Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows 7 tabanlı bilgisayarlarda kullanılabilir bellek yüklü bellekten daha az olabilir

Belirtiler
Windows 7 çalıştırılan bir bilgisayarda, kullanılabilir bellek (RAM) yüklü bellekten daha az olabilir.

Örneğin, Windows 7'nin 32 bit sürümü, bilgisayarda 4 GB bellek yüklü olmasına karşın yalnızca 3,5 GB kullanılabilir sistem belleği bulunduğunu bildirebilir.

Veya, Windows 7'nin 64 bit sürümü, bilgisayarda 8 GB bellek yüklü olmasına karşın yalnızca 7,1 GB kullanılabilir sistem belleği bulunduğunu bildirebilir.

Not Bu örneklerdeki kullanılabilir bellek miktarı tam miktarlar değildir. Kullanılabilir bellek miktarı, toplam fiziksel bellekten "donanıma ayrılmış" bellek miktarı çıkarılarak hesaplanır.

Windows 7'de yüklü belleği ve kullanılabilir belleği görüntülemek için şu adımları izleyin:
 1. BaşlatBaşlat düğmesi düğmesini tıklayın, Bilgisayar'ı sağ tıklayın ve sonra Özellikler'i tıklayın.
 2. Sistem altından Yüklü bellek (RAM) seçeneğini görüntüleyin. Örneğin, 4,00 GB (3,5 GB kullanılabilir) görünüyorsa, 4 GB yüklü bellek için 3,5 GB kullanılabilir belleğiniz var demektir.
Neden
Bu, Windows 7 çalıştırılan bilgisayarlarda beklenen davranıştır. Kullanılabilir sistem belleğindeki azalma, aşağıdakilerin yapılandırmasına göre değişir:
 • Bilgisayara takılı olan aygıtlar ve bu aygıtlar için ayrılan bellek
 • Anakartın belleği işleme becerisi
 • Sistem BIOS'u sürümü ve ayarları
 • Yüklü Windows 7 sürümü (Örneğin, Windows 7 Starter Edition yalnızca 2 GB yüklü belleği destekler.)
 • Diğer sistem ayarları
Örneğin, kart üzerinde 256 MB belleğe sahip olan bir ekran kartınız varsa, bu bellek adres alanının ilk 4 GB'lik bölümünde olmalıdır. 4 GB boyutunda sistem belleği zaten takılıysa, bu adres alanının bir bölümü grafik belleği eşleşmesi için ayrılmalıdır. Grafik belleği eşleşmesi, sistem belleğinin bir bölümünün üzerine yazar. Bu koşullar, işletim sisteminde kullanılabilir olan toplam sistem belleği miktarını azaltır.

Bilgisayarınızdaki belleğin nasıl kullanıldığını belirleme konusunda daha fazla bilgi için, "Ek Bilgi" bölümündeki "Windows 7'de Fiziksel Bellek Ayırma" konusuna bakın.
Denenmesi gerekenler
Kullanılabilir RAM'in beklenenden az olmasına neden olabilecek birkaç ek durum vardır. Bu sorunlar ve olası çözümleri aşağıda listelenmiştir:

Sistem yapılandırma ayarlarını denetleyin

Bu sorun, Bellek üst sınırı seçeneği yanlışlıkla işaretlendiği için oluşabilir. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat Başlat düğmesi düğmesini tıklayın, Programları ve dosyaları ara kutusuna msconfig yazın ve sonra Programlar listesinde msconfig'i tıklayın.
 2. Sistem Yapılandırması penceresinde, Önyükleme sekmesinden Gelişmiş seçenekler'i tıklayın.
 3. Bellek üst sınırı onay kutusunu tıklayıp işaretini kaldırın ve Tamam'ı tıklayın.
 4. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Sistem BIOS'unu güncelleştirin

Sorun, sistem BIOS'u güncel olmadığı için oluşuyor olabilir. Eski bir bilgisayarınız varsa, sistem yüklü RAM'in tamamına erişemeyebilir. Bu durumda, sistem BIOS'unu en son sürümüne güncelleştirmeniz gerekmektedir.

Bilgisayarınızdaki BIOS'u güncelleştirmek için, bilgisayar üreticinizin Web sitesini ziyaret edip BIOS güncelleştirmesini indirin. Veya, yardım için bilgisayar üreticinize başvurun.

