Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

3 Boyutlu

A

B

C

D

E

Ş

G

H

I

O

L

M

N

O

P

Q

S

P

S

U

V

Ç

X

3 Boyutlu

Sayfanın Başı

3-B başvuru

Çalışma kitabındaki iki veya daha fazla çalışma sayfasına yayılan bir aralığa başvuru.

3-B duvarlar ve zemin

Grafiğe boyut ve sınırlar kazandıran birçok 3B grafik türünü çevreleyen alanlar. Arsa alanı içinde iki duvar ve bir kat görüntülenir.

A

Sayfanın Başı

Etkinleştir

Grafik sayfasını veya çalışma sayfasını etkin veya seçili sayfa yapmak için. Etkinleştirdiğiniz sayfa hangi sekmelerin görüntüleneceğini belirler. Sayfayı etkinleştirmek için çalışma kitabındaki sayfanın sekmesine tıklayın.

Etkin hücre

Yazmaya başladığınızda verilerin girildiği seçili hücre. Aynı anda yalnızca bir hücre etkindir. Etkin hücre ağır bir kenarlıkla sınırlanır.

Etkin sayfa

Çalışma kitabında üzerinde çalıştığınız sayfa. Etkin sayfanın sekmesindeki ad kalındır.

Adres

Nesnenin, belgenin, dosyanın, sayfanın veya başka bir hedefin yolu. Adres, URL (Web adresi) veya UNC yolu (ağ adresi) olabilir ve dosya içinde Word yer işareti veya Excel hücre aralığı gibi belirli bir konum içerebilir.

Alternatif başlangıç klasörü

Excel'i başlattığınızda otomatik olarak açılmasını istediğiniz çalışma kitaplarını veya diğer dosyaları içeren XLStart klasörüne ek olarak bir klasör ve yeni çalışma kitapları oluşturduğunuzda kullanılabilir olmasını istediğiniz şablonlar.

Bağımsız değişken

bir işlevin işlemleri veya hesaplamaları gerçekleştirmek için kullandığı değerler. bir işlevin kullandığı bağımsız değişkenin türü işleve özgüdür. İşlevler içinde kullanılan yaygın bağımsız değişkenler arasında sayılar, metin, hücre başvuruları ve adlar bulunur.

Dizi

Birden çok sonuç üreten veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir dizi bağımsız değişken üzerinde çalışan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; dizi sabiti, bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabit grubudur.

Dizi formülü

Bir veya daha fazla değer kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve ardından tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri { } ayraçları arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.

İlişkili PivotTable

Kaynak verileri PivotChart'a sağlayan PivotTable. Yeni bir PivotChart oluşturduğunuzda otomatik olarak oluşturulur. Raporlardan birinin düzenini değiştirdiğinizde, diğeri de değişir.

Biçimi

Bir veri aralığına uygulayabileceğiniz yerleşik hücre biçimleri koleksiyonu (yazı tipi boyutu, desenler ve hizalama gibi). Excel, seçilen aralıktaki özet ve ayrıntı düzeylerini belirler ve biçimleri buna göre uygular.

Eksen

Ölçüm için başvuru çerçevesi olarak kullanılan grafik çizim alanını sınırlayan bir çizgi. Y ekseni genellikle dikey eksendir ve verileri içerir. X ekseni genellikle yatay eksendir ve kategorileri içerir.

B

Sayfanın Başı

Temel adres

Köprü eklediğinizde Excel'in hedef adres için kullandığı göreli yol. Bu bir İnternet adresi (URL), sabit sürücünüzdeki bir klasörün yolu veya ağdaki bir klasörün yolu olabilir.

Sınır

Çalışma sayfası hücrelerine veya grafikler, resimler veya metin kutuları gibi nesnelere uygulanabilen dekoratif bir çizgi. Kenarlıklar öğeleri ayırt, vurgu veya gruplar.

C

Sayfanın Başı

Hesaplanan sütun

Excel tablosunda hesaplanmış sütun, her satır için ayarlanan tek bir formül kullanır. Formülün hemen bu satırlara genişletilmesi için otomatik olarak ek satırlar içerecek şekilde genişletilir.

Hesaplanan alan (veritabanı)

Veritabanındaki veriler yerine ifadenin sonucunu görüntüleyen sorgunun sonuç kümesindeki bir alan.

Hesaplanan alan (PivotTable)

PivotTable veya PivotChart'ta oluşturduğunuz formülü kullanan bir alan. Hesaplanan alanlar, PivotTable veya PivotChart'taki diğer alanların içeriğini kullanarak hesaplamalar yapabilir.

Hesaplanan öğe

Oluşturduğunuz formülü kullanan pivottable alanı veya PivotChart alanı içindeki bir öğe. Hesaplanan öğeler, PivotTable veya PivotChart'ın aynı alanındaki diğer öğelerin içeriğini kullanarak hesaplamalar yapabilir.

Kategori ekseni

Her veri noktası için kategoriyi temsil eden bir grafik ekseni. Çyr1, Çyr2 ve Çey3 gibi rastgele metin değerlerini görüntüler; ölçeklendirilmiş sayısal değerleri görüntüleyemez.

Kategori alanı

PivotChart'ın kategori alanında görüntülenen bir alan. Kategori alanındaki öğeler, kategori eksenindeki etiketler olarak görünür.

Hücre

Bir çalışma sayfası veya tablodaki satır ve sütunun kesişiminde oluşan ve içinde bilgi girdiğiniz kutu.

Hücre başvurusu

Bir hücrenin çalışma sayfasında kaplayan koordinat kümesi. Örneğin, B sütununun ve 3. satırın kesişiminde görünen hücrenin başvurusu B3'tür.

Yetkiliyi onaylama

Yazılım geliştiricilerinin makroları imzalamak ve kullanıcıların belgeleri imzalamak için kullanabileceği dijital sertifikalar sağlamak için Microsoft Sertifika Sunucusu gibi araçlar kullanan ticari bir kuruluş veya şirket içindeki bir grup.

Değişiklik geçmişi

Paylaşılan bir çalışma kitabında, geçmiş düzenleme oturumlarında yapılan değişiklikler hakkında tutulan bilgiler. Bilgiler, her değişikliği yapan kişinin adını, değişikliğin ne zaman yapıldığını ve hangi verilerin değiştirildiğini içerir.

Grafik alanı

Grafiğin tamamı ve tüm öğeleri.

