Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

MS09-012: Windows Hizmet Yalıtımı güvenlik güncelleştirmesi: Nisan 2009'un açıklaması

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

GİRİŞ
Microsoft, MS09-013 güvenlik bültenini yayımladı. Güvenlik bülteninin tamamını görüntülemek için aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin:

Bu güvenlik güncelleştirmesiyle ilgili yardım ve destek alma

Ev kullanıcıları, ABD'de ve Kanada'da 1-866-PCSAFETY numarasını arayarak veya yerel Microsoft temsilcisine başvurarak ücretsiz destek alabilir. Güvenlik güncelleştirmeleri sorunlarıyla ilgili olarak yerel Microsoft temsilcinize başvurma konusunda daha fazla bilgi için, Microsoft Uluslararası Destek Web sitesini ziyaret edin. Kuzey Amerika'daki müşteriler aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret ederek ücretsiz e-posta desteğine veya sohbet yoluyla destek seçeneklerine sınırsız erişim sağlayabilir: Kurumsal müşteriler, normal destek ilgili kişilerinden güvenlik güncelleştirmeleriyle ilgili destek alabilir.
Daha fazla bilgi

Bu güvenlik güncelleştirmesiyle ilgili bilinen sorunlar

 • Belirtiler
  Bu güncelleştirme dörtten fazla CPU çekirdeği kullanan ve Microsoft ISA Server Standard Edition çalıştırılan bir sunucuya uygulandıktan sonra, Microsoft ISA Server Control hizmeti başlatılamaz. Ayrıca, Uygulama günlüğüne Olay Kimliği 14109 kaydedilir.

  Nedeni
  Bu sorun, güvenlik güncelleştirmesi yüklenmeden önce 7 Şubat 2007'den sonra yayımlanan bir düzeltme yüklenirse oluşabilir. Bu sorun, Windows'un kullanılabilir CPU sayısını bildirme biçimindeki bir değişiklik nedeniyle oluşur. Bu değişiklik ilk olarak 932730 numaralı düzeltmede yapılmıştır. Değişiklik, Windows Server 2003'ün bu bilgileri Windows Vista ve Windows Server 2008 ile tam olarak aynı şekilde bildirmesine neden olur. Windows dörtten fazla CPU çekirdeği bildirdiğinde, ISA Server Control hizmeti bunu dörtten fazla CPU bulunduğu şeklinde yorumlar. Bu nedenle de bir uyarı tetiklenir ve ardından Microsoft ISA Server Control hizmeti ve tüm bağımlı hizmetler kapatılır.

  Not 932730 numaralı düzeltme hiçbir Windows Server 2003 hizmet paketinde bulunmamaktadır.932730 numaralı düzeltme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  932370 Windows Server 2003'te hiper iş parçacığını destekleyen fiziksel işlemci sayısı veya birden çok çekirdekli fiziksel işlemci sayısı hatalı bildiriliyor
  Bu sorun ve soruna yönelik bir geçici çözümün nasıl bulunacağı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sayfasını ziyaret edin: ISA Server 2004'teki bu sorunu gidermek için, düzeltme toplaması 970454'ü yükleyin. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  970454ISA Server 2004 düzeltme paketi: 2 Haziran 2009'un açıklaması
  ISA Server 2006'daki bu sorunu gidermek için, düzeltme toplaması 970441'i yükleyin.Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  970441DÜZELTME: Windows Server 2003 çalıştıran ve 4'ten fazla CPU çekirdeği bulunan bir bilgisayara MS09-012 güncelleştirmesi yüklendikten sonra ISA Server Denetimi hizmeti başlatılamıyor

  Not ISA Server 2000 artık temel destek kapsamında olmadığı için herhangi bir düzeltme eki yayımlanmamıştır ve bu sorun bir güvenlik açığına yol açmaz.
 • Bu güncelleştirme uygulandıktan sonra daha önce yayımlanmış bir işletim sisteminden yeni bir işletim sistemine yerinde yükseltme gerçekleştirildiğinde, aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarlarında kullanıcı tarafından uygulanan değişiklikler saklanmayabilir:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\DefaultSecuredHost


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\CompatibleHostProviders


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders
  Bu sorun, aşağıdaki yükseltme senaryolarında ortaya çıkabilir:
  • Windows XP'den Windows Vista'ya
  • Windows Server 2003'ten Windows Server 2008'e
  • Windows 2000 Server'dan Windows Server 2003'e
  Bu sorun, aşağıdaki yükseltme senaryolarında oluşmaz:
  • Windows Vista'dan Windows 7'ye
  • Windows Server 2008'den yeni hizmet paketlerine veya gelecekte sunulacak sunucu tabanlı işletim sistemlerine.
  Bu sorunu önlemek için, yerinde yükseltme gerçekleştirmeden önce bu alt anahtarların yedek bir kopyasını oluşturun. Yükseltme tamamlandıktan ve sisteme güvenlik güncelleştirmeleri uygulandıktan sonra, alt anahtar yedeklemelerini yeniden uygulayın.

Bağımsız yazılım satıcıları (ISV) için SSS (COM)

Soru 1: Ürünümün bu güvenlik açığından etkilenip etkilenmediğini nasıl belirleyebilirim?

Yanıt 1: Aşağıdaki soruları sorun:
 1. Ürününüzün NT dışındaki bir hizmetin COM sunucusu işlemini başlatması gerekiyor mu?
 2. Ürününüzün örneğini oluşturduğu COM sunucusu varsayılan olarak Network Service (Ağ Hizmeti) veya Local Service (Yerel Hizmet) hesabı bağlamında mı çalışıyor?
Bu soruların yanıtları evet ise, COM sunucunuz bu güvenlik açığından etkilenebilir. COM sunucunuzun bu güvenlik açığından etkilenip etkilenmediğini araştırmaya devam etmek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Process Explorer'ı aşağıdaki Microsoft Web sitesinden yükleyip kurun:
 2. Process Explorer'ı bir yerel yönetici olarak çalıştırın.
 3. View'ı (Görünüm) tıklatın, Lower Pane View'ın (Alt Bölme Görünümü) üzerine gelin ve sonra da Handles'ı (Tanıtıcılar) tıklatın.
 4. İstediğiniz sunucu işlemini tıklatın ve alt bölmede Type = Token (Tür = Belirteç) ifadesinin görünüp görünmediğine bakın.
 5. Ürününüz için tüm sınama paketlerini çalıştırın.
 6. Sahip olunan tüm belirteçler için alt bölmeye bakarak, bir sistem belirtecinin yakalanmış olup olmadığını belirleyin.
Sunucu işleminin sistem belirtecine sahip olduğunu görürseniz şu adımları izleyin:
 1. Windows için Hata Ayıklama Araçları'nı aşağıdaki Microsoft Web sitesinden yükleyip kurun:
 2. WinDBG.exe aracını bir yerel yönetici olarak çalıştırın.
 3. Yerel çekirdek hata ayıklayıcısını başlatmak üzere File'ı (Dosya) ve ardından Kernel Debug'ı (Çekirdek Hata Ayıklama) tıklatın.
 4. File'ı (Dosya), sonra da Attach to a Process'i (İşleme Ekle) tıklatın.
 5. İstediğiniz sunucu işlemini tıklatın ve ayıklayıcıyı sunucu işlemine eklemek üzere OK'i (Tamam) tıklatın.
 6. Hata ayıklayıcısı simge yolunu aşağıdaki şekilde ayarlayın. DownstreamStore yerine, kendi aşağı akış depolama yolunuzu kullanın. Örneğin, C:\Symbols.

