ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

sql Server 2008 R2 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme paketi 1

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2544793
GİRİŞ
Toplu güncelleştirme paketleri sql Server 2008 R2 SP1 yayınlandıktan sonra giderilen Microsoft sql Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) sorunlarıyla ilgili düzeltmeleri içerir.

Not Bu toplu güncelleştirme paketi yapı 10.50.2769.0 yapısı olarak bilinir.

Bir üretim ortamında dağıtmadan önce düzeltmeleri sınamanızı öneririz. Yapýlar birikimli olduğu için her yeni düzeltme Sürüm düzeltmeleri içerir ve önceki sql Server 2008 R2 ile birlikte gelen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltmesi. Biz, bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulaması önerilir.

Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2567616 sql Server 2008 R2 Service Pack 1'den sonra yayımlanan sql Server 2008 R2 oluşturur

Toplu güncelleştirme paketi ile ilgili önemli notlar

  • sql Server 2008 düzeltmeleri çok dilde. Bu nedenle, bir toplu güncelleştirme paketi desteklenen herhangi bir dil için uygulanabilir.
  • Bir toplu güncelleştirme paketi, bileşen paketlerinin tümünü içerir. Ancak, toplu güncelleştirme paketi, sistemde yüklü olan bileşenleri güncelleştirir.
Daha fazla bilgi

sql Server 2008 R2 SP1 için toplu güncelleştirme paketi 1 nasıl elde edilir

Desteklenen toplu güncelleştirme paketini şimdi Microsoft'tan edinilebilir. Ancak bunun yalnızca bu makalede açıklanan sorunları gidermesi amaçlanmaktadır. Bu, yalnızca bu sorunlarla karşılaşılan sistemlere uygulayın. Bu toplu güncelleştirme paketi, ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, size ciddi bir şekilde bu sorunlardan herhangi biri tarafından etkilenmez bu toplu güncelleştirme paketindeki düzeltmeleri içeren sonraki sql Server 2008 R2 hizmet paketini beklemeniz önerilir.

Toplu güncelleştirme karşıdan yüklenebilir, bu Bilgi Bankası makalesinin başında "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" bölümü yoktur. Bu bölüm görünmüyorsa, toplu güncelleştirme paketini edinmek için Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek'e başvurun.

Not Ek sorunlar oluşursa veya sorun giderme gerekli, ayrı bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Ek destek sorularına ve bu toplu güncelleştirme paketine özgü geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır. Tam listesini Microsoft Müşteri Hizmetleri ve destek telefon numaraları veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Bu toplu güncelleştirme paketinin içerdiği düzeltmeler

Bu düzeltmeler anlatıldığı Microsoft Bilgi Bankası makalelerinde, kullanılabilir olduklarında yayımlanacaktır.

sql Server hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
vsts hata numarasıkb makalesi numarasıAçıklama
7467262563924Düzeltme: "(tds) protokolü gelen sekmeli veri akışı akışı doğru değil" hatası SQLPutData işlev sql Server 2008 R2'deki bir tvp sql_null_data değer ekler
7467392563216Düzeltme: Global değer ifade kullanıyorsa, dinamik görüntü sayfa üstbilgi veya altbilgi ssrs 2008 R2 çalışmıyor!PageNumber değişken
7467412559662Düzeltme: metin yok satýrbaþý karakterlerini içeriyorsa ssrs 2008 R2'de uzun bir metin dizesi döndüren rapor oluşturma, performans
7467362547017Düzeltme: adlar yanlış dax işlevleri örnekleri ssas 2008 R2 veritabanı veri kaynağı olarak kullanan rapor hesaplanan bir üye eklediğinizde görüntülenir
7467342545989Düzeltme: veritabanı snapshot yalıtım düzeyini kullanırsa çok hareketleri aynı anda bir veritabanı sql Server 2008 R2 güncelleştirdiğinizde "arabellek mandal için beklenirken zaman aşımı oluştu" hata
7467252539378Düzeltme: saklı yordam 4000'den fazla karakter içeriyorsa, deyimi, sql Server değişiklikleri numaralandırır Replmerg.exe çöküyor
7467322539098Düzeltme: "çalışma zamanı hatası: DBPROP_MSMD_UPDATE_ISOLATION_LEVEL bulunamıyor özelliği" ssas 2008 R2'in bir bağlantı oluşturmak bir uygulama çalıştığında hata
7467292535660Düzeltme: SynchronizeSecurity öğesi ssas 2008'de veya ssas 2008 R2 SkipMembership değerine ayarlanmış olsa bile rol üyeliği eşitlenir
7189222532079Düzeltme: sql Server 2008 R2'deki bazı sütunlar üzerinde hdm etkinleştirdikten sonra dml deyimlerini bir tablodaki sütunların üzerinde çalışmıyor
7189532531172Düzeltme: "geçerli üyenin elde açılamadı" sql Server 2008 R2 Analysis Services mdx sorgusu çalıştırdığınızda hata
7467242530913Düzeltme: "hata: 17066" oluşuyor paralel yürütme planı kullanıldığında, sql Server 2008 R2'de bölümlenmiş kümelenmemiş bir dizin oluşturma
7189412526959Düzeltme: bir sorgu bir oturumu sql Server 2008'de ve sql Server 2008 R2'de oluşturulan geçici tablolara başvurduğunda uygulama performans sorunu
7306592525665Düzeltme: sql Server 2008 fiyat Tekliflerini, SSIS 2008 veya 2008 R2 SSIS paketi hata ayıklama Durdur yanıt vermiyor
7189242522708Düzeltme: sql Server 2008 R2 Reporting Services için büyük seçimlik açılan parametre listesi içeren bir rapor taşıdıktan sonra performansınızın
7189102521127DÜZELT: Excel 2010 için PowerPivot yüklüyse, Excel 2010 .xla veya .xlam dosyasını açtığınızda, PowerPivot pencere açılmaz
7189232520240Düzeltme: bir klasörü kullanarak görüntülediğinizde izin hatası "önce ViewMode WebpartList =" sql Server 2008 R2 Reporting Services Report Manager için sorgu dizesi parametresi
7189312519358Düzeltme: bigint değerini changetable işlevi, sql Server 2008 veya sql Server 2008 R2'in last_sync_version bağımsız değişken olarak geçirdiğinizde "bir tamsayı değer aralık dışında" hata
7189462518876Düzeltme: ssas 2008 R2 satır eksenindeki kullanılan hesaplanmış üye mdx sorgusu yanlış null veya 0 değerleri için bazı önlemler verir
7189212518808Düzeltme: "ifadesi: (pCopySrc - komutu)<= (int)="" cmdlength"="" error="" when="" you="" add="" a="" column="" to="" a="" table="" published="" in="" a="" transactional="" publication="" in="" sql="" server="" 2008="" r2=""></=>
7189182516439Düzeltme: "komut dosyası ' / MDM/ScriptResource.axd' Sys.Application.notifyScriptLoaded() birden fazla çağrılarını içerir. sql Server 2008 R2 mds Web sitesinde yalnızca izin verilen"hatası
7188972516163Düzeltme: 3.0 Report builder rapor modeli ssrs 2008 R2 karşı iki katından fazla bir sorguyu çalıştırmak sonra yanıt vermiyor
7189162515489Düzeltme: "İstisna 0xc0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION" ve sql Server 2008 R2, sql Server Genişletilmiş olay oturumu başlattığınızda çöküyor
7189492515286Düzeltme: "hiçbir işlevi yoktur ' {urn:schemas-microsoft-com:xml-sql}:variable()" sql Server 2005, sql Server 2008 veya sql Server 2008 R2'in xml sütununun değerini güncelleştiren bir XQuery sorgu hatası
7189332511151Düzeltme: düz dosya kaynağı sütununda sonraki sütun veri bayt SSIS 2005 SSIS 2008'de veya SSIS 2008 R2 çıktı sütun genişliğinden daha uzun ise alınmaz
7189402510668SSIS 2008 veya SSIS 2008 R2 yüklü olmadığında SSIS paketi dağıtım bildirim dosyasını çalıştırmak için Paketi Yükleme Sihirbazı'nı (Dtsinstall.exe) şimdi kullanabilirsiniz
7189392509659Düzeltme: dbo şema sp_addarticle depolanan yordamı özel bir saklı yordam kullandığınızda preappended
7189372506795Düzeltme: bir sql Server 2008 Reporting Services veya sql Server 2008 R2 Reporting Services ortamında verilen bir .pdf dosyasını açtığınızda "Görüntü için yeterli veri" hatası
7189042504090Düzeltme: sql Server 2008 R2'de tablonun sütun koyduktan sonra yeni bir bölüm bölümlenmiş bir tablo veri eklediğinizde erişim ihlali
7189012498818Düzeltme: Veri türünün eşanlamlısı 7359 sorgu kullanıcı tanımlı bir işlev veya bir görünümü karşı çalıştırdığınızda hata sql Server 2005, sql Server 2008 veya sql Server 2008 R2'de bağlantılı bir sunucu kullanır
7188982492931Düzeltme: ssrs 2008 R2 Gelişmiş Meta dosyası (.emf) biçimi işlemek veya aynı anda birçok raporlar yazdırmak için kullandığınız ssrs 2008 R2 çöküyor
7189262491510where yan tümcesinde bir CONTAINS olan düzeltme: bir sorgu sql Server 2008 veya sql Server 2008 R2'de derleme uzun sürüyor
7188992484392Düzeltme: kullanırsanız, "MSrepl_errors" tablo "xact_seqno" sütununda satır atlandı sql Server 2008 veya sql Server 2008 R2 kaydetmez "-SkipErrors" parametresi Dağıtım Aracısı
7189142481274Düzeltme: DATEDIFF işlevini kullanan bir sorgunun sql Server 2005 veya sql Server 2008 veya sql Server 2008 R2 yavaşlayabilir
7189362478514Düzeltme: 4 msmerge_genhistory sistem tablosunda genstatus sütununda Birleştirme Aracısı durur ve satır kümesi "satır veri birleştirme işlemine erişilemiyor" hata oluşur
7189302476322Düzeltme: changetable işlev kullanan bir ortak tablo ifade tabanlı sorgu çok yavaş sql Server 2008 Service Pack 1 veya sql Server 2008 R2'de çalışan
7188942451688Düzeltme: "CPerIndexMetaQS::ErrorAbort - dizini bozukluğu" sql Server 2008 R2 bölümlenmiş bir görünüm güncelleştirmeye çalıştığınızda hata
718925968215Düzeltme: Toplu çalıştığınızda alınan hata iletisi ekleme verileri sql Server 2008 veya sql Server 2008 R2'deki ABD tarih biçimini kullanan bir tarih sütunu içeren bir tabloya: "Bulk load veri dönüştürme hatası"
6930582526552 Düzeltme: sql Server Tarayıcısı hizmeti düzenli aralıklarla gelen isteklere yanıt vermez
7214152550552Düzeltme: sql Server komutu, nonbuffered erişim yolu sql Server 2008 R2 FILESTREAM dosyaya erişmek için kullandığı yanıt vermiyor


