Şeklin veya metin kutusunun dolgusu değiştirerek veya şekle gölge, parlama, yansıma, yumuşak kenar, eğim ve üç boyutlu (3-D) döndürme gibi efektler ekleyerek şeklin veya metin kutusunun görünümlerini değiştirebilirsiniz.

Dolgu, bir şeklin içinin içine uygulanmış renk, desen, doku, resim veya gradyandır. Gradyan, çoğunlukla bir renkten başka bir renge veya bir gölgeden aynı rengin başka bir gölgesine kadar olan renklerin ve tonların aşamalı ilerlemesidir.

Düz dolgu ve gradyan dolgu şekilli SmartArt grafiği

Şeklin dolgu renginin değiştirilmesi, yalnızca şeklin içini veya önüne etkiler. Şekle gölge gibi bir efekt ekler ve bu efekt için farklı bir renk eklemek gerekirse, dolgu renginden ayrı olarak gölgenin rengini değiştirebilirsiniz.

3-D efekti şekle derinlik ekler. Şeklinize 3-D efektlerinin yerleşik bir bileşimini ekleyebilir veya tek tek efektler abilirsiniz. Şu programlarda şeklinize tek tek efektlerin bileşimlerini abilirsiniz: Excel, Outlook, Word ve PowerPoint.

Dolgu veya efekt ekleme

Dolgu veya efekt eklemek için şeklinize tıklayın, Biçim'e tıklayın, Şekil Dolgusu veya Şekil Efektleri'nin yanındaki oka tıklayın ve renk, gradyan, doku veya efekt seçin.

 1. Doldurmak istediğiniz şekle tıklayın. Birden fazla şekle aynı dolguyu eklemek için, ilk şekle tıklayın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekillere tıklayın.

 2. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nun yanındaki oka tıklayın.

  Şekil Dolgusu renk seçenekleri menüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için, istediğiniz renge tıklayın.

  • Renk yok öğesini seçmek için Dolgu Yok 'a tıklayın.

  • Tema renklerinden biri olmayan bir rengi kullanmak için, Tüm Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Sonradan belge temasını değiştirecek olursanız, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmiyor.

  • Şeklin saydamlığını ayarlamak için, Diğer Dolgu Renkleri'ne tıklayın. Renkler iletişim kutusunun en altında, Saydamlık kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için Resim'e tıklayın, kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü bulun, resim dosyasına tıklayın ve sonra da Ekle'ye tıklayın.

  • Dolgu gradyanı eklemek veya gradyanı değiştirmek için, Gradyanüzerine gelin ve istediğiniz gradyan çeşitlemi'ne tıklayın. Gradyanı özelleştirmek için, Diğer Gradyanlar'atıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku üzerine gelinve istediğiniz dokuya tıklayın. Dokuyu özelleştirmek için Diğer Dokular'atıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın başı

Dolgu veya efekt ekleme hakkında daha fazla bilgi için, açılan listeden bir öğe seçin:

 1. Desen dolgusu eklemek istediğiniz şekle sağ tıklayın ve Şekil Biçimlendir'i seçin.

 2. Şekil Biçimlendir bölmesinde Dolgu'ya tıklayın ve sonrada Desen Dolgusu'ne tıklayın.

  Şekil Biçimlendir bölmesinde Desen Dolgusu seçme

 3. Bir desen seçin ve örüntü varsa Ön plan ve Arka Plan'ın yanındaki oklara tıklayınve bir renk bileşimi seçin.

Sayfanın başı

Metin kutularınıza ve şekillerinize eğimli kenarlar veya yansımalar gibi çeşitli efektler ebilirsiniz.

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekle tıklayın. Aynı efekti birden çok şekle eklemek için, ilk şekle tıklayın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekillere tıklayın.

 2. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'ne tıklayınve listeden bir seçenek belirtin.

  Şekil Efektleri menüsü

  • Efektlerin yerleşik birleşimini eklemek veya değiştirmek için Önayar'ın üzerine gelin ve ardından istediğiniz efekti tıklatın.

   Yerleşik efekti özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Gölge eklemek veya gölgeyi değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gölgeye tıklayın.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Yansıma eklemek veya yansımayı değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma çeşitlemesine tıklayın.

   Yansımayı özelleştirmek için Yansıma Seçenekleri'netıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Parlama eklemek veya parlamayı değiştirmek için, Parlama'nın üzerine gelin ve istediğiniz parlama çeşitlemesine tıklayın.