BIOS ayarlarını denetleyin

Sorun, bazı BIOS ayarlarının hatalı olması nedeniyle oluşuyor olabilir.
 • Bellek yeniden eşleme özelliğini etkinleştirin

  Bellek yeniden eşleme özelliğinin etkin olup olmadığını görmek için BIOS ayarlarını denetleyin. Bellek yeniden eşleme, Windows'un daha fazla belleğe erişmesine olanak sağlar. Sistem kurulumunu önyükleme yaparak yeniden eşleme özelliğini BIOS'tan etkinleştirebilirsiniz. Bilgisayarınızda sistem kurulumuna önyükleme yapma ile ilgili yönergeler için bilgisayarınızın Kullanıcı Kılavuzu'na bakın. Donanım satıcıları bellek yeniden eşleme özelliği için farklı adlar kullanabilir. Bellek yeniden eşleme, bellek uzantısı veya benzer bir terim olarak listelenebilir. Bilgisayarınızın bellek yeniden eşleme özelliğini desteklemeyebileceğini unutmayın.
 • BIOS ayarlarında AGP video aralığı boyutunu değiştirin

  AGP video aralığına ayrılan bellek miktarını görmek için BIOS ayarlarını denetleyin. Bu, sistemin doku eşleme ve işleme amacıyla ekran kartıyla paylaştığı bellektir. Bu bellek, ekran kartı tarafından kilitlendiği için sistem tarafından kullanılmaz. AGP video aralığı boyutunu BIOS'tan ayarlayabilirsiniz. Standart ayarlar "32MB", "64MB", "128MB" ve "Otomatik" seçenekleridir. BIOS'tan bu ayarı değiştirdikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından kullanılabilir belleği denetleyin. Her ayarı tek tek sınayarak, en iyi sonuçları hangisinin sağladığını görebilirsiniz.

Fiziksel RAM ile ilgili olası sorunları denetleyin

Sorun, yüklü fiziksel RAM ile ilgili sorunlar bulunduğu için oluşuyor olabilir.
 • Bozuk bellek modülleri olup olmadığını denetleyin

  Karşılaştığınız sorunun bu olup olmadığını denetlemek için bilgisayarı kapatın, bilgisayarı fişten çekin ve bellek modüllerinin yerlerini değiştirin.
 • Bellek yerleşiminin doğru olduğundan emin olun

  Bellek modüllerinin hangi sırayla bellek yuvalarına takılması gerektiğini belirlemek için bilgisayarın Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun. Tüm kullanılabilir yuvaları kullanmıyorsanız sistem belirli yuvaları kullanmanızı gerektirebilir. Örneğin, bilgisayarda kullanılabilir dört yuva olabilir. Ancak yalnızca iki bellek modülü kullanmak istiyorsanız 1. ve 3. yuvayı kullanmak zorunda olabilirsiniz.
 • Bellek ayırma kartlarının kullanılıp kullanılmadığını denetleyin

  Bilgisayarda birden çok bellek modülünü bir arada tutmak için bir bellek ayırma kartı kullanıyorsanız, sistem bu senaryoda belirli yapılandırmalar gerektirebilir. Bu nedenle, kullanılabilir bellek beklenenden az olabilir.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki bölümlerde Kaynak İzleyicisi'nde bildirilen bellek ayırma hakkında ek bilgiler sağlanır, kullanılan terminoloji açıklanır ve Windows 7'de Bellek ayırma ve bellek kısıtlamaları ile ilgili ek bilgiler sunulur.

Windows 7'de fiziksel bellek ayırma

Aşağıdaki tabloda, Windows 7 tabanlı bir bilgisayarda Kaynak İzleyicisi'nin şu anda yüklü olan belleği ne şekilde kategorilere ayırdığı gösterilmektedir.
Bellek ayırmaAçıklama
Donanıma AyrılmışBIOS ve diğer çevre birimlerinin bazı sürücüleri tarafından kullanılmak üzere ayrılmış bellek
Kullanımdaİşlemler, sürücüler veya işletim sistemi tarafından kullanılan bellek
DeğiştirilmişBaşka bir amaçla kullanılabilmesi için önce içeriğinin diske yazılması gereken bellek
BeklemeÖnbelleğe alınmış veriler ve etkin olarak kullanılmayan kod içeren bellek
Boşİşlemler, sürücüler ya da işletim sistemi belleğe gereksinim duyduğunda ilk olarak kullanılacak olan ve önemli veri içermeyen bellek
Not Windows 7'de yüklü belleğin nasıl ayrıldığını görüntülemek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat Başlat düğmesi düğmesini tıklayın, Programları ve dosyaları ara kutusuna kaynak izleyicisi yazın ve sonra Programlar listesinde Kaynak İzleyicisi'ni tıklayın.
 2. Bellek sekmesini tıklayın ve sayfanın alt kısmındaki Fiziksel Bellek bölümünü görüntüleyin.

