Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.
Excel'de klavye kısayolları

Birçok kullanıcı, Excel ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Klavye kısayolları, hareket veya görme engelli kişiler için dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımı için önemli bir alternatiftir. 

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

 • Kısayoldaki artı işareti (+), aynı anda birden çok tuşa basmanız gerektiği anlamına gelir.

 • Kısayoldaki virgül işareti (,) birden çok tuşa sırayla basmanız gerektiği anlamına gelir.

Bu makalede, Excel içindeki Windows için klavye kısayolları, işlev tuşları ve diğer bazı kısayol tuşları açıklanmaktadır.

Notlar: 

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Bu tabloda, Excel uygulamasında en sık kullanılan klavye kısayolları listelenir.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Çalışma kitabını kapatma.

Ctrl+W

Çalışma kitabını açma.

Ctrl+O

Giriş sekmesine gitme.

Alt+H

Çalışma kitabını kaydetme.

Ctrl+S

Seçimi kopyalama.

Ctrl+C

Seçimi yapıştırma.

Ctrl+V

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Hücre içeriğini kaldırma.

Sil

Dolgu rengini seçme.

Alt+Ş, 4

Seçimi kesme.

Ctrl+X

Ekle sekmesine gidin.

Alt+N

Kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

Hücre içeriğini ortalama.

Alt+H, A, C

Sayfa Düzeni sekmesine gitme.

Alt+P

Veri sekmesine gitme.

Alt+A

Görünüm sekmesine gitme.

Alt+W

Bağlam menüsünü açma.

Shift+F10 veya

Windows Menü tuşu

Kenarlık ekleme.

Alt+Ş, KK

Sütun silme.

Alt+H, D, C

Formül sekmesine gitme.

Alt+M

Seçili satırları gizleme.

Ctrl+9

Seçili sütunları gizleme.

Ctrl+0

Sayfanın Başı

Şerit klavye kısayolları

Şerit, birbiriyle ilgili seçenekleri sekmelerde gruplandırır. Örneğin, Giriş sekmesinin Sayı grubu Sayı Biçimi seçeneğini içerir. Alt tuşuna basarak, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi sekmelerin ve seçeneklerin yanında küçük resimlerde harflerle Tuş İpuçları olarak adlandırılan şerit kısayollarını görüntüleyin.

Excel şerit tuş ipuçları.

Şerit seçenekleri için Erişim Tuşları olarak adlandırılan kısayolları oluşturmak için Tuş İpuçları harflerini Alt tuşuyla birleştirebilirsiniz. Örneğin, Alt+H tuşlarına basarak Giriş sekmesini açın ve Alt+Q tuşlarına basarak Göster veya Arama alanına gidin. Seçili sekmenin seçeneklerine yönelik Tuş İpuçlarını görmek için Alt tuşuna yeniden basın.

Kullandığınız Microsoft 365 sürümüne bağlı olarak, uygulama penceresinin üst kısmındaki Arama metin alanı Göster olarak adlandırılıyor olabilir. Her ikisi de büyük ölçüde benzer deneyimler sunar ancak bazı seçenekler ve arama sonuçları farklılık gösterebilir.

Office 'in daha yeni sürümlerinde, eski Alt tuşu menü kısayollarının çoğu da çalışmaya devam ediyor. Ancak, tam kısayolu bilmeniz gerekir. Örneğin, Alt tuşuna basıp eski menü tuşlarından birine, örneğin (E (Düzenle), V (Görüntüle), I (Ekle), vb.) basın. Microsoft 365’in eski bir sürümüne ait bir erişim anahtarı kullandığınızı söyleyen bir bildirim açılır. Tuş dizisinin tamamını biliyorsanız hemen kullanabilirsiniz. Diziyi bilmiyorsanız, Esc tuşuna basın ve bunun yerine Tuş İpuçlarını kullanın.

Şerit sekmeleri için erişim tuşlarını kullanma

Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için, aşağıdaki erişim tuşlarından birine basın. Çalışma sayfasındaki seçiminize bağlı olarak ek sekmeler görüntülenebilir.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Şeritte Göster veya Araalanına gitme, yardım almak veya Yardım içeriğini görüntülemek için bir arama terimi yazma.

Alt+Q, ardından arama terimini girin.

Dosya menüsünü açma.

Alt+F

Giriş sekmesini açıp metni ve sayıları biçimlendirme ve Bul aracını kullanma.

Alt+H

Ekle sekmesini açma; PivotTable’lar, grafikler, eklentiler, Mini Grafikler, resimler, üst bilgiler veya metin kutuları ekleme.

Alt+N

Sayfa Düzeni sekmesini açma; temalar, sayfa yapısı, ölçek ve hizalama ile çalışma.

Alt+P

Formüller sekmesini açma; işlevler ve hesaplamaları ekleme, izleme ve özelleştirme.

Alt+M

Veri sekmesini açıp verilere bağlanma, verileri sıralama, filtreleme, çözümleme ve verilerle çalışma.

Alt+A

Gözden Geçir sekmesini açıp yazım denetimi yapma, not ve yorum dizisi ekleme ve sayfaları ve çalışma kitaplarını koruma.

Alt+R

Görünüm sekmesini açma; sayfa sonlarını ve düzenleri önizleme, kılavuz çizgilerini ve başlıkları gösterme ve gizleme, yakınlaştırmayı ayarlama, pencerelerle bölmeleri yönetme ve makroları görüntüleme.

Alt+W

Sayfanın Başı

Şeritte klavyeyle çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştirme.

Alt veya F10. Farklı bir sekmeye gitmek için erişim tuşlarını veya ok tuşlarını kullanma.

Odağı şeritteki veya eklenti bölmesindeki komutlara taşıyın.

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket ettirme.

Ok tuşları

Odaktaki şerit öğesinin araç ipucunu gösterme.

Ctrl+Shift+F10

Seçili düğmeyi etkinleştirme.

Ara Çubuğu veya Enter tuşu

Seçili komut için listeyi açma.

Aşağı ok tuşu

Seçili komut için menüyü açma.

Alt+Aşağı ok tuşu

Menü veya alt menü açıkken, sonraki komuta gitme.

Aşağı ok tuşu

Şeridi genişletme veya daraltma.

Ctrl+F1

Bağlam menüsünü açma.

Shift+F10

Veya bir Windows klavyede Windows Menü tuşu (genellikle Alt Gr ve sağ Ctrl tuşları arasındadır)

Ana menü açık veya seçili durumdayken alt menüye gitme.

Sol ok tuşu

Bir denetim grubundan diğerine geçme.

Ctrl+Sol veya Sağ ok tuşu

Sayfanın Başı

Hücrelerde gezinmek için klavye kısayolları

Yapılacak işlem

Tuş

Çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe gitme.

Shift+Sekme

Çalışma sayfasında bir hücre yukarı gitme.

Yukarı ok tuşu

Çalışma sayfasında bir hücre aşağı gitme.

Aşağı ok tuşu

Çalışma sayfasında bir hücre sola gitme.

Sol ok tuşu

Çalışma sayfasında bir hücre sağa gitme.

Sağ ok tuşu

Çalışma sayfasında geçerli veri bölgesinin kenarına gitme.

Ctrl+Ok tuşu

Son moduna geçme, etkin hücreyle aynı sütunda veya satırda bir sonraki boş olmayan hücreye gitme ve Son modunu kapatma. Hücreler boşsa, satır veya sütundaki son hücreye gitme.

End, Ok tuşu

Çalışma sayfasında son hücreye, kullanılan en sağdaki sütunun kullanılan en alt satırına gitme.

Ctrl+End

Hücre seçimini çalışma sayfasının kullanılan son hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletme.

Ctrl+Shift+End

Scroll lock açıkken pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gitme.

Home+Scroll lock

Çalışma sayfasının başına gitme.

Ctrl+Home

Çalışma sayfasında bir ekran aşağı gitme.

Page down

Çalışma kitabında sonraki sayfaya gitme.

Ctrl+Page down

Çalışma sayfasında bir ekran sağa gitme.

Alt+Page down

Çalışma sayfasında bir ekran yukarı gitme.

Page up

Çalışma sayfasında bir ekran sola gitme.

Alt+Page up

Çalışma kitabında önceki sayfaya gitme.

Ctrl+Page up

Çalışma sayfasında bir hücre sağa gitme. Korumalı bir çalışma sayfasında, kilitli olmayan hücreler arasında ilerleme.

Sekme tuşu

Veri doğrulama seçeneğinin uygulandığı hücrede doğrulama seçenekleri listesini açma.

Alt+Aşağı ok tuşu

Metin kutuları veya resimler gibi kayan şekiller arasında geçiş yapma.

Ctrl+Alt+5, ardından art arda Sekme tuşu

Kayan şekil gezintisinden çıkma ve normal gezintiye dönme.

Esc

Yatay kaydırma.

Ctrl+Shift tuşlarına basın, ardından fare tekerleğini sola gitmek için yukarı, sağa gitmek için aşağı kaydırın

Yakınlaştırma.

Ctrl+Alt+Eşittir işareti ( = )

 Uzaklaştırma.

Ctrl+Alt+Eksi işareti (-)

Sayfanın Başı

Hücreleri biçimlendirmek için klavye kısayolları

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu açma.

Ctrl+1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda yazı tiplerini biçimlendirme.

Ctrl+Shift+F veya Ctrl+Shift+P

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırma. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşıma. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açma veya kapatma.

F2

Not ekleme.

Bir hücre açıklamasını açma ve düzenleme.

Shift+F2

Shift+F2

Bir yorum dizisi ekleme.

Bir yorum dizisini açma ve yanıtlama.

Ctrl+Shift+F2

Ctrl+Shift+F2

Boş hücre yapıştırmak üzere Ekle iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Shift+Artı işareti (+)

Seçili hücreleri silmek için Sil iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Eksi işareti (-)

Geçerli saati girme.

Ctrl+Shift+İki Nokta (:)

Geçerli tarihi girme.