   Parlamayı özelleştirmek için Parlama Seçenekleri'netıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Yumuşak kenar eklemek veya değiştirmek için Yumuşak Kenarlar öğesininüzerine gelin ve ardından istediğiniz kenar boyutuna ve rengine tıklayın.

   Yumuşak kenarları özelleştirmek için Yumuşak Kenar Seçenekleri'netıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir kenar eklemek veya kenarı değiştirmek için, Eğim'in üzerine gelin ve sonra istediğiniz eğime tıklayın.

   Eğimi özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • 3-B döndürme eklemek veya döndürmeyi değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz döndürmeye tıklayın.

   Döndürmeyi özelleştirmek için, 3-B Döndürme Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

   Notlar: 

   • Birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki 2. adımı yinelayın.

   • Şekle eğim gibi bir 3-D efekti ekler ve ardından yumuşak kenar eklersanız, 3-D efekti öncelikli olduğundan şekilde hiçbir görsel değişiklik olmaz. Bununla birlikte, 3-D efektini silersanız yumuşak kenar efekti görünür.

Sayfanın başı

 1. Dolguyu silmek istediğiniz şekle tıklayın. Aynı dolguyu birden çok şekilden silmek için, ilk şekle tıklayın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekillere tıklayın.

 2. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nın yanındaki oka tıklayın vesonra da Dolgu Yok'a tıklayın.

  Dolgu Yok'ı seçme

Sayfanın başı

 1. Efekti silmek istediğiniz şekle tıklayın. Aynı efekti birden çok şekilden silmek için, ilk şekle tıklayın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekillere tıklayın.

 2. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'netıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın.

  Şekil Efektleri menüsü

  • Şekilden efekt yerleşik bir bileşimini silmek için, Önayar 'ın üzerine gelinve İlkAyar Yok'a tıklayın.

   Not:  Önayar Yok'atıklarken, şeklinize uygulanmış olan gölge efektlerini kaldırmazsiniz. Şekildeki gölgeleri kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

  • Gölgeyi silmek için Gölge'nin üzerine gelin veGölge Yok öğesini tıklatın.

  • Yansımayı silmek için, Yansıma üzerine gelin veYansıma Yok 'a tıklayın.

  • Bir parlamayı silmek için Parlama üzerine gelin veParlama Yok öğesini tıklatın.

  • Yumuşak kenarları silmek için Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin veYumuşak Kenar Yok'a tıklayın.

  • Bir kenarı silmek için Eğim öğesinin üzerine gelin veEğim Yok öğesini tıklatın.

  • 3B döndürmeyi silmek için, 3BDöndürme üzerine gelin ve Döndürme Yok'a tıklayın.

Not: Birden çok tek efekt eklediysanız, tüm efektleri silmek için yukarıdaki 2. adımı yinelayın.

Sayfanın başı

Ayrıca bkz.

Şekil dolgusu ekleme veya değiştirme

 1. Dolgu eklemek istediğiniz şekle tıklayın.

  Birden fazla şekle aynı dolguyu eklemek için, ilk şekle tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekillere tıklayın.

 2. Çizim Araçları 'nınaltında yer alan Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nın yanındaki oka tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerinigörmüyorsanız, şekli seçtiğinizden emin olun. Biçim sekmesini açmak için şekli çift tıklatmanız gerekebilir.

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için, istediğiniz renge tıklayın veya renk yok öğesini seçmek için Dolgu Yok'a tıklayın.

   Sayfa düzeninde yer alan bir rengi tema renkleri için, Tüm Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

   İpucu: Ayrıca, Diğer Dolgu Renkleri'ne tıklayarak şeklin saydamlığını da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun en altında, Saydamlık kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için Resim'e tıklayın, kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü bulun, resim dosyasına tıklayın ve sonra da Ekle'ye tıklayın.

  • Dolgu gradyanı eklemek veya gradyanı değiştirmek için, Gradyanüzerine gelin ve istediğiniz gradyan çeşitlemi'ne tıklayın.

   Gradyanı özelleştirmek için, Diğer Gradyanlar'atıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku üzerine gelinve istediğiniz dokuya tıklayın.

   Dokuyu özelleştirmek için Diğer Dokular'atıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın başı

Dolgu veya efekt ekleme hakkında daha fazla bilgi için, açılan listeden bir öğe seçin.

