Önemli: 

  • Excel 2007 veya daha yeni bir sürüm çalışma kitabını önceki bir dosya biçiminde kaydetmeden önce, verilerin kalıcı olarak kaybını veya hatalı işlevselliği önley olmak için önemli bir işlev kaybına neden olan sorunları ele alasınız. Excel Uyumluluk Denetleyicisi olası sorunları tanımlamanıza yardımcı olabilir.

  • Çalışma kitabını kaydetmeye devam başlamadan önce, aslına uygunluk kaybına neden olan sorunların çözülmesi gerekebilir veya gerekmayabilir; veri veya işlev kaybı olmaz, ancak çalışma kitabını Microsoft Excel'in önceki bir sürümünde açarsanız tam olarak aynı şekilde bakmayabilir veya aynı şekilde Microsoft Excel.

Çalışma kitabını 97-2003 veya Excel biçiminde kaydetmeyi .xls. Olası sorunlar konusunda endişe ediyorsanız, Uyumluluk Denetleyicisi'ni kapatabilirsiniz.

Denetlenecek sürümleri gösteren Uyumluluk Denetleyicisi

Uyumluluk Denetleyicisi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Excel çalışma kitabını, çalışma kitabının önceki sürümleriyle uyumluluk için Excel.

Bu makalede

Önemli işlev kaybına neden olan sorunlar

Sorun

Çözüm

Bu çalışma kitabında, dosya daha önceki bir dosya biçiminde kaydedilirse kaybolacak veya Excel vardır.

Anlamı   Bu çalışma kitabını farklı biçimde .xls, etiketler kalıcı olarak kaybolur. Etiketleri farklı bir .xlsx biçimde korur, ancak bu şekilde ya da önceki Excel 2016 görüntülenmez.

Ne yapmalı?   Etiketleri korumak için, çalışma kitabını doğru biçimde .xls kaçının. Çalışma kitabını açamıyorsanız .xlsx dosyalarını açamıyorsanız, çalışma kitabını Web için Excel'de açmayı ve dosya URL'sini Microsoft Hesabı olarak kayıtlı bir e-posta adresine göndermeyi düşünebilirsiniz. 

Bu çalışma kitabında, çalışma sayfasında PivotTable olmadan verileri görüntülemek için kullanılmaktadır tek başına PivotChart'lar vardır. Tek başına PivotChart'lar statik grafikler olarak kaydedilir.

Anlamı   2013 Excel den itibaren, PivotChart'lar için aynı çalışma sayfasında PivotTable'lar gerekli değildir. Önceki sürümlerde, PivotChart'lar yalnızca aynı çalışma sayfasındaki PivotTable'dan gelen verileri okuyabilir. Dosyayı önceki bir sürümü kullanarak kaydedersiniz, aynı çalışma sayfasındaki PivotTable'lardan veri okumamış olan PivotChart'lar statik grafikler olarak kaydedilir.

Ne yapmalı?   Uygunsa, pivottable'ı çalışma sayfasında PivotChart kaynağı olarak bir PivotTable eklemeyi PivotChart. Ya da her özet için PivotChart bir dizi statik grafikle değiştirerek daha iyi bir grafik kullanabilirsiniz. Uygun olmayan veriler de uygunsa, kaydedilmiş dosyada statik grafiğin kaynağı olarak hangi verilerin kullanıca dikkat ekleyebilirsiniz.

Bazı formüller, Excel oturumu ile henüz açılmamış olan başka çalışma kitaplarındaki tablolara başvurular içeriyor. Excel 97-2003 olarak kayıt halinde bu başvurular, sayfa başvurularına dönüştürülemediği için #REF olarak dönüştürülecek.

Anlamı   Çalışma kitabınızda =TOPLA(TOPLA SalesWorkbook.xlsx(topla! Bu dosyayı kaydetmeyi seçtiğiniz sürümde desteklenen SalesTable[Satış Tutarı]). Formüllerin başvur olduğu çalışma kitabı açık değildir, dolayısıyla dosyanızı kaydedp kapatırsanız formüller =Formül olarak #REF!.

