Slayttaki nesnelerin etkili bir öykü anlatacak şekilde sırayla hareket etmesi için, hareket yolu animasyon efektleri uygulayabilirsiniz.

Örneğin, sağ taraftaki uçak (aşağıda), uçağın başlangıç noktasını gösteriyor ve iki uçak arasındaki noktalı çizgi de animasyon oynatıldığında uçağın gideceği yolu gösteriyor. Soldaki saydam resim, hareket yolu animasyonu bittiğinde uçağın varacağı yeri gösteriyor.

Tarayıcınız video desteklemiyor.

1:14

Microsoft 365 abonelerine hareket tabanlı animasyonlar için daha kolay bir seçenek sunulur: Dönüşüm

Nesneye hareket yolu ekleme

"Sola Bükülü" hareket yolu

 1. Animasyon eklemek istediğiniz nesneyi tıklatın.

 2. Animasyonlar sekmesinde Animasyon Ekle’yi tıklatın.

  Animasyon Ekle

 3. Aşağı kaydırarak Hareket Yolları bölümüne gelin ve bunlardan birini seçin.

  Hareket Yolları’nı aşağı kaydırın

  İpucu:   Özel yol seçeneğini seçerseniz, nesnenin çekmesi istediğiniz yolu çizebilirsiniz.

  Özel yol çizme

  Özel yol çizme işlemini durdurmak için Esc tuşuna basın.

Gelişmiş hareket yolu seçenekleri

 1. İstediğiniz hareket yolunu görmüyorsanız galerinin en altında Diğer Hareket Yolları’na tıklayın.

  Diğer hareket yolları

  Nesnenin slaydınızda nasıl hareket edeceğini gösteren önizlemeyi görmek için bir animasyona tıklayın.

  Bir hareket yolu animasyonunu tıklatın

 2. İstediğiniz hareket yolunu seçtikten sonra Tamam’ı tıklatın.

  Animasyonu kaldırmak için, slaytta hareket yolunu tıklatın (ucunda ok olan noktalı çizgi) ve ardından Delete tuşuna basın.

  Hareket yolunu tıklatın ve DELETE tuşuna basın

Hareket yollarını düzenleme

 1. Hareket yolunun yönünü değiştirme, hareket yolunun tek tek noktalarını düzenleme ya da animasyonu kilitleme (başkalarının animasyonu değiştirmesini engellemek için) veya kilidini açma gibi işlemler yapmak için, Efekt Seçenekleri’ni tıklatın.

  Hareket yolu efektini düzenleme

 2. Hareket yolunun önizlemesini görüntülemek için, slaytta nesneyi tıklatın ve sonra da Animasyonlar > Önizleme’yi tıklatın.

  İpucu:    Önizleme, Animasyonlar sekmesinde, sol uçtaki Dosya sekmesinin hemen altındadır.

  Önizleme

Önceden tanımlı yolları kullanma

Çoğu durumda, slaydınızın ilginçliğini artırmak için temel yol animasyonlarından birini seçmek en mükemmel seçim olur. Aşağıdaki örnekte, grafiklere Yol çevirme animasyonu uygulayacak, Yolun yönünü değiştirmek için Efekt Seçenekleri'ne ve sonra da Ters Yol Yönü'ne kullanarak istediğiniz son görünüme sahip oluruz.

Örnek: Grafiğine önceden tanımlanmış bir yol animasyonu uygulama

 1. Boş bir slaytta, > Dikdörtgen > Ekle'ye (veya isterseniz başka bir şekle) tıklayın ve sonra slayda sol üst köşesine tıkladıktan sonra şekli ekleyin.

 2. Dikdörtgen hala seçili durumdayken, Animasyonlar > Yol Animasyonu'na tıklayın ve Temel'in altında Dönüş'e tıklayın.

  Sıkıştırma seçeneklerini kullanma
 3. Animasyon önizlemesi tamam olduktan sonra, Animasyonlar sekmesinde Efekt Seçenekleri'ne tıklayın ve ardından Aşağı Doğru'ya tıklayın.

 4. İmlecinizi animasyon uç noktasının üzerine getirip üzerinde çizgi olan çift başlı oka dönüşmesini bekleyin; ardından tıklayın ve slaydın sağ alt köşesine doğru sürükleyin.

  Animasyon yolunu yeniden boyutlandırmak için köşeyi sürükleyin
 5. Son olarak, Efekt Seçenekleri'>Yol Yönünü Ters Çevir'e tıklayın.

