Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Önemli: Bu özellik Windows RT PC'deki Office'te bulunmaz. Bu uygulamanın hangi Office kullanmaktasınız?

Örnek çalışma sayfası formları Formları ve bu formlara ekleyebileceğiniz birçok denetimi ve nesneyi kullanarak, çalışma sayfalarınızda veri girişini kolaylaştırabilir ve çalışma sayfalarınızın görünümünü iyileştirebilirsiniz. Ayrıca bunu, Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) koduna çok az gerek duyarak veya hiç gerek duymadan, kendiniz yapabilirsiniz.

Çalışma sayfası formu, Excel şablonuyla aynı şey değildir. Şablon, istediğiniz biçimde görünen bir çalışma kitabı oluşturamaya başlayabileceğiniz önceden biçimlendirilmiş bir dosyadır. Form ise, çalışma sayfanızı kullanan kişilerin verileri girmelerini veya düzenlemelerini kolaylaştırabilecek kutular veya açılan listeler gibi denetimleri içerir. İndirebilirsiniz şablonlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Excel tıklayın.

Form nedir?

Basılı veya çevrimiçi formlar, bilgileri yakalamanızı, düzenlemenizi ve düzenlemenizi kolaylaştıran standart bir yapıda ve biçimde tasarlanmış bir belgedir.

 • Yazdırılan formlar, veri yazmak veya yazmak için yönergeler, biçimlendirme, etiketler ve boş alanlar içerir. Yazdırılmış formlar Excel için Excel şablonları kullanabilirsiniz.

 • Çevrimiçi formlar, yazdırılan formlar ile aynı özellikleri içerir. Ayrıca, çevrimiçi formlar denetimler de içerir. Denetimler, veri görüntü eden veya kullanıcıların verileri girmelerini veya düzenlemelerini, eylem gerçekleştirmelerini veya seçim yapmalarını kolaylaştıran nesnelerdir. Genelde denetimler formun kullanımını kolaylaştırır. Sık kullanılan denetimlere örnek olarak liste kutuları, seçenek düğmeleri ve komut düğmeleri verilebilir. Denetimler ayrıca, Visual Basic for Applications (VBA) kodu çalıştırarak atanmış makroları çalıştırabilir ve fare tıklamaları gibi olaylara yanıt verebilir.

Yazdırma Excel çevrimiçi formlar oluşturmak için bu formları çeşitli yollarla kullanabilirsiniz.

Excel form türleri

Excel'de oluşturabileceğiniz birkaç form türü vardır: veri formları, Form ve ActiveX denetimleri ve VBA kullanıcı formları içeren çalışma sayfaları. Her form türünü tek başına kullanabilir veya kendiniz için uygun olan bir çözüm oluşturmak üzere farklı şekillerde birleştirebilirsiniz.

Veri formu

veri formu, bir aralık veya tablodaki verileri yatay olarak kaydırmadan girmek veya görüntülemek için kullanışlı bir yoldur. Ekranda görüntülenebilecek sütundan daha fazla sütun olduğunda, sütundan sütuna geçmek yerine, veri formu kullanmak size daha kolay gelebilir. Sütun başlıklarını etiket olarak listeleyen basit bir form yeterliyse ve bir liste kutusu veya değer değiştirme düğmesi gibi karmaşık veya özel form özellikleri gerekli değilse veri formu kullanın.

Genel veri formu örneği Excel formunuz veya verileriniz için otomatik olarak yerleşik bir aralıktablo. Veri formu tüm sütun üst bilgilerini tek bir iletişim kutusunda etiket olarak görüntüler. Her etiket, her sütununa (en fazla 32 sütun) veri girebileceğiniz bitişik bir boş metin kutusu içerir. Bir veri formunda yeni satırlar girilebilir, gezinerek satır bulabilir veya (hücre içeriğine bağlı olarak) satırları güncelleştirerek ve silebilirsiniz. Hücre bir formül içeriyorsa, formül sonucu, veri formunda görüntülenir, ancak veri formunu kullanarak formülü değiştiremezsiniz.