Güncelleştirme toplaması paketi bilgileri

Yeniden başlatma bilgileri

Bu toplu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Kayıt defteri bilgileri

Bu pakette bulunan düzeltmelerden birini kullanmak için kayıt defterinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

Gvenli Data

Dosya bilgileri

Bu toplu güncelleştirme paketi, bir ürünü en son sürüme tam olarak güncelleştirmek için gereken tüm dosyaları içermeyebilir. Bu toplu güncelleştirme paketi, bu makalede listelenen sorunları düzeltmek için gereken dosyaları içerir.

Bu toplu güncelleştirme paketinin İngilizce sürümü, dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya özniteliklerine) sahip aşağıdaki tabloda listelenen. Tarihler ve saatler için bu dosyalar, Eşgüdümlü Evrensel Saat (utc) listelenir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. utc ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için kullanın. Saat dilimi sekmesinde Tarih ve saat Denetim Masası'nda madde.

X 86 tabanlı sürümü

sql Server 2008 R2 veritabanı Hizmetleri Çekirdek paylaşılan
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
BCP.exe2009.100.2769.089,44026 Haz 201106: 55x 86
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 Haz 201106: 51x 86
Distrib.exe2009.100.2769.075,61626 Haz 201106: 55x 86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426 Haz 201106: 51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 Haz 201106: 51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 Haz 201106: 51x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 Haz 201106: 51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 Haz 201106: 51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 Haz 201106: 51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 Haz 201106: 51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 Haz 201106: 51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 Haz 201106: 51x 86
Logread.exe2009.100.2769.0424,28826 Haz 201106: 52x 86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,04826 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.connectioninfo.dll10.50.2769.0153,44024 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,04824 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.50.2769.0452,44824 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,767,77626 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.2769.03,049,31224 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201106: 46x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 Haz 201106: 48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 Haz 201106: 48x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 Haz 201106: 48x 86
Rdistcom.dll2009.100.2769.0654,17626 Haz 201106: 48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 Haz 201106: 48x 86
Replagnt.dll2009.100.2769.018,78426 Haz 201106: 48x 86
Repldp.dll2009.100.2769.0192,35226 Haz 201106: 48x 86
Replmerg.exe2009.100.2769.0341,85626 Haz 201106: 52x 86
Replsync.dll2009.100.2769.0100,70426 Haz 201106: 48x 86
Snapshot.exe10.50.2769.013,66426 Haz 201106: 54x 86
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,06426 Haz 201106: 48x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
SqlCmd.exe2009.100.2769.0154,46426 Haz 201106: 52x 86
Sqlmergx.dll2009.100.2769.0194,40026 Haz 201106: 47x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201106: 36x 86
Sqlwep100.dll2009.100.2769.089,44026 Haz 201106: 36x 86
Ssradd.dll2009.100.2769.041,82426 Haz 201106: 36x 86
Ssravg.dll2009.100.2769.041,82426 Haz 201106: 36x 86
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,97626 Haz 201106: 36x 86
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,28826 Haz 201106: 36x 86
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,28826 Haz 201106: 36x 86
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,48826 Haz 201106: 36x 86
Ssrup.dll2009.100.2769.026,97626 Haz 201106: 36x 86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 Haz 201106: 36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 Haz 201106: 36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 Haz 201106: 36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 Haz 201106: 36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 Haz 201106: 36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 Haz 201106: 36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 Haz 201106: 36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 Haz 201106: 36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 Haz 201106: 36x 86
sql Server 2008 R2 veritabanı Hizmetleri Çekirdek örneği
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Atxcore.dll2009.100.2769.026,46426 Haz 201106: 51x 86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2769.0135,52026 Haz 201106: 51x 86
Rsfxft.dll2009.100.2769.021,34426 Haz 201106: 48x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
Sqlaccess.dll2009.100.2769.0407,39226 Haz 201106: 45x 86
Sqlagent.exe2009.100.2769.0370,52826 Haz 201106: 52x 86
Sqlos.dll2009.100.2769.014,68826 Haz 201106: 47x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2769.014,68826 Haz 201106: 36x 86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2769.04,622,68826 Haz 201106: 36x 86
Sqlservr.exe2009.100.2769.043,050,84826 Haz 201106: 52x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201106: 36x 86
Sqsrvres.dll2009.100.2769.089,95226 Haz 201106: 36x 86
sql Server 2008 R2 veritabanı Hizmetleri ortak çekirdek
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2769.0563,04026 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2769.0243,55226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.connectioninfo.dll10.50.2769.0153,44024 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,99226 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.50.2769.0452,44824 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.2769.03,049,31224 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624 Haz 201115: 01x 86
Msgprox.dll2009.100.2769.0203,10426 Haz 201106: 48x 86
Replerrx.dll2009.100.2769.0120,67226 Haz 201106: 48x 86
Replisapi.dll2009.100.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Replprov.dll2009.100.2769.0576,86426 Haz 201106: 48x 86
Replrec.dll2009.100.2769.0791,90426 Haz 201106: 46x 86
Replsub.dll2009.100.2769.0413,02426 Haz 201106: 48x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0521,05626 Haz 201106: 47x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0271,71226 Haz 201106: 47x 86
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.0780,64026 Haz 201106: 36x 86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0193,37626 Haz 201106: 36x 86
sql Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 Haz 201106: 51x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426 Haz 201106: 53x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426 Haz 201106: 52x 86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426 Haz 201106: 51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 Haz 201106: 51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 Haz 201106: 51x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 Haz 201106: 51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 Haz 201106: 51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 Haz 201106: 51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 Haz 201106: 51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 Haz 201106: 51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 Haz 201106: 51x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2769.03,233,63226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2769.05,920,60826 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2769.01,988,44826 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2769.01,001,31226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,80026 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,42426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,66426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,65626 Haz 201106: 51x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.2769.011,564,89626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.2769.0911,20026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.2769.0612,19226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201106: 46x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 Haz 201106: 48x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 Haz 201106: 46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 Haz 201106: 48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 Haz 201106: 48x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 Haz 201106: 48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 Haz 201106: 48x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626 Haz 201106: 47x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426 Haz 201106: 45x 86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226 Haz 201106: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201106: 36x 86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 Haz 201106: 36x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626 Haz 201106: 36x 86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426 Haz 201106: 36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 Haz 201106: 36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 Haz 201106: 36x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626 Haz 201106: 36x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026 Haz 201106: 36x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026 Haz 201106: 36x 86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826 Haz 201106: 36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 Haz 201106: 36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 Haz 201106: 36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 Haz 201106: 36x 86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026 Haz 201106: 36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 Haz 201106: 36x 86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026 Haz 201106: 36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 Haz 201106: 36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 Haz 201106: 36x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826 Haz 201106: 36x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226 Haz 201106: 36x 86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 36x 86
sql Server 2008 R2 Analysis Services
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.Data.datafeedclient.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201106: 52x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 Haz 201106: 48x 86
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,60026 Haz 201106: 48x 86
Msmdspdm.dll10.50.2769.0178,01626 Haz 201106: 46x 86
Msmdsrv.exe10.50.2769.025,828,19226 Haz 201106: 52x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 Haz 201106: 46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
Xmsrv.dll10.50.2769.020,767,07226 Haz 201106: 36x 86
sql Server 2008 R2'in Tümleştirme Hizmetleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 Haz 201106: 51x 86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426 Haz 201106: 51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 Haz 201106: 51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 Haz 201106: 51x 86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226 Haz 201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 Haz 201106: 51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 Haz 201106: 51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 Haz 201106: 51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 Haz 201106: 51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 Haz 201106: 51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 Haz 201106: 51x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201106: 46x 86