  özet olarak görüntülenen giriş sayfası.

  Animasyon artık grafiği slaytta en az görünür olan (sağ alt) yer olan en görünür yere (sol üst) taşır.

Özel yollar kullanma

Özel yol animasyonu çizmek için, animasyon eklemek istediğiniz nesneyi seçin ve Yol Animasyonları'> Animasyonlar'a tıklayın ve Özel altında bir seçenek belirtin. Çizim yöntemi, seçtiğiniz yol türüne bağlı olarak değişir.

Bir Eğri veya Serbest Formyolu seçtiysiniz: .

 1. Başlangıç noktasına tıklayın ve sonra yön değişikliğinin başlamasını istediğiniz her noktaya tıklayın.

 2. Bitirmek için çift tıklayın.

Çizgi veya Karalama yolu seçtiyebilirsiniz: Klavye İpuçları görüntülenen Şerit

 • İstediğiniz şekli çizmek için farenin düğmesini basılı tutun ve sonra bitirdiğinizde düğmeyi bırakın.

Özel yolu çizdikten sonra değiştirmek için:

 • Özel yola Control tuşunu basılı tutarak tıklayın veya sağ tıklayın ve Noktaları Düzenle'ye tıklayın.

  Kişiler > Tüm Kullanıcılar’ı seçtiğinizde, kuruluşunuzdaki tüm kişilerin listesini görürsünüz.

  İpucu: Daha önce bir grafik programında yol düzenlemeyle çalışmadınız, efekti silmeyi ve yeniden çizmeyi daha kolay bulabilirsiniz.

Nesneye veya metne hareket yolu uygulama

 1. Bir metni uygulamak istediğiniz metni veya nesneyi animasyon efekti.

 2. Animasyonlar sekmesinde,Hareket altında,Yollar'a tıklayın ve sonra Temel veya Karmaşık'ın altında istediğiniz hareket yolu türüne tıklayın.

  Animasyonlar sekmesi, Hareket grubu

  İpuçları: 

  • Animasyonu düzenlerken hareket yolunun görüntü olduğu oklar slayt gösterisi sırasında izleyiciler tarafından görülmeyebilir.

  • Slayttaki tüm animasyon efektlerinin önizlemesini görüntülemek için Animasyonlar sekmesindeki Önizleme'nin altında Oynat’a tıklayın.

Özel hareket yolu çizme

 1. Bir metni uygulamak istediğiniz metni veya nesneyi animasyon efekti.

 2. Animasyonlar sekmesinde, Hareket altında, Yollar'a tıklayın ve sonra Eğri Çiz'e tıklayın,Serbest Form Çiz,Çizgi Çiz veya Karalama Çiz'e tıklayın.

  Animasyonlar sekmesi, Hareket grubu

 3. Seçtiğiniz hareket yolunu çizmek için, şunları yapın:

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Eğri çizme

Slaytta yolu başlatmak istediğiniz konumu tıklatın ve işaretçiyi bir çizgi boyunca hareket ettirin. Yolda bir eğri eğrisi istediğiniz yere tıklayın. Yolu çizmeyi durdurmak için herhangi bir noktaya çift tıklayın.

Düz çizgiler içeren serbest biçimli bir yol çizme

Slaytta yolu başlatmak istediğiniz konuma tıklayın, işaretçiyi bir yöne doğru hareket ettirin ve ardından köşe oluşturmak istediğiniz herhangi bir noktaya tıklayın. Öte yandan, elle çizilmiş gibi görünen bir yol çizmek için fareyi herhangi bir yönde hareket ettirin ve fareyi basılı tutun. Bu çizim yöntemleri arasında değişiklik yapmak istediğiniz yere tıklayın. Yolu çizmeyi durdurmak için herhangi bir noktaya çift tıklayın.

Çizgi çizme

Slaytta yolu başlatmak istediğiniz konuma tıklayın, fare düğmesini basılı tutun ve ardından işaretçiyi bir yöne doğru sürükleyerek düz bir çizgi çizin. Yolu çizmeyi durdurmak için fare düğmesini bırakın.

Elle çizilmiş veya karala yazılmış olarak görünen bir yol çizme

Slaytta yolu başlatmak istediğiniz konuma tıklayın, fare düğmesini basılı tutun ve işaretçiyi herhangi bir yöne sürükleyin. Yolu çizmeyi durdurmak için fare düğmesini bırakın.