 1. Desen dolgusu eklemek istediğiniz şekle sağ tıklayın ve Şekil Biçimlendir'i seçin.

 2. Şekil Biçimlendir iletişim kutusunda Dolgu sekmesine tıklayın.

 3. Dolgu bölmesinde Desendolgusu'ni seçin ve ardından desen dolgusu için bir desen, ön plan rengi ve arka plan rengi seçin.

Sayfanın başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekle tıklayın.

  Aynı efekti birden çok şekle eklemek için, ilk şekle tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekillere tıklayın.

 2. Çizim Araçları 'nınaltında yer alan Biçimsekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'ne tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerinigörmüyorsanız, şekli seçtiğinizden emin olun. Biçim sekmesini açmak için şekli çift tıklatmanız gerekebilir.

  • Efektlerin yerleşik birleşimini eklemek veya değiştirmek için Önayar'ın üzerine gelin ve ardından istediğiniz efekti tıklatın.

   Yerleşik efekti özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Gölge eklemek veya gölgeyi değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gölgeye tıklayın.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Yansıma eklemek veya yansımayı değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma çeşitlemesine tıklayın.

   Yansımayı özelleştirmek için Yansıma Seçenekleri'netıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Parlama eklemek veya parlamayı değiştirmek için, Parlama'nın üzerine gelin ve istediğiniz parlama çeşitlemesine tıklayın.

   Parlamayı özelleştirmek için Parlama Seçenekleri'netıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Yumuşak kenar eklemek veya değiştirmek için Yumuşak Kenarlar öğesininüzerine gelin ve ardından istediğiniz kenar boyutuna ve rengine tıklayın.

   Yumuşak kenarları özelleştirmek için Yumuşak Kenar Seçenekleri'netıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir kenar eklemek veya kenarı değiştirmek için, Eğim'in üzerine gelin ve sonra istediğiniz eğime tıklayın.

   Eğimi özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • 3-B döndürme eklemek veya döndürmeyi değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz döndürmeye tıklayın.

   Döndürmeyi özelleştirmek için, 3-B Döndürme Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

   Notlar: 

   • Birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki 2. adımı yinelayın.

   • Şekle eğim gibi bir 3-D efekti ekler ve ardından yumuşak kenar eklersanız, 3-D efekti öncelikli olduğundan şekilde hiçbir görsel değişiklik olmaz. Bununla birlikte, 3-D efektini silersanız yumuşak kenar efekti görünür.

Sayfanın başı

 1. Dolguyu silmek istediğiniz şekle tıklayın.

  Birden fazla şekilden aynı dolguyu silmek için, ilk şekle tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekillere tıklayın.

 2. Çizim Araçları 'nınaltında yer alan Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nın yanındaki oka tıklayın ve sonra da Dolgu Yok'a tıklayın.

  Şekil Stilleri grubu

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerinigörmüyorsanız, şekli seçtiğinizden emin olun. Biçim sekmesini açmak için şekli çift tıklatmanız gerekebilir.

Sayfanın başı

 1. Efekti silmek istediğiniz şekle tıklayın.

  Aynı efekti birden çok şekilden silmek için, ilk şekle tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekillere tıklayın.

 2. Çizim Araçları 'nınaltında yer alan Biçimsekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'ne tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  Şekil Stilleri grubu

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerinigörmüyorsanız, şekli seçtiğinizden emin olun. Biçim sekmesini açmak için şekli çift tıklatmanız gerekebilir.

  • Şekilden efekt yerleşik bir bileşimini silmek için, Önayar 'ın üzerine gelinve İlkAyar Yok'a tıklayın.

   Not:  Önayar Yok'atıklarken, şeklinize uygulanmış olan gölge efektlerini kaldırmazsiniz. Şekildeki gölgeleri kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

  • Şekilden gölge silmek için Gölge'nin üzerine gelin veGölge Yok öğesini tıklatın.

  • Şekilden bir yansımayı silmek için, Yansıma üzerine gelin veYansıma Yok 'a tıklayın.

  • Şekilden bir parlamayı silmek için Parlama üzerine gelin veParlama Yok öğesini tıklatın.

  • Şekilden yumuşak kenarları silmek için Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelinve Yumuşak Kenar Yok'a tıklayın.

  • Şekilden bir kenar silmek için, Eğim'in üzerine gelin veEğim Yok öğesini tıklatın.

