Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Word'ün geçici dosyaları nasıl oluşturduğunun açıklaması

Bu makalenin Microsoft Word 97 sürümü için bkz: 89247 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir).
Özet
Bu makalede, Windows için Microsoft Word'ün geçici dosyaları ne zaman, nerede ve nasıl oluşturduğu açıklanır.
Daha fazla bilgi

Geçici dosyanın tanımı

Geçici dosya, bir program belirli işlevleri gerçekleştirdiğinde veri kaybını önlemek amacıyla bir güvenlik önlemi olarak ya da başka amaçlarla belleği boşaltmak üzere bilgileri geçici olarak depolamak için oluşturulan bir dosyadır. Örneğin, Word, geçici dosyaları ne zaman ve nerede oluşturacağını otomatik olarak belirler. Geçici dosyalar yalnızca Word'ün geçerli oturumu boyunca kullanılır. Word her zamanki gibi kapatıldığında, tüm geçici dosyalar kapatılır ve ardından silinir.

Word neden geçici dosyalar oluşturur?

Hız:

Belgeyi tüm düzenlemeleriyle birlikte bellekte saklamak ve başka uygulamalar çalışmaya devam ederken sıralama, sürükleme, kaydırma gibi işlemleri hızla gerçekleştirebilmek için yeterli bellek yoksa, Word, bellekteki kullanmayan kod bölümünü veya düzenlenmeyen belgenin bir bölümünü diske taşır. Diskteki geçici dosyalara taşıma işlemi sayesinde, metin düzenleme veya etkin olarak düzenlenmekte olan belge bölümlerinin depolanması için daha fazla bellek alanı boşalması sağlanır.

Veri Bütünlüğü:

Word, geçici dosyaları dosya kaydetme şemasında sistem hatalarına karşı koruma sağlamak için bir "güvenlik önlemi" olarak kullanır. Word dosyayı bir geçici dosyaya kaydedip her zamanki gibi yeniden adlandırarak, özgün dosyanız yazıldığı sırada oluşabilecek güç kesintisi veya ağ bağlantısının kesilmesi gibi sorunlara karşı veri bütünlüğünün korunmasını sağlar.

Geçici dosya türleri

MS-DOS Tabanlı Dosya:

Bunlar standart MS-DOS dosyalarıdır.

Belge Dosyası Tabanlı Dosya:

Bu dosya ile geleneksel bir MS-DOS tabanlı dosya arasındaki fark, özgün sahibinin bilgisi olmadan çok sayıda programın bu dosyaları okuyabilmesi ve dosyalara yazabilmesidir. Belge dosyaları ayrıca Word'ün dosya içinde dosya ve dizinler oluşturmasına olanak veren devralınmış özelliklere sahiptir. Word, başlangıç sırasında ~wrfxxxx.tmp adlı bir geçici (doğrudan) belge dosyası oluşturur. Başlangıç boyutunun 1.536 bayt olmasından bunun bir belge dosyası olduğunu anlayabilirsiniz. Bu geçici belge dosyası, adlandırılmamış belgelere ait olan tüm OLE nesnelerini, Geri Al işlemlerini, Pano'yu ve özgün biçimleri belge biçimi olmayan belgeleri (örneğin .txt, .rtf ve Word 2.0 belgeleri) depolamak için kullanılır. Word, belge dosyalarını iki farklı mod kullanarak açabilir: işlem temelli ve doğrudan. Bu modlar makalenin sonraki bölümlerinde açıklanmaktadır.

İşlem Temelli Belge Dosyaları:

İşlem temelli dosyalar, Word'ün bir dosyayı açmasına, dosyaya yazmasına ve başka programların (Microsoft Excel gibi) dosyaya yazmasına izin verir; ancak dosyayı Word tarafından ilk açıldığındaki durumuna geri yükleme hakkını saklı tutar.

Bunu yapmak için, belge dosyası, dosya açıldıktan sonra yapılan tüm değişikliklerin hayali yansımalarını oluşturur (genelde ~dftxxxx.tmp); Word tüm değişiklikleri saklarsa, ~dftxxxx.tmp içeriği özgün dosyayla birleştirilir ve sonra da tam sürümü kaydedilir. Eğer Word tüm değişiklikleri yoksayarsa, ~dftxxxx.tmp silinir ve özgün dosya değiştirilmez. Word, tüm özgün Word dosyalarını, Temp dizininde hayalet dosyalar oluşturan işlem temelli dosyalar kullanarak açar. Word'ü başlattığınızda, Normal.dot şablonu genelde işlem temelli modda açılır ve dftxxxx.tmp adlı bir hayalet dosya oluşturulur. Örneğin, Hızlı Kaydet özelliği, kayıt işlemi sırasında bu iki dosyayı birleştirir.