İpuçları: 

 • Eğrinin veya serbest form yolunun başlangıç noktasının bitişini (yolu "kapatma" olarak adlandırılır) istiyorsanız, çift tıklamak veya fare düğmesini bırakmak yerine yolu çizmeyi durdurmak için yolun başlangıç noktasına tıklayın.

 • Slayttaki tüm animasyon efektlerinin önizlemesini görüntülemek için Animasyonlar sekmesindeki Önizleme'nin altında Oynat’a tıklayın.

Animasyonun yolunu ayarlama

 1. Gezinti bölmesinde, değiştirmek istediğiniz animasyon efektini içeren slaydı seçin ve ardından Animasyon sekmesine tıklayın.

  Gezinti bölmesindeki slaytları seçme

  1. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  2. Gezinti bölmesinin en üstünde Slaytlar  Slaytlar sekmesi  sekmesine tıklayın ve sonra da bir slayda tıklayın. Gezinti bölmesinin genişliğine bağlı olarak, Slaytlar adlı sekme ve Ana Hat adlı sekme adlı sekmeleri veya Slaytlar Slaytlar sekmesive Ana Hat Ana Hat sekmesisimgesi sekmelerini görürsünüz.

 2. Slaytta, değiştirmek istediğiniz animasyon efektini seçin.

  İpuçları: 

  • Her animasyon efekti slayt üzerinde, nesnenin yanındaki bir sayıyla Animasyon numarası gösterilir ve bu sırayla yürütüleceğini gösterir.  İki animasyon aynı anda oynatılacak şekilde ayarlanırsa, numaralı bir yığınla Numaralandırılmış animasyon yığını gösterilirler.

  • Numaralandırılmış yığındaki Numaralandırılmış animasyon yığını bir animasyon efektini seçmek için, slayttaki animasyon efektlerinin tam listesini görüntülemeniz gerekir. Animasyonlar sekmesindeki Animasyon Seçenekleri'nin altında Yeniden sırala’ya tıklayın ve sonra istediğiniz animasyona tıklayın.

 3. Animasyonlar sekmesinde, Animasyon Seçenekleri'nin altındaEfekt Seçenekleri'netıklayın ve sonra da Noktaları Düzenle'ye tıklayın.

  Animasyonlar sekmesi, Animasyon Seçenekleri grubu

 4. Şekli ayarlamak için yol animasyonu üzerinde bir düzenleme noktasını sürükleyin.

  İpucu: Slayttaki tüm animasyon efektlerinin önizlemesini görüntülemek için Animasyonlar sekmesindeki Önizleme'nin altında Oynat’a tıklayın.

Hareket yolunun yönünü ters çevirme

 1. Gezinti bölmesinde, değiştirmek istediğiniz animasyon efektini içeren slaydı seçin ve ardından Animasyon sekmesine tıklayın.

  Gezinti bölmesindeki slaytları seçme

  1. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  2. Gezinti bölmesinin en üstünde Slaytlar  Slaytlar sekmesi  sekmesine tıklayın ve sonra da bir slayda tıklayın. Gezinti bölmesinin genişliğine bağlı olarak, Slaytlar adlı sekme ve Ana Hat adlı sekme adlı sekmeleri veya Slaytlar Slaytlar sekmesive Ana Hat Ana Hat sekmesisimgesi sekmelerini görürsünüz.

 2. Slaytta, değiştirmek istediğiniz animasyon efektini seçin.

  İpuçları: 

  • Her animasyon efekti slayt üzerinde, nesnenin yanındaki bir sayıyla Animasyon numarası gösterilir ve bu sırayla yürütüleceğini gösterir.  İki animasyon aynı anda oynatılacak şekilde ayarlanırsa, numaralı bir yığınla Numaralandırılmış animasyon yığını gösterilirler.

  • Numaralandırılmış yığındaki Numaralandırılmış animasyon yığını bir animasyon efektini seçmek için, slayttaki animasyon efektlerinin tam listesini görüntülemeniz gerekir. Animasyonlar sekmesindeki Animasyon Seçenekleri'nin altında Yeniden sırala’ya tıklayın ve sonra istediğiniz animasyona tıklayın.

 3. Animasyonlar sekmesinde, Animasyon Seçenekleri'nin altındaEfekt Seçenekleri'netıklayın ve ardından Yol Yönünü Ters Çevir'e tıklayın.