Ctrl+Noktalı Virgül (;)

Çalışma sayfasında hücre değerleriyle formülleri görüntüleme arasında geçiş yapma.

Ctrl+Vurgu işareti (`)

Etkin hücrenin üstündeki hücrede yer alan formülü, hücreye veya formül çubuğuna kopyalama.

Ctrl+Kesme İşareti (')

Seçili hücreleri taşıma.

Ctrl+X

Seçili hücreleri kopyalama.

Ctrl+C

İçeriği ekleme noktasına yapıştırma, seçimin yerine koyma.

Ctrl+V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Alt+V

Metne italik biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Ctrl+I veya Ctrl+3

Metne kalın biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Ctrl+K veya Ctrl+2

Metnin altını çizme veya alt çizgiyi kaldırma.

Ctrl+U veya Ctrl+4

Üstü çizili biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Ctrl+5

Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yapma.

Ctrl+6

Seçili hücrelere dış kenarlık uygulama.

Ctrl+Shift+Ve işareti (&)

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırma.

Ctrl+Shift+Alt çizgi (_)

Ana hat simgelerini görüntüleme veya gizleme.

Ctrl+8

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için Aşağı Doldur komutunu kullanma.

Ctrl+D

Genel sayı biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+Yaklşaık işareti (~)

İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygulama (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).

Ctrl+Shift+Dolar işareti ($)

Ondalık basamakları olmayan Yüzde biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+Yüzde işareti (%)

İki ondalık basamağı olan Bilimsel sayı biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+Şapka işareti (^)

Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+Sayı işareti (#)

Saati, dakikayı ve AM veya PM belirtimini içeren Saat biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+Adres işareti (@)

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+Ünlem işareti (!)

Köprü Ekle iletişim kutusunu açma.

Ctrl+K

Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapma.

F7

Veri içeren seçili hücreler için Hızlı Çözümleme seçeneklerini görüntüleme.

Ctrl+Q

Tablo Oluştur iletişim kutusunu görüntüleme.

Ctrl+L veya Ctrl+T

Çalışma Kitabı İstatistikleri iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Shift+G

Sayfanın Başı

Excel 'daki Özel Yapıştır iletişim kutusundaki klavye kısayolları

Excel 'da, Kopyalanan verilerin biçimlendirmesi veya değeri gibi belirli bir yönünü Özel Yapıştır seçeneklerini kullanarak yapıştırabilirsiniz. Verileri kopyaladıktan sonra Ctrl+Alt+V tuşlarına basın veya Alt+E+S tuşlarına basarak Özel Yapıştır iletişim kutusunu açın.

Özel Yapıştır iletişim kutusu.

İpucu: Ayrıca Giriş > Yapıştır > Özel Yapıştır’ı da seçebilirsiniz.

İletişim kutusunda bir seçeneği belirtmek için, o seçeneğin altı çizili harfine basın. Örneğin, Açıklamaları seçeneğini belirtmek için Ç harfine basın.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Tüm hücre içeriğini ve biçimlendirmesini yapıştırma.

A

Yalnızca formülleri formül çubuğunda girildikleri biçimde yapıştırma.

C

Formülleri değil yalnızca değerleri yapıştırma.

V

Yalnızca kopyalanan biçimlendirmeyi yapıştırma.

S

Yalnızca hücreye eklenmiş açıklamaları ve notları yapıştırma.

C

Kopyalanan hücrelerden yalnızca veri doğrulama ayarlarını yapıştırma.

N

Kopyalanan hücrelerden tüm hücre içeriğini ve biçimlendirmesini yapıştırma.

H

Kenarlıklar olmadan tüm hücre içeriğini yapıştırma.

X

Kopyalanan hücrelerden yalnızca sütun genişliklerini yapıştırma.

Ç

Kopyalanan hücrelerden yalnızca formülleri ve sayı biçimlerini yapıştırma.

R

Kopyalanan hücrelerden yalnızca değerleri (formüller olmadan) ve sayı biçimlerini yapıştırma.

U

Sayfanın Başı

Seçim yapmak ve eylemleri gerçekleştirmek için klavye kısayolları

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Çalışma sayfasının tamamını seçme.

Ctrl+A veya Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve sonraki sayfayı seçme.

Ctrl+Shift+Page down

Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve önceki sayfayı seçme.

Ctrl+Shift+Page up

Hücre seçimini bir hücre daha genişletme.

Shift+Ok tuşu

Hücre seçimini etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye kadar genişletme veya bir sonraki hücre boşsa, bir sonraki boş olmayan hücreye kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Ok tuşu

Genişletme modunu açma ve seçimi genişletmek için ok tuşlarını kullanma. Kapatmak için yeniden basın.

F8

Ok tuşlarını kullanarak hücre seçimine bitişik olmayan hücre veya aralık ekleme.

Shift+F8

Aynı hücrede yeni bir satır başlatma.

Alt+Enter

Seçili hücre aralığını geçerli girdiyle doldurma.

Ctrl+Enter

Hücre girişini tamamlama ve üstteki hücreyi seçme.

Shift+Enter

Çalışma sayfasında bir sütunun tamamını seçme.

Ctrl+Ara Çubuğu

Çalışma sayfasında bir satırın tamamını seçme.

Shift+Ara Çubuğu

Bir nesne seçili durumdayken çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçme.

Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Hücre seçimini çalışma sayfasının en başına kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Home

Çalışma sayfasında veriler varsa, geçerli bölgeyi seçme. Geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçmek için bir kez daha basın. Çalışma sayfasının tamamını seçmek için üçüncü kez basın.

Ctrl+A veya Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Etkin hücrenin etrafındaki geçerli bölgeyi seçin.

Ctrl+Shift+Yıldız işareti (*)

Menü veya alt menü görünür durumda olduğunda menüdeki ilk komutu seçme.

Home

Mümkünse en son komut veya eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Gruplanmış satırları veya sütunları genişletme.

Daraltılmış öğelerin üzerine gelindiğinde Shift tuşunu basılı tutup aşağı kaydırın.

Gruplanmış satırları veya sütunları daraltma.

Genişletilmiş öğelerin üzerine gelindiğinde Shift tuşunu basılı tutup yukarı kaydırın.

Sayfanın Başı

Verilerle, işlevlerle ve formül çubuğuyla çalışmak için klavye kısayolları

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Formülleri doğrudan formül çubuğunda veya düzenlemekte olduğunuz hücrede kontrol etmek için araç ipuçlarını açın veya kapatın.

Ctrl+Alt+P

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırma. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşıma. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açma veya kapatma.

F2

Formül çubuğunu genişletme veya daraltma.

Ctrl+Shift+U

Hücrede veya formül çubuğunda bir girişi iptal etme.

Esc

Formül çubuğunda girişi tamamlama ve alttaki hücreyi seçme.

Enter

Formül çubuğundayken imleci metnin sonuna taşıma.

Ctrl+End

Formül çubuğunda imleç konumundan en sona kadar tüm metni seçme.

Ctrl+Shift+End

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını hesaplama.

F9

Etkin çalışma sayfasını hesaplama.

Shift+F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplama.

Ctrl+Alt+F9

Bağımlı formülleri denetleme ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplama.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüleme.

Alt+Shift+F10

Ekleme noktası formüldeki işlev adının sağındayken, İşlev Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüleme.

Ctrl+A

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken bağımsız değişken adını ve parantezi ekleme.

Ctrl+Shift+A

Otomatik Toplam formülü ekleme

Alt+Eşittir işareti ( = )

Bitişik sütunlardaki desenleri otomatik olarak tanımak ve geçerli sütunu doldurmak için Hızlı Doldurma özelliğini çağırır

Ctrl+E

Formülde hücre başvurusu veya aralık seçiliyse, tüm mutlak ve göreli başvuru bileşimleri arasında geçiş yapma.

F4

İşlev ekleme.

Shift+F3

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya formül çubuğuna kopyalama.

Ctrl+Shift+Düz tırnak işareti (")

Geçerli aralıktaki verilerin ekli grafiğini oluşturma.

Alt+F1

Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturma.

F11

Başvurularda kullanmak üzere bir ad tanımlama.

Alt+M, M, D

Ad Yapıştır iletişim kutusundan bir ad yapıştırma (adlar çalışma kitabında tanımlandıysa).

F3

Veri formunda bir sonraki kaydın ilk alanına gitme.

Enter

Makro oluşturma, çalıştırma veya silme.

Alt+F8

Microsoft Visual Basic For Applications Düzenleyicisi’ni açma.

Alt+F11 

Power Query Düzenleyicisi’ni açma.

Alt+F12

Sayfanın Başı

Dış verileri yenilemek için klavye kısayolları

Dış veri kaynaklarından verileri yenilemek için aşağıdaki tuşları kullanın.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yenileme işlemini durdurma.

Esc

Geçerli çalışma sayfasındaki verileri yenileme.

Ctrl+F5

Çalışma kitabındaki tüm verileri yenileme.

Ctrl+Alt+F5

Sayfanın Başı

Power Pivot klavye kısayolları

Microsoft 365 ve OfficePower Pivot ile aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçili hücre, sütun veya satır için bağlam menüsünü aç.

Shift+F10

Tablonun tamamını seç.

Ctrl+A

Seçili verileri kopyala.

Ctrl+C

Tabloyu sil.

Ctrl+D

Tabloyu taşı.

Ctrl+M

Tabloyu yeniden adlandır.

Ctrl+R

Dosyayı kaydet.

Ctrl+S

Son eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Geçerli sütunu seç.

Ctrl+Ara Çubuğu

Geçerli satırı seç.

Shift+Ara Çubuğu

Geçerli konumdan başlayıp sütunun son hücresine kadar tüm hücreleri seç.

Shift+Page down

Geçerli konumdan başlayıp sütunun ilk hücresine kadar tüm hücreleri seç.

Shift+Page up

Geçerli konumdan başlayıp satırın son hücresine kadar tüm hücreleri seç.

