Access için klavye kısayolları

Kullanıcıların önemli bir çoğu, masaüstü veritabanlarında Access kısayollarının daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu bu şekilde bulabilir. Hareket veya görme engelli kullanıcılar için, klavye kısayolları farenin vazgeçilmez alternatifidir. Bu makalede, çalışma sayfalarındaki klavye Access kısayolları Windows.

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

 • Bir kısayol aynı anda iki veya daha çok tuşa basılmasını gerektiriyorsa, bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmıştır. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

 • Bu konuda, JAWS kullanıcılarının Sanal Şerit Menüsü özelliğini kapattığı varsayılmıştır.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Bu tabloda, masaüstü veritabanlarında en sık kullanılan Access öğe oluşturur.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Şeritteki etkin sekmeyi seçme ve Tuş İpuçlarını etkinleştirme

Alt veya F10
(Farklı bir sekmeye taşımak için, Tuş İpucu veya ok tuşlarını kullanın)

Giriş sekmesini açma

Alt+H

Şeritte Göster kutusunu açma

Alt+Q ve sonra arama terimini girin

Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüleme

Shift+F10

Odağı pencerenin farklı bir bölmesine taşıma

F6

Var olan bir veritabanını açma

Ctrl+O veya Ctrl+F12

Gezinti Bölmesi'ni gösterme veya gizleme

F11

Özellik sayfasını gösterme veya gizleme

F4

Veri Sayfası veya Tasarım görünümünde Düzenleme modu ile (ekleme noktası görüntülendiğinde) Gezinti modu arasında geçiş

F2

Form Tasarım görünümünden Form görünümüne geçme

F5

Veri Sayfası görünümünde sonraki veya önceki alana gitme

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Veri Sayfası görünümünde belirli bir kayda gitme

Alt+F5
(ardından, kayıt numarası kutusuna kayıt numarasını yazın ve Enter tuşuna basın)

Yazdır'dan Yazdır iletişim kutusunu açma (veri sayfaları, formlar ve raporlar için)

Ctrl+P

Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açma (formlar ve raporlar için)

S

Sayfanın bir kısmını yaklaştırma veya uzaklaştırma

Z

Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde, Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Bul sekmesini açma

Ctrl+F

Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde, Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Bul ve Değiştir sekmesini açma

Ctrl+H

Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde yeni kayıt ekleme

Ctrl+Artı İşareti (+)

Yardım penceresini açma

F1

Çıkış Access

Alt+F4

Yalnızca klavye kullanarak Şeritte gezinme

Şerit, şeridin üstünde, sekmeler Access bir şerittir. Gruplardan oluşan her sekme farklı bir şerit görüntüler ve her grup da bir veya birden çok komut içerir.

Şeritte yalnızca klavyeyle gezinebilirsiniz. Tuş İpucu, birkaç tuşa basarak şeritteki bir komuta hızla gitmek için kullanabileceğiniz Access özel tuş bileşimleridir. Bu uygulamanın Access bir Tuş İpucu kullanılarak verilmiştir.

Not: Eklentiler ve diğer programlar şeride yeni sekmeler ekleyebilir ve bu sekmeler için Tuş İpuçları sağlayabilir.

Şeritteki sekmelerde gezinmek için iki yol vardır:

 • Şeridi almak için Alt tuşuna basın ve ardından sekmeler arasında hareket etmek için Sağ ve Sol ok tuşlarını kullanın.

 • Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için, aşağıdaki Tuş İpuçlarından birine basın:

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Dosya sayfasını açma

Alt+F

Giriş sekmesini açma

Alt+H

Oluştur sekmesini açma

Alt+C

Dış Veri sekmesini açma

Alt+X veya Alt+X,1

Veritabanı Araçları sekmesini açma

Alt+Y

Alanlar sekmesini açma

Alt+J, B

Tablo sekmesini açma

Alt+J, T

Eklentiler sekmesini açma (varsa)

Alt+X, 2

Şeritte Göster kutusunu açma

Alt+Q ve sonra arama terimini girin

Şerit sekmelerinde klavyeyle çalışma

 • Şerit sekmeleri listesine gitmek için Alt tuşuna, doğrudan bir sekmeye gitmek için sekmenin Tuş İpucuna basın.

 • O anda seçili olan gruba gitmek için Aşağı Ok tuşuna basın.

 • Şeritteki gruplar arasında gezinmek için Ctrl+Sağ veya Ctrl+Sol tuşlarına basın.

 • Grubun içindeki komutlar arasında gezinmek için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın. Komutlar arasında sırayla ileri veya geriye doğru gidersiniz.

 • Denetimleri, denetim türüne bağlı olarak farklı şekillerde etkinleştirirsiniz:

  • Seçili komut bir düğmeyse bu komutu etkinleştirmek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın.

  • Seçili komut bölünmüş bir düğmeyse (başka bir deyişle ek seçenekler menüsünü açan bir düğmeyse) bu komutu etkinleştirmek için Alt+Aşağı tuşlarına basın. Seçenekler arasında Sekme tuşunu kullanarak ilerleyin. Geçerli seçeneği belirlemek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın.

  • Seçili komut bir listeyse (örneğin, yazı tipi listesi) bu listeyi açmak için Aşağı Ok tuşuna basın. Daha sonra, öğeler arasında gezinmek için Yukarı Ok tuşuna veya Aşağı Ok tuşuna basın.

  • Seçili komut bir galeriyse, komutu seçmek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın. Daha sonra öğeler arasında Sekme tuşunu kullanarak ilerleyin.

