Tek tıklattığınız halde farenin çift tıklaması sorunlarını giderme

Belirtiler
Bir Microsoft düğmesini tek tıklatmaya çalışırken, bilgisayar fare düğmesini çift tıklatmışsınız gibi tepki veriyor.
Neden
Bu sorun, aşağıdaki nedenlerle oluşabilir:
 • Tek tıklatmak yerine yanlışlıkla çift tıklatıyorsunuz.
 • Fare ayarları el ile veya başka bir program tarafından, tek fiziksel tıklatma yaptığınızda çift tıklatma komutu gönderecek şekilde değiştirilmiştir.
 • Fare sürücüleri bozulmuştur.
 • Fare donanımı bozuktur.
Çözüm
Sorunu belirlemek için, aşağıdaki yöntemleri verildikleri sırayla kullanın.

Not Microsoft Windows'un birçok sürümü olduğundan, aşağıdaki adımlar sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Böyle bir durumda, bu adımları tamamlamak için ürün belgelerinize bakın.

Yöntem 1: Tıklatma yönteminizi doğrulayın

Gerçekten tek fiziksel tıklatma yaptığınızdan emin olun. Fare düğmesine tek bir kez basıp bıraktığınızda tek tıklatma olur.

Yöntem 2: Fareyi birden fazla programda test edin

Tüm programları kapatın ve sorunu masaüstünde ve Microsoft Windows'un Denetim Masası veya Microsoft Windows Gezgini gibi diğer bileşenlerinde test edin.

Sorun yalnızca belirli bir programda oluşuyorsa, bu programdaki sorunu giderin. Program özelleştirilmiş fare komutları kullanıyor olabilir. Yazılımla ilgili sorunları giderme konusunda daha fazla bilgi için Yöntem 4'e bakın.

Yöntem 3: Fareyi

Windows Vista veya Windows 7

güvenli modda test edin
 1. Başlat'ı Başlat düğmesi tıklatın, Kilitle düğmesinin yanındaki oku tıklatın (Windows 7'de Kapat düğmesini) ve sonra Yeniden Başlat'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
  • Bilgisayarda tek bir işletim sistemi yüklüyse, bilgisayar yeniden başlatılırken F8 tuşuna art arda basın. Windows logosu görüntülenmeden önce F8 tuşuna basmalısınız. Windows logosu görünürse, tekrar denemeniz gerekir.
  • Bilgisayarda birden çok işletim sistemi varsa, güvenli modda başlatmak istediğiniz işletim sistemini vurgulamak üzere ok tuşlarını kullanın ve sonra da F8 tuşuna basın.
 3. Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri ekranında, kullanmak istediğiniz güvenli mod seçeneğini ok tuşlarıyla vurgulayın ve ardından ENTER tuşuna basın.
 4. Fareyi test edin.
 5. Güvenli moddan çıkmak için bilgisayarı yeniden başlatın ve Normal modda başlamasına izin verin.

Microsoft Windows XP

Windows XP'yi güvenli modda başlatmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Kapat'ı tıklatın ve açılan listeden Kapat'ı tıklatın.
 2. Windows'u Kapat iletişim kutusunda, Yeniden Başlat'ı ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 3. Aşağıdaki iletiyi aldığınızda F8 tuşuna basın:
  Başlatılacak işletim sistemini seçin
 4. Ok tuşlarını kullanarak uygun güvenli mod seçeneğini seçin ve ENTER tuşuna basın.
 5. İkili önyükleme veya çoklu önyükleme sisteminiz varsa, erişmek istediğiniz kurulumu ok tuşlarıyla seçin ve ENTER tuşuna basın.
 6. Fareyi test edin.
 7. Güvenli moddan çıkmak için bilgisayarı yeniden başlatın ve Normal modda başlamasına izin verin.
Not Bazı programlar ve aygıtlar güvenli modda çalışmaz.

Güvenli modda sorun ortaya çıkarsa, Yöntem 5'e geçin.

Güvenli modda sorun oluşmazsa, büyük olasılıkla bir yazılım anormalliği vardır. Yöntem 4'ye geçin.

Yöntem 4: Yazılımınızdaki sorunu giderme

IntelliPoint yazılımının güncel sürümünü yükleyin

Bunu yapmak için aşağıdaki Web sitesini ziyaret edin:

Microsoft Windows'da fare özellikleri ayarlarınızı denetleyin

Çift Tıklatma veya ClickSaver özeliğinin etkin olmadığından emin olun. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:
 1. Fare iletişim kutusunu açın. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
  • Windows Vista veya Windows 7'de, BaşlatBaşlat düğmesi düğmesini tıklatın, Arama Başlat kutusuna Fare yazın ve sonra Programlar listesinde Fare'yi (veya Microsoft Faresi'ni) tıklatın.