  • Şekilden 3B döndürmeyi silmek için, 3BDöndürme üzerine gelin ve Döndürme Yok'a tıklayın.

Not: Birden çok tek efekt eklediysanız, tüm efektleri silmek için yukarıdaki 2. adımı yinelayın.

Sayfanın başı

Dolgu ekleme veya değiştirme

Açılan Microsoft Office bir uygulama seçin.

 1. Dolgu eklemek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Birden fazla şekil veya metin kutusuna aynı dolguyu eklemek için, birinciye tıklayın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken diğer şekillere de tıklayın.

 2. Çizim Araçları 'nınaltında yer alan Biçimsekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'ne tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için, istediğiniz renge tıklayın veya renk yok öğesini seçmek için Dolgu Yok'a tıklayın.

   Sayfa düzeninde yer alan bir rengi tema renkleri için, Tüm Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

   Ayrıca, Diğer Dolgu Renkleri'ne tıklayarak dolgu saydamlığını ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun en altında, Saydamlık kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için, Resim'etıklayın, kullanmak istediğiniz resmi bulup tıklayın ve sonra da Ekle'ye tıklayın.

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek gradyan, Gradyan öğesinin üzerine gelin ve istediğiniz gradyan çeşitlemi'ne tıklayın.

   Gradyanı özelleştirmek için, Diğer Gradyanlar'atıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku üzerine gelinve istediğiniz dokuya tıklayın.

   Dokuyu özelleştirmek için Diğer Dokular'atıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Not: Desen dolguları Excel 2007'de kullanılamaz, ancak aynı etkiyi elde etmek için bu eklentiyi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Excel 2007 grafiğine veya şekline desen dolguları ekleme.

Sayfanın başı

 1. Dolgu eklemek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Birden fazla şekil veya metin kutusuna aynı dolguyu eklemek için, birinciye tıklayın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken diğer şekillere de tıklayın.

 2. Çizim Araçları veya Metin Kutusu Araçları'nınaltında yer alan Biçim sekmesinin Şekil Stilleri veya Metin Kutusu Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'ne tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  Metin Kutusu Araçları, Biçim sekmesi

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için, istediğiniz renge tıklayın veya renk yok öğesini seçmek için Dolgu Yok'a tıklayın.

   Sayfa düzeninde yer alan bir rengi tema renkleri için, Tüm Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

   Daha Fazla Dolgu Rengi 'ne tıklayarak saydamlığı da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun en altında, Saydamlık kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için Resim'e tıklayın, kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü bulun, resim dosyasına tıklayın ve sonra da Ekle'ye tıklayın.

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek gradyan, Gradyan öğesinin üzerine gelin ve istediğiniz gradyan çeşitlemi'ne tıklayın.

   Gradyanı özelleştirmek için, Diğer Gradyanlar'atıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku üzerine gelinve istediğiniz dokuya tıklayın.

   Dokuyu özelleştirmek için Diğer Dokular'atıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir düzeni eklemek veya değiştirmek için Desen'etıklayın ve ardından istediğiniz seçeneklere tıklayın.

Sayfanın başı

 1. Dolgu eklemek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Birden fazla şekil veya metin kutusuna aynı dolguyu eklemek için, birinciye tıklayın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken diğer şekillere de tıklayın.

 2. Çizim Araçları 'nınaltında yer alan Biçimsekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'ne tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için, istediğiniz renge tıklayın veya renk yok öğesini seçmek için Dolgu Yok'a tıklayın.

   Sayfa düzeninde yer alan bir rengi tema renkleri için, Tüm Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

   Ayrıca, Diğer Dolgu Renkleri'ne tıklayarak dolgu saydamlığını ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun en altında, Saydamlık kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için, Resim'etıklayın, kullanmak istediğiniz resmi bulup tıklayın ve sonra da Ekle'ye tıklayın.

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek gradyan, Gradyan öğesinin üzerine gelin ve istediğiniz gradyan çeşitlemi'ne tıklayın.

   Gradyanı özelleştirmek için, Diğer Gradyanlar'atıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku üzerine gelinve istediğiniz dokuya tıklayın.

   Dokuyu özelleştirmek için Diğer Dokular'atıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Not: Desen dolguları bu şablonda PowerPoint. Bununla birlikte, şekillere dolgu abilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. PowerPoint 2007'de Desen Dolguları Yok.