Yapılması gerekenler   Bu dosyayı, yapılandırılmış tablo başvurularını destekleyen modern dosya biçimlerinden biri olarak kaydetmenizi öneririz. Aksi takdirde, bu çalışma kitabını kapatmadan önce bağlı çalışma kitabını açın. Sonra, bağlı çalışma kitabı açıkken bu çalışma kitabını kayded ve kapat Excel yapılandırılmış tablo başvurularını hücre başvurularına dönüştürecek. Örneğin, =TOPLA(SalesWorkbook.xlsx! Satış Tablosu[Satış Tutarı]) =TOPLA([SatışSalesWorkbook.xlsx]Satış! D2:D150). Yapılandırılmış tablo başvuruları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Birden fazla tabloda yapılandırılmış Excel kullanma.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla sayfa bir sayfa görünümü içeriyor. Bu görünümler kaldırılacaktır.

Ne anlama gelir?    Sayfa Görünümleri yalnızca Web için Excel. Masaüstü sürümlerinde sayfa görünümleri olan bir çalışma kitabını Excel, sayfa görünümleri kullanılamaz. Dosyayı 97-2003 biçiminde Excel, sayfa görünümleri atılır.

Yapılması gerekenler   Sayfa görünümlerini korumanız gerekirse, dosyayı 97-2003 Excel olarak kaydetmeyin. Sayfa görünümlerini kullanmak zorundaysanız, dosyayı Görünüm'de Web için Excel.

Bu nesne için dekoratif ayar kaybolacak.

Anlamı   2019 Excel dan başarak, Nesneyi Alternatif Metin eklemek yerine dekoratif olarak işaret atabilirsiniz. Stil kenarlıkları, dekoratif olarak işaretlenmesi gereken nesnelere örnektir. Ekran okuyucusu kullanan kişiler bu nesnelerin dekoratif olduğunu duyarlar; böylece önemli bir bilgiyi kaçırmadıklarını bilirler. Bu sürümlerde veya önceki sürümlerde dekoratif olarak Excel 2016 seçeneği kullanılamaz.

Yapılması gerekenler   Bu tür nesnelerden her biri için, ekran okuyucu kullanan kişiler için Alternatif Metin ekleyin.

Bu çalışma kitabında PivotTable'lara, PivotChart'lara ve CUBE işlevlerine çalışma kitabında filtre uygulamada kullanılmaktadır. Zaman çizelgeleri bu çizelgelerin önceki sürümlerinde Excel.

Anlamı   Zaman çizelgeleri 2013'Excel ve önceki sürümlerde çalışmıyor.

Yapılması gerekenler   Dosyayı Excel'in önceki sürümlerini kullanan kullanıcılarla paylaşırsanız, zaman çizelgelerini kullanmayacaklarını ve zaman dönemlerine göre başka filtre uygulama yöntemleri kullanmayı beklemeleri gerektiğini onlara haber olun.

Bu çalışma kitabında PivotTable'lara, PivotChart'lara ve CUBE işlevlerine çalışma kitabında filtre uygulamada kullanılmaktadır. Zaman çizelgeleri kaydedilemayacak. Zaman Çizelgelerine başvurulan formüller, çalışma #REF! hatasını döndürür.

Ne anlama gelir?   Zaman çizelgeleri Excel 97-2003 dosya biçiminde (Zaman çizelgeleri.xls. Çalışma kitabını 97 Excel 2003 biçiminde kaydedin; tüm Zaman Çizelgeleri kaybolur ve onlara başvuran formüller hata döndürür.

Yapılması gerekenler   Zaman Çizelgelerine yapılan tüm formül başvurularını kaldırın ve verilere zaman aralıklarını göre filtrelemek için normal tarih filtrelerini kullanmayı plan olun.

Bu çalışma kitabında, çalışma kitabı içindeki tabloları filtrelemek için kullanılmaktadır. Tablo dilimleyicileri bu dosyanın önceki sürümlerinde Excel.

Anlamı   Dosyayı Excel 2013 veya daha yeni sürümü kullanmayanlarla paylaşırsanız, dilimleyicileri kullanamıyorlar.

Yapılması gerekenler   Dosyayı kiminle paylaştığınız diğer kişiler tarafından dilimleyicileri kullanılamayacakları, ancak diğer yöntemleri kullanarak tabloya filtre uygulama konusunda bilgilendirin.

Bu çalışma kitabı, çalışma kitabının önceki sürümlerinde resim olarak görüntülenecek 3D Excel.

Anlamı   Dosyayı Excel 365 kullanmayanlarla paylaşırsanız, 3D modelleri kullanamaz. Bu kişiler resim olarak görüntülenir.