Form ve ActiveX denetimleri ile çalışma

Çalışma sayfası, kılavuza veri girmenize ve kılavuzda verileri görüntülemeye olanak sağlayan bir form t türündedir ve çalışma sayfalarında açıklamalar ve veri doğrulama gibi Excel denetime benzer özellikler vardır. Hücreler, çeşitli yollarla girebilirsiniz ve biçimlendirebilir, metin kutularına benzer. Hücreler çoğunlukla etiket olarak kullanılır ve hücre yüksekliğini ve genişliğini ayarlayarak hücreleri birleştirerek, çalışma sayfasının basit bir veri giriş formu gibi davranmasına neden olabilirsiniz. Hücre yorumları, köprüler, arka plan resimleri, veri doğrulama, koşullu biçimlendirme, ekli grafikler ve Otomatik Filtre gibi diğer denetime benzer özellikler çalışma sayfasının gelişmiş bir form gibi davranmasını sağlar.

Daha fazla esneklik için, çalışma sayfasının çizim tuvali denetimler ile diğer çizim nesnelerini ekleyebilir ve bu denetimler ile çizim nesnelerini diğer çalışma sayfası hücreleriyle birleştirebilir veya bağlayabilirsiniz. Örneğin, kullanıcının bir öğe listesinden seçim yapmasını kolaylaştırmak için bir liste kutusu kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kullanıcının sayı girmesini kolaylaştırmak üzere bir değiştirme düğmesi denetimi kullanabilirsiniz.

Denetimler ve nesneler çizim tuvalinde depolandığı için, denetimleri ve nesneleri ilişkili metinle birlikte çalışma sayfanızdaki kılavuzun veya tablonun yerleşimini değiştirmeden satır ve sütun sınırlarından bağımsız olarak görüntüleyebilirsiniz. Çoğu zaman, bu denetimlerin birçoğu çalışma sayfasındaki hücrelere de bağlanabilir ve çalışmaları için VBA kodu gerekmez. Bir denetimin serbest olarak kayıp kaymayacağını ve hücreyle birlikte boyutunun değişip değişmeyeceğini belirleyen özellikleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, aralık sıralandığında bağlı olduğu hücreyle birlikte hareket etmesini istediğiniz bir onay kutunuz olabilir. Öte yandan, her zaman belirli bir konumda tutmak istediğiniz bir liste kutusunun, temel hücresiyle birlikte taşınmasını istemeyebilirsiniz.

Excel'in iki denetim türü vardır: Form denetimleri ve ActiveX Denetimleri. Bu denetim kümelerinin yanı sıra, Çizim araçlarından Resim Araçları, Otomatik Şekiller, WordArt, SmartArt grafiği veya metin kutuları gibi nesneler de ebilirsiniz.

Aşağıdaki bölümler bu denetimleri, çizim nesnelerini ve ayrıca bu denetimler ve nesnelerle nasıl çalışılacağını daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.

Form denetimleri

Form denetimleri, Excel sürüm 5.0'dan itibaren önceki Excel sürümleriyle uyumlu olan özgün denetimlerdir. Form denetimleri, XLM makro sayfalarında da kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

VBA kodu kullanmadan hücre verilerine kolayca başvuru yapmak, bu verilerle etkileşim kurmak ve grafik sayfalarına denetim eklemek istediğinizde Form denetimlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, bir çalışma sayfasına bir liste kutusu denetimi ekdikten ve bunu bir hücreye bağdikten sonra, denetimdeki seçili öğenin geçerli konumu için sayısal bir değer getirebilirsiniz. Listeden farklı öğeler seçmek için bu sayısal değeri DİZİN işleviyle birlikte kullanabilirsiniz.

