Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

HÜCRE işlevi hücrenin biçimlendirmesi, konumu ve içeriği hakkındaki bilgileri verir. Örneğin, hücrede hesaplama yapmadan önce bu hücrenin metin değil de sayısal bir değer içerdiğini doğrulamak istiyorsanız şu formülü kullanabilirsiniz:

=EĞER(HÜCRE("tür",A1)="v",A1*2,0)

Bu formül, A1 hücresi sayısal değer içeriyorsa A1*2 hesaplamasını yapar; A1 hücresi metin içeriyorsa veya boşsa 0 değerini verir.

Not: HÜCRE kullanan formüller dile özgü bağımsız değişken değerlerine sahiptir ve Excel'in farklı bir dil sürümü kullanılarak hesaplanırsa hata döndürür. Örneğin, Excel'in Çekçe sürümünü kullanırken HÜCRE içeren bir formül oluşturursanız, çalışma kitabı Fransızca sürümü kullanılarak açıldığında bu formül hata döndürür.  Başkalarının çalışma kitabınızı Excel'in farklı dil sürümleriyle açması önemliyse, alternatif işlevler kullanmayı veya başkalarının HÜCRE bağımsız değişkenlerini kendi dilleriyle eşleşecek şekilde düzelttikleri yerel kopyaları kaydetmelerine izin vermeyi göz önünde bulundurun.

Söz dizimi

HÜCRE(bilgi_türü, [başvuru])

HÜCRE işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız değişken

Açıklama

bilgi_türü   

Gerekli

Hangi türde hücre bilgisi vermek istediğinizi belirten metin değeri. Aşağıdaki listede Bilgi_türü bağımsız değişkeninin olası değerleri ve bunlara karşılık gelen sonuçlar gösterilir.

başvuru    

İsteğe bağlı

Hakkında bilgi almak istediğiniz hücre.

Atlanırsa, hesaplama sırasında seçilen hücre için info_type bağımsız değişkeninde belirtilen bilgiler döndürülür. Başvuru bağımsız değişkeni bir hücre aralığıysa, HÜCRE işlevi seçili aralıktaki etkin hücrenin bilgilerini döndürür.

Önemli: Teknik olarak başvuru isteğe bağlı olsa da, yokluğunun formül sonucunuz üzerindeki etkisini anlamadığınız ve bu etkinin geçerli olmasını istemediğiniz sürece formülünüzün içinde dahil olmak üzere teşvik edilir. Başvuru bağımsız değişkeninin atlanması, aşağıdaki nedenlerle belirli bir hücre hakkında güvenilir bir şekilde bilgi üretmez:

  • Otomatik hesaplama modunda, bir hücre bir kullanıcı tarafından değiştirildiğinde, Excel için kullandığınız platforma bağlı olarak seçim ilerlemeden önce veya sonra hesaplama tetiklenebilir.  Örneğin, Windows için Excel şu anda seçim değişmeden önce hesaplamayı tetikler, ancakWeb için Excel daha sonra tetikler.

  • Düzenleme yapan başka bir kullanıcıyla Co-Authoring, bu işlev düzenleyicinin yerine etkin hücrenizi bildirir.

  • Herhangi bir yeniden hesaplama, örneğin F9 tuşuna basıldığında hücre düzenlemesi yapılmamış olsa bile işlevin yeni bir sonuç döndürmesine neden olur.

değerleri info_type

Aşağıdaki listede, info_type bağımsız değişkeni için kullanılabilecek metin değerleri açıklanmaktadır. Bu değerler, HÜCRE işlevine tırnak (" ") ile girilmelidir.

bilgi_türü

Sonuç

"adres"

Metin olarak, başvurudaki ilk hücrenin başvurusu. 

"sütun"

Başvurudaki hücrenin sütun sayısı.

"renk"

Hücrede negatif değerler için renk kullanılacaksa 1 değerini, değilse 0 (sıfır) verir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter'da desteklenmez.

"içerik"

Başvurudaki sol üst hücrenin değeri; formül değil.

"dosyaadı"

Metin olarak, başvuruyu içeren dosyanın adı (tam yolu dahil). Başvuruyu içeren işlem tablosu henüz kaydedilmemişse boş metin ("") verir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter'da desteklenmez.

"biçim"

Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen metin değeri. Çeşitli biçimlere ait metin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Hücrede negatif değerler için renk kullanılmışsa metin değerinin sonunda "-" verilir. Hücre, pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlar kullanılarak biçimlendirilmişse, metin değerinin sonunda "()" verilir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter'da desteklenmez.

"ayraçlar"

Hücre pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlarla biçimlendirilmişse 1 değerini, değilse 0 verir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter'da desteklenmez.

"önek"

Hücrenin "etiket öneki"ne karşılık gelen metin değeri. Hücre sola hizalı metin içeriyorsa tek tırnak işareti ('), hücre sola hizalı metin içeriyorsa çift tırnak işareti ("), hücre ortalanmış metin içeriyorsa şapka (^), hücre doldurulmuş metin içeriyorsa ters eğik çizgi (\), başka bir şey içeriyorsa boş metin ("") verir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter'da desteklenmez.

"koruma"

Hücre kilitli değilse 0 değerini, kilitliyse 1 değerini verir.

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter'da desteklenmez.

"satır"

Başvurulan hücrenin satır sayısı.

"tip"

Hücredeki veri türüne karşılık gelen metin değeri. Hücre boşsa boş için "b" verir; hücre bir metin sabiti içeriyorsa etiket için "e" ve hücre başka bir şey içeriyorsa "d" verir.

"genişlik"

2 öğeli bir dizi döndürür.

Dizideki 1. öğe, hücrenin sütun genişliğidir ve bir tamsayıya yuvarlanmış olur. Sütun genişliğinin her birimi seçili yazı türü büyüklüğündeki karakterin genişliğine eşittir.

Dizideki 2. öğe bir Boole değeri, sütun genişliği varsayılan ise değer TRUE veya kullanıcı tarafından açıkça ayarlanmışsa YANLIŞ olur. 

Not: Bu değer Web için Excel, Excel Mobile ve Excel Starter'da desteklenmez.

HÜCRE biçim kodları

Aşağıdaki listede, Bilgi_türü bağımsız değişkeni "format" olduğunda ve başvuru bağımsız değişkeni de yerleşik bir sayı biçimiyle biçimlendirilmiş bir hücre olduğunda HÜCRE işlevinin verdiği metin değerleri açıklanmaktadır.

Excel biçimi

HÜCRE işlevinin verdiği değer

Genel

"G"

0

"F0"

#,##0

",0"

0,00

"F2"

#,##0.00

",2"

$#,##0_);($#,##0)

"C0"

$#,##0_);[Kırmızı]($#,##0)

"C0-"

$#,##0.00_);($#,##0.00)

"C2"

$#,##0.00_);[Kırmızı]($#,##0.00)

"C2-"

%0

"P0"

%0,00

"P2"

0,00E+00

"S2"

# ?/? ya da # ??/??

"G"

g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy.

"D4"

g-aaa-yy ya da gg-aaa-yy

"D1"

g-aaa ya da gg-aaa

"D2"

aaa-yy

"D3"

gg/aa

"D5"

s:dd ÖÖ/ÖS

"D7"

s:dd:nn AM/PM

"D6"

s:dd

"D9"

s:dd:nn

"D8"

Not: HÜCRE işlevindeki info_type bağımsız değişkeni "biçim" ise ve daha sonra başvuruda bulunılan hücreye farklı bir biçim uygularsanız, HÜCRE işlevinin sonuçlarını güncelleştirmek için çalışma sayfasını yeniden hesaplamanız ( F9 tuşuna basmanız) gerekir.

Örnekler

HÜCRE işlevi örnekleri

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Her zaman Excel Teknik Topluluğu sayfasında bir uzmana soru sorabilir veya Topluluklar sayfasından destek alabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Hücrenin
biçimini değiştirmeHücre başvurusu
oluşturma veya değiştirmeADRES işlevi
Hücrede koşullu biçimlendirme ekleme, değiştirme, bulma veya temizleme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×