Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows Vista'da, 4 GB'den az RAM yüklüyse Sistem Bilgisi iletişim kutusunda bildirilen sistem belleği beklediğinizden az görünüyor

Belirtiler
Windows Vista çalışan bir bilgisayarda 4 gigabayt (GB) rasgele erişim belleği (RAM) yüklüyse, Sistem Bilgisi iletişim kutusunda bildirilen sistem belleği beklediğinizden azdır.

Örneğin, 4 GB bellek yüklü olan (4.096 MB) bir bilgisayarın Sistem Bilgisi iletişim kutusunda 3.120 megabayt (MB) sistem belleği bildirilebilir.

Not Sistem Bilgisi iletişim kutusuna aşağıdaki yollarla erişebilirsiniz:
 • Başlat'ı tıklatın, Ara kutusuna Sistem yazın ve Programlar altında Sistem'i tıklatın.
 • Denetim Masası'nda, Sistem'i çift tıklatın.
 • Başlat'ı tıklatın, Bilgisayar'ı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 • Windows Vista Karşılama Merkezi penceresinde, Diğer ayrıntıları göster'i tıklatın.
Not Windows Vista Service Pack 1 (SP1), kullanıcı arabirimi (UI) bileşenlerinin belleği bildirme şeklini değiştirmiştir. Örneğin, Windows Vista SP1 UI'sinin bazı bileşenleri, bilgisayar 4 GB veya daha fazla toplam fiziksel bellek bulunduğunda bildirir.

Windows Vista Service Pack 1'de belleğin bildirilme şeklide hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
946003 Windows Vista Service Pack 1, 4 GB bellek (RAM) bulunan sistemlerde 4 GB sistem belleği bulunduğunu bildirir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Neden
Bu davranışın belirli donanım ve yazılım etkenleri nedeniyle oluşması beklenebilir.

Tipik bir bilgisayardaki çeşitli aygıtlar bellekten eşlenen erişim gerektirir. Buna, bellekten eşlenen G/Ç (MMIO) adı verilir. MMIO alanının 32 bit işletim sistemleri tarafından kullanılabilmesi için, adres alanının ilk 4 GB'lik bölümünde olması gerekir.

Örneğin, kart üzerinde 256 MB belleğe sahip olan bir ekran kartınız varsa, bu bellek adres alanının ilk 4 GB'lik bölümünde olmalıdır. 4 GB boyutunda sistem belleği zaten takılıysa, bu adres alanının bir bölümü grafik belleği eşleşmesi için ayrılmalıdır. Grafik belleği eşleşmesi, sistem belleğinin bir bölümünün üzerine yazar. Bu koşullar, işletim sisteminde kullanılabilir olan toplam sistem belleği miktarını azaltır.

Kullanılabilir sistem belleğindeki azalma miktarı, bilgisayarda yüklü olan aygıtlara bağlıdır. Ancak olası sürücü uyumluluğu sorunlarını önlemek için, Windows Vista'nın 32-bit sürümlerinde toplam kullanılabilir bellek miktarı 3,12 GB ile sınırlandırılmıştır. Olası sürücü uyumluluğu sorunları hakkında bilgi için "Diğer bilgiler" bölümüne bakın.

Bir bilgisayarda çok sayıda yüklü aygıt varsa, kullanılabilir bellek 3 GB veya daha az bir boyuta indirilebilir. Ancak Windows Vista'nın 32-bit sürümlerinde kullanılabilir olan bellek üst sınırı genelde 3,12 GB'dir.
Pratik Çözüm
Windows Vista'nın 4 GB bellek yüklü olan bir bilgisayarda bu miktarın tümünü kullanabilmesi için, bilgisayarın aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:
 • Yonga kümesi en az 8 GB adres alanını desteklemelidir. Bu özelliğe sahip olan yonga kümeleri şunlardır:
  • Intel 975X
  • Intel P965
  • Yuva 775 kullanılan Intel 955X
  • Yuva F, yuva 940, yuva 939 veya yuva AM2 kullanılan AMD işlemlerini destekleyen yonga kümeleri. Bu yonga kümeleri, bellek denetleyicisinin CPU'da bulunduğu tüm AMD yuvası ve CPU bileşimlerini içerir.
 • CPU'nun x64 yönerge kümesini desteklemesi gerekir. AMD64 CPU ve Intel EM64T CPU bu yönerge kümesini destekler.
 • BIOS'un bellek yeniden eşleme özelliğini desteklemesi gerekir. Bellek yeniden eşleme özelliği, daha önce Çevre Birim Bileşeni Bağlantısı (PCI) yapılandırma alanı tarafından üzerine yazılan sistem belleği bölümünün 4 GB adres satırı üzerinden yeniden eşlenmesine olanak verir. Bu özellik bilgisayarın BIOS yapılandırması yardımcı programında etkinleştirilmesi gerekir. Bu özelliği etkinleştirmeyle ilgili yönergeler için bilgisayarınızın ürün belgelerine bakın. Tüketiciye yönelik birçok bilgisayar bellek yeniden eşleme özelliğini desteklemeyebilir. Bilgisayarların belgelerinde veya BIOS yapılandırması yardımcı programlarında bu özellik için standart bir terminoloji kullanılmamaktadır. Bu nedenle, kullanılabilir olan BIOS yapılandırma ayarlarının açıklamalarını okuyarak, bu ayarlardan birinin bellek yeniden eşleme özelliğini etkinleştirip etkinleştirmediğini belirlemeniz gerekebilir.
 • Windows Vista'nın x64 (64-bit) sürümü kullanılmalıdır.
Bilgisayarınızın bu gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için bilgisayar satıcınıza başvurun.