Form denetimleri kullanarak da makroları çalıştırabilirsiniz. Varolan bir makroyu bir denetime iliştirebilir veya yeni bir makro yazabilir ya da kaydedebilirsiniz. Form kullanıcısı denetime tıkladığında, denetim makroyu çalıştırır.

Bununla birlikte, bu denetimler Kullanıcı Formlarına ek olamaz, olayları denetlemede kullanılamaz veya Web sayfalarında Web betiklerini çalıştırmak için değiştirilemez.

Form denetimleri özeti

Düğme Adı

Örnek

Açıklama

düğme görüntüsü

Etiket

Form etiket denetimi örneği

Bir hücre veya metin kutusunun amacını tanımlar veya açıklayıcı metin (başlıklar, resim yazıları, resimler gibi) ya da kısa yönergeler görüntüler.

düğme görüntüsü

Gruplama kutusu

Formlar araç çubuğu grup kutusu denetimi örneği

İlişkili denetimleri isteğe bağlı bir etiketle birlikte dikdörtgen içinde tek bir görsel birimde gruplandırır. Genelde seçenek düğmeleri, onay kutuları veya yakın ilişkili içerikler gruplandırılır.

düğme görüntüsü

Düğme

Formlar araç çubuğu düğme denetimi örneği

Kullanıca tıkladığında bir eylem gerçekleştiren bir makro çalıştırır. Düğmeye basma düğmesi de denir.

düğme görüntüsü

Onay kutusu

Formlar araç çubuğu onay kutusu denetimi örneği

Karşıt veya açık bir seçenek gösteren bir değeri açar veya kapatır. Bir çalışma sayfası veya grup kutusu içinde birden fazla onay kutusu seçebilirsiniz. Bir onay kutusu üç durumdan birinde olabilir: seçili (açık), işareti kaldırılmış (kapalı) ya da açık veya kapalı durumlarının birleşimi anlamına gelen (çoklu seçimde olduğu gibi) karışık.

düğme görüntüsü

Seçenek düğmesi

Formlar araç çubuğu seçenek düğmesi denetimi örneği

Sınırlı sayıdaki iki taraflı açık seçenekler arasından birini seçmeye izin verir; seçenek düğmesi genelde bir grup kutusu veya çerçeve içinde bulunur. Bir seçenek düğmesi üç durumdan birinde olabilir: seçili (açık), işareti kaldırılmış (kapalı) ya da açık veya kapalı durumlarının birleşimi anlamına gelen (çoklu seçimde olduğu gibi) karışık. Seçenek düğmesine radyo düğmesi de denir.

düğme görüntüsü

Liste kutusu

Form liste kutusu denetimi örneği

Kullanıcının aralarından seçim yapabileceği bir veya birden çok metin öğesinin listesini görüntüler. Sayı veya içerik olarak değişebilecek fazla sayıda seçeneği görüntülemek için bir liste kutusu kullanın. Üç tür liste kutusu vardır:

 • Tek seçimli liste kutusu, tek bir seçeneği etkinleştirir. Bu durumda, liste kutusu, fazla sayıdaki öğeyi daha etkin bir şekilde işleyebilmesi dışında bir grup seçenek düğmesine benzer.

 • Çok seçimli liste kutusu bir veya bağlantılı (ardışık) seçimleri etkinleştirir.

 • Genişletilmiş seçim liste kutusu; bir seçeneği, ardışık seçenekleri ve ardışık olmayan (veya ayrı) seçenekleri etkinleştirir.

düğme görüntüsü

Birleşik giriş kutusu

Form birleşik giriş kutusu denetimi örneği

Açılan liste kutusu oluşturmak için metin kutusuyla liste kutusunu birleştirir. Birleşik giriş kutusu liste kutusundan daha küçüktür, ancak liste öğelerini görüntülemek için kullanıcının aşağı oka tıklamasını gerektirir. Kullanıcının bir değer girmesine veya listeden bir öğe seçmesine olanak tanımak için birleşik giriş kutusunu kullanın. Denetim, metin kutusunda geçerli değeri görüntüler; bu değerin nasıl girildiği önemli değildir.

