu, en sık seçilen ürün sürümü desteklenmediğinde oluşur - bkz. aka.ms/n-1.
 • "Kullanılamayan destek planları bölümü" görüntülenmiyorsa veya sözleşmeniz görüntülenmiyorsa, yeni destek planı yenilenmeden önce tarayıcı oturumunu kapatıp yeniden başlatmanız gerekebilir.
 • Varolan bir destek yüklenicisini aynı sözleşmeyi iki kez eklerseniz, bir hata iletisi görürsünüz "Sağlanan destek planı ayrıntıları zaten oturum açmış kullanıcıya eşlenmiştir.

 

b. Tek veya 5 paketli olay satın alma için "Hemen Satın Al >" seçeneğini tıklayın

 

Bir destek olayı satın almanız gerekiyorsa Şimdi Satın Al seçeneğini tıklayın ve destek satın almak için kredi kartı kullanın.

Eklemek veya bir destek planı satın
 5'li paket tüm bölgelerde kullanılamaz. Satın alınan tüm olayların 1 yıl içinde kullanılması gerektiğinden, tek bir olay satın almanız önerilir.Ödemeyi geçerli oturum açma hesabınızla ilişkilendirmek için kredi kartı bilgilerinizi doldurun. Ayarlarınızı değiştirmek için account.microsoft.com gidin. 
Tek olay

Kredi kartı kaydedildiğinde, destek olayını satın almak için kullanın. İş akışında belirtildiği gibi "Hemen ücretlendirilirsiniz. Bu işlem Microsoft Hizmet Sözleşmesi'netabidir." Ayarlarınızı değiştirmek için account.microsoft.com gidin.

Sorun giderme

 • Olay Başına Ödeme şu anda bir AAD oturum açma için mevcut değil, lütfen Bir MSA Oturum Açma örneğin Olay Başına Ödeme için Outlook.com kullanın (İş akışında daha fazla bilgi edinin)

Not

Yanlış bir para birimi görüntüleniyorsa, örneğin Euro veya £gibi yerel para biriminiz yerine $. Sayfanın sonuna kaydırarak ve farklı bir ülke / bölge seçerek yerel alanı denetleyin.

4. İş etkisine bağlı olarak sorunun ciddiyetini ve yalnızca iş saatlerinde çalışıp çalışmadığınızı seçin.

Bir kılavuz olarak

Önem A – haftanın 7 günü günde 24 saat çalışmaya hazırsınız ve üretim sunucusu, hizmet veya uygulama aşağı kritik bir iş var

Önem derecesi B – yalnızca iş saatlerinde çalışacaksınız ve sorun şirket çapında bir iş durdurma sına neden olabilir veya zamanında dağıtamazsınız

Önem C - sadece iş saatleri içinde çalışacak ve sorun büyük bir şirket çapında iş durdurma Not nedenolmaz: İş saatleri tarayıcı ülke örneğin en-us amerika birleşik devletleri dayanmaktadır. Sayfanın sonuna gidin ve ülkeniz listede yoksa, ilgili dilesahip en yakın ülkeyi seçin

Önem derecesi C

5. Destek isteğine birden çok kişi ekleme ve birincil ilgili kişiyi değiştirme seçeneğiniz vardır.

Add contacts

6. Destek isteğini gözden geçirin.

Submit OAS request

7. Herhangi bir öğeyi değiştirmek için değiştir'i tıklatın (örneğin birincil kişi, önem değiştirin).

8. İsteğinizi oluşturmak için Gönder'i tıklatın.

Not: "Dosyalarınızı yükleyin" istediğiniz zaman dosya eklemenize veya kaldırmanıza olanak tanır.

OAS Submit

9. Gönderdiğiniz isteği görmek için destek isteklerimi görüntüleyin'i tıklatın.

View my support requests

10. İsteğinizi görüntülemek için Başlık'ı tıklatın.

11. Dosyaları yönetme, yeni iletiler ekleme veya isteğinizle ilgili iletişimleri görüntüleme ve birincil ilgili kişi ekleme/değiştirme seçeneğiniz vardır.

OAS View request

Üste geri dön

Contact Microsoft Partner Support
 
Are you a Microsoft Partner and need help from Microsoft Support? Get support from Microsoft’s own experts. They can help with partner program issues, presales assistance, issues with Microsoft products, billing questions, and more. Start here to view your Microsoft support options.

 

Contact Microsoft Partner Support