Msdtssrvr.exe10.50.2769.0214,88026 Haz 201106: 54x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 Haz 201106: 48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 Haz 201106: 48x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 Haz 201106: 48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 Haz 201106: 48x 86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626 Haz 201106: 47x 86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 Haz 201106: 36x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626 Haz 201106: 36x 86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426 Haz 201106: 36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 Haz 201106: 36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 Haz 201106: 36x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626 Haz 201106: 36x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026 Haz 201106: 36x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026 Haz 201106: 36x 86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826 Haz 201106: 36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 Haz 201106: 36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 Haz 201106: 36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 Haz 201106: 36x 86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026 Haz 201106: 36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 Haz 201106: 36x 86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026 Haz 201106: 36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 Haz 201106: 36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 Haz 201106: 36x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826 Haz 201106: 36x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226 Haz 201106: 36x 86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 36x 86
sql Server 2008 R2'in Raporlama Servisleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.2769.087,90426 Haz 201106: 52x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.2769.0563,04026 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy10.50.2769.03,233,63226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.2769.0567,13626 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.2769.071,52026 Haz 201106: 51x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.Deploy10.50.2769.034,65626 Haz 201106: 51x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,65626 Haz 201106: 51x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.2769.0563,04026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.2769.0128,86426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.2769.011,564,89626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.2769.01,251,16826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.2769.0255,84026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.2769.01,812,32026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.2769.0321,37626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.2769.0272,22426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.2769.0153,44026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.2769.05,183,32826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.0112,48026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.2769.02,557,79226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.01,259,36026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.2769.0612,19226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.Deploy10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.2769.0378,72026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.objectmodel.dll10.50.2769.051,04026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.2769.0186,20826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.2769.059,23226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.2769.059,23226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.2769.0198,49626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626 Haz 201106: 50x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 Haz 201106: 48x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 Haz 201106: 46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.2769.01,300,32026 Haz 201106: 54x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2769.01,460,06426 Haz 201106: 45x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626 Haz 201106: 45x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2769.0131,42426 Haz 201106: 45x 86
ReportingServicesService.exe2009.100.2769.01,182,04826 Haz 201106: 52x 86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2769.055,13626 Haz 201106: 45x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2769.01,619,80826 Haz 201106: 45x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2769.01,992,54426 Haz 201106: 45x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826 Haz 201106: 54x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
Sqlrsos.dll2009.100.2769.014,68826 Haz 201106: 36x 86
sql Server 2008 R2 Management Studio'da
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Appidpackage.dll10.50.2769.01,066,84826 Haz 201106: 53x 86
BCP.exe2009.100.2769.089,44026 Haz 201106: 55x 86
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 Haz 201106: 51x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.2769.0661,34426 Haz 201106: 53x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426 Haz 201106: 53x 86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426 Haz 201106: 51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 Haz 201106: 51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 Haz 201106: 51x 86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226 Haz 201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 Haz 201106: 51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 Haz 201106: 51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 Haz 201106: 51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 Haz 201106: 51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 Haz 201106: 51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 Haz 201106: 51x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,42426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,66426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,04824 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,99226 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2769.03,290,97626 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.2769.09,193,31226 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2769.0386,91226 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.2769.063,32826 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2769.0378,72026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2769.092,00026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.ui.rsclient.dll10.50.2769.01,054,56026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,767,77626 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201106: 46x 86
Objectexplorer.dll10.50.2769.03,372,89626 Haz 201106: 46x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 Haz 201106: 48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 Haz 201106: 48x 86
Radlangsvc.dll10.50.2769.0145,24826 Haz 201106: 46x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 Haz 201106: 48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 Haz 201106: 48x 86
Replicationmonitor.dll10.50.2769.02,910,04826 Haz 201106: 46x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626 Haz 201106: 45x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826 Haz 201106: 54x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
SqlCmd.exe2009.100.2769.0154,46426 Haz 201106: 52x 86
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626 Haz 201106: 47x 86
Sqleditors.dll10.50.2769.01,242,97626 Haz 201106: 45x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426 Haz 201106: 45x 86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226 Haz 201106: 45x 86
Sqlresolver.dll10.50.2769.038,75226 Haz 201106: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201106: 36x 86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 Haz 201106: 36x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626 Haz 201106: 36x 86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426 Haz 201106: 36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 Haz 201106: 36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 Haz 201106: 36x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626 Haz 201106: 36x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026 Haz 201106: 36x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026 Haz 201106: 36x 86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826 Haz 201106: 36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 Haz 201106: 36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 Haz 201106: 36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 Haz 201106: 36x 86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026 Haz 201106: 36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 Haz 201106: 36x 86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026 Haz 201106: 36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 Haz 201106: 36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 Haz 201106: 36x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826 Haz 201106: 36x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226 Haz 201106: 36x 86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 36x 86
sql Server 2008 R2 araçları ve iş istasyonu bileşenleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Autoadmin.dll2009.100.2769.0937,82426 Haz 201106: 51x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426 Haz 201106: 52x 86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426 Haz 201106: 51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 Haz 201106: 51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 Haz 201106: 51x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 Haz 201106: 51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 Haz 201106: 51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 Haz 201106: 51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 Haz 201106: 51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 Haz 201106: 51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 Haz 201106: 51x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 Haz 201106: 52x 86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,04826 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2769.03,233,63226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.2769.0505,69626 Haz 201106: 54x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2769.05,920,60826 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2769.01,988,44826 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2769.01,001,31226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,80026 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.infrastructure.dll10.50.2769.0280,41626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.2769.01,345,37626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201106: 46x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 Haz 201106: 48x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 Haz 201106: 46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 Haz 201106: 48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 Haz 201106: 48x 86
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,06426 Haz 201106: 48x 86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201106: 36x 86
Ssradd.dll2009.100.2769.041,82426 Haz 201106: 36x 86
Ssravg.dll2009.100.2769.041,82426 Haz 201106: 36x 86
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,97626 Haz 201106: 36x 86
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,28826 Haz 201106: 36x 86
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,28826 Haz 201106: 36x 86
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,48826 Haz 201106: 36x 86
Ssrup.dll2009.100.2769.026,97626 Haz 201106: 36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 Haz 201106: 36x 86
sql Server 2008 R2 tam-metin arama motoru
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
FD.dll2009.100.2769.0461,66426 Haz 201106: 51x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
sql Server 2008 R2 Tarayıcı hizmeti
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,60026 Haz 201106: 48x 86
Msmdsrv.rll10.50.2769.0831,32826 Haz 201106: 05x 86
Sqlbrowser.exe2009.100.2769.0268,12826 Haz 201106: 52x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
sql Server 2008 R2 Native Client
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarih
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 Mar 2010
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mar 2009
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mar 2009
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mar 2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mar 2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mar 2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mar 2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mar 2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mar 2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mar 2009
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 2011
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,581,85626 Haz 2011
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403 Nis 2010
sql Server 2008 R2 Yazan
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2769.0210,27226 Haz 201106: 36x 86