  SRV*DownstreamStore*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
 7. İşlem belirteci bilgilerini dökün.
  !process işleminin çıktısından belirteç adresini alın ve dt nt!_TOKEN komutunu kullanarak, TOKEN yapısının bağımsız alanlarının listesini görüntüleyin.
 8. Belirtecin ImpersonationLevel alanına bakın.
Sunucu işleminin sistem belirtecine sahip olduğunu görürseniz ve sunucu işleminiz için "ImpersonationLevel" alanında "SecurityImpersonation" veya "SecurityDelegation" değeri görünüyorsa, bu COM sunucusu uygulamasını kendi bilgisayarına yükleyen bir müşteri MS09-012'de açıklanan güvenlik açığından etkilenebilir. Özel bir SID kullanarak COM sunucusunun güvenliğini sağlamalısınız. Soru 2: Uygulamamın bir "Farklı Çalıştır" COM sunucusu olup olmadığını nasıl belirleyebilirim?

Yanıt 2: COM "Farklı Çalıştır" sunucuları için, AppID kayıt defteri alt anahtarında aşağıdaki RunAs girdisi bulunur:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{APPIDGUID}\"RunAs"="NT Authority\NetworkService"
Özellikle, "RunAs" girdisinin değeri "NT Authority\NetworkService" veya "NT Authority\LocalService" ise, COM sunucusu MS09-012'de açıklanan güvenlik açığından etkilenebilir. Ürünün bu güvenlik açığından etkilenip etkilenmediğini belirlemek için, "Yanıt 1" bölümündeki adımları izleyin.

Soru 3: Sunduğum ürünler tarafından yüklenen COM sunucusunun güvenliğini nasıl sağlayabilirim?

Yanıt 3: Laboratuarlarda sınama aşaması için: "Farklı Çalıştır" etkinleştirme modunda çalışan COM sunucusu uygulamalarınızın güvenliğini sağlamak istiyorsanız, hem COM istemcisi hem de güvenliğinin sağlanması gereken tüm COM sunucuları denetiminiz altında olmalıdır. Aşağıda, "Farklı Çalıştır" COM uygulamalarınızı kendi çalışma ortamınızda sınarken bu uygulamaların güvenliğini sağlamak üzere gerçekleştirebileceğiniz adımlar yer almaktadır:
 • MSRC paketini yükleyin.
 • COM sunucunuzda aşağıdaki yapılandırma değişikliğini yapın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{APPIDGUID} REG_DWORD AppIDFlags 0x2 /* AppIDFlags kayıt defteri değerinin kullanımına ilişkin örnek HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{60EE1F45-C0DD-4A1F-AA44-D97424600A16} REG_DWORD AppIDFlags 0x2 */
  Not Bu değişikliği yapmak için yerel Administrator kimlik bilgileri gerekmektedir.

  Ayrıcalığı yükseltilmiş belirteçler içeren NS/LS COM sunucusu bir NT hizmeti veya bir RunAs COM sunucusu değilse, güvenlik açığını önlemek için bu yapılandırmalardan birine dönüştürülmesi gerekir.
Yanıt 3: Varolan yüklemeler için: Güvenlik açığından etkilenen COM sunucularının varolan yüklemelerine sahip olan müşteriler için, ISV, bu değişikliklerin müşteri bilgisayarlarında yapılmasına yardımcı olan bir güncelleştirme yayımlamalıdır.

Yanıt 3: Yeni yüklemeler için: ISV, güvenlik güncelleştirmesi 956572'nin sistemde yüklü olup olmadığını algılayabilen ve AppIDFlags Kayıt Defteri anahtarını etkinleştirebilen bir akıllı yükleyici sağlamalıdır. Güncelleştirme yüklü değilse, yükleyici, sistem uyumsuzlukları ile ilgili bir hata iletisi görüntüleyip sonlandırılabilir.

Müşteri aşağıdaki yöntemi kullanarak güvenlik güncelleştirmesi 956572'nin Windows Server 2003'te ve Windows XP'de yüklü olup olmadığını belirleyebilir:
 • Yükleyici, aşağıdaki kayıt defteri anahtarının bulunup bulunmadığını belirlemelidir:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB956572
  Bu kayıt defteri girdisi varsa, güvenlik güncelleştirmesi 956572 sistemde yüklüdür.
Tüm Windows platformlarında bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilecek bir başka yöntem de WMI sorguları kullanmaktır. Aşağıdaki sorgu, güvenlik güncelleştirmesi 956572'nin bilgisayarda yüklü olup olmadığını algılamak için kullanılabilir:
SELECT * FROM WIN32_QUICKFIXENGINEERING WHERE HotfixID like ‘KB956572’
Not Windows Vista SP2 ve Windows Server 2008 SP2'de, bu güvenlik açığına yönelik düzeltme varsayılan olarak bulunmaktadır.

Sistem yöneticileri için SSS (COM)

Soru 1: Kuruluşumdaki hizmetlerden herhangi birinin bu güvenlik açığından etkilenip etkilenmediğini nasıl belirleyebilirim?

Yanıt 1: Aşağıdaki soruları sorun:
 1. Ürününüzün NT dışındaki bir hizmetin COM sunucusu işlemini başlatması gerekiyor mu?
 2. Ürününüzün başlattığı COM sunucusu varsayılan olarak Network Service (Ağ Hizmeti) veya Local Service (Yerel Hizmet) hesabı bağlamında mı çalışıyor?
Bu soruların yanıtları evet ise, bu COM sunucuları bu güvenlik açığından etkilenebilir. Bu COM sunucusu uygulamalarının güvenliğini sağlamak için, bu ürünü geliştirmiş olan ISV'ye başvurun. Bu uygulama kendi şirketinizde geliştirilmişse, "Bağımsız yazılım satıcıları (ISV) için SSS (COM)" bölümündeki Yanıt 1 altında yer alan adımları izleyin.

ISV için SSS (Services.exe)

Soru 1: Sunduğum ürünlerin MS09-012'de belirtilen güvenlik açığından etkilenip etkilenmediğini nasıl belirleyebilirim?

Yanıt 1: Aşağıdaki soruları sorun:
 1. Ürününüz SCM çerçevesi kullanılarak başlatılan hizmetler yüklüyor mu?
 2. Ürününüzün yüklediği hizmetler varsayılan olarak Network Service (Ağ Hizmeti) veya Local Service (Yerel Hizmet) hesabı bağlamında mı çalışıyor?
 3. Hizmetiniz Windows Vista veya Windows Server 2008 üzerinde çalıştırılıyorsa, yükseltilmiş bir komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:
  SC.EXE QSIDTYPE <HizmetAdı>
  SERVICE_SID_TYPE değeri NONE (YOK) olarak mı görünüyor?

  Çıktı:
  [SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <Hizmet Adı> SERVICE_SID_TYPE: NONE 
  Bu üç sorunun yanıtı da evet ise, hizmetiniz bu güvenlik açığından etkilenebilir. Hizmetinizin güvenlik açığından etkilenip etkilenmediğini araştırmaya devam etmek için, "Bağımsız yazılım satıcıları (ISV) için SSS (COM)" bölümündeki Yanıt 1 altında Process Explorer ile ilgili adımları izleyin.
Soru 2: Sunduğum ürünler tarafından yüklenen hizmetlerin güvenliğini nasıl sağlayabilirim?