Sayfanın başı

 1. Dolgu eklemek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Birden fazla şekil veya metin kutusuna aynı dolguyu eklemek için, birinciye tıklayın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken diğer şekillere de tıklayın.

 2. Çizim Araçları veyaMetin Kutusu Araçları'nınaltında yer alan Biçim sekmesinin Şekil Stilleri veya Metin Kutusu Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'ne tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  Metin Kutusu Araçları, Biçim sekmesi

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için, istediğiniz renge tıklayın veya renk yok öğesini seçmek için Dolgu Yok'a tıklayın.

   Sayfa düzeninde yer alan bir rengi tema renkleri için, Tüm Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

   Daha Fazla Dolgu Rengi 'ne tıklayarak saydamlığı da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun en altında, Saydamlık kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için Resim'e tıklayın, kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü bulun, resim dosyasına tıklayın ve sonra da Ekle'ye tıklayın.

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek gradyan, Gradyan öğesinin üzerine gelin ve istediğiniz gradyan çeşitlemi'ne tıklayın.

   Gradyanı özelleştirmek için, Diğer Gradyanlar'atıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku üzerine gelinve istediğiniz dokuya tıklayın.

   Dokuyu özelleştirmek için Diğer Dokular'atıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir düzeni eklemek veya değiştirmek için Desen'etıklayın ve ardından istediğiniz seçeneklere tıklayın.

Sayfanın başı

Efekt ekleme veya değiştirme

Açılan Microsoft Office bir uygulama seçin.

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Aynı efekti birden çok şekil veya metin kutusuna eklemek için, birinciye tıklayın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken diğer şekillere de tıklayın.

 2. Çizim Araçları 'nınaltında yer alan Biçimsekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'ne tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Efektlerin yerleşik birleşimini eklemek veya değiştirmek için Önayar'ın üzerine gelin ve ardından istediğiniz efekti tıklatın.

   Yerleşik efekti özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Gölge eklemek veya gölgeyi değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gölgeye tıklayın.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Yansıma eklemek veya yansımayı değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma çeşitlemesine tıklayın.

  • Parlama eklemek veya parlamayı değiştirmek için, Parlama'nın üzerine gelin ve istediğiniz parlama çeşitlemesine tıklayın.

   Parlama renklerini özelleştirmek için, Tüm Parlak Renkler'i tıklatın, ardından istediğiniz rengi seçin. tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Tüm Renkler'i tıklatın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Yumuşak kenar eklemek veya yumuşak kenarı değiştirmek için, Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin, ardından istediğiniz kenar boyutuna tıklayın.

  • Bir kenar eklemek veya kenarı değiştirmek için, Eğim'in üzerine gelin ve sonra istediğiniz eğime tıklayın.

   Eğimi özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • 3-B döndürme eklemek veya döndürmeyi değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz döndürmeye tıklayın.

   Döndürmeyi özelleştirmek için, 3-B Döndürme Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

   Notlar: 

   • Birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki 2. adımı yinelayın.

   • Eğim veya 3B döndürme gibi bir 3-B efekti ekler ve ardından yumuşak kenar eklersanız, 3-D efekti öncelikli olduğundan şekilde veya metin kutusunda hiçbir değişiklik olmaz. Bununla birlikte, 3-D efektini silersanız yumuşak kenar efekti görünür.

Sayfanın başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Aynı efekti birden çok şekil veya metin kutusuna eklemek için, birinciye tıklayın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken diğer şekillere de tıklayın.

 2. Çizim Araçları veyaMetin Kutusu Araçları'nınaltında yer alan Biçim sekmesinin Şekil Stilleri veya Metin Kutusu Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'ne tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  Metin Kutusu Araçları, Biçim sekmesi

  • Gölge eklemek veya gölgeyi değiştirmek için, Gölge Efektleri grubunda Gölge Efektleri 'netıklayın ve istediğiniz gölgeyi seçin.

   Gölge rengini özelleştirmek için, Gölge Rengi öğesinin üzerinegelin ve istediğiniz renge tıklayın.

   Dosyanın içinde yer alan bir rengi değiştirmek için tema renkleri Tüm Gölge Renkleri 'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • 3-B efekti eklemek veya değiştirmek için, 3-B Efektleri grubunda 3-BEfektleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Aynı efekti birden çok şekil veya metin kutusuna eklemek için, birinciye tıklayın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken diğer şekillere de tıklayın.