x 64 tabanlı sürümü

sql Server 2008 R2 veritabanı Hizmetleri Çekirdek paylaşılan
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
BCP.exe2009.100.2769.096,60826 Haz 201106: 02x 64
Commanddest.dll2009.100.2769.0247,13626 Haz 201106: 00x 64
Distrib.exe2009.100.2769.087,90426 Haz 201106: 02x 64
DTS.dll2009.100.2769.02,228,57626 Haz 201106: 00x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0473,44026 Haz 201106: 00x 64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0449,88826 Haz 201106: 00x 64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.01,090,91226 Haz 201106: 00x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.042,33626 Haz 201106: 00x 64
Exceldest.dll2009.100.2769.0260,96026 Haz 201106: 00x 64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0280,41626 Haz 201106: 00x 64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0414,56026 Haz 201106: 00x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0423,77626 Haz 201106: 00x 64
Logread.exe2009.100.2769.0511,84026 Haz 201106: 02x 64
Mergetxt.dll2009.100.2769.034,65626 Haz 201106: 00x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.SQLServer.connectioninfo.dll10.50.2769.0153,44024 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,04824 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.50.2769.0452,44824 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,767,77626 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,942,88026 Haz 201105: 57x 64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.2769.03,049,31224 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201105: 57x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0260,96026 Haz 201105: 56x 64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0286,04826 Haz 201105: 56x 64
Rawdest.dll2009.100.2769.0192,86426 Haz 201105: 56x 64
Rawsource.dll2009.100.2769.0182,11226 Haz 201105: 56x 64
Rdistcom.dll2009.100.2769.0792,92826 Haz 201105: 56x 64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0166,24026 Haz 201105: 56x 64
Replagnt.dll2009.100.2769.018,78426 Haz 201105: 56x 64
Replagnt.dll2009.100.2769.018,78426 Haz 201106: 48x 86
Repldp.dll2009.100.2769.0192,35226 Haz 201106: 48x 86
Repldp.dll2009.100.2769.0231,26426 Haz 201105: 56x 64
Replmerg.exe2009.100.2769.0409,95226 Haz 201106: 02x 64
Replsync.dll2009.100.2769.0126,81626 Haz 201105: 56x 64
Snapshot.exe10.50.2769.013,66426 Haz 201106: 01x 86
Spresolv.dll2009.100.2769.0216,92826 Haz 201105: 56x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 Haz 201106: 00x 64
SqlCmd.exe2009.100.2769.0345,95226 Haz 201106: 02x 64
Sqlmergx.dll2009.100.2769.0231,26426 Haz 201105: 56x 64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201106: 36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626 Haz 201105: 56x 64
Sqlwep100.dll2009.100.2769.0107,36026 Haz 201105: 56x 64
Ssradd.dll2009.100.2769.046,94426 Haz 201105: 56x 64
Ssravg.dll2009.100.2769.047,45626 Haz 201105: 56x 64
Ssrdown.dll2009.100.2769.031,07226 Haz 201105: 56x 64
Ssrmax.dll2009.100.2769.045,40826 Haz 201105: 56x 64
Ssrmin.dll2009.100.2769.045,40826 Haz 201105: 56x 64
Ssrpub.dll2009.100.2769.031,58426 Haz 201105: 56x 64
Ssrup.dll2009.100.2769.030,56026 Haz 201105: 56x 64
Txagg.dll2009.100.2769.0366,43226 Haz 201105: 51x 64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0304,99226 Haz 201105: 51x 64
Txderived.dll2009.100.2769.0618,84826 Haz 201105: 51x 64
Txlookup.dll2009.100.2769.0535,39226 Haz 201105: 51x 64
Txmerge.dll2009.100.2769.0232,28826 Haz 201105: 51x 64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0272,73626 Haz 201105: 51x 64
Txrowcount.dll2009.100.2769.089,95226 Haz 201105: 51x 64
Txsort.dll2009.100.2769.0246,11226 Haz 201105: 51x 64
Txsplit.dll2009.100.2769.0611,68026 Haz 201105: 51x 64
sql Server 2008 R2 veritabanı Hizmetleri Çekirdek örneği
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Atxcore.dll2009.100.2769.031,58426 Haz 201106: 00x 64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2769.0262,49626 Haz 201106: 00x 64
Rsfxft.dll2009.100.2769.025,44026 Haz 201105: 56x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 Haz 201106: 00x 64
Sqlaccess.dll2009.100.2769.0403,29626 Haz 201105: 57x 86
Sqlagent.exe2009.100.2769.0431,45626 Haz 201106: 02x 64
Sqlos.dll2009.100.2769.015,71226 Haz 201105: 56x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2769.015,71226 Haz 201105: 56x 64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2769.04,622,17626 Haz 201105: 56x 64
Sqlservr.exe2009.100.2769.062,169,44026 Haz 201106: 01x 64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626 Haz 201105: 56x 64
Sqsrvres.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201105: 56x 64
sql Server 2008 R2 veritabanı Hizmetleri ortak çekirdek
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2769.0563,04026 Haz 201106: 01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2769.0243,55226 Haz 201106: 01x 86
Microsoft.SQLServer.connectioninfo.dll10.50.2769.0153,44024 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,99226 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.50.2769.0452,44824 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026 Haz 201105: 59x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.2769.03,049,31224 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826 Haz 201105: 57x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624 Haz 201115: 01x 86
Msgprox.dll2009.100.2769.0203,10426 Haz 201106: 48x 86
Msgprox.dll2009.100.2769.0247,13626 Haz 201106: 00x 64
Replerrx.dll2009.100.2769.0120,67226 Haz 201106: 48x 86
Replerrx.dll2009.100.2769.0137,05626 Haz 201105: 56x 64
Replisapi.dll2009.100.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Replisapi.dll2009.100.2769.0379,23226 Haz 201105: 56x 64
Replprov.dll2009.100.2769.0576,86426 Haz 201106: 48x 86
Replprov.dll2009.100.2769.0729,95226 Haz 201105: 56x 64
Replrec.dll2009.100.2769.0791,90426 Haz 201106: 46x 86
Replrec.dll2009.100.2769.0979,80826 Haz 201105: 57x 64
Replsub.dll2009.100.2769.0413,02426 Haz 201106: 48x 86
Replsub.dll2009.100.2769.0495,96826 Haz 201105: 56x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 Haz 201106: 00x 64
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0521,05626 Haz 201106: 47x 86
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0896,86426 Haz 201105: 56x 64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0271,71226 Haz 201106: 47x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0360,28826 Haz 201105: 56x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.01,042,78426 Haz 201105: 51x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.0780,64026 Haz 201106: 36x 86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0193,37626 Haz 201106: 36x 86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0309,08826 Haz 201105: 51x 64
sql Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 Haz 201106: 51x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426 Haz 201106: 53x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426 Haz 201106: 52x 86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426 Haz 201106: 51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 Haz 201106: 51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 Haz 201106: 51x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 Haz 201106: 51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 Haz 201106: 51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 Haz 201106: 51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 Haz 201106: 51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 Haz 201106: 51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 Haz 201106: 51x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2769.03,233,63226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2769.05,920,60826 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2769.01,988,44826 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2769.01,001,31226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,80026 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,42426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,66426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,65626 Haz 201106: 51x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.2769.011,564,89626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.2769.0911,20026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.2769.0612,19226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201106: 46x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 Haz 201106: 48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,43226 Haz 201106: 00x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,88826 Haz 201105: 57x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 Haz 201106: 46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 Haz 201106: 48x 86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,26426 Haz 201106: 00x 64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,74426 Haz 201106: 00x 64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 Haz 201106: 48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 Haz 201106: 48x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 Haz 201106: 48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 Haz 201106: 48x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 Haz 201106: 00x 64
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626 Haz 201106: 47x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426 Haz 201106: 45x 86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226 Haz 201106: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201106: 36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626 Haz 201105: 56x 64
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 Haz 201106: 36x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626 Haz 201106: 36x 86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426 Haz 201106: 36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 Haz 201106: 36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 Haz 201106: 36x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626 Haz 201106: 36x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026 Haz 201106: 36x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026 Haz 201106: 36x 86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826 Haz 201106: 36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 Haz 201106: 36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 Haz 201106: 36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 Haz 201106: 36x 86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026 Haz 201106: 36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 Haz 201106: 36x 86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026 Haz 201106: 36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 Haz 201106: 36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 Haz 201106: 36x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826 Haz 201106: 36x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226 Haz 201106: 36x 86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 36x 86
sql Server 2008 R2 Analysis Services
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.Data.datafeedclient.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201106: 01x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 Haz 201106: 48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,43226 Haz 201106: 00x 64
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,60026 Haz 201106: 48x 86
Msmdspdm.dll10.50.2769.0178,01626 Haz 201105: 57x 86
Msmdsrv.exe10.50.2769.054,808,41626 Haz 201106: 02x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,88826 Haz 201105: 57x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 Haz 201106: 46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 Haz 201106: 48x 86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,26426 Haz 201106: 00x 64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,74426 Haz 201106: 00x 64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 Haz 201106: 00x 64
Xmsrv.dll10.50.2769.021,447,00826 Haz 201105: 51x 64
sql Server 2008 R2'in Tümleştirme Hizmetleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Commanddest.dll2009.100.2769.0247,13626 Haz 201106: 00x 64
DTS.dll2009.100.2769.02,228,57626 Haz 201106: 00x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0473,44026 Haz 201106: 00x 64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0449,88826 Haz 201106: 00x 64
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226 Haz 201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.01,090,91226 Haz 201106: 00x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.042,33626 Haz 201106: 00x 64
Exceldest.dll2009.100.2769.0260,96026 Haz 201106: 00x 64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0280,41626 Haz 201106: 00x 64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0414,56026 Haz 201106: 00x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0423,77626 Haz 201106: 00x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201105: 57x 86
Msdtssrvr.exe10.50.2769.0210,78426 Haz 201106: 01x 64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0260,96026 Haz 201105: 56x 64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0286,04826 Haz 201105: 56x 64
Rawdest.dll2009.100.2769.0192,86426 Haz 201105: 56x 64
Rawsource.dll2009.100.2769.0182,11226 Haz 201105: 56x 64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0166,24026 Haz 201105: 56x 64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 Haz 201106: 00x 64
Sqldest.dll2009.100.2769.0264,54426 Haz 201105: 56x 64
Txagg.dll2009.100.2769.0366,43226 Haz 201105: 51x 64
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0834,91226 Haz 201105: 51x 64
Txcharmap.dll2009.100.2769.0288,60826 Haz 201105: 51x 64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0304,99226 Haz 201105: 51x 64
Txderived.dll2009.100.2769.0618,84826 Haz 201105: 51x 64
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0189,79226 Haz 201105: 51x 64
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0187,74426 Haz 201105: 51x 64
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0477,53626 Haz 201105: 51x 64
Txlineage.dll2009.100.2769.096,09626 Haz 201105: 51x 64
Txlookup.dll2009.100.2769.0535,39226 Haz 201105: 51x 64
Txmerge.dll2009.100.2769.0232,28826 Haz 201105: 51x 64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0272,73626 Haz 201105: 51x 64
Txpivot.dll2009.100.2769.0201,05626 Haz 201105: 51x 64
Txrowcount.dll2009.100.2769.089,95226 Haz 201105: 51x 64
Txscd.dll2009.100.2769.0195,42426 Haz 201105: 51x 64
Txsort.dll2009.100.2769.0246,11226 Haz 201105: 51x 64
Txsplit.dll2009.100.2769.0611,68026 Haz 201105: 51x 64