Grafik sayfası

Çalışma kitabındaki yalnızca grafik içeren bir sayfa. Grafik sayfası, bir grafiği veya PivotChart'ı çalışma sayfası verilerinden veya PivotTable'dan ayrı olarak görüntülemek istediğinizde yararlıdır.

Sütun alanı

PivotTable'da sütun yönlendirmesi atanmış bir alan. Sütun alanıyla ilişkilendirilmiş öğeler sütun etiketleri olarak görüntülenir.

Sütun başlığı

Alan adını içeren her Veri bölmesi sütununun üst kısmındaki gölgeli alan.

Sütun başlığı

Her sütunun en üstündeki harfli veya numaralandırılmış gri alan. Sütunun tamamını seçmek için sütun başlığına tıklayın. Sütunun genişliğini artırmak veya azaltmak için, satırı sütun başlığının sağındaki sürükleyin.

Karşılaştırma ölçütleri

Verileri bulmak için kullanılan bir dizi arama koşulu. Karşılaştırma ölçütleri, "Northwind Traders" gibi eşleştirmek istediğiniz bir dizi karakter veya ">300" gibi bir ifade olabilir.

Karşılaştırma işleci

İki değeri karşılaştırmak için karşılaştırma ölçütlerinde kullanılan bir işaret. Altı standart şunlardır: = Eşittir, > Büyüktür, < Küçüktür, >= Büyüktür veya eşittir, <= Küçük veya eşittir ve <> Eşit değildir.

Koşullu biçim

Belirtilen bir koşul doğruysa Excel'in hücrelere otomatik olarak uyguladığı hücre gölgelendirme veya yazı tipi rengi gibi bir biçim.

Birleştirme tablosu

Hedef alanda görüntülenen birleşik sonuçların tablosu. Excel, seçtiğiniz özet işlevini belirttiğiniz kaynak alan değerlerine uygulayarak birleştirme tablosunu oluşturur.

Sabit

Hesaplanmayan bir değer. Örneğin, 210 sayısı ve "Üç Aylık Kazançlar" metni sabittir. İfade veya ifadeden kaynaklanan bir değer sabit değildir.

Kısıtlamalar

Çözücü sorununa uygulanan sınırlamalar. Ayarlanabilir hücrelere, hedef hücreye veya hedef hücreyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili diğer hücrelere kısıtlamalar uygulayabilirsiniz.

Kopyalama alanı

Verileri başka bir konuma yapıştırmak istediğinizde kopyaladığınız hücreler. Hücreleri kopyaladıktan sonra, kopyalandığını göstermek için bunların çevresinde hareketli bir kenarlık görünür.

Ölçütler

Sorgunun sonuç kümesine hangi kayıtların dahil olduğunu sınırlamak için belirttiğiniz koşullar. Örneğin, aşağıdaki ölçüt Sipariş Tutarı alanının değerinin 30.000'den büyük olduğu kayıtları seçer: Sipariş Tutarı > 30000.

Ölçütler bölmesi

Sorgunuzun sonuç kümesine dahil edilen kayıtları sınırlamak için kullanılan ölçütleri görüntüleyen pencere alanı.

Geçerli bölge

Seçili durumdaki hücreyi veya hücreleri içeren doldurulmuş hücre bloğu. Bölge tüm yönlerden ilk boş satıra veya sütuna uzanır.

Özel hesaplama

Veri alanındaki diğer hücrelerdeki değerleri kullanarak PivotTable'ın veri alanındaki değerleri özetleme yöntemi. Özel hesaplamalar oluşturmak için veri alanı için PivotTable Alanı iletişim kutusundaki Verileri farklı göster listesini kullanın.

D

Sayfanın Başı

Veri formu

Bir kerede bir tam kayıt görüntüleyen bir iletişim kutusu. Kayıt eklemek, değiştirmek, bulmak ve silmek için veri formlarını kullanabilirsiniz.

Veri etiketi

Veri sayfası hücresinden kaynaklanan tek bir veri noktasını veya değeri temsil eden bir veri işaretçisi hakkında ek bilgi sağlayan etiket.

Veri işaretçisi

Grafikteki bir veri sayfası hücresinden kaynaklanan tek bir veri noktasını veya değeri temsil eden çubuk, alan, nokta, dilim veya başka bir simge. Grafikteki ilgili veri işaretçileri bir veri serisi oluşturur.

Veri bölmesi

Sorgunuzun sonuç kümesini görüntüleyen pencere alanı.

Veri noktaları

Grafikte çizilen tek tek değerler. İlgili veri noktaları bir veri serisi oluşturur. Veri noktaları çubuklar, sütunlar, çizgiler, dilimler, noktalar ve diğer şekillerle temsil edilir. Bu şekillere veri işaretçileri adı verilir.

Veri bölgesi

Veri içeren ve boş hücreler veya veri sayfası kenarlıkları ile sınırlanmış bir hücre aralığı.

Veri serisi

Grafikte çizilen ve veri sayfası satırlarından veya sütunlarından kaynaklanan ilgili veri noktaları. Grafikteki her veri serisinin benzersiz bir rengi veya deseni vardır. Bir grafikte bir veya daha fazla veri serisi çizebilirsiniz. Pasta grafiklerde yalnızca bir veri serisi vardır.

Veri kaynağı

Veritabanına bağlanmak için kullanılan depolanan bir "kaynak" bilgi kümesi. Veri kaynağı, veritabanı sunucusunun adını ve konumunu, veritabanı sürücüsünün adını ve oturum açtığınızda veritabanının ihtiyaç duyduğu bilgileri içerebilir.

Veri kaynağı sürücüsü

Belirli bir veritabanına bağlanmak için kullanılan bir program dosyası. Her veritabanı programı veya yönetim sistemi farklı bir sürücü gerektirir.

Veri tablosu

Bir veya daha fazla formülde farklı değerlerin yer değiştirmesinin sonuçlarını gösteren hücre aralığı. İki tür veri tablosu vardır: tek girişli tablolar ve iki girişli tablolar.

Grafiklerde veri tablosu

Bazı grafiklere eklenebilen ve grafiği oluşturmak için kullanılan sayısal verileri içeren bir kılavuz. Veri tablosu genellikle grafiğin yatay eksenine eklenir ve yatay eksendeki değer işareti etiketlerini değiştirir.

Veri doğrulama

Hücreye hangi verilerin girilebileceği veya girilmesi gerektiğiyle ilgili kısıtlamalar tanımlamak ve kullanıcılardan doğru girdiler isteyen ve kullanıcılara yanlış girdiler hakkında bildirimde bulunan iletileri görüntülemek için kullanabileceğiniz bir Excel özelliği.

