ActiveX denetimi ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Oluşturma ve dağıtma, kendi özel ActiveX denetimi için Microsoft Office InfoPath içinde kullanılamaz işlevsellik sağlayan yanı sıra diğer form şablonu tasarımcıları emek ve zaman kaydedebilirsiniz. Microsoft ActiveX denetimlerini tasarım modu kullanılabilmesini ve bu denetimler oluşturduğunuz form şablonlarını kullanın.

Bu makalede

ActiveX denetimi kullanılacağı durumlar

Genellikle, bir kullanıcı arabirimi öğesi Microsoft Windows ile birlikte gelen kaydırıcı denetimi gibi InfoPath içinde kullanılamaz, form şablonunuzdaki eklemek istediğinizde ActiveX denetimi kullanın.

Kuruluşunuzun belirli iş için kendi özel ActiveX denetimleri de oluşturabilirsiniz. Örneğin, hastaneler tıbbi görüntülerin bir formda görüntülenmesine izin veren ActiveX denetimi geliştirebilirsiniz. Veya belirli bir ayda satılan öğelerin sayısını izlemek satış temsilcileriniz olduğunu varsayalım. Metin kutusu güncelleştirme yazarak hantal olabilir ve hatalar, satış temsilcisi bir üzerinden birçok kez artırmak sahip paylaşacağınıza neden olabilir. Fare tıklatmasıyla artar kendi kendine özel bir ActiveX denetimi hataları azaltabilirsiniz, bu bilgileri izlemek için harcanan zamanı azaltır.

Top of Page

Kullanıcı deneyimi

Formda ne kullanıcı görür tamamen form şablonunuzdaki kullandığınız ActiveX denetimi türüne bağlıdır.

ActiveX denetimi içeren form şablonunu yayımlarken denetleyen yüklenmeli ve kullanıcıların form şablonunu temel alan formlar açmak kullanıcıların bilgisayarlarına kayıtlı. Microsoft Windows ile birlikte olanlar gibi bazı ActiveX denetimlerini zaten yüklenmeli ve kullanıcıların bilgisayarlarına kayıtlı. Diğer ActiveX denetimleri, geliştirdiğiniz, özel denetimleri gibi yüklü ve kayıtlı değil. Bu durumda, yükleme ve kullanıcılarınız için denetimleri kaydetmek için önlemler almak gerekir.

Özel bir Kurulum programı ile form şablonunuzu yüklemeyi planlıyorsanız, yükleme ve aynı anda özel ActiveX denetimini kaydetme. Alternatif olarak, Ekle sihirbazındaki özel denetim denetimi kullanıcıların bilgisayarlarına yüklemek için kullanılan var olan bir kabin (.cab) dosyasını belirtebilirsiniz.

ActiveX denetimi kullanıcılarınıza sağlamak için özel Denetim Ekleme Sihirbazı'nı kullandığınızda, form şablonunuzu birlikte varolan .cab dosyasını paketleme isteyip istemediğinizi belirtmeniz gerekir. Bu .cab dosyası denetim yüklenmesine ve kullanıcılarınızın bilgisayarlarda kayıtlı olanak sağlar. InfoPath form şablonunuzu .cab dosyasıyla içerecek şekilde seçin ve kullanıcılarınız zaten yüklü ActiveX denetimi yüklü değilse, bunları ilk kez form şablonunuzu temel alan bir form açtığınızda denetimi yüklemeye ister.

InfoPath otomatik olarak yükler ve kullanıcılarınız için denetimi aşağıdaki gereksinimleri her ikisi de karşılanıyorsa kaydeder:

 • Dijital imza dosya üzerinde oluşturduğu dijital sertifikayla .cab dosyası imzalanmış.

 • Dijital imza bir form geliştirici ya da diğer güvenilen yayımcı değil. .Cab dosyası imzalanmış ancak publisher henüz kullanıcının bilgisayarında güvenilir değil, InfoPath bir güvenlik uyarısı görüntüler ve güven Publisher etkinleştirmek kullanıcı gerektirir.

Top of Page

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

InfoPath form şablonuna tasarladığınızda tarayıcıyla uyumlu form şablonutasarlamak seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarladığınızda, bir Web tarayıcısında görüntülenemez çünkü ActiveX denetimlerini denetimler görev bölmesinde kullanılamaz.

Ayrıca, ActiveX denetimleri şablon parçalarında kullanılamaz.

Top of Page

Insert an ActiveX control on a form template

Form şablonunuz için bir ActiveX denetimi eklemeden önce denetimler görev bölmesinden kullanılabilmesini gerekir. InfoPath bir özel denetim ekleme bir ActiveX denetimi seçip, gerekiyorsa form şablonunuzu yükleme .cab dosyasıyla birlikte ve bağlama seçeneklerini ve diğer özellikler için ActiveX belirten işleminde size yol gösteren Sihirbazı içerir Denetim.

ActiveX denetimi eklemek için denetimler görev bölmesi

Kendi ActiveX denetimi kullanmak üzere InfoPath geliştirirseniz, bu denetimi başlatma için güvenilir ve aşağıdaki yordamı tamamlayabilmeniz için komut dosyası için güvenli olarak tanımlamanız gerekir.

 1. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 2. Denetimler görev bölmesinin alt kısmında, Denetim Ekle veya Kaldır özel'itıklatın.

 3. Denetim Ekle veya Kaldır özel iletişim kutusunda Ekle'yitıklatın.

 4. Özel Denetim Ekle sihirbazının ilk sayfasında, ActiveX denetimitıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 5. Sihirbazın sonraki sayfasında, bir denetim seçin listesinde, istediğiniz denetimi tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

  Not: Bir denetim seçin listesinde kayıtlı bulunan ActiveX denetimleri, Microsoft Windows'da bulunur ActiveX denetimlerini dahil olmak üzere bilgisayarınızdaki gösterilir. Kendi özel ActiveX denetimi oluşturduysanız, sırayla Denetim Seç listesinde görünmesi için kaydetmeniz gerekir. ActiveX denetimleri InfoPath ile uyumsuz olan veya güvenli varsa, bunları eklemek için InfoPath gönderemez.

 6. Sihirbazın sonraki sayfasında, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Form şablonunuzu içeren yükleme .cab dosyası eklemek için Ekle .cab dosyasınıtıklatın, kullanmak istediğiniz dosyayı belirtin ve İleri' yi tıklatın.

  • İçin özel bir Kurulum programı kullanarak ActiveX denetimini yükleyin veya ActiveX denetimi, kullanıcıların bilgisayarlarına zaten yüklüyse, .cab dosyası içermeyentıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 7. Özelliğini bağlama listesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • ActiveX denetiminin bir özelliğini veri kaynağındaki bir alana bağlamak için bir öğeyi tıklatın.

   Not: ActiveX denetimini bir değer özelliği içeriyorsa, InfoPath otomatik olarak belirler, ancak siz değiştirene seçebilirsiniz.

  • ActiveX denetimi bağlamadan bırakmak için (bağlama)'itıklatın.

 8. İleri'yi tıklatın.

 9. ActiveX denetimi eklemek için seçtiğiniz türüne bağlı olarak, bir etkinleştirme veya devre dışı bırak özelliği liste görünebilir. Bu durumda, bir özelliği tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

  Not: Denetimi Enabled özelliği içeriyorsa, InfoPath otomatik olarak belirler, ancak siz değiştirene seçebilirsiniz.

 10. Adım 7 bağlama özelliği belirttiyseniz, istediğiniz bağlama seçeneklerini belirtin.

  Nasıl mı?

  In the Field or group type list, do one of the following:

  • To bind the ActiveX control to a field with a simple data type, click Field (element or attribute). This type of binding is used by simple ActiveX controls, such as the slider control that is included with Microsoft Windows. If you select this option, you must specify a default data type for the ActiveX control, as well as any additional data types to which the ActiveX control can be bound.

  • ActiveX denetimi özel veri türüne sahip bir alana bağlamak için alan (özel veri türüne sahip öğe)tıklatın. Bu tür bağlama belirli türden bir MathML'yi düzenleyen bir Denklem Düzenleyicisi gibi içerik için düzenleyici olarak işlevi ActiveX denetimleri tarafından kullanılır. Bu seçeneği belirlerseniz, düzenlenecek XML için de ad alanı belirtmeniz gerekir.

  • Bir alan veya grup, kendi veri türü ne olursa olsun ActiveX denetimi bağlamak için alan veya grup (herhangi bir veri türü)tıklatın. Bu tür bağlama XML verilerini doğrudan kullanan ActiveX denetimleri veya başka bir yerde bir grafik veya grafik gibi aynı formu girilir bilgileri çözümlemek ActiveX denetimleri tarafından kullanılır.

 11. Son'a tıklayın.

 12. Review the confirmation message, and then click Close to exit the wizard.

 13. Denetim Ekle veya Kaldır özel iletişim kutusunda Tamam' ı tıklatın.

ActiveX denetimi denetimler görev bölmesinde görünür sonra form şablonunuzu ekleyebilirsiniz.

Yeni, boş bir form şablonuna ActiveX denetimi ekleme

Form şablonunuzu Microsoft ActiveX denetimi eklediğinizde, InfoPath, alan veya özel Denetim Ekleme Sihirbazı'nda belirtilen seçeneklere bağlı olarak veri kaynağındaki Grup bağlı olduğu özel denetim ekler.

Not: Diğer form şablonu tasarımcıları, kuruluşunuzdaki kullanıcıların form şablonlarını aynı ActiveX denetimini kullanmanız gerekir ve bu denetim, bilgisayarlarında zaten yüklü değilse, bir Microsoft Windows Installer paketi gibi bir özel kurulum programı oluşturabilirsiniz (. MSI) dosyası. Bu özel kurulum programı hızla kurun ve ActiveX denetimi için form şablonunu tasarımcılar kaydedin.

 1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Under Insert controls, click the name of the ActiveX control that you want to insert.

  Güvenlik Notu: Use caution when you add ActiveX controls to your form template. ActiveX controls can be designed in such a way that their use could pose a security risk. We recommend that you use only controls from trusted sources.

 4. Any property pages that are specific to the ActiveX control will appear alongside the standard InfoPath property pages for ActiveX controls. To see these property pages, double-click the ActiveX control on the form template.

Insert an ActiveX control on a form template that is based on an existing data source

If you base the design of your form template on an existing Extensible Markup Language (XML) file, database, or Web service, InfoPath derives the fields and groups in the Data Source task pane from that existing data source. In this scenario, you can insert an ActiveX control by dragging a field from the Data Source task pane onto the form template or by inserting the ActiveX control from the Controls task pane instead, as described in the following procedure:

 1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Under Insert controls, click the name of the ActiveX control that you want to insert.

 4. In the Control Binding dialog box, select the field in which you want to store the control's data, and then click OK.

Top of Page

Güvenlik ipuçları

When designing forms that include ActiveX controls, you should keep the following security issues in mind:

 • ActiveX controls that are used in InfoPath have restrictions that are stricter than those for ActiveX controls used in Windows Internet Explorer. For example, InfoPath requires that ActiveX controls be marked as both safe for scripting and safe for initialization. If you develop custom ActiveX controls for use in form templates, you must implement the IObjectSafety interface so that InfoPath recognizes that a particular control is marked safe for scripting and safe for initialization.

 • Use caution when you add ActiveX controls to your form template. ActiveX controls may be designed in such a way that their use could pose a security risk. We recommend that you use only controls from trusted sources.

 • ActiveX controls cannot be installed by or run on form templates that have a restricted level of trust (as specified in the Form Options dialog box in design mode).

 • For information about designing more secure ActiveX controls, visit the Microsoft Developer Network (MSDN) Web site.

Top of Page

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

×