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,725,85626 Haz 201105: 51x 64
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,185,44026 Haz 201105: 51x 64
Txunpivot.dll2009.100.2769.0194,40026 Haz 201105: 51x 64
sql Server 2008 R2'in Raporlama Servisleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.2769.087,90426 Haz 201106: 52x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 Haz 201106: 01x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.2769.0563,04026 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy10.50.2769.03,233,63226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.2769.0567,13626 Haz 201106: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.2769.071,52026 Haz 201106: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.Deploy10.50.2769.034,65626 Haz 201106: 51x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,65626 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.2769.0563,04026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.2769.0128,86426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.2769.011,564,89626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.2769.01,251,16826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.2769.0255,84026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.2769.01,812,32026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.2769.0321,37626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.2769.0272,22426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.2769.0153,44026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.2769.05,183,32826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.0112,48026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.2769.02,557,79226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.01,259,36026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.2769.0612,19226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.Deploy10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.2769.0378,72026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.objectmodel.dll10.50.2769.051,04026 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.2769.0186,20826 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.2769.059,23226 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.2769.059,23226 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.2769.0198,49626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626 Haz 201106: 00x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 Haz 201106: 48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,43226 Haz 201106: 00x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,88826 Haz 201105: 57x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 Haz 201106: 46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 Haz 201106: 48x 86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,26426 Haz 201106: 00x 64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,74426 Haz 201106: 00x 64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.2769.01,300,32026 Haz 201106: 54x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2769.01,460,06426 Haz 201105: 57x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626 Haz 201106: 45x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0163,68026 Haz 201105: 57x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2769.0164,70426 Haz 201105: 57x 64
ReportingServicesService.exe2009.100.2769.02,180,96026 Haz 201106: 02x 64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2769.055,13626 Haz 201105: 57x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2769.01,619,80826 Haz 201105: 57x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2769.01,992,54426 Haz 201105: 57x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826 Haz 201106: 54x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 Haz 201106: 00x 64
Sqlrsos.dll2009.100.2769.015,20026 Haz 201105: 56x 64
sql Server 2008 R2 Management Studio'da
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Appidpackage.dll10.50.2769.01,066,84826 Haz 201106: 53x 86
BCP.exe2009.100.2769.096,60826 Haz 201106: 02x 64
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 Haz 201106: 51x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.2769.0661,34426 Haz 201106: 53x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426 Haz 201106: 53x 86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426 Haz 201106: 51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 Haz 201106: 51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 Haz 201106: 51x 86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226 Haz 201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 Haz 201106: 51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 Haz 201106: 51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 Haz 201106: 51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 Haz 201106: 51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 Haz 201106: 51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 Haz 201106: 51x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,42426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,66426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,04824 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,99226 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2769.03,290,97626 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.2769.09,193,31226 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2769.0386,91226 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.2769.063,32826 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2769.0378,72026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2769.092,00026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.ui.rsclient.dll10.50.2769.01,054,56026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,767,77626 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201106: 46x 86
Objectexplorer.dll10.50.2769.03,372,89626 Haz 201106: 46x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 Haz 201106: 48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 Haz 201106: 48x 86
Radlangsvc.dll10.50.2769.0145,24826 Haz 201106: 46x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 Haz 201106: 48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 Haz 201106: 48x 86
Replicationmonitor.dll10.50.2769.02,910,04826 Haz 201106: 46x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626 Haz 201106: 45x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826 Haz 201106: 54x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 Haz 201106: 00x 64
SqlCmd.exe2009.100.2769.0345,95226 Haz 201106: 02x 64
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626 Haz 201106: 47x 86
Sqleditors.dll10.50.2769.01,242,97626 Haz 201106: 45x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426 Haz 201106: 45x 86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226 Haz 201106: 45x 86
Sqlresolver.dll10.50.2769.038,75226 Haz 201106: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201106: 36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626 Haz 201105: 56x 64
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 Haz 201106: 36x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626 Haz 201106: 36x 86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426 Haz 201106: 36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 Haz 201106: 36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 Haz 201106: 36x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626 Haz 201106: 36x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026 Haz 201106: 36x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026 Haz 201106: 36x 86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826 Haz 201106: 36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 Haz 201106: 36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 Haz 201106: 36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 Haz 201106: 36x 86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026 Haz 201106: 36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 Haz 201106: 36x 86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026 Haz 201106: 36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 Haz 201106: 36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 Haz 201106: 36x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826 Haz 201106: 36x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226 Haz 201106: 36x 86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 36x 86
sql Server 2008 R2 araçları ve iş istasyonu bileşenleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Autoadmin.dll2009.100.2769.0937,82426 Haz 201106: 51x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426 Haz 201106: 52x 86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426 Haz 201106: 51x 86
DTS.dll2009.100.2769.02,228,57626 Haz 201106: 00x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 Haz 201106: 51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0473,44026 Haz 201106: 00x 64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 Haz 201106: 51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0449,88826 Haz 201106: 00x 64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.01,090,91226 Haz 201106: 00x 64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 Haz 201106: 51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 Haz 201106: 51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.042,33626 Haz 201106: 00x 64
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 Haz 201106: 51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0260,96026 Haz 201106: 00x 64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 Haz 201106: 51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0280,41626 Haz 201106: 00x 64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 Haz 201106: 51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0414,56026 Haz 201106: 00x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 Haz 201106: 51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0423,77626 Haz 201106: 00x 64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 Haz 201106: 52x 86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,04826 Haz 201106: 48x 86
Mergetxt.dll2009.100.2769.034,65626 Haz 201106: 00x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2769.03,233,63226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.2769.0505,69626 Haz 201106: 54x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2769.05,920,60826 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2769.01,988,44826 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2769.01,001,31226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,80026 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.infrastructure.dll10.50.2769.0280,41626 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.2769.01,345,37626 Haz 201106: 00x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201105: 57x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 Haz 201106: 48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,43226 Haz 201106: 00x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,88826 Haz 201105: 57x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 Haz 201106: 46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 Haz 201106: 48x 86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,26426 Haz 201106: 00x 64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,74426 Haz 201106: 00x 64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 Haz 201106: 48x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0260,96026 Haz 201105: 56x 64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 Haz 201106: 48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0286,04826 Haz 201105: 56x 64
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,06426 Haz 201106: 48x 86
Spresolv.dll2009.100.2769.0216,92826 Haz 201105: 56x 64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 Haz 201106: 00x 64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201106: 36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626 Haz 201105: 56x 64
Ssradd.dll2009.100.2769.041,82426 Haz 201106: 36x 86
Ssradd.dll2009.100.2769.046,94426 Haz 201105: 56x 64
Ssravg.dll2009.100.2769.041,82426 Haz 201106: 36x 86
Ssravg.dll2009.100.2769.047,45626 Haz 201105: 56x 64
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,97626 Haz 201106: 36x 86
Ssrdown.dll2009.100.2769.031,07226 Haz 201105: 56x 64
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,28826 Haz 201106: 36x 86
Ssrmax.dll2009.100.2769.045,40826 Haz 201105: 56x 64
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,28826 Haz 201106: 36x 86
Ssrmin.dll2009.100.2769.045,40826 Haz 201105: 56x 64
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,48826 Haz 201106: 36x 86
Ssrpub.dll2009.100.2769.031,58426 Haz 201105: 56x 64
Ssrup.dll2009.100.2769.026,97626 Haz 201106: 36x 86
Ssrup.dll2009.100.2769.030,56026 Haz 201105: 56x 64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 Haz 201106: 36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0304,99226 Haz 201105: 51x 64
sql Server 2008 R2 tam-metin arama motoru
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
FD.dll2009.100.2769.0690,01626 Haz 201106: 00x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 Haz 201106: 00x 64
sql Server 2008 R2 Tarayıcı hizmeti
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 Haz 201106: 48x 86
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,60026 Haz 201106: 48x 86
Msmdsrv.rll10.50.2769.0831,32826 Haz 201106: 05x 86
Sqlbrowser.exe2009.100.2769.0268,12826 Haz 201106: 52x 86
sql Server 2008 R2 Native Client
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaat
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 Mar 201007: 01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831 Mar 201006: 43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mar 200918: 26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515.07227 Mar 200919: 38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827 Mar 200919: 40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mar 200918: 25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mar 200918: 28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427 Mar 200919: 39
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 Haz 201113: 00
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,581,85626 Haz 201113: 47
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,848,09626 Haz 201112: 56
sql Server 2008 R2 Yazan
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 Haz 201106: 00x 64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2769.015,20026 Haz 201105: 56x 64