Database

Belirli bir konu veya amaç ile ilgili bir veri koleksiyonu. Veritabanında, çalışan veya sipariş gibi belirli bir varlık hakkındaki bilgiler tablolar, kayıtlar ve alanlar halinde kategorilere ayrılır.

DDE konuşması

Dinamik veri değişimi (DDE) olarak bilinen özel işlevler ve kod aracılığıyla veri iletişiminde bulunan ve veri alışverişinde bulunan iki uygulama arasındaki etkileşim.

Varsayılan başlangıç çalışma kitabı

Excel'i başlattığınızda görüntülenen yeni, kaydedilmemiş çalışma kitabı. Varsayılan başlangıç çalışma kitabı yalnızca XLStart klasörüne başka çalışma kitapları eklemediyseniz görüntülenir.

Varsayılan çalışma kitabı şablonu

Yeni çalışma kitaplarının varsayılan biçimini değiştirmek için oluşturduğunuz Book.xlt şablonu. Excel'i başlattığınızda veya şablon belirtmeden yeni bir çalışma kitabı oluşturduğunuzda Excel şablonu kullanarak boş bir çalışma kitabı oluşturur.

Varsayılan çalışma sayfası şablonu

Yeni çalışma sayfalarının varsayılan biçimini değiştirmek için oluşturduğunuz Sheet.xlt şablonu. Excel, çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklediğinizde boş bir çalışma sayfası oluşturmak için şablonu kullanır.

Etkilenenler

Diğer hücrelere başvuran formüller içeren hücreler. Örneğin, D10 hücresinde =B5 formülü varsa, D10 hücresi B5 hücresinin etkilenen hücresidir.

Hedef alan

Özetlenmiş verileri birleştirmede tutmak için seçtiğiniz hücre aralığı. Hedef alan, kaynak veriyle aynı çalışma sayfasında veya farklı bir çalışma sayfasında olabilir. Çalışma sayfası yalnızca bir birleştirme içerebilir.

Ayrıntı verileri

Otomatik alt toplamlar ve çalışma sayfası ana hatları için, özet verilere göre toplanmış alt toplam satırları veya sütunları. Ayrıntı verileri genellikle özet verilerin bitişiğinde ve üstünde veya solundadır.

Bırakma çizgileri

Çizgi ve alan grafiklerinde, bir veri noktasından kategori (x) eksenine uzanan çizgiler. Alan grafiklerinde, bir veri işaretçisinin sona erip bir sonrakinin nerede başladığını netleştirmek için kullanışlıdır.

Açılan liste kutusu

Liste kutusunun yanındaki küçük oka tıkladığınızda bir seçenek listesi görüntüleyen menü, araç çubuğu veya iletişim kutusundaki denetim.

E

Sayfanın Başı

Eklenmiş grafik

Ayrı bir grafik sayfası yerine çalışma sayfasına yerleştirilen grafik. Eklenmiş grafikler, bir grafiği veya PivotChart'ı kaynak verileriyle veya çalışma sayfasındaki diğer bilgilerle görüntülemek veya yazdırmak istediğinizde faydalıdır.

Hata çubukları

Genellikle istatistiksel veya bilimsel verilerde kullanılan hata çubukları, serideki her veri işaretçisine göre olası hata veya belirsizlik derecesini gösterir.

Excel eklentisi

Excel'e komut ve işlev eklemek için bilgisayarınıza yüklenebilen bileşenler. Bu eklenti programları Excel'e özeldir. Excel veya Office için kullanılabilen diğer eklenti programları Bileşen Nesne Modeli (COM) eklentileridir.

Excel tablosu

Daha önce Excel listesi olarak bilinen bir Excel tablosu oluşturabilir, biçimlendirebilir ve genişleterek çalışma sayfanızdaki verileri düzenleyebilirsiniz.

Expression

Tek bir değer olarak değerlendirilen işleçler, alan adları, işlevler, değişmez değerler ve sabitlerin birleşimi. İfadeler ölçüt belirtebilir (örneğin, Sipariş Tutarı>10000) veya alan değerleri üzerinde hesaplamalar yapabilir (Fiyat*Miktar gibi).

Dış veriler

Excel dışında depolanan veriler. Access, dBASE, SQL Server veya Web sunucusunda oluşturulan veritabanları buna örnek olarak verilebilir.

Dış veri aralığı

Çalışma sayfasına getirilen ancak excel dışından gelen bir veritabanı veya metin dosyası gibi bir veri aralığı. Excel'de verileri biçimlendirebilir veya hesaplamalarda diğer tüm verilerde olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Dış başvuru

Başka bir Excel çalışma kitabındaki bir sayfadaki hücreye veya aralığa başvuru ya da başka bir çalışma kitabındaki tanımlı ada başvuru.

C

Sayfanın Başı

Alan (veritabanı)

Soyad veya sipariş tutarı gibi bir tabloda depolanan bilgi kategorisi. Sorgu, Veri bölmesinde bir sonuç kümesi görüntülendiğinde, bir alan sütun olarak temsil edilir.

Alan (PivotTable)

PivotTable veya PivotChart'ta, kaynak verilerdeki bir alandan türetilen veri kategorisi. PivotTable'larda satır, sütun, sayfa ve veri alanları vardır. PivotChart'larda seri, kategori, sayfa ve veri alanları vardır.

Dolgu tutamacı

Seçimin sağ alt köşesindeki küçük siyah kare. Dolgu tutamacını işaret ettiğinizde, işaretçi siyah çarpıya dönüşür.

Filtre

Listede yalnızca belirttiğiniz koşullara uyan satırları görüntülemek için. Bir veya daha fazla belirli değer, hesaplanan değer veya koşulla eşleşen satırları görüntülemek için Otomatik Filtre komutunu kullanırsınız.

Yazı Tipi

Tüm sayılara, simgelere ve alfabetik karakterlere uygulanan grafik tasarımı. Tür veya yazı biçimi olarak da adlandırılır. Arial ve Courier New, yazı tipi örnekleridir. Yazı tipleri genellikle 10 punto gibi farklı boyutlarda ve kalın gibi çeşitli stillerde gelir.

Formül

Birlikte yeni bir değer oluşturan bir hücredeki değerler, hücre başvuruları, adlar, işlevler veya işleçler dizisi. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.

Formula bar

Excel penceresinin en üstünde, hücrelerde veya grafiklerde değerleri veya formülleri girmek veya düzenlemek için kullandığınız bir çubuk. Etkin hücrede depolanan sabit değeri veya formülü görüntüler.

