Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makalede, Microsoft Excel'de AİÇVERİMORANI işlevinin formül söz dizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Dönemsel olması zorunlu olmayan bir nakit akışları tarifesinin iç verim oranını verir. Dönemsel bir nakit akışı serisinde iç verim oranını hesaplamak için İÇ_VERİM_ORANI işlevini kullanın.

Söz dizimi

AİÇVERİMORANI(değerler, tarihler, [tahmin])

AİÇVERİMORANI işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Değerler    Gerekli. Tarihlerde bir ödemeler tarifesine karşılık gelen bir dizi nakit akışıdır. İlk ödeme isteğe bağlıdır ve yatırımın başında ortaya çıkan bir maliyete veya ödemeye karşılık gelir. İlk değer ödeme veya maliyet ise, bu negatif değer olmalıdır. Tüm birbirini izleyen ödemelerde 365 günlük bir yıl temelinde indirim yapılır. Değer serileri en azından bir negatif ve bir pozitif değeri içermelidir.

 • Tarihler    Gerekli. Nakit akışı ödemelerine karşılık gelen ödeme tarihleri tarifesidir. Tarihler herhangi bir sırada gerçekleşebilir. Tarihler, TARİH işlevi kullanılarak ya da diğer formüllerin veya işlevlerin sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH(2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir. .

 • Tahmin    İsteğe bağlı. AİÇVERİMORANI'na yakın olduğunu tahmin ettiğiniz bir sayıdır.

Notlar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir.

 • Tarih'lerdeki sayılar kesirli kısımları atılarak tamsayıya dönüştürülür.

 • AİÇVERİMORANI işlevi en az bir pozitif nakit akışı ve bir negatif nakit akışı ister, tersi durumda AİÇVERİMORANI işlevi #SAYI! hata değerini verir.

 • Tarihlerdeki sayılardan biri geçerli bir tarih değilse, AİÇVERİMORANI işlevi #DEĞER! hata değerini verir.

 • Tarihlerdeki sayılardan biri başlangıç tarihinden önceyse, AİÇVERİMORANI işlevi #SAYI! hata değerini verir.

 • Değerler ve tarihler farklı sayıda değer içerirlerse, AİÇVERİMORANI işlevi #SAYI! hata değerini verir.

 • Genellikle AİÇVERİMORANI hesaplaması için tahmin belirtmeniz gerekmez. Belirtilmezse, tahminin 0,1 (%10) olduğu varsayılır.

 • AİÇVERİMORANI işlevi, bugünkü net değer işlevi olan ANBD'ye çok benzer. AİÇVERİMORANI işleviyle hesaplanan verim oranı, ANBD = 0'a karşılık gelen faiz oranına karşılık gelir.

 • Excel, AİÇVERİMORANI işlevini hesaplamak için iteratif bir yöntem kullanır. Değişen bir oran kullanarak (tahminle başlayarak), AİÇVERİMORANI işlevi, sonuç %0,000001 içinde doğru oluncaya kadar hesaplamayı sürdürür. İÇVERİMORANI işlevi 100 denemeden sonra bir sonuç bulamazsa, #SAYI! hata değeri verilir. Oran aşağıdaki durum gerçekleşinceye kadar değişir:

  Denklem

  burada:

  • di = i. ödeme tarihi.

  • d1 = 0. ödeme tarihi.

  • Pi = i. ödeme.

Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Veri

Değerler

Tarihler

-10.000

01.06.2008

2.750

01.03.2008

4.250

30.10.2008

3.250

15.02.2009

2.750

01.04.2009

Formül

Açıklama (Sonuç)

Sonuç

=AİÇVERİMORANI(A3:A7, B3:B7, 0.1)

İç verim oranı (0,373362535 veya %37,34)

%37,34

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×