Itanium mimarisi sürüm

sql Server 2008 R2 veritabanı Hizmetleri Çekirdek paylaşılan
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
BCP.exe2009.100.2769.0169,31226 Haz 201105: 31IA-64
Commanddest.dll2009.100.2769.0559,45626 Haz 201105: 24IA-64
Distrib.exe2009.100.2769.0209,24826 Haz 201105: 31IA-64
DTS.dll2009.100.2769.04,305,24826 Haz 201105: 24IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0957,28026 Haz 201105: 24IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0801,12026 Haz 201105: 24IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.02,031,96826 Haz 201105: 24IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.083,80826 Haz 201105: 24IA-64
Exceldest.dll2009.100.2769.0588,12826 Haz 201105: 24IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0643,93626 Haz 201105: 24IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0954,20826 Haz 201105: 24IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0977,24826 Haz 201105: 24IA-64
Logread.exe2009.100.2769.01,128,80026 Haz 201105: 31IA-64
Mergetxt.dll2009.100.2769.073,05626 Haz 201105: 24IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201105: 26x 86
Microsoft.SQLServer.connectioninfo.dll10.50.2769.0153,44024 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,04824 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826 Haz 201105: 24x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.50.2769.0452,44824 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,767,77626 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.02,663,77626 Haz 201105: 24IA-64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.2769.03,049,31224 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201105: 24x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0590,68826 Haz 201105: 22IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0655,71226 Haz 201105: 22IA-64
Rawdest.dll2009.100.2769.0438,11226 Haz 201105: 22IA-64
Rawsource.dll2009.100.2769.0416,09626 Haz 201105: 22IA-64
Rdistcom.dll2009.100.2769.01,844,06426 Haz 201105: 22IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0386,91226 Haz 201105: 22IA-64
Replagnt.dll2009.100.2769.018,78426 Haz 201106: 48x 86
Replagnt.dll2009.100.2769.029,02426 Haz 201105: 22IA-64
Repldp.dll2009.100.2769.0192,35226 Haz 201106: 48x 86
Repldp.dll2009.100.2769.0528,22426 Haz 201105: 22IA-64
Replmerg.exe2009.100.2769.0973,66426 Haz 201105: 28IA-64
Replsync.dll2009.100.2769.0278,88026 Haz 201105: 22IA-64
Snapshot.exe10.50.2769.013,66426 Haz 201105: 30x 86
Spresolv.dll2009.100.2769.0509,79226 Haz 201105: 22IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 Haz 201105: 24IA-64
SqlCmd.exe2009.100.2769.0546,14426 Haz 201105: 28IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.2769.0436,06426 Haz 201105: 15IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201106: 36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,20826 Haz 201105: 15IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.2769.0201,05626 Haz 201105: 15IA-64
Ssradd.dll2009.100.2769.095,58426 Haz 201105: 15IA-64
Ssravg.dll2009.100.2769.095,58426 Haz 201105: 15IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2769.061,79226 Haz 201105: 15IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2769.089,95226 Haz 201105: 15IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2769.089,95226 Haz 201105: 15IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2769.064,86426 Haz 201105: 15IA-64
Ssrup.dll2009.100.2769.062,30426 Haz 201105: 15IA-64
Txagg.dll2009.100.2769.0882,01626 Haz 201105: 15IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0676,19226 Haz 201105: 15IA-64
Txderived.dll2009.100.2769.01,276,76826 Haz 201105: 15IA-64
Txlookup.dll2009.100.2769.01,187,68026 Haz 201105: 15IA-64
Txmerge.dll2009.100.2769.0513,37626 Haz 201105: 15IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0621,92026 Haz 201105: 15IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2769.0197,47226 Haz 201105: 15IA-64
Txsort.dll2009.100.2769.0562,01626 Haz 201105: 15IA-64
Txsplit.dll2009.100.2769.01,257,82426 Haz 201105: 15IA-64
sql Server 2008 R2 veritabanı Hizmetleri Çekirdek örneği
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Atxcore.dll2009.100.2769.063,32826 Haz 201105: 24IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2769.0477,02426 Haz 201105: 24IA-64
Rsfxft.dll2009.100.2769.056,16026 Haz 201105: 22IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 Haz 201105: 24IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.2769.0392,54426 Haz 201105: 21x 86
Sqlagent.exe2009.100.2769.01,215,84026 Haz 201105: 28IA-64
Sqlos.dll2009.100.2769.022,36826 Haz 201105: 15IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2769.020,83226 Haz 201105: 15IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2769.04,628,32026 Haz 201105: 15IA-64
Sqlservr.exe2009.100.2769.0122,129,24826 Haz 201105: 28IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,20826 Haz 201105: 15IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.2769.0188,76826 Haz 201105: 15IA-64
sql Server 2008 R2 veritabanı Hizmetleri ortak çekirdek
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2769.0563,04026 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2769.0243,55226 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.SQLServer.connectioninfo.dll10.50.2769.0153,44024 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,99226 Haz 201105: 24x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226 Haz 201105: 24x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826 Haz 201105: 24x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.50.2769.0452,44824 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026 Haz 201105: 24x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426 Haz 201105: 24x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.2769.03,049,31224 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826 Haz 201105: 24x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624 Haz 201115: 01x 86
Msgprox.dll2009.100.2769.0203,10426 Haz 201106: 48x 86
Msgprox.dll2009.100.2769.0538,46426 Haz 201105: 24IA-64
Replerrx.dll2009.100.2769.0120,67226 Haz 201106: 48x 86
Replerrx.dll2009.100.2769.0301,92026 Haz 201105: 22IA-64
Replisapi.dll2009.100.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Replisapi.dll2009.100.2769.0766,30426 Haz 201105: 22IA-64
Replprov.dll2009.100.2769.01,648,48026 Haz 201105: 22IA-64
Replprov.dll2009.100.2769.0576,86426 Haz 201106: 48x 86
Replrec.dll2009.100.2769.02,134,88026 Haz 201105: 21IA-64
Replrec.dll2009.100.2769.0791,90426 Haz 201106: 46x 86
Replsub.dll2009.100.2769.01,121,12026 Haz 201105: 22IA-64
Replsub.dll2009.100.2769.0413,02426 Haz 201106: 48x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 Haz 201105: 24IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2769.01,534,30426 Haz 201105: 15IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0521,05626 Haz 201106: 47x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0271,71226 Haz 201106: 47x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0712,54426 Haz 201105: 15IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.02,727,26426 Haz 201105: 15IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.0780,64026 Haz 201106: 36x 86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0193,37626 Haz 201106: 36x 86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0563,55226 Haz 201105: 15IA-64
sql Server 2008 R2 Analysis Services
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 Haz 201106: 48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.070,539,10426 Haz 201105: 24IA-64
Msmdredir.dll10.50.2769.08,762,72026 Haz 201105: 24IA-64
Msmdspdm.dll10.50.2769.0178,01626 Haz 201105: 21x 86
Msmdsrv.exe10.50.2769.072,408,92826 Haz 201105: 28IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.015,832,92826 Haz 201105: 21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 Haz 201106: 46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.010,517,85626 Haz 201105: 24IA-64
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0463,71226 Haz 201105: 24IA-64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 Haz 201105: 24IA-64
Xmsrv.dll10.50.2769.047,708,00026 Haz 201105: 15IA-64
sql Server 2008 R2'in Tümleştirme Hizmetleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Commanddest.dll2009.100.2769.0559,45626 Haz 201105: 24IA-64
DTS.dll2009.100.2769.04,305,24826 Haz 201105: 24IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0957,28026 Haz 201105: 24IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0801,12026 Haz 201105: 24IA-64
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226 Haz 201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.02,031,96826 Haz 201105: 24IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.083,80826 Haz 201105: 24IA-64
Exceldest.dll2009.100.2769.0588,12826 Haz 201105: 24IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0643,93626 Haz 201105: 24IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0954,20826 Haz 201105: 24IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0977,24826 Haz 201105: 24IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201105: 26x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201105: 24x 86
Msdtssrvr.exe10.50.2769.0210,78426 Haz 201105: 30IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0590,68826 Haz 201105: 22IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0655,71226 Haz 201105: 22IA-64
Rawdest.dll2009.100.2769.0438,11226 Haz 201105: 22IA-64
Rawsource.dll2009.100.2769.0416,09626 Haz 201105: 22IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0386,91226 Haz 201105: 22IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 Haz 201105: 24IA-64
Sqldest.dll2009.100.2769.0605,02426 Haz 201105: 22IA-64
Txagg.dll2009.100.2769.0882,01626 Haz 201105: 15IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.2769.01,699,68026 Haz 201105: 15IA-64
Txcharmap.dll2009.100.2769.0656,22426 Haz 201105: 15IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0676,19226 Haz 201105: 15IA-64
Txderived.dll2009.100.2769.01,276,76826 Haz 201105: 15IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0434,01626 Haz 201105: 15IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0431,96826 Haz 201105: 15IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0943,96826 Haz 201105: 15IA-64
Txlineage.dll2009.100.2769.0217,95226 Haz 201105: 15IA-64
Txlookup.dll2009.100.2769.01,187,68026 Haz 201105: 15IA-64
Txmerge.dll2009.100.2769.0513,37626 Haz 201105: 15IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0621,92026 Haz 201105: 15IA-64
Txpivot.dll2009.100.2769.0458,59226 Haz 201105: 15IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2769.0197,47226 Haz 201105: 15IA-64
Txscd.dll2009.100.2769.0444,25626 Haz 201105: 15IA-64
Txsort.dll2009.100.2769.0562,01626 Haz 201105: 15IA-64
Txsplit.dll2009.100.2769.01,257,82426 Haz 201105: 15IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.2769.09,112,41626 Haz 201105: 15IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,533,08826 Haz 201105: 15IA-64
Txunpivot.dll2009.100.2769.0447,84026 Haz 201105: 15IA-64
sql Server 2008 R2'in Raporlama Servisleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.2769.087,90426 Haz 201106: 52x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.2769.0563,04026 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy10.50.2769.03,233,63226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.2769.0567,13626 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.2769.071,52026 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.Deploy10.50.2769.034,65626 Haz 201106: 51x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,65626 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.2769.0563,04026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.2769.0128,86426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.2769.011,564,89626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.2769.01,251,16826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.2769.0255,84026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.2769.01,812,32026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.2769.0321,37626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.2769.0272,22426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.2769.0153,44026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.2769.05,183,32826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.0112,48026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.2769.02,557,79226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.01,259,36026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.2769.0612,19226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.2769.0104,28826 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.2769.0104,28826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.Deploy10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.2769.0378,72026 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.objectmodel.dll10.50.2769.051,04026 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.2769.0186,20826 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.2769.059,23226 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.2769.059,23226 Haz 201105: 27x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201105: 26x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.2769.0198,49626 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626 Haz 201105: 26x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 Haz 201106: 48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.070,539,10426 Haz 201105: 24IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.015,832,92826 Haz 201105: 21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 Haz 201106: 46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.010,517,85626 Haz 201105: 24IA-64