Formül Paleti

Formül oluşturmanıza veya düzenlemenize yardımcı olan ve işlevler ve bağımsız değişkenleri hakkında bilgi sağlayan bir araç.

İşlev (Microsoft Query)

Hesaplamanın sonuçlarına göre bir değer döndüren ifade. Sorgu, veri kaynaklarının Avg, Count, Max, Min ve Sum işlevlerini desteklediğini varsayar. Bazı veri kaynakları bunların tümünü desteklemeyebilir veya ek işlevleri destekleyemeyebilir.

İşlev (Office Excel)

Bir değer veya değer alan, bir işlem gerçekleştiren ve bir değer veya değer döndüren önceden yazılmış bir formül. Çalışma sayfasında, özellikle uzun veya karmaşık hesaplamalar yapan formülleri basitleştirmek ve kısaltmak için işlevleri kullanın.

G

Sayfanın Başı

Hedef arama

Başka bir hücrenin değerini ayarlayarak hücre için belirli bir değeri bulma yöntemi. Hedef ararken, Excel, hücreye bağımlı olan bir formül istediğiniz sonucu döndürene kadar belirttiğiniz hücredeki değeri değişir.

Kılavuz

Nesneleri hizalamak için kullanılan kesişen çizgi kümesi.

Grafiklerde kılavuz çizgileri

Verileri görüntülemeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştıran bir grafiğe ekleyebileceğiniz çizgiler. Kılavuz çizgileri, çizim alanı boyunca bir eksendeki değer çizgilerinden genişler.

Grup (Group)

Ana hat veya PivotTable'da, özet satırına veya sütununa bitişik ve alt olan bir veya daha fazla ayrıntı satırı veya sütunu.

H

Sayfanın Başı

Yüksek-düşük çizgiler

2-B çizgi grafiklerde, her kategorideki en yüksek değerden en düşük değere kadar uzanan çizgiler. Yüksek-düşük çizgiler genellikle hisse senedi grafiklerinde kullanılır.

Geçmiş çalışma sayfası

Paylaşılan çalışma kitabında izlenen değişiklikleri listeleyen ayrı bir çalışma sayfası; değişikliği yapan kişinin adı, ne zaman ve nerede yapıldığı, hangi verilerin silindiği veya değiştirildiği ve çakışmaların nasıl çözüldüğü.

I

Sayfanın Başı

Tanımlayıcı

İfadede kullanılan alan adı. Örneğin, Sipariş Tutarı, sipariş tutarlarını içeren bir alanın tanımlayıcısıdır (alan adı). Tanımlayıcı yerine bir ifade (Fiyat*Miktar gibi) kullanabilirsiniz.

Örtük kesişim

Tek bir hücre yerine, tek bir hücre gibi hesaplanan bir hücre aralığına başvuru. C10 hücresi =B5:B15*5 formülünü içeriyorsa, B10 ve C10 hücreleri aynı satırda olduğundan, Excel B10 hücresindeki değeri 5 ile çarpar.

Dizin

Veri aramayı hızlandıran bir veritabanı bileşeni. Bir tabloda dizin olduğunda, tablodaki veriler dizinde aranarak bulunabilir.

İç birleştirme

Sorgu'da, yalnızca birleştirilmiş alanlarda aynı değerlere sahip kayıtların seçildiği iki tablo arasındaki varsayılan birleştirme türü. Her tablodan eşleşen iki kayıt birleştirilir ve sonuç kümesinde bir kayıt olarak görüntülenir.

Giriş hücresi

Bir veri tablosundaki her giriş değerinin yerini aldığı hücre. Çalışma sayfasındaki herhangi bir hücre giriş hücresi olabilir. Giriş hücresinin veri tablosunun bir parçası olması gerekmese de, veri tablolarındaki formüllerin giriş hücresine başvurması gerekir.

Satır ekle

Excel tablosunda, veri girişini kolaylaştıran özel bir satırdır. Ekle satırı yıldız işaretiyle gösterilir.

Internet Explorer

HTML dosyalarını yorumlayan, bunları Web sayfaları halinde biçimlendiren ve kullanıcıya görüntüleyen bir Web tarayıcısı. Internet Explorer'ı http://www.microsoft.com adresinden Microsoft Web sitesinden indirebilirsiniz.

Öğe

PivotTable'larda ve PivotChart'larda bir alanın alt kategorisi. Örneğin, "Month" alanında "Ocak", "Şubat" gibi öğeler olabilir.

Yineleme

Belirli bir sayısal koşul karşılanana kadar çalışma sayfasının yinelenen hesaplaması.

J

Sayfanın Başı

Katıl

Eşleşen ilgili alanlardan kayıtların birleştirildiği ve tek bir kayıt olarak gösterildiği birden çok tablo arasındaki bağlantı. Eşleşmeyen kayıtlar, birleştirme türüne bağlı olarak dahil edilebilir veya dışlanabilir.

Birleştirme satırı

Sorgu'da, alanları iki tablo arasında bağlayan ve Verilerin nasıl ilişkilendirildiğini sorgula'yı gösteren bir çizgi. Birleştirme türü, sorgunun sonuç kümesi için hangi kayıtların seçildiğini gösterir.

İki yana yasla

Yatay aralığı, metnin hem sol hem de sağ kenar boşlukları boyunca eşit hizalı olacak şekilde ayarlamak için. Metni iki yana yaslama, her iki tarafta da düzgün bir kenar oluşturur.

L

Sayfanın Başı

Gösterge

Grafikteki veri serisine veya kategorilere atanan desenleri veya renkleri tanımlayan kutu.

Gösterge tuşları

Göstergelerdeki, grafikteki veri serisine (veya kategorilere) atanan desenleri ve renkleri gösteren simgeler. Gösterge anahtarları gösterge girişlerinin solunda görünür. Gösterge anahtarını biçimlendirmek, kendisiyle ilişkilendirilmiş veri işaretçisini de biçimlendirer.

Kilitli alan veya kayıt

Veritabanındaki bir kaydın, alanın veya başka bir nesnenin, Sorgu'da görüntülenmesine izin veren ancak değiştirilmeyen (salt okunur) koşulu.

M

Sayfanın Başı

Eşlenen aralık

XML listesindeki, XML eşlemesindeki bir öğeye bağlı olan aralık.

Matris

Birden çok toplam veya ürün üretmek için diğer diziler veya aralıklarla birleştirilen dikdörtgen bir değer dizisi veya hücre aralığı. Excel,toplamları veya ürünleri üretebilen önceden tanımlanmış matris işlevlerine sahiptir.