 2. Çizim Araçları 'nınaltında yer alan Biçimsekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'ne tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Efektlerin yerleşik birleşimini eklemek veya değiştirmek için Önayar'ın üzerine gelin ve ardından istediğiniz efekti tıklatın.

   Yerleşik efekti özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Gölge eklemek veya gölgeyi değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gölgeye tıklayın.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Yansıma eklemek veya yansımayı değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma çeşitlemesine tıklayın.

  • Parlama eklemek veya parlamayı değiştirmek için, Parlama'nın üzerine gelin ve istediğiniz parlama çeşitlemesine tıklayın.

   Parlama renklerini özelleştirmek için, Tüm Parlak Renkler'i tıklatın, ardından istediğiniz rengi seçin. tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Tüm Renkler'i tıklatın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Yumuşak kenar eklemek veya yumuşak kenarı değiştirmek için, Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin, ardından istediğiniz kenar boyutuna tıklayın.

  • Bir kenar eklemek veya kenarı değiştirmek için, Eğim'in üzerine gelin ve sonra istediğiniz eğime tıklayın.

   Eğimi özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • 3-B döndürme eklemek veya döndürmeyi değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz döndürmeye tıklayın.

   Döndürmeyi özelleştirmek için, 3-B Döndürme Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

   Notlar: 

   • Birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki 2. adımı yinelayın.

   • Eğim veya 3B döndürme gibi bir 3-B efekti ekler ve ardından yumuşak kenar eklersanız, 3-D efekti öncelikli olduğundan şekilde veya metin kutusunda hiçbir değişiklik olmaz. Bununla birlikte, 3-D efektini silersanız yumuşak kenar efekti görünür.

Sayfanın başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Aynı efekti birden çok şekil veya metin kutusuna eklemek için, birinciye tıklayın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken diğer şekillere de tıklayın.

 2. Çizim Araçları veyaMetin Kutusu Araçları'nınaltında yer alan Biçim sekmesinin Şekil Stilleri veya Metin Kutusu Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'ne tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  Metin Kutusu Araçları, Biçim sekmesi

  • Gölge eklemek veya gölgeyi değiştirmek için, Gölge Efektleri grubunda Gölge Efektleri 'netıklayın ve istediğiniz gölgeyi seçin.

   Gölge rengini özelleştirmek için, Gölge Rengi öğesinin üzerinegelin ve istediğiniz renge tıklayın.

   Dosyanın içinde yer alan bir rengi değiştirmek için tema renkleri Tüm Gölge Renkleri 'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • 3-B efekti eklemek veya değiştirmek için, 3-B Efektleri grubunda 3-BEfektleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın başı

Dolgu silme

Açılan Microsoft Office bir uygulama seçin.

 1. Dolguyu silmek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Birden çok şekilden veya metin kutularından aynı dolguyu silmek için, birinciye tıklayın ve ardından ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarken diğer şekillere tıklayın.

 2. Çizim Araçları 'nınaltında yer alan Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'ne tıklayın vesonra da Dolgu Yok'a tıklayın.

  Şekil Stilleri grubu görüntüsü

Sayfanın başı

 1. Dolguyu silmek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Birden çok şekilden veya metin kutularından aynı dolguyu silmek için, birinciye tıklayın ve ardından ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarken diğer şekillere tıklayın.

 2. Çizim Araçları veya Metin Kutusu Araçları'nınaltında yer alan Biçim sekmesinin Şekil Stilleri veya Metin Kutusu Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'ne tıklayın ve sonra da Dolgu Yok'a tıklayın.

  Metin Kutusu Stilleri grubu

Sayfanın başı

 1. Dolguyu silmek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Birden çok şekilden veya metin kutularından aynı dolguyu silmek için, birinciye tıklayın ve ardından ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarken diğer şekillere tıklayın.

 2. Çizim Araçları 'nınaltında yer alan Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'ne tıklayın vesonra da Dolgu Yok'a tıklayın.

  Şekil Stilleri grubu görüntüsü

Sayfanın başı

 1. Dolguyu silmek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Birden çok şekilden veya metin kutularından aynı dolguyu silmek için, birinciye tıklayın ve ardından ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarken diğer şekillere tıklayın.

 2. Çizim Araçları veya Metin Kutusu Araçları'nınaltında yer alan Biçim sekmesinin Şekil Stilleri veya Metin Kutusu Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'ne tıklayın ve sonra da Dolgu Yok'a tıklayın.

