Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Çok fazla kişiniz varsa, kişi listeniz biraz zahmetli olabilir. Kişilerinizi sıralama ve sıralama değişikliklerini değiştirmek, ihtiyacınız olan kişileri bu konuda yardımcı olabilir.

Kişilerinizi sıralamak için şunları yapın:

 1. Kişiler’e tıklayın.

  Kişiler'i tıklatın

 2. Geçerli Görünüm > Giriş'e > tıklayın.

 3. Sıralamada sıralamak istediğiniz sütun başlığına tıklayın. Örneğin, kişilerinizi soyadına göre alfabetik olarak göstermek için Dosyala'ya tıklayın.

  Sıralamada kullanılacak sütun başlığını tıklatın.

İpucu: Kişileri farklı renk kategorilerine atadısanız,Kategoriler sütun başlığına tıklarsanız, bu şekilde sıraabilirsiniz.

Belirli bir kişi bulmak için Kişi Bul özelliğini kullanın.

Kişi adlarınızı biçimini değiştirme

Kişileriniz aynı şekilde biçimlendirilenmiyor olabilir ve bu da Dosya Olarak sütununu kullanarak sıralasanız bunların beklendiği gibi gösterilemayacakları anlamına da olabilir. Örneğin, bazı dosyalarda Ad, Soyadı dosyala, diğerleri ise Soyadı, Ad olarak dosyalandı. Kişileriniz istediğiniz şekilde sıralanmışsa, şunları deneyin:

 1. Dosya > Hesap Ayarları > Hesap Ayarları'nı tıklatın.

  Dosya > Hesap Ayarları > Hesap Ayarları'nı tıklatın

 2. Adres Defterleri sekmesinde, ad biçimini değiştirmek istediğiniz adres defterine tıklayın ve sonra da Değiştir'e tıklayın.

  İstediğiniz adres defterini tıklatın ve ardından Değiştir'i tıklatın.

 3. Adları göster'in altındaDosya Farklı (Etikan, Can) dosyasını seçin.

Not: E-postanız bir Exchange sunucusunda ise, ana Outlook kişi listesinde ve kendi oluştursanız da kişi klasörlerinizin ad biçimini değiştirebilirsiniz, ancak Genel Adres Listesi'ne (GAL) kişi adı biçimini değiştiremezsiniz. Bu adres defteri otomatik olarak ayarlanır ve yönetici tarafından yönetilir.

Tek tek kişi adlarının biçimini değiştirme

Kişi listenizi Dosyala sütununu kullanarak sıraladikten sonra, bir veya iki kişi yine de istediğiniz gibi göster istemeyebilirsiniz. Tek bir kişinin biçimlendirmesini değiştirmek için şunları yapın:

 1. Değiştirmek istediğiniz kişi için çift tıklayın.

 2. Dosyala öğesinin sağ yanındakikutuda, açılan oka tıklayın ve istediğiniz biçimi seçin. Örneğin, John Clarkson'un Soyadı ve Ad biçimini kullanarak dosyalamalarını yapmaya çalışıyorsanız, listeden Clarkson'u ve John'u seçin.

  Dosyala'nın sağındaki kutuyu tıklatın ve istediğiniz biçimi seçin.

  İpucu: Doğru biçimi görmüyorsanız, istediğiniz biçimi kullanarak dosya adını Dosyala kutusuna yazın.

 3. Kaydet ve Kapat'a tıklayın.

Kişi listenizin kişinizin soyadına göre sıralanmış olarak sıra ekleyebilirsiniz, görüntü biçimini soyadı, ad biçimi olarak değiştirebilirsiniz. Görüntü biçimini değiştirdikten sonra, biçim değişikliğiyle güncelleştirilmiş kişileri tek tek değiştirmek zorunda da olabilir.

Soyadı, ad biçimi olarak değiştirme

Ana Microsoft Ana Klasör'de veya kişi Outlook kendi 2013 Kişi klasöründeki kişilerin ad biçimini değiştirebilirsiniz. Bu klasörler klasör listesinde Outlook Adres Defteri. Bununla birlikte, Genel Adres Listesi'ne (GAL) alınan adlar için ad biçimini değiştiremezsiniz. GAL hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Bazı kişilerin ad biçimi neden değiştiriy ki? bölümüne bakın.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Hesap Ayarları'nı ve ardından Hesap Ayarları'nı tıklatın.

  Backstage görünümünde Hesap Ayarları

 3. Adres Defterleri sekmesindeki Ad listesinde Adres Defteri'ne Outlook değiştir'etıklayın.

 4. Adres Outlook altında,kişi görüntüleme biçimini değiştirmek istediğiniz adres defterine tıklayın. Örneğin, Kişiler: Posta Kutusu – Posta kutusu adı öğesini tıklatın.

 5. Adları göster'in altındaDosya Farklı (Etikan, Can) öğesini tıklatın.

 6. Microsoft Adres Defteri ve Hesap Outlook iletişim kutularındaKapat'Ayarlar tıklayın.

 7. Çıkın ve Outlook’u yeniden başlatın.

Tek tek kişileri soyadı, ad biçimiyle değiştirme

Adres Defteri'nin içinde var olan kişilerin ad Outlook değiştirdikten sonra, bu değişiklik gelecekte oluşturacağın girdilere uygulanır. Bununla birlikte, bazen tüm kişileriniz biçim değişikliğiyle güncelleştirilmez. Böyle durumlarda, her kişinin biçimini değiştir gerekir.

 1. Kişiler'desoyadı, ad biçiminde görünmeyen bir kişinin adına çift tıklayın.

 2. Açık olan kişide, Dosya adı kutusunda soyadı, ad biçimindeki adı tıklatın. Örneğin, Can, Demir'e tıklayın.

 3. Kişi sekmesinin Eylemler grubunda Kaydet veKapat'& tıklayın.

 4. Doğru ad biçiminde görüntülenmeen her kişi için bu işlemi yineler.

Notlar: 

 • Kişi kartında, e-posta adresleri için Görünen Ad, e-posta iletisinin To ,Bilgive Gizli satırlarında ve ayrıca bir kişi için aramada Adres Defteri'ne gösterilen addır. Görünen Ad, kişinin adını Tam Ad kutusuna nasıl yaz olduğunu temel alarak oluşturulur.

 • Şirket kutusunda, Adın bir sonraki sözcüğün altında otomatik olarak görünür ile birlikte gelen Şirket adları. Örneğin, Telefon Şirketi, şirket Telefon olarak görünür.

Bazı kişilerin ad biçimi neden değiştirilemez?

kişiler klasörünüzdeki Outlook, dosyanın içeriğini Outlook Adres Defteri. Ayrıca diğer Kişiler klasörlerini de oluşturabilir ve bunlara ad ve ardından bu klasörlerin her ikisinde de ad biçimini değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, Microsoft Genel Adres Listesi'ne (GAL) adların Exchange Server biçimini değiştiremezsiniz. GAL'de adların biçimi, kuruluşun yöneticisi tarafından ayarlanır.

 • Genel Adres Listesi (GAL)     Bu adres defterini görüntülemek için, Microsoft Exchange Server hesabı kullanmalısınız. GAL, kuruluşunuzdaki herkesin adlarını ve e-posta adreslerini içerir. GAL otomatik olarak bir Exchange hesabıyla yapılandırılır. GAL'yi Exchange yöneticisi veya ağ yöneticisi oluşturur ve bakımını yapar. Ayrıca GAL dış kişilerin, dağıtım listelerinin, konferans odalarının ve donanımın e-posta adreslerini de içerebilir.

 • Outlook Adres Defteri     Bu adres defteri için hesap ya da hesap Exchange gerekli değildir. En Outlook Defteri otomatik olarak oluşturulur ve e-posta adreslerinin veya faks numaralarının liste yer alan varsayılan Kişiler klasörünüzdeki kişileri içerir. Bu kişiler, Adres Defteri listesinde Kişiler'e tıkladığınızda Adres Defteri iletişim kutusunda görüntülenir.

  Başka kişiler klasörleri oluşturursanız, her klasör için özellikleri ayarp Kişi Listesi'nin bir parçası Outlook oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, yeni adres defteri'sinde oluşturan diğer adres defterleri için ad biçimini Outlook. Daha fazla bilgi için bkz. Adres defteri ekleme veya kaldırma.

Kullanılabilir tüm adres defterlerini görüntülemek için, araç çubuğunda Adres Defteri'ne tıklayın ve sonra da Adres Defteri listesinde aşağı oka tıklayın.

Kişiler klasörlerinizin her biri Adres Defterleri listesinde listelenir.

Kişi listenizin kişinizin soyadına göre sıralanmış olarak sıra ekleyebilirsiniz, görüntü biçimini soyadı, ad biçimi olarak değiştirebilirsiniz. Görüntü biçimini değiştirdikten sonra, biçim değişikliğiyle güncelleştirilmiş kişileri tek tek değiştirmek zorunda da olabilir.

Soyadı, ad biçimi olarak değiştirme

Ana klasördeki kişilerin ad biçimini, Kişi Microsoft Office Outlook 2007 veya kendi oluşturdukları kişi klasörlerinden herhangi birini değiştirebilirsiniz. Bu klasörler klasör listesinde Outlook Adres Defteri. Bununla birlikte, Genel Adres Listesi'ne (GAL) alınan adlar için ad biçimini değiştiremezsiniz. GAL hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Bazı kişilerin ad biçimi neden değiştiriy ki? bölümüne bakın.

Not: Aşağıdaki yordamda değişikliklerin etkin olması için Outlook yeniden başlatılması gerekir.

 1. Daha Outlook,Araçlar menüsünde HesapHesapları'ne Ayarlar.

 2. Adres Defterleri sekmesindeki Ad listesinde Adres Defteri'ne Outlook değiştir'etıklayın.

  Adres defterleriniz Adres Defterleri sekmesinde görüntülenir

 3. Adres Outlook altında,kişi görüntüleme biçimini değiştirmek istediğiniz adres defterine tıklayın. Örneğin, Kişiler: Kişisel Klasörler veya Kişiler: Posta Kutusu – Posta kutusu adı öğesini tıklatın.

 4. Adları göster'in altındaDosya Farklı (Etikan, Can) öğesini tıklatın.

  Adres defterinizdeki girişler için ad biçimi seçin

 5. İki kez Kapat'a tıklayın.

 6. Outlook’u kapatıp yeniden başlatın.

 7. Biçim değişikliğini doğrulamak için, Outlook menüsünde Seçenekler'etıklayın.

 8. Tercih sekmesindeki Kişi ve Notlar'ın altında KişiSeçenekleri'ne tıklayın.

 9. Kişi Seçenekleri kutusunda, şunlardan birini yapın:

  • Varsayılan "Dosya" sipariş listesinde Son'a, İlk'e tıklayın.

  • Varsayılan "Dosya" sipariş listesinde Son, İlk 'e tıklayın.

 10. İki kez Tamam'ı tıklatın.

Tek tek kişileri soyadı, ad biçimiyle değiştirme

Adres Defteri'nin içinde var olan kişilerin ad Outlook değiştirdikten sonra, bu değişiklik gelecekte oluşturacağın girdilere uygulanır. Bununla birlikte, bazen tüm kişileriniz biçim değişikliğiyle güncelleştirilmez. Böyle durumlarda, her kişinin biçimini değiştir gerekir.

 1. Kişiler'desoyadı, ad biçiminde görünmeyen bir kişinin adına çift tıklayın.

 2. Açık olan kişide, sol üst bölümdeki Dosyala kutusunda soyadı, ad biçimindeki adı tıklatın. Örneğin, Can, Demir'e tıklayın.

  Kişide Dosyala listesi

 3. Kişi sekmesinin Eylemler grubunda Kaydet veKapat'a tıklayın.

 4. Doğru ad biçiminde görüntülenmeen her kişi için bu işlemi yineler.

Notlar: 

 • Kişi kartında, e-posta adresleri için Görünen Ad, e-posta iletisinin To ,Bilgive Gizli satırlarında ve ayrıca bir kişi için aramada Adres Defteri'ne gösterilen addır. Görünen Ad, kişinin adını Tam Ad kutusuna nasıl yaz olduğunu temel alarak oluşturulur.

 • Şirket kutusunda, Adın bir sonraki sözcüğün altında otomatik olarak görünür ile birlikte gelen Şirket adları. Örneğin, Telefon Şirketi, şirket Telefon olarak görünür.

Bazı kişilerin ad biçimi neden değiştirilemez?

kişiler klasörünüzdeki Outlook 2007, dosyanın içeriğini Outlook Adres Defteri. Ayrıca diğer Kişiler klasörlerini de oluşturabilir ve bunlara ad ve ardından bu klasörlerin her ikisinde de ad biçimini değiştirebilirsiniz. Ancak, Microsoft Genel Adres Listesi'ne (GAL) adların Exchange biçimini değiştiremezsiniz. GAL'de adların biçimi, kuruluşun yöneticisi tarafından ayarlanır.

 • Genel Adres Listesi (GAL)     Bu adres defterini görüntülemek için, Microsoft Exchange Server hesabı kullanmalısınız. GAL, kuruluşunuzdaki herkesin adlarını ve e-posta adreslerini içerir. GAL otomatik olarak bir Exchange hesabıyla yapılandırılır. GAL'yi Exchange yöneticisi veya ağ yöneticisi oluşturur ve bakımını yapar. Ayrıca GAL dış kişilerin, dağıtım listelerinin, konferans odalarının ve donanımın e-posta adreslerini de içerebilir.

 • Outlook Adres Defteri     Bu adres defteri için hesap ya da hesap Exchange gerekli değildir. En Outlook Defteri otomatik olarak oluşturulur ve e-posta adreslerinin veya faks numaralarının liste yer alan varsayılan Kişiler klasörünüzdeki kişileri içerir. Bu kişiler, Adres Defteri listesinde Kişiler'e tıkladığınızda Adres Defteri iletişim kutusunda görüntülenir.

  Başka kişiler klasörleri oluşturursanız, her klasör için özellikleri ayarp Kişi Listesi'nin bir parçası Outlook oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, yeni adres defteri'sinde oluşturan diğer adres defterleri için ad biçimini Outlook. Daha fazla bilgi için bkz. Adres defteri ekleme veya kaldırma.

Kullanılabilir tüm adres defterlerini görüntülemek için, araç çubuğunda Adres Defteri'ne tıklayın ve sonra da Adres Defterleri'nin altındaki oka tıklayın.

Adres Defterleri listesi

Kişiler klasörlerinizin her biri Adres Defterleri listesinde listelenir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×