DCount işlevini kullanarak, belirtilen kayıt kümesinde (kayıt sayısı) olan kayıtların sayısını etki alanı. DCount işlevini Visual Basic for Applications (VBA) modülünde, makro, sorgu ifadesinde veya başka bir hesaplanmış denetim.

Örneğin, Bir Siparişler tablosunda belirli bir tarihte verilen siparişlere karşılık gelen kayıtların sayısını vermek için modülde DCount işlevini kullanabilirsiniz.

Söz dizimi

DCount ( ifade, etki alanı [ ,ölçüt] )

VseçSay işlevinin söz dizimleri şu bağımsız değişkenlere sahiptir:

Bağımsız değişken

Açıklama

ifade

Gerekli. Kayıtlarını saymak istediğiniz alanı tanımlayan ifade. Tablo veya sorguda bir alanı tanımlayan bir dize ifadesi veya söz konusu alandaki veriler üzerinde hesaplama yapan bir ifade olabilir. ifade bağımsız değişkenine tablodaki bir alanın, formdaki bir denetimin, bir sabitin veya işlevin adını ekleyebilirsiniz. ifade bir işlev içeriyorsa, bu yerleşik veya kullanıcı tanımlı olabilir ancak başka bir etki alanı toplama işlevi veya SQL toplama işlevi olamaz.

etki alanı

Gerekli. Etki alanının oluşturulduğu kayıt kümesini tanımlayan dize ifadesi. Bir tablo adı veya parametre gerektirmeyen bir sorgunun sorgu adı olabilir.

ölçütler

İsteğe bağlı. DCount işlevinin gerçekleştirilen veri aralığını kısıtlamak için kullanılan dize ifadesi. Örneğin, ölçütler çoğunlukla SQL ifadesinde WHERE yan tümcesine (WHERE sözcüğü olmadan) eşdeğerdir. Ölçüt atlanırsa,DCount işlevi ifadeyi tüm etki alanı için değerlendirir. Ölçütlere dahil olan tüm alan, etki alanı içinde de bir alan olmalıdır; aksi takdirde DCount işlevi Null döndürür.

Açıklamalar

Özel değerlerini bilmek zorunda olmadığınız bir etki alanındaki kayıtların sayısını saymak için DCount işlevini kullanın. Ifade bağımsız değişkeni bir alanda hesaplama gerçekleştirese de, DCount işlevi yalnızca kayıt sayısını hesaplar. Ifade tarafından gerçekleştirilen hesaplamaların değeri kullanılamaz.

İşlevin gerçekleştirilen veri aralığını kısıtlamak için ölçüt belirtmeniz gerekirken, hesaplanan denetimde DCount işlevini kullanın. Örneğin, California'ya sevk edilecek siparişlerin sayısını görüntülemek için, metin kutusunun ControlSource özelliğini aşağıdaki ifadeye ayarlayın:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Herhangi bir kısıtlama belirtmeden yalnızca etki alanındaki tüm kayıtları saymak için Say işlevini kullanın.

İpucu Say işlevi, sorgularda kayıtların daha hızlı sayılacağı şekilde en iyi duruma getirilmiş. DCount işlevi yerine sorgu ifadesinde Say işlevini kullanın ve sonuçlar üzerinde kısıtlamaları zorunlu kılınmak için isteğe bağlı ölçütler ayarlayın. DCount işlevini, bir etki alanındaki kayıtları bir kod modülü veya makronun içinde ya da hesaplanan denetimde saymanız gerekirken kullanın.

DCount işlevini, form veya rapor temel alınan kayıt kaynağında yer alan belirli bir alanı içeren kayıtların sayısını saymak için kullanabilirsiniz. Örneğin, Siparişler tablosunda, Ürünler tablosuna dayalı bir formda hesaplanan denetimde siparişlerin sayısını görüntüebilirsiniz.

Ifade yıldız (*) joker karakteri olmadığı sürece, DCount işlevi ifade tarafından başvurulan alanda Null değerler içeren kayıtları sayar. Yıldız kullanırsanız, DCount işlevi Null alanlar içeren kayıtlar da dahil olmak üzere toplam kayıt sayısını hesaplar. Aşağıdaki örnek, Siparişler tablosunda kayıtların sayısını hesaplar.

intX = DCount("*", "Orders")

Etki alanıbirincil anahtar olan bir tablo ise, birincil anahtar alanında hiçbir zaman Null olmayacaktır, çünkü birincil anahtar alanına ifade ayarerek toplam kayıt sayısını da sayabilirsiniz.

Ifade birden çok alan tanımlarsa, alan adlarını bir ve (&) veya ekleme işleci (+) gibi bir ekleme işleciyle birbirinden ayırabilirsiniz. Alanları ayırmak için ve kullanırsanız, DCount işlevi listelenen alanlardan herhangi birsinde veri içeren kayıtların sayısını verir. Toplama işleci kullanırsanız, DCount işlevi yalnızca listelenen alanların tümsinde veri içeren kayıtların sayısını döndürür. Aşağıdaki örnekte, tüm kayıtlarda (SevkAdı) veri içeren bir alanla ve veri içeren bir alanla (SevkBölgesi) birlikte kullanılırken her işleçin etkilerini gösterebilirsiniz.

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Not:  Dize birlemini gerçekleştirmek için tercih edilen işleç vetir. Null'ları ifadenin içinde özellikle yaymak istediğiniz sürece, toplama işlecini sayısal ekleme dışında herhangi bir şey için kullanmamak gerekir.

Bu işlevi kullandığınızda, etki alanı içindeki kayıtlarda bulunan kaydedilmemiş değişiklikler dahil edilmez. DCount işlevinin değiştirilmiş değerlere dayalı olması için, önce Veri sekmesindeKimler sekmesinde Kayıtları Kaydet'e tıklayarak, odağı başka bir kayda taşımaya veya Update yöntemini kullanarak değişiklikleri kaydetmeniz gerekir.

Sorgu örnekleri

İfade

Sonuçlar

SELECT DCount("ÜrünKimsi","ÜrünKimsi","İndirim=0") AS Expr1 FROM Ürün Satışları GROUP BY DCount("ÜrünKimlik","ÜrünKimleri","İndirim=0");

"İndirim" değeri "0" olan Tablo "ÜrünKimlik" tablosunda "ÜrünKimlik" alanında yer alan değerlerin sayısını verir.

SELECT DCount("ProductID","ProductSales","DateofSale=Date()-1") AS YesterdaySale FROM ProductSales GROUP BY DCount("ProductID","ProductSales","DateofSale=Date()-1");

"Satış Tarihi" geçerli tarihten bir gün önce olduğu "ÜrünKimlik" Tablosunda "ÜrünKimlik" alanında yer alan değerlerin sayısını döndürür.

VBA örneği

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Aşağıdaki işlev, belirtilen bir sevk tarihten sonra belirtilen ülkeye/bölgeye sevk edilen siparişlerin sayısını verir. Etki alanı bir Siparişler tablosudur.

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

İşlevi aramak için Anlık penceresinde aşağıdaki kod satırına tıklayın:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×