Yanıt 2:

Laboratuarlarda Sınama Aşaması
Aşağıda, hizmetlerinizi tüm müşterilerinizin kullanımına sunmadan önce kendi şirketinizde sınarken hizmetinizin güvenliğini sağlamak üzere gerçekleştirebileceğiniz adımlar yer almaktadır.
 • MSRC paketini yükleyin.
 • Yükseltilmiş bir komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:
  SC.exe SIDTYPE <HizmetAdı> UNRESTRICTED
 • Hizmet denetim yöneticisinden hizmeti yeniden başlatın.
 • Aşağıdaki komutu çalıştırarak, hizmetinizin bir Hizmet SID'si edindiğini doğrulayın:
  SC.exe QSIDTYPE <Hizmet Adı>
  Çıktı:
  [SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <Hizmet Adı> SERVICE_SID_TYPE: UNRESTRICTED 
 • SERVICE_SID_TYPE = UNRESTRICTED ifadesini görüyorsanız, hizmetiniz bir SID edinmiştir.
 • Tüm sınama durumlarını çalıştırarak, hizmetiniz tarafından sağlanan hiçbir işlevin bozuk olmadığını doğrulayın.
 • Aşağıdaki komut dizisi, hizmette yer alan Hizmet SID'sinin kaldırılmasına yardımcı olacaktır:
  SC.exe SIDTYPE <HizmetAdı> NONE
  SC.exe STOP <HizmetAdı>
  SC.exe START <HizmetAdı>
Varolan Yüklemeler
Güvenlik açığından etkilenen hizmetlerin varolan yüklemelerine sahip olan müşteriler için, ISV, müşterinin kutusunda bir hizmet SID'sinin etkinleştirilmesine yardımcı olan bir güncelleştirme yayımlamalıdır. Güncelleştirme ideal olarak aşağıdaki adımları izlemelidir:
 1. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını değiştirmelidir:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<ServiceName>\ServiceSidType = 1
 2. Bu işlemin ardından, yükleyici, sistemi yeniden başlatmalıdır.
Bu işlem, <HizmetAdı> hizmetinin ServiceSID Type değerini UNRESTRICTED olarak ayarlar.

Yeni Yüklemeler
ISV, güvenlik güncelleştirmesi 956572'nin sistemde yüklü olup olmadığını algılayan ve ServiceSidType kayıt defteri anahtarını etkinleştiren bir akıllı yükleyici sağlamalıdır. Güncelleştirme yüklü değilse, yükleyici, sistem uyumsuzlukları ile ilgili bir hata iletisi görüntüleyip sonlandırılır.

Müşteri aşağıdaki yöntemi kullanarak güvenlik güncelleştirmesi 956572'nin Windows Server 2003'te ve Windows XP'de yüklü olup olmadığını belirleyebilir:
 • Yükleyici, aşağıdaki kayıt defteri anahtarının bulunup bulunmadığını belirlemelidir:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB956572
  Bu kayıt defteri girdisi varsa, güvenlik güncelleştirmesi 956572 sistemde yüklüdür.
Tüm Windows platformlarında bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilecek bir başka yöntem de WMI sorguları kullanmaktır. Aşağıdaki sorgu, güvenlik güncelleştirmesi 956572'nin bilgisayarda yüklü olup olmadığını algılamak için kullanılabilir.

SELECT * FROM WIN32_QUICKFIXENGINEERING WHERE HotfixID like 'KB956572'
Not Windows Vista ve Windows Server 2008'in yayımlanan sürümlerinde Services.exe aracına yönelik düzeltme zaten bulunmaktadır. Algılama işleminin gerçekleştirilmesi gerekmez.

Not Ürün DACL'lerinizde Service Account (Hizmet Hesabı) SID'sine sahip kaynaklar varsa, tüm bu kaynaklara (dosyalara, kayıt defteri anahtarlarına vb.) DACL'lerin hizmet SID'si ile yeniden uygulandığından emin olun. Bu yapılmazsa, ürününüz bu kaynaklara erişmeyi denediğinde ürün işlevleri çalışmayabilir.

Hizmetinize atanmış olan SID'yi görmek için aşağıdaki komutu kullanın:
SC.EXE SHOWSID <hizmet adı>
Hizmet SID'si, hizmet adının bir karma değeri kullanılarak oluşturulur ve hizmet adı değişmedikçe aynı kalır.

Sistem Yöneticileri için SSS (Services.exe)

Soru 1: Kuruluşumda kullanılan hizmetlerden herhangi birinin bu güvenlik açığından etkilenip etkilenmediğini nasıl belirleyebilirim?

Yanıt 1: Aşağıdaki soruları sorun:
 1. Ürününüz SCM çerçevesi kullanılarak başlatılan hizmetler yüklüyor mu?
 2. Ürününüzün yüklediği hizmetler varsayılan olarak Network Service (Ağ Hizmeti) veya Local Service (Yerel Hizmet) hesabı bağlamında mı çalışıyor?

  Not Hizmetiniz Windows Vista veya Windows Server 2008 üzerinde çalıştırılıyorsa, bağlamı belirlemek üzere yükseltilmiş bir komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:
  SC.exe QSIDTYPE <Hizmet Adı>
  Çıktı:
  [SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <Hizmet Adı> SERVICE_SID_TYPE: UNRESTRICTED 
  Bu üç sorunun yanıtı da evet ise, bu hizmetler bu güvenlik açığından etkilenebilir. Bu hizmetlerin güvenliğini sağlamak için, hizmeti geliştirmiş olan ISV'ye başvurun. Bu hizmet kendi şirketinizde geliştirilmişse, "Bağımsız yazılım satıcıları (ISV) için SSS (COM)" bölümündeki Yanıt 1 altında yer alan adımları izleyin.

Bağımsız yazılım satıcıları (ISV) için SSS (WMI)

Soru 1: Ürünümüz tarafından kullanılan WMI sağlayıcısının güvenli modda başlatılıp başlatılmadığını nasıl belirleyebilirim?

Yanıt 1:
 1. WMI Sağlayıcılarının ".mof" dosyalarını açın ve sağlayıcılardan herhangi birinin aşağıdaki barındırma modellerinden birine sahip olup olmadığını doğrulayın:
  • NetworkServiceHost
  • NetworkServiceHostToSelfHost
  • LocalServiceHost
  • NULL (yalnızca Windows Vista veya Windows Server 2008 için)
 2. Belirteç kaçırma paketinin bir parçası olarak, yalnızca kutuda teslim edilen WMI Sağlayıcıları varsayılan olarak güvenlidir. Sağlayıcınız kutuda teslim gerçekleştiriyorsa, belirteç kaçırma paketi yüklendikten sonra güvenliği sağlanmalıdır. Bunu doğrulamak için, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders alt anahtarının altında bulunan kayıt defteri değerlerini denetleyin. Sağlayıcının güvenliği sağlanmışsa, aşağıdakine benzer bir girdi görmelisiniz:
  <AdAlanı>:_Win32Provider.Name ="<Sağlayıcı Adı>" 	REG_SZ 	0.
 3. Sağlayıcınız burada listeleniyorsa, güvenli modda başlatılıyordur.
 4. Sağlayıcı adı SecureHostProviders kayıt defteri anahtarının altında listelenmiyorsa ve barındırma modeli 1. adımda listelenen modellerden biriyse, bu sağlayıcı güvenli olmayan bir Wmiprvse.exe ile başlatılır ve bilgisayarın belirteç kaçırma saldırısından etkilenmesine neden olur.
Soru 2: Ürünümüz tarafından kullanılan WMI Sağlayıcısı'nın güvenli modda başlatılıp başlatılmadığını nasıl doğrulayabilirim?

