Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makalede, Microsoft Excel'de KÜPDEĞERİ işlevinin formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Küpten toplanmış bir değer döndürür.

Söz dizimi

KÜPDEĞERİ(bağlantı, [üye_ifadesi1], [üye_ifadesi2], …)

KÜPDEĞERİ işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Bağlantı    Gerekli. Küp bağlantısı adının metin dizesi.

 • Üye_ifadesi    İsteğe bağlı. Küpteki bir üyeyi veya tanımlama grubunu veren bir çok boyutlu ifadenin (MDX) metin dizesi. Alternatif olarak, üye_ifadesi KÜPKÜMESİ işleviyle birlikte tanımlanan bir küme olabilir. Üye_ifadesini, toplanmış değerin döndürüldüğü küpün bir parçasını tanımlamak için bir dilimleyici gibi kullanın. Üye_ifadesinde hiçbir ölçü belirtilmezse, küp için varsayılan ölçü kullanılır.

Açıklamalar

 • KÜPDEĞERİ işlevi değerlendirme yaptığında, tüm veriler alınmadan önce hücrede geçici olarak "#VERİ_ALINIYOR…" iletisini görüntüler.

 • Üye_ifadesi için bir hücre başvurusu kullanılırsa ve o hücre başvurusu bir KÜP işlevi içerirse, üye_ifadesi başvurulan hücrede görüntülenen değeri değil, başvurulan hücredeki öğe için MDX ifadesini kullanır.

 • Bağlantı adı çalışma kitabında saklanan geçerli bir çalışma kitabı bağlantısı değilse, KÜPDEĞERİ bir #AD? hata değerini döndürür. Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) sunucusu çalışmıyor, kullanılamıyor veya bir hata iletisi döndürüyorsa, KÜPDEĞERİ bir #AD? hata değerini döndürür.

 • Tanımlama grubundaki en az bir öğe geçersizse, KÜPDEĞERİ bir #DEĞER! hata değerini döndürür.

 • KÜPDEĞERİ, şu durumlarda bir #YOK hata değerini döndürür:

  • Üye_ifadesi söz dizimi yanlış.

  • Üye_ifadesi tarafından belirtilen üye küpte yok.

  • Belirtilen değerler için kesişme olmadığından tanımlama grubu geçersiz. (Bu, aynı hiyerarşiden birden çok öğede meydana gelebilir.)

  • Kümenin en az bir üyesi diğer üyelerden farklı boyutta.

  • Bir bağlantıyı paylaşırken bir Özet Tablo'da hesaplanan üye veya adlandırılmış küme gibi oturumu temel alan bir nesneye başvuruda bulunursanız, KÜPDEĞERİ, bir #YOK hata değeri döndürebilir ve söz konusu Özet Tablo silinir veya Özet Tablo'yu formüllere dönüştürürsünüz. (Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda, OLAP Araçları'na tıklayın ve ardından Formüllere Dönüştür'e tıklayın.)

Sorun: Boş değerler sıfır uzunlukta dizelere dönüştürülüyor

Excel'de bir hücrede hiç değişiklik yapmadığınız veya hücre içindekileri sildiğiniz için o hücrede veri yoksa, hücre boş değer içerir. Birçok veritabanı sisteminde, boş değere Null değer denir. Boş değer veya Null değer, "Değer yok" anlamına gelir. Ancak bir formül hiçbir zaman bir boş dize veya Null değer döndüremez. Bir formül, her zaman şu üç değerden birini verir: bir sayı değeri; sıfır uzunlukta dize olabilecek bir metin değeri veya #SAYI! ya da #DEĞER gibi bir hata değeri.

Bir formül, Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) veritabanına bağlı bir KÜPDEĞERİ işlevi içeriyorsa ve bu veritabanına yönelik bir sorgu Boş değerle sonuçlanırsa, Excel, formül aksi takdirde sayı değeri verecek bile olsa, bu Boş değeri sıfır uzunlukta dizeye dönüştürür. Bu, bir hücre aralığının bir sayısal ve sıfır uzunlukta dize değerleri birleşimi içerdiği bir duruma yol açabilir ve bu durum da söz konusu hücre aralığına başvuran diğer formüllerin sonuçlarını etkileyebilir. Örneğin, A1 ve A3 sayı içeriyorsa ve A2 sıfır uzunlukta bir dize döndüren bir KÜPDEĞERİ işlevine sahip bir formül içeriyorsa, aşağıdaki formül bir #DEĞER! hatası döndürür:

=A1+A2+A3

Bunu önlemek için EMETİNSE işlevini kullanarak ve sıfır uzunluğu aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi 0 (sıfır) ile değiştirmek için EĞER işlevini kullanarak sıfır uzunlukta bir dizeyi sınayabilirsiniz:

=EĞER(EMETİNSE(A1),0,A1)+EĞER(EMETİNSE(A2),0,A2)+EĞER(EMETİNSE(A3),0,A3)

Ya da, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi KÜPDEĞERİ işlevi sıfır uzunlukta dize sonucunu veriyorsa KÜPDEĞERİ işlevini 0 değerini veren EĞER işlevinin içine yerleştirebilirsiniz:

=EĞER (KÜPDEĞERİ("Satış","[Ölçüler].[Kar]","[Zaman].[2004]","[Tüm Ürünler].[İçecekler]")="", 0, KÜPDEĞERİ("Satış","[Ölçüler].[Kar]","[Zaman].[2004]","[Tüm Ürünler].[İçecekler]"))

TOPLA işlevi, dönüş değerini hesaplarken sıfır uzunlukta dizeleri otomatik olarak göz ardı ettiği için sıfır uzunlukta dize için bu sınamayı gerektirmez.

Örnekler

=KÜPDEĞERİ("Satış","[Ölçüler].[Kar]","[Zaman].[2004]","[Tüm Ürünler].[İçecekler]")

=KÜPDEĞERİ($A$1,"[Ölçüler].[Kar]",D$12,$A23)

=KÜPDEĞERİ("Satış",$B$7,D$12,$A23)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×