Shift+End

Geçerli konumdan başlayıp satırın ilk hücresine kadar tüm hücreleri seç.

Shift+Home

Önceki tabloya git.

Ctrl+Page up

Sonraki tabloya git.

Ctrl+Page down

Seçili tablonun sol üst köşesindeki ilk hücreye gitme.

Ctrl+Home

Seçili tablonun sağ alt köşesindeki son hücreye gitme.

Ctrl+End

Seçili satırın ilk hücresine gitme.

Ctrl+Sol ok tuşu

Seçili satırın son hücresine gitme.

Ctrl+Sağ ok tuşu

Seçili sütunun ilk hücresine gitme.

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Seçili sütunun son hücresine git.

Ctrl+Aşağı ok tuşu

İletişim kutusunu kapat veya yapıştırma işlemi gibi bir işlemi iptal et.

Ctrl+Esc

Otomatik Filtre Menü iletişim kutusunu açma.

Alt+Aşağı ok tuşu

Git iletişim kutusunu açma.

F5

Power Pivot penceresindeki tüm formülleri yeniden hesapla. Daha fazla bilgi için bkz. Power Pivot'ta Formülleri Yeniden Hesaplama.

F9

 Sayfanın Başı

İşlev tuşları

Tuş

Açıklama

F1

 • Tek başına F1: ExcelYardım görev bölmesini gösterir.

 • Ctrl+F1: Şeridi gösterir veya gizler.

 • Alt+F1: Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur.

 • Alt+Shift+F1: Yeni çalışma sayfası ekler.

 • Ctrl+Shift+F1: Tam ekran modunu değiştirir

F2

 • Tek başına F2: Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırma. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşıma. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açma veya kapatma.

 • Shift+F2: Bir hücre notu ekler veya düzenler.

 • Ctrl+F2: Backstage görünümüYazdır sekmesinin baskı önizleme alanını görüntüler.

F3

 • Tek başına F3: Adı Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma kitabında adlar tanımlandığında kullanılabilir.

 • Shift+F3: İşlev Ekle iletişim kutusunu görüntüler.

F4

 • Tek başına F4: Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

  Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, F4 tuşu mutlak ve göreli başvuruların tüm değişik bileşimleri arasında geçiş yapar.

 • Ctrl+F4: Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

 • Alt+F4: Excel'i kapatır.

F5

 • Tek başına F5: Git iletişim kutusunu görüntüler.

 • Ctrl+F5: Seçili çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir.

F6

 • Tek başına F6: Çalışma sayfası, şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında bölmeler ile şerit alanı arasında geçiş yapılırken F6 tuşuna basıldığında bölünmüş bölmeler de dahil edilir.

 • Shift+F6: çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve şerit arasında geçiş yapar.

 • Ctrl+F6: iki Excel penceresi arasında geçiş yapar.

 • Ctrl+Shift+F6: tüm Excel pencereleri arasında geçiş yapar.

F7

 • Tek başına F7: Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu açar.

 • Ctrl+F7: Çalışma kitabı penceresi en büyük boyuta çıkarılmadığında çalışma kitabı penceresinde Taşı komutunu uygular. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında Enter veya iptal etmek için Esc tuşuna basın.

F8

 • Tek başına F8: Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir.

 • Shift+F8: Bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar.

 • CTRL+F8: Çalışma kitabı ekranı kaplamamış haldeyken Boyut komutunu gerçekleştirir.

 • ALT+F8: makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.

F9

 • Tek başına F9: Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar.

 • Shift+F9: Etkin çalışma sayfalarını hesaplar.

 • Ctrl+Alt+F9: Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.

 • Ctrl+Alt+Shift+F9: Bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar.

 • Ctrl+F9: Çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.

F10

 • Tek başına F10: Tuş ipuçlarını açar veya kapatır. (Alt tuşuna basmak da aynı şeyi yapar.)

 • Shift+F10: Seçili bir öğe için açılır menüyü gösterir.

 • Alt+Shift+F10: Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüler.

 • Ctrl+F10: Seçili çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasını ya da eski boyutuna dönmesini sağlar.

F11

 • Tek başına F11: Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturur.

 • Shift+F11: Yeni çalışma sayfası ekler.

 • Alt+F11: Visual Basic For Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar.

F12

 • Tek başına F12: Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

Sayfanın Başı

Diğer yararlı kısayol tuşları

Tuş

Açıklama

Alt

 • Şerit üzerinde Tuş İpuçlarını (yeni kısayollar) görüntüler.

Örneğin,

 • ALT, W, P çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümüne geçirir.

 • ALT, W, L çalışma sayfasını Normal görünüme geçirir.

 • Alt, W, I çalışma sayfasını Sayfa Sonu Önizleme görünümüne geçirir.

Ok tuşları

 • Çalışma sayfasında bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar.

 • Ctrl+Ok tuşu çalışma sayfasında geçerli veri bölgesi kenarına taşır.

 • Shift+Ok tuşu hücrelerin seçilmesini birer birer artırır.

 • Ctrl+Shift+Ok tuşu seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye kadar genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir.

 • Sol veya Sağ ok tuşu, şerit seçiliyken sekmeyi sola veya sağa seçer. Bu ok tuşları, bir alt menü açık veya seçili durumdayken, ana menü ile alt menü arasında geçiş yapar. Bir şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme düğmeleri arasında geçiş yapar.

 • Aşağı veya Yukarı ok tuşu, menü veya alt menü açıkken sonraki veya önceki komutu seçer. Şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme grubunda aşağı veya yukarı ilerlemeyi sağlar.

 • Bir iletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar.

 • Aşağı veya Alt+Aşağı ok tuşları seçili durumdaki açılan listeyi açar.

Geri al tuşu

 • Formül çubuğunda sola doğru bir karakter siler.

 • Etkin hücrenin içeriğini siler.

 • Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter siler.

Delete

 • Hücre biçimleri, yorum dizileri veya notları etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler.

 • Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağındaki karakteri siler.

End

 • End tuşu End modunu açar veya kapatır. End modunda, etkin hücre olarak aynı sütun veya satırdaki boş olmayan bir sonraki hücreye gitmek için ok tuşlarına basabilirsiniz. Ok tuşuna basıldığında End modu otomatik olarak kapatılır. Bir sonraki ok tuşuna basmadan önce End tuşuna tekrar basmayı unutmayın. End modu açıkken durum çubuğunda gösterilir.

 • Hücreler boşsa, End tuşuna ve ardından bir ok tuşuna basmak satır veya sütundaki son hücreye götürür.

 • Ayrıca, End tuşu menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu seçer.

 • Ctrl+End tuşları, çalışma sayfasında son hücreye, kullanılan en sağdaki sütunun kullanılan en alt satırına götürür. İmleç formül çubuğundaysa Ctrl+End tuşları imleci metnin sonuna götürür.

 • Ctrl+Shift+End tuşları, hücre seçimini çalışma sayfasının kullanılan son hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletir. İmleç formül çubuğundaysa, Ctrl+Shift+End tuşları, formül çubuğunda imleç konumundan metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez.

Enter

 • Formül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak).

 • Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür.

 • Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10'a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir.

 • Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (kalın konturlu düğme, genellikle Tamam düğmesi).

 • Alt+Enter aynı hücrede yeni bir satır başlatır.

 • Ctrl+Enter geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur.

 • SHIFT+Enter hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer.

Esc

 • Hücrede veya formül çubuğunda girişi iptal eder.

 • Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır.

Home

 • Çalışma sayfasında satırın başına götürür.

 • Scroll lock açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider.

 • Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer.

 • Ctrl+Home çalışma sayfasının başına götürür.

 • Ctrl+SHIFT+Home seçimi çalışma sayfasının başına genişletir.

Page down

 • Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır.

 • Alt+Page down çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır.

 • Ctrl+Page down çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir.

 • Ctrl+Shift+Page down çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer.

Page up

 • Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır.

 • Alt+Page up çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır.

 • Ctrl+Page up çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir.

 • Ctrl+Shift+Page up çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer.

Üst Karakter

 • Seçili hücreleri taşımak için seçili bir satırı, sütunu veya seçili hücreleri sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun ve bunları yeni bir konuma eklemek için bırakın.

Ara Çubuğu

 • İletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işaretini kaldırır.

 • Ctrl+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki bir sütunun tamamını seçer.

 • Shift+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki bir satırın tamamını seçer.

 • Ctrl+Shift+Ara Çubuğu çalışma sayfasının tümünü seçer.

 • Çalışma sayfasında veri varsa, Ctrl+Shift+Ara çubuğu geçerli bölgeyi seçer. Ctrl+Shift+Ara çubuğuna ikinci kez basılması geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçer. Ctrl+Shift+Ara çubuğuna üçüncü kez basılması çalışma sayfasının tamamını seçer.

 • Bir nesne seçiliyse, Ctrl+SHIFT+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer.

 • Alt+Ara Çubuğu Excel penceresi için Denetim menüsünü gösterir.

Sekme tuşu

 • Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir.

 • Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar.

 • İletişim kutusunda sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir.

 • SHIFT+Sekme çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir.

 • Ctrl+Sekme tuşları iletişim kutusundaki bir sonraki sekmeye geçirir veya (iletişim kutusu açık değilse) iki Excel penceresi arasında geçiş sağlar. 

 • Ctrl+Shift+Sekme tuşları iletişim kutusundaki bir önceki sekmeye geçirir veya (iletişim kutusu açık değilse) tüm Excel pencereleri arasında geçiş sağlar.

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Excel yardımı ve öğrenimi

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Excel’i keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Excel için ekran okuyucu desteği

Bu makalede, Mac için Excel içindeki klavye kısayolları, işlev tuşları ve diğer bazı kısayol tuşları açıklanmaktadır.

Notlar: 

 • Mac işletim sisteminin (OS) bazı sürümlerindeki ayarlar ile bazı yardımcı program uygulamaları, Microsoft 365 Mac’daki klavye kısayolları ve işlev tuşu işlemleriyle çakışabilir. 