Yanıt 2:
 1. Ürününüzün yüklü olduğu bir bilgisayarda Administrator olarak oturum açın.
 2. Process Explorer'ı aşağıdaki Microsoft Web sitesinden yükleyip kurun:
 3. Process Explorer'ı bir yerel yönetici olarak çalıştırın.
 4. View'ı (Görünüm) tıklatın, Lower Pane View'ın (Alt Bölme Görünümü) üzerine gelin ve sonra da Handles'ı (Tanıtıcılar) tıklatın.
 5. Görev Yöneticisi'ni kullanarak, Network Service (Ağ Hizmeti) veya Local Service (Yerel Hizmet) bağlamında çalışan tüm Wmiprvse.exe işlemlerini bulup kapatın.
 6. Uygulamanız için, belirli bir WMI sağlayıcısını kullanarak WMI sorgusu gerçekleştiren bir sınama durumu çalıştırın. Bu işlem, yürüttüğünüz yeni WMI sorgusuna hizmet vermek üzere yeni bir WMIPrvSE.exe işlemi oluşturur.
 7. Process Explorer araç çubuğunda, View DLLs (DLL'leri Göster) seçeneğini belirlediğinizden emin olun.
 8. Alt bölmeye bakarak, DLL dosyanızın yeni oluşturulan WMIPrvSE.exe içinde yüklenip yüklenmediğini denetleyin.
 9. WMIPrvSE.exe dosyasını çift tıklatarak Properties (Özellikler) iletişim kutusunu açın.
 10. Security (Güvenlik) sekmesini tıklatıp, aşağıdaki koşulların doğruluğunu denetleyin:
  • Oturum açma SID'si (S-1-5-5-****) biçiminde olmalıdır.
  • Oturum açma SID'si aynı zamanda sahipi olarak işaretlenmiş olmalıdır.
  • ServiceAcccount {Local Service|Network Service} için WMI SID'si sahip olarak işaretlenmiş olmalıdır.
   • Local Service için WMI SID:
    S-1-5-86-1544737700-199408000-2549878335-3519669259-381336952
   • Network Service için WMI SID:
    S-1-5-86-615999462-62705297-2911207457-59056572-3668589837
 11. Permission'ı (İzin) tıklatın ve listede ne Network Service hesabının ne de Local Service hesabının göründüğünü doğrulayın. Bu, sağlayıcınızın artık güvenli modda başlatıldığını doğrular.
Soru 3: ISV, ürününün kullandığı WMI Sağlayıcısı'nın güvenliğini nasıl sağlayabilir?

Yanıt 3: Belirteç kaçırma paketinin bir parçası olarak, ISV'nin kendi WMI Sağlayıcılarını yapılandırmasına yardımcı olacak üç kayıt defteri anahtarı sağlanmıştır.
 • HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders

  Bu anahtar altında listelenen tüm sağlayıcılar her zaman güvenli modda çalıştırılır.
 • HKLM \SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\CompatibleHostProviders

  Sağlayıcı bu anahtar altında listeleniyorsa, güvenli olmayan modda çalıştırılacaktır. Bu anahtar, ISV'nin güvenli modda çalışırken uyumluluk sorunlarına neden olan belirli bir sağlayıcı için bir özel durum eklemesine olanak vermek üzere sağlanmıştır. Varsayılan olarak, 0 (sıfır) girdi içerir.
 • HKLM \SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\DefaultSecuredHost

  Bu genel kayıt defteri anahtarı 1 olarak ayarlanırsa, bilgisayardaki tüm WMI Sağlayıcılarını yukarıdaki kayıt defteri anahtarlarından herhangi birinde listelenip listelenmediklerine bakmadan güvenli modda başlatır. Microsoft varsayılan olarak bu değeri 1 olarak ayarlamamıştır, bunun nedeni bu kayıt defteri anahtarının 1 olarak ayarlanması durumu için tüm olası üçüncü taraf uygulamalarının davranışının sınanmamış olmasıdır.
WMI Sağlayıcılarının güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için, aşağıdaki kayıt defteri değerini "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders" olarak ayarlayın:
<AdAlanı>:_Win32Provider.Name =”<Sağlayıcı Adı>” 	REG_SZ 	0.
Bu değişikliği yaptıktan sonra, tüm sınama senaryolarınızın beklendiği gibi çalıştığından emin olun.

Sistem Yöneticisi için SSS (WMI)

Soru 1: Kuruluşum tarafından kullanılan bir WMI Sağlayıcısı'nın güvenli olmayan modda çalışıp çalışmadığını nasıl belirleyebilirim?

Yanıt 1:
 1. Ürününüzün yüklü olduğu bir bilgisayarda Administrator olarak oturum açın.
 2. Process Explorer'ı aşağıdaki Microsoft Web sitesinden yükleyip kurun:
 3. Process Explorer'ı bir yerel yönetici olarak çalıştırın.
 4. View'ı (Görünüm) tıklatın, Lower Pane View'ın (Alt Bölme Görünümü) üzerine gelin ve sonra da Handles'ı (Tanıtıcılar) tıklatın.
 5. Görev Yöneticisi'ni kullanarak, Network Service (Ağ Hizmeti) veya Local Service (Yerel Hizmet) bağlamında çalışan tüm Wmiprvse.exe işlemlerini bulup kapatın.
 6. Uygulamanız için, belirli bir WMI Sağlayıcısını kullanarak WMI sorgusu gerçekleştiren bir sınama durumu çalıştırın. Bu işlem, yürüttüğünüz yeni WMI sorgusuna hizmet vermek üzere yeni bir WMIPrvSE.exe işlemi oluşturur.
 7. Process Explorer araç çubuğunda, View DLLs (DLL'leri Göster) seçeneğini belirlediğinizden emin olun.
 8. Alt bölmeye bakarak, DLL dosyanızın yeni oluşturulan WMIPrvSE.exe içinde yüklenip yüklenmediğini denetleyin.
 9. WMIPrvSE.exe dosyasını çift tıklatarak Properties (Özellikler) iletişim kutusunu açın.
 10. Security (Güvenlik) sekmesini tıklatın ve aşağıdaki koşulların doğruluğunu denetleyin:
  1. "Network Service" veya "Local Service" hesabının Wmiprvse.exe işlemi için tam izinleri olmalıdır.
  2. Oturum açma SID'sinin (S-1-5-5-**** biçimindeki) sahip olarak işaretlenmemiş olduğundan emin olun.
  3. ServiceAcccount {Local Service|Network Service} için WMI SID'sinin oluşturulmadığından emin olun. Bir başka deyişle, "Group" (Grup) altında görünmediğinden emin olun.
   • Local Service için WMI SID: S-1-5-86-1544737700-199408000-2549878335-3519669259-381336952
   • Network Service için WMI SID: S-1-5-86-615999462-62705297-2911207457-59056572-3668589837
Soru 2: Güvenlik açığından etkilenen bir WMI sağlayıcısının güvenliğini nasıl sağlayabilirim?

