Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Microsoft 365 dosyalarınızın erişilebilir olduğundan emin olmak için, Windows, Web için Office veya Mac'te Word, Excel, Outlook, OneNote ve PowerPoint ve Windows'da Visio bulunan ücretsiz bir araç olan Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın. Çoğu erişilebilirlik sorununu bulur ve her birinin engelli kişiler için neden olası bir sorun olabileceğini açıklar. Ayrıca, sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin öneriler de sunar.

Erişilebilirlik Denetleyicisi çoğu erişilebilirlik sorununu yakalar ancak algılayamadığı bazı sorunlar vardır. Bu nedenle, Erişilebilirlik Denetleyicisi'nden gizlenen sorunları bulmak için çalışmanızı her zaman görsel olarak gözden geçirmeniz önemlidir. Daha fazla bilgi edinmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi sınırlamaları bölümüne gidin.

Bu konuda

Erişilebilirlik Denetleyicisi kuralları

Erişilebilirlik Denetleyicisi, engelli kişilerin karşılaşabileceği sorunları tanımlayan bir dizi kural kullanarak dosyanızı doğrular. Sorunun önem derecesine bağlı olarak, Erişilebilirlik Denetleyicisi her sorunu hata, uyarı veya ipucu olarak sınıflandırır.

  • Hata. Belgenin engelli kişiler tarafından okunmasını veya anlaşılmasını zorlaştıran ya da olanaksız hale getiren içerikler.

  • Uyarı. Çoğu durumda (her durumda değil) belgenin engelli kişiler tarafından anlaşılmasını zorlaştıran içerikler.

  • İpucu. Engelli kişilerin anlayabileceği, ancak kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla farklı bir biçimde sunulabilecek içerikler.

  • Akıllı Hizmetler. Yapay zeka tarafından otomatik olarak erişilebilir hale gelen ve doğruluk ve bağlam açısından gözden geçirmeniz gereken içerik

Erişilebilirlik Denetleyicisi hataları, uyarıları ve ipuçları

Aşağıdaki tabloda Erişilebilirlik Denetleyicisi kuralları, bunların neleri denetlediği, sorunlara yönelik çözümleri nereden öğrenebileceğiniz ve sorunları neden çözmeniz gerektiği, maddeler halinde açıklanır.

Not: Dosyalarınızın mümkün olduğunca erişilebilir olduğundan emin olmak için tabloları yalnızca verilerinizi sunmak için gerekli olduğunda kullanmalısınız. Yalnızca düzen amacı olan tablolardan kaçının.

Hatalar

Dosyadaki içerikler engelli kişilerin dosyayı kullanmasını büyük ölçüde zorlaştırıyor veya olanaksız hale getiriyorsa, Erişilebilirlik Denetleyicisi bunu hata olarak sınıflandırır.

Kural

Erişilebilirlik Denetleyicisi şunları doğrular:

Bu neden düzeltilmeli?

Bu uygulamalar için geçerlidir

Metin olmayan her türlü içeriğin alternatif metni (diğer metin) vardır.

Tüm nesnelerin alternatif metni vardır ve alternatif metin görüntü adları veya dosya uzantıları içermez.

Ekran okuyucular, resimleri ve kullanıcıların göremediği, metin olmayan diğer içerikleri açıklamak için alternatif metni okur. Alternatif metne bağlı olarak, kullanıcılar açıklanan içeriğin amacını ve anlamını anlayabilir.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Tablolarda sütun üst bilgileri belirtilir.

Tablolarda ve/veya hücre bloklarında, üst bilgi kutusu seçilidir ya da bir üst bilgi satırı vurgulanmıştır.

Kullanıcılar, daha sonra ekran okuyucu tarafından okunan içerikleri anlamak için tablo üst bilgilerini kullanır. Ayrıca yardımcı teknoloji, kullanıcıya imlecin tablodaki geçerli konumunu bildirmek ve kullanıcının tabloda gezinmesine olanak tanıyan bilgileri sağlamak için çoğunlukla tablo üst bilgisi satırını kullanır.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Tüm bölümlerin adları anlamlıdır.