düğme görüntüsü

Kaydırma çubuğu

Formlar araç çubuğu kaydırma çubuğu denetimi örneği

Kaydırma oklarına tıkladığınızda veya kaydırma kutusunu sürüklediğinizde bir değer aralığı boyunca kayar. Bunun yanı sıra, kaydırma kutusu ile iki kaydırma okundan birinin arasındaki alana tıklayarak bir değer bölmesi (önceden ayarlanmış bir aralık) boyunca ilerleyebilirsiniz. Genellikle, kullanıcı metin değerini doğrudan ilişkili bir hücreye veya metin kutusuna da yazabilir.

düğme görüntüsü

Değer değiştirme düğmesi

Formlar araç çubuğu değer değiştirme düğmesi denetimi örneği

Sayı artışı, saat veya tarih gibi bir değeri artırır veya azaltır. Değeri artırmak için yukarı oka tıklayın; değeri azaltmak için aşağı oka tıklayın. Genellikle, kullanıcı metin değerini doğrudan ilişkili bir hücreye veya metin kutusuna da yazabilir.

Not: Bu çalışma kitaplarında aşağıdaki Office Excel 2007 kullanılamaz. Bu denetimler yalnızca 5.0 Excel sürümünün sayfalarında kullanılabilir.

Düğme Adı

düğme görüntüsü Alanı

düğme görüntüsü Birleşik Giriş Listesi - Düzenle

düğme görüntüsüAçılan Liste - Aşağı Düzenle

düğme görüntüsüÇalıştır İletişim Kutusu

ActiveX denetimleri

ActiveX denetimleri VBA kodu kullanılarak veya kullanılmadan çalışma sayfası formlarında ve VBA kullanıcı formlarında kullanılabilir. Genelde, Form denetimlerinden daha esnek tasarım gereksinimlerine gerek duyduğunuzda ActiveX denetimlerini kullanın. ActiveX denetimleri, bu denetimlerin görünümünü, işleyişini, yazı tipini ve diğer karakteristik özelliklerini özelleştirmek için kullanabileceğiniz fazladan özellikler içerir.

Bir ActiveX denetimiyle etkileşime geçildiğinde oluşan farklı olayları da denetleyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcının bir liste kutusundan tercih ettiği seçeneğe bağlı olarak farklı eylemler gerçekleştirebilirsiniz veya kullanıcı bir düğmeye tıkladığında bir birleşik giriş kutusunu doldurmak için veritabanını sorgulayabilirsiniz. ActiveX denetimleriyle ilişkili olayları yanıtlayan makrolar da yazabilirsiniz. Formun kullanıcısı denetimle etkileşime geçtikten sonra, söz konusu denetim için oluşan eylemleri işlemek için VBA kodu çalıştırılır.

Bilgisayarınız ayrıca, Calendar Control 12.0 ve Windows Media Player gibi Excel veya diğer programlar tarafından yüklenmiş birçok ActiveX denetimini de içerir.

Önemli: ActiveX denetimlerinin tümü doğrudan çalışma sayfalarında kullanılamaz; bazıları yalnızca Visual Basic for Applications (VBA) Kullanıcı Formlarında kullanılabilir. Bu özel ActiveX denetimlerinden herhangi birini çalışma sayfasına eklemeye çalışırsanız, Excel "Nesne eklenemiyor" iletisini görüntüler.

Ancak, ActiveX denetimleri kullanıcı arabiriminden grafik sayfalarına veya XLM makro sayfalarına eklenemez. Ayrıca bir makroyu, Form denetimi ActiveX gibi doğrudan çalıştıracak şekilde atayamazsiniz.