Doğrudan:

Word, geçici belge dosyasını açıp Farklı Kaydet veya Tam Kayıt (Hızlı Kayıt olmayan kayıt işlemi) gerçekleştirirken doğrudan depolama modunu kullanır. Bu dosya türünün bellek kullanımı (varsa bile) çok azdır ve oluşturulduğunda ya da açıldığında bir hayali yansıma oluşturmaz.

Word'ün oluşturduğu belirli dosyalar

Aşağıdaki tablolarda, Word'ün oluşturduğu çeşitli geçici dosyalar listelenmektedir.
  Word başlatıldığında oluşturulan dosyalar             Dosya adı  --------------------------------------------------------------------------------  MS-DOS tabanlı dosya (4 dosya tanıtıcısı ayırmak için)  0 bayt  ~wrf0000.tmp  Sıfırdan MS-DOS tabanlı dosya               0 bayt  ~mfxxxx.tmp  Bileşik dosya - işlem temelli               0 bayt  ~dftxxxx.tmp  Bileşik dosya - doğrudan                1536 bayt  ~wrf0001.tmp  (Word/OLE dışındaki adlandırılmamış dosyalar)  Word kurtarma dosyaları         Dosya adı  -----------------------------------------------------------------------------  Otomatik Kurtarma için geçici dosya   ~wraxxxx.tmp  Otomatik Kurtarma            AutoRecovery save of <docname>.asd  Diğer Word geçici dosyaları                Dosya adı  -----------------------------------------------------------------------  Başka bir belge kopyası                  ~wrcxxxx.tmp  Word belgesi                       ~wrdxxxx.tmp  Geçici belge dosyası                   ~wrfxxxx.tmp  Sözlük                          ~wrixxxx.tmp  Pano                           ~wrlxxxx.tmp  Makro                           ~wrmxxxx.tmp  Word OLE belgesi                     ~wroxxxx.tmp  Sıfırdan dosya                      ~wrsxxxx.tmp  Dönüştürülmüş (yabancı) belge               ~wrvxxxx.tmp				

Düzenlenmiş bir dosyayı kaydetmek için kullanılan şemanın basitleştirilmiş bir görünümü

Geçici dosyayı oluşturma           Create ~wrdxxxx.tmpGeçici dosyaya yazma             Save example data to ~wrdxxxx.tmpÖzgün dosyayı silme             Delete EXAMPLE.DOCGeçici dosyayı hedef adına taşıma      Move ~wrdxxxx.tmp to Example.doc				
Word, geçici dosyayı kayıtlı dosyayla aynı dizine yerleştirerek önemli bir performans artışı sağlar. Word geçici dosyayı başka bir konuma yerleştirirse, MS-DOS COPY komutunu kullanarak geçici dosyayı diğer dizinden kayıtlı konuma taşıması gerekir. Word geçici dosyayı kayıtlı belge dosyasıyla aynı dizinde bırakarak, MS-DOS MOVE komutuyla geçici dosyayı kayıtlı belge olarak hızla atayabilir.

Word geçici dosyaları ne zaman ve nerede oluşturur

Word'ün geçici dosyaları oluşturma konumu kodlanmış bir bilgidir ve düzenlenemez. Genel olarak, Word aşağıdaki veri türleri için geçici dosyalar oluşturur.

Katıştırılmış Word Nesneleri (Temp Dizini):

Word bir OLE sunucu programı olarak davrandığında, katıştırılmış Word nesneleri geçici dosyalar olarak Temp dizininde depolanır.

OLE 2.0 ek sürücü deposu gerektirir. OLE programları başlatıldığında, Word'ün veri kopyalarını sunucuya kopyalaması gerekir. Sabit sürücüde büyük miktarda geçici depolama alanı oluşturmak amacıyla, bir programın tek bir oturumunda yoğun olarak OLE 2.0 kullanımı yaygın olarak görülebilir.
Sıfırdan Dosya (Temp Dizini):

Word'de rasgele erişim belleği (RAM) miktarı azaldığında, bilgileri saklamak üzere Temp dizininde geçici olarak tek bir dosya sıfırdan oluşturulur. Bu sıfırdan dosya, genel sistem belleği tarafından ayrılmış Word iç dosya önbelleğinden takas edilen bilgileri içerir. Sıfırdan dosyanın boyutu 64 kilobayt (KB) ile 3,5 megabayt (MB) arasında değişir.

Word'deki varsayılan önbellek boyutu 64 KB'dir.

Word'de önbellek boyutunu artırma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
212242 Word 2000 ayarları kayıt defterinde hangi konumda depolanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Kaydedilmiş Makro (Temp Dizini):

Bir makro kaydettiğinizde, Word, Windows Temp dizininde bir geçici dosya oluşturur.