Yanıt 2:
 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarına gidin:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders
 3. Güvenliğinin sağlanmasını istediğiniz WMI sağlayıcısı için bir kayıt defteri girdisi ekleyin. Aşağıdaki biçimi kullanın:
  <AdAlanı>:_Win32Provider.Name =”<Sağlayıcı Adı>” 	REG_SZ 	0
 4. Aşağıdaki komutları çalıştırarak WMI hizmetini yeniden başlatın.
  • Sc stop winmgmt
  • Sc start winmgmt
DOSYA BİLGİLERİ
Bu güvenlik güncelleştirmesinin İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya özniteliklerine) sahiptir. Bu dosyalarla ilgili tarihler ve saatler UTC (eşgüdümlü evrensel saat) kullanılarak listelenmiştir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için, Denetim Masası'ndaki Tarih ve Saat öğesinde Saat Dilimi sekmesini kullanın.

Windows XP ve Windows Server 2003 dosya bilgileriyle ilgili notlar
 • Belirli bir aşama (RTM, SPn) için geçerli olan dosyalar "SP gereksinimi" sütununda not edilmiştir.
 • Bu yazılım güncelleştirmesi, bu tablolarda listelenen dosyalara ek olarak bir Microsoft dijital imzasıyla imzalanmış ilişkili bir güvenlik kataloğu dosyasını (KBnumara.cat) da yükler.

Windows XP'nin tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.13.026,48809-Jul-200807:38x86NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.1.2600.3520616,96009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Colbact.dll2001.12.4414.30860,41626-Jul-200504:39x86SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.1.2600.3520473,08809-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.3520723,45609-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.1.2600.3520714,75209-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.35202,136,06406-Feb-200917:22x86SP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.35202,057,72806-Feb-200916:49x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.35202,015,74406-Feb-200916:49x86SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.35202,180,48006-Feb-200917:24x86SP2SP2GDR
Pdh.dll5.1.2600.3536283,64806-Mar-200914:44x86SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.1.2600.3520399,36009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Sc.exe5.1.2600.352035,32806-Feb-200916:54x86SP2SP2GDR
Services.exe5.1.2600.3520110,59206-Feb-200917:14x86SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.1.2600.3520453,12009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.1.2600.3520227,84006-Feb-200916:39x86SP2SP2GDR
Advapi32.dll5.1.2600.3520617,98409-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Colbact.dll2001.12.4414.30860,41626-Jul-200504:20x86SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.1.2600.3520473,08809-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.3520728,57609-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.1.2600.3520715,26409-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.35202,142,72006-Feb-200910:29x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.35202,062,97606-Feb-200909:49x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.35202,020,86406-Feb-200909:49x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.35202,186,11206-Feb-200910:32x86SP2SP2QFE
Pdh.dll5.1.2600.3536284,16006-Mar-200914:00x86SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.1.2600.3520401,40809-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Sc.exe5.1.2600.352035,32806-Feb-200909:54x86SP2SP2QFE
Services.exe5.1.2600.3520110,59206-Feb-200910:22x86SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.1.2600.3520453,12011-Feb-200901:31x86SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.1.2600.3520227,84006-Feb-200909:41x86SP2SP2QFE
Advapi32.dll5.1.2600.5755617,47209-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Fastprox.dll5.1.2600.5755473,60009-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.5755729,08809-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.5755714,75209-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.57552,145,28006-Feb-200911:06x86SP3SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.57552,066,04808-Feb-200902:02x86SP3SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.57552,023,93606-Feb-200910:32x86SP3SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.57552,189,05606-Feb-200911:08x86SP3SP3GDR
Pdh.dll5.1.2600.5773284,16006-Mar-200914:22x86SP3SP3GDR
Rpcss.dll5.1.2600.5755401,40809-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Sc.exe5.1.2600.575535,32806-Feb-200910:39x86SP3SP3GDR
Services.exe5.1.2600.5755110,59206-Feb-200911:11x86SP3SP3GDR
Wmiprvsd.dll5.1.2600.5755453,12009-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Wmiprvse.exe5.1.2600.5755227,84006-Feb-200910:10x86SP3SP3GDR
Advapi32.dll5.1.2600.5755617,47211-Feb-200902:26x86SP3SP3QFE
Fastprox.dll5.1.2600.5755473,60009-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.5755729,08809-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Ntdll.dll5.1.2600.5755715,26409-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.57552,145,28006-Feb-200911:03x86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.57552,066,17606-Feb-200910:30x86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.57552,023,93606-Feb-200910:30x86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.57552,189,18408-Feb-200902:35x86SP3SP3QFE
Pdh.dll5.1.2600.5773284,16006-Mar-200913:49x86SP3SP3QFE
Rpcss.dll5.1.2600.5755401,40809-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Sc.exe5.1.2600.575535,32806-Feb-200910:36x86SP3SP3QFE
Services.exe5.1.2600.5755110,59206-Feb-200911:06x86SP3SP3QFE
Wmiprvsd.dll5.1.2600.5755453,12009-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Wmiprvse.exe5.1.2600.5755227,84006-Feb-200910:15x86SP3SP3QFE

Windows Server 2003'ün tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.123,85601-Mar-200705:47x86NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.3290620,03209-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.249258,88021-Jul-200503:24x86SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.3290483,84009-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.3290824,32009-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.3290775,16809-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33092,452,48019-Mar-200910:25Not ApplicableSP1SP1GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.33092,266,62419-Mar-200909:34x86SP1SP1GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.33092,306,56019-Mar-200909:33Not ApplicableSP1SP1GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33092,414,59219-Mar-200910:25x86SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305305,15206-Mar-200907:06x86SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290421,37609-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329049,15203-Feb-200909:48x86SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290112,12803-Feb-200910:23x86SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330940,96019-Mar-200910:01x86SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290428,54409-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60003-Feb-200909:47x86SP1SP1GDR
Advapi32.dll5.2.3790.3290620,54409-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.249258,88021-Jul-200503:37x86SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.3290483,84009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.3290824,32009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.3290778,24009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33092,468,86419-Mar-200911:11Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.33092,281,47219-Mar-200910:15x86SP1SP1QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.33092,321,40819-Mar-200910:16Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33092,427,90419-Mar-200911:11x86SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305305,15206-Mar-200907:08x86SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290425,47209-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329049,15203-Feb-200910:47x86SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290112,12803-Feb-200911:24x86SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330940,96019-Mar-200910:01x86SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290429,56820-Mar-200902:26x86SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60003-Feb-200910:27x86SP1SP1QFE
Advapi32.dll5.2.3790.4455619,00809-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.4455483,84009-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.4455816,64009-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4455774,14409-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44782,488,83219-Mar-200911:42Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.44782,300,92819-Mar-200910:29x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.44782,340,35219-Mar-200910:28Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44782,449,40819-Mar-200911:42x86SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471299,52006-Mar-200906:55x86SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.4455486,91209-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445549,15203-Feb-200910:01x86SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455113,15203-Feb-200911:07x86SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447826,11219-Mar-200911:09x86SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455428,54409-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60003-Feb-200910:05x86SP2SP2GDR
Advapi32.dll5.2.3790.4455619,00809-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.4455483,84009-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.4455817,15209-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.4455774,14409-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44782,498,56020-Mar-200902:26Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.44782,309,63219-Mar-200911:26x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.44782,350,59220-Mar-200902:26Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44782,457,08819-Mar-200912:26x86SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471299,52006-Mar-200906:57x86SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.4455486,91209-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445549,15203-Feb-200910:39x86SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455112,64003-Feb-200911:39x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447826,11219-Mar-200911:09x86SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455429,56809-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60003-Feb-200910:39x86SP2SP2QFE

