ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Düzeltme: Bir güncelleştirme sağlar Host Integration Server 2010'u 64-bit sürümlerinde 32 bit sna uygulamaları için desteği kullanılabilir

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2532670
Giriş
Bu makalede, Microsoft Host Integration Server 2010'u, 64-bit sürümlerinde çalışan 32-bit sistem ağ mimarisi (sna) uygulamaların sağlayan bir yazılım güncelleştirmesi anlatılmaktadır.
Özet
Host Integration Server sna API'ları yalnızca 64-bit sürümleri, Windows'un 64 bit sürümünde Host Integration Server 2010'u yüklediğinizde yüklenir. Bu Gelişmiş Program Program Communications (appc), Common Programming Interface for Communications (CPI-c), istek birimi arabirimi (RUI), oturum düzeyi arabirimi (SLI) ve 3270 öykünücü arabirimi belirtimi (EIS) içerir. Bu nedenle, eski 32-bit sna uygulamaları, Host Integration Server sistemleri veya Host Integration Server Client sistemleri 64-bit sürümlerinde çalışmaz.

Not Eski 32-bit sna uygulamaları bu sistemler ya da çalıştırılamıyor Microsoft Host Integration Server 2006 ve Microsoft Host Integration Server 2009 64-bit sürümleri yalnızca Host Integration Server sna API'leri 64-bit sürümlerini yükleyin.
Daha fazla bilgi

Yazılım güncelleştirme bilgileri

Bu güncelleştirme, Host Integration Server 2010 için toplu güncelleştirme paketi 2 eklenmiştir.

Toplam edinme hakkında daha fazla bilgi için güncelleştirme paketi, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2616519 Host Integration Server 2010 için toplu güncelleştirme paketi 2
Bu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra Host Integration Server 2010'u, 64-bit sürümlerinde 32 bit sna uygulamalar yükleyebilirsiniz. Desteklenen 32-bit sna uygulama kategorileri şunlardır:
 • 3270 Öykünücüler
 • Mantıksal birim uygulamalar (lua) (RUI ve SLI uygulamaları)
 • appc uygulamaları
 • CPI-c uygulamaları
 • 5250 Öykünücüler

Bu toplu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra Host Integration Server 2010'u 64-bit sürümlerinde aşağıdaki 32-bit sna uygulamalar için destek yoktur:
 • Oturum Integrator (sı) uygulamaları
 • sna yazdırma sunucusu veri filtre DLL'leri
Ek bilgi

Bu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra 32-bit sürümleri sna API'leri % SNARootWow64% klasörüne yüklenir. Örneğin, C:\Program Files\Microsoft Host Integration Server 2010\SysWOW64 klasörüne yüklenir. Host Integration Server 2010 kurulum programı, "% SNARootWow64 %" yol deyiminin sonuna ekler. Host Integration Server sna API'leri (örneğin, Wappc32.dll, Winrui32.dll vb.) ile aynı ada sahip tüm dosyaları içeren sistemde yüklü 32-bit sna uygulamaları, 32-bit sna uygulama her zaman çalışmayabilir. YOL ifadesi % SNARootWow64% klasörüne önce sna uygulamanın yolunu listeler oluşabilir. Bu gibi durumlarda % SNARootWow64% klasörüne ve sna uygulama klasörü önce listelenen % SNARoot % klasörüne sahip yol ifadesi değiştirmek isteyebilirsiniz.

HIS 2010 istemci sistemde kaynak konumu bileşeni bir uygulama olarak çalıştır seçeneğini etkinleştirdiyseniz, 32-bit sna uygulamanın (örneğin, 3270 öykünücüsü) HIS server sistemine bağlanamayabilir bulabilirsiniz. Bu sorun oluştuğunda, kullanıcı tarafından döndürülen hata, kullanılan sna uygulamaya bağlı olarak değişir. Hata aşağıdakilerden birine benzeyebilir:

HATA - okuma sna Sunucusu yapılandırma. Yerel rpc ucundaki bir hata oluştu.

Hata 651 (oturum bağlantısını kesme, ağ veya sunucu aşağı...)
HIS 2010 istemci HIS Microsoft Networking (adlandırılmış kanallar) kullanarak sunucuya bağlanabilir, sorun oluşmaz. HIS istemcinin TCP/IP yuvalarını kullanarak kendi sunucularına bağlanmak için genellikle kullandığı TCP/IP aktarım etkinleştirmek için doğru kayıt defteri anahtarını bulamadığından HIS istemci Microsoft Networking (adlandırılmış kanallar) HIS sunucularda devre dışı bırakılır veya ağ veya güvenlik duvarı yapılandırması Named Pipes kullanılmasını önler, HIS sunucuya bağlanmaz.

64-Bit HIS istemci ağ aktarımı 32 bitlik bir sna uygulama yüklendiğinde, kendi sunucularına bağlanmak için kullanabileceğiniz belirlemek için aşağıdaki kayıt defteri anahtarını okumayı dener:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SnaBase\Parameters\Transports
Bu kayıt defteri konumunda taşımaları parametresi yok. Bu nedenle, HIS istemcisi, varsayılan olarak Microsoft Networking (adlandırılmış kanallar) taşıma (snalm.dll) kullanır.

Bu sorun için iki geçici çözümler şunlardır:

İlk olarak, etkilenen HIS 2010 istemci sistemlerde kaynak konumu bileşeni bir uygulama olarak çalıştır seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz. Bu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SnaBase\Parameters\Transportsaltında kullanılabilir taşıtlar kayıt defteri parametresi bulmak HIS istemci neden olan bir Windows hizmeti olarak çalıştır SnaBase işlemi sağlar.

İkinci çözüm HIS 2010 istemci kaynak konumu bileşeni bir uygulama olarak çalıştır seçeneği etkinleştirildiğinde, TCP/IP yuvalarını kullanarak kendi sunucularına bağlanmasına izin vermek için aşağıdaki kayıt defteri parametresi eklemektir.

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak, kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Daha fazla koruma için değiştirmeden önce kayıt defterini yedekleyin. Daha sonra bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini geri yükleyebilirsiniz. Ve kayıt defterini geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756 Ve Windows kayıt defterini geri yükleme hakkında

 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın. Bunu yapmak için Başlat' ı tıklatın, Aramaya Başla kutusuna regedit yazın ve Enter tuşuna basın.
 2. Bulun ve aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulup tıklatın:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SnaBase\Parameters
 3. Düzen menüsünden Yeni' yi tıklatın ve sonra Çok Dizeli Değer' i tıklatın.
 4. Taşımalarıyazın ve Enter tuşuna basın.
 5. Taşımalarısağ tıklatın ve sonra Değiştir' i tıklatın.
 6. SNAIP yazın.dllEnter tuşuna basın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.
 7. Çıkış Kayıt Defteri Düzenleyicisi.

Durum
Microsoft bunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bir sorun olduğunu onaylamıştır.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2532670 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/28/2012 04:09:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Host Integration Server 2010

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2532670 KbMttr
คำติชม