  Metin Kutusu Stilleri grubu

Sayfanın başı

Efekti silme

Açılan Microsoft Office bir uygulama seçin.

 1. Efekti silmek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Aynı efekti birden çok şekilden veya metin kutularından silmek için, birinciye tıklayın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken diğer şekillere tıklayın.

 2. Çizim Araçları 'nınaltında yer alan Biçimsekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'ne tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  Şekil Stilleri grubu görüntüsü

  • Yerleşik efekt birleşimini silmek için, Önayar 'ın üzerine gelin veÖnayar Yok'a tıklayın.

  • Gölgeyi silmek için Gölge'nin üzerine gelin veGölge Yok öğesini tıklatın.

  • Yansımayı silmek için, Yansıma üzerine gelin veYansıma Yok 'a tıklayın.

  • Bir parlamayı silmek için Parlama üzerine gelin veParlama Yok öğesini tıklatın.

  • Yumuşak kenarları silmek için Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin veYumuşak Kenar Yok'a tıklayın.

  • Bir kenarı silmek için Eğim öğesinin üzerine gelin veEğim Yok öğesini tıklatın.

  • 3B döndürmeyi silmek için, 3BDöndürme üzerine gelin ve Döndürme Yok'a tıklayın.

Birden çok efektleri tek tek silmek için yukarıdaki 2. adımı yinelayın.

Sayfanın başı

 1. Efekti silmek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Aynı efekti birden çok şekilden veya metin kutularından silmek için, birinciye tıklayın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken diğer şekillere tıklayın.

 2. Çizim Araçları veya Metin Kutusu Araçları'nınaltında, Biçim sekmesinde, aşağıdan birini yapın:

  Metin Kutusu Araçları, Biçim sekmesi, Efektler düğmeleri

  • Gölgeyi silmek için, Gölge Efektleri grubunda Gölge Efektleri 'ne tıklayın vesonra da Gölge Efekti Yok'a tıklayın.

  • Bir 3-B efektini silmek için, 3-B Efektleri grubunda 3-BEfektleri 'ne ve ardından 3-B Efekti Yok'a tıklayın.

Not: Çizim Araçları , Metin KutusuAraçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekle veya metin kutusuna tıklamış olun.

Sayfanın başı

 1. Efekti silmek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Aynı efekti birden çok şekilden veya metin kutularından silmek için, birinciye tıklayın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken diğer şekillere tıklayın.

 2. Çizim Araçları 'nınaltında yer alan Biçimsekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'ne tıklayın ve sonra da aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

  Şekil Stilleri grubu görüntüsü

  • Yerleşik efekt birleşimini silmek için, Önayar 'ın üzerine gelin veÖnayar Yok'a tıklayın.

  • Gölgeyi silmek için Gölge'nin üzerine gelin veGölge Yok öğesini tıklatın.

  • Yansımayı silmek için, Yansıma üzerine gelin veYansıma Yok 'a tıklayın.

  • Bir parlamayı silmek için Parlama üzerine gelin veParlama Yok öğesini tıklatın.

  • Yumuşak kenarları silmek için Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin veYumuşak Kenar Yok'a tıklayın.

  • Bir kenarı silmek için Eğim öğesinin üzerine gelin veEğim Yok öğesini tıklatın.

  • 3B döndürmeyi silmek için, 3BDöndürme üzerine gelin ve Döndürme Yok'a tıklayın.

Birden çok efektleri tek tek silmek için yukarıdaki 2. adımı yinelayın.

Sayfanın başı

 1. Efekti silmek istediğiniz şekle veya metin kutusuna tıklayın.

  Aynı efekti birden çok şekilden veya metin kutularından silmek için, birinciye tıklayın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken diğer şekillere tıklayın.

 2. Çizim Araçları veya Metin Kutusu Araçları'nınaltında, Biçim sekmesinde, aşağıdan birini yapın:

  Metin Kutusu Araçları, Biçim sekmesi, Efektler düğmeleri

  • Gölgeyi silmek için, Gölge Efektleri grubunda Gölge Efektleri 'ne tıklayın vesonra da Gölge Efekti Yok'a tıklayın.

  • Bir 3-B efektini silmek için, 3-B Efektleri grubunda 3-BEfektleri 'ne ve ardından 3-B Efekti Yok'a tıklayın.

Not: Çizim Araçları , Metin KutusuAraçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekle veya metin kutusuna tıklamış olun.

Sayfanın başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×