Birleştirilmiş hücre

İki veya daha fazla seçili hücre birleştirilerek oluşturulan tek bir hücre. Birleştirilmiş hücrenin hücre başvurusu, seçili özgün aralıktaki sol üst hücredir.

Microsoft Excel denetimi

ActiveX denetimi dışında yerel bir Excel denetimi.

Microsoft Visual Basic Yardımı

Excel'de Visual Basic ile ilgili yardım almak için Geliştirici sekmesinin Kod grubunda Visual Basic'e tıklayın ve yardım menüsünün altında Microsoft Visual Basic Yardımı'na tıklayın.

Hareketli ortalama

Bir veri serisinin parçalarından hesaplanan ortalama dizisi. Grafikte hareketli ortalama, verilerdeki dalgalanmaları düzelterek deseni veya eğilimi daha net gösterir.

Hareketli kenarlık

Kesilen veya kopyalanan çalışma sayfası aralığının çevresinde görünen animasyonlu kenarlık. Hareketli kenarlık işlemini iptal etmek için ESC tuşuna basın.

Çok düzeyli kategori etiketleri

Çalışma sayfası verilerine dayalı olarak, hiyerarşideki birden fazla satırda otomatik olarak görüntülenen grafikteki kategori etiketleri. Örneğin, Üretim başlığı Tofu, Apples ve Pears başlıklarını içeren bir satırın üzerinde görünebilir.

N

Sayfanın Başı

Ad

Bir hücreyi, hücre aralığını, formülü veya sabit değeri temsil eden bir sözcük veya karakter dizesi. Sales gibi anlaşılması zor aralıklara başvurmak için Ürünler gibi anlaşılması kolay adları kullanın! C20:C30.

Ad kutusu

Seçili hücreyi, grafik öğesini veya çizim nesnesini tanımlayan formül çubuğunun sol ucundaki kutu. Bir hücreyi veya aralığı adlandırmak için Ad kutusuna adı yazın ve ENTER tuşuna basın. Adlandırılmış bir hücreye gitmek ve hücreyi seçmek için Ad kutusunda hücrenin adına tıklayın.

Bitişik olmayan seçim

Birbirine dokunmayacak iki veya daha fazla hücre veya aralık seçimi. Bir grafikte bitişik olmayan seçimler çizerken, birleştirilmiş seçimlerin dikdörtgen bir şekil oluşturduğundan emin olun.

OLAP dışı kaynak veriler

OLAP veritabanı dışındaki bir kaynaktan gelen PivotTable veya PivotChart için temel alınan veriler. Bu kaynaklar ilişkisel veritabanlarını, Excel çalışma sayfalarındaki tabloları ve metin dosyası veritabanlarını içerir.

O

Sayfanın Başı

ObjectLink

Bir nesnenin sınıfını, belge adını ve adını tanımlayan bağlantılı nesneyi tanımlayan ole veri biçimi. Bu veri öğelerinin her biri null olarak sonlandırılan bir dizedir.

Çevrimdışı küp dosyası

Bir PivotTable veya PivotChart için OLAP kaynak verilerini depolamak için sabit diskinizde veya ağ paylaşımınızda oluşturduğunuz bir dosya. Çevrimdışı küp dosyaları, OLAP sunucusuna bağlı olmadığınızda çalışmaya devam etmenizi sağlar.

OLAP

İşlemleri işlemek yerine sorgulama ve raporlama için iyileştirilmiş bir veritabanı teknolojisi. OLAP verileri hiyerarşik olarak düzenlenir ve tablolar yerine küplerde depolanır.

OLAP sağlayıcı

Belirli bir OLAP veritabanı türüne erişim sağlayan bir yazılım kümesi. Bu yazılım bir veri kaynağı sürücüsü ve veritabanına bağlanmak için gerekli olan diğer istemci yazılımlarını içerebilir.

İşlenen

Formüldeki bir işlecin her iki tarafındaki öğeler. Excel'de işlenenler değerler, hücre başvuruları, adlar, etiketler ve işlevler olabilir.

İşleç

İfade içinde gerçekleştirilecek hesaplama türünü belirten bir işaret veya simge. Matematiksel ve mantıksal işleçlerle karşılaştırma ve başvuru işleçleri vardır.

Dış birleşim

Başka bir tabloda eşleşen kayıt olmasa bile, bir tablodaki tüm kayıtların seçildiği birleşim. Eşleşen kayıtlar birleştirilir ve tek bir kayıt olarak gösterilir. Diğer tabloda eşleşmesi olmayan kayıtlar boş olarak gösterilir.

Ana hat

Özet raporlar oluşturabilmeniz için ayrıntı verilerinin satırlarının veya sütunlarının gruplandırıldığı çalışma sayfası verileri. Ana hat, çalışma sayfasının tamamını veya seçili bir bölümünü özetleyebilir.

Verilerin ana hattını çıkarma

Çalışma sayfası ana hattında yer alan veriler. Ana hat verileri, bir ana hattın hem özet hem de ayrıntı satırlarını veya sütunlarını içerir.

Seviyelendirme simgeleri

Ana hatlı çalışma sayfasının görünümünü değiştirmek için kullandığınız simgeler. Artı işaretine, eksi işaretine ve ana hat düzeyini gösteren 1, 2, 3 veya 4 sayılarına basarak ayrıntılı verileri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

OwnerLink

Katıştırılmış nesneyi tanımlayan, bir nesnenin sınıfını, belge adını ve adını tanımlayan bir OLE veri biçimi. Bu veri öğelerinin her biri null olarak sonlandırılan bir dizedir.

P

Sayfanın Başı

Sayfa sonu

Çalışma sayfasını yazdırma için ayrı sayfalara ayıran ayırıcı. Excel, kağıt boyutuna, kenar boşluğu ayarlarına, ölçeklendirme seçeneklerine ve eklediğiniz el ile sayfa sonlarının konumlarına göre otomatik sayfa sonları ekler.

Sayfa sonu önizlemesi

Yazdırılacak alanları ve sayfa sonlarının konumlarını görüntüleyen çalışma sayfası görünümü. Yazdırılacak alan beyaz, otomatik sayfa sonları kesikli çizgi ve el ile sayfa sonları düz çizgiler olarak görüntülenir.

Parametre

Excel'de, Excel Services'in görüntülenebilir çalışma sayfası verilerinde düzenlenebilir hücreleri belirtmek için parametre ekleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Çalışma kitabını kaydettiğinizde, değişiklikler otomatik olarak sunucuya yansıtılır.