 • Burada gereksinimlerinizi karşılayacak klavye kısayolunu bulamıyorsanız, özel bir klavye kısayolu oluşturabilirsiniz. Yönergeler için Mac için Office’de özel klavye kısayolu oluşturma’ya gidin.

 • Windows klavyelerinde Ctrl tuşunun kullanıldığı kısayolların çoğu, Mac için Excel’da Control tuşuyla da çalışır. Ancak bazı kısayollar burada çalışmaz.

 • Bu makaledeki bir kısayolu hızlı bir şekilde bulmak için Arama'yı kullanabilirsiniz. Komut düğmesi.+F tuşlarına basın ve ardından aramak istediğiniz sözcükleri yazın.

 • Eklemek için tıkla özelliği kullanılabilir ancak kurulum gerektirir. Excel> Tercihler > Düzenle > Eklemek için Tıklama Modunu Etkinleştir’i seçin. Formül başlatmak için eşittir işareti ( = ) yazın ve ardından hücreleri birlikte eklemek üzere seçin. Artı işareti (+) otomatik olarak eklenir.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Bu tabloda, Mac için Excel'da en sık kullanılan kısayollar listelenir. 

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçimi yapıştırma.

Cmd+V
Veya
Control+V

Seçimi kopyalama.

Cmd+C
Veya
Control+C

Seçimi temizleme.

Sil

Çalışma kitabını kaydetme.

Cmd+S
Veya
Control+S

Eylemi geri alma.

Cmd+Z
Veya
Control+Z

Eylemi yineleme.

Cmd+Y
Veya
Control+Y
Veya
Cmd+Shift+Z

Seçimi kesme.

Cmd+X
Veya
Control+X
Veya
Shift+Üzerinde çapraz simgesi olan Mac Delete düğmesi.

Kalın biçimlendirme uygulama.

Cmd+B
Veya
Control+B

Çalışma kitabını yazdırma.

Cmd+P
Veya
Control+P

Visual Basic'i açma.

Option+F11

Hücreleri aşağı doğru doldurma.

Cmd+D
Veya
Control+D

Hücreleri sağa doğru doldurma.

Cmd+R
Veya
Control+R

Hücre ekleme.

Control+Shift+Eşittir işareti ( = )

Hücreleri silme.

Cmd+Kısa Çizgi (-)
Veya
Control+Kısa Çizgi (-)

Tüm açık çalışma kitaplarını hesaplama.

Cmd+Eşittir işareti ( = )
Veya
F9

Pencereyi kapatma.

Cmd+W
Veya
Control+W

Excel’dan çıkma.

Cmd+Q

Git iletişim kutusunu görüntüleme.

Control+G
veya
F5

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüleme.

Cmd+1
Veya
Control+1

Değiştir iletişim kutusunu görüntüleme.

Control+H
Veya
Cmd+Shift+H

Özel Yapıştır’ı kullanma.

Cmd+Control+V
Veya
Control+Option+V
Veya
Cmd+Option+V

Alt çizgi biçimlendirmesi uygulama.

Cmd+U

İtalik biçimlendirme uygulama.

Cmd+I
Veya
Control+I

Yeni ve boş bir çalışma kitabı açma.

Cmd+N
Veya
Control+N

Şablondan yeni çalışma kitabı oluşturma.

Cmd+Shift+P

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüleme.

Cmd+Shift+S
Veya
F12

Yardım penceresini görüntüleme.

F1
Veya
Cmd+eğik çizgi (/)

Tümünü seçme.

Cmd+A
Veya
Cmd+Shift+Ara Çubuğu

Filtre ekleme veya kaldırma.

Cmd+Shift+F
Veya
Control+Shift+L

Şerit sekmelerini simge durumuna küçültme veya en büyük boyuta getirme.

Cmd+Option+R

iletişim kutusunu görüntüleme.

Cmd+O
Veya
Control+O

Yazım denetimi başlatma.

F7

Eş anlamlılar sözlüğünü açma.

Shift+F7

Formül Oluşturucu’yu görüntüleme.

Shift+F3

Ad Tanımla iletişim kutusunu açma.

Cmd+F3

Bir yorum dizisi ekleme ve yorum dizisini yanıtlama.

Cmd+Return

Ad oluştur iletişim kutusunu açma.

Cmd+Shift+F3

Yeni sayfa ekleme. *

Shift+F11

Baskı önizleme.

Cmd+P
Veya
Control+P

Sayfanın Başı

Kısayol çakışmaları

Bazı Windows klavye kısayolları, bunlara karşılık gelen varsayılan Mac OS klavye kısayollarıyla çakışır. Bu tür kısayollar, bu konuda yıldız (*) ile işaretlenmiştir. Bu kısayolları kullanmak için Mac klavye ayarlarınıza giderek, ilgili tuşun kullanıldığı kısayolu değiştirmeniz gerekebilir.

Klavye kısayolları için sistem tercihlerini fareyle değiştirme

 1. Apple menüsünde Sistem Ayarları’nı seçin.

 2. Klavye’yi seçin.

 3. Klavye Kısayolları’nı seçin.

 4. Excel‘de kullanmak istediğiniz kısayolu bulun ve onay kutusunu temizleyin.

Sayfanın Başı 

Pencerelerde ve iletişim kutularında çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Şeridi genişletme veya simge durumuna küçültme.

Cmd+Option+R

Tam ekran görünümüne geçme.

Cmd+Control+F

Bir sonraki uygulamaya geçme.

Cmd+Sekme

Bir önceki uygulamaya geçme.

Shift+Komut düğmesi.+Sekme

Etkin çalışma kitabı penceresini kapatma.

Cmd+W

Ekran görüntüsü alma ve masaüstünüze kaydetme.

Shift+Cmd+3

Etkin pencereyi simge durumuna küçültme.

Control+F9

Etkin pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme.

Control+F10
Veya
Cmd+F10

Excel ‘i gizleme.

Cmd+H

Sonraki kutu, seçenek, denetim veya komuta gitme.

Sekme tuşu

Önceki kutu, seçenek, denetim veya komuta gitme.

Shift+Sekme

İletişim kutusundan çıkma veya eylemi iptal etme.

Esc

Varsayılan düğmesine atanan eylemi gerçekleştirme (ana hattı kalın olan düğmedir)

Return

Komutu iptal edip iletişim kutusunu veya menüyü kapatma.

Esc

Sayfanın Başı

Bir sayfa veya çalışma kitabı içinde hareket etme veya kaydırma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa hareket etme.

Ok tuşları

Geçerli veri bölgesinin kenarına gitme.

Cmd+Ok tuşu

Satırın başına gitme.

Home
MacBook’ta Fn+Sol ok tuşu

Sayfanın başına gitme.

Control+Home
MacBook’ta Control+Fn+Sol ok tuşu

Sayfada kullanımda olan son hücreye gitme.

Control+End
MacBook’ta Control+Fn+Sağ ok tuşu

Bir ekran aşağı gitme.

Page down
MacBook’ta Fn+Aşağı ok tuşu

Bir ekran yukarı gitme.

Page up
MacBook’ta Fn+Yukarı ok tuşu

Bir ekran sağa gitme.

Option+Page down
MacBook’ta Fn+Option+ Aşağı ok tuşu

Bir ekran sola gitme.

Option+Page up
MacBook’ta Fn+Option+Yukarı ok tuşu

Çalışma kitabında sonraki sayfaya gitme.

Control+Page down
veya
Option+Sağ ok tuşu

Çalışma kitabında önceki sayfaya gitme.

Control+Page down
veya
Option+Sol ok tuşu

Etkin hücreyi görüntülemek için kaydırma.

Control+Delete

Git iletişim kutusunu görüntüleme.

Control+G

Bul iletişim kutusunu görüntüleme.

Control+F
veya
Shift+F5

Aramaya erişme (bir hücredeyken veya bir hücre seçiliyken).

Cmd+F

Korumalı bir sayfanın kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etme.

Sekme tuşu

Yatay kaydırma.

Shift tuşunu basılı tutup sola doğru gitmek için fare tekerleğini yukarı, sağa doğru gitmek için aşağı kaydırma

İpucu:  Mac için Excel içindeki hücreler arasında hareket etmek için ok tuşlarını kullanmak için Kaydırma Kilidi'ni kapatmanız gerekir. Scroll Lock’u açmak veya kapamak için Shift+F14 tuşlarına basın. Klavyenizin türüne bağlı olarak, Shift tuşu yerine Control, Option veya Command tuşunu kullanmanız gerekebilir. MacBook kullanıyorsanız, F14 tuş bileşimini kullanmak için bir USB klavye bağlamanız gerekebilir.

Sayfanın Başı 

Sayfaya veri girme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçili hücreyi düzenleme.

F2

Bir hücre girişini tamamlama ve seçimde ileri gitme.

Return

Aynı hücrede yeni bir satır başlatma.

Option+Return veya Control+Option+Return

Seçili hücre aralığını yazdığınız metinle doldurma.

Cmd+Return
Veya
Control+Return

Bir hücre girişini tamamlama ve seçimde yukarı gitme.

Shift+Return

Bir hücre girişini tamamlama ve seçimde sağa gitme.

Sekme tuşu

Bir hücre girişini tamamlama ve seçimde sola gitme.

Shift+Sekme

Hücre girişini iptal etme.

Esc

Ekleme noktasının solundaki karakteri silme veya seçimi silme.

Sil

Ekleme noktasının sağındaki karakteri silme veya seçimi silme.

Not: Bazı küçük klavyelerde bu tuş yoktur.

Üzerinde çapraz simgesi olan Mac Delete düğmesi.
MacBook’ta, Fn+Delete tuşları

Satırın sonuna kadar metni silme.

Not: Bazı küçük klavyelerde bu tuş yoktur.

Control+Üzerinde çapraz simgesi olan Mac Delete düğmesi.
MacBook’ta, Control+Fn+Delete tuşları

Bir karakter yukarı, aşağı, sola veya sağa gitme.