ActiveX denetimleri özeti

Düğme Adı

Örnek

Açıklama

düğme görüntüsü

Onay kutusu

ActiveX onay kutusu denetimi örneği

Karşıt veya açık bir seçenek gösteren bir değeri açar veya kapatır. Bir çalışma sayfası veya grup kutusu içinde aynı anda birden fazla onay kutusu seçebilirsiniz. Bir onay kutusu üç durumdan birinde olabilir: seçili (açık), işareti kaldırılmış (kapalı) ya da açık veya kapalı durumlarının birleşimi anlamına gelen (çoklu seçimde olduğu gibi) karışık.

Düğme resmi

Metin kutusu

ActiveX metin kutusu denetimi örneği

Dikdörtgen bir kutu içinde metin veya bir hücreyle ilişkili verileri görüntüleme, yazma veya düzenlemenizi sağlar. Bir metin kutusu salt okunur bilgi sunan bir statik metin alanı da olabilir.

düğme görüntüsü

Komut düğmesi

ActiveX komut düğmesi denetimi örneği

Kullanıca tıkladığında bir eylem gerçekleştiren bir makro çalıştırır. Komut düğmesine basma düğmesi de denir.

düğme görüntüsü

Seçenek düğmesi

ActiveX seçenek düğmesi denetimi örneği

Sınırlı sayıdaki iki taraflı açık seçenekler arasından birini seçmeye izin verir; genelde bir grup kutusu veya çerçeve içinde bulunur. Seçenek düğmesi, üç durumdan birinde olabilir: seçili (açık), işareti kaldırılmış (kapalı) ya da açık veya kapalı durumlarının birleşimi anlamına gelen (çoklu seçimde olduğu gibi) karışık. Seçenek düğmesine radyo düğmesi de denir.

düğme görüntüsü

Liste kutusu

ActiveX liste kutusu denetimi örneği

Kullanıcının aralarından seçim yapabileceği bir veya birden çok metin öğesinin listesini görüntüler. Sayı veya içerik olarak değişebilecek fazla sayıda seçeneği görüntülemek için bir liste kutusu kullanın. Üç tür liste kutusu vardır:

 • Tek seçimli liste kutusu, tek bir seçeneği etkinleştirir. Bu durumda, liste kutusu, fazla sayıdaki öğeyi daha etkin bir şekilde işleyebilmesi dışında bir grup seçenek düğmesine benzer.

 • Çok seçimli liste kutusu bir veya bağlantılı (ardışık) seçimleri etkinleştirir.

 • Genişletilmiş seçim liste kutusu; bir seçeneği, ardışık seçimleri ve ardışık olmayan (veya ayrı) seçimleri etkinleştirir.

düğme görüntüsü

Birleşik giriş kutusu

ActiveX birleşik giriş kutusu denetimi örneği

Açılan liste kutusu oluşturmak için metin kutusuyla liste kutusunu birleştirir. Birleşik giriş kutusu liste kutusundan daha küçüktür, ancak liste öğelerini görüntülemek için kullanıcının aşağı oka tıklamasını gerektirir. Kullanıcının bir değer girmesine veya listeden bir öğe seçmesine olanak tanımak için birleşik giriş kutusunu kullanın. Denetim, metin kutusunda geçerli değeri görüntüler; bu değerin nasıl girildiği önemli değildir.

düğme görüntüsü

İki durumlu düğme

ActiveX iki durumlu düğme denetimi örneği

Evet/Hayır gibi bir durumu ya da Açık/Kapalı gibi bir durumu gösterir. Düğmeye tıklandığında etkin ve devre dışı durumları arasında değişir.

düğme görüntüsü

Değer değiştirme düğmesi

ActiveX değer değiştirme düğmesi denetimi örneği

Sayı artışı, saat veya tarih gibi bir değeri artırır veya azaltır. Değeri artırmak için yukarı oka tıklayın; değeri azaltmak için aşağı oka tıklayın. Genellikle, kullanıcı metin değerini ilişkili bir hücreye veya metin kutusuna da yazabilir.

