Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Bellek Döküm Dosyasını Denetlemek İçin Dumpchk.exe Nasıl Kullanılır

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Bu makalenin Microsoft Windows NT ve Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz:156280.
™zet
Bu makalede, bellek dökümü dosyasının düzgün oluşturulduğunu doğrulamak için kullanabileceğiniz bir komut satırı yardımcı programı olan Dumpchk.exe açıklanır. Dumpchk aracı simgelere erişim gerektirmez.
Daha fazla bilgi
Dumpchk, Windows XP CD-ROM'unda bulunur. CD-ROM'daki Support\Tools klasöründe bulunan Setup.exe dosyasını çalıştırarak Destek Araçları'nı yükleyin. Varsayılan olarak, Dumpchk.exe dosyası Program Files\Support Tools klasörüne yüklenir.

Dumpchk aşağıdaki komut satırı seçeneklerine sahiptir:
  DUMPCHK [seçenekler] <ÇökmeDökümDosyası>   -? Komut satırı seçeneklerini görüntüler.   -p Yalnızca üstbilgiyi yazdırır (doğrulama yapmadan).   -v Kapsamlı modu belirtir.   -q Hızlı sınama gerçekleştirir. Windows XP'de kullanılamaz.				
Dumpchk.exe dosyasının Windows XP sürümünde ek seçenekler bulunmaktadır:
  -c Döküm doğrulaması yapar.  -x Ek dosya doğrulaması yapar; birkaç dakika sürebilir.  -e Döküm incelemesi yapar.  -y <Yol> Döküm incelemesi için simge arama yolunu ayarlar.    Simge arama yolu boşsa, simgeler için CD-ROM kullanılır.  -b <Yol> Döküm incelemesi için görüntü arama yolunu ayarlar.    Simge arama yolu boşsa, simgeler için %SystemRoot%\System32 kullanılır.  -k <Dosya> Çekirdek adını Dosya olarak ayarlar.  -h <Dosya> HAL adını Dosya olarak ayarlar.				
Dumpchk, bellek dökümü dosyasındaki bazı temel bilgileri görüntüledikten sonra dosyadaki tüm sanal ve fiziksel adresleri doğrular. Bellek dökümü dosyasında hata bulunursa, Dumpchk bunları bildirir. Aşağıda, Dumpchk komutu için çıkış örneği bulunmaktadır:
  Filename . . . . . . .Memory.dmp  Signature. . . . . . .PAGE  ValidDump. . . . . . .DUMP  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  DirectoryTableBase . .0x00030000  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000  PsLoadedModuleList . .0x801463d0  PsActiveProcessHead. .0x801462c8  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000  ExceptionCode. . . . .0x80000003  ExceptionFlags . . . .0x00000001  ExceptionAddress . . .0x80146e1c  NumberOfRuns . . . . .0x3  NumberOfPages. . . . .0x1f5e  Run #1   BasePage . . . . . .0x1   PageCount. . . . . .0x9e  Run #2   BasePage . . . . . .0x100   PageCount. . . . . .0xec0  Run #3   BasePage . . . . . .0x1000   PageCount. . . . . .0x1000  **************  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList  **************  **************  **************--> Performing a complete check (^C to end)  **************  **************  **************--> Validating all physical addresses  **************  **************  **************--> Validating all virtual addresses  **************  **************  **************--> This dump file is good!  **************				
Çıkışın herhangi bir bölümünde bir hata varsa, döküm dosyası bozuktur ve çözümleme gerçekleştirilemez.

Bu örnekte, hata ayıklama açısından en önemli bilgiler Dumpchk çıkışının aşağıdaki bölümüdür:
  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000				
Bu bilgileri, hangi çekirdek Dur hatasının oluştuğunu ve belirli bir aşamaya kadar, hangi Windows sürümünün kullanılmakta olduğunu belirlemek için kullanabilirsiniz.
döküm denetimi
Özellikler

Makale No: 315271 - Son İnceleme: 12/01/2007 01:55:00 - Düzeltme: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbhowto kbinfo kbenv KB315271
Geri bildirim