Ok tuşları

Satırın başına gitme.

Home
MacBook’ta Fn+Sol ok tuşu

Not ekleme.

Shift+F2

Bir hücre açıklamasını açma ve düzenleme.

Shift+F2

Bir yorum dizisi ekleme.

Cmd+Shift+F2

Bir yorum dizisini açma ve yanıtlama.

Cmd+Shift+F2

Aşağıya doğru doldurma.

Control+D
Veya
Cmd+D

 Sağa doğru doldurma.

Control+R
Veya
Cmd+R 

Bitişik sütunlardaki desenleri otomatik olarak tanımak ve geçerli sütunu doldurmak için Hızlı Doldurma özelliğini çağırır.

Control+E

Ad tanımlama.

Control+L

Sayfanın Başı

Hücrelerde veya formül çubuğunda çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Formülleri doğrudan formül çubuğunda kontrol etmek için araç ipuçlarını açın veya kapatın.

Control+Option+P

Seçili hücreyi düzenleme.

F2

Formül çubuğunu genişletme veya daraltma.

Control+Shift+U

Etkin hücreyi düzenleme ve sonra temizleme veya hücre içeriğini düzenlerken etkin hücre içinde önceki karakteri silme.

Sil

Hücre girişini tamamlama.

Return

Formülü bir dizi formülü olarak girme.

Shift+Cmd+Return
Veya
Control+Shift+Return

Hücrede veya formül çubuğunda bir girişi iptal etme.

Esc

Bir formülde geçerli bir işlev adı yazdıktan sonra Formül Oluşturucu'yu görüntüleme

Control+A

Köprü ekleme.

Cmd+K
Veya
Control+K

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını satırın sonunda konumlandırma.

Control+U

Formül Oluşturucu’yu açma.

Shift+F3

Etkin sayfayı hesaplama.

Shift+F9

İçerik menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Bir formülü başlatma.

Eşittir işareti ( = )

Formül başvuru stilini mutlak, göreli ve karma arasında değiştirme.

Cmd+T
Veya
F4

Otomatik Toplam formülü ekleme.

Shift+Cmd+T

Tarih girme.

Control+Noktalı virgül (;)

Saati girme.

Cmd+Noktalı Virgül (;)

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya formül çubuğuna kopyalama.

Control+Shift+İnç işareti/Düz çift tırnak işareti (")

Hücre değerlerini ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapma.

Control+Aksan işareti (`)

Etkin hücrenin üstündeki hücrede yer alan formülü, hücreye veya formül çubuğuna kopyalama.

Control+Kesme işareti (')

Otomatik Tamamlama listesini görüntüleme.

Option+Aşağı ok tuşu

Ad tanımlama.

Control+L

Akıllı Arama bölmesini açma.

Control+Option+Cmd+L

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını hesaplama.

Control+Option+F9

Bağımlı formülleri denetleyin ve tüm açık çalışma kitaplarındaki tüm hücreleri hesaplayın.

Control+Option+Shift+F9

Sayfanın Başı

Veri biçimlendirme ve düzenleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçili hücreyi düzenleme.

F2

Tablo oluşturma.

Cmd+T
Veya
Control+T

Hücreye satır sonu ekleme.

Cmd+Option+Return
Veya
Control+Option+Return

Semboller gibi (örneğin, emoji) özel karakterler ekleme.

Control+Cmd+Ara Çubuğu

Yazı tipi boyutunu büyütür.

Shift+Cmd+Sağ açılı ayraç (>)

Yazı tipi boyutunu küçültür.

Shift+Cmd+Sol açılı ayraç (<)

Ortaya hizalama.

Cmd+E

Sola hizalama.

Cmd+L

Hücre Stilini Değiştir iletişim kutusunu görüntüleme.

Shift+Cmd+L

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüleme.

Cmd+1

Genel sayı biçimini uygulama.

Control+Shift+Yaklaşık işareti (~)

İki ondalık basamaklı para birimi biçimini uygulama (negatif sayılar parantez içinde kırmızı olarak görüntülenir).

Control+Shift+Dolar işareti ($)

Ondalık basamakları olmayan yüzde biçimini uygulama.

Control+Shift+Yüzde işareti (%)

İki ondalık basamaklı üstel sayı biçimini uygulama.

Control+Shift+Şapka işareti (^)

Günü, ayı ve yılı gösteren tarih biçimini uygulama.

Control+Shift+Sayı işareti (#)

Saati ve dakikayı gösteren saat biçimini uygulama ve AM veya PM olarak belirtme.

Control+Shift+Adres simgesi (@)

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren sayı biçimini uygulama.

Control+Shift+Ünlem işareti (!)

Seçili hücrelerin çevresindeki dış kenarlığı kaldırma.

Cmd+Option+Sıfır (0)

Seçimin sağına bir anahat kenarlığı ekleme.

Cmd+Option+Sağ ok tuşu

Seçimin soluna bir anahat kenarlığı ekleme.

Cmd+Option+Sol ok tuşu

Seçimin üstüne bir anahat kenarlığı ekleme.

Cmd+Option+Yukarı ok tuşu

Seçimin altına bir anahat kenarlığı ekleme.

Cmd+Option+Aşağı ok tuşu

Anahat kenarlıklarını kaldırma.

Cmd+Option+Kısa Çizgi

Kalın biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Cmd+B

İtalik biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Cmd+I

Altı çizili biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Cmd+U

Üstü çizili biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Shift+Cmd+X

Sütunu gizleme.

Cmd+Sağ parantez ())
Veya
Control+Sağ parantez ())

Sütun gösterme.

Shift+Cmd+Sağ parantez ())
Veya
Control+Shift+Sağ parantez ())

Satırı gizleme.

Cmd+Sol parantez (()
Veya
Control+Sol parantez (()

Satırın gizliliğini kaldırma.

Shift+Cmd+Sol parantez (()
Veya
Control+Shift+Sol parantez (()

Etkin hücreyi düzenleme.

Control+U

Hücrede veya formül çubuğunda bir girişi iptal etme.

Esc

Etkin hücreyi düzenleme ve sonra temizleme veya hücre içeriğini düzenlerken etkin hücre içinde önceki karakteri silme.

Sil

Etkin hücreye metin yapıştırma.

Cmd+V

Hücre girişini tamamlama

Return

Seçili hücrelere geçerli hücrenin girdisini verme.

Cmd+Return
Veya
Control+Return

Formülü bir dizi formülü olarak girme.

Shift+Cmd+Return
Veya
Control+Shift+Return

Bir formülde geçerli bir işlev adı yazdıktan sonra Formül Oluşturucu'yu görüntüleme.

Control+A

Sayfanın Başı

Hücre, sütun veya satırları seçme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçimi bir hücre genişletme.

Shift+Ok tuşu

Seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletme.

Shift+Cmd+Ok tuşu

Seçimi satırın başına kadar genişletme.

Shift+Home
MacBook’ta, Shift+Fn+Sol ok tuşu

Seçimi sayfanın başına kadar genişletme.

Control+Shift+Home
MacBook’ta, Control+Shift+Fn+Sol ok tuşu

Seçimi sayfada kullanılan son hücreye
kadar (sağ alt köşe) genişletme.

Control+Shift+End
MacBook’ta, Control+Shift+Fn+Sağ ok tuşu

Sütunun tamamını seçme. *

Control+Ara çubuğu

Satırın tamamını seçme.

Shift+Ara Çubuğu

Geçerli bölgeyi veya sayfanın tamamını seçme. Seçimi genişletmek için birden fazla defa basın.

Cmd+A

Yalnızca görünür hücreleri seçme.

Shift+Cmd+Yıldız (*)

Birden çok hücre seçiliyken, yalnızca etkin hücreyi seçme.

Shift+Delete
(tam klavyelerde bulunan forward delete tuşu Üzerinde çapraz simgesi olan Mac Delete düğmesi. değil)

Seçimi bir ekran aşağı genişletme.

Shift+Page down
MacBook’ta, Shift+Fn+aşağı ok tuşu

Seçimi bir ekran yukarı genişletme

Shift+Page up
MacBook’ta, Shift+Fn+Yukarı ok tuşu

Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ile
nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yapma.

Control+6

Ok tuşlarını kullanarak seçimi genişletme
özelliğini açma.

F8

Seçime bir hücre aralığı daha ekleme.

Shift+F8

Etkin hücrenin ait olduğu dizi olan
geçerli diziyi seçme.

Control+İleri eğik çizgi (/)

Bir satırda, etkin hücredeki değerle eşleşmeyen
bir satırdaki hücreleri seçme.
Satırı, etkin hücreden başlayarak seçmeniz gerekir.

Control+Ters eğik çizgi (\)

Yalnızca doğrudan seçimdeki formüller tarafından başvurulan hücreleri seçme.

Control+Shift+Sol köşeli ayraç ([)

Doğrudan veya dolaylı olarak seçimdeki formüller tarafından başvurulan tüm hücreleri seçme.

Control+Shift+Sol küme ayracı ({)

Yalnızca etkin hücreye doğrudan başvuran formüllerin bulunduğu hücreleri seçme.

Control+Sağ köşeli ayraç (])

Etkin hücreye doğrudan veya dolaylı olarak başvuran formüllerin bulunduğu tüm hücreleri seçme.

Control+Shift+Sağ küme ayracı (})

Sayfanın Başı

Seçim ile çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir seçimi kopyalama.

Cmd+C
Veya
Control+V

Bir seçimi yapıştırma.

Cmd+V
Veya
Control+V

Bir seçimi kesme.

Cmd+X
Veya
Control+X

Bir seçimi temizleme.

Sil

Seçimi silme.

Control+Kısa çizgi

Son eylemi geri alma.

Cmd+Z

Sütunu gizleme.

Cmd+Sağ parantez ())
Veya
Control+Sağ parantez ())

Sütun gösterme.

Cmd+Shift+Sağ parantez ())
Veya
Control+Shift+Sağ parantez ())

Satırı gizleme.