Tüm bölümlerin varsayılan olmayan adları veya "Varsayılan Bölüm", "Adsız Bölüm" veya "Bölüm 3" gibi yer tutucu adları vardır.

Bölüm adları, kullanıcıların Küçük Resim Bölmesi, Slayt Sıralayıcısı Görünümü ve Kılavuz Görünümü'nde büyük bir sunu içinde daha kolay gezinmesini sağlar.

PowerPoint

Tüm slaytların başlığı vardır.

Slaytların başlığı vardır.

Slayt başlıkları, kullanıcıların tek bir slaydı bulup seçerek doğrudan bu slayda gidebilmesi gibi gezinme seçeneklerinden yararlanmasına olanak tanır.

PowerPoint

Excel çalışma sayfasındaki hücreler negatif sayılar için yalnızca kırmızı biçimlendirme kullanmaz.

Sayı biçimi olarak ayarlanmış ve negatif sayılar için yalnızca kırmızı rengi kullanan hücreler (örneğin, -1000 yerine kırmızı 1000 göster).

Rengi ayırt etmekte zorlanan kullanıcılar, pozitif ve negatif değerler arasındaki farkı anlayamaz.

Excel

Resim veya nesne metinle satır içidir.

Resimler veya nesneler, çevresindeki metinle birlikte satır içinde konumlandırılır.

Görüntü veya nesne satır içi değilse, ekran okuyucu kullanıcılarının nesneyle etkileşim kurması zor olabilir. Nesnenin metne göre nerede olduğunu bilmek de zor olabilir.

Word

Belge erişimi kısıtlanmaz.

Belge izin ayarlarındaki Access içeriğine program aracılığıyla erişim seçeneğini devre dışı bırakmış tüm belgeler: Düzenlemeyi Kısıtla > İzni kısıtla... > gözden geçirin. Bu belge için izni kısıtla > Diğer seçenekler'i seçin.

Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) koruması, ekran okuyucu gibi cihazların bu belgeye erişmesini engelleyebilir. Daha fazla bilgi için Korumalı belgenin bölümlerinde değişikliklere izin ver'e gidin.

Excel, PowerPoint, Word

Uyarılar

Çoğu durumda (her durumda değil) engelli kişilerin içerikleri anlaması zorsa, Erişilebilirlik Denetleyicisi bir uyarı verir.

Kural

Erişilebilirlik Denetleyicisi şunları doğrular:

Bu neden düzeltilmeli?

Bu uygulamalar için geçerlidir

Tablonun basit bir yapısı vardır.

Tablolar bölünmüş hücre, birleştirilmiş hücre veya iç içe geçme içermeyen basit dikdörtgenler halindedir.

Kullanıcılar tabloda, klavye kısayollarıyla ve basit tablo yapılarını kullanan yardımcı teknolojilerle gezinir.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Sayfa sekmelerinin adları anlamlıdır.

Çalışma sayfasındaki sayfalar açıklayıcı bilgiler içerir ve boş sayfa yoktur.

“Ekim ayı toplam satış rakamları” gibi açıklayıcı sayfa adları, “Sayfa1” gibi varsayılan sayfa adlarıyla karşılaştırıldığında çalışma kitaplarında gezinmeyi daha kolay hale getirir.

Excel

Metin ve arka plan arasında yeterli karşıtlık.

Metin ve arka plan renkleri, metnin kolayca görülmesini sağlayacak kadar farklıdır.

Görme bozukluğu olan kişiler, arka planla karşıtlık içinde olmayan metnin okunmasını genellikle zor bulur. Belgenizde metin ve arka plan arasında yüksek karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

Eklenen ses ve videoların kapalı açıklamalı alt yazısı vardır.

Tüm ses ve video nesnelerinin kapalı açıklamalı alt yazısı vardır.

Resim yazısı olmadan, bir video veya ses segmentindeki bilgiler engelli kişiler için tamamen kaybolabilir.

PowerPoint, OneNote

Slayt sunusunun üzerindeki nesnelerin okuma sırası mantıklıdır.

Slayttaki nesneler mantıksal sıradadır.

