Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

FiltreyiUygula eylemini kullanarak tabloya, form veya rapora filtre, sorgu veya SQL WHERE yan tümcesi uygulayabilir, böylelikle tablodaki kayıtları ya da formun veya raporun temel tablosundan veya sorgusundan gelen kayıtları sınırlayabilir veya sıralayabilirsiniz. Raporlar için, bu eylemi yalnızca raporun Açıldığında olay özelliği tarafından belirtilen makroda kullanabilirsiniz.

Not: Bu eylemi, ancak bir sunucu filtresi uygularken SQL WHERE yan tümcesi uygulamak için kullanabilirsiniz. Sunucu filtresi, bir saklı yordamın kayıt kaynağına uygulanamaz.

Not: FiltreyiUygula makro eylemi Access web uygulamalarında kullanılamaz.

Ayar

FiltreyiUygula eyleminin bağımsız değişkenleri şunlardır.

Eylem bağımsız değişkeni

Açıklama

Filtre Adı

Tablonun, formun veya raporun kayıtlarını kısıtlayan veya sıralayan filtrenin veya sorgunun adı. Makro Oluşturucusu bölmesinin Eylem Bağımsız Değişkenleri bölümündeki Filtre Adı kutusuna var olan bir sorgunun veya sorgu olarak kaydedilmiş bir filtrenin adını girebilirsiniz.

Not: Sunucu filtresi uygulamak için bu eylemi kullandığınızda, Filtre Adı bağımsız değişkeni boş olmalıdır.

Koşul Metni

Tablonun, formun veya raporun kayıtlarını kısıtlayan geçerli bir SQL WHERE yan tümcesi (WHERE sözcüğü içermez) veya ifade.

Not:  Koşul Metni bağımsız değişken ifadesinde, ifadenin sol tarafı normalde formun veya raporun temel tablo veya sorgundan bir alanı adı içerir. İfadenin sağ tarafı normalde kayıtları kısıtlamak veya sıralamak için bu alana uygulamak istediğiniz ölçütler öğesini içerir. Örneğin ölçüt, ilk formdaki kayıtlarla eşleştirmek istediğiniz değeri içeren başka bir formdaki bir denetimin adı olabilir. Denetimin adı tam ad olmalıdır, örneğin:

Formlar!formadı!denetimadı

Alan adları çift tırnak içine alınmalıdır ve dize değişmez değerleri de tek tırnak içine alınmalıdır.

Koşul Metni bağımsız değişkeninin uzunluk üst sınırı 255 karakterdir. Daha uzun bir SQL WHERE yan tümcesi girmeniz gerekiyorsa, Visual Basic for Applications (VBA) modülündeki DoCmd nesnesinin ApplyFilter yöntemini kullanın. VBA'da, en çok 32.768 karakter içeren SQL WHERE yan tümcesi deyimleri girebilirsiniz.


Not: Uygun verileri sağlayan filtreyi önceden tanımladıysanız, Filtre Adı bağımsız değişkenini kullanabilirsiniz. Kısıtlama ölçütünü doğrudan girmek için Koşul Metni bağımsız değişkenini kullanabilirsiniz. Her iki bağımsız değişkeni de kullanırsanız, Access WHERE yan tümcesini filtrenin sonuçlarına uygular. Bağımsız değişkenlerden birini veya her ikisini de kullanmalısınız.

Notlar

Form görünümü veya Veri Sayfası görünümü içinde forma filtre veya sorgu uygulayabilirsiniz.

Uyguladığınız filtre ve WHERE koşulu, formun veya raporun Filtre veya SunucuFiltresi özelliği olur.

Tablolar ve formlar için, bu eylem Kayıtlar menüsündeki Filtre/Sıralama Uygula'ya veya Sunucu Filtresi Uygula'ya tıklamaya benzer. Menü komutu tabloya veya forma en son oluşturulan filtreyi uygularken, Filtreyi Uygula eylemi belirtilen filtreyi veya sorguyu uygular.

Access veritabanında, FiltreyiUygula eylemini çalıştırdıktan sonra Kayıtlar menüsünde Filtrele'nin üzerine gelir ve sonra da Gelişmiş Filtre/Sıralama'ye tıklarsanız, Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresi bu eylemle seçtiğiniz filtre ölçütlerini gösterir.