Windows 7'de bellek durumu

Aşağıdaki tabloda, Windows 7 tabanlı bir bilgisayarda yüklü belleğin Kaynak İzleyicisi tarafından şu anda bildirilen durum bilgileri tanımlanmaktadır.
Bellek ayırmaAçıklama
Kullanılabilir İşlemler, sürücüler ve işletim sistemi tarafından hemen kullanılabilecek bellek miktarı (bekleme ve boştaki bellek de dahil)
Önbelleğe alınmış İşlemler, sürücüler ve işletim sistemi tarafından hızlıca erişilebilecek önbelleğe alınmış verilerin ve kodun bulunduğu bellek miktarı (bekleme ve değiştirilmiş bellek de dahil)
Toplam İşletim sistemi, aygıt sürücüleri ve işlemler tarafından kullanılabilen fiziksel bellek miktarı
Yüklü Bilgisayarda yüklü olan fiziksel bellek miktarı

Windows 7'de bellek bildirimi

Windows 7, bilgisayarınızda şu anda ne kadar fiziksel belleğin yüklü olduğunu bildirir. Windows Vista Service Pack 1'den önceki Windows NT tabanlı işletim sistemleri kullanılabilir bellek miktarını işletim sistemine bildirir. Windows'un bu eski sürümlerinde bildirilen kullanılabilir bellek miktarı donanıma ayrılmış belleği içermez. Bu yalnızca bir bildirim değişikliğidir.

Bu bildirim değişikliğini Windows Vista SP1 ve sonraki Windows sürümlerinde şu konumlarda görebilirsiniz:
 • Karşılama Merkezi'ndeki RAM değeri
 • Bilgisayarım pencerelerinin alt kısmındaki Bellek değeri
 • Sistem Özellikleri pencerelerindeki Bellek değeri
 • Denetim Masası'ndaki Performans Bilgileri ve Araçları öğesinin Ayrıntıları Görüntüle ve Yazdır sayfasındaki Toplam sistem belleği miktarı değeri
Ayrıca, Sistem Bilgisi aracının (Msinfo32.exe) Sistem Özeti sayfasında aşağıdaki girdiler görüntülenir:
 • Yüklü Fiziksel Bellek (RAM)
 • Toplam Fiziksel Bellek
 • Kullanılabilir Fiziksel Bellek
Aşağıdaki tanılama aracındaki bildirim değişmemiştir:
 • Görev Yöneticisi'ndeki Performans sekmesi
Bir bilgisayarda yüklü olan fiziksel RAM miktarı yonga kümesi tarafından desteklenen adres alanına eşit olduğunda, işletim sisteminde kullanılabilir olan toplam sistem belleği, yüklü fiziksel RAM miktarından her zaman daha azdır.

Örneğin, 8 GB adres alanını destekleyen Intel 975X yonga kümesinin kullanıldığı bir bilgisayarı ele alalım. 8 GB RAM takarsanız, işletim sistemi tarafından kullanılan sistem belleği, PCI yapılandırması gereksinimleri nedeniyle azalacaktır. Bu örnekte, PCI yapılandırması gereksinimleri nedeniyle, işletim sistemi tarafından kullanılan bellek yaklaşık olarak 200 MB ile 1 GB arasında bir miktarda azalacaktır. Azalma miktarı, yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir.

Windows 7'deki fiziksel bellek sınırlamaları

Aşağıdaki tabloda, Windows 7'nin farklı sürümleri için fiziksel bellek sınırlamaları belirtilmektedir.
SürümWindows'un 32 bit sürümlerindeki sınırlamaWindows'un 64 bit sürümlerindeki sınırlama
Windows 7 Ultimate 4 GB 192 GB
Windows 7 Enterprise 4 GB 192 GB
Windows 7 Professional 4 GB 192 GB
Windows 7 Home Premium 4 GB 16 GB
Windows 7 Home Basic 4 GB 8 GB
Windows 7 Starter 2 GB 2 GB
Windows sürümlerindeki bellek sınırlamaları hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Web sitesinde ilgili makaleyi görüntülemek üzere şu bağlantıyı tıklayın:
Referanslar
Bu makalede adı geçen üçüncü taraf ürünleri Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.
Özellikler

Makale No: 978610 - Son İnceleme: 11/29/2013 22:25:00 - Düzeltme: 9.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter

 • kbsurveynew kbexpertisebeginner kbtshoot KB978610
Geri bildirim