düğme görüntüsü

Kaydırma çubuğu

ActiveX kaydırma çubuğu denetimi örneği

Kaydırma oklarına tıkladığınızda veya kaydırma kutusunu sürüklediğinizde bir değer aralığı boyunca kayar. Bunun yanı sıra, kaydırma kutusu ile iki kaydırma okundan birinin arasındaki alana tıklayarak bir değer bölmesi (önceden ayarlanmış bir aralık) boyunca ilerleyebilirsiniz. Genellikle, kullanıcı metin değerini doğrudan ilişkili bir hücreye veya metin kutusuna da yazabilir.

düğme görüntüsü

Etiket

ActiveX etiket denetimi örneği

Bir hücre veya metin kutusunun amacını tanımlar, açıklayıcı metin (başlıklar, resim yazıları, resimler gibi) görüntüler ya da kısa yönergeler sağlar.

düğme görüntüsü

Resim

ActiveX resim denetimi örneği

Bir bit eşlem, JPEGveya GIF gibi bir resmi ekler.

Çerçeve denetimi

ActiveX grup kutusu denetimi örneği

İlişkili denetimleri bir dikdörtgen içinde tek bir görsel birimde gruplandırır. Genelde seçenek düğmeleri, onay kutuları veya yakın ilişkili içerikler, çerçeve denetimi içinde gruplandırılır.

Not: Çerçeve ActiveX denetimi Ekle komutunun ActiveX Denetimlerbölümünde kullanılamaz. Ancak bu denetimi Diğer Denetimler iletişim kutusundan Microsoft Forms 2.0 Frame'i seçerek ekleyebilirsiniz.

düğme görüntüsü

Diğer Denetimler

Calendar Control 12.0 ve Windows Media Player gibi özel bir forma eklemek üzere bilgisayarınızda bulunan ActiveX denetimlerinin listesini görüntüler. Bu iletişim kutusuna özel bir denetim de kaydedebilirsiniz.

Çizim Aracı nesneleri

Şekil Örnekleri Formnize SmartArt grafikleri, Şekiller, WordArt ve metin kutuları da eklemek istiyor olabilirsiniz. Hatta daha karmaşık şekiller oluşturmak için bu nesnelerin boyutunu değiştirebilir, döndürebilir, çevirebilir ve birleştirebilirsiniz. Metni doğrudan bir Şekil veya metin kutusu nesnesine yazdığınızda, metin nesnenin bir parçası olur (metni döndürdüğünüzde veya çevirdiğinizde, metin de beraberinde döndürülür veya çevrilir). ActiveX denetimlerinden farklı olarak nesnedeki sözcüklere ve karakterlere ayrı ayrı metin boyutu veya yazı tipi stili gibi farklı öznitelik atayabilirsiniz. Ayrıca bu nesnelere makrolar atayabilir ve köprüler de ekleyebilirsiniz. Bir Şekil veya metin kutusu nesnesindeki metni bir çalışma sayfası hücresine bağlayabilir ve bu nesnelerde dinamik olarak güncelleştirilmiş değerleri görüntüleyebilirsiniz.

Çalışma sayfası form denetimleri ve nesneleri ile çalışma

Bir çalışma sayfasına form ve ActiveX ekledikten sonra, iyi tasarlanmış, kullanıcı dostu form oluşturmak için, genelde değişik yöntemlerle denetimlerin ince ayarını yapmak ve bunları yeniden düzenlemek istersiniz. Ortak görevler şunlardır:

 • Siz denetimlerle çalışırken kılavuz çizgilerinin görünümünü denetleme ve son çalışma sayfası formunda kılavuz çizgilerinin kullanıcı için görüntülenip görüntülenmeyeceğine karar verme.

 • Özellikleri belirtebileceğiniz veya ek ayarlamalar yapabileceğiniz denetimleri seçme veya işaretini kaldırma.

 • Bir resim yazısı veya etiket gibi denetim içindeki metni düzenleme.