Dönüştürülmüş Dosyalar (Temp Dizini):

Word ile birlikte gelen sözcük işlemci dönüştürücüleri, Word'ün belirli dönüştürücülere erişmek için kullandığı geçici dosyaları Zengin Metin Biçimi (RTF) olarak oluşturur.

Kilitlenmiş Dosyalar (Temp Dizini):

Word'ün başka bir penceresinde zaten açık olan veya ağdaki başka bir kullanıcı tarafından açılmış olan kilitli bir dosyayı açtığınızda, dosyanın bir kopyası üzerinde çalışabilirsiniz. Word bu kopyayı Windows Temp dizinine yerleştirir. Aynı şekilde, belgeye eklenmiş bir şablon kilitliyse, Word bu şablonun bir kopyasını Temp dizininde otomatik olarak oluşturur. Kilitlenmiş bir dosyanın kopyası, özgün dosyayı otomatik olarak güncelleştirmez.

Kaydedilmiş Dosyalar (Kaydedilmiş Dosyayla Aynı Dizin):

Dosya menüsünde Kaydet'i tıklattığınızda aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:
 1. Word, belgenin düzenlenmiş sürümünü kullanarak yeni bir geçici dosya oluşturur.
 2. Word geçici dosyayı oluşturduktan sonra, belgenin önceki sürümünü siler.
 3. Word geçici dosyayı, belgenin önceki sürümüyle aynı adı kullanarak yeniden adlandırır.
Bir Dosyadan Diğerine Yapıştırılan Metin (Kaynak Dosyasıyla Aynı Dizin):

Word bir belgeden metin kopyalayıp diğerine yapıştırdığında, özellikle de kaynak dosyası kaydedilirse veya kapatılırsa, kaynak dosyasıyla aynı dizinde bir geçici dosya oluşturabilir. Geçici dosya, dosya kaydedilmeden önce Pano tarafından başvurulan bilgileri gösterir. Word, dosyanın eski kopyasını bir geçici dosya adıyla yeniden adlandırarak bu geçici dosyayı oluşturur.

Sahiplik Dosyası (Kaynak Dosyasıyla Aynı Dizin):

Önceden kaydedilmiş bir dosya düzenlenmek, yazdırılmak veya gözden geçirilmek üzere açıldığında, Word, bir tilde karakteri "~" ve ardından dolar işareti "$", sonra da özgün dosya adının yer aldığı .doc dosya adı uzantılı bir geçici dosya oluşturur. Bu geçici dosya, dosyayı açan ve "dosya sahibi" olarak bilinen kişinin oturum açma adını içerir.

Ağda bulunan ve başka bir kişi tarafından zaten açılmış olan bir dosyayı açmaya çalıştığınızda, bu dosya aşağıdaki hata iletisi için <kullanıcı adı> bilgisini sağlar:
Bu dosya <kullanıcı adı> tarafından açılmış. Üzerinde çalışmak için bu dosyanın bir kopyasını oluşturmak istiyor musunuz?
Sahiplik Dosyası bozuk veya eksikse hata iletisi şu şekildedir:
Bu dosya başka bir kullanıcı tarafından açılmış. Üzerinde çalışmak için bu dosyanın bir kopyasını oluşturmak istiyor musunuz?
Not Özgün dosya bellekten kapatıldığında Word bu geçici dosyayı otomatik olarak siler.

http veya ftp protokolünü kullanarak bir dosyayı açtığınızda, dosya ilk olarak Temp dizinine kopyalanır. Dosya daha sonra Temp dizininden açılır.

Otomatik Kaydet:

Word Otomatik Kurtarma Kayıt Dizini:

Word otomatik kayıt gerçekleştirdiğinde oluşturulan geçici dosya, geçerli bir Temp klasörü varsa bu klasörde depolanır; Word daha sonra belgeyi kaydederken geçici dosyayı aynı klasöre kaydeder.

Dosyayı kapattığınızda geçici dosyaların konumu

Word'ün zaman zaman bir dosyayı kapattıktan sonra dosya bağlantısını koruması gerekebilir. Bu, durum, Pano'ya dosyadan metin kopyalanmışsa oluşur. Bir dosyayı kapattığınızda, Word aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeye çalışır:
 • Pano'ya kopyalanan seçim birden çok bölüm ya da resim içermiyorsa veya çok büyük değilse, Word belgenin ilgili bölümünü sıfırdan bir dosyaya kopyalar.
 • Kopyalanan seçimde resim veya birden çok bölüm varsa ya da dosya bir disketteyse, Word tüm dosyayı Temp dizinine kopyalar ve işaretçiyi bu dizine taşır.
tmp temp temporary WD2000 WD2002 WD2003
Özellikler

Makale No: 211632 - Son İnceleme: 05/17/2011 20:02:00 - Düzeltme: 5.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbhowto kbfile kbinfo kbnetwork KB211632
Geri bildirim