Bir Access uygulamasında eylem düğmeleriyle çalışma

Önemli    Microsoft, artık SharePoint’te Access web uygulamaları oluşturulmasını ve kullanılmasını önermez. Alternatif olarak, web ve mobil cihazlara yönelik kod içermeyen iş çözümleri oluşturmak için Microsoft Power Uygulamaları’nı kullanmayı deneyin.

Bir Microsoft Access uygulaması oluştururken veya kullanırken, kayıt ekleme, değiştirme veya silme gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmek için Eylem Çubuğu'ndaki eylem düğmelerini kullanırsınız. Eylem düğmeleri, bir dereceye kadar görünümdeki denetimlere benzer. Bazı eylem düğmeleri önceden tanımlıdır ve değiştirilemez; ancak uygulamayla ilgili ihtiyaçlarınıza göre Eylem Çubuğu'na özel eylem düğmeleri ekleyebilirsiniz. Access uygulamasındaki her görünümde, Eylem Çubuğu'nda bu görünümden gerçekleştirilebilecek önceden tanımlı belirli eylem düğmelerini görüntüler. Bu makalede, önceden tanımlı eylem düğmelerine genel bir bakış sağlanır ve özel eylem düğmelerini görünüme nasıl ekleyebileceğiniz açıklanır. Eylem Çubuğu uygulama geliştiricisi tarafından gizlenmişse eylem düğmeleri görünmez. Ayrıca görünümün kayıt kaynağı salt okunur olarak ayarlanmışsa, verileri yalnızca görüntüleyebileceğiniz için eylem düğmeleri kullanılamaz.

Daha fazla bilgi için bkz. Access uygulaması oluşturma.

Bu makale, Access masaüstü veritabanları için geçerli değildir. Masaüstü veritabanlarındaki formlar ve gezintiyle ilgili bilgi için, bkz. Access formu oluşturma.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Genel Bakış

Görünümler ve eylemler

Önceden tanımlı eylemler

Önceden tanımlı eylemleri kullanma

Kayıt ekleme

Kaydı silme

Kayıt düzenleme

Kaydı kaydetme

Kayıttaki değişiklikleri iptal etme

Excel'de indirme

Eylemleri taşıma ve gizleme

Eylem Çubuğu'nu gösterme ve gizleme

Özel eylemleri oluşturma ve kullanma

Özel eylem ekleme

Özel eylemi düzenleme

Özel eylemi silme

Silinen bir özel eylemi geri alma

Eylem Çubuğu üzerinde eylem düğmesini taşıma

Genel bakış

Eylem Çubuğu'nda görüntülenen eylem düğmelerinin türü kullandığınız görünüme göre değişir. Önceden tanımlı eylemler belirli görevleri otomatik olarak gerçekleştirir. Bir eylem düğmesinin üzerine geldiğinizde, bu düğmenin işlevleri görüntülenir. Aşağıdaki resim, Eylem Çubuğu'nda bulunan eylemlere ve bunların ilgili işlevlerine bir örnek olarak verilmiştir:

Eylemler:

Access uygulamalarında eylem çubuğundaki düğmeler

İşlev:

Ekle

Sil

Düzenle

Kaydet

İptal

Ekle, Sil ve Kaydet gibi eylemler Access tarafından önceden tanımlanmıştır ve bunlar gösterildikleri bağlamda gerçekleştirilebilir. Önceden tanımlı bir eylemi görünümden kaldırırsanız, geri ekleyemezsiniz. Önceden tanımlı eylemler bu görünüm türlerinden hiçbirinde değiştirilemez. Görünümlerin çoğuna özel eylemler ekleyebilirsiniz ve bunun nasıl yapıldığını makalenin devamında göreceğiz. Bir sonraki bölümde, önceden tanımlı eylemleri nasıl kullanabileceğinizi görelim.

Veri sayfası görünümlerinde Excel'de İndir eylem düğmesi vardır.

Sayfanın Başı

Görünümler ve eylemler

Access, Eylem Çubuğu'nda görünümlerle birlikte önceden tanımlı belirli eylem düğmeleri görüntüler ve bu düğmeler söz konusu görünümde gerçekleştirilebilecek görevleri temel alır. Aşağıdaki tabloda, çeşitli görünümlerde sağlanan önceden tanımlı eylem düğmeleri ve bunların ne zaman etkinleştirildiği listelenir.

Liste   : Bu görünüm, en çok sayıda eylemi görüntüler. Liste görünümünde Ekle, Sil, Düzenle, Kaydet ve İptal eylem düğmeleri sağlanır.

Koşul

Etkinleştirilen eylemler

İlk kaydı eklerken

Kaydet ve İptal

Zaten başka kayıtlar olduğu durumda kayıt eklerken

Kaydet ve İptal

Güncelleştirilebilir verileri okurken

Ekle, Sil ve Düzenle

Güncelleştirilebilir olmayan verileri okurken

Yok

Kaydı düzenlerken ancak hiçbir kayıt değişikliği yapmamışken

İptal

Kaydı düzenlerken ve kaydedilmemiş değişiklikleriniz varken

Kaydet ve İptal

Veri Sayfası görünümü   : Veri Sayfası görünümünde Ekle, Sil ve Excel'de İndir eylem düğmeleri sağlanır. Ekle ve Sil, yeni kayda veri girme işlemi dışında her zaman etkindir. Excel'de İndir eylem düğmesi, Veri Sayfası görünümlerinde her zaman etkindir.

Özet görünümü   : Özet görünümünde eylem düğmelerinin hiçbiri kullanılamaz.

Boş görünüm   : Eylem düğmeleri ancak kayıt kaynağı özelliğinin ayarlanması durumunda Boş görünümlerde Eylem Çubuğu'nda gösterilir. Boş görünümlerde gösterilen eylem düğmeleri, Liste görünümünden devralınır.

Not: Görünüm, Özet görünümü aracılığıyla açılan pencere olarak açılmışsa, önceden tanımlı eylem düğmeleri bu görünümde etkinleştirilmez. Görünümü, Özet görünümünden açılan pencere olarak açarken, Access verileri güncelleştirilemez olarak ayarlar.

Sayfanın Başı

Önceden tanımlı eylemler

Access uygulamaları, seçtiğiniz görünüm türü temelinde Eylem Çubuğu'nda görüntülenen, önceden tanımlı altı eylem düğmesi sağlar. Gösterilen önceden tanımlı eylemlerin sayısı, görünüm türüne bağlıdır. Önceden tanımlı eylem düğmelerini düzenleyemeseniz de, bunların Eylem Çubuğu'nda görüntülenme sırasını değiştirebilir veya Eylem Çubuğu'nu görünümde gizleyebilirsiniz.

Not: Uygulamanız için alternatif gezinti seçenekleri sağlamadıysanız, Eylem Çubuğu'nun gizlenmesi önerilmez.

Aşağıdaki tabloda önceden tanımlı eylem düğmeleri, bunların işlevleri ve klavye kısayolları yer almaktadır:

Düğme

Eylem

Klavye kısayolu

Dynadot-Verify-2

Yeni kayıt ekleme

N veya Alt + N

Düğme resmi

Kayıt silme

Sil

logolar ve başlık satırları için wordart kullanma

Kayıt düzenleme

E veya Alt + E

Save action button on the Action Bar

Kaydı kaydetme

Ctrl + S

Cancel action button on the Action Bar

Değişiklikleri iptal etme

Escape

Metni küçük büyük harflere ayarlama

Excel'de indirme

Not:  Access uygulamasında yeni Boş bir görünüm oluşturduğunuzda, siz görünüme bir kaynak kaydı belirleyene kadar önceden tanımlı eylem düğmeleri gösterilmez.

Önceden tanımlı eylemleri kullanma

Kayıt ekleme

Görünümün güncelleştirilebilir bir kayıt kaynağı varsa, Yeni kayıt ekle eylem düğmesi Liste ve Veri Sayfası görünümlerinde sağlanır. Görünümün güncelleştirilebilir bir kayıt kaynağı olması durumunda, Yeni kayıt ekle düğmesi Boş görünümlerde de sağlanır. Eylem ekle düğmesini, tabloya yeni kayıt eklemek için kullanın. Eylemi kullanmak için, açık bir Access uygulamasında aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Liste görünümüne tıklayın. (Veri Sayfası ve Boş görünümlerinden de kayıt ekleyebilirsiniz.)

 2. Özellik düğmesini tıklatın ve ardından Tarayıcıda Aç'ı tıklatın.

  Tarayıcıda Aç, Düzenle, Yeniden Adlandır, Çoğalt ve Sil seçeneklerinin bulunduğu açılır menü

 3. Liste görünümü web tarayıcınızda açıldıktan sonra, Ekle Dynadot-Verify-2 öğesine tıklayın; alanlar görüntülenir.

  Add a record to a list view

  Not:  Bu noktada yalnızca Kaydet ve İptal eylemleri sağlanır.

 4. Yeni kayıt için bilgileri ekleyin ve Kaydet Save action button on the Action Bar öğesine tıklayın.

Daha fazla kayıt eklemek için 3. ve 4. adımı yenileyin.

Sayfanın Başı

Kaydı silme

Görünümün güncelleştirilebilir bir kayıt kaynağı varsa, Kayıt sil eylem düğmesi Liste ve Boş ve Veri Sayfası görünümlerinde sağlanır.

 1. Kayıt silmek için, tabloyu Veri Sayfası, Boş veya Liste görünümünde açın.

 2. Kaydı seçin ve sonra da Sil Düğme resmi eylemine tıklayın.

 3. Access silme eylemini onaylamanızı istediğinde, aşağıdaki seçeneklerden birini belirtin:

  • Silme eylemini iptal etmek için Hayır'a tıklayın.

  • Silme eylemine devam etmek için Evet’e tıklayın.

Bir kaydı sildiğinizde, bu kayıt artık görünümde yer almaz ve aşağıdaki değişiklikleri görürsünüz:

 • Silinen kayıttan hemen sonraki kayıt vurgulanır.

 • Tablodaki son kaydı sildiyseniz, bir önceki kayıt vurgulanır.

 • Tabloda kalan kayıt görüntülenir; kalan tek kayıt buysa, görünüm 'kayıt yok' görünümüne dönüşür.

Sayfanın Başı

Kayıt düzenleme

Görünümün güncelleştirilebilir bir kayıt kaynağı varsa, Kaydı düzenle logolar ve başlık satırları için wordart kullanma eylem düğmesi, Liste ve Boş görünümlerinde sağlanır. Liste veya Boş görünümünü açtığınızda, Düzenle, Ekle ve Sil eylem düğmeleri kullanılabilir.

 1. Var olan bir kaydı düzenlemek için, tabloyu web tarayıcınızda Liste görünümünde açın ve Kaydı Düzenle eylem düğmesine tıklayın.

 2. Gerekli değişiklikleri yapın ve Kaydet eylem düğmesine tıklayın.

  Bir alandaki verileri değiştirmeye başladığınızda, İptal ve Kaydet eylemleri kullanılabilir hale gelir.

Sayfanın Başı

Kaydı kaydetme

Kaydı kaydet eylem düğmesi, Liste veya Boş görünümünde bir kaydı değiştirmenizden sonra kullanılabilir olur. Access uygulamasında Kaydı kaydet eylem düğmesine tıkladığınızda, değiştirilen veriler sunucuya gönderilir. Kaydetme çakışması olursa, Access bir hata iletisi görüntüler.

Not:  Kayıt okuma modunda olduğunda veya görünümün güncelleştirilebilir olmayan bir kayıt kaynağı olduğunda, Kayıt kaydet eylem düğmesi kullanılamaz.

Not: Veri Sayfası görünümlerinde Kaydı kaydet eylem düğmesi yoktur, çünkü bir kayıttan başka bir kayda geçtiğinizde Access tüm kayıt değişikliklerini otomatik olarak kaydetmeyi dener.

Sayfanın Başı

Kayıttaki değişiklikleri iptal etme

Kayıtta kaydedilmemiş değişiklikler varsa ve görünümün güncelleştirilebilir bir kayıt kaynağı varsa, Liste ve Boş görünümlerinde herhangi bir veri değişikliğini iptal edebilirsiniz.

Kayıtta değişiklik yaptıktan kısa bir süre sonra bu değişikliği iptal etmek için:

 • İptal eylem düğmesine tıklayın. En son düzenlenen alanlar veritabanında depolanan değerleri görüntüler.

  İptal eylemini gerçekleştirdikten sonra, Kaydet ve İptal eylem düğmeleri kullanılamaz olur ve alanlar salt okunur moduna geçer.

Sayfanın Başı

Excel'de indirme

Veri Sayfası görünümlerinde, Access uygulamanızdaki kayıtları Excel'e indirebilirsiniz.

Kayıtları Excel'e indirmek için:

 1. Uygulamayı web tarayıcınızda görüntülerken Veri Sayfası görünümüne tıklayın.

 2. Excel'de İndir Metni küçük büyük harflere ayarlama eylem düğmesine tıklayın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 3. 'a tıklayarak Excel elektronik tablosunu açın, Kaydet'e tıklayarak elektronik tabloyu bir klasöre kaydedin veya İptal'e tıklayarak kayıtları Excel'e indirme işlemini iptal edin.

 4. Excel, Veri Sayfası görünümünden kayıtları görüntüler.

  Kaynak havuzundan Kaynakları Paylaş'ı açın

  İpucu: Excel'de İndir eylem düğmesine tıklamadan önce, Veri Sayfası görünümünde gösterilen kayıtları daha küçük bir kayıt kümesiyle sınırlamak üzere filtre seçeneklerini kullandıysanız, Access yine de görünümün kayıt kaynağındaki tüm verileri Excel'e indirir. Daha küçük bir kayıt kümesini indirmek isterseniz, Açılan Pencereyi Aç makro eylemini kullanarak başka bir görünümden Veri Sayfası görünümünü açabilir ve WHERE yan tümcesi bağımsız değişkenini kullanarak kayıtları daha küçük bir alt küme için filtreleyebilirsiniz. Bu durumda Veri Sayfası görünümünde Excel'de İndir eylem düğmesine tıklarsanız, Access kayıtların daha küçük bir alt kümesini Excel'e indirir.

Not: Excel'de İndir eylem düğmesi Veri Sayfası görünümlerinden kaldırılamaz. Bu eylem düğmesini görüntülemek istemiyorsanız, Veri Sayfası görünümünde Eylem Çubuğu'nu gizlemeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Eylemleri taşıma ve gizleme

Access, her görünümde eylem düğmelerini önceden belirlenmiş bir sırada görüntüler. Eylem düğmelerinden herhangi birinin görüntülenme sırasını değiştirmek isterseniz, düğmeye tıklayın ve bırakmadan, Eylem Çubuğu üzerinde yeni bir konuma sürükleyin. Eylem düğmelerinin sırasının değiştirilmesi, Access uygulamanızı kullanırken düğmelerin davranışını değiştirmez. Sekme sırası, yeni sırayı yansıtacak şekilde otomatik olarak değiştirilir.

Bir eylem düğmesini görünümden kaldırırsanız, daha sonra bu eylem düğmesini geri yükleyemezsiniz. Silinmiş bir eylem düğmesini geri yüklemek isterseniz, başka bir yeni görünüm oluşturun.

Kullanıcı arabirimi makrolarını kullanarak eylem düğmelerini gizleyebilirsiniz. ÖzellikBelirle makro eylemini kullanın, Özellik kutusunda Görünür'ü seçin ve Değer kutusuna Evet veya Hayır girin. Denetim Adı kutusuna, uygun eylem düğmesi adını girin. Özel eylemin adını bulmak için, görünümü Access'te tasarım modunda açın, özel eyleme tıklayın ve sonra d aVeri özellik düğmesine tıklayın. Özel eylemin adı, Denetim Adı kutusunda listelenir.

Eylem

Eylem düğmesi adı

Yeni kayıt ekleme

addActionBarButton

Kayıt silme

deleteActionBarButton

Kayıt düzenleme

editActionBarButton

Adım 2 Outlook 2007’de yüksek öneme sahip olarak işaretlenen kural açıklamasını düzenle

saveActionBarButton

Değişiklikleri iptal etme

cancelActionBarButton

Not: Veri Sayfası görünümlerinde Excel'de İndir eylem düğmesini kaldıramaz, görüntüde farklı bir konuma taşıyamaz veya kullanıcı arabirimi makrolarını kullanarak gizleyemezsiniz. Excel'de İndir eylem düğmesini adı gösterilmez.

Kullanıcı arabirimi makrosuyla görünüm özelleştirme hakkında bilgi edinin.

Sayfanın Başı

Eylem Çubuğu'nu gösterme ve gizleme

Access uygulamasının tasarımını değiştirme izinleriniz varsa, belirli bir görünümde Eylem Çubuğu'nu tamamen göstermeyi veya gizlemeyi seçebilirsiniz. Bir görünümde Eylem Çubuğu'nu gizlemeyi seçtiğindez, bu görünümü web tarayıcınızda açtığınızda önceden tanımlı ve özel eylem düğmelerinin hiçbiri kullanılamaz.

Eylem Çubuğu'nun görünürlük durumunu değiştirmek için, açık bir Access uygulamasında aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Değiştirmek istediğiniz görünüme tıklayın. Liste, Boş veya Veri Sayfası görünümünü seçebilirsiniz.

 2. Özellik düğmesine tıklayın ve sonra da Düzenle'ye tıklayarak görünümü Düzenleme modunda açıp tasarım değişikliklerini yapın.

 3. Görünüm için Biçimlendirme özellik düğmesine tıklayın.

  Biçimlendirme menüsündeki Eylem Çubuğu Görünür özelliği

  Görünüm için Biçimlendirme özellik düğmesini bulamazsanız, herhangi bir denetimin dışında, görünüm kılavuzunda boş bir alana tıklayın.

 4. Eylem Çubuğu'nu göstermek için, Eylem Çubuğu Görünür özellik kutusunda Görünür'ü seçin. Eylem Çubuğu'nu gizlemek için, Eylem Çubuğu Görünür özellikl kutusunda Gizli'yi seçin.

 5. Görünüm değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Özel eylemleri oluşturma ve kullanma

Bir Access uygulamasının tasarımını değiştirmek için izinleriniz varsa, Eylem Çubuğu'na yeni eylemler ekleyebilir ve makroları kullanarak tıklatıldığında çalışacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, Access uygulama tasarımcısından varolan makro eylemlerini de değiştirebilirsiniz.

Görünüme en çok yedi özel eylem ekleyebilirsiniz. Üst sınıra ulaştığınızda Access bu sınıra ulaşıldığını belirten bir ileti görüntüler. Bu iletiyi görürseniz özel eylemleri silebilir ve başka eylemler ekleyebilirsiniz.

Önceden tanımlı eylemlerden farklı olarak, özel eylemler oluşturulabilir ve değiştirilebilir niteliktedir. Ayrıca, bir özel eylemin simgesini ve Eylem Çubuğu'ndaki konumunu seçebilirsiniz.

 • Özel eylemin görüntülendiği sırayı değiştirmek için, özel eylem düğmesine tıklayıp Eylem Çubuğu üzerinde yeni bir konuma sürükleyin. Sekme sırası otomatik olarak değiştirilerek yeni düzeni yansıtır.

Özel eylem ekleme

 1. Access uygulamasını açın; Gezinti Bölmesi'nde eylemi eklemek istediğiniz görünüme sağ tıklayın ve ardından 'a tıklayın.

  İpucu:  Gezinti Bölmesi görünmüyorsa, Giriş sekmesinde Gezinti Bölmesi'ni tıklatın.

 2. Özel eylem ekle düğmesine tıklayın.

  Eylem Çubuğu'na yeni bir özel eylem ekleme.

 3. Özel eylemi tıklatıp seçin ve sonra Veri özellik düğmesini tıklatın.

  Publisher 2010’da Köprü Ekle iletişim kutusu

 4. Eylemi özelleştirmek için aşağıdaki özelliklerde değişiklik yapın:

  • Denetim adı: Eylem için bir ad girin.

  • Simge: Varsayılan simgenin yanındaki oku tıklatın ve galeriden bir simge seçin. Eylem Çubuğu'nda bulunmayan bir simge seçtiğinizden emin olun; yoksa birbirinin aynı simgeler görüntülenir.

  • Araç İpucu: Eylemle ilgili kısa bir açıklama ekleyebilirsiniz. Araç ipucu eklenmesi isteğe bağlıdır, ancak ilgili düğme tıklatıldığında nasıl bir eylem gerçekleştirildiğini görebilmeleri diğer kullanıcılar açısından yararlı olabilir.

 5. Tıklatıldığında seçeneğini tıklatın ve düğme için bir makro eylemi ekleyin.

 6. Makro sekmesini sağ tıklatın, kaydedin ve kapatın.

Kullanıcı arabirimi makrosuyla görünüm özelleştirme hakkında bilgi edinin.

Özel eylemi düzenleme

 1. Eylemi tıklatıp seçin.

 2. Veri özellik düğmesini tıklatın ve sonra da değişikliklerinizi yapın.

Özel eylemi silme

 • Eylemi seçin ve klavyenizin Delete tuşuna basın.

Aynı anda birden fazla özel eylemi seçip silmeniz de mümkündür. Bir eylemi sildiğinizde, simgesi Eylem Çubuğu'ndan kaldırılır, ancak simge galerisinden kaldırılmaz.

Silinen bir özel eylemi geri alma

 • Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Geri Al düğmesine Düğme Görüntüsü tıklayın.

Eylem Çubuğu üzerinde özel eylem düğmesini taşıma

 • Düğmeyi tıklatın ve bırakmadan, Eylem Çubuğu üzerinde yeni bir konuma sürükleyin.

Sayfanın Başı

Sonraki Adımlar

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×