 • Çalışma sayfası formunun yerleşimini düzenlemek için denetimleri gruplandırma, kopyalama, taşıma ve hizalama.

 • İstediğiniz görünümü elde etmek için denetimleri yeniden boyutlandırma ve biçimlendirme.

 • Denetimi bir hücreyle birlikte yerleştirme ve boyutlandırma.

 • Denetimleri ve bağlı hücreleri belirli veri koruma gereksinimlerinize göre koruma.

 • Çalışma sayfası formu yazdırılırken denetimlerin de yazdırılmasını etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

 • Kullanılmayan denetimleri silme.

Arka planda kılavuz çizgisi olan veya olmayan bir çalışma sayfası formu tasarlayabilirsiniz. Örneğin, kılavuz çizgilerini kapatmak ve sonra tüm hücreleri aynı renk ve desende biçimlendirmek isteyebilirsiniz. Kılavuz çizgilerini gizlemek veya göstermek için, Görünüm sekmesinin Göster/Gizle grubunda Kılavuz Çizgileri onay kutusunu temizleyin veya seçin.

Çalışma sayfanızdaki denetim türünü belirleme

Benzersiz biçimde düzenleyebileceğiniz üç farklı denetim ve nesne türü bulunduğundan, yalnızca bakarak denetimin türünü kesin olarak bilemeyebilirsiniz. Denetimin türünü belirlemek için (Form veya ActiveX), denetimi seçin veya sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünü görüntüleyin:

 • Kısayol menüsünde Özellikler komutu varsa, denetim bir ActiveX denetimidir ve siz tasarım modundasınızdır.

 • Kısayol menüsünde Makro Ata komutu varsa, denetim bir Form denetimidir.

  İpucu: Grup kutusu Form denetimine uygun kısayol menüsünü görüntülemek için, grup kutusunun iç yerine çevreyi seçmeye emin olun.

 • Kısayol menüsünde Metin Düzenle komutu varsa, nesne bir Çizim nesnesidir.

VBA Kullanıcı Formları

En yüksek düzeyde esneklik için, genellikle bir veya daha fazla kullanıcı denetimi içeren özel iletişim kutuları olan kullanıcı ActiveX oluşturabilirsiniz. Kullanıcı Formlarını, Visual Basic Düzenleyicisi'nde oluşturduğunuz VBA kodundan kullanılabilir duruma getirirsiniz. Kullanıcı formu oluşturmanın üst düzey adımları şunlardır:

 1. Çalışma kitabınızın VBAProject'i içine bir kullanıcı formu ekleyin. Çalışma kitabının VBAProject'ine erişmek için önce Visual Basic Düzenleyicisi'ni görüntüleyerek (ALT+F11 tuşlarına basın) ve ardından Ekle menüsünde Kullanıcı Formu'ne tıklarsınız.

 2. UserForm'u görüntülemek için bir yordam yazın.

 3. ActiveX denetimleri ekleyin.

 4. ActiveX denetimlerinin özelliklerini değiştirin.

 5. ActiveX denetimleri için olay işleyicisi yordamlar yazın.

Kullanıcı formlarını kullanarak, gelişmiş form işlevinden de faydalanabilirsiniz. Örneğin, alfabenin her harfi için programlama yoluyla ayrı bir seçenek düğmesi ekleyebilir veya çok sayıda tarih ve sayı içeren bir listedeki her öğe için bir onay kutusu ekleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı formu oluşturmadan önce, Excel'deki gereksinimlerinize uyabilecek yerleşik iletişim kutularını kullanmayı düşünün. Bu yerleşik iletişim kutularına; VBA InputBox ve MsgBox işlevleri, Excel InputBox yöntemi, GetOpenFilename yöntemi, GetSaveAsFilename yöntemi ve tüm yerleşik Excel iletişim kutularını içeren Application nesnesinin Dialogs nesnesi dahildir.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Office Excel Geliştirici Merkezi'ni inceleyin.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×