Tanımlama bilgilerini silme

Şunlar için geçerlidir: Microsoft EdgeWindows 10

  • Microsoft Edge tarayıcısında, Daha Fazla > Ayarlarbölümüne gidin.

    Microsoft Edge’deki Daha fazla düğmesi
  • Sonra Göz atma verilerini temizle seçeneği altından Temizlenecekleri seçögesini seçin.

  • Ardından, Tanımlama bilgileri ve kaydedilen web sitesi verileri onay kutusunu işaretleyin ve Temizleögesini seçin.