Parametre sorgusu

Çalıştırdığınızda, aynı sorgunun farklı sonuç kümelerini almak için kullanılabilmesi için sonuç kümesinin kayıtlarını seçmek için kullanılacak değerleri (ölçütleri) isteyen bir sorgu türü.

Parola

Çalışma sayfanızı veya çalışma kitabınızı korumanın bir yolu. Çalışma sayfası veya çalışma kitabı öğelerini parolayla koruduğunuzda, bu parolayı hatırlamanız çok önemlidir. Bu olmadan, çalışma kitabının veya çalışma sayfasının korumasını kaldırmanın bir yolu yoktur. Her zaman büyük ve küçük harfleri, sayıları ve simgeleri birleştiren güçlü parolalar kullanmalısınız. Zayıf parolalarda bu öğeler birlikte kullanılmaz. Sağlam parola: Y6dh!et5. Zayıf parola: Evimiz27. Yazmanız gerekmemesi için anımsayabileceğiniz güçlü bir parola kullanın.

Yapıştırma alanı

Office Panosu kullanılarak kesilen veya kopyalanan verilerin hedef hedefi.

Özet alan

Raporun düzenini değiştirmek için PivotTable veya PivotChart alanlarını sürüklediğiniz çalışma sayfası alanı. Yeni bir raporda, kesikli mavi ana hatlar çalışma sayfasındaki özet alanı gösterir.

PivotChart kategori alanı

PivotChart'ta kategori yönlendirmesi atanmış bir alan. Grafikte kategoriler genellikle grafiğin x ekseninde veya yatay ekseninde görünür.

PivotChart

PivotTable gibi etkileşimli veri analizi sağlayan grafik. Veri görünümlerini değiştirebilir, farklı ayrıntı düzeylerini görebilir veya alanları sürükleyerek ve alanlardaki öğeleri göstererek veya gizleyerek grafik düzenini yeniden düzenleyebilirsiniz.

PivotChart serisi alanı

PivotChart'ta seri yönlendirmesi atanmış bir alan. Grafikte seriler göstergede gösterilir.

PivotTable verileri

PivotTable'da, kaynak liste veya tablonun veri alanlarından hesaplanan özetlenmiş veriler.

PivotTable genel toplamları

Bir satırdaki tüm hücreler veya PivotTable sütunundaki tüm hücreler için toplam değerler. Genel toplam satırı veya sütunundaki değerler, PivotTable'ın veri alanında kullanılan özet işlevi kullanılarak hesaplanır.

PivotTable listesi

Excel PivotTable'a benzer bir yapı oluşturmanıza olanak tanıyan bir Microsoft Office Web Bileşeni. Kullanıcılar, Web tarayıcısında PivotTable listesini görüntüleyebilir ve düzenini Excel PivotTable'a benzer şekilde değiştirebilir.

PivotTable

Veritabanı kayıtları gibi verileri excel'in dışındakiler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan özetleyen ve çözümleyen etkileşimli, çapraz sekmeli bir Excel raporu.

PivotTable alt toplamı

Özet Tablo alanındaki ayrıntı öğelerinin toplamını görüntülemek için özet işlevi kullanan bir satır veya sütun.

Çizim alanı

2-B grafikte, tüm veri serileri dahil olmak üzere eksenlerle sınırlanmış alan. 3-B grafikte, veri serisi, kategori adları, onay işareti etiketleri ve eksen başlıkları dahil olmak üzere eksenlerle sınırlanmış alan.

Gösterme

Bir inçin 1/72'sine eşit bir ölçü birimi.

Etkileyenler

Başka bir hücredeki bir formül tarafından başvuruda bulunılan hücreler. Örneğin, D10 hücresinde =B5 formülü varsa, B5 hücresi D10 hücresinin etkileyen hücresidir.

Birincil anahtar

Tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya daha fazla alan. Bir plaka numarasının bir otomobili tanımlamasıyla aynı şekilde, birincil anahtar bir kaydı benzersiz olarak tanımlar.

Yazdırma alanı

Çalışma sayfasının tamamını yazdırmak istemediğinizde yazdırmak için belirlediğiniz bir veya daha fazla hücre aralığı. Çalışma sayfasında yazdırma alanı varsa, yalnızca yazdırma alanı yazdırılır.

Başlıkları yazdırma

Yazdırılan çalışma sayfasındaki her sayfanın en üstünde veya sol tarafında yazdırılan satır veya sütun etiketleri.

Özellik alanları

OLAP küpü içindeki öğeler veya üyeler ile ilişkili bağımsız öznitelikler. Örneğin, şehir öğelerinin boyut ve popülasyon özellikleri sunucu küpü içinde depolanıyorsa PivotTable her şehrin boyutunu ve popülasyonunu görüntüleyebilir.

Koru

Kullanıcıların belirtilen çalışma sayfası veya çalışma kitabı öğelerini görüntülemesini veya bu öğelere erişmesini engelleyen çalışma sayfası veya çalışma kitabı ayarları yapmak için.

Q

Sayfanın Başı

Sorgu

Sorgu veya Erişim'de, veritabanında depolanan veriler hakkında sorduğunuz belirli bir soruyu yanıtlayan kayıtları bulmanın bir aracıdır.

Sorgu kanalı

Hedef uygulama ile Sorgu'daki belirli bir sorgu (örneğin, Sorgu1) arasındaki DDE konuşmasında sorgu kanalı kullanırsınız. Sorgu kanalı kullanmak için sorgu penceresini sistem kanalı kullanarak açmış olmanız gerekir.

Sorgu tasarımı

Sorgu penceresine eklenen tablolar, ölçütler, alanların düzenlenme sırası gibi tüm öğeler. Tasarım ayrıca Otomatik Sorgunun açık olup olmadığını ve kaynak verileri düzenleyip düzenleyemeyeceğinizi de belirtir.

S

Sayfanın Başı

Aralık

Sayfadaki iki veya daha fazla hücre. Aralıktaki hücreler bitişik veya bitişik olmayabilir.

Salt okunur

Dosyanın okunmasına veya kopyalanmasına izin veren ancak değiştirilmeyen veya kaydedilmeyen bir ayar.

Kaydet

Belirli bir kişi, yer, olay veya şey hakkında bilgi koleksiyonu. Sorgu, Veri bölmesinde bir sonuç kümesi görüntülendiğinde, bir kayıt satır olarak temsil edilir.

