Gelişmiş ölçütleri kullanarak filtreleme

Filtrelemek istediğiniz veriler karmaşık ölçütler gerektiriyorsa (Tür = "Ürün" VEYA Satış Temsilcisi = "Tekin" gibi), Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu açmak için, Gelişmiş'e >tıklayın.

Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

Örnek

Overview

Birden çok ölçüt, bir sütun, herhangi bir ölçüt doğru

Satış Temsilcisi = "Tekin" VEYA Satış Temsilcisi = "Koç"

Birden çok ölçüt, birden çok sütun ve tüm ölçütler doğru

Tür = "Sebze" VE Satış > 1000

Birden çok ölçüt, birden çok sütun ve herhangi bir ölçüt doğru

Tür = "Sebze" VEYA Satış Temsilcisi = "Koç"

Birden çok ölçüt kümesi, tüm kümelerde bir sütun

(Satış > 6000 VE Satış < 6500 ) VEYA (Satış < 500)

Birden çok ölçüt kümesi, her kümede birden çok sütun

(Satış Temsilcisi = "Tekin" VE Satış >3000) VEYA
(Satış Temsilcisi = "Ertan" VE Satış > 1500)

Joker ölçüt

Satış Temsilcisi = ikinci harfi 'o' olan bir ad

Genel Bakış

Gelişmiş komutu, bazı önemli yönlerden Filtre komutundan farklı çalışır.

 • Otomatik Filtre menüsü yerine Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu görüntüler.

 • Gelişmiş ölçütleri çalışma sayfasında ayrı bir ölçüt aralığına ve filtre uygulamak istediğiniz hücre aralığı veya tablonun üst kısmına yazarsınız. Microsoft Office Excel, gelişmiş ölçüt kaynağı olarak Gelişmiş Filtre iletişim kutusundaki ayrı ölçüt aralığını kullanır.

Örnek veriler

Bu makaledeki tüm yordamlar için aşağıdaki örnek veriler kullanılmıştır.

Veriler, ölçüt aralığı (A1:C4) olarak kullanılacak liste aralığının üzerinde dört boş satır ve bir liste aralığı (A6:C10) içerir. Ölçüt aralığının sütun etiketleri vardır ve ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satır içerir.

Bu verilerle çalışmak için aşağıdaki tablodan seçin, kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın.

Tür

Satış Elemanı

Satış

Tür

Satış Elemanı

Satışlar

İçecekler

Uludağ

5122 TL

Et ürünleri

Oktay

450 TL

sebze

Koç

6328 TL

Sebze

Oktay

6544 TL

Karşılaştırma işleçleri

Aşağıdaki işleçleri kullanarak iki değeri karşılaştırabilirsiniz. İki değer, bu işleçler kullanılarak karşılaştırıldığında, sonuç mantıksal bir değerdir (DOĞRU veya YANLIŞ).

Karşılaştırma işleci

Anlamı

Örnek

= (eşit işareti)

Eşittir

A1=B1

> (büyüktür işareti)

Büyüktür

A1>B1

< (küçüktür işareti)

Küçüktür

A1<B1

>= (büyüktür veya eşittir işareti)

Büyüktür veya eşittir

A1>=B1

<= (küçüktür veya eşittir işareti)

Küçüktür veya eşittir

A1<=B1

<> (eşit değildir işareti)

Eşit değildir

A1<>B1

Metin veya bir değer yazmak için eşittir işaretini kullanma

Hücreye metin veya bir değer yazarken formülü göstermek için eşittir simgesi (=) kullanıldığından, Excel yazdıklarınızı değerlendirir; öte yandan, bu beklenmedik filtre sonuçlarına neden olabilir. Metin veya değer içinde eşittir karşılaştırma işlecini göstermek için, ölçüt aralığında uygun hücreye ölçütü bir dize ifadesi olarak yazın:

=''= giriş ''

Burada giriş bulmak istediğiniz metin veya değerdir. Örneğin:

Hücreye yazdığınız

Excel'in değerlendirip görüntülediği

="=Oktay"

=Oktay

="=3000"

=3000

Büyük/küçük harf duyarlılığını dikkate alma

Verilere filtre uyguladığınızda, Excel küçük harf karakterlerle büyük harf karakterler arasında ayrım yapmaz. Ancak, büyük/küçük harf duyarlı bir arama yapmak için bir formül kullanabilirsiniz. Örneğin, Joker ölçüt bölümüne bakın.