Yapılması gerekenler   kişilerin 3D modelleri kullanmaları kritik önem taşıyorsa, dosyayı 365'te Excel gerekir. Bu kritik bir öneme sahip değildir ve 3D modellerinin 365'te açılırsa resim olarak görüntü Excel dikkate alın.

Bu çalışma kitabı, çalışma kitabının önceki sürümlerinde Taşınabilir Ağ Grafikleri olarak görüntülenecek Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri (SVG) Excel.

Anlamı   SVG'ler vektör grafikleridir ve kolayca ölçeklendirebilir ve aynı şekilde bakabilir. PNG'ler taramalı grafiklerdir ve kötü ölçeklendirin; bunlarda etiketli kenarlar olur. Dosyanın 2019 Excel sürümlerini kullanan Excel Excel, SVGler yerine PNG'ler elde olur.

Yapılması gerekenler   Resimlerinizin iyi ölçeklendir kritik önem taşıyorsa, resimlerin 2019 veya daha sonraki bir Excel açılması gerekir. İyi ölçeklendirecekleri çok önemli bir şey yoksa, dosyayı paylaştığınız kişiler için, resimlerin daha iyi ölçeklendirilemayacakları konusunda bilgi Excel 2016 göz önünde bulunabilirsiniz.

Bu çalışma kitabında birden çok tablo çözümlemeyi destekleyen bir PivotTable veya Veri Bağlantısı vardır ve önceki dosya biçimlerde kaydedilirse kaybolacak.

Anlamı   Birden çok tablo kullanan PivotTable'lar veya Veri Bağlantıları gibi veri özellikleri, çalışma kitabını 97 Excel 2003 biçiminde kaydetmeniz gerekir. Dosyayı geçerli biçiminde (.xslx) Excel 2007 veya 2010 kullananlarla paylaşırsanız, Veri Özellikleri'ne sahip olan kişiler bunu kullanamıyor.

Yapılması gerekenler   Her Veri Özelliği için, Veri Özelliği tarafından gereken tüm alanları içeren bir tablo içeren yeni bir çalışma sayfası oluşturun ve sonra Veri Özelliği için veri kaynağını yeni tablo olarak değiştirin veya yeni tabloyu veri kaynağı olarak kullanarak Veri Özelliğini yeniden oluşturun. Yeni tabloyu oluşturmak için, özgün kaynak tablolardan birini ekerek başlayabilir ve sonra düşEYARA kullanarak kalan alanları kaynak tablolardan alabilir veya Access'i kullanarak veri modelinizi sorgu olarak yeniden oluşturabilir ve sonra sorgu verilerini çalışma kitabındaki çalışma sayfasına tablo olarak aktarabilirsiniz.

Excel tabloların analizini destekleyen Veri Özellikleri (PivotTable'lar, Çalışma Kitabı Bağlantıları, Tablolar, Dilimleyiciler, Power View ve Küp İşlevleri) Excel önceki sürümlerinde desteklanmaz ve kaldırılır.

Anlamı   Çalışma kitabını 97-2003 biçiminde Excel Veri Özellikleri kaydedilemiyor. Dosyayı geçerli biçiminde (.xslx) Excel 2007 veya 2010 kullanan kişilerle paylaşırsanız, Veri Özellikleri'ne sahip değildir.

Yapılması gerekenler   Her Veri Özelliği için, Veri Özelliği tarafından gereken tüm alanları içeren bir tablo içeren yeni bir çalışma sayfası oluşturun ve sonra Veri Özelliği için veri kaynağını yeni tablo olarak değiştirin veya yeni tabloyu veri kaynağı olarak kullanarak Veri Özelliğini yeniden oluşturun. Yeni tabloyu oluşturmak için, özgün kaynak tablolardan birini ekerek başlayabilir ve sonra düşEYARA kullanarak kalan alanları kaynak tablolardan alabilir veya Access'i kullanarak veri modelinizi sorgu olarak yeniden oluşturabilir ve sonra sorgu verilerini çalışma kitabındaki çalışma sayfasına tablo olarak aktarabilirsiniz.

Bu çalışma kitabı Power Query kullanılarak alınan veriler içeriyor. Verilerin önceki Excel Verileri Dönüştürme (Power Query) & al özelliklerini desteklemez. Power Query sorguları ile aktarılan çalışma kitabı verileri, önceki çalışma kitabı Excel.