Not Bir bilgisayarda yüklü olan fiziksel RAM miktarı yonga kümesi tarafından desteklenen adres alanına eşit olduğunda, işletim sisteminde kullanılabilir olan toplam sistem belleği, yüklü fiziksel RAM miktarından her zaman daha azdır. Örneğin, 8 GB adres alanını destekleyen bir Intel 975X yonga kümesinin kullanıldığı bir bilgisayarı ele alalım. 8 GB RAM takarsanız, işletim sistemi tarafından kullanılan sistem belleği, PCI yapılandırması gereksinimleri nedeniyle azalacaktır. Bu senaryoda, PCI yapılandırması gereksinimleri nedeniyle, işletim sistemi tarafından kullanılan bellek yaklaşık olarak 200 MB ile 1 GB arasında bir miktarda azalacaktır. Azalma miktarı, yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir.
Daha fazla bilgi

PAE moduna indirgenen sürücü uyumluluğu sorunları

Veri Yürütme Engellemesi (DEP) ile ilişkili sürücü uyumluluğu sorunları genelde fiziksel adres uzantısı (PAE) moduna indirgenen uyumluluk sorunlarıdır.

Not PAE yalnızca donanım tarafından zorlanan DEP desteği bulunan bilgisayarlarda gereklidir.

DEP, kod oluşturma işlemleri gerçekleştiren veya yürütülebilir kodları gerçek zamanlı olarak oluşturmak için başka teknikler kullanan sürücülerle uyumluluk sorunlarına neden olabilir. Bu sorunların yaşandığı çoğu sürücü düzeltilmiştir. Windows'un 64 bit sürümlerinde kullanılan sürücüler için DEP her zaman etkin olduğu için, bu sürücüler genelde uyumluluk sorunlarına neden olur. Ancak, tüm sürücülerin PAE moduna indirgenen uyumluluk sorunları giderilecek biçimde güncelleştirilmiş olduğunun garantisi yoktur. Yine de, bu teknikleri kullanan birkaç sürücü bulunmaktadır. DEP genelde tek başına sürücü uyumluluğu sorunlarına neden olmaz.

Karşılaşabileceğiniz başlıca sürücü uyumluluğu sorunları, 32 bit bilgisayarlarda PAE modu çalıştırıldığında oluşur. PAE modu, işlemcilerin 4 GB'den fazla bellek kullanmasına olanak verir. PAE bellek sayfalama şemalarıyla PAE olmayan bellek sayfalama şemaları arasındaki temel fark, PAE modunda gerekli olan ek sayfalama düzeyidir. PAE modu, iki yerine üç sayfalama düzeyi gerektirir.

Aygıt 64 bit adresleme gerçekleştiremeyebileceği için, PAE modu etkin olduğunda bazı sürücüler yüklenmeyebilir. Sürücüler, PAE modunun 4 GB'den fazla RAM gerektirdiği varsayılarak da yazılmış olabilir. Bu tür sürücüler PAE modundayken her zaman 64 bit adresler alınacağı ve kendilerinin veya aygıtın adresi çeviremeyeceği beklentisiyle yazılır.

Diğer sürücüler PAE modunda yüklenebilir, ancak sistem sayfa tablosu girdilerini (PTE) doğrudan değiştirmek yoluyla sistemin kararsız hale geçmesine neden olur. Bu sürücüler, PAE modundayken 32 bit sayfa tablosu girdileri bekler, ancak 64 bit PTE'ler alır.

Sürücüler için en sık karşılaşılan PAE uyumluluğu sorunu, doğrudan bellek erişimi (DMA) aktarımları ve eşleşme kaydı ayırma işlemleri ile ilgilidir. DMA'yı destekleyen çoğu sürücü, tipik olarak da 32 bit bağdaştırıcılar, 64 bit fiziksel adresleme gerçekleştiremez. Bu aygıtlar 32 bit modunda çalıştığında, tüm fiziksel adres alanını adresleyebilir. PAE modunda, veriler 4 GB'den büyük bir fiziksel adreste bulunabilir. Bu kısıtlamaları olan aygıtların bu senaryoda işlev görebilmesi için, Microsoft Windows 2000 Server ve Windows'un sonraki sürümleri, DMA işlemine çift arabellekleme sağlar. Windows 2000 Server ve Windows'un sonraki sürümleri bunun için bir eşlem kaydı ile gösterilen 32 bit adres sağlar. Aygıt, 32 bit adrese DMA işlemleri gerçekleştirebilir. Çekirdek de sürücüye sunulan 64 bit adrese belleği kopyalar. Bilgisayar, PAE modu devre dışı bırakılmış olarak çalıştırıldığında, 32 bit aygıtların sürücüleri, eşleşme kayıtları için sistem belleği ayrılmasını gerektirmez. Bu, tüm aygıtlar ve tüm sürücüler 32 bit adres alanında bulunduğu için ikili arabelleklemenin gerekmediği anlamına gelir. 64 bit işlemcilerin kullanıldığı bilgisayarlarda 32 bit aygıtlar için yapılan sürücü sınamaları, istemci tarafından sınanan DMA uyumlu sürücülerin genelde sınırsız eşleşme kaydı beklediğini göstermiştir.

Bu makalede adı geçen üçüncü taraf ürünleri Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.
Özellikler

Makale No: 929605 - Son İnceleme: 05/14/2011 13:23:00 - Düzeltme: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbtshoot kbprb KB929605
Geri bildirim