Önceden tanımlı adları kullanma

Bir aralığı Ölçüt olarak adlandırabilirsinizve aralık başvurusu, Ölçüt aralığı kutusunda otomatik olarak görüntülenir. Ayrıca, filtrelenirken liste aralığı için Veritabanı adını tanımlayabilir ve satırları yapıştırmak istediğiniz alan için Ayıkla adını tanımlayabilirsiniz; bu aralıklar sırasıyla Liste aralığında ve Kopyala kutularında otomatik olarak görüntülenir.

Formül kullanarak ölçüt oluşturma

Ölçüt olarak, formülün sonucu olarak elde edilen bir hesaplanmış değeri kullanabilirsiniz. Buradaki önemli noktaları aklınızda tutun:

 • Formülün DOĞRU veya YANLIŞ değerlendirmesi yapması gerekir.

 • Formül kullandığınızdan, formülü normal olarak girdiğiniz gibi girin, ancak ifadeyi şu yolla yazmayın:

  =''= giriş ''

 • Sütun etiketini ölçüt etiketi olarak kullanmayın; ölçüt etiketini boş bırakın veya liste aralığında sütun etiketi (aşağıdaki örnekte, Hesaplanan Ortalama ve Tam Eşleşme) olmayan bir etiket kullanın.

  Formülde, göreli bir hücre başvurusu ya da aralık adı yerine, bir sütun etiketi kullanırsanız, Excel, ölçütü içeren hücrede #AD? ya da #DEĞER! gibi bir hata değeri görüntüler. Bu hatayı göz ardı edebilirsiniz; çünkü liste aralığına nasıl filtre uygulandığını etkilemez.

 • Ölçüt olarak kullandığınız formülün ilk veri satırındaki ilişkili hücreye başvurmak için göreli başvuru kullanması gerekir.

 • Formüldeki diğer tüm başvuruların mutlak başvurular olması gerekir.

Birden çok ölçüt, bir sütun, herhangi bir ölçüt doğru

Boole mantığı:    (Satış Temsilcisi = "Tekin" VEYA Satış Temsilcisi = "Koç")

 1. Liste aralığının üst kısmına ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekler. Ölçüt aralığının sütun etiketleri olmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satır olmasına dikkat edin.

 2. Bir sütun için birden fazla ölçütü karşılayan satırları bulmak için, ölçütleri, ölçüt aralığının farklı satırlarına, doğrudan birbirinin altına yazın. Örneği kullanarak, şunları girin:

  Tür

  Satış Elemanı

  Satışlar

  ="=Oktay"

  ="=Koç"

 3. Liste aralığındaki bir hücreye tıklayın. Örneği kullanarak, A6:C10 aralığındaki herhangi bir hücreye tıklayın.

 4. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek liste aralığını filtrelemek için, Listeye yerinde filtre uygula'ya tıklayın.

  • Ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak liste aralığını filtrelemek için, Başka bir yere kopyala'ya tıklayın, Kopyala kutusuna tıklayın ve sonra da satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst köşesine tıklayın.

   İpucu    Filtrelenmiş satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işlemine hangi sütunların katılacağını belirtebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, filtrelenmiş satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini kopyalayın. Filtreyi uygularken, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketlerine yönelik bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyaladığınız sütunları içerecektir.

 6. Ölçüt aralığı kutusunda, ölçüt aralığının başvurusunu girin ve buna ölçüt etiketlerini de ekleyin. Örneği kullanarak, $A$1:$C$3 girin.

  Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak kullanımdan taşımak için İletişim Kutusunu Daralt'a düğme görüntüsü .

 7. Örneği kullanarak, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olur:

  Tür

  Satış Elemanı

  Satış

  Et ürünleri

  Oktay

  450 TL

  sebze

  Koç

  6.328 TL

  Sebze

  Oktay

  6.544 TL

Birden çok ölçüt, birden çok sütun ve tüm ölçütler doğru

Boole mantığı:    (Tür = "Sebze" VE Satış > 1000)

 1. Liste aralığının üst kısmına ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekler. Ölçüt aralığının sütun etiketleri olmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satır olmasına dikkat edin.

 2. Birden fazla sütunda birden fazla ölçütü karşılayan satırları bulmak için, bütün ölçütleri ölçüt aralığının aynı satırına girin. Örneği kullanarak, aşağıdakileri girin:

  Tür

  Satış Elemanı

  Satışlar

  ="=Sebze"

  >1.000.000

 3. Liste aralığındaki bir hücreye tıklayın. Örneği kullanarak, A6:C10 aralığındaki herhangi bir hücreye tıklayın.

 4. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek liste aralığını filtrelemek için, Listeye yerinde filtre uygula'ya tıklayın.

  • Ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak liste aralığını filtrelemek için, Başka bir yere kopyala'ya tıklayın, Kopyala kutusuna tıklayın ve sonra da satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst köşesine tıklayın.