Cmd+Sol parantez (()
Veya
Control+Sol parantez (()

Satırın gizliliğini kaldırma.

Cmd+Shift+Sol parantez (()
Veya
Control+Shift+Sol parantez (()

Seçili satırları, sütunları veya hücreleri taşıma.

Seçili hücreleri taşımak için seçili bir satırı, sütunu veya seçili hücreleri sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun ve bunları yeni bir konuma eklemek için bırakın.

Sürükleyip bırakırken Shift tuşuna basılı tutmazsanız, seçili hücreler özgün konumdan kesilir ve yeni konuma yapıştırılır (eklenmez).

Seçim içinde üstten alta doğru hareket etme (aşağı). *

Return

Seçim içinde alttan üste doğru hareket etme (yukarı). *

Shift+Return

Seçim içinde soldan sağa hareket etme,
veya yalnızca bir sütun seçiliyse bir hücre aşağı hareket etme.

Sekme tuşu

Seçim içinde sağdan sola hareket etme,
veya yalnızca bir sütun seçiliyse bir hücre yukarı hareket etme.

Shift+Sekme

Seçimin sonraki köşesine saat yönünde hareket etme.

Control+Nokta (.)

Seçili hücreleri gruplama.

Cmd+Shift+K

Seçili hücrelerin grubunu çözme.

Cmd+Shift+J

* Bu kısayollar, yukarı veya aşağı dışında bir yöne hareket ettirebilir. Fareyi kullanarak bu kısayolların yönünü değiştirmek isterseniz, Excel > Tercihler > Düzenle’ye tıklayın. Ardından ‘de Return tuşuna bastıktan sonra seçimi taşıseçeneğinin altında, hareket ettirmek istediğiniz yönü belirleyin.

Sayfanın Başı

Grafikleri kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni bir grafik sayfası ekleme. *

F11

Grafik nesnesi seçimini değiştirme.

Ok tuşları

Sayfanın Başı

PivotTable raporlarını sıralama, filtreleme ve kullanma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sırala iletişim kutusunu açma.

Cmd+Shift+R

Filtre ekleme veya kaldırma.

Cmd+Shift+F
Veya
Control+Shift+L

Seçili hücre için Filtre listesini veya PivotTable sayfa
alanı açılır menüsünü görüntüleme.

Option+Aşağı ok tuşu

Sayfanın Başı

Verilerin ana hattını çıkarma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seviyelendirme simgelerini gösterme veya gizleme.

Control+8

Seçili satırları gizleme.

Control+9

Seçili satırları gösterme.

Control+Shift+Sol parantez (()

Seçili sütunları gizleme.

Control+Sıfır (0)

Seçili sütunları gösterme.

Control+Shift+Sağ parantez ())

Sayfanın Başı

İşlev tuşu kısayollarını kullanma

Mac için Excel, Kopyala ve Yapıştır gibi yaygın komutlar için işlev tuşlarını kullanır. Bu kısayollara hızla erişmek için Apple sistem tercihlerinizi değiştirebilirsiniz; böylece her işlev tuşu kısayolu kullandığınızda Fn tuşuna basmak zorunda kalmazsınız. 

Not: İşlev tuşları için sistem tercihlerini değiştirdiğinizde işlev tuşlarının çalışma biçimi, yalnızca Mac için Excel’de değil Mac’inizin tamamında değişir. Bu ayarı değiştirdikten sonra, işlev tuşunun üzerinde yazan özel işlevleri gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Bunun için Fn tuşuna basmanız yeterlidir. Örneğin, ses düzeyinizi değiştirmek için F12 tuşunu kullanmak üzere Fn+F12 tuşlarına basabilirsiniz.

Bir işlev tuşu beklediğiniz şekilde çalışmıyorsa, işlev tuşunun yanı sıra Fn tuşuna da basın. Her seferinde Fn tuşuna basmak istemiyorsanız, Apple sistem tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Yönergeler için İşlev tuşu tercihlerini fareyle değiştirme bölümüne gidin.

Aşağıdaki tabloda Mac için Excel için işlev tuşu kısayolları gösterilir.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yardım penceresini görüntüleme.

F1

Seçili hücreyi düzenleme.

F2

Not ekleyin veya hücre notlarını açıp düzenleyin.

Shift+F2

Bir yorum dizisi ekleyin veya bir yorum dizisi açıp yanıtlayın.

Cmd+Shift+F2

Kaydet iletişim kutusunu açma.

Option+F2

Formül Oluşturucu’yu açma.

Shift+F3

Ad Tanımla iletişim kutusunu açma.

Cmd+F3

Bir pencereyi veya iletişim kutusunu kapatma.

Cmd+F4

Git iletişim kutusunu görüntüleme.

F5

Bul iletişim kutusunu görüntüleme.

Shift+F5

Sayfada Ara kutusuna gitme.

Control+F5

Çalışma sayfası, şerit, görev bölmesi ve durum çubuğu arasında geçiş yapar.

F6 veya Shift+F6

Yazım denetimi başlatma.

F7

Eş anlamlılar sözlüğünü açma.

Shift+F7
Veya
Control+Option+Cmd+R

Seçimi genişletme.

F8

Seçime ekleme.

Shift+F8

Makro iletişim kutusunu görüntüleme.

Option+F8

Tüm açık çalışma kitaplarını hesaplama.

F9

Etkin sayfayı hesaplama.

Shift+F9

Etkin pencereyi simge durumuna küçültme.

Control+F9

Bağlam menüsünü veya “sağ tıklatma” menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Sayfaya yapıştırdıktan sonra düğmeye tıklama gibi bir açılır menü (nesne düğmesi menüsünde) görüntüleme.

Option+Shift+F10

Etkin pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme.

Control+F10
Veya
Cmd+F10

Yeni bir grafik sayfası ekleme.*

F11

Yeni sayfa ekleme.*

Shift+F11

Bir Excel 4.0 makro sayfası ekleme.

Cmd+F11

Visual Basic'i açma.

Option+F11

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüleme.

F12

iletişim kutusunu görüntüleme.

Cmd+F12

Power Query Düzenleyicisi’ni açma.

Option+F12

Sayfanın Başı

İşlev tuşu tercihlerini fareyle değiştirme

 1. Apple menüsünde Sistem Tercihleri> Klavye’yi seçin.

 2. Klavye sekmesinde, Tüm F1, F2 gibi tuşları standart işlev tuşları olarak kullan kutusunu işaretleyin.

Çizim

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Çizim modunu açma ve kapatma.

Cmd+Control+Z

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Excel yardımı ve öğrenimi

Excel’i keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Excel için ekran okuyucu desteği

Bu makalede iOS için Excel için klavye kısayolları açıklanır.

Notlar: 

 • MacOS bilgisayarınızdaki klavye kısayollarını biliyorsanız aynı tuş bileşimlerini dış klavye kullandığınızda iOS için Excel ile de çalışır.

 • Bir kısayolu hızlı bir şekilde bulmak için Arama'yı kullanabilirsiniz. Cmd+F tuşlarına basın ve ardından arama sözcüklerinizi yazın.

Bu konuda

Çalışma sayfasında gezinme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Bir hücre sağa ilerleme.

Sekme tuşu

Bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa hareket etme.

Ok tuşları

Çalışma kitabında sonraki sayfaya gitme.

Option+Sağ ok tuşu

Çalışma kitabında önceki sayfaya gitme.

Option+Sol ok tuşu

Sayfanın Başı

Veri biçimlendirme ve düzenleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Anahat kenarlığını uygulama.

Komut düğmesi.+Option+0

Anahat kenarlığını kaldırma.

Komut düğmesi.+Option+Kısa çizgi (-)

Sütunları gizleme.

Komut düğmesi.+0

Satırları gizleme.

Control+9

Sütunları gösterme.

Shift+Komut düğmesi.+0 veya Shift+Control+Sağ parantez ())

Satırları gösterme.

Shift+Control+9 veya Shift+Control+Sol parantez (()

Sayfanın Başı

Hücrelerde veya formül çubuğunda çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Sağdaki hücreye gitme.

Sekme tuşu

Hücre metni içinde hareket etme.

Ok tuşları

Bir seçimi kopyalama.

Komut düğmesi.+C

Bir seçimi yapıştırma.

Komut düğmesi.+V

Bir seçimi kesme.

Komut düğmesi.+X

Eylemi geri alma.

Komut düğmesi.+Z

Eylemi yineleme.

Komut düğmesi.+Y veya  Komut düğmesi.+Shift+Z

Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama.

Komut düğmesi.+B

Seçili metne italik biçimlendirme uygulama.

Komut düğmesi.+I

Seçili metnin altını çizin.

Komut düğmesi.+U

Tümünü seçme.

Komut düğmesi.+A

Bir hücre aralığı seçin.

Shift+Sol veya Sağ ok tuşu

Hücre içinde satır sonu ekleme.

Komut düğmesi.+Option+Return veya Control+Option+Return

İmleci hücre içindeki geçerli satırın başına götürme.

Komut düğmesi.+Sol ok tuşu

İmleci hücre içindeki geçerli satırın sonuna götürme.

Komut düğmesi.+Sağ ok tuşu

İmleci geçerli hücrenin başına taşıma.

Komut düğmesi.+Yukarı ok tuşu

İmleci geçerli hücrenin sonuna taşıma.

Komut düğmesi.+Aşağı ok tuşu

Satır sonu içeren bir hücre içinde imleci bir paragraf yukarı taşıma.

Option+Yukarı ok tuşu

Satır sonu içeren bir hücre içinde imleci bir paragraf aşağı taşıma.

Option+Aşağı ok tuşu

İmleci bir sözcük sağa taşıma.

Option+Sağ ok tuşu

İmleci bir sözcük sola taşıma.

Option+Sol ok tuşu

Otomatik Toplam formülü ekleme.

Shift+Komut düğmesi.+T

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Excel yardımı ve öğrenimi

Excel için ekran okuyucu desteği

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Excel’i keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Bu makalede Android için Excel için klavye kısayolları açıklanır.

