Bu makalede, Microsoft Excel'de KOVARYANS.P işlevinin formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

İki veri kümesinde her veri noktası için sapmaların ürün ortalamasını, popülasyon değişkenini verir. İki veri kümesi arasındaki ilişkili belirlemek için kovaryans kullanın. Örneğin, daha yüksek gelirin, daha yüksek eğitim düzeyine eşlik edip etmediğini inceleyebilirsiniz.

Söz dizimi

KOVARYANS.P(dizi1,dizi2)

KOVARYANS.P işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Dizi1     Gerekli. Tamsayılar içeren ilk hücre aralığıdır.

 • Dizi2     Gerekli. Tamsayılar içeren ikinci hücre aralığıdır.

Notlar

 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.

 • Bir dizi veya başvuru bağımsız değişkeni metin, mantıksal değerler veya boş hücreler içeriyorsa, bu değerler göz ardı edilir; ancak sıfır değerini içeren hücreler dikkate alınır.

 • Dizi1 ve dizi2 farklı sayıda veri noktasına sahipse, KOVARYANS.P işlevi #YOK hata değerini verir.

 • Dizi1 ya da dizi2 boşsa, KOVARYANS.P işlevi #SAYI/0! hata değerini verir.

 • Kovaryans:

  Denklem

  burada

  x ve y

  örnek ortalamalardır (ORTALAMA(dizi1) ve ORTALAMA(dizi2)), n ise örnek boyuttur.

Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Veri1

Veri2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

17

Formül

Açıklama

Sonuç

=KOVARYANS.P(A2:A6;B2:B6)

Kovaryans, yukarıdaki her veri noktası çifti için sapmaların çarpımlarının ortalamasına karşılık gelir

5,2

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×