   İpucu    Filtrelenmiş satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işlemine hangi sütunların katılacağını belirtebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, filtrelenmiş satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini kopyalayın. Filtreyi uygularken, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketlerine yönelik bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyaladığınız sütunları içerecektir.

 6. Ölçüt aralığı kutusunda, ölçüt aralığının başvurusunu girin ve buna ölçüt etiketlerini de ekleyin. Örneği kullanarak, $A$1:$C$2 girin.

  Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak kullanımdan taşımak için İletişim Kutusunu Daralt'a düğme görüntüsü .

 7. Örneği kullanarak, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olur:

  Tür

  Satış Elemanı

  Satış

  sebze

  Koç

  6.328 TL

  Sebze

  Oktay

  6.544 TL

Birden çok ölçüt, birden çok sütun ve herhangi bir ölçüt doğru

Boole mantığı:     (Tür = "Sebze" VEYA Satış Temsilcisi = "Koç")

 1. Liste aralığının üst kısmına ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekler. Ölçüt aralığının sütun etiketleri olmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satır olmasına dikkat edin.

 2. Birden çok sütundaki birden çok ölçütü karşılayan satırları bulmak için, ölçütlerden doğru olanlar bulunduğunda, ölçütleri ölçüt aralığının farklı sütunlarına ve satırlarına yazın. Örneği kullanarak, aşağıdakileri girin:

  Tür

  Satış Elemanı

  Satışlar

  ="=Sebze"

  ="=Koç"

 3. Liste aralığındaki bir hücreye tıklayın. Örneği kullanarak, A6:C10 liste aralığındaki herhangi bir hücreye tıklayın.

 4. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek liste aralığını filtrelemek için, Listeye yerinde filtre uygula'ya tıklayın.

  • Ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak liste aralığını filtrelemek için, Başka bir yere kopyala'ya tıklayın, Kopyala kutusuna tıklayın ve sonra da satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst köşesine tıklayın.

  İpucu: Filtrelenmiş satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işlemine hangi sütunların katılacağını belirtebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, filtrelenmiş satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini kopyalayın. Filtreyi uygularken, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketlerine yönelik bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyaladığınız sütunları içerecektir.

 6. Ölçüt aralığı kutusunda, ölçüt aralığının başvurusunu girin ve buna ölçüt etiketlerini de ekleyin. Örneği kullanarak, $A$1:$B$3 girin.

  Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak kullanımdan taşımak için İletişim Kutusunu Daralt'a düğme görüntüsü .

 7. Örneği kullanarak, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olur:

  Tür

  Satış Elemanı

  Satış

  sebze

  Koç

  6.328 TL

  Sebze

  Oktay

  6.544 TL

Birden çok ölçüt kümesi, tüm kümelerde bir sütun

Boole mantığı:     ( (Satış > 6000 VE Satış < 6500 ) VEYA (Satış < 500) )

 1. Liste aralığının üst kısmına ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekler. Ölçüt aralığının sütun etiketleri olmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satır olmasına dikkat edin.

 2. Her biri tek bir sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesini karşılayan satırları bulmak için, aynı sütun başlığına sahip birden fazla sütun ekleyin. Örneği kullanarak, aşağıdakileri girin:

  Tür

  Satış Elemanı

  Satışlar

  Satışlar

  >6000

  <6500

  <500.000

 3. Liste aralığındaki bir hücreye tıklayın. Örneği kullanarak, A6:C10 liste aralığındaki herhangi bir hücreye tıklayın.

 4. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek liste aralığını filtrelemek için, Listeye yerinde filtre uygula'ya tıklayın.

  • Ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak liste aralığını filtrelemek için, Başka bir yere kopyala'ya tıklayın, Kopyala kutusuna tıklayın ve sonra da satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst köşesine tıklayın.

   İpucu: Filtrelenmiş satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işlemine hangi sütunların katılacağını belirtebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, filtrelenmiş satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini kopyalayın. Filtreyi uygularken, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketlerine yönelik bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyaladığınız sütunları içerecektir.

 6. Ölçüt aralığı kutusunda, ölçüt aralığının başvurusunu girin ve buna ölçüt etiketlerini de ekleyin. Örneği kullanarak, $A$1:$D$3 girin.

  Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak kullanımdan taşımak için İletişim Kutusunu Daralt'a düğme görüntüsü .