   Kullanıcı Erişim Denetimi izni Yönetici parolası girmeniz veya onaylamanız istenirse, parolayı yazın veya İzin Ver'i tıklatın.
  • Windows XP'de, Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, main.cpl yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. IntelliPoint yazılımında düğme atamalarını doğrulayın. Düğmeler sekmesinde, Düğme Ataması altında, Sol düğme ayarının Çift tıklatma değil, Tıklatma (varsayılan) olduğundan emin olun.

  Sorun yalnızca belirli programlarda oluşuyorsa, Ayarlar düğmesini tıklatın, etkilenen programı seçin ve Sol düğmenin bu program için Tıklatma (varsayılan) olarak ayarlandığından emin olun.
 3. Tamam'a tıklayın.

Masaüstü yapılandırmalarınızı denetleyin

İşletim sistemi farklı masaüstü yapılandırmalarını (stillerini) destekliyor olabilir ve bunlar da fare tıklatma komutlarınıza belirli işlevler atayabilir. Web stili yapılandırması halen etkinsen, tek fiziksel tıklatma çift tıklatma olarak işlem görüyor olabilir. Bu yapılandırmayı doğrulamak için, kullanmakta olduğunuz işletim sistemiyle ilgili adımları izleyin.

Windows Vista veya Windows 7 
 1. Başlat Başlat düğmesi düğmesini tıklatın, Aramaya Başla kutusuna Görünüm ve Kişiselleştirme yazın ve Programlar listesinde Görünüm ve Kişiselleştirme'yi tıklatın.

  Kullanıcı Erişim Denetimi izni Yönetici parolası girmeniz veya onaylamanız istenirse, parolayı yazın veya İzin Ver'i tıklatın.
 2. Görünüm ve Kişiselleştirme'de Klasör Seçenekleri'ni tıklatın.
 3. Genel sekmesinde Öğeyi açmak için çift tıklat'ı tıklatın.
Windows XP
 1. Bilgisayarım'ı çift tıklatın.
 2. Araçlar menüsünde Klasör Seçenekleri'ni tıklatın.
 3. Genel sekmesinde Öğeyi açmak için çift tıklat (seçmek için tek tıklat) öğesinin seçili olduğundan emin olun.
 4. Yaptığınız ayarları değişikliği kaydetmek için Uygula'yı tıklatın.
 5. Tamam'a tıklayın.
 6. Bilgisayarım iletişim kutusunu kapatın.

Tüm arka plan programlarını kapatın

Microsoft Windows işletim sistemlerinde, bellekteki kalıcı programları ve başlangıç ortamında yüklenen diğer yazılımları kaldırın. Bunu yapmanın en iyi yolu, bir temiz önyükleme yordamı gerçekleştirmektir. Windows sürümünüzde temiz önyükleme yapma konusunda daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
310353 Windows XP'de temiz önyükleme nasıl gerçekleştirilir
929135 Windows Vista veya Windows 7'de temiz önyükleme gerçekleştirerek sorun giderme

Fare sürücüleri kaldırıp yeniden yükleme

IntelliPoint yazılımını kaldırın

Windows Vista veya Windows 7

 1. Başlat Başlat düğmesi düğmesini tıklatın, Aramaya Başla kutusuna Program Ekle veya Kaldır yazın ve Programlar listesinde Program Ekle veya Kaldır'ı tıklatın.

  Kullanıcı Erişim Denetimi izni Yönetici parolası girmeniz veya onaylamanız istenirse, parolayı yazın veya İzin Ver'i tıklatın.
 2. Microsoft Intellipoint'i tıklatın, Değiştir'i tıklatın ve sonra Kaldır'ı tıklatın.

Windows XP ve önceki sürümleri

 1. Başlat'a tıklayın, Ayarlar'ın üzerine gidin ve Denetim Masası'na tıklayın.
 2. Program Ekle veya Kaldır’ı çift tıklatın.
 3. Microsoft IntelliPoint'i çift tıklatın.
 4. IntelliPoint yazılımınızın sürümüne uygun yöntemi kullanın.

  Sürüm 2.2 veya önceki sürümlerde

  1. Son'u ve ardından Kapat'ı tıklatın.
  2. Windows'u Yeniden Başlat'ı tıklatın.

  Sürüm 3.0 veya sonraki sürümlerde

  1. Tüm dosyaları Sil'i ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  2. Evet, bilgisayarımı şimdi yeniden başlatmak istiyorum'u tıklatın ve Son'u tıklatın.
IntelliPoint yazılımını yeniden yükleme
 1. En son IntelliPoint yazılımını karşıdan yüklemek için aşağıdaki şu Web sitesini ziyaret edin:
 2. Uygun seçenekleri belirleyin ve sonra yazılımı yükleyin ve çalıştırın.
 3. Yükleme işleminin yönergelerini izleyin.
 4. Sorulursa bilgisayarı yeniden başlatın. 

Fare düğmelerini varsayılan ayarlara sıfırlama

Not Aşağıdaki adımlar IntelliPoint yazılımının 3.0 ve sonraki sürümleri için geçerlidir. En son IntelliPoint yazılımını aşağıdaki Microsoft Web sitesinden indirebilirsiniz:
 1. Başlat'a tıklayın, Ayarlar'ın üzerine gidin ve Denetim Masası'na tıklayın.
 2. Fare'yi çift tıklatın.
 3. Düğmeler sekmesinde, Varsayılanları Geri Yükle'yi tıklatın. Sorun yalnızca belirli bir programı etkiliyorsa, Ayarlar düğmesini tıklatın, söz konusu programı seçin ve Varsayılanları Geri Yükle'yi tıklatın.

  NotVarsayılanları Geri Yükle kullanılamıyorsa, tüm düğme atamalarınız zaten varsayılan moda ayarlanmıştır.
 4. Tamam'a tıklayın.

Yöntem 5: Fare donanımı denetleyin ve mümkünse fare bağlantı noktalarını değiştirmeyi deneyin

Bilgisayarı kapatın. Fare kablosunun veya alıcısının hasarlı olmadığını ve uç konektördeki pimlerin bükülmemiş olduğunu doğrulayın. Herhangi bir fare veya USB uzatma kablosu varsa çıkarın. Mümkünse, farklı, tercihen doğrudan bilgisayar üzerinde bulunan bir bağlantı noktasını deneyin. Bilgisayarınızı açın ve yeniden test edin.

Yöntem 6: Fareyi başka bir bilgisayarda test edin veya bilgisayarda başka bir fareyi test edin

Farenin mi yoksa bilgisayarın mı arızalı olduğunu saptamak için şu adımları izleyin:
 1. Söz konusu fareyi, çalıştığını bildiğiniz bir sistemde test edin. Sorun farede gibi görünüyorsa, fareyi iade etmeniz veya değiştirmeniz gerekebilir.
 2. Söz konusu bilgisayarda, çalıştığını bildiğiniz bir fareyi test edin. Sorun bilgisayarda gibi görünüyorsa, büyük olasılıkla yazılımla ilgilidir.
Referanslar
Windows Vista veya Windows 7'de fare ayarlarının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için, Windows Yardım ve Destek'te "Fare ayarlarını değiştirme" konusundaki yönergeleri izleyin. Bu konuyu görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. BaşlatBaşlat düğmesi düğmesini ve sonra Yardım ve Destek'i tıklatın.
 2. Yardımda Ara kutusuna Fare ayarlarını değiştirme yazın ve Yardımda Ara'yı tıklatın.
 3. Uygun konuyu tıklatın.
Windows Vista veya Windows 7'de bilgisayarın nasıl güvenli modda başlatılacağını öğrenmek için, Windows Yardım ve Destek'te "Bilgisayarınızı güvenli modda başlatma" konusundaki yönergeleri izleyin. Bu konuyu görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. BaşlatBaşlat düğmesi düğmesini ve sonra Yardım ve Destek'i tıklatın.
 2. Yardımda Ara kutusuna, Bilgisayarınızı güvenli modda başlatma yazın ve Yardımda Ara'yı tıklatın.
 3. Uygun konuyu tıklatın.
Windows Vista veya Windows 7'de klasör seçeneklerinin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için, Windows Yardım ve Destek'te "Klasör görünümlerini ve davranışını değiştirme" konusundaki yönergeleri izleyin. Bu konuyu görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. BaşlatBaşlat düğmesi düğmesini ve sonra Yardım ve Destek'i tıklatın.
 2. Yardımda Ara kutusuna Klasör görünümlerini ve davranışını değiştirme yazın ve Yardımda Ara'yı tıklatın.
 3. Uygun konuyu tıklatın.
kbimu pointing device
Özellikler

Makale No: 266738 - Son İnceleme: 08/30/2013 12:59:00 - Düzeltme: 14.0

Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Habu Laser Gaming Mouse, Microsoft IntelliMouse 3.0, Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0, Microsoft Laser Mouse 6000, Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Notebook Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse by Starck, Microsoft Wireless Desktop, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Laser Mouse 5000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop Elite, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 5000, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000, Microsoft Arc Mouse, Microsoft Basic Optical Mouse, Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000, Microsoft Comfort Optical Mouse 1000, Microsoft Comfort Optical Mouse 3000, Microsoft Explorer Mouse, Microsoft Explorer Mini Mouse, Microsoft Mobile Memory Mouse 8000, Microsoft Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Presenter 3000, Microsoft SideWinder Mouse, Microsoft Wired Desktop 500, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 7000, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2000, Microsoft Wireless Wheel Mouse, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000

 • dftsdahomeportal kbhardware KB266738
Geri bildirim