Özel bir sayı biçimi oluşturmak için, başlangıç noktası olarak yerleşik sayı biçimlerinden birini seçerek başlarsiniz. Ardından, kendi özel sayı biçiminizi oluşturmak için bu biçimin kod bölümlerinden herhangi birini değiştirebilirsiniz.

Sayı biçiminde, noktalı virgülle ayrılmış en çok dört kod bölümü olabilir. Bu kod bölümleri pozitif sayıların, negatif sayıların, sıfır değerlerinin ve metnin biçimini bu sırayla tanımlar.

<POZITIF>;<NEGATIF>;<S>;METNE <>

Örneğin, aşağıdaki özel biçimi oluşturmak için bu kod bölümlerini kullanabilirsiniz:

[Mavi]#,##0.00_); [Kırmızı] (#,##0.00);0.00;" satış " @

Özel sayı biçiminize tüm kod bölümlerini dahil etmek zorunda değilsiniz. Özel sayı biçiminiz için yalnızca iki kod bölümü belirtirsiniz, ilk bölüm pozitif sayılar ve sıfırlar için, ikinci bölüm negatif sayılar için kullanılır. Yalnızca bir kod bölümü belirtirsiniz, tüm sayılar için kullanılır. Bir kod bölümünü atlamak ve bunu izleyen bir kod bölümü eklemek için, atlayma bölümün bitiş noktalı virgüllerini de dahil edin.

Aşağıdaki yönergeler, bu sayı biçimi kodu bölümlerinden herhangi birini özelleştirmek için yararlı olacaktır.

 • Hem metinleri hem de sayıları görüntüleme    Hücrede hem metni hem de sayıları görüntülemek için, metin karakterlerini çift tırnak işareti (" ") içine alın veya tek bir karakterin önüne ters eğik çizgi (\) girin. Karakterleri biçim kodlarının uygun bölümüne dahil edin. Örneğin, $0,00" Surplus";$-0,00" Eksiklik" biçimini yazarak pozitif miktarı "125,74 TL fazla" ve negatif miktarı "$-125,74 Yetersizliği" olarak gösterebilirsiniz. Her kod bölümünde hem "Fazlalık" hem de "Eksiklik" ifadelerinden önce bir boşluk karakteri olduğunu unutmayın.

  Tırnak işareti kullanmayacak şekilde aşağıdaki karakterler görüntülenir.

$

Dolar işareti

+

Artı işareti

(

Sol parantez

:

Colon

^

Esnek aksan (caret)

'

Kesme işareti

{

Sol kıvrımlı köşeli ayraç

<

Küçükten küçük işareti

=

Eşittir işareti

-

Form verilerini gönderme ve kaydetme

/

Eğik çizgi işareti

)

Sağ parantez

!

Ünlem işareti

&

Venez

~

Tilde

}

Sağ kıvrımlı köşeli ayraç

>

Büyüktür işareti

Boşluk karakteri

 • Metin girişi için bölüm ekleme    Varsa, metin bölümü her zaman sayı biçimindeki son bölümtur. Hücreye yazarak metin görüntülemek istediğiniz bölüme "at" karakteri (@) girin. @ karakteri metin bölümünden atlanırsa, yazarak yazacak metin görüntülenmez. Yazı tipinde belirli metin karakterlerini her zaman görüntülemek için, ek metni çift tırnak işareti (" " ) içinealın. Örneğin, "@ için brüt makbuzlar

  Biçim bir metin bölümü içeriyorsa, bu biçimin uygulandığı hücreye sayısal olmayan bir değer yazmanız, bu biçimden etkilenmez. Buna ek olarak, tüm hücre metne dönüştürülür.

 • Boşluk ekleme    Sayı biçimindeki karakterin genişliğine sahip bir boşluk oluşturmak için, bir alt çizgi karakteri (_ )ve ardından kullanmak istediğiniz karakteri girin. Örneğin, bir altçizgiyi _)gibi sağ parantez içine alınmış olarak izleyebilirsiniz; pozitif sayılar parantez içinde negatif sayılara göre doğru sıralanır.

 • Karakterleri yineleme    Sütun genişliğini dolduracak biçimde bir sonraki karakteri yinelemek için, sayı biçiminde bir yıldız işareti (*) girin. Örneğin, bir sayıdan sonra hücreyi dolduracak kadar tire eklemek için 0*- yazın veya baştaki sıfırları eklemek için herhangi bir biçimden önce *0 yazın.

 • Ondalık basamakları ve anlamlı basamakları dahil    Ondalık ayırıcı içeren kesirleri veya sayıları biçimlendirmek için, bir bölüme aşağıdaki basamak yer tutucularını, ondalık ayırıcıları ve bin ayırıcıyı dahil edin.

0 (sıfır)

Bu basamak yer tutucusu, bir sayı biçimdeki sıfırlardan daha az basamaka sahipse, önemsiz sıfırları görüntüler. Örneğin, 8,9 yazınve 8,90 olarak görüntülenebilir,#,00 biçimini kullanın.

#

Bu basamak yer tutucusu 0 (sıfır) ile aynı kurallara uyur. Öte Excel, her iki yanında da # simgelerinin biçimine göre daha az basamak olduğu zaman, fazladan sıfırlar görüntülemez. Örneğin, özel biçim #.##ve hücreye 8,9 yazın; 8,9 sayısı görüntülenir.

?

Bu basamak yer tutucusu 0 (sıfır) ile aynı kurallara uyur. Bununla Excel, ondalık virgüllerin her iki tarafına da önemsiz sıfırlar için bir boşluk ekler ve ondalık ayırıcılar sütunda hizalanır. Örneğin, özel biçim 0,0 mı? sütunda 8,9 ve 88,99 sayıları için ondalık basamakları hizalar.

. (nokta)

Bu basamak yer tutucusu, bir sayı içinde ondalık ayırıcıyı görüntüler.

 • Bir say çok sayıda ondalık noktanın sağlarında, biçimde yer tutucular sayısından daha çok basamak varsa, sayı yer tutucular olduğu kadar ondalık basamak sayısına yuvarlar. Ondalık noktasının solunda yer tutuculardan daha çok basamak varsa, fazla basamaklar görüntülenir. Biçim, ondalık virgülden yalnızca solundaki sayı işaretleri (#) içeriyorsa, 1'den küçük sayılar ondalık virgülle başlar; örneğin, 0,47.

Bunu görüntülemek için

Olarak

Bu kodu kullanın

1234.59

1234.6

####.#

8.9

8.900

#.000

.631

0.6

0. #

12
1234.568   

12.0
1234.57

#.0 #

44,398
102.65
2.8

  44,398
102.65
    2,8
(hizalanmış ondalıklarla)

???.???

5,25
5.3

5 1/4
5 3/10
(hizalanmış kesirler ile)

# ???/???

 • Binlik ayırıcıyı görüntüleme    Binlik ayırıcı olarak virgül görüntülemek veya bir sağı 1.000'in katları ile ölçeklendirmek için, aşağıdaki ayırıcıyı sayı biçiminde kullanın.

, (virgül)

Binlik ayırıcıyı bir sayı olarak görüntüler. Excel, sayı işaretleri (#) veya sıfırlar arasında bir virgül içeriyorsa, binleri virgülle birbirinden ayırabilirsiniz. Basamak yer tutucusunun arkasındaki bir nokta, sayıyı 1.000 ile ölçeklendirir. Örneğin, biçim #.0ve bir hücreye 12.200.000 yazın; 12.200.0 sayısı görüntülenir.

Bunu görüntülemek için

Olarak

Bu kodu kullanın

12000

12,000

#,###

12000

12

#,

12200000

12.2

0.0,,

 • Renkleri belirtme    Biçimin bir bölümünün rengini belirtmek için, bölümde köşeli ayraç içine alınmış aşağıdaki sekiz renkten birinin adını yazın. Renk kodu bölümün ilk öğesi olmalı.

[Siyah]

[Yeşil]

[Beyaz]

[Mavi]

[E magenta]

[Sarı]

[Cyan]

[Kırmızı]

 • Koşulları belirtme    Yalnızca bir sayı sizin belirttiğiniz koşula uygunsa uygulanacak sayı biçimleri belirtmek için, koşulu köşeli ayraçlar içine alın. Koşul bir karşılaştırma işleci değerden oluşur. Örneğin, aşağıdaki biçim kırmızı yazı tipinde 100'den küçük veya buna eşit sayıları ve mavi yazı tipinde 100'den büyük sayıları görüntüler.

  [Kırmızı] [<=100]; [Mavi] [>100]

  Hücrelere koşullu biçimler uygulamak için (örneğin, hücrenin değerine bağlı olan renk gölgelendirmesi), Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'ye tıklayın.

 • Para birimi simgelerini ekleme    Sayı biçiminde aşağıdaki para birimi simgelerinden birini yazın, NUM LOCK tuşuna basın ve simgenin ANSI kodunu yazın.

Bunu girmek için

Bu koda basın

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

Euro

ALT+0128

 • Not: Özel biçimler çalışma kitabıyla birlikte kaydedilir. Her zaman Excel bir para birimi simgesi kullanmak için, bu simgeyi başlatmadan önce Denetim Masası'nda Bölgesel Seçenekler'de seçilen para birimi simgesini Excel.

 • Yüzdeleri görüntüleme    Sayıları yüzde 100 olarak görüntülemek için (örneğin, %8 olarak 0,08 veya %280 olarak 2,8) görüntülemek için sayı biçiminde yüzde işareti (%) girin.

 • Bilimsel notasyon görüntüleme    Sayıları bilimsel (üstel) biçimde görüntülemek için bir bölümde aşağıdaki üstel kodları kullanın.

E (E-, E+, e-, e+)

Bilimsel (üstel) biçimde bir sayı görüntüler. Excel, "E" veya "e"nin sağ doğrularında, ondalık virgülle taşınan basamak sayısına karşılık gelen bir sayı görüntüler. Örneğin, biçim 0,00E+00ise ve hücreye 12,200.000 yazın; 1,22E+07 sayısı görüntülenir. Sayı biçimini 0,0 #0,0E+0olarak değiştirirsanız 12,2E+6 sayısı görüntülenir.

 • Günleri, ayları ve yılları görüntüleme    Sayıları tarih biçimleri olarak (günler, aylar ve yıllar gibi) görüntülemek için bir bölümde aşağıdaki kodları kullanın.

a

Ayı başta sıfır olmayan bir sayı olarak görüntüler.

aa

Uygun olduğunda ayı başta sıfır olan bir sayı olarak görüntüler.

aaa

Ayı kısaltma (Oca - Ara) olarak görüntüler.

aaaa

Ayı tam ad olarak görüntüler (Ocak - Aralık).

aaaaa

Ayı tek harfli (J - D) görüntüler.

d

Günü başta sıfır olmayan bir sayı olarak görüntüler.

gg

Günü, uygun olduğunda başta sıfır olan bir sayı olarak görüntüler.

ggg

Günü kısaltma (Paz - Sat) olarak görüntüler.

gggg

Günü tam ad olarak görüntüler (Pazar - Cumartesi).

yy

Yılı iki basamaklı bir sayı olarak görüntüler.

yyyy

Yılı dört basamaklı bir sayı olarak görüntüler.

Bunu görüntülemek için

Olarak

Bu kodu kullanın

Ay_sayısı

1–12

a

Ay_sayısı

01–12

aa

Ay_sayısı

Oca–Ara

aaa

Ay_sayısı

Ocak-Aralık

aaaa

Ay_sayısı

J–D

aaaaa

Günler

1–31

d

Günler

01–31

gg

Günler

Paz–Sat

ggg

Günler

Pazar-Cumartesi

gggg

Yıl

00–99

yy

Yıl

1900–9999

yyyy

 • Saati, dakikayı ve saniyeyi görüntüleme    Saat biçimlerini (saat, dakika ve saniye gibi) görüntülemek için bir bölümde aşağıdaki kodları kullanın.

s

Saati başta sıfır olmayan bir sayı olarak görüntüler.

[h]

Geçen saati saatler içinde görüntüler. Saat sayısını 24'ü aşan bir saat döndüren bir formülle çalışıyorsanız, [s]:dd:ssgibi bir sayı biçimi kullanın.

ss

Saati, uygun olduğunda başta sıfır olan bir sayı olarak görüntüler. Biçim AM veya PM içeriyorsa,saat için 12 saatlik zaman biçimi temel alır. Aksi takdirde, saat, 24 saatlik zaman esas alır.

a

Dakikayı başta sıfır olmayan bir sayı olarak görüntüler.

Not:  m veya aa kodu, h veya ss kodu hemen ya da ss kodunda hemen görünmeli; aksi takdirde, Excel dakika yerine ayı görüntüler.

[m]

Geçen saati dakikalar içinde görüntüler. Dakika sayısının 60'ın üzerinde olduğu zamanı döndüren bir formülle çalışıyorsanız, [mm]:ssgibi bir sayı biçimi kullanın.

aa

Dakikayı, uygun olduğunda başta sıfır olan bir sayı olarak görüntüler.

Not:  m veya aa kodu, h veya ss kodu hemen ya da ss kodunda hemen görünmeli; aksi takdirde, Excel dakika yerine ayı görüntüler.

sn

Saniyeyi başta sıfır olmayan bir sayı olarak görüntüler.

[s]

Geçen zamanı saniyeler içinde görüntüler. Saniye sayısının 60'ın üzerinde olduğu zamanı döndüren bir formülle çalışıyorsanız, [ss]gibi bir sayı biçimi kullanın.

ss

Saniyeyi, uygun olduğunda başta sıfır olan bir sayı olarak görüntüler. Saniyenin kesirlerini görüntülemek için s:dd:ss.00 gibibir sayı biçimi kullanın.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Saati, 12 saatlik zaman zamanları kullanarak görüntüler. Excel am, am, Aveya saat, öğlen ve PM, pm, Psaatlerine kadar gece yarısından gece yarısına kadar veya p görüntüler.

Bunu görüntülemek için

Olarak

Bu kodu kullanın

Saat

0–23

s

Saat

00–23

ss

Toplantı notları

0–59

a

Toplantı notları

00–59

aa

Saniye

0–59

sn

Saniye

00–59

ss

Saat

04:00

h AM/PM

Saat

16:36

s:dd ÖÖ/ÖS

Saat

4:36:03 P

s:dd:ss A/P

Saat

4:36:03.75

s:dd:ss.00

Geçen süre (saat ve dakika)

1:02

[s]:dd

Geçen süre (dakika ve saniye)

62:16

[mm]:ss

Geçen süre (saniyeler ve yüzler)

3735.80

[ss].00

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×