Yardımcı teknolojiler, slaytları ve slaytlar üzerindeki öğeleri belirtilen sırada okur. Okuma sırası mantıklı değilse içerikler anlamsız hale gelir.

PowerPoint

İpuçları

Engelli kişilerin anlayabileceği ancak onlara en iyi deneyimi sağlamak için daha iyi düzenlenebilecek veya sunulabilecek içerikler varsa, bir ipucu görürsünüz.

Kural

Erişilebilirlik Denetleyicisi şunları doğrular:

Bu neden düzeltilmeli?

Bu uygulamalar için geçerlidir

Destedeki bölüm adları benzersizdir.

Bölümlerin benzersiz adları vardır.

Bölüm adları, kullanıcıların Küçük Resim Bölmesi, Slayt Sıralayıcısı Görünümü ve Kılavuz Görünümü'nde büyük bir sunu içinde daha kolay gezinmesini sağlar.

PowerPoint

Bir destedeki slaytların başlıkları benzersizdir.

Boş olmayan slaytların benzersiz başlıkları vardır.

Kullanıcılar destenin neresinde olduklarını anlamak ve destede gezinmek için başlıkları kullanır.

PowerPoint

Kolay gezinti için düzen tabloları yapılandırılmış.

Düzen, sırası dil açısından mantıklıdır ve sekme sırası döngüsel değildir.

Kullanıcılar içerikte gezinmek için tablo düzenini kullanır. Kullanıcıların içeriği anlayabilmesi ve içerikte gezinebilmesi için mantıksal bir biçimde sıralanmış olmalıdır.

Word

Belgeler başlık stillerini kullanır.

İçerikler üst bilgilerle ve/veya İçindekiler Tablosu (TOC) ile düzenlenir.

Üst bilgiler ve İçindekiler Tabloları, kullanıcılara yapısal bağlam sağlar ve belgede gezinti ve kolay arama olanakları sunar.

Word, Outlook, OneNote

Akıllı Hizmetler

Erişilebilirlik Denetleyicisi, Akıllı Hizmetler tarafından oluşturulan alternatif metin içeren tüm resimleri listeler.

Kural

Erişilebilirlik Denetleyicisi şunları doğrular:

Bu neden düzeltilmeli?

Bu uygulamalar için geçerlidir

Önerilen alternatif metin.

Alternatif metni Office'in görüntü tanıma hizmeti tarafından oluşturulan tüm resimler.

Akıllı Hizmetler, belgenizde otomatik olarak alternatif metin oluşturur (özellik açık olduğunda). Resminizi doğru şekilde tanımladığından emin olmak için her öneriyi dikkatle gözden geçirin. Öneriyi düzenlemek istiyorsanız, Açıklama kutusuna önerilen metnin üzerine yazın.

Bu özelliği nasıl açacağınızı öğrenmek için etkili alternatif metin yazmak için bilmeniz gereken her şey bölümündeki "Otomatik alternatif metni açma" bölümüne bakın.

PowerPoint, Word, Outlook

Erişilebilirlik Denetleyicisi sınırlamaları

Erişilebilirlik Denetleyicisi'nin algılayamadığı bazı erişilebilirlik sorunları vardır. Ayrıca, Erişilebilirlik Denetleyicisi bulgularında listelenen bazı sorunlar mutlaka düzeltilmesi gereken erişilebilirlik sorunları değildir.

  • Renk: Bilgiler yalnızca renk kullanılarak iletilir.

  • Kapalı açıklamalı alt yazılar: Erişilebilirlik Denetleyicisi videoda kapalı açıklamalı alt yazıların eksik olduğunu bildirir, ancak videonuzda zaten bant içi kapalı açıklamalı alt yazılar, açık açıklamalı alt yazılar veya iletişim kutusu yoksa, videoda erişilebilirlik sorunu olmayabilir.

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi ile erişilebilirliği geliştirin

Erişilebilirlik sorunlarını yazarlara bildirmek için Erişilebilirlik Anımsatıcısı'nı kullanın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Tartışmaya katılın
Topluluğa sorun
Destek alın
Bize Başvurun

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×