Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Düzeltme: BIR zaman aşımı, büyük bir veritabanını SQL Server 2008'deki bir teyp üzerindeki bir yedekten geri yüklemek için SQL Server Management Studio'yu kullandığınızda oluşuyor

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:967205
Microsoft, Microsoft SQL Server 2008'in düzeltmeleri tek bir yüklenebilir dosya dağıtır. Düzeltmeleri birikimli olduğu için her yeni sürüm, tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008'in içerdiği tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin.
Belirtiler
Microsoft SQL Server 2008'de, büyük bir veritabanını bir teyp üzerindeki bir yedekten geri yüklemek için SQL Server Management Studio kullanın. Bunu yaptığınızda, Yedeği belirle</a1> iletişim kutusunda bir zaman aşımı oluşur. Ayrıca, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Bir Transact-SQL deyimini veya toplu iş yürütülürken bir özel durum oluştu. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
------------------------------
Program konumu:
Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteWithResults (string sqlCommand)
(sorgu dizesi) Microsoft.SqlServer.Management.smo.ExecutionManager.ExecuteWithResults
Microsoft.SqlServer.Management.smo.BackupRestoreBase.ExecuteSqlWithResults (sunucusu, dize cmd)
Microsoft.SqlServer.Management.smo.Restore.ReadBackupHeader (Server srv)</a0>
Microsoft.SqlServer.Management.SqlManagerUI.SqlRestoreDatabaseGeneral.buttonSelectDevice_Click (object sender, EventArgs e)
System.Windows.Forms.Control.OnClick (EventArgs e)</a0>
System.Windows.Forms.Button.OnClick (EventArgs e)</a0>
System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp (MouseEventArgs mevent)
System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp (Message & m MouseButtons düğmesini, ınt32 tıklatma)
System.Windows.Forms.Control.WndProc (Message & m)
System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc (Message & m)
System.Windows.Forms.Button.WndProc (Message & m)
System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (Message & m)
System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (Message & m)
System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (ıntptr hWnd, ınt32 msg, ıntptr wparam, ıntptr lparam)
===================================
Zaman aşımı süresi doldu. Önceki işlem tamamlanmadan zaman aşımı süresi doldu veya sunucu yanıt vermiyor. RESTORE HEADERONLY anormal olarak sona eriyor. (.NET SqlClient veri sağlayıcısı)
------------------------------
Program konumu:
System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError (SqlException özel durum, Boolean breakConnection)
System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError (SqlException özel durum, Boolean breakConnection)
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning (TdsParserStateObject stateObj)
System.Data.SqlClient.TdsParser.Run (RunBehavior runBehavior SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader (SqlDataReader ds RunBehavior runBehavior, dize resetOptionsString)
System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds (CommandBehavior cmdBehavior RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean zaman uyumsuz)
System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader (CommandBehavior cmdBehavior RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, dize yöntemini DbAsyncResult sonuç)
System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader (CommandBehavior cmdBehavior RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, dize yöntemi)
System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader (CommandBehavior davranışı, dize yöntemi)
System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader (CommandBehavior davranış)
System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader (CommandBehavior davranış)
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal (DataSet dataset, DataTable [] datatables, ınt32 startRecord, ınt32 maxRecords, dize srcTable, IDbCommand komutu, CommandBehavior davranışı)
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill (DataSet dataSet, ınt32 startRecord, ınt32 maxRecords, dize srcTable, IDbCommand komutu, CommandBehavior davranışı)
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill (DataSet dataSet)
Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteWithResults (string sqlCommand)
Çözüm

SQL Server 2008'in yayın sürümü için toplu güncelleştirme bilgileri

Bu sorunla ilgili düzeltme, ilk önce SQL Server 2008'in yayın sürümü için toplu güncelleştirme 4'te yayımlanmıştır. SQL Server 2008 için bu toplu güncelleştirme paketini elde etme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
963036SQL Server 2008 için toplu güncelleştirme paketine 4
Not Yapýlar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008'in içerdiği tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama ele almanızı öneririz. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
956909SQL Server 2008, SQL Server 2008'de yayımlandıktan sonra yayımlanan oluşturur

SQL Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme bilgileri

Bu sorunla ilgili düzeltme, ilk önce SQL Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme 1'de yayımlanmıştır. SQL Server 2008 için bu toplu güncelleştirme paketini elde etme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
969099SQL Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme paketi 1
Not Yapýlar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008'in içerdiği tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama ele almanızı öneririz. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
970365SQL Server 2008, SQL Server 2008 Service Pack 1'de yayımlandıktan sonra yayımlanan oluşturur
Pratik Çözüm
Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için <a0></a0>, Transact-SQL komutları yedekleyebilir ve SQL Server Management Studio'yu kullanıcı arabirimini kullanmak yerine bir veritabanını geri yüklemek için kullanın.
Durum
Microsoft, "Geçerli Olduğu Ürünler" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bu sorunun olduğunu onaylamıştır.
Daha fazla bilgi

SQL Server 2005 hakkında daha fazla bilgi

Bu sorun, SQL Server Management Studio, SQL Server 2005'te de olur. SQL Server 2005'te bu soruna geçici bir çözüm bulmak için <a0></a0>, "Workaroud" bölümüne bakın veya SQL Server 2008, SQL Server Management Studio sabit sürümünü kullanın.

4 Toplu güncelleştirme paketi hakkında daha fazla bilgi için SQL Server 2008

Hangi dosyalar değiştirilir hakkında daha fazla bilgi ve bu Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan düzeltmeyi içeren bir toplu güncelleştirme paketini uygulamak için Önkoşullar hakkında bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
963036SQL Server 2008 için toplu güncelleştirme paketine 4

SQL Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme paketi 1 hakkında daha fazla bilgi

Hangi dosyalar değiştirilir hakkında daha fazla bilgi ve bu Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan düzeltmeyi içeren bir toplu güncelleştirme paketini uygulamak için Önkoşullar hakkında bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
969099SQL Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme paketi 1
Referanslar
SQL Server 2008'in yayımlanmasından sonra kullanılabilen yapýlar listesi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
956909SQL Server 2008, SQL Server 2008'de yayımlandıktan sonra yayımlanan oluşturur
SQL Server için artımlı hizmet modeli hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
935897SQL Server ekibinden bildirilen sorunlar için düzeltmeler ulaştırmak için artımlı bir hizmet modeli kullanılabilir
SQL Server güncelleştirmelerinin adlandırma şeması hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
822499Microsoft SQL Server yazılım güncelleştirme paketlerinin yeni adlandırma şeması
Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 967205 - Son İnceleme: 06/03/2009 18:45:05 - Düzeltme: 3.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbmt kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix KB967205 KbMttr
Geri bildirim