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0463,71226 Haz 201105: 24IA-64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.2769.01,300,32026 Haz 201106: 54x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2769.01,460,06426 Haz 201105: 21x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626 Haz 201106: 45x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0266,59226 Haz 201105: 21IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2769.0242,01626 Haz 201105: 21IA-64
ReportingServicesService.exe2009.100.2769.03,588,44826 Haz 201105: 28IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2769.055,13626 Haz 201105: 21x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2769.01,619,80826 Haz 201105: 21x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2769.01,992,54426 Haz 201105: 21x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826 Haz 201106: 54x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 Haz 201105: 24IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.2769.022,36826 Haz 201105: 15IA-64
sql Server 2008 R2 Management Studio'da
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Appidpackage.dll10.50.2769.01,066,84826 Haz 201106: 53x 86
BCP.exe2009.100.2769.0169,31226 Haz 201105: 31IA-64
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 Haz 201106: 51x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.2769.0661,34426 Haz 201106: 53x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426 Haz 201106: 53x 86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426 Haz 201106: 51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 Haz 201106: 51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 Haz 201106: 51x 86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226 Haz 201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 Haz 201106: 51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 Haz 201106: 51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 Haz 201106: 51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 Haz 201106: 51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 Haz 201106: 51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 Haz 201106: 51x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2769.04,163,42426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,66426 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201106: 50x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.2769.0350,04824 Haz 201115: 01x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.2769.02,864,99226 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2769.03,290,97626 Haz 201106: 49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.2769.09,193,31226 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2769.0386,91226 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.2769.063,32826 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2769.0378,72026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2769.092,00026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.ui.rsclient.dll10.50.2769.01,054,56026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.2769.01,767,77626 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.2769.0296,80026 Haz 201106: 48x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201106: 46x 86
Objectexplorer.dll10.50.2769.03,372,89626 Haz 201106: 46x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 Haz 201106: 48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 Haz 201106: 48x 86
Radlangsvc.dll10.50.2769.0145,24826 Haz 201106: 46x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 Haz 201106: 48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 Haz 201106: 48x 86
Replicationmonitor.dll10.50.2769.02,910,04826 Haz 201106: 46x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626 Haz 201106: 45x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826 Haz 201106: 54x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 Haz 201105: 24IA-64
SqlCmd.exe2009.100.2769.0546,14426 Haz 201105: 28IA-64
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626 Haz 201106: 47x 86
Sqleditors.dll10.50.2769.01,242,97626 Haz 201106: 45x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426 Haz 201106: 45x 86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226 Haz 201106: 45x 86
Sqlresolver.dll10.50.2769.038,75226 Haz 201106: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201106: 36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,20826 Haz 201105: 15IA-64
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 Haz 201106: 36x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626 Haz 201106: 36x 86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426 Haz 201106: 36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 Haz 201106: 36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 Haz 201106: 36x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626 Haz 201106: 36x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026 Haz 201106: 36x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026 Haz 201106: 36x 86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826 Haz 201106: 36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 Haz 201106: 36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 Haz 201106: 36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 Haz 201106: 36x 86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026 Haz 201106: 36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 Haz 201106: 36x 86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026 Haz 201106: 36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 Haz 201106: 36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 Haz 201106: 36x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826 Haz 201106: 36x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226 Haz 201106: 36x 86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426 Haz 201106: 36x 86
sql Server 2008 R2 araçları ve iş istasyonu bileşenleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Autoadmin.dll2009.100.2769.0937,82426 Haz 201106: 51x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426 Haz 201106: 52x 86
DTS.dll2009.100.2769.01,442,14426 Haz 201106: 51x 86
DTS.dll2009.100.2769.04,305,24826 Haz 201105: 24IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 Haz 201106: 51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0957,28026 Haz 201105: 24IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 Haz 201106: 51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0801,12026 Haz 201105: 24IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.02,031,96826 Haz 201105: 24IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 Haz 201106: 51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 Haz 201106: 51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.083,80826 Haz 201105: 24IA-64
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 Haz 201106: 51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0588,12826 Haz 201105: 24IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 Haz 201106: 51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0643,93626 Haz 201105: 24IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 Haz 201106: 51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0954,20826 Haz 201105: 24IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 Haz 201106: 51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0977,24826 Haz 201105: 24IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 Haz 201106: 52x 86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,04826 Haz 201106: 48x 86
Mergetxt.dll2009.100.2769.073,05626 Haz 201105: 24IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2769.03,233,63226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.2769.0505,69626 Haz 201106: 54x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2769.05,920,60826 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2769.01,988,44826 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2769.01,001,31226 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2769.05,928,80026 Haz 201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 Haz 201105: 26x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.infrastructure.dll10.50.2769.0280,41626 Haz 201105: 26x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.2769.01,345,37626 Haz 201105: 26x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 Haz 201105: 24x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 Haz 201106: 48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.070,539,10426 Haz 201105: 24IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.015,832,92826 Haz 201105: 21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 Haz 201106: 46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.010,517,85626 Haz 201105: 24IA-64
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 Haz 201106: 48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0463,71226 Haz 201105: 24IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 Haz 201106: 48x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0590,68826 Haz 201105: 22IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 Haz 201106: 48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0655,71226 Haz 201105: 22IA-64
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,06426 Haz 201106: 48x 86
Spresolv.dll2009.100.2769.0509,79226 Haz 201105: 22IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 Haz 201105: 24IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 Haz 201106: 36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,20826 Haz 201105: 15IA-64
Ssradd.dll2009.100.2769.041,82426 Haz 201106: 36x 86
Ssradd.dll2009.100.2769.095,58426 Haz 201105: 15IA-64
Ssravg.dll2009.100.2769.041,82426 Haz 201106: 36x 86
Ssravg.dll2009.100.2769.095,58426 Haz 201105: 15IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,97626 Haz 201106: 36x 86
Ssrdown.dll2009.100.2769.061,79226 Haz 201105: 15IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,28826 Haz 201106: 36x 86
Ssrmax.dll2009.100.2769.089,95226 Haz 201105: 15IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,28826 Haz 201106: 36x 86
Ssrmin.dll2009.100.2769.089,95226 Haz 201105: 15IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,48826 Haz 201106: 36x 86
Ssrpub.dll2009.100.2769.064,86426 Haz 201105: 15IA-64
Ssrup.dll2009.100.2769.026,97626 Haz 201106: 36x 86
Ssrup.dll2009.100.2769.062,30426 Haz 201105: 15IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 Haz 201106: 36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0676,19226 Haz 201105: 15IA-64
sql Server 2008 R2 tam-metin arama motoru
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
FD.dll2009.100.2769.01,141,60026 Haz 201105: 24IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 Haz 201105: 24IA-64
sql Server 2008 R2 Tarayıcı hizmeti
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Msmdredir.dll10.50.2769.08,762,72026 Haz 201105: 24IA-64
Msmdsrv.rll10.50.2769.0831,32826 Haz 201104: 56IA-64
Sqlbrowser.exe2009.100.2769.0524,64026 Haz 201105: 28IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 Haz 201105: 24IA-64
sql Server 2008 R2 Native Client

Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaat
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831 Mar 201006: 43
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 Mar 201007: 01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mar 200918: 26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574.46427 Mar 200920: 58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627 Mar 200920: 53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mar 200918: 25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227 Mar 200920: 53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mar 200918: 28
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 Haz 201112: 24
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,581,85626 Haz 201113: 47
Sqlncli10.dll2009.100.2769.05,863,26426 Haz 201112: 15

sql Server 2008 R2 Yazan

Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 Haz 201105: 24IA-64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2769.019,80826 Haz 201105: 15IA-64

Bu toplu güncelleştirme paketi kaldırma

Bu toplu güncelleştirme paketini kaldırmak için şu adımları izleyin:
  1. Denetim Masası'nı açın Program Ekle veya Kaldır Madde.
  2. ' I tıklatın Programları Değiştir veya Kaldır.
  3. sql Server 2008 R2 yükleme güncelleştirmeleri görüntülemek için seçin Güncelleştirmeleri göster onay kutusunu seçin.
  4. Bulun ve bu toplu güncelleştirme paketi giriş kaldırın.
Referanslar
sql Server artan hizmet modeli hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
935897 Artan hizmet modeli bildirilen sorunlar için düzeltmeler teslim etmek için sql Server ekibinden kullanılabilir
sql Server güncelleştirmelerinin adlandırma şeması hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
822499 Microsoft sql Server yazılım güncelleştirme paketlerinin yeni adlandırma şeması
Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2544793 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/12/2012 19:01:00 - ฉบับแก้ไข: 0.13

  • kbautohotfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbmt KB2544793 KbMttr
คำติชม