İpucu: Birden fazla öğe satırı bulunan galerilerde, Sekme tuşu odağı geçerli satırın başından sonuna doğru taşır. Satırın sonuna ulaştığınızda, odak bir sonraki satırın başına taşınır. Geçerli satırın sonunda Sağ Ok tuşuna basarak odağı yeniden geçerli satırın başına gidebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, klavye kullanarak odağı taşımanın yolları listelenir:

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Şeritteki etkin sekmeyi seçme ve Tuş İpuçlarını etkinleştirme

Alt veya F10
(Farklı bir sekmeye taşımak için, Tuş İpucu veya ok tuşlarını kullanın)

Odağı şeritteki komutlara taşıma

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket etme

Aşağı, Yukarı, Sol veya Sağ ok tuşu

Şeridi genişletme veya daraltma

Ctrl+F1

Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüleme

Shift+F10

Odağı pencerenin farklı bir bölmesine taşıma

F6

Şeritte sonraki veya önceki komutu gitme

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Şeritte seçili olan komut veya denetimi etkinleştirme

Boşluk çubuğu veya Enter

Şeritte seçili olan menü veya galeriyi açma

Boşluk çubuğu veya Enter

Şeritte seçili listeyi (örneğin Yazı Tipi listesi) açma

Aşağı ok tuşu

Açık menü veya galerideki öğeler arasında ilerleme

Sekme tuşu

Şeritteki denetimde bulunan değerin değiştirilmesini bitirip odağı belgeye döndürme

Enter

Tuş İpuçlarını kullanma

Komutları klavyeyle çalıştırmak için kullanılan harfler olan Tuş İpuçlarını görüntüleyebilir ve ardından bunları kullanarak şeritte gezinebilirsiniz.

 1. Alt tuşuna basın. Tuş İpuçları her şerit komutunda küçük kareler içinde gösterilir.

 2. Komut seçmek için, komutun yanında gösterilen kare Tup İpucundaki harfe basın.

Bastığınız harfe bağlı olarak, size başka Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin Alt+F tuşlarına basarsanız, Backstage görünümünün Bilgi sayfası açılır ve bu sayfanın farklı bir Tuş İpuçları kümesi vardır. Yeniden Alt tuşuna basarsanız, geçerli sayfada gezinmeye yönelik Tuş İpuçları gösterilir.

Veritabanı dosyalarıyla çalışma

Veritabanlarını açma ve kaydetme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yeni bir veritabanı açma

Ctrl+N

Var olan bir veritabanını açma

Ctrl+O veya Ctrl+F12

Seçili klasörü veya dosyayı açma

Enter

Seçili klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma

Geri Al

Seçili klasörü veya dosyayı silme

Delete

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü görüntüleme

Shift+F10

Seçeneklerde ileri gitme

Sekme

Seçeneklerde geri gitme

Shift+Sekme

Konum listesini açma

F4 veya ALT+I

Veritabanı nesnesini kaydetme

Ctrl+S veya Shift+F12

Farklı Kaydet iletişim kutusunu açma

F12 veya Alt+F+S

Veritabanı bilgilerini yazdırma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Geçerli veya seçili nesneyi yazdırma

Ctrl+P

Baskı Önizleme'den Yazdır iletişim kutusunu açma

P veya Ctrl+P

Baskı Önizleme'den Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açma

S

Baskı Önizleme’yi veya Düzen Önizlemesi’ni iptal etme

C veya Esc

Backstage görünümünden veritabanınıza dönme

Esc

Access çalışma alanında gezinme

Varsayılan olarak, Access veritabanları sekmeli belgeler olarak görüntülenir. Bunun yerine pencerede gösterilen belgelere dönmek için, Dosya sekmesinde Seçenekler’i seçin. Access Seçenekleri iletişim kutusunda Geçerli Veritabanı'ı seçin ve Belge Penceresi Seçenekleri'nin altındaÖrtüşen Veritabanı seçenekleri'Windows.

Not: Seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Gezinti Bölmesi'ni gösterme veya gizleme

F11

Gezinti Bölmesi'nde Ara kutusuna gitme (odak zaten Gezinti Bölmesi'nde ise)

Ctrl+F

Çalışma alanında sonraki veya önceki bölmeye geçme

Not: F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir; F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, Alt tuşuna basarak odağı şerit üzerine getirin ve Ctrl+Sekme tuşlarına basarak görev bölmesine gidin.

F6 veya Shift+F6

Sonraki veya önceki veritabanı penceresine geçme

Ctrl+F6 veya Ctrl+Shift+F6

Tüm pencereler simge durumuna küçültüldüğünde seçili pencereyi önceki boyuta getirme

Enter

Etkin pencere ekranı kaplamamış durumdayken, Yeniden Boyutlandır modunu açma

Ctrl+F8
(pencereyi yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarına basın ve yeni boyutu uygulamak için Enter tuşuna basın)

Etkin veritabanı penceresini kapatma

Ctrl+W veya Ctrl+F4

Visual Basic Düzenleyici ve önceki etkin pencere arasında geçiş yapma

Alt+F11

Seçili pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme.