Notlar: 

 • Windows bilgisayarınızdaki klavye kısayollarını biliyorsanız aynı tuş bileşimlerini dış klavye kullandığınızda Android için Excel ile de çalışır.

 • Bir kısayolu hızlı bir şekilde bulmak için Arama'yı kullanabilirsiniz. Control+F tuşlarına basın ve ardından arama sözcüklerinizi yazın.

Bu konuda

Çalışma sayfasında gezinme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Bir hücre sağa ilerleme.

Sekme tuşu

Bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa hareket etme.

Yukarı, Aşağı, Sol veya Sağ ok tuşu

Sayfanın Başı 

Hücrelerle çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Çalışma sayfasını kaydetme.

Control+S

Bir seçimi kopyalama.

Control+C

Bir seçimi yapıştırma.

Control+V

Bir seçimi kesme.

Control+X

Eylemi geri alma.

Control+Z

Eylemi yineleme.

Control+Y

Kalın biçimlendirme uygulama.

Control+B

İtalik biçimlendirme uygulama.

Control+I

Alt çizgi biçimlendirmesi uygulama.

Control+U

Tümünü seçme.

Control+A

Bulma.

Control+F

Hücre içinde satır sonu ekleme.

Alt+Enter

Sayfanın Başı  

Ayrıca bkz.

Excel yardımı ve öğrenimi

Excel için ekran okuyucu desteği

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Excel’i keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Bu makalede Web için Excel için klavye kısayolları açıklanır.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Web için Microsoft 365 ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Bir kısayolu hızlı bir şekilde bulmak için Arama'yı kullanabilirsiniz. Ctrl+F tuşlarına basın ve ardından arama sözcüklerinizi yazın.

 • Web için Excel kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Web için Excel web tarayıcınızda çalıştığı için klavye kısayolları, masaüstü programında kullanılanlardan farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Web için Excel yerine web tarayıcısına uygulanır.

Bu makalede

Web için Excel uygulamasında klavye kısayollarını kullanma hakkında hızlı ipuçları

 • Herhangi bir komutu hızlı bir şekilde bulmak için Alt+Windows logo tuşu, Q tuşlarına basarak Arama veya Göster metin alanına atlayın. Arama veya Göster'de, istediğiniz bir sözcüğü veya komutun adını yazın (yalnızca Düzenleme modunda kullanılabilir). Arama veya Göster ilgili seçenekleri arar ve bir liste görüntüler. Komut seçmek için Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanın ve sonra Enter tuşuna basın.

  Kullandığınız Microsoft 365 sürümüne bağlı olarak, uygulama penceresinin üst kısmındaki Arama metin alanı Göster olarak adlandırılıyor olabilir. Her ikisi de büyük ölçüde benzer deneyimler sunar ancak bazı seçenekler ve arama sonuçları farklılık gösterebilir.

 • Bir çalışma kitabında belirli bir hücreye gitmek için Git seçeneğini kullanın: Ctrl+G tuşlarına basın, hücre başvurusunu yazın (örneğin B14) ve Enter’a basın.

 • Ekran okuyucusu kullanıyorsanız, Erişilebilirlik Kısayolları Menüsüne (Alt+Shift+A) gidin.

Sık kullanılan kısayollar

Web için Excel için en sık kullanılan kısayollar aşağıda verilmiştir.

İpucu:  Web için Excel'da hızlı bir şekilde yeni bir çalışma sayfası oluşturmak için tarayıcınızı açın, adres çubuğuna Excel.new yazıp Enter tuşuna basın.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Belirli bir hücreye gitme.

Ctrl+G

Aşağı taşıma.

Page down veya Aşağı ok tuşu

Yukarı taşıma.

Page up veya Yukarı ok tuşu

Çalışma kitabını yazdırma.

Ctrl+P

Seçimi kopyalama.

Ctrl+C

Seçimi yapıştırma.

Ctrl+V

Seçimi kesme.

Ctrl+X

Eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Çalışma kitabını açma.

Ctrl+O

Çalışma kitabını kapatma.

Ctrl+W

Farklı Kaydet iletişim kutusunu açma.

ALT+F2

Bul komutunu kullanma.

CTRL+F veya Shift+F3

Kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

Bağlam menüsünü açma.

 • Windows klavyeler: Shift+F10 veya Windows Menü tuşu

 • Diğer klavyeler: Shift+F10

Arama veya Göster’e atla.

Alt+Q

Aşağıya doğru yeniden Bulma.

Shift+F4

Yukarıya doğru yeniden Bulma.

Ctrl+Shift+F4

Grafik ekleme.

Alt+F1

Ekran Okuyucusu'nu kullanırken klasik şeritte erişim tuşlarını (şerit komutları) görüntüleme.

Alt+Nokta (.)

Sayfanın Başı

Erişim tuşları: Şeridi kullanmak için kısayollar

Web için Excel şeritte gezinmeye yönelik klavye kısayolları olan erişim tuşları sağlar. Masaüstü bilgisayarlar için Excel’de zaman kazanmak adına erişim tuşlarını kullandıysanız, Web için Excel‘daki erişim tuşlarının çok benzer olduğunu fark edeceksiniz.

Web için Excel‘da erişim tuşlarının tümü Alt+Windows logo tuşlarıyla başlar, bunların ardına şerit sekmesi için bir harf eklenir. Örneğin, Gözden Geçir sekmesine gitmek için Alt+Windows logo tuşu, R tuşlarına basın.

Not: Tarayıcının Alt tabanlı şerit kısayollarını geçersiz kılmayı öğrenmek için Tarayıcı klavye kısayollarını geçersiz kılarak Web için Excel'de klavye kısayollarını denetleme’ye gidin.

Mac bilgisayarda Web için Excel kullanıyorsanız, başlamak için Control+Option tuşlarına basın.

Web için Excel'de şerit sekmesi tuşu ipuçları.
 • Şeride ulaşmak için Alt+Windows logo tuşlarına basın veya Giriş sekmesine ulaşana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın.

 • Şeritteki sekmeler arasında gezinmek için Sekme tuşuna basın.

 • Şeridi gizleyip çalışmak için daha fazla yer açmak isterseniz, Ctrl+F1 tuşlarına basın. Şeridi yeniden görüntülemek için Ctrl+F1 tuşlarına basın.

Şeridin erişim tuşlarına gitme

Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için, aşağıdaki erişim tuşlarından birine basın:

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Şeritteki Arama veya Göster alanına gidin ve bir arama terimi yazın.

Alt+Windows logo tuşu, Q

Dosya menüsünü açma.

Alt+Windows logo tuşu, F

Giriş sekmesini açma ve metinlerle sayıları biçimlendirme veya Sırala ve Filtrele gibi diğer araçları kullanma.

Alt+Windows logo tuşu, H

Ekle sekmesini açma ve bir işlev, tablo, grafik, köprü veya yorum dizisi ekleme.

Alt+Windows logo tuşu, N

Veri sekmesini açma ve bağlantıları yenileme veya veri araçlarını kullanma.

Alt+Windows logo tuşu, A

Gözden Geçir sekmesini açma ve Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanma veya yorum dizileri ve notlarla çalışma.

Alt+Windows logo tuşu, R

Görünüm seçmek, çalışma sayfanızdaki satırları veya sütunları dondurmak ya da kılavuz çizgilerini ve üst bilgileri görüntülemek için Görünüm sekmesini açma.

Alt+Windows logo tuşu, W

Sayfanın Başı

Şerit sekmeleri ve menülerde çalışma

Bu tablodaki kısayollar, şerit sekmeleri ve şerit menüleriyle çalışırken zaman kazanmanızı sağlayabilir.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştirme.

Alt+Windows logo tuşu. Farklı bir sekmeye gitmek için, erişim tuşu veya Sekme tuşunu kullanın.

Odağı şeritteki komutlara taşıma.

Enter, ardından Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Seçili düğmeyi etkinleştirme.

Ara Çubuğu veya Enter tuşu

Seçili komut için listeyi açma.

Boşluk çubuğu veya Enter

Seçili komut için menüyü açma.

Alt+Aşağı ok tuşu

Menü veya alt menü açıkken, sonraki komuta gitme.

Esc

Sayfanın Başı

Hücreleri düzenlemek için klavye kısayolları

İpucu: Bir elektronik tablo Görüntüleme modunda açılırsa düzenleme komutları kullanılamaz. Düzenleme moduna geçmek için Alt+Windows logo tuşu, Z, M, E tuşlarına basın.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Geçerli satırın üstüne satır ekleme.

Alt+Windows logo tuşu, H, I, R

Geçerli sütunun sol tarafına sütun ekleme.

Alt+Windows logo tuşu, H, I, C

Seçimi kesme.

Ctrl+X

Seçimi kopyalama.

Ctrl+C

Seçimi yapıştırma.

Ctrl+V

Eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Aynı hücrede yeni bir satır başlatma.

Alt+Enter

Köprü ekleme.

Ctrl+K

Tablo ekleme.

Ctrl+L

İşlev ekleme.

Shift+F3

Yazı tipi boyutunu büyütür.

Ctrl+Shift+Sağ açılı ayraç (>)

Yazı tipi boyutunu küçültür.

Ctrl+Shift+Sol açılı ayraç (<)

Filtre uygulama.

Alt+Windows logo tuşu, A, T

Filtreyi yeniden uygulama.

Ctrl+Alt+L

Otomatik Filtre’yi açma ve kapatma.

Ctrl+Shift+L

Sayfanın Başı

Veri girişi için klavye kısayolları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Hücre girişini tamamlama ve alttaki hücreyi seçme.

Enter tuşuna basın

Hücre girişini tamamlama ve üstteki hücreyi seçme.

Shift+Enter

Hücre girişini tamamlama ve satırdaki bir sonraki hücreyi seçme.

Sekme tuşu

Hücre girişini tamamlama ve satırdaki bir önceki hücreyi seçme.