  Animasyonlar sekmesi, Animasyon Seçenekleri grubu

  İpucu: Slayttaki tüm animasyon efektlerinin önizlemesini görüntülemek için Animasyonlar sekmesindeki Önizleme'nin altında Oynat’a tıklayın.

Yolu kapatma veya açma

Yol başladığı yerde bitiyorsa, hareket yolu "kapalı" olur. Hareket yolu, başladığı konumdan farklı bir konumda bitiyorsa "açık" olur.

 1. Gezinti bölmesinde, değiştirmek istediğiniz animasyon efektini içeren slaydı seçin ve ardından Animasyon sekmesine tıklayın.

  Gezinti bölmesindeki slaytları seçme

  1. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  2. Gezinti bölmesinin en üstünde Slaytlar  Slaytlar sekmesi  sekmesine tıklayın ve sonra da bir slayda tıklayın. Gezinti bölmesinin genişliğine bağlı olarak, Slaytlar adlı sekme ve Ana Hat adlı sekme adlı sekmeleri veya Slaytlar Slaytlar sekmesive Ana Hat Ana Hat sekmesisimgesi sekmelerini görürsünüz.

 2. Slaytta, değiştirmek istediğiniz animasyon efektini seçin.

  İpuçları: 

  • Her animasyon efekti slayt üzerinde, nesnenin yanındaki bir sayıyla Animasyon numarası gösterilir ve bu sırayla yürütüleceğini gösterir.  İki animasyon aynı anda oynatılacak şekilde ayarlanırsa, numaralı bir yığınla Numaralandırılmış animasyon yığını gösterilirler.

  • Numaralandırılmış yığındaki Numaralandırılmış animasyon yığını bir animasyon efektini seçmek için, slayttaki animasyon efektlerinin tam listesini görüntülemeniz gerekir. Animasyonlar sekmesindeki Animasyon Seçenekleri'nin altında Yeniden sırala’ya tıklayın ve sonra istediğiniz animasyona tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Kapalı yol açma

CONTROL düğmesini basılı tutun, slaytta hareket yolunu tıklatın ve kısayol menüsünde Eğriyi Aç'ı tıklatın.

Açık yolu kapatma

CONTROL düğmesini basılı tutun, slaytta hareket yolunu tıklatın ve kısayol menüsünde Eğriyi Kapat'ı tıklatın.

Slayttaki tüm animasyon efektlerinin önizlemesini görüntülemek için Animasyonlar sekmesindeki Önizleme'nin altında Oynat’a tıklayın.

Slaytta hareket yolunu taşıma

 1. Gezinti bölmesinde, değiştirmek istediğiniz animasyon efektini içeren slaydı seçin ve ardından Animasyon sekmesine tıklayın.

  Gezinti bölmesindeki slaytları seçme

  1. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  2. Gezinti bölmesinin en üstünde Slaytlar  Slaytlar sekmesi  sekmesine tıklayın ve sonra da bir slayda tıklayın. Gezinti bölmesinin genişliğine bağlı olarak, Slaytlar adlı sekme ve Ana Hat adlı sekme adlı sekmeleri veya Slaytlar Slaytlar sekmesive Ana Hat Ana Hat sekmesisimgesi sekmelerini görürsünüz.

 2. Slaytta, değiştirmek istediğiniz animasyon efektini seçin.

  İpuçları: 

  • Her animasyon efekti slayt üzerinde, nesnenin yanındaki bir sayıyla Animasyon numarası gösterilir ve bu sırayla yürütüleceğini gösterir.  İki animasyon aynı anda oynatılacak şekilde ayarlanırsa, numaralı bir yığınla Numaralandırılmış animasyon yığını gösterilirler.

  • Numaralandırılmış yığındaki Numaralandırılmış animasyon yığını bir animasyon efektini seçmek için, slayttaki animasyon efektlerinin tam listesini görüntülemeniz gerekir. Animasyonlar sekmesindeki Animasyon Seçenekleri'nin altında Yeniden sırala’ya tıklayın ve sonra istediğiniz animasyona tıklayın.

 3. İşaretçiyi hareket yolunun üzerinde tutun ve El işaretçisihaline gelene kadar hareket yolunu yeni konuma sürükleyin.

  Slayttaki tüm animasyon efektlerinin önizlemesini görüntülemek için Animasyonlar sekmesindeki Önizleme'nin altında Oynat’a tıklayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×