Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Belirttiğiniz koşul DOĞRU olarak değerlendirilirse bir değer, YANLIŞ olarak değerlendiriliyorsa başka bir değer döndürür. Formüllerde ve değerlerde koşullu sınamaları yürütmek için EĞER'i kullanın.

Sözdizimi

EĞER(mantıksal_sınama,eğer_doğruysa_değer,eğer_yanlışsa_değer)

Mantıksal_sınama     DOĞRU veya YANLIŞ olabilen bir değer veya ifadedir. Örneğin, [Çeyrek1]=100 mantıksal bir ifadedir; [Çeyrek1] sütununun bir satırındaki değer 100 ise, ifade DOĞRU olur. Değilse, ifade YANLIŞ olur. Bu bağımsız değişken herhangi bir karşılaştırma hesabı işlecini kullanabilir.

Eğer_doğruysa_değer     mantıksal_sınama DOĞRU ise verilen değerdir. Örneğin, metin dizesindeki bu bağımsız değişken "Bütçe içinde" ise ve mantıksal_sınama bağımsız değişkeni DOĞRU olarak değerlendirilirse, EĞER fonksiyonu "Bütçe içinde" metnini görüntüler. Mantıksal_sınama DOĞRU ise ve eğer_doğruysa_değer boşsa, bu bağımsız değişken 0 (sıfır) değeri verir. DOĞRU sözcüğünü görüntülemek üzere bu bağımsız değişken için DOĞRU mantıksal değerini kullanın. Eğer_doğruysa_değer başka bir formül olabilir.

Eğer_yanlışsa_değer     Mantıksal_sınama YANLIŞ ise verilen değerdir. Örneğin, metin dizesindeki bu bağımsız değişken "Bütçeyi aşıyor" ise ve mantıksal_sınama bağımsız değişkeni YANLIŞ olarak değerlendirilirse, EĞER fonksiyonu "Bütçeyi aşıyor" metnini görüntüler. Mantıksal_sınama YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer belirtilmemişse (bu, eğer_doğruysa_değer'inden sonra virgül olmamasıdır) YANLIŞ mantıksal değeri verilir. Mantıksal_sınama YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer boşsa (bu, eğer_doğruysa_değer'inden sonra bir virgül ve onu izleyen kapatma parantezi olması durumudur) 0 (sıfır) değeri verilir. Eğer_yanlışsa_değer başka bir formül olabilir.

Uyarılar

  • Daha karmaşık sınamalar yapmak üzere doğru_ise_değer ve yanlış_ise_değer bağımsız değişkenleri olarak en fazla yedi adet EĞER işlevi iç içe kullanılabilir. Aşağıdaki örneklerden sonuncusuna bakın.

  • Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri değerlendirildiğinde, EĞER işlevi bu deyimler tarafından verilen değeri verir.

  • EĞER işlevinde kullanılan bağımsız değişkenlerden dizi halinde olanlar varsa, EĞER ifadesi uygulanırken dizinin her öğesi değerlendirilir.

Örnek küme 1

C ol1

Sütun2

Sütun3

Gider

Formül

Açıklama (Sonuç)

50

=EĞER([Gider]<=100,"Bütçe içinde","Bütçeyi aşıyor")

Sayı 100'e eşit veya bundan azsa, formül "Bütçe içinde" metnini, değilse "Bütçeyi aşıyor" metnini görüntüler. (Bütçe içinde)

23

45

89

50

=EĞER([Gider]=100,TOPLA([Sütun1],[Sütun2],[Sütun3]),"")

Sayı 100 ise, üç değer eklenir. Değilse, sonuç olarak boş metin ("") verilir. ()

Örnek küme 2

FiiliHarcamalar

TahminiGiderler

Formül

Açıklama (Sonuç)

1500

900

=EĞER([GerçekGiderler]>[TahminiGiderler],"Bütçeyi Aşıyor","Tamam")

Birinci sıranın bütçeyi aşıp aşmadığını denetler (Bütçeyi Aşıyor)

500

900

=EĞER([GerçekGiderler]>[TahminiGiderler],"Bütçeyi Aşıyor","Tamam")

İkinci sıranın bütçeyi aşıp aşmadığını denetler (Tamam)

Örnek küme 3

Puan

Formül

Açıklama (Sonuç)

45

=EĞER([Sonuç]>89,"A",EĞER([Sonuç]>79,"B", EĞER([Sonuç]>69,"C",EĞER([Sonuç]>59,"D","F"))))

İlk puana bir harf notu atar (F)

90

=EĞER([Sonuç]>89,"A",EĞER([Sonuç]>79,"B", EĞER([Sonuç]>69,"C",EĞER([Sonuç]>59,"D","F"))))

İkinci puana harf derecesi atar (A)

78

=EĞER([Sonuç]>89,"A",EĞER([Sonuç]>79,"B", EĞER([Sonuç]>69,"C",EĞER([Sonuç]>59,"D","F"))))

Üçüncü puana harf derecesi atar (C)

Önceki örnekte, ikinci EĞER ifadesi aynı zamanda ilk EĞER ifadesinin yanlış_ise_değer bağımsız değişkenidir. Benzer şekilde, üçüncü EĞER ifadesi ikinci EĞER ifadesinin yanlış_ise_değer bağımsız değişkenidir. Örneğin, ilk mantıksal_sınama ([Sonuç]>89) DOĞRU olursa, sonuç olarak "A" değeri verilir. İlk mantıksal_sınama YANLIŞ olursa, ikinci EĞER ifadesi değerlendirilir ve bu şekilde devam eder.

Sayılara harf dereceleri aşağıdaki anahtar kullanılarak atanır (yalnızca tamsayılar kullanıldığı varsayılır).

Puan

Verilecek değer

89'dan büyükse

A

80 ile 89 arasındaysa

B

70 ile 79 arasındaysa

C

60 ile 69 arasındaysa

D

60'tan küçükse

F

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×