Access veritabanında filtreyi kaldırmak ve tablo veya formdaki kayıtların tümünü görüntülemek için, Tüm KayıtlarıGöster eylemini veya Kayıtlar menüsündeki Filtre/Sıralama Kaldır komutunu kullanabilirsiniz. Access projesinde (.adp) filtreyi kaldırmak için, Sunucu Forma Göre Filtre Uygula penceresine dönüp tüm filtre ölçütlerini kaldırabilir ve ardından araç çubuğundaki Kayıtlar menüsünde Sunucu Filtresi Uygula'ya tıklayabilir veya FormaGöreSunucuFiltresi özelliğini Yanlış (0) olarak ayarlayabilirsiniz.

Tablo veya formu kaydettiğinizde, Access o anda o nesnede tanımlanmış olan tüm filtreleri kaydeder ancak nesnenin bir sonraki açılışında filtreyi otomatik olarak uygulamaz (öte yandan, nesne kaydedilmeden önce nesneye uygulamış olduğunuz tüm sıralamaları otomatik olarak uygular). Form ilk açıldığında bir filtrenin otomatik olarak uygulanmasını istiyorsanız, FiltreyiUygula eylemini içeren bir makro veya formun Açıldığında olay özelliği ayarı olarak DoCmd nesnesinin ApplyFilter yöntemini içeren bir olay yordamı belirtin. Ayrıca, FormAç veya RaporAç eylemini ya da bunlara karşılık gelen yöntemleri kullanarak da filtre uygulayabilirsiniz. Tablo ilk açıldığında bir filtrenin otomatik olarak uygulanması için, tabloyu TabloAç eylemini ve hemen ardından FiltreyiUygula eylemini içeren bir makro kullanabilirsiniz.

Örnek

Makro kullanarak bir filtre uygulama

Aşağıdaki makro, her biri Müşteri Telefon Listesi formunun kayıtlarına filtre uygulayan bir dizi eylem ayarlar. FiltreyiUygula, TümKayıtlarıGöster ve DenetimeGit eylemlerinin kullanımını gösterir. Ayrıca, formda bir seçenek grubundaki iki durumlu düğmelerden hangisinin seçildiğini belirleyen koşulların kullanımını da gösterir. Her eylem satırı, A, B, C, vb. ile başlayarak kayıt kümelerini veya tüm kayıtları seçen iki durumlu bir düğmeyle ilişkilendirilmiştir. Bu makro, ŞirketAdıFiltresi seçenek grubunun GüncelleştirmeSonrasında olayına eklenmelidir.

Koşul

Eylem

Bağımsız Değişkenler: Ayar

Açıklama

[ŞirketAdıFiltreleri]=1

FiltreyiUygula

Koşul Metni: [ŞirketAdı] Benzer "[AÀÁÂÃÄ]*"

A, À, Á, Â, Ã veya Ä ile başlayan şirket adları için filtre uygulayın.

[ŞirketAdıFiltreleri] = 2

FiltreyiUygula

Koşul Metni: [ŞirketAdı] Benzer "B*"

B ile başlayan şirket adları için filtre uygulayın.

[ŞirketAdıFiltreleri] = 3

FiltreyiUygula

Koşul Metni: [ŞirketAdı] Benzer "[CÇ]*"

C veya Ç ile başlayan şirket adları için filtre uygulayın.

... D ile Y arasındaki eylem satırlarının biçimi, A ile C arasındakilerle aynıdır ...

[ŞirketAdıFiltreleri] = 26

FiltreyiUygula

Koşul Metni: [ŞirketAdı] Benzer "[ZÆØÅ]*"

Z, Æ, Ø veya Å ile başlayan şirket adları için filtre uygulayın.

[ŞirketAdıFiltreleri] = 27

TümKayıtlarıGöster

Tüm kayıtları gösterin.

[RecordsetClone]. [RecordCount] > 0

DenetimeGit

Denetim Adı: ŞirketAdı

Seçilen harf için kayıtlar döndürülürse, odağı ŞirketAdı denetimine taşıyın.


Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×