Shift+Sekme

Hücre girişini iptal etme.

Esc

Sayfanın Başı

Hücre içindeki verileri düzenlemek için klavye kısayolları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili hücreyi düzenleme.

F2

Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, mutlak ve göreli başvuruların tüm değişik bileşimleri arasında geçiş yapma.

F4

Seçili hücreyi temizleme.

Sil

Seçili hücreyi temizleme ve düzenlemeye başlama.

Geri al tuşu

Hücre satırının başına gitme.

Ana Sayfa

Hücre satırının sonuna gitme.

End

Sağa doğru bir karakter seçme.

Shift+Sağ ok tuşu

Hücredeki verilerin başına kadar seçme.

Shift+Home

Hücredeki verilerin sonuna kadar seçme.

Shift+End

Sola doğru bir karakter seçme.

Shift+Sol ok tuşu

Seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye kadar genişletme veya bir sonraki hücre boşsa, bir sonraki boş olmayan hücreye kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Sağ ok tuşu veya Ctrl+Shift+Sol ok tuşu

Geçerli tarihi ekleme.

Ctrl+Noktalı Virgül (;)

Geçerli saati ekleme.

Ctrl+Shift+Noktalı virgül (;)

Yukarıdaki hücrenin formülünü kopyalama.

Ctrl+Kesme İşareti (')

Yukarıdaki hücrenin değerini kopyalama.

Ctrl+Shift+Kesme İşareti (')

Bir formül bağımsız değişkeni ekleme.

Ctrl+Shift+A

Sayfanın Başı

Hücreleri biçimlendirmek için klavye kısayolları

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

İtalik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+I

Alt çizgi biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+U

Biçimlendirmeyi yapıştırma.

Shift+Ctrl+V

Seçili hücrelere dış kenarlık uygulama.

Ctrl+Shift+Ve işareti (&)

Sayı biçimi uygulama.

Ctrl+Shift+1

Saat biçimi uygulama.

Ctrl+Shift+2

Tarih biçimi uygulama.

Ctrl+Shift+3

Para birimi biçimi uygulama.

Ctrl+Shift+4

Yüzde biçimi uygulama.

Ctrl+Shift+5

Bilimsel biçimi uygulama.

Ctrl+Shift+6

Dış kenarlık uygulama.

Ctrl+Shift+7

Sayı Biçimi iletişim kutusunu açma.

Ctrl+1

Sayfanın Başı

Çalışma sayfalarında gezinme ve kaydırma için klavye kısayolları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Bir üst hücreye ilerleme.

Yukarı ok tuşu veya Shift+Enter

Bir alt hücreye ilerleme.

Aşağı ok tuşu veya Enter

Bir hücre sağa gitme.

Sağ ok tuşu veya Sekme tuşu

Satırın başına gitme.

Ana Sayfa

A1 hücresine gitme.

Ctrl+Home

Kullanılan aralıktaki son hücreye gitme.

Ctrl+End

Bir ekran aşağı gitme (28 satır).

Page down

Bir ekran yukarı gitme (28 satır).

Page up

Geçerli veri bölgesinin kenarına gitme.

Ctrl+Sağ ok tuşu veya Ctrl+Sol ok tuşu

Şerit ile çalışma kitabı içeriği arasında geçiş yapma.

Ctrl+F6

Başka bir şerit sekmesine gitme.

Sekme tuşu

Sekmenin şeridine gitmek için Enter tuşuna basın.

Yeni sayfa ekleme.

Shift+F11

Sonraki sayfaya geçme.

Alt+Ctrl+Page down

Sonraki sayfaya geçme (Microsoft Teams‘de veya Chrome dışında bir tarayıcıda).

Ctrl+Page down

Önceki sayfaya geçme.

Alt+Ctrl+Page up

Önceki sayfaya geçme (Microsoft Teams‘de veya Chrome dışında bir tarayıcıda).

Ctrl+Page up

Sayfanın Başı

Nesnelerle çalışmak için klavye kısayolları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Menüyü açma veya detaya gitme.

Alt+Aşağı ok tuşu

Menüyü kapatma veya detaydan çıkma.

Alt+Yukarı ok tuşu

Köprüyü izleme.

Ctrl+Enter

Düzenlemek için notu açma.

Shift+F2

Bir yorum dizisini açma ve yanıtlama.

Ctrl+Shift+F2

Nesneyi sola döndürme.

Alt+Sol ok tuşu

Nesneyi sağa döndürme.

Alt+Sağ ok tuşu

Sayfanın Başı

Hücreler, satırlar, sütunlar ve nesnelerle çalışmak için klavye kısayolları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Bir hücre aralığı seçin.

Shift+Ok tuşları

Bir sütunun tamamını seçme.

Ctrl+Ara Çubuğu

Bütün satırı seçme.

Shift+Ara Çubuğu

Seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye kadar genişletme veya bir sonraki hücre boşsa, bir sonraki boş olmayan hücreye kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Sağ ok tuşu veya Ctrl+Shift+Sol ok tuşu

Seçime bitişik olmayan bir hücre veya aralık ekleme.

Shift+F8

Hücre, satır veya sütun ekleme.

Ctrl+Artı işareti (+)

Hücre, satır ya da sütun silme.

Ctrl+Eksi işareti (-)

Satırları gizleme.

Ctrl+9

Satırları gösterme.

Ctrl+Shift+9

Sütunları gizleme

Ctrl+0

Sütunları gösterme

Ctrl+Shift+0

Sayfanın Başı

Seçili aralıkta hareket etmek için klavye kısayolları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yukarıdan aşağıya (veya seçim içinde ileriye) hareket etme.

Enter tuşuna basın

Aşağıdan yukarıya (veya seçim içinde geriye) hareket etme.

Shift+Enter

Satırda ileriye gitme (veya tek satırlık seçimde aşağıya doğru).

Sekme tuşu

Satırda geriye gitme (veya tek satırlık seçimde yukarıya doğru).

Shift+Sekme

Etkin hücreye gitme.

Shift+Geri Al Tuşu

Etkin hücreye gitme ve seçimi tutma.

Ctrl+Geri al tuşu

Etkin hücreyi seçimin köşelerinden döndürme.

Ctrl+Nokta (.)

Sonraki seçili aralığa gitme.

Ctrl+Alt+Sağ ok tuşu

Önceki seçili aralığa gitme.

Ctrl+Alt+Sol ok tuşu

Seçimi, sayfada son kullanılan hücreye genişletme.

Ctrl+Shift+End

Seçimi sayfanın ilk hücresine doğru genişletme.

Ctrl+Shift+Home

Sayfanın Başı

Veri hesaplamak için klavye kısayolları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Çalışma kitabını hesaplama (yenileme).

F9

Tam hesaplama gerçekleştirme.

Ctrl+Shift+Alt+F9

Dış veriyi yenileme.

Alt+F5

Tüm dış verileri yenileme.

Ctrl+Alt+F5

Otomatik Topla’yı uygulama.

Alt+Eşittir işareti ( = )

Hızlı Doldurma’yı uygulama.

Ctrl+E

Sayfanın Başı

Erişilebilirlik Kısayolları Menüsü (Alt+Shift+A)

Aşağıdaki kısayolları kullanarak sık kullanılan özelliklere hızlıca erişin:

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yer işareti bölgeleri arasında geçiş yapma.

Ctrl+F6 veya Ctrl+Shift+F6

Yer işareti bölgesi içerisinde hareket etme.

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Herhangi bir komutu çalıştırmak için Arama veya Göster alanına gidin.

Alt+Q

Tuş İpuçlarını görüntüleme veya gizleme veya şerite erişme.

Alt+Windows logo tuşu

Seçili hücreyi düzenleme.

F2

Belirli bir hücreye gitme.

Ctrl+G

Çalışma kitabındaki başka bir çalışma sayfasına gitme.

Ctrl+Alt+Page up veya Ctrl+Alt+Page down

Bağlam menüsünü açma.

Shift+F10 veya Windows Menü tuşu

Satır başlığını okuma.

Ctrl+Alt+Shift+T

Satırı etkin bir hücreye kadar okuma.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Satırı etkin bir hücreden başlayarak okuma.

Ctrl+Alt+Shift+End

Sütun başlığını okuma.

Ctrl+Alt+Shift+H

Sütunu etkin bir hücreye kadar okuma.

Ctrl+Alt+Shift+Page up

Sütunu etkin bir hücreden başlayarak okuma.

Ctrl+Alt+Shift+Page down

İletişim kutusunda taşıma seçeneklerinin listesini açma.

Ctrl+Alt+Ara Çubuğu

Sayfanın Başı

Tarayıcı klavye kısayollarını geçersiz kılarak Web için Excel'de klavye kısayollarını denetleme

Web için Excel tarayıcıda çalışır. Tarayıcılarda klavye kısayolları vardır ve bu kısayolların bazıları Excel masaüstünde çalışan kısayollarla çakışır. Klavye Kısayolları ayarlarını değiştirerek klavye kısayollarını Excel'in her iki sürümünde de aynı şekilde çalışacak şekilde denetleyebilirsiniz. Tarayıcı kısayollarını geçersiz kılmak, F1 tuşuna basarak Web için Excel Yardım ‘ı açmanızı da sağlar.

Web için Excel iletişim kutusunda tarayıcı kısayollarını geçersiz kılın.
 1. Web için Excel‘de Yardım > Klavye Kısayolları’nı seçin. 

 2. Herhangi bir klavye kısayolunu arayın.

 3. Listede görüntülenecek kısayol kategorisini seçin.

 4. Tarayıcı kısayollarını geçersiz kıl’ı seçin.

 5. İletişim kutusunda geçersiz kılınan kısayolları göstermesi için Geçersiz Kılmaları Göster'i seçin.

 6. Kapat.’ı seçin.

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Excel yardımı ve öğrenimi

Excel’i keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Excel için ekran okuyucu desteği

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Sık karşılaşılan sorunlara çözümler bulun veya bir destek temsilcisinden yardım alın.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×