 7. Örneği kullanarak, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olur:

  Tür

  Satış Elemanı

  Satış

  Et ürünleri

  Oktay

  450 TL

  sebze

  Koç

  6.328 TL

Birden çok ölçüt kümesi, her kümede birden çok sütun

Boole mantığı:    ( (Satış Temsilcisi = "Tekin" VE Satış >3000) VEYA (Satış Temsilcisi = "Koç" VE Satış > 1500) )

 1. Liste aralığının üst kısmına ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekler. Ölçüt aralığının sütun etiketleri olmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satır olmasına dikkat edin.

 2. Her biri birden fazla sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesini karşılayan satırları bulmak için, her ölçüt kümesini ayrı sütun ve satırlara yazın. Örneği kullanarak, şunları girin:

  Tür

  Satış Elemanı

  Satışlar

  ="=Oktay"

  >3000

  ="=Ersan"

  >1500

 3. Liste aralığındaki bir hücreye tıklayın. Örneği kullanarak, A6:C10 liste aralığındaki herhangi bir hücreye tıklayın.

 4. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek liste aralığını filtrelemek için, Listeye yerinde filtre uygula'ya tıklayın.

  • Ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak liste aralığını filtrelemek için, Başka bir yere kopyala'ya tıklayın, Kopyala kutusuna tıklayın ve sonra da satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst köşesine tıklayın.

   İpucu    Filtrelenmiş satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işlemine hangi sütunların katılacağını belirtebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, filtrelenmiş satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini kopyalayın. Filtreyi uygularken, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketlerine yönelik bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyaladığınız sütunları içerecektir.

 6. Ölçüt aralığı kutusunda, ölçüt aralığının başvurusunu girin ve buna ölçüt etiketlerini de ekleyin. Örneği kullanarak, $A$1:$C$3 girin. Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak kullanımdan taşımak için İletişim Kutusunu Daralt'a düğme görüntüsü .

 7. Örneği kullanarak, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olabilir:

  Tür

  Satış Elemanı

  Satış

  sebze

  Koç

  6.328 TL

  Sebze

  Oktay

  6.544 TL

Joker ölçüt

Boole mantığı:    Satış Temsilcisi = ikinci harfi 'o' olan bir ad

 1. Bazı karakterleri paylaşıp diğerlerini paylaşmayan metin değerlerini bulmak için aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Eşittir işareti (=) olmadan bir veya birkaç karakteri, sütunda bu karakterlerle başlayan metin değerine sahip satırları bulmak için yazın. Örneğin, ölçüt olarak Tek yazarsanız, Excel "Tekin", "Tekil" ve "Teksen" sözcüklerini bulur.

  • Joker karakter kullanın.

   Kullanılacak karakter

   Bulunacak öğe

   ? (soru işareti)

   Herhangi bir tek karakter
   Örneğin, sm?th " smith" ve "smyth" bulur

   * (yıldız işareti)

   Herhangi bir sayıda karakter
   Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" bulur

   ~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~

   Soru işareti, yıldız işareti veya tilde işareti
   Örneğin, fy91~? "fy91?" metnini bulur.

 2. Liste aralığının üst kısmına ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekler. Ölçüt aralığının sütun etiketleri olmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satır olmasına dikkat edin.

 3. Sütun etiketlerinin altındaki satırlara, eşleştirmek istediğiniz ölçütleri yazın. Örneği kullanarak, şunları girin:

  Tür

  Satış Elemanı

  Satış

  ="=Et*"

  ="=?o*"

 4. Liste aralığındaki bir hücreye tıklayın. Örneği kullanarak, A6:C10 liste aralığındaki herhangi bir hücreye tıklayın.

 5. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek liste aralığını filtrelemek için, Listeye yerinde filtre uygula'ya tıklayın.

  • Ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak liste aralığını filtrelemek için, Başka bir yere kopyala'ya tıklayın, Kopyala kutusuna tıklayın ve sonra da satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst köşesine tıklayın.

   İpucu: Filtrelenmiş satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işlemine hangi sütunların katılacağını belirtebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, filtrelenmiş satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini kopyalayın. Filtreyi uygularken, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketlerine yönelik bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyaladığınız sütunları içerecektir.

 7. Ölçüt aralığı kutusunda, ölçüt aralığının başvurusunu girin ve buna ölçüt etiketlerini de ekleyin. Örneği kullanarak, $A$1:$B$3 girin.

  Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak kullanımdan taşımak için İletişim Kutusunu Daralt'a düğme görüntüsü .

 8. Örneği kullanarak, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olur:

  Tür

  Satış Elemanı

  Satışlar

  İçecekler

  Uludağ

  5.122 TL

  Et ürünleri

  Oktay

  450 TL

  sebze

  Koç

  6.328 TL

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×