Anlamı   Yeni Excel 2016, birden çok & verileri içeri aktarabilmek, şekillendirmek ve birleştirmek için modern Verileri Dönüştür (Power Query) özelliklerini kullanabilirsiniz. Bu özellikler 97 Excel 2003'te kullanılamaz.

Yapılması gerekenler   Çalışma kitabını sık sık Excel 97-2003 dosya biçiminde kaydediyorsanız ve verilerinizi yenilemeniz gerekirse, eski veri içeri aktarma sihirbazlarından birini kullanabilirsiniz. Eski verileri içeri aktarma sihirbazlarını geri yükleme adımları için Veri içeri aktarma ve çözümleme seçenekleri'ne bakın.

Bu çalışma sayfası, seçilen dosya biçiminin satır ve sütun sınırı dışındaki hücrelerde veri bulunduruyor. 65.536 satır ve 256 sütunun ötesindeki veriler kaydedimayacak. Bu bölgedeki verilere başvuran işlevler #BAŞV! hatasını döndürür.

Ne anlama gelir?   Excel 2007'den başarak, çalışma sayfasının boyutu 1.048.576 satır yüksekliğinde ve 16.384 sütun genişliğindedir; ancak Excel 97-2003'te bu boyut yalnızca 65.536 satıra 256 sütundur. 97-2003'te bu satır ve sütun sınırının Excel hücrelerde yer alan veriler kaybolur.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, satır ve sütun sınırları dışında olan hücreleri ve aralıkları bulmak için Bul'a tıklayın, bu satır ve sütunları seçin, sonra Kes ve Yapıştır 'ı kullanarak bunları çalışma sayfasının sütun ve satır sınırları içine veya başka bir çalışma sayfasına yapıştırın.

Sorunları Denetle menüsündeki Uyumluluğu Denetle komutu

Bu çalışma kitabında seçili dosya biçiminin satır ve sütun sınırları dışında hücre başvuruları olan Senaryolar var. Bu Senaryolar seçili dosya biçiminde kaydedilmez.

Ne anlama gelir?    Çalışma sayfasındaki senaryo Excel 97-2003'in satır ve sütun sınırı (65.536 satıra 256 sütun) dışında bir hücreye başvurur ve çalışma kitabını önceki Excel sürümüne kaydetmeye devam edersiniz.

Yapılması gerekenler    Senaryo Yöneticisi'nde,önceki Excel sürümünün satır ve sütun sınırı dışında olan başvurunun bulunduğu senaryoyu bakın ve başvuruyu sınırın içinde bir konum olarak değiştirebilirsiniz.

Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Durum Çözümlemesi ve Senaryo Yöneticisi >tıklayın.Senaryolar kutusunda uyumluluk sorununa neden olan senaryoyu bulup başvurusunu düzenleyin.

Bu çalışma kitabında seçili dosya biçiminde desteklenmeyen takvim biçiminde tarihler var. Bu tarihler Gregoryen tarih biçimde görüntülenir.

Ne anlama gelir?    Excel 2007'den başlayarak, İbrani Ay, Japon Ay, Çin Ay, Saka, Çin Zodyağı, Kore Zodyağı, Rokuyou Ay ve Kore Ay takvimi gibi özel uluslararası takvim biçimleri oluşturabilirsiniz. Ancak bu takvim biçimleri Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez.

Ne yapmalı?    İşlev kaybını önlemek için, takvim biçimini Excel 97-2003 tarafından desteklenen dil (veya yerel ayar) olarak değiştirmelisiniz.

Bu çalışma kitabında seçili dosya biçiminde desteklenmeyen takvim biçiminde tarihler var. Bu tarihlerin Gregoryen takvim kullanılarak düzenlenmesi gerekir.

Ne anlama gelir?    Excel 2007'den başlayarak, Tay Budist veya Arap Hicri gibi Batı'da kullanılmayan takvim türlerini uygulayabilirsiniz. Excel 97-2003 sürümlerinde bu takvim türleri yalnızca Gregoryen olarak düzenlenebilir.

Ne yapmalı    İşlev kaybını önlemek için, takvim biçimini Excel 97-2003 tarafından desteklenen dil (veya yerel ayar) olarak değiştirmelisiniz.

Bu çalışma kitabında verileri olan hücre sayısı Excel'in önceki sürümlerinde olandan daha fazladır. Excel'in önceki sürümleri bu çalışma kitabını açamaz.