Yenileme (dış veri aralığı)

Dış veri kaynağından verileri güncelleştirmek için. Verileri her yenilediğinizde, verilerde yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere veritabanındaki bilgilerin en son sürümünü görürsünüz.

Yenile (PivotTable)

PivotTable veya PivotChart içeriğini temel alınan kaynak verilerde yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleştirmek için. Rapor dış verileri temel alırsa yenileme işlemi, yeni veya değiştirilmiş verileri almak için temel alınan sorguyu çalıştırır.

Regresyon analizi

Tahmin için kullanılan istatistiksel analiz biçimi. Regresyon analizi, belirli bir değişkenin bir veya daha fazla değişkenden tahmin edilebilmesi için değişkenler arasındaki ilişkiyi tahmin eder.

Göreli başvuru

Formülde, formülü içeren hücrenin göreli konumuna ve başvuruda bulunılan hücreye göre hücrenin adresi. Formülü kopyalarsanız başvuru otomatik olarak ayarlanır. Göreli başvuru A1 biçimini alır.

Uzak başvuru

Başka bir programdan bir belgede depolanan verilere başvuru.

Rapor filtresi

Daha fazla düzen ve çözümleme için PivotTable veya PivotChart'taki verilerin bir alt kümesini tek bir sayfada filtrelemek için kullanılan alan. Rapor filtresindeki tüm öğelerin özetini görüntüleyebilir veya bir kerede bir öğe görüntüleyerek diğer tüm öğelerin verilerini filtreleyebilirsiniz.

Rapor şablonu

Dış verileri temel alan bir veya daha fazla sorgu veya PivotTable içeren bir Excel şablonu (.xlt dosyası). Rapor şablonunu kaydettiğinizde, Excel sorgu tanımını kaydeder ancak sorgulanan verileri şablonda depolamaz.

Sonuç kümesi

Sorgu çalıştırdığınızda döndürülen kayıt kümesi. Sorgu'da sorgunun sonuç kümesini görebilir veya daha fazla çözümleme için bir sonuç kümesini Excel çalışma sayfasına döndürebilirsiniz.

Satır başlığı

Her satırın solundaki numaralandırılmış gri alan. Satırın tamamını seçmek için satır başlığına tıklayın. Satırın yüksekliğini artırmak veya azaltmak için satırı satır başlığının altına sürükleyin.

Satır etiketi

PivotTable'da satır yönlendirmesi atanmış bir alan.

R kare değeri

Eğilim çizgisi için tahmini değerlerin gerçek verilerinize ne kadar yakın olduğunu gösteren 0 ile 1 arasını gösteren bir sayı. Eğilim çizgisi, R kare değeri 1 veya yakınında olduğunda en güvenilirdir. Belirleme katsayısı olarak da bilinir.

P

Sayfanın Başı

Senaryo

Çalışma sayfası modelinde değiştirebileceğiniz adlandırılmış giriş değerleri kümesi.

Kaydırma kilidi

Kaydırma kilidi açıkken, ok tuşları farklı bir hücreyi etkin hale getirmek yerine etkin sayfayı kaydırarak hareket eder. Kaydırma kilidini kapatmak veya açmak için SCROLL LOCK tuşuna basın.

Bölüm

Rapor oluştururken seçtiğiniz herhangi bir çalışma sayfası, görünüm ve senaryo birleşimi. Bir rapor birkaç bölüm içerebilir.

Seçim

Çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını vurgulamak için. Seçili hücreler sonraki komut veya eylemden etkilenir.

Tümünü Seç düğmesi

Satır ve sütun başlıklarının bir araya geldiği veri sayfasının sol üst köşesindeki gri dikdörtgen. Veri sayfasındaki tüm hücreleri seçmek için bu düğmeye tıklayın.

Seri ekseni

Gerçek bir 3B grafikteki derinlik boyutunu temsil eden grafik ekseni. Seri adlarını rastgele metin değerleri olarak görüntüler; ölçeklendirilmiş sayısal değerleri görüntüleyemez.

Seri alanı

PivotChart'ın seri alanında görüntülenen alan. Seri alanındaki öğeler göstergede listelenir ve tek tek veri serilerinin adlarını sağlar.

Seri çizgileri

2-B yığılmış çubuk ve sütun grafiklerde, her veri serisindeki veri işaretçilerini birbirine bağlayan ve her seri arasındaki ölçüm farkını vurgulayan çizgiler.

Paylaşılan çalışma kitabı

Ağdaki birden çok kullanıcının aynı anda görüntülemesine ve değişiklik yapmasına izin verecek şekilde ayarlanmış bir çalışma kitabı. Çalışma kitabını kaydeden her kullanıcı, diğer kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikleri görür.

Tek eşlenmiş hücre

XML eşlemesindeki yinelenmeyen bir öğeye bağlanmış bir hücre.

Sıralama düzeni

Verileri değere veya veri türüne göre düzenlemenin bir yolu. Verileri alfabetik, sayısal veya tarihe göre sıralayabilirsiniz. Sıralama düzenleri artan (1- 9, A- Z) veya azalan (9 - 1, Z ' dan A' ya) düzeni kullanır.

Kaynak alanlar

Belirttiğiniz hedef alanda birleştirdiğiniz hücre aralıkları. Kaynak alanlar çalışma kitabındaki herhangi bir çalışma sayfasında, diğer açık veya kapalı çalışma kitaplarında veya Lotus 1-2-3 çalışma sayfalarında olabilir.

Kaynak veriler

PivotTable veya PivotChart oluşturmak için kullanılan liste veya tablo. Kaynak veriler bir Excel tablosundan veya aralığından, dış veritabanından veya küpten ya da başka bir PivotTable'dan alınabilir.

SQL

Verileri almak, güncelleştirmek ve yönetmek için kullanılan dil. Sorgu oluşturduğunuzda, Query karşılık gelen SQL SELECT deyimini oluşturmak için SQL kullanır. SQL biliyorsanız SQL SELECT deyimini görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Standart yazı tipi

Çalışma sayfaları için varsayılan metin yazı tipi. Standart yazı tipi, Normal hücre stili için varsayılan yazı tipini belirler.

Özet veriler

Otomatik alt toplamlar ve çalışma sayfası ana hatları için, ayrıntı verilerini özetleyen tüm satırlar veya sütunlar. Özet veriler genellikle ayrıntı verilerinin yanında ve altındadır.

Özet işlevi

PivotTable veya birleştirme tablosundaki kaynak verileri birleştiren ya da bir liste veya veritabanına otomatik alt toplamlar eklerken hesaplama türü. Özet işlevlerine örnek olarak Toplam, Sayı ve Ortalama verilebilir.