Windows Server 2003'ün ve Windows XP Professional x64 Edition'ın tüm desteklenen x64 tabanlı sürümleri
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.125,90420-Mar-200903:00x64NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.32901,051,13620-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.249297,79220-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.3290889,34420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.32901,570,30420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.32901,265,15220-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33094,614,14420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33094,478,97620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305576,51220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290695,80820-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329068,09620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290225,79220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330941,47220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290777,21620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290402,94420-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,03220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290771,58420-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.32901,064,96020-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.249297,28020-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.3290889,34420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Hal.dll5.2.3790.3191280,06420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.32901,568,25620-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.32901,260,03220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33094,655,10420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33094,509,18420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305576,51220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290704,51220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329068,09620-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290225,79220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330941,47220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290778,75220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290402,94420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,54420-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290774,65620-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,052,16020-Mar-200902:50x64SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.4455889,85620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.44551,567,74420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.44551,260,54420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44784,587,52020-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44784,519,42420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471576,51220-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.4455845,31220-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445568,09620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455227,84020-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447826,62420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455777,21620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455402,94420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,065,47220-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.4455889,85620-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Hal.dll5.2.3790.4354280,06420-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.44551,569,28020-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.44551,260,54420-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44784,612,60820-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44784,539,90420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471576,51220-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.4455845,82420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445568,09620-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455227,84020-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447826,62420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455778,75220-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455402,94420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW

Windows Server 2003'ün tüm desteklenen IA-64 tabanlı sürümleri
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.139,72820-Mar-200902:59IA-64NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.32901,481,72820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.2492181,24820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.32901,712,64020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.32902,167,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.32901,646,08020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33096,476,80020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305825,34420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290856,06420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329097,28020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290311,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330939,93620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.32901,486,33620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290741,88820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,03220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290771,58420-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.32901,482,75220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.2492181,76020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.32901,712,64020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.32902,167,29620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.32901,646,08020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33096,543,87220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305825,34420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290867,84020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329097,28020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290311,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330939,93620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.32901,490,43220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290741,88820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,54420-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290774,65620-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,482,24020-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.44551,713,15220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.44552,167,80820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.44551,646,59220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44786,554,11220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471825,34420-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.44551,061,37620-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445597,28020-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455313,34420-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447825,08820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.44551,486,33620-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455741,88820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,483,77620-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.44551,713,15220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.44552,169,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.44551,646,59220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44786,578,17620-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471825,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.44551,061,88820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445597,28020-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455313,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447825,08820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.44551,490,43220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455741,88820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW

Windows Vista ve Windows Server 2008 dosya bilgileriyle ilgili notlar
 • Belirli bir ürün veya aşama (RTM, SPn) için geçerli olan dosyalar, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde dosya sürümü numaraları incelenerek belirlenebilir.
  SürümÜrünAşamaHizmet dalı
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ve Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1, Windows Server 2008'in orijinal yayın sürümüyle tümleştirilmiştir. Dolayısıyla, RTM aşama dosyaları yalnızca Windows Vista'ya uygulanır. RTM aşama dosyaları, 6.0.0000.xxxxxx sürüm numarasına sahiptir.
 • Her bir ortamda yüklü olan MANIFEST dosyaları (.manifest) ve MUM dosyaları (.mum) ayrı ayrı listelenmektedir. MUM ve MANIFEST dosyaları ve bunların ilişkilendirildiği güvenlik kataloğu (.cat) dosyaları, güncelleştirilmiş bileşenin durumunu korumak açısından çok önemlidir. Güvenlik kataloğu dosyaları (öznitelikler listelenmez) Microsoft dijital imzasıyla imzalanır.

Windows Server 2008'in ve Windows Vista'nın tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6000.16830549,88803-Mar-200904:19x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.16830_NONE_67C4315E40D1BB6C
Rpcss.dll6.0.6000.21023550,40003-Mar-200904:17x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.21023_NONE_685B771559E4BE8C
Rpcss.dll6.0.6001.18226551,42403-Mar-200904:39x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_69BB41AC3DEAC876
Rpcss.dll6.0.6001.22389551,42403-Mar-200904:32x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_6A06FFCD57365BEB
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683053,24803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683037,88803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.1683097,28003-Mar-200904:16x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830158,72003-Mar-200904:19x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96813-Dec-200719:50Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102353,24803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102337,88803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.2102397,28003-Mar-200904:14x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023158,72003-Mar-200904:17x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.168303,503,58403-Mar-200904:24Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.168303,469,28003-Mar-200904:24Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.210233,505,12003-Mar-200904:22Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.210233,471,32803-Mar-200904:22Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.182263,599,32803-Mar-200904:46Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182263,547,63203-Mar-200904:46Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.223893,600,88003-Mar-200904:37Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223893,548,65603-Mar-200904:37Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.1683024,57603-Mar-200904:19x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.16830654,33603-Mar-200902:40x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.2102326,11203-Mar-200904:17x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.21023659,45603-Mar-200902:37x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60113-Dec-200720:32Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822626,11203-Mar-200904:39x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.18226666,62403-Mar-200903:04x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:45Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238926,11203-Mar-200904:32x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.22389666,62403-Mar-200902:49x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830614,91203-Mar-200904:16x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023614,91203-Mar-200904:14x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830130,56003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.16830501,76003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830247,29603-Mar-200901:59x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023130,56003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.21023501,76003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023247,29603-Mar-200901:57x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.18226499,20003-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.22389499,20003-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable

Windows Server 2008'in ve Windows Vista'nın tüm desteklenen x64 tabanlı sürümleri
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6000.16830724,99203-Mar-200904:40x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.16830_NONE_C3E2CCE1F92F2CA2
Rpcss.dll6.0.6000.21023724,99203-Mar-200904:35x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.21023_NONE_C47A129912422FC2
Rpcss.dll6.0.6001.18226718,33603-Mar-200904:57x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_C5D9DD2FF64839AC
Rpcss.dll6.0.6001.22389717,82403-Mar-200904:59x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_C6259B510F93CD21
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683073,72803-Mar-200904:36x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683051,71203-Mar-200904:36x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.16830162,81603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830202,24003-Mar-200904:40x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102373,72803-Mar-200904:32x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102351,71203-Mar-200904:32x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.21023162,81603-Mar-200904:32x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023202,24003-Mar-200904:35x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822675,77603-Mar-200904:53x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822661,44003-Mar-200904:53x64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822624,57603-Mar-200902:57x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.18226163,84003-Mar-200904:54x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226231,42403-Mar-200904:57x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238978,33603-Mar-200904:55x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238965,53603-Mar-200904:55x64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238924,57603-Mar-200902:57x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389192,00003-Mar-200904:55x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389499,20003-Mar-200904:59x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.168304,427,23203-Mar-200904:44x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.210234,413,93603-Mar-200904:38x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182264,692,44803-Mar-200905:02x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223894,691,42403-Mar-200905:04x64Not Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.1683034,30403-Mar-200904:40x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.168301,008,12803-Mar-200903:15x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.2102335,84003-Mar-200904:35x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.210231,018,88003-Mar-200903:06x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822636,35203-Mar-200904:56x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.182261,030,65603-Mar-200903:31x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238936,35203-Mar-200904:59x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.223891,030,14403-Mar-200903:32x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830889,85603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable530,56403-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023889,85603-Mar-200904:31x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable530,56403-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226891,39203-Mar-200904:53x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable646,55603-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389891,39203-Mar-200904:54x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable646,55603-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830196,09603-Mar-200904:41x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.16830703,48803-Mar-200904:41x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,49203-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830349,18403-Mar-200902:24x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable79,77703-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023196,09603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.21023703,48803-Mar-200904:36x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,49203-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023349,18403-Mar-200902:15x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable79,79403-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226196,60803-Mar-200904:57x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.18226703,48803-Mar-200904:57x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable223,94503-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226351,74403-Mar-200902:34x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable93,64103-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389196,60803-Mar-200905:00x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.22389703,48803-Mar-200905:00x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable223,94503-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389351,74403-Mar-200902:33x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable93,64103-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830614,91203-Mar-200904:16x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023614,91203-Mar-200904:14x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830130,56003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830247,29603-Mar-200901:59x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023130,56003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023247,29603-Mar-200901:57x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683053,24803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683037,88803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.1683097,28003-Mar-200904:16x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830158,72003-Mar-200904:19x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96813-Dec-200719:50Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102353,24803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102337,88803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.2102397,28003-Mar-200904:14x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023158,72003-Mar-200904:17x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable

Windows Server 2008'in tüm desteklenen IA-64 tabanlı sürümleri
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6001.182261,214,46403-Mar-200904:54IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_69BCE5A23DE8D172
Rpcss.dll6.0.6001.223891,214,46403-Mar-200904:37IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_6A08A3C3573464E7
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:04Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.18226163,32803-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.18226114,17603-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822645,05603-Mar-200902:56IA-64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.18226296,44803-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226421,37603-Mar-200904:54IA-64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.22389165,37603-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.22389119,80803-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238945,05603-Mar-200902:49IA-64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389361,47203-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389880,64003-Mar-200904:38IA-64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182269,493,98403-Mar-200905:01IA-64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223899,491,95203-Mar-200904:44IA-64Not Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822677,82403-Mar-200904:54IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.182262,065,40803-Mar-200903:30IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:45Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238977,82403-Mar-200904:37IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.223892,064,38403-Mar-200903:22IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.182262,096,64003-Mar-200904:50IA-64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable389,22503-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.223892,096,64003-Mar-200904:33IA-64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable389,13703-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226413,18403-Mar-200904:55IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.182261,564,67203-Mar-200904:56IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable193,84203-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226757,76003-Mar-200902:29IA-64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable82,34103-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389413,18403-Mar-200904:39IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.223891,564,67203-Mar-200904:39IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable193,76403-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389757,76003-Mar-200902:22IA-64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable82,34103-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable

Windows Server 2008 ve Windows Vista için ek dosya bilgileri

Windows Server 2008'in ve Windows Vista'nın tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri için ek dosyalar
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,517
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,405
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,940
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,251
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,916
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,984
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,251
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,799
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,576
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,241
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,377
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,878
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,913
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,828
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,863
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,851
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_04ecd896f4057a43590ff622e419ca2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_02a467c7b04e3e53.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1cd712b8b33715a83b83f4960d71241c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0ab2931054f28bac.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1f0ac358d716cea330bd9116aa70eea3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_5522acfd35722a93.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_2702612d7dbfad7cf4ab31c5b378c14e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_497c5588e0b28f7c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_28a3d14b6ef5339936e9d7de618869ba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_3ca2eeb0615ae8c6.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_378a7563df01b3f5cb9ab8df71159e69_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b9944825b65c998a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_407b5b0d08dabe590bfa74a93347a14f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_10ff254084335ff6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_56e1e105fc1e3fcbe9b0d51cad29f156_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_49f4fda577a68993.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_63fe9791daff37462627df4df7d3ac4f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b5d46cd94069ccca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_64f16fc1550e81452b51f500c7d34e7d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_36438e70157ddd9b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_7fb9f58c06d08101c879b74f6a6fc9b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_989f011bf7b9ed18.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_83743ce9e7faffa0431207b65c0eac61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c77ace81a49b245d.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_8b842613f1a41d5801b480b2c95b9f59_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a24c98ba8238be6.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f232bf5a6848d86f2fa9b0e47139b5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_4e926c69d4b4a8d0.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_9f36d3dc9bf5af650f8ca273dd2da949_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b7c45b23e66c824e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_abfbea71d54a795b1ac0b32851a4277e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b0fa5efb1a895412.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_b2e8e3cfbe80a622eb829696f3a4c1f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b1c9e94ae4a29359.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_bce3164701d13cc88d7d35d978a155bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_fcf4a1681a92fdf2.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_c49ae957b947f2bc3eab85b3afe37503_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_aa0c01d0c22e64eb.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_c57e11fa721b5a68db038d88d4ce5963_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_4c670ca7dc62a5d2.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_cd5b8f1b0b7a11fcdd2ddb8de98290a3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_1aaf192a81db236f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_da467a7ce028d524c38692db1ab88998_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_853991785c45c059.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_e007e1baa5d388de765d7332e07363c0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_ef784929cf338412.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_e72429301cea7536bf4e81a7e1615353_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_9db4218694b2ea5d.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed50f4aa7aaa59c859e26aa2cc640e61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_7827106e444ddced.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_f041930a9586ff93893e1d8d16c703e7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_676dfdc64ed9a537.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_67c4315e40d1bb6c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_685b771559e4be8c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_69bb41ac3deac876.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6a06ffcd57365beb.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_cf27e60e38f17483.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_cfbf2bc5520477a3.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a29b702b714cf98.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6ac0fcb9d027d2b8.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c20c750b42ddca2.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6c6c8571cd797017.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_29a6eeebde589a97.manifest
File versionNot Applicable
File size25,885
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2a3e34a2f76b9db7.manifest
File versionNot Applicable
File size25,885
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2b9dff39db71a7a1.manifest
File versionNot Applicable
File size25,981
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2be9bd5af4bd3b16.manifest
File versionNot Applicable
File size25,981
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_8c7d3a1b866efab7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_8d147fd29f81fdd7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_8e744a69838807c1.manifest
File versionNot Applicable
File size53,956
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_8ec0088a9cd39b36.manifest
File versionNot Applicable
File size53,956
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f942a8bc7cae6118.manifest
File versionNot Applicable
File size37,225
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f9d9ee7395c16438.manifest
File versionNot Applicable
File size37,225
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_fb39b90a79c76e22.manifest
File versionNot Applicable
File size37,218
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_fb85772b93130197.manifest
File versionNot Applicable
File size37,218
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_0e5c13ed8e56c6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size25,704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_0ef359a4a769ca17.manifest
File versionNot Applicable
File size25,704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1053243b8b6fd401.manifest
File versionNot Applicable
File size25,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_109ee25ca4bb6776.manifest
File versionNot Applicable
File size25,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable

Windows Server 2008'in ve Windows Vista'nın tüm desteklenen x64 tabanlı sürümleri için ek dosyalar
File nameAmd64_01f9331f8e6cf4456ec010b3840ffcb1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_144626304916cc95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_033f13b1db89d9e1dc8619eeb35feaac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_4156a735fa282adf.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_12e59d578171dcfb6eb0ae5dced3a21f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d36f9b98a7bd383a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_187ff34d8954cdf4cf85e0c2dad9f4cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_bdb52ef9b62770bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1cbd4ac384b340b32d92a78b61922f18_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_d67a714fb1fcd536.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_254eb06a4077eb5ff918dc6e5ad86ab0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_60344f74083db17d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_425ca0af28e25ab227a881b10b8cb693_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_43e2442512f5c527.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_45b20f77d8522478d474a08252987249_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_bc5d1b8f508e6cf7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5018a3c503a1d483f70d3c771f4e6f62_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b04d3b594114d8ec.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_582ad8ce3bb69a4313b7f24145370385_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c6428bac8e316596.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5b83108802156c678122c5e032dc4525_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_3889ad9ede82f909.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_73e4eb72903405545345d4f103f8b5b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_63a37ab474baade5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7728164ee9a61faa20a820780521887e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_d25f349c0c7171a9.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_788cf52d69480100701555d85c305694_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d7dd63b8992047f2.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b308cb5df55a41080e9d1461b85c917_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_a4b7a555688b4af0.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8485dea312f2a826ab83b3148ae3afba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_44966db765cc39f5.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a695e0331505eeecc7f91dc555f14241_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_85a889365d31b280.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_abce32a51bc15d53da456da823fdad4f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_212f9dc129e44f1c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb04a1fb6fb3927b66fbf499e14b8885_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f49dbf4119435bf9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c3c67594445a4a41446962618bb4c734_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0d74450f4c341f84.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cbf1a591063237c0671d9e796e4c7b84_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_933596f650699a2c.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d0f58b0e3bf84193cff5ea952f3cfec6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b9bb5985e09bdd77.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d6394495629f3cbcb886bf0323cacbe1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_21002b13c62cd7d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dac1177617d6ad1e2872ea521d6b9ac4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_608246e105b8329c.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_deb1c7fd3342cb12db3553a9646389ac_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_abe221892ee211d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e3260d27761bb21030418c60cdf2e035_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_55878691f08bac01.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eb362982e4f7d40ffa8ea5b6ccfe2132_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b60e3d4ceeb9b416.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_efc43ed1d9ab15fd8bc0018a5f1800af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_13fb0731786f3c7c.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f16194f18d52c03df6d23ca998a421f7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_39af4759c7b94f6e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f6e67c4faab70839255727d19d31ca6f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_a7e2be910eaba059.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fdb77d2b78a218da4982da32a120d3f1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_e3360abefd9f5b85.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ff70e904e279ec2fe804e37f3b60f8b3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_03649092acef668b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c3e2cce1f92f2ca2.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c47a129912422fc2.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c5d9dd2ff64839ac.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c6259b510f93cd21.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_2b468191f14ee5b9.manifest
File versionNot Applicable
File size134,998
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2bddc7490a61e8d9.manifest
File versionNot Applicable
File size134,998
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2d3d91dfee67f2c3.manifest
File versionNot Applicable
File size136,599
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2d89500107b38638.manifest
File versionNot Applicable
File size138,836
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c64852866f7240ce.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c6df983d888543ee.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c83f62d46c8b4dd8.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c88b20f585d6e14d.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_85c58a6f96b60bcd.manifest
File versionNot Applicable
File size25,915
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_865cd026afc90eed.manifest
File versionNot Applicable
File size25,915
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_87bc9abd93cf18d7.manifest
File versionNot Applicable
File size26,011
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_880858dead1aac4c.manifest
File versionNot Applicable
File size26,011
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_e89bd59f3ecc6bed.manifest
File versionNot Applicable
File size53,688
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_e9331b5657df6f0d.manifest
File versionNot Applicable
File size53,688
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_ea92e5ed3be578f7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,958
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_eadea40e55310c6c.manifest
File versionNot Applicable
File size53,958
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_55614440350bd24e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,245
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_55f889f74e1ed56e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,245
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_5758548e3224df58.manifest
File versionNot Applicable
File size37,238
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_57a412af4b7072cd.manifest
File versionNot Applicable
File size37,238
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a7aaf7146b4382d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6b11f5285fc73b4d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c71bfbf43cd4537.manifest
File versionNot Applicable
File size25,723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6cbd7de05d18d8ac.manifest
File versionNot Applicable
File size25,723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,555
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,367
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,904
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,211
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,616
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size8,414
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,211
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,821
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,592
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,267
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,890
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,925
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,840
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,875
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,881
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f2f07ff1732d2de8.manifest
File versionNot Applicable
File size19,687
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f387c5a88c403108.manifest
File versionNot Applicable
File size19,687
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f4e7903f70463af2.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f5334e608991ce67.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_5fb5ee92696c9449.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:30
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_604d3449827f9769.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_61acfee06685a153.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_61f8bd017fd134c8.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_74cf59c37b14fa28.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_75669f7a9427fd48.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_76c66a11782e0732.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_7712283291799aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_cf27e60e38f17483.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_cfbf2bc5520477a3.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable

Windows Server 2008'in tüm desteklenen IA-64 tabanlı sürümleri için ek dosyalar
File nameIa64_0196f43ff5f6d0461e4827cc7763d609_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c1ca2d4ac7b479db.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1a905638cf5a9b4394951efab2bbaa84_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_3a4d4d6ae2ce167a.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e0d6629064593c5237ff88db836352f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_1d0984fde343b1c5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,126
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e54edd19b414555d6eb73ab257f5310_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_223ec3bea659101b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_329f5b4418cd606ce66a585ccb460dd6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_af85f5c173802f38.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_451b7f6c71d53694da73fb993839a54d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_59126475e75796da.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4b18f5cf6179f7efe1b346e7b05c7ad8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_e53d9b67657bdecc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,126
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5087a7c7f4c29e890c225875c41aa53a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b84a3f100e248e8d.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6a4758c44dbc758dc6e2fa31fe2904dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_eefbfea117f57616.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d96b261a23a9c427d0efc58777e0ac7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_be2979d17c3f5a90.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a7c9b18d0a58ec551408d2734b43214c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c71c795681ad77f2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bfe14f644d58f562dfb8418c03a0f3d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_67e4ecd60b407a2e.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c1051d4a13412e25b7150728e4dc44b7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_aed60f81fb917ff8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d9fff80d91be85d2e9083151a719cdf6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f87f9522780909bb.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f35cf84fa223989828a26c28192d0c86_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_daafe7ddd1efe0be.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fc35e21c4665fa0f95b402a585dc8343_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2f96218d573e477f.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_69bce5a23de8d172.manifest
File versionNot Applicable
File size14,991
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6a08a3c3573464e7.manifest
File versionNot Applicable
File size14,991
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d1209a5236088a89.manifest
File versionNot Applicable
File size136,582
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16c58734f541dfe.manifest
File versionNot Applicable
File size138,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c226b46b42be59e.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6c6e2967cd777913.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2b9fa32fdb6fb09d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,996
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2beb6150f4bb4412.manifest
File versionNot Applicable
File size25,996
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_8e75ee5f838610bd.manifest
File versionNot Applicable
File size53,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_8ec1ac809cd1a432.manifest
File versionNot Applicable
File size53,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_fb3b5d0079c5771e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,228
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_fb871b2193110a93.manifest
File versionNot Applicable
File size37,228
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1054c8318b6ddcfd.manifest
File versionNot Applicable
File size25,710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_10a08652a4b97072.manifest
File versionNot Applicable
File size25,710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,536
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,191
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,604
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size8,393
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f4e7903f70463af2.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f5334e608991ce67.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_61acfee06685a153.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_61f8bd017fd134c8.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_76c66a11782e0732.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_7712283291799aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
token kidnapping update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Özellikler

Makale No: 956572 - Son İnceleme: 04/12/2010 20:00:10 - Düzeltme: 5.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 SP1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Service Pack 1, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008

 • kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB956572
Geri bildirim