Ne anlama gelir?    Excel 2007'den başlayarak, kullanılabilir hücre bloklarının (CLB) toplam sayısı kullanılabilir bellekle sınırlıdır. Excel 97-2003 sürümlerinde kullanılabilir toplam CLB sayısı bir Excel örneğinde 64.000 CLB ile sınırlıdır.

CLB'de 16 çalışma sayfası satırı vardır. Çalışma sayfasındaki tüm satırlarda veri varsa bu çalışma sayfasında 4.096 CLB olur ve Excel'te kaç çalışma kitabının açık olduğunu bakılmaksızın) bu gibi 16 çalışma sayfasına sahip Excel.

Yapılması gerekenler    Çalışma kitabının 64.000 CLB sınırını aşmamalarını ve Excel 97-2003'te açılamadıklarına emin olmak için, Excel 2007'de Uyumluluk Modu'ta çalışmanız ve çalışma kitabını Excel 97-2003 dosya biçiminde kaydetmenizi sonrasında çalışmanız gerekir. Uyumluluk Modu'nda Excel etkin çalışma kitabındaki CLB'leri izler.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre mini grafik içeriyor. Mini grafikler kaydedilmeyecek.

Ne anlama gelir?    97 Excel 2010'da, çalışma sayfasında mini çizgiler görüntülenmez.

Bununla birlikte, tüm mini çizgiler çalışma kitabında kalır ve çalışma kitabı 2010 ve Excel yeniden açıldığında uygulanır.

Ne yapmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, mini grafik içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp gerekli değişiklikleri yapın. Örneğin, önceki Excel sürümlerinde görüntülenmeyen mini grafikler yerine veya bunlara ek olarak koşullu biçimlendirme uygulayabilirsiniz.

Bu dosyada özgün olarak Excel'in bu sürümünde tanınmayan özellikler vardır. Bu özellikler kaydedilmeyecektir.

Ne anlama gelir?    Bu çalışma kitabında kullanılan özellikler Excel 2007 öncesi sürümlerde (Excel 97-2003) bulunmaz ve kaybolacaklardır.

Ne yapmalı?    Bu soruna hangi özelliklerin neden olduğunu biliyorsanız, yapabilirseniz kaldırın veya değiştirin, ardından da dosyayı istediğiniz dosya biçiminde kaydedin.

Bu dosyada özgün olarak Excel'in bu sürümünde tanınmayan özellikler vardır. Bu özellikler OpenXML dosyası XLSB dosya biçiminde kaydedildiğinde (veya tersi) korunmaz.

Ne anlama gelir?    Bu çalışma kitabında kullanılan özellikler OpenXML dosyasını Excel İkili Çalışma Kitabı (.xlsb) biçiminde kaydettiğinizde (veya tersi) Excel 2007 sürümünde bulunmaz. Dosyayı kaydetmeye devam ederseniz özellikler kaybolur.

Ne yapmalı?    Bu soruna hangi özelliklerin neden olduğunu biliyorsanız, yapabilirseniz kaldırın veya değiştirin, ardından da dosyayı istediğiniz dosya biçiminde kaydedin.

Bu çalışma kitabı, bu çalışma kitabının önceki sürümlerinde olmayan bir veya birden çok grafik (ağaç haritası gibi) Excel. Kaldırılacaklar.

Anlamı    Bu çalışma kitabında ilk kez kullanılmaya başlandı ağaç haritası Excel 2016 daha yeni grafik türleri önceki sürümlerde kullanılamaz. Dosyayı kaydetmeye devam edersiniz, grafikler kaybolur.

Yapılması gerekenler    Excel dosya biçiminde kaydetmeye devam edersiniz, yeni grafik türleri çalışma kitabınızda yeni türlerden tüm yenilerini kaldırır. Çalışma kitabınızı eski sürümlerde kullanan kullanıcıların kullanmaları gerekeceklerini biliyorsanız, çalışma kitabınızda tüm yeni grafik türlerini kaldırmayı göz önünde bulundurabilirsiniz ve bunun yerine tüm sürümlerin kullanabileceği standart grafik türlerini kullanabilirsiniz. Daha sonra dosyayı istediğiniz dosya biçiminde kaydedebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Küçük bir aslına uygunluk kaybına neden olan sorunlar

Sorun

Çözüm

Bu çalışma kitabıdaki bir veya daha fazla grafik filtrelenmiş ve artık gizlenmiş nesneler içeriyor. Bu uygulamanın Excel sürümleri, nesneleri grafikte geri filtreleme yeteneğini desteklemez.