Sistem kanalı

Geçerli bağlantılar, açık sorgular ve hedef uygulamanın durumu gibi sistem hakkında bilgi almak için uygulamalar arasındaki DDE konuşmasında kullanılır.

S

Sayfanın Başı

Tablo bölmesi

Sorgu penceresinin sorgudaki tabloları görüntüleyen alanı. Her tablo, veri alabildiğiniz alanları görüntüler.

Şablon

Oluşturduğunuz ve diğer benzer çalışma kitapları için temel olarak kullandığınız bir çalışma kitabı. Çalışma kitapları ve çalışma sayfaları için şablonlar oluşturabilirsiniz. Çalışma kitapları için varsayılan şablon Book.xlt olarak adlandırılır. Çalışma sayfaları için varsayılan şablon Sheet.xlt olarak adlandırılır.

Metin kutusu

Çalışma sayfası veya grafikte metin yazabileceğiniz dikdörtgen bir nesne.

Değer çizgileri ve değer işareti etiketleri

Değer çizgileri, cetveldeki bölmelere benzer ve bir ekseni kesiştiren küçük ölçü çizgileridir. Değer işareti etiketleri grafikteki kategorileri, değerleri veya serileri tanımlar.

Grafiklerdeki başlıklar

Otomatik olarak eksene hizalanmış veya grafiğin en üstünde ortalanmış açıklayıcı metin.

Toplam satırı

Excel tablosunda, sayısal verilerle çalışmak için yararlı olan çeşitli toplama işlevleri sağlayan özel bir satır.

Toplamlar

Sorgunun sizin için tanımladığı beş hesaplama türünden biri: Sum, Avg, Count, Min ve Max.

İzleme okları

Etkin hücre ile ilgili hücreler arasındaki ilişkiyi gösteren oklar. başka bir hücreye veri sağlayan bir hücreyi işaret ederken izleyici okları mavi, hücrede hata değeri varsa kırmızı (örneğin, #DIV/0!).

Eğilim çizgisi

Aylar içindeki artan satışları temsil etmek için yukarı doğru eğimli çizgi gibi veri serisi eğilimlerinin grafik gösterimi. Eğilim çizgileri, regresyon analizi olarak da adlandırılan tahmin sorunlarının incelenmesi için kullanılır.

Eğilim çizgisi etiketi

Regresyon denklemi veya R karesi değeri ya da her ikisi de dahil olmak üzere eğilim çizgisi için isteğe bağlı metin. Eğilim çizgisi etiketi biçimlendirilebilir ve taşınabilir; boyutlandırılamaz.

U

Sayfanın Başı

Aşağı yukarı çubuklar

Birden çok veri serisine sahip çizgi grafiklerde, ilk ve son serideki veri noktaları arasındaki farkı gösteren çubuklar.

V

Sayfanın Başı

Değer

Alanın arama veya filtreleme için karşılaması gereken bir koşulu tamamlayan metin, tarih, sayı veya mantıksal giriş. Örneğin, b></b> <koşullu Yazar alanının tamamlanması için <b>John</b> gibi bir değer içermesi gerekir.

Değer ekseni

Ölçeklendirilmiş sayısal değerleri görüntüleyen grafik ekseni.

Değer alanı

PivotTable veya PivotChart'ta özetlenmiş verileri içeren kaynak listeden, tablodan veya veritabanından bir alan. Değer alanı genellikle istatistikler veya satış tutarları gibi sayısal veriler içerir.

Değerler alanı

PivotTable'ın özet verileri içeren bölümü. Değerler alanının her hücresindeki değerler, kaynak kayıt veya satırlardaki verilerin özetini temsil eder.

Köşe

Otomatik Şekil üzerindeki noktaları düzenlerken belirli Otomatik Şekiller'de (serbest biçimler, karalamalar ve eğriler gibi) çizgilerin veya eğrilerin uçlarında ve kesişimlerinde görünen siyah, kare, sürüklenebilir noktalar.

Görüntüle

Çalışma kitabına adlandırıp uygulayabileceğiniz bir dizi görüntüleme ve yazdırma ayarı. Çalışma kitabının ayrı kopyalarını kaydetmeden aynı çalışma kitabının birden fazla görünümünü oluşturabilirsiniz.

Ç

Sayfanın Başı

Web sorgusu

İntranetinizde veya İnternet'te depolanan verileri alan bir sorgu.

Durum analizi

Bu değişikliklerin çalışma sayfasındaki formüllerin sonucunu nasıl etkilediğini görmek için hücrelerdeki değerleri değiştirme işlemi. Örneğin, bir amorti tablosunda kullanılan faiz oranını değiştirerek ödemelerin miktarını belirleyebilirsiniz.

Çalışma kitabı

Excel'de oluşturduğunuz bir elektronik tablo programı dosyası. Çalışma kitabı, verileri girebileceğiniz ve hesaplayabileceğiniz satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfaları içerir.

Çalışma Sayfası

Excel'de verileri depolamak ve bunlarla çalışmak için kullandığınız birincil belge. Elektronik tablo olarak da adlandırılır. Çalışma sayfası sütunlar ve satırlar halinde düzenlenmiş hücrelerden oluşur; çalışma sayfası her zaman çalışma kitabında depolanır.

Çalışma alanı dosyası

Daha sonra aynı pencere boyutları, yazdırma alanları, ekran büyütme ve görüntü ayarlarıyla çalışmaya devam edebilmeniz için açık çalışma kitapları hakkındaki görüntü bilgilerini kaydeden bir dosya. Çalışma alanı dosyası çalışma kitaplarını içermez.

World Wide Web

İnternet'te gezinmek için veya köprülerle bağlantılı olan ve ağ paylaşımında, şirket intranetinde veya İnternet'te bulunan çalışma kitapları ve diğer Office belgeleri koleksiyonu aracılığıyla gezinmeye yönelik bir sistem. Web tarayıcısı kullandığınızda, Web metin, resim, ses ve dijital film koleksiyonu olarak görünür.

Sarma

Metinde, kenar boşluğuna veya nesneye ulaşılırken metin satırını otomatik olarak kesmek ve metni yeni bir satırda devam etmek için.

X

Sayfanın Başı

XML

Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML): Geliştiricilerin bilgileri düzenleme ve sunma esnekliği sunan özelleştirilmiş etiketler oluşturmasına olanak tanıyan, standart genelleştirilmiş biçimlendirme dilinin (SGML) yoğunlaştırılmış biçimi.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×