Ctrl+F10

Menüler, iletişim kutuları, sihirbazlar ve özelik sayfalarıyla çalışma

Menüleri kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Tuş İpuçlarını gösterme

Alt veya F10

Program başlık çubuğunda program simgesi menüsünü görüntüleme (denetim menüsü olarak da bilinir)

Alt+Ara Çubuğu

Menü veya alt menü görünür durumdayken sonraki veya önceki komutu seçme

Aşağı veya Yukarı ok tuşu

Soldan veya sağdan menüyü seçme; veya bir alt menü görünür durumdayken ana menü ile alt menü arasında geçiş yapabilirsiniz

Sol veya Sağ ok tuşu

Menüde veya alt menüde ilk veya son komutu seçme

Home veya End

Seçili menüyü açma veya seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme

Boşluk çubuğu veya Enter

Kısayol menüsünü açma veya seçili galeri öğesiyle ilgili açılan menüyü açma

Shift+F10

Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydırma

Page Up veya Page Down

Seçili galeri listesinin başına veya sonuna gitme

Ctrl+Home veya Ctrl+End

Görünen menüyü ve alt menüyü aynı anda kapatma

Alt

Görünür menüyü kapatma; veya bir alt menüsü görünür durumda olarak, yalnızca alt menüsü kapatma

Esc

İletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

İletişim kutusunda sonraki veya önceki sekmeye geçme

Ctrl+Sekme veya Ctrl+Shift+Sekme

İletişim kutusunda önceki sekmeye geçme

Ctrl+Shift+Sekme

Sonraki veya önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Seçili açılan liste kutusunda seçenekler arasında hareket etme veya bir seçenek grubunda seçenekler arasında hareket etme

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanmış eylemi gerçekleştirme; onay kutusunu seçme veya işaretini kaldırma

Ara Çubuğu

Kapalıysa listeyi açma ve listedeki bir seçeneğe gitme

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Seçeneği belirleyin veya seçenek adının altında altı çizili harfe göre onay kutusunu seçin veya temizleyin

Alt+harf tuşu

Seçili açılır liste kutusunu açma

Alt+Aşağı ok

Seçili açılır liste kutusunu kapma

Esc

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme

Enter

Komutu iptal edip iletişim kutusunu kapatma

Esc

Sihirbazları kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Odağı sihirbazda denetimler arasında ileri doğru taşıma

Sekme tuşu

Odağı sihirbazın bölümleri (üst bilgi, gövde, alt bilgi) arasında taşıma

F6

Sihirbazın sonraki sayfasına gitme

Alt+N

Sihirbazın önceki sayfasına gitme

Alt+B

Sihirbazı tamamlama

Alt+F

Özellik sayfalarını kullanma

Bu klavye kısayolları Tasarım görünümündeki tablolar, sorgular, formlar ve raporların özellik sayfaları, ayrıca Düzen görünümündeki formlar ve raporlar için geçerlidir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Özellik sayfasını gösterme veya gizleme

F4

Tasarım görünümünde bir özellik sayfası görüntüleme

Alt+Enter

Denetim seçimi açılır listesinde bir kerede bir öğe olmak üzere seçenekler arasında ilerleme

Aşağı veya Yukarı ok tuşu

Denetim seçimi açılır listesinde bir kerede bir sayfa olmak üzere seçenekler arasında ilerleme

Page Down veya Page Up

Denetim seçimi açılır listesinden özellik sayfası sekmelerine gitme

Sekme tuşu

Bir sekme seçili olup, seçili özellik yokken özellik sayfası sekmeleri arasında hareket etme

Sol veya Sağ ok tuşu

Bir özellik seçili durumdayken, sekmede bir özellik aşağı gitme

Sekme tuşu

Bir özellik seçiliyken, sekmede bir özellik yukarı gitme veya en baştaysa sekmeye gitme

Shift+Sekme

Bir özellik seçiliyken sekmeler arasında ileri doğru geçiş yapma

Ctrl+Sekme

Bir özellik seçiliyken sekmeler arasında geri doğru geçiş yapma

Ctrl+Shift+Sekme

Metin kutuları, birleşik giriş kutuları ve liste kutularıyla çalışma

Metin kutusunda düzenleme

Düzenleme kutusu, içine kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi bir giriş yazdığınız veya yapıştırdığınız bir boşluktur.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Girişin başına gitme

Home

Girişin sonuna gitme

End

Bir karakter sola veya sağa gitme

Sol veya Sağ ok tuşu

Bir sözcük sola veya sağa gitme

Ctrl+Sol ok veya Ctrl+Sağ ok

Ekleme noktasından metin girişinin başına kadar olan bölümü seçme

Shift+Home

Ekleme noktasından metin girişin sonuna kadar olan bölümü seçme

Shift+End

Seçimi sola doğru bir karakter değiştirme

Shift+Sol ok

Seçimi sağa doğru bir karakter değiştirme

Shift+Sağ ok

Seçimi sola doğru bir sözcük değiştirme

Ctrl+Shift+Sol ok

Seçimi sağa doğru bir sözcük değiştirme

Ctrl+Shift+Sağ ok

Birleşik giriş kutusu veya liste kutusu kullanma

Liste kutusunda değiştirilemeyen ve otomatik olarak listelenen bir dizi değer veya seçenek görüntülenir. Birleşik giriş kutusunda değerler veya seçenekler görüntülenir, ancak bunlar size aşağı açılan oka tıklayana kadar gösterilmez. Birleşik giriş kutusu söz konusu olduğunda, bazen aynı metin kutularında yaptığınız gibi, listede olmayan bir değer girebilirsiniz.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Birleşik giriş kutusunu açma

F4 veya Alt+Aşağı ok

Arama alanı liste kutusunun veya birleşik giriş kutusunun içeriğini yenileme

F9

Bir satır aşağı gitme

Aşağı ok tuşu

Bir sayfa aşağı gitme

Page Down

Bir satır yukarı gitme

Yukarı ok tuşu

Bir sayfa yukarı gitme

Page Up

Birleşik giriş kutusundan veya liste kutusundan çıkma

Sekme tuşu

Liste Öğelerini Düzenle iletişim kutusunu açma

Not: Liste Öğelerini Düzenle iletişim kutusunu açmak için Ctrl+E klavye kısayolunu kullanmak için, bir Microsoft 365 vardır. 

Ctrl+E

Nesnelerle çalışma

Nesne listesini düzenleme ve listede gezinme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçili bir nesneyi yeniden adlandırma

Not: Nesneyi yalnızca kapalıyken yeniden adlandırabilirsiniz.

F2

Bir satır aşağı gitme

Aşağı ok tuşu

Bir pencere aşağı gitme

Page Down

Son nesneye gitme

End

Bir satır yukarı gitme

Yukarı ok tuşu

Bir pencere yukarı gitme

Page Up

Nesnelerde gezinme ve nesneleri açma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçili tabloyu veya sorguyu Veri Sayfası görünümünde veya seçili formu Form görünümünde açma

Enter

Seçili form veya raporu açma

Enter

Seçili makroyu çalıştırma

Enter

Seçili tablo, sorgu, form, rapor, makro veya modülü Tasarım görünümünde açma

Ctrl+Enter

Visual Basic Düzenleyicisi'ndeki Anlık penceresini görüntüleme

Ctrl+G

Tasarım, Düzen veya Veri Sayfası görünümünde çalışma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Veri sayfasında Düzenleme modu ile (ekleme noktası görüntülenerek) Gezinti modu arasında geçiş yapma

F2

Form veya raporda Gezinti modundan çıkma ve Düzenleme moduna dönme

Esc

Özellik sayfası'ne geçme (formlarda ve raporlarda Tasarım görünümünde ve Düzen görünümünde)

F4 veya Alt+Enter

Form Tasarım görünümünden Form görünümüne geçme

F5

Pencerenin üst ve alt bölümleri arasında geçiş (sorguların Tasarım görünümünde, makrolarda ve Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresinde)

F6

Alan kılavuzu, özellik sayfası, alan özellikleri, Gezinti Bölmesi, HızlıErişim Araç Çubuğu ve şeritteki Tuş İpucu arasında döngü (tabloların Tasarım görünümünde)

F6

Form veya raporda seçili denetimden Oluşturucu Seç iletişim kutusunu açma (yalnızca Tasarım görünümünde)

F7

Bir form veya raporun özellik sayfasında seçili bir özellikten Visual Basic Düzenleyicisi'ni açma

F7

Tasarım Düzenleyicisi'Visual Basic form veya rapor Tasarım görünümüne geri dönme

Alt+F11

Tablo, sorgu, form veya raporun içindeyken, görünümler arasında ileriye doğru gitme

Not: Ek görünümler de sağlanmışsa, izleyen tuş vuruşları odağı bir sonraki kullanılabilir görünüme taşır.

Ctrl+Sağ ok veya Ctrl+Virgül (,)

Tablo, sorgu, form veya raporun içindeyken, görünümler arasında geriye doğru gitme

Not: Ek görünümler de sağlanmışsa, izleyen tuş vuruşları odağı bir önceki görünüme taşır.

Ctrl+Sol ok veya Ctrl+Nokta (.)

Not: Bu kısayol, tüm koşullarda tüm nesnelerde çalışmıyor.

Veri Sayfası görünümünde çalışma

Tablolar ve sorgularla çalışırken Veri Sayfası görünümünü kullanın.

Alanlar ve kayıtlar arasında gezinme

Bu klavye kısayolları, Veri Sayfası görünümünde Gezinti modunda çalışır.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bir sonraki alana gitme

Sekme tuşu veya Sağ ok tuşu

Geçerli kaydın son alanına gitme

End

Bir önceki alana gitme

Shift+Sekme veya Sol ok tuşu

Geçerli kaydın ilk alanına gitme

Home

Bir sonraki kayıttaki geçerli alana gitme

Aşağı ok tuşu

Son kaydın geçerli alanına gitme

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Son kaydın son alanına gitme

Ctrl+End

Bir önceki kayıttaki geçerli alana gitme

Yukarı ok tuşu

İlk kaydın geçerli alanına gitme

Ctrl+Yukarı ok

İlk kaydın ilk alanına gitme

Ctrl+Home

Belirli bir kayda gitme

Alt+F5
(ardından, kayıt numarası kutusuna kayıt numarasını yazın ve Enter tuşuna basın)

Başka bir veri ekranına gezinme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bir ekran yukarı gitme

Page Down

Bir ekran aşağı gitme

Page Up

Bir ekran sağa gitme

Ctrl+Page Down

Bir ekran sola gitme

Bir ekran sağa gitme

Sütunu seçme ve taşıma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yalnızca Gezinti modunda, geçerli sütunu seçme veya sütun seçimini iptal etme

Ctrl+Ara Çubuğu

Geçerli sütun seçiliyse, seçimi sağa doğru bir sütun genişletme

Shift+Sağ ok tuşu

Geçerli sütun seçiliyse, seçimi sola doğru bir sütun genişletme

Shift+Sol ok tuşu

Taşıma modunu açma

Ctrl+Shift+F8
(ardından, seçili sütunlarda sağa veya sola hareket etmek için Sağ veya Sol ok tuşuna basın)

Alt veri sayfalarıyla çalışma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Veri sayfasında bir önceki kaydın son alanından alt veri sayfasına girme

Sekme tuşu

Veri sayfasında izleyen kaydın ilk alanından alt veri sayfasına girme

Shift+Sekme

Alt veri sayfasından çıkma ve veri sayfasında bir sonraki kaydın ilk alanına gitme

Ctrl+Sekme

Alt veri sayfasından çıkma ve veri sayfasında bir önceki kaydın son alanına gitme

Ctrl+Shift+Sekme

Alt veri sayfasındaki son alandan veri sayfasında bir sonraki alana girme

Sekme tuşu

Veri sayfasından, alt veri sayfasını atlama ve veri sayfasındaki bir sonraki kayda gitme

Aşağı ok tuşu

Veri sayfasından, alt veri sayfasını atlama ve veri sayfasındaki bir önceki kayda gitme

Yukarı ok tuşu

Alt veri sayfasında belirli bir kayda gitme

Not: Bu, odağı alt veri sayfasında kayıt numarası kutusuna taşır.

Alt+F5
(ardından, kayıt numarası kutusuna kayıt numarasını yazın ve Enter tuşuna basın)

Veri sayfasından kaydın alt veri sayfasına gitme

Ctrl+Shift+Aşağı ok tuşu

Alt veri sayfasını daraltma

Ctrl+Shift+Yukarı ok tuşu

Not: Alt veri sayfasındaki alanlar ve kayıtlar arasında gezinmek için, Veri sayfası görünümünde kullanılan klavye kısayollarının aynılarını kullanın.

Tasarım görünümünde çalışma

Tablo, sorgu, form, rapor ve makro tasarlarken Tasarım görünümünde çalışırsınız.

Tasarım görünümünde gezinme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Düzenle modu ile (ekleme noktası görüntülenerek) Gezinme modu arasında geçiş yapma

F2

Özellik sayfasını açma veya kapatma

F4 veya Alt+Enter

Form Tasarım görünümünden Form görünümüne geçiş yapma

F5

Pencerenin üst ve alt bölümleri arasında geçiş (sorguların Tasarım görünümünde, makrolarda ve Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresinde)

Not: Sekme tuşu sizi ekranın istediğiniz bölümüne götürmediği durumlarda F6’yı kullanın.

F6

Tasarım bölmesi, özellikler, Gezinti Bölmesi,şerit ve Yakınlaştırma denetimleri arasında ileri doğru geçiş yapar (tabloların, formların ve raporların Tasarım görünümünde)

F6

Bir form veya raporun özellik sayfasında seçili bir özellikten Visual Basic Düzenleyicisi'ni açma

F7

Alan Listesi bölmesini gösterme veya gizleme

Alt+F8

Bir kod modülü açıkken, Visual Basic Düzenleyicisi'den form veya raporun Tasarım görünümüne geçme

Shift+F7

Form veya rapor Tasarım görünümünde bir denetimin özellik sayfasından, denetimin odağını değiştirmeden tasarım yüzeyine geçiş yapma

Shift+F7

Seçili denetimi Panoya kopyalama

Ctrl+C

Seçili denetimi kesip Panoya kopyalama

Ctrl+X

Pano içeriklerini seçili seçimin sol üst köşesine yapıştırma

Ctrl+V

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel sağa taşıma

Sağ ok tuşu

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel sola taşıma

Sol ok tuşu

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel yukarıya taşıma

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en üstündeki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen üzerindeki denetimle değiştirir.

Yukarı ok tuşu

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel aşağıya taşıma

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en altındaki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen altındaki denetimle değiştirir.

Aşağı ok tuşu

Seçili denetimi, bir piksel sağa taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

Ctrl+Sağ ok tuşu

Seçili denetimi, bir piksel sola taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

Ctrl+Sol ok tuşu

Seçili denetimi, bir piksel yukarıya taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en üstündeki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen üzerindeki denetimle değiştirir.

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Seçili denetimi, bir piksel aşağıya taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en altındaki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen altındaki denetimle değiştirir.

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Seçili denetimin genişliğini bir piksel (sağa) artırma

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, tüm düzenin genişliğini artırır.

Shift+Sağ ok tuşu

Seçili denetimin genişliğini bir piksel (sola) azaltma

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, tüm düzenin genişliğini azaltır.

Shift+Sol ok tuşu

Seçili denetimin yüksekliğini bir piksel (aşağıdan) azaltma

Shift+Yukarı ok tuşu

Seçili denetimin yüksekliğini bir piksel (aşağıdan) artırma

Shift+Aşağı ok tuşu

Form ve rapor Tasarım görünümünde denetimleri kullanarak düzenleme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçili denetimi Panoya kopyalama

Ctrl+C

Seçili denetimi kesip Panoya kopyalama

Ctrl+X

Pano içeriklerini seçili seçimin sol üst köşesine yapıştırma

Ctrl+V

Seçili denetimi sağa taşıma (düzenin parçası olan denetimler dışında)

Sağ ok tuşu veya küçük miktarlarda taşımak için Ctrl+Sağ ok tuşu

Seçili denetimi sola taşıma (düzenin parçası olan denetimler dışında)

Sol ok tuşu veya küçük miktarlarda taşımak için Ctrl+Sol ok tuşu

Seçili denetimi yukarı taşıma (düzenin parçası olan denetimler dışında)

Yukarı ok tuşu veya küçük miktarlarda taşımak için Ctrl+Yukarı ok tuşu

Seçili denetimi aşağı taşıma (düzenin parçası olan denetimler dışında)

Aşağı ok tuşu veya küçük miktarlarda taşımak için Ctrl+Aşağı ok tuşu

Seçili denetimin yüksekliğini artırma

Not: Düzenin içinde yer alan bir denetimle kullanıldığında, düzen satırının tamamı yeniden boyutlandırılır.

Shift+Aşağı ok tuşu

Seçili denetimin genişliğini artırma

Not: Düzenin içinde yer alan bir denetimle kullanıldığında, düzen sütununun tamamı yeniden boyutlandırılır.

Shift+Sağ ok tuşu

Seçili denetimin yüksekliğini azaltma

Not: Düzenin içinde yer alan bir denetimle kullanıldığında, düzen satırının tamamı yeniden boyutlandırılır.

Shift+Yukarı ok tuşu

Seçili denetimin genişliğini azaltma

Not: Düzenin içinde yer alan bir denetimle kullanıldığında, düzen sütununun tamamı yeniden boyutlandırılır.

Shift+Sol ok tuşu

Form görünümünde gezinme

Forma veri girerken Form görünümünde çalışırsınız.

Alanlar ve kayıtlar arasında gezinme

Bu klavye kısayolları, Form görünümünde Gezinti modunda çalışır.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bir sonraki alana gitme

Sekme tuşu

Bir önceki alana gitme

Shift+Sekme

Formdaki son denetime gitme ve geçerli kayıtta kalma

End

Formdaki son denetime gitme ve odağı son kayda getirme

Ctrl+End

Formdaki ilk denetime gitme ve geçerli kayıtta kalma

Home

Formdaki ilk denetime gitme ve odağı ilk kayda getirme

Ctrl+Home

Bir sonraki kayıttaki geçerli alana gitme

Ctrl+Page Down

Bir önceki kayıttaki geçerli alana gitme

Ctrl+Page Up

Belirli bir kayda gitme

Alt+F5
(ardından, kayıt numarası kutusuna kayıt numarasını yazın ve Enter tuşuna basın)

Birden fazla sayfadan oluşan formlarda dolaşma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bir sayfa aşağı gitme; kaydın sonunda, sonraki kayıtta eşdeğer sayfaya gitme

Page Down

Bir sayfa yukarı gitme; kaydın sonunda, önceki kayıtta eşdeğer sayfaya gitme

Page Up

Ana form ile alt form arasında gezinme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Ana formdaki önceki alandan alt forma girme

Sekme tuşu

Ana formdaki sonraki alandan alt forma girme

Shift+Sekme

Alt formdan çıkma ve asıl formdaki veya bir sonraki kayıttaki bir sonraki alana gitme

Ctrl+Sekme

Alt formdan çıkma ve ana formdaki veya bir önceki kayıttaki bir önceki alana gitme

Ctrl+Shift+Sekme

Baskı Önizleme ve Yerleşim Önizleme'de gezinme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yazdır seçeneğinden Yazdır iletişim kutusunu açma (veri sayfaları, formlar ve raporlar için)

Ctrl+P

Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açma (formlar ve raporlar için)

S

Sayfanın bir kısmını yaklaştırma veya uzaklaştırma

Z

Baskı Önizleme veya Yerleşim Önizlemeyi iptal etme

C veya Esc

Küçük adımlarla aşağı kaydırma

Aşağı ok tuşu

Tam bir ekran aşağı kaydırma

Page Down

Sayfanın sonuna gitme

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Küçük adımlarla yukarı kaydırma

Yukarı ok tuşu

Tam bir ekran yukarı kaydırma

Page Up

Sayfanın başına gitme

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Küçük adımlarla sağa kaydırma

Sağ Ok tuşu

Sayfanın sağ kenarına gitme

End

Sayfanın sağ alt köşesine gitme

Ctrl+End

Küçük aralıklarla sola kaydırma

Sol ok tuşu

Sayfanın sol kenarına gitme

Home

Sayfanın sol alt köşesine gitme

Ctrl+Home

Sayfa numarası kutusuna gitme

Alt+F5
(ardından sayfa numarasını yazın ve Enter tuşuna basın)

Bölmelerle çalışma

Diyagram bölmesini kullanma

Yapılacak işlem

Basılacak Tuş

Tablolar, görünümler ve işlevler arasında hareket etme (ve varsa çizgileri birleştirme)

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Tablo, görünüm veya işlevdeki sütunlar arasında geçiş yapma

Ok tuşları

Çıktı için seçili veri sütununu seçme

Ara Çubuğu veya Artı İşareti (+)

Seçili veri sütununu sorgu çıktısından kaldırma

Ara Çubuğu veya Eksi İşareti (-)

Seçilen tablo, görünüm veya işlevi kaldırır veya sorgudan çizgi birleştirme

Delete

Not: Birden çok öğe seçiliyse, Ara Çubuğu'na basmak tüm seçili öğeleri etkiler. Birden çok öğe seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak öğeleri seçin. Tek bir öğenin seçim durumunu değiştirmek için Ctrl tuşunu basılı tutarak öğeyi seçin.

Kılavuz bölmesini kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Hücreler arasında geçiş yapma

Ok tuşları, Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Geçerli sütundaki son satıra gitme

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Geçerli sütundaki ilk satıra gitme

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Kılavuzun görünür kısmında, sol üstteki hücreye gitme

Ctrl+Home

Sağ alttaki hücreye gitme

Ctrl+End

Açılır listede hareket etme

Yukarı veya Aşağı ok tuşu

Kılavuz sütununun tamamını seçme

Ctrl+Ara Çubuğu

Düzenleme modu ile hücre seçimi modu arasında geçiş yapma

F2

Hücredeki seçili metni Pano'ya kopyalama (Düzenleme modunda)

Ctrl+C

Hücredeki seçili metni kesme ve Pano'ya yerleştirme (Düzenleme modunda)

Ctrl+X

Metni Pano'dan yapıştırma (Düzenleme modunda)

Ctrl+V

Hücre içinde düzenleme sırasında, ekleme ve üzerine yazma modları arasında geçiş yapma

Insert tuşu

Çıkış sütununda onay kutusu geçişi yapma

Not: Birden çok öğe seçiliyse, bu tuşa basmak tüm seçili öğeleri etkiler.

Ara Çubuğu

Hücrenin seçili içeriğini silme

Delete

Seçili bir kılavuz sütununun tüm değerlerini silme

Delete

SQL bölmesini kullanma

Gezinti Bölmesi'nde Windows çalışırken standart klavye SQL kullanabilirsiniz. Örneğin, sözcükler arasında ilerlemek için Ctrl+ Ok tuşları kullanılabilir ve Giriş sekmesindeki Kes, Kopyala ve Yapıştır komutları normal şekilde çalışır. Yalnızca metin ekleyebilirsiniz; üzerine yazma modu yoktur.

Note    Aynı SQL, CTRL+A (metnin tamamını seçmek için kullanılır) yalnızca Microsoft 365, Access 2016-Çalıştır ve Access 2019'da destekler. Alternatif olarak F2 tuşuna basın.

Tasarım görünümünde veya Düzen görünümünde bir form veya raporla Alan Listesi bölmesini kullanma

Yapılacak işlem

Basılacak Tuş

Alan Listesi bölmesini gösterme veya gizleme

Alt+F8

Seçili alanı form veya raporun ayrıntılar bölümüne ekleme

Enter

Alan Listesi bölmesini yukarı veya aşağı taşıma

Yukarı ok tuşu veya Aşağı ok tuşu

Alan Listesi'nin üst ve alt bölmeleri arasında hareket etme

Sekme tuşu

Metni veya verileri seçme

Alanı veya kaydı seçme

Not: Bir seçimi iptal etmek için ters yöndeki ok tuşunu kullanın.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Sonraki alanı seçme

Sekme tuşu

Veri sayfasında Düzenleme modu ile (ekleme noktası görüntülenerek) Gezinti modu arasında geçiş yapma

F2

Form veya raporda Gezinti modundan çıkma

Esc

Gezinti modunda, geçerli kaydı ve geçerli kaydın ilk alanını seçme arasında geçiş yapma

Shift+Ara Çubuğu

Geçerli kayıt seçiliyse, seçimi bir önceki kayda genişletme

Shift+Yukarı ok

Tüm kayıtları seçme

CTRL+A

Alandaki metni seçme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçimin boyutunu sağa doğru bir karakter değiştirme

Shift+Sağ ok tuşu

Seçimin boyutunu sağa doğru bir sözcük değiştirme

Ctrl+Shift+Sağ ok tuşu

Seçimin boyutunu sola doğru bir karakter değiştirme

Shift+Sol ok tuşu

Seçimin boyutunu sola doğru bir sözcük değiştirme

Ctrl+Shift+Sol ok tuşu

Seçimi genişletme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Geniş modu açma

Not: Veri Sayfası görünümünde, penceresinin sağ alt köşesinde Genişletilmiş Seçim görüntülenir

F8
(F8 tuşuna art arda basılarak seçim söz kelimesi, alan, kayıt ve tüm kayıtlar için genişler)

Seçimi, Veri Sayfası görünümünde, aynı satırdaki bitişik alanlara genişletme

Sol veya Sağ ok tuşu

Seçimi, Veri Sayfası görünümünde, bitişik satırlara genişletme

Yukarı veya Aşağı ok tuşu

Bir önceki genişletmeyi geri alma

Shift+F8

Genişletme modunu iptal etme

Esc

Metinleri veya verileri bulma ve değiştirme

Yapılacak işlem

Basılacak Tuş

Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Bul sekmesini açma (yalnızca Veri Sayfası görünümünde ve Form görünümünde)

Ctrl+F

Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Değiştir sekmesini açma (yalnızca Veri Sayfası görünümünde ve Form görünümünde)

Ctrl+H

İletişim kutusu kapalıyken, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda belirtilen metnin sonraki oluşumunu bulma (yalnızca Veri Sayfası görünümünde ve Form görünümünde)

Shift+F4

Metni veya verileri düzenleme

Alanda ekleme noktasını taşıma

Not: Ekleme noktası görüntülenmiyorsa, görüntülenmesi için F2 tuşuna basın.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Ekleme noktasını bir karakter sağa taşıma

Sağ ok tuşu

Ekleme noktasını bir sözcük sağa taşıma

Ctrl+Sağ ok

Ekleme noktasını bir karakter sola taşıma

Sol ok tuşu

Ekleme noktasını bir sözcük sola taşıma

Ctrl+Sol ok tuşu

Ekleme noktasını, tek satırlı alanlarda alanın sonuna taşıma; veya çok satırlı alanlarda satırın sonuna taşıma

End

Ekleme noktasını, birden çok satırlı alanlarda alanın sonuna taşıma

Ctrl+End

Ekleme noktasını, tek satırlı alanlarda alanın başına taşıma veya çok satırlı alanlarda satırın başına taşıma

Home

Ekleme noktasını, birden çok satırlı alanlarda alanın başına taşıma

Ctrl+Home

Metni kopyalama, taşıma veya silme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçimi Pano'ya kopyalama

Ctrl+C

Seçimi kesip Pano'ya kopyalama

Ctrl+X

Pano içeriğini ekleme noktasına yapıştırma

Ctrl+V

Seçimi veya ekleme noktasının solundaki karakteri silme

Geri Al

Seçimi veya ekleme noktasının sağındaki karakteri silme

Delete

Ekleme noktasının sağındaki tüm karakterleri silme

Ctrl+Delete

Değişiklikleri geri alma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yazmayı geri alma

Ctrl+Z veya Alt+Geri Al

Geçerli alandaki veya geçeli kayıttaki değişiklikleri geri alma

Esc
(hem geçerli alan hem de geçerli kayıt değiştirilmişse, önce geçerli alanda ve sonra da geçerli kayıtta yer alan değişiklikleri geri almak için Esc tuşuna iki kez basın)

Veri Sayfası veya Form görünümde veri girme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Geçerli tarihi ekleme

Ctrl+Noktalı Virgül (;)

Geçerli saati ekleme

Ctrl+Shift+İki Nokta (:)

Bir alan için varsayılan değeri ekleme

Ctrl+Alt+Ara Çubuğu

Bir önceki kayıttaki aynı alandan değer ekleme

Ctrl+Kesme İşareti (')

Yeni kayıt ekleme

Ctrl+Artı İşareti (+)

Bir veri sayfasında, geçerli kaydı silme

Ctrl+Eksi İşareti (-)

Geçerli kayıttaki değişiklikleri kaydetme

Shift+Enter

Onay kutusu veya seçenek düğmesindeki değerler arasında geçiş yapma

Ara Çubuğu

Kısa Metin veya Uzun Metin alanına yeni bir satır ekleme

Ctrl+Enter

Alanları geçerli verilerle yenileme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Penceredeki alanları yeniden hesaplama

F9

Temel tabloları yeniden sorgulama (bir alt form içinde, bu komut yalnızca alt formun temel tablosunu yeniden sorgular)

Shift+F9
Veya
F5

Arama alanı liste kutusunun veya birleşik giriş kutusunun içeriğini yenileme

F9

Tablolar ve hücrelerde gezinme

Tablolarda çalışma ve hareket etme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bir sonraki hücreye gitme

Sekme tuşu

Bir önceki hücreye gitme

Shift+Sekme

Bir sonraki satıra gitme

Aşağı ok tuşu

Bir önceki satıra gitme

Yukarı ok tuşu

Hücreye sekme ekleme

Ctrl+Sekme

Yeni paragraf başlatma

Enter

Tablonun altına yeni satır ekleme

Son satırın sonunda Sekme tuşu

Tablolarda ve hücrelerde hareket etme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bir karakter sola ilerleme

Sol ok tuşu

Bir karakter sağa ilerleme

Sağ ok tuşu

Bir satır yukarı gitme

Yukarı ok tuşu

Bir satır aşağı gitme

Aşağı ok tuşu

Bir sözcük sola gitme

Ctrl+Sol ok tuşu

Bir sözcük sağa ilerleme

Ctrl+Sağ ok tuşu

Satırın sonuna gitme

End

Satır başına gitme

Home

Bir paragraf yukarı gitme

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Bir paragraf aşağı gitme

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Metin kutusunun sonuna gitme

Ctrl+End

Metin kutusunun başına gitme

Ctrl+Home

En son Bul eylemini yineleme

Shift+F4

Access’le ilgili yardım alma

Yardım penceresi Yardım içeriğinin tüm Access sağlar.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yardım penceresini açma

F1

Yardım Giriş' Access dönme

Alt+Home

Yardım penceresinde bir sonraki öğeyi seçme

Sekme tuşu

Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme

Shift+Sekme

Seçili nesne üzerinde eylemi gerçekleştirme

Enter

Yardım Accesslistesinde, seçili öğeyi genişletme veya daraltma

Enter

Sonraki gizli metni veya köprüyü seçme (bir konunun üstündeki Tümünü Göster veya Tümünü Gizle dahil).

Sekme tuşu

Önceki gizli metni veya köprüyü seçme

Shift+Sekme

Eylemi seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için gerçekleştirme

Enter

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi)

Alt+Sol ok tuşu veya Geri al tuşu

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi)

Alt+Sağ ok tuşu

Görüntülenen Yardım konusunu küçük miktarlarda yukarı veya aşağı kaydırma

Yukarı veya Aşağı ok tuşu

Şu anda görüntülenen Yardım konusunu sırasıyla aşağı veya yukarı büyük miktarlarda kaydırma

Page Up veya Page Down

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi)

Esc

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi)

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma

Ctrl+P
(İmleç geçerli Yardım konusu içinde yer alamadı ise, F6 tuşuna ve sonra Ctrl+P tuşlarına basın)

Bağlantı durumunu değiştirme

F6 (ve sonra seçenek listesini açmak için Enter tuşuna basın)

Yardım penceresindeki alanlar (araç çubuğu ve Arama listesi gibi) arasında geçiş yapma

F6

Ağaç görünümündeki İçindekiler Tablosu'nda, sırayla sonraki veya önceki öğeyi seçme

Yukarı veya Aşağı ok tuşu

Ağaç görünümündeki içindekiler Tablosu'nda seçili öğeyi genişletme ve daraltma

Enter

Çeşitli klavye kısayolları

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçili köprünün tam köprü adresini (URL) görüntüleme

F2

Yazım denetimi

F7

Küçük girdi alanlarına ifadeleri ve diğer metinleri rahatça girebilmek için Yakınlaştır kutusunu açma

Shift+F2

Oluşturucu başlatma

Ctrl+F2

Tüm ekranın ekran görüntüsünü Pano'ya kopyalama

Print Screen

Geçerli pencerenin ekran görüntüsünü Pano'ya kopyalama

Alt+Print Screen

Görev bölmesi menüsünde tam komut kümesini görüntüleme

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Çıkış Access

Alt+F4

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?

Deneyiminizi ne etkiledi?

Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz? (İsteğe bağlı)

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×