Anlamı   2013 Excel den başarak, gizli grafik nesnelerinin olduğu bir dosyayı kaydedebilir ve kaydedilen dosyadaki bu gizli nesnelerin filtresini geri çekme olanağını koruyabilirsiniz. Önceki Excel sürümlerinde, filtre uygulanmış tüm grafik nesneleri dosya kaydedildikten sonra kullanılamaz hale gelir.

Yapılması gerekenler   Dosyayı 2010 ve önceki sürümlerde kaydederek Excel grafik nesnelerinin filtrelerini açın.

Bu çalışma kitabındaki dilimleyicide, çalışma kitabının önceki sürümlerinde olmayan Excel. Bazı Dilimleyici ayarları kaydedilemez.

Anlamı   2010 Excel dan başarak, dilimleyiciler PivotTable raporları için bir filtreleme mekanizması sağlar. Excel 2013'te başka dilimleyici ayarları da ek olarak Excel ekleri ek olarak eklerini içerir. Dosyayı Excel 2010'da açarsanız, daha yeni dilimleyici ayarları korunmaz ve dilimleyiciler önceki Excel sürümlerinde çalışmaz.

Yapılması gerekenler   Daha yeni dilimleyici ayarlarına ihtiyaç olan herkesin 2013 veya daha Excel sürümlerini kullanıyor olduğundan emin olun. Dosyayı 97-2003 Excel biçiminde kaydetmeyin.

Bu çalışma kitabında yeni "Tam Gün" seçeneğinin seçili olduğu tarih filtreleri var. Bu sürümün Excel sürümleri desteklenmiyor. Bu sürümlerin kullanıcıları veri bağlantısını yenileyem.

Anlamı   2013 Excel den başarak, birçok tarih filtresi için bir seçenek olarak "Tüm Günler"i seçebilirsiniz. Bu seçeneğin olduğu bir filtreyi bağlı bir ara aralığına veya PivotTable'a olursa, önceki sürümlerin kullanıcıları bağlantıyı yenileyemeyen.

Yapılması gerekenler   Dosyayı uyumlu hale etmek için, etkilenen tarih filtrelerinden "Tam Gün" seçeneğini kaldırın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla grafik, önceki sürümlerde desteklenen lider çizgiler içeriyor. Bu işlev, yeni sürümün önceki sürümlerinde görüntü olduğunda grafikten Excel.

Anlamı   2013 Excel den başarak, grafiğin etiket değerlerini ilgili grafik bölümlerine bağlamak için lider çizgiler ekleyebilirsiniz. Bu görsel ipuçları, dosyanın önceki sürümlerinde Excel.

Yapılması gerekenler   Grafiğin desteklenen tüm Excel sürümlerinde aynı görünmesini için, bir çizgi şekli ekp el ile konumlandırmak için her bir çizgi çizgisini değiştirin (Ekle > Çizimleri >Şekilleri'netıklayın ve kullanılabilir seçeneklerden bir çizgi seçin).

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla grafik filtrelenmiş ve artık gizlenmiş nesneler içeriyor. Bu grafikler, seçilen dosya biçiminde tam aslına uygunluk korur, ancak grafiğin filtrelenmiş bölümleri kaydedi olmaz.

Anlamı   2007'den Excel başarak, grafiğin filtrelenmiş bölümleri korunur ve dosya .xlsx korunarak gizli kalır. Bununla birlikte, dosya 97-2003 dosya biçiminde Excel gizli bölümler korunur.

Yapılması gerekenler   Dosyayı 97-2003 Excel biçiminde kaydetmeden önce, etkilenen grafikleri bulun ve filtrelenmiş kısımlarını açın.

Bu çalışma sayfasındaki ekli nesne, Microsoft Office'in daha yeni bir sürümünde oluşturulmuş olduğundan düzenlenemez.

Anlamı    Excel 2007'den başarak, nesneler daha yeni bir yöntemle ekli olarak eklidir. Bu nesneleri içeren dosya 97-2003 Excel açılırsa salt okunur olur.

Ne yapmalı?    Nesneyi silin ya da dosyayı paylaştığınız kişiler için, eklenmiş nesneyi düzenley etmek isteyen Excel 2007 veya daha yeni sürümler kullanmaları gerektiğini konusunda bilgilendirin.

Excel'in önceki sürümleri üstbilgi ve altbilgi metinlerinde renkli biçimlendirmeyi desteklemiyor. Excel'in önceki sürümlerinde renkli biçimlendirme bilgileri düz metin olarak görüntülenir.

Ne anlama gelir?    Excel 2007'den başlayarak, metin üst bilgisi ve alt bilgisine renk biçimlendirmesi uygulayabilirsiniz. Excel 97-2003 sürümlerinde üst bilgi ve alt bilgilere renkli biçimlendirme uygulayamazsınız.

Ne yapmalı?    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, renk biçimlendirmeyi kaldırmak isterseniz Düzelt'e tıklayın.

Sorunları Denetle menüsündeki Uyumluluğu Denetle komutu

Bu çalışma kitabında çift sayfa veya ilk sayfa üstbilgilerinin ve altbilgilerinin bulunduğu çalışma sayfaları vardır. Bu sayfa üstbilgileri ve altbilgileri Excel'in önceki sürümlerinde görüntülenemez.

Ne anlama gelir?   Excel 2007'den başlayarak, çift sayfalarda veya ilk sayfada farklı üst bilgi ve alt bilgi metni görüntüleme seçeneğiniz vardır. Excel 97-2003'te çift sayfa veya ilk sayfa üstbilgileri ve altbilgileri görüntülenemiyor, ancak çalışma kitabını Excel 2007 ve daha yeni bir aralıkta yeniden açarsanız görüntüleme için kullanılabilirler.

Ne yapmalı?    Çalışma kitabını sık sık Excel 97-2003 dosya biçiminde kaydediyorsanız, çalışma kitabı için çift veya ilk sayfa üstbilgileri veya altbilgileri belirtmemek en iyisidir.

Bu çalışma kitabında bazı hücreler veya stiller, seçili dosya biçiminde desteklenmeyen biçimlendirmeler içeriyor. Bu biçimler kullanılabilen en yakın biçime dönüştürülecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007'den başlayarak, özel efektler ve gölgeler gibi farklı hücre biçimlendirme veya hücre stili seçenekleri bulunmaktadır. Bu seçenekler Excel 97-2003 sürümlerinde yoktur.

Ne yapmalı?    Çalışma kitabınızı kaydetmeye devam ettiğinizde, Excel kullanılabilen en yakın biçimi uygular ve bu başka bir şeye uyguladığınız başka bir biçimle özdeş olabilir. Biçimlerin yinelenmesini önlemek için, çalışma kitabını Excel 97-2003 dosya biçiminde kaydetmeden önce desteklenmeyen hücre biçimlerini ve hücre stillerini değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz.

Bu çalışma kitabı, seçili dosya biçiminde desteklenenden daha fazla benzersiz hücre biçimi içeriyor. Bazı hücre biçimleri kaydedilmeyecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007'den başlayarak, 64.000 benzersiz hücre biçimi kullanabilirsiniz; ancak Excel 97-2003 sürümlerinde en fazla 4.000 benzersiz hücre biçimi kullanılabilir. Benzersiz hücre biçimlerinde çalışma kitabına uygulanan belirli biçimlendirme birleşimleri vardır.

Ne yapmalı?    Excel 97-2003 sürümlerinde kullanılabilir durumda kalmalarını istediğiniz belirli hücre biçimlerinin kaybolmalarını önlemek için, saklanması çok önemli olmayan bazı hücre biçimlerini kaldırabilirsiniz.

Bu çalışma kitabı, seçili dosya biçiminde desteklenenden daha fazla benzersiz yazı tipi biçimi içeriyor. Bazı yazı tipi biçimleri kaydedilmeyecek.

Ne anlama gelir?    Excel 2007'den başlayarak, 1.024 genel yazı tipi olsa da her çalışma kitabı için bunların ancak 512'sini kullanabilirsiniz. Excel 97-2003 daha az sayıda benzersiz yazı tipi biçimini destekler.

Ne yapmalı?    Excel 97-2003 sürümlerinde kullanılabilir durumda kalmalarını istediğiniz belirli yazı tipi biçimlerinin kaybolmalarını önlemek için, saklanması çok önemli olmayan bazı yazı tipi biçimlerini kaldırabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğuuzmanlarına sorabilir veya Yanıt topluluğu içinden destek alabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Excel çalışma kitabını Excel’in önceki sürümleriyle uyumlu olacak şekilde kaydetme

Excel dosya biçimlerine aktar yer alan biçimlendirmeyi ve özellikleri değiştirme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×