Excel’de, oluşturduğunuz özel listelerde sayıları, metinleri, hafta günlerini, ayları veya öğeleri sıralayabilirsiniz. Ayrıca yazı tipi rengine, hücre rengine veya simge kümelerine göre de sıralayabilirsiniz. Sıralamalar büyük/küçük harf kullanımına duyarlı olabilir.

Bir sütunu sıraladığınızda, sütunun satırları yeniden düzenlersiniz. Birden fazla sütun veya tabloyu sıraladığınızda, genellikle belirli bir sütunun içeriğine dayalı olarak tüm satırları yeniden düzenlersiniz.

Önemli: 

 • Sıralamak istediğiniz sütunlar hem sayı olarak depolanmış sayılar hem de metin olarak depolanmış sayılar içeriyorsa, sayılar düzgün sıralanmaz. Metin olarak depolanmış sayılar sağ tarafa değil sol tarafa hizalanmış metin olarak görüntülenir. Seçili sayıları tutarlı şekilde biçimlendirmek için, Giriş sekmesinin Sayı Biçimi kutusunda Metin veya Sayı’yı seçin.

 • Sayı biçimleri kutusu

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

  Bitişik sütunlardaki veriler, seçtiğiniz sütundaki verilere göre sıralanır.

 2. Veri sekmesinde Artan Artan düzende sıralama simgesi veya Azalan Azalan düzende sıralama simgesi'ı seçin.

  Bunları sıralamak için

  Buna tıklayın

  Sütunun en üstüne doğru en düşük değerler

  A - Z

  Sütunun en üstüne doğru en yüksek değerler

  Z - A

Not: Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, tüm sayıların sayı olarak depolandığını denetleyin. Örneğin, bazı muhasebe sistemlerinden içeri aktarılan negatif sayılar metin olarak saklanır.

Sıralama ölçütü düzeyleri ekleyerek, birkaç sütuna göre sıralama yapabilirsiniz. Örneğin, bir satış raporunu bölgeye göre, sonra tarihe göre ve sonra da satıcıya göre sıralayabilirsiniz. Her sıralama düzeyi, Sırala iletişim kutusunda tek bir satırla gösterilir.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala’yı seçin.

  Excel Verileri sekmesinde Sırala’yı seçin

 3. Verilerinizde üst bilgi satırı varsa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak verilerde üst bilgi satırı yoksa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Sıralama ölçütü'nün yanındaki satırda, Sütun'un altındaki boş alana tıklayın ve sonra sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz sütuna tıklayın.

 5. Aynı satırda Sıralama altında, Değerler’e tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

  Ayrıca hücreye veya yazı tipi rengine veya bir hücredeki simgeye göre sıralamayı da seçebilirsiniz.

 6. Aynı satırda Düzen altında, A - Z’ye tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

  İpucu: İstediğiniz sıralama düzeni listede yoksa, Özel Liste’yi seçin. İstediğiniz özel sıralama düzeni listede yoksa "Sıralama için özel liste oluşturma" bölümüne bakın.

 7. 5. adımda Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi’ni seçtiyseniz, Renk/Simge altında, satıra tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

 8. Sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz her ek sütun için Düzey Ekle’ye tıklayın.

  Düzey ekle simgesi

  Ardından yeni satır için Sütun, Sıralama Ölçütü, Düzen ve Renk/Simge sütunlarını doldurun.

Not: Bu yordam bir tabloda uygulanamaz. Satırlara göre sıralama yapabilmek amacıyla tablo biçimlendirmesini kaldırmak için, Tablo sekmesinde Aralığa Dönüştür'ü seçin.

 1. Satırda, sıralamak istediğiniz bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala’yı seçin.

  Excel Verileri sekmesinde Sırala’yı seçin

 3. Verilerinizde üst bilgi satırı varsa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak verilerde üst bilgi satırı yoksa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Seçenekler'i tıklatın.

 5. Yönlendirme altında, Soldan sağa sırala’ya tıklayın ve sonra Tamam’a tıklayın.

 6. İlk satırda, Satır altında, Sonra buna göre’nin yanındaki boşluğa tıklayın ve ardından kısayol menüsünden, sonra sıralamak istediğiniz satıra tıklayın.

 7. Aynı satırda Sıralama altında, Değerler’e tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

 8. Aynı satırda Düzen altında, A - Z’ye tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

  İpucu: İstediğiniz sıralama düzeni listede yoksa, Özel Liste’yi seçin. İstediğiniz özel sıralama düzeni listede yoksa "Sıralama için özel liste oluşturma" bölümüne bakın.

 9. Sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz her ek satır için Düzey Ekle’ye tıklayın.

  Düzey ekle simgesi

  Ardından yeni satır için Satır, Sıralama Ölçütü, Düzen ve Renk/Simge sütunlarını doldurun.

Excel sıralamalarda esas alabileceğiniz özel listeler içerir: haftanın günleri ve yılın ayları. Ayrıca, kendi özel listelerinizi de, örneğin, hazırlık, birinci sınıf, ikinci sınıf ve kıdemli gibi bir okuldaki düzeyleri oluşturabilirsiniz. Oluşturulduktan sonra özel listenizi kullanmak için, Sıralama kutusunda Düzen altında, Özel Liste’yi seçin.

 1. Excel menüsünde, Tercihler’e tıklayın ve sonra Formüller ve Listeler altında, Özel Listeler’e tıklayın .

 2. Ekle'ye tıklayın.

 3. Listeniz için değerleri, sıralanmasını istediğiniz sırayla yazın ve her birini virgülle ayırın.

 4. İşinizi tamamladığınızda, Ekle’ye tıklayın ve Özel Listeler kutusunu kapatın.

Excel sıralamalarda esas alabileceğiniz özel listeler içerir: haftanın günleri ve yılın ayları. Ayrıca, önceki yordamda, kendi özel listelerinizi, örneğin, hazırlık, birinci sınıf, ikinci sınıf ve kıdemli gibi bir okuldaki düzeyleri nasıl oluşturabileceğiniz açıklanmıştır.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala’yı seçin.

  Excel Verileri sekmesinde Sırala’yı seçin

 3. Verilerde üst bilgi satırı varsa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak verilerde üst bilgi satırı yoksa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Sıra altında, Özel Liste'yi seçin.

 5. Sıralamada esas almak istediğiniz listeleri seçin ve Tamam’a tıklayın.

  Not: Özel sıralama düzeni yalnızca Sütun altında belirtilen sütuna uygulanır. Birden fazla sütunu hafta gününe, aya veya başka bir özel listeye göre sıralamak için, yukarıdaki "Listeyi iki veya üç sütuna göre sıralama" yordamını kullanarak her sütunu ayrı olarak sıralayın.

 1. Bir hücre aralığında veya bir tabloda tarih veya saatler içeren bir sütunu seçin.

 2. Veri sekmesinde Artan Artan düzende sıralama simgesi veya Azalan Azalan düzende sıralama simgesi'ı seçin.

  Not: Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, veriler tarih veya saat yerine, metin veya sayı olarak saklanan tarih veya saatler içerebilir. Sayıları tarih veya saat biçiminde depolamak için, sütunu seçin ve Giriş sekmesinde, Sayı Biçimi kutusunda Tarih veya Saat’i seçin.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala’yı seçin.

  Excel Verileri sekmesinde Sırala’yı seçin

 3. Sıralama kutusunda, Seçenekler’i ve ardından Büyük/küçük harfe duyarlı’yı seçin.

Sıralamanızda esas aldığınız sütunda hücre rengine veya yazı tipi rengine göre biçimlendirilmiş hücreler varsa, bu renklere göre sıralama yapabilirsiniz. Ayrıca, koşullu biçim kullanılarak oluşturulan bir simge kümesine göre de sıralayabilirsiniz. Hücre rengi, yazı tipi rengi veya simgeler için varsayılan sıralama düzeni olmadığından, her sıralama işlemi için kendi düzeninizi tanımlamanız gerekir.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala’yı seçin.

  Excel Verileri sekmesinde Sırala’yı seçin

 3. Verilerde üst bilgi satırı varsa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak verilerde üst bilgi satırı yoksa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Sütun altında, Sonra buna göre’nin yanındaki boşluğa tıklayın ve kısayol menüsünden, sıralamanızda esas almak istediğiniz sütuna tıklayın.

 5. Aynı satırda Sıralama altında, Değerler’e tıklayın ve kısayol menüsünden Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi’ne tıklayın.

 6. Renk/Simge altında rengi veya simgeyi seçin.

 7. Düzen altında, seçili renk veya simgenin listenin başında mı yoksa sonunda mı yer alacağını belirleyin.

 8. Sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz her ek sütun için Düzey Ekle’ye tıklayın.

  Düzey ekle simgesi

  Ardından yeni satır için Sütun, Sıralama Ölçütü, Düzen ve Renk/Simge sütunlarını doldurun.

Önemli: Bu özelliği kullanırken dikkatli olun: Bir aralıktaki bir sütuna göre sıralama yapmak; bu sütundaki hücrelerin aynı satırdaki diğer hücrelerden uzaklaşması gibi istenmeyen sonuçlar verebilir.

 1. Bir hücre aralığındaki iki veya daha fazla sütun içeren bir sütunu seçin.

  Not: Bu yordam bir tabloda uygulanamaz. Bir sütuna göre sıralama yapabilmek amacıyla tablo biçimlendirmesini kaldırmak için, Tablo sekmesinde Aralığa Dönüştür'ü seçin.

 2. Sıralamak istediğiniz sütun verilerini seçin.

 3. Veri sekmesinde Sırala’ya tıklayın.

  Excel Verileri sekmesinde Sırala’yı seçin

 4. Görüntülenen Sıralama Uyarısı’nda, Geçerli seçimle devam et’i seçin ve sonra Sırala’ya tıklayın.

  Sonuçlar istediