Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Access verilerinizin bazılarını geçici veya kalıcı olarak bir SharePoint sitesine taşımanız gerektiğinde, bunları Access veritabanınızdan siteye aktarabilirsiniz. Verileri dışarı aktardığınızda, Access seçilen tablo veya sorgu veritabanı nesnesinin bir kopyasını oluşturur ve kopyayı liste olarak depolar. Dışarı aktarılan listenin, aktarma işleminden sonra kaynak tablo veya sorguda gerçekleştirilen değişiklikleri yansıtmayacağını unutmamanız önemlidir.

Bu makalede

Bir SharePoint sitesine veri aktarma konusunda sık rastlanan senaryolar

Bir SharePoint sitesine tablo veya sorgu aktarmak için çeşitli nedenleriniz olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Windows SharePoint Services’ı yeni kullanmaya başlıyor ve bazı veritabanı tablolarınızın SharePoint listelerinde de yer almasının herkesin işini kolaylaştıracağını düşünüyor olabilirsiniz. Ekibinizle veri paylaşmak istediğinizde, SharePoint listeleriyle çalışmak bir veritabanı içinde çalışmaktan daha kolay olabilir. Ayrıca, acemi kullanıcıların listelere göz ataması ve bunları düzenlemesi daha kolay olabilir. Bunlara ek olarak, bir liste değiştirildiğinde bildirim alma, bir listeyle ilişkili görevleri atayıp düzenleme ve çevrimdışı çalışma gibi çeşitli SharePoint özelliklerinin sağladığı avantajlardan yararlanabilirsiniz.

 • Access ile bir SharePoint sitesi arasında sürekli olarak veri paylaşmak istediğiniz, ancak verilerin şu anda Access'te depolandığı bir durumla karşı karşıya olabilirsiniz. Access’i kullanarak ya da bir SharePoint sitesinden en son verileri görüntülemek ve düzenlemek için, önce verileri bir liste olarak dışarı aktarıp ardından Access veritabanından bunlara bağlanmanız gerekir.

 • Access veritabanında sorguları kullanarak günlük veya haftalık raporlar oluşturuyor ve sonra da sonuçları düzenli aralıklarla sitelerinizden birine göndermek istiyor olabilirsiniz.

Bu konu başlığında, verileri liste olarak SharePoint adımlar sunar. Access'in en son SharePoint hakkında yardım için bkz. Veri kaynağından içeri aktarma veya bir liste SharePoint.

Bir SharePoint sitesine tablo veya sorgu aktarma

Bir SharePoint sitesine veri aktarmanın en kolay yolu, Dışarı Aktar - SharePoint Sitesi Sihirbazı’nı çalıştırmaktır. Sihirbazı çalıştırdıktan sonra ayarlarınızı (sihirbazı çalıştırırken sağladığınız bilgileri) bir dışarı aktarma belirtimi olarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra yeniden girdi sağlamanıza gerek kalmadan dışarı aktarma işlemine dönebilirsiniz. Bu bölümdeki adımlarda dışarı aktarma işlemine nasıl hazırlanacağınız, verilerinizi nasıl dışarı aktaracağınız ve ayarlarınızı bir belirtim olarak nasıl kaydedeceğiniz açıklanmıştır.

İşlemi hazırlama

 1. Dışarı aktarmak istediğiniz tabloyu veya sorguyu içeren veritabanını bulun.

  Bir sorgu dışarı aktarılırken, sorgu sonuçlarındaki satırlar ve sütunlar, liste öğeleri ve sütunlar olarak dışarı aktarılır. Bir form veya raporu SharePoint’e aktaramazsınız.

  Not: Bir kerede yalnızca bir nesneyi dışarı aktarabilirsiniz.

 2. Listeyi oluşturmak istediğiniz SharePoint sitesini belirleyin.

  Geçerli bir site adresi http:// veya https:// ile başlar, ardından sunucunun adı gelir ve en sonda sitenin sunucudaki yolu olur. Örneğin, şu adres geçerli bir adrestir:

  https://contoso/AnalysisTeam

 3. SharePoint sitesinde liste oluşturmak için gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. İzinler konusunda emin değilseniz sunucu yöneticisine başvurun.

  Dışarı aktarma işlemi, Access’teki kaynak nesneyle aynı ada sahip yeni bir liste oluşturur. SharePoint sitesinde zaten bu ada sahip bir liste varsa, yeni liste için farklı bir ad belirtmeniz istenir.

  Not: Mevcut bir listenin üzerine yazamazsınız ya da mevcut bir listeye veri ekleyemezsiniz.

 4. Kaynak tablo veya sorgudaki alanları gözden geçirin.

  Aşağıdaki tabloda, belirli öğelerin nasıl dışarı aktarıldığı ve bazı durumlarda ek eylem gerçekleştirmeniz gerekip gerekmediği açıklanmıştır.

  Öğe

  Çözüm

  Alanlar ve kayıtlar

  Veri sayfasında gizlenmiş alanlar da dahil olmak üzere tablo veya sorgudaki tüm alanlar ve kayıtlar dışarı aktarılır. Dışarı aktarma işlemi sırasında filtre ayarları dikkate alınmaz.

  Ekler

  Kaynak nesnenin birden çok ek sütunu varsa, biri hariç tüm ek sütunlarını kaldırmanız gerekir. Bunun nedeni, SharePoint listelerinin yalnızca bir ek sütununu destekleyebilmesidir. Kaynak nesnede bu sütunlardan birden fazla bulunuyorsa, Access işleme başlamadan önce biri hariç tüm ek sütunlarını kaldırmanızı isteyen bir ileti görüntüler. Bu soruna geçici bir çözüm olarak, fazla ek sütunlarını diğer Access nesnelerine kopyalayıp başka SharePoint listelerine aktarabilirsiniz.

  Bir veya birden çok değer içeren arama alanları

  Tek değerli arama alanlarındaki görünen değerler, SharePoint listesinde açılan menü Seçim alanları olacak şekilde dışarı aktarılır. Kaynak alan birden çok değeri destekliyorsa, SharePoint listesinde çoklu seçime imkan tanıyan bir Seçim alanı oluşturulur.

  Not: SharePoint listesindeki Seçim alanı en fazla bir sütundan oluşabilir. Kaynak arama alanı birden çok sütun içeriyorsa, tüm sütunlardaki değerler tek bir sütunda birleştirilir.

  Hesaplanan sorgu alanları

  Hesaplanan sütunlardaki sonuçlar bir alana kopyalanır ve bu alanın veri türü, hesaplanan sonucun veri türüne bağlıdır. Sonuçların elde edilmesini sağlayan ifade kopyalanmaz.

  OLE Nesnesi alanları

  Dışarı aktarma işlemi sırasında OLE Nesnesi alanları dikkate alınmaz.

 5. Kaynak Access veritabanı zaten açık değilse, veritabanını açıp sonraki adımlara geçin.

Verileri dışarı aktarma

 1. Dış Veri sekmesinin Dışarı Aktar grubunda Diğer düğmesine tıklayarak seçenek listesini açın ve Sonra Da Liste'SharePoint tıklayın.

 2. Dışarı Aktar - SharePoint Sitesi dışarı aktarma sihirbazı açılır.

  Access tablonuzu veya sorgunuzu dışarı aktarmak için bir SharePoint sitesi belirtin.

 3. SharePoint sitesi belirtin kutusuna hedef sitenin adresini girin.

 4. Yeni listenin adını belirtin kutusuna liste için yeni bir ad girin.

  Veritabanınızdaki kaynak nesne zaten SharePoint sitesindeki bir listeyle aynı ada sahipse farklı bir ad belirtin.

 5. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna yeni liste için bir açıklama girip Bittiğinde listeyi aç onay kutusunu işaretleyin.

 6. Tamam'a tıklayarak dışarı aktarma işlemini başlatın.

 7. Access, SharePoint sitesinde bir liste oluşturur ve sihirbazın son sayfasında işlemin durumunu görüntüler. Dışarı aktarma işlemi bittiğinde, sihirbazı kapatabilir veya dışarı aktarma adımlarınızı bir belirtim olarak kaydedebilirsiniz.

  Ayrıca işlem sırasında SharePoint, ilgili kaynak alana dayanarak her sütun için uygun veri türünü seçer. Verileri dışarı aktardığınızda Access ve Windows SharePoint Services veri türlerinin birbiriyle nasıl eşlendiğini ve her veri türü için hangi alan ayarlarının dışarı aktarıldığını gösteren listeye ulaşmak için, bu makalenin ilerleyen kısımlarında yer alan Windows SharePoint Services veri türleri ile Access veri türlerinin eşleşme biçimi bölümüne bakın.

Dışarı aktarma hakkında başka ne bilmem gerekiyor?

Windows SharePoint Services veri türleri ile Access veri türlerinin eşleşme biçimi

Aşağıdaki tabloda, bir tablo veya sorguyu dışarı aktardığınızda, Access’in dışarı aktarılan listedeki sütunların veri türünü nasıl belirlediği gösterilmiştir.

Access veri türü

Windows SharePoint Services veri türü

Varsayılan alan özelliği ayarları

Notlar

Metin

Tek satırlı metin

Sütun Adı     Access’teki Alan Adı ayarının aynısı olur.

Açıklama     Access’teki Açıklama ayarının aynısı olur.

Gerekli     Access’teki Gerekli ayarının aynısı olur.

En fazla karakter sayısı     Access’teki Alan Boyutu ayarının aynısı olur.

Varsayılan Değer     Access’teki Varsayılan Değer ayarı bir ifade değilse bunun aynısı olur. Aksi takdirde boş bırakılır.

Varsayılana Görünüme Ekle     Evet

Not/Uzun Metin

Birden çok satırlı metin

Sütun Adı     Access’teki Alan Adı ayarının aynısı olur.

Açıklama     Access’teki Açıklama ayarının aynısı olur.

Gerekli     Access’teki Gerekli ayarının aynısı olur.

Görüntülenecek Satır Sayısı     5

Varsayılana Görünüme Ekle     Evet

Sayı

Sayı

Sütun Adı     Access’teki Alan Adı ayarının aynısı olur.

Açıklama     Access’teki Açıklama ayarının aynısı olur.

Gerekli     Access’teki Gerekli ayarının aynısı olur.

En Az     Boş

En Çok     Boş

Aşağıdaki tabloda, Ondalık basamak sayısı özelliğinin Access’teki Ondalık Basamaklar ayarına göre nasıl ayarlandığı gösterilmiştir.

Access ayarı    

Windows SharePoint Services ayarı    

Otomatik

Otomatik

0-5

0-5

6-15

5

Varsayılan Değer     Access’teki Varsayılan Değer ayarı bir ifade değilse bunun aynısı olur. Aksi takdirde boş bırakılır.

Varsayılana Görünüme Ekle     Evet

Yüzde olarak göster     Biçim özelliği Yüzde olarak ayarlanmışsa Evet.

Tarih/Saat

Tarih veya Saat

Sütun Adı     Access’teki Alan Adı ayarının aynısı olur

Açıklama     Access’teki Açıklama ayarının aynısı olur

Gerekli     Access’teki Gerekli ayarının aynısı olur

Tarih ve saat biçimi     Biçim özelliği Kısa Tarih olarak ayarlanmışsa Yalnızca Tarih olarak ayarlanır. Aksi takdirde Tarih ve Saat & ayarlayın.

Takvim Türü     Hicri kullan seçeneği işaretli ise Hicri olarak ayarlanır. Aksi takdirde Gregoryen olarak ayarlayın.

Aşağıdaki tabloda Varsayılan Değer özelliğinin, Access’teki Varsayılan Değer ayarına göre nasıl ayarlandığı gösterilmiştir.

Access ayarı    

Windows SharePoint Services ayarı    

=Tarih()

Bugünün Tarihi

Alan belirli bir tarih olarak ayarlanır

Alan belirli bir tarih olarak ayarlanır

Varsayılana Görünüme Ekle     Evet

Para Birimi

Para Birimi

Sütun Adı     Access’teki Alan Adı ayarının aynısı olur.

Açıklama     Access’teki Açıklama ayarının aynısı olur.

Gerekli     Access’teki Gerekli ayarının aynısı olur.

En Az     Boş

En Çok     Boş

Aşağıdaki tabloda, Ondalık basamak sayısı özelliğinin Access’teki Ondalık Basamaklar ayarına göre nasıl ayarlandığı gösterilmiştir.

Access ayarı    

Windows SharePoint Services ayarı    

Otomatik

Otomatik

0-5

0-5

6-15

5

Varsayılan Değer     Access’teki Varsayılan Değer ayarı bir ifade değilse bunun aynısı olur. Aksi takdirde boş bırakılır.

Varsayılana Görünüme Ekle     Evet

Para Birimi Türü     Access’teki Biçim ayarının aynısı olur.

Otomatik Sayı

Sayı

Sütun Adı     Access’teki Alan Adı ayarının aynısı olur.

Açıklama     Access’teki Açıklama ayarının aynısı olur.

Gerekli     Access’teki Gerekli ayarının aynısı olur.

En Az     Boş

En Çok     Boş

Ondalık basamak sayısı     Otomatik

Varsayılana Görünüme Ekle     Evet

Alan Boyutu özelliğinin Yineleme Kimliği olarak ayarlandığı Otomatik Sayı

Tek satırlı metin

Sütun Adı     Access’teki Alan Adı ayarının aynısı olur.

Açıklama     Access’teki Açıklama ayarının aynısı olur.

Gerekli     Access’teki Gerekli ayarının aynısı olur.

En fazla karakter sayısı     38

Varsayılan Değer     Boş

Varsayılana Görünüme Ekle     Evet

Evet/Hayır

Evet/Hayır

Sütun Adı     Access’teki Alan Adı ayarının aynısı olur.

Açıklama     Access’teki Açıklama ayarının aynısı olur.

Varsayılan Değer     Access’teki Varsayılan Değer ayarı bir ifade değilse bunun aynısı olur. Aksi takdirde boş bırakılır.

Varsayılana Görünüme Ekle     Evet

OLE Nesnesi

Alan dışarı aktarılmaz

Köprü

Köprü

Sütun Adı     Access’teki Alan Adı ayarının aynısı olur.

Açıklama     Access’teki Açıklama ayarının aynısı olur.

Gerekli     Access’teki Gerekli ayarının aynısı olur.

URL'yi biçimlendir:     Köprü

Varsayılana Görünüme Ekle     Evet

Ek

Ek

Sütun Adı     Access’teki Alan Adı ayarının aynısı olur.

Açıklama     Access’teki Açıklama ayarının aynısı olur.

Gerekli     Access’teki Gerekli ayarının aynısı olur.

Varsayılana Görünüme Ekle     Evet

Birden çok değerli alanlar

Seçim

Sütun Adı     Access’teki Alan Adı ayarının aynısı olur.

Açıklama     Access’teki Açıklama ayarının aynısı olur.

Gerekli     Access’teki Gerekli ayarının aynısı olur.

Varsayılana Görünüme Ekle     Evet

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×