Exchange Denetim Masası çöküyor, proxy sunucudan Exchange 2013 Exchange 2010

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2981538
Belirtiler
Exchange Denetim Masası (ECP) Microsoft Exchange Server 2013'den Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3) için proxy veya daha önceki bir hizmet paketini ne zaman,MSExchangeECPAppPooluygulama havuzu çöker ve birSystem.NullReferenceException özel durumu oluşturuyor.

NotBu sorun, Exchange Server 2010 SP3 veya daha yeni bir güncelleştirme için Güncelleştirme Toplaması 1'de oluşmaz.

Ayrıca, Olay Görüntüleyicisi'ndeki uygulama günlüğünde aşağıdaki olaylar kaydedilir:


Oturum adı: uygulama
Kaynak: MSExchange ön uç HTTP Proxy
Tarih: Tarih ve saat
Olay Kimliği: 1003
Görev kategorisi: çekirdek
Düzey: hata
Anahtar sözcükler: Klasik
Kullanıcı: yok
Bilgisayar:Bilgisayar
Açıklama:
[Ecp] Bir iç sunucu hatası oluştu. İşlenmemiş özel durum oluştu: System.NullReferenceException: nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı.
Microsoft.Exchange.HttpProxy.EcpProxyRequestHandler.AddDownLevelProxyHeaders at (WebHeaderCollection üstbilgileri, HttpContext bağlam)
Microsoft.Exchange.HttpProxy.BEResourceRequestHanlder.AddProtocolSpecificHeadersToServerRequest at (WebHeaderCollection üstbilgiler)
Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.PrepareServerRequest (HttpWebRequest serverRequest)
Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.CreateServerRequest (HttpRequest clientRequest, URI targetUrl)
Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.<BeginProxyRequest>b__f()
at Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch (TryDelegate tryDelegate, FilterDelegate filterDelegate, CatchDelegate catchDelegate)
Olay XML'si:
<Event xmlns=" xmlns=""></Event xmlns="></BeginProxyRequest>http://schemas.microsoft.com/Win/2004/08/Events/Event">
<System>
<Provider name="MSExchange Front End HTTP Proxy"></Provider>
<EventID qualifiers="49152">1003</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>1</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime=" systemtime=""></TimeCreated SystemTime="></System>Tarih ve saat.000000000Z"/ >
<EventRecordID>84143</EventRecordID>
<Channel>Uygulama</Channel>
<Computer></Computer>Bilgisayar
<Security></Security>

<EventData>
<Data>ECP</Data>
<Data>System.NullReferenceException: nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı.
Microsoft.Exchange.HttpProxy.EcpProxyRequestHandler.AddDownLevelProxyHeaders at (WebHeaderCollection üstbilgileri, HttpContext bağlam)
Microsoft.Exchange.HttpProxy.BEResourceRequestHanlder.AddProtocolSpecificHeadersToServerRequest at (WebHeaderCollection üstbilgiler)
Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.PrepareServerRequest (HttpWebRequest serverRequest)
Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.CreateServerRequest (HttpRequest clientRequest, URI targetUrl)
b__f() Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler. &lt; BeginProxyRequest &gt;
at Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch (TryDelegate tryDelegate, FilterDelegate filterDelegate, CatchDelegate catchDelegate)</Data>
</EventData>


Oturum adı: uygulama
Kaynak: ASP.NET 4.0.30319.0
Tarih:tarih ve saat
Olay Kimliği: 1309
Görev kategorisi: Web olayı
Düzey: uyarı
Anahtar sözcükler: Klasik
Kullanıcı: yok
Bilgisayar:bilgisayar
Açıklama:
Olay kodu: 3005
Olay iletisi: işlenmeyen bir özel durum oluştu.
Olay saati:tarih ve saat
Olay saati (UTC):tarih ve saat
Olay Kimliği: f4bc0fb9f67847159ee540837c0c650a
Olay sırası: 84
Olay tekrarı: 1
Olay ayrıntı kodu: 0

Uygulama bilgileri:
Uygulama etki alanı: /LM/W3SVC/1/ROOT/ecpUygulama etki alanı
Güven düzeyi: tam
Uygulama sanal yolu: /ecp
Uygulama yolu: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\ecp\
Makine adı:bilgisayar

İşlem bilgisi:
İşlem Kimliği: 1108 gibi işlem kimliği
İşlem adı: w3wp.exe
Hesap adı: NT AUTHORITY\SYSTEM

Özel durum bilgileri:
Özel durum türü: NullReferenceException
Özel durum iletisi: nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı.
Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.EndProcessRequest (IAsyncResult sonuç)
System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.OnAsyncHandlerCompletion (IAsyncResult ar) at

Bilgi:
İstek URL'si: İstek URL'si
İstek yolu: İstek yolu
Kullanıcı ana bilgisayar adresi: Kullanıcı ana bilgisayar adresi
Kullanıcı:
Kimliği doğrulandı: yanlış
Kimlik doğrulama türü:
İş parçacığı hesap adı: NT AUTHORITY\SYSTEM

İş parçacığı bilgileri:
İş parçacığı kimliği: 50
İş parçacığı hesap adı: NT AUTHORITY\SYSTEM
Bürünülüyor: yanlış
Yığın izleme: at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.EndProcessRequest (IAsyncResult sonuç)
System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.OnAsyncHandlerCompletion (IAsyncResult ar) at

Özel olay ayrıntıları:

Olay XML'si:
<Event xmlns=" xmlns=""></Event xmlns=">http://schemas.microsoft.com/Win/2004/08/Events/Event">
<System>
<Provider name="ASP.NET 4.0.30319.0"></Provider>
<EventID qualifiers="32768">1309</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>3</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated systemtime="Date and Time.000000000Z"></TimeCreated>
<EventRecordID>84147</EventRecordID>
<Channel>Uygulama</Channel>
<Computer> Bilgisayar</Computer>
<Security></Security>
</System>
<EventData>
<Data>3005</Data>
<Data>İşlenmeyen bir özel durum oluştu.</Data>
<Data> Tarih ve saat</Data>
<Data> Tarih ve saat</Data>
<Data>f4bc0fb9f67847159ee540837c0c650a</Data>
<Data>84</Data>
<Data>1</Data>
<Data>0</Data>
<Data>/LM/W3SVC/1/ROOT/ECP</Data></EventData>Uygulama etki alanı
<Data>Tam</Data>
<Data>/ECP</Data>
<Data>C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\ecp\</Data>
<Data> Bilgisayar</Data>
<Data>
</Data>
<Data></Data>İşlem kimliği
<Data>w3wp.exe</Data>
<Data>NT AUTHORITY\SYSTEM</Data>
<Data>NullReferenceException</Data>
<Data>Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı.
Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.EndProcessRequest (IAsyncResult sonuç)
System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.OnAsyncHandlerCompletion (IAsyncResult ar) at

</Data>
<Data></Data>İstek URL'si
<Data> Yolu istek</Data>
<Data> Kullanıcı ana bilgisayar adresi</Data>
<Data>
</Data>
<Data>Yanlış</Data>
<Data>
</Data>
<Data>NT AUTHORITY\SYSTEM</Data>
<Data>50</Data>
<Data>NT AUTHORITY\SYSTEM</Data>
<Data>Yanlış</Data>
<Data>at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.EndProcessRequest (IAsyncResult sonuç)
System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.OnAsyncHandlerCompletion (IAsyncResult ar) at
</Data>Oturum adı: uygulama
Kaynak: MSExchange ortak
Tarih:tarih ve saat
Olay Kimliği: 4999
Görev kategorisi: Genel
Düzey: hata
Anahtar sözcükler: Klasik
Kullanıcı: yok
Bilgisayar:bilgisayar
Açıklama:
İşlem kimliği için gönderilmek üzere Watson raporu: İşlem kimliği, parametrelerle: E12IIS, w3wp c-RTL-AMD64, 15.00.0847.032, #MSExchangeECPAppPool, M.Exchange.FrontEndHttpProxy, M.E.H.EcpProxyRequestHandler.AddDownLevelProxyHeaders, System.NullReferenceException, 1d1e, 15.00.0847.030.
ErrorReportingEnabled: doğru

Olay XML'si:
<Event xmlns=" xmlns=""></Event xmlns=">http://schemas.microsoft.com/Win/2004/08/Events/Event">
<System>
<Provider name="MSExchange Common"></Provider>
<EventID qualifiers="16388">4999</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>1</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated systemtime="Date and Time.000000000Z"></TimeCreated>
<EventRecordID>84148</EventRecordID>
<Channel>Uygulama</Channel>
<Computer> Bilgisayar</Computer>
<Security></Security>
</System>
<EventData>
<Data> İşlem kimliği</Data>
<Data>E12IIS</Data>
<Data>c-RTL-AMD64</Data>
<Data>15.00.0847.032</Data>
<Data>w3wp #MSExchangeECPAppPool</Data>
<Data>M.Exchange.FrontEndHttpProxy</Data>
<Data>M.E.H.EcpProxyRequestHandler.AddDownLevelProxyHeaders</Data>
<Data>System.NullReferenceException</Data>
<Data>1d1e</Data>
<Data>15.00.0847.030</Data>
<Data>Doğru</Data>
<Data>Yanlış</Data>
<Data>w3wp #MSExchangeECPAppPool</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>

Neden
Bu sorun, Exchange Server 2013 gelen proxy sunucusunu hedef Exchange 2010 sunucusunda olay kimliği 1309 kaynakları için kimlik doğrulaması yapmaz nedeniyle oluşur. Exchange Server 2010 SP3 ve önceki hizmet paketleriyle proxy kullanan her istek için kimlik doğrulaması gerektirir.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için yükleyin 2013 Exchange Server için toplu güncelleştirme 7.
Durum
Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2981538 - Son İnceleme: 12/09/2014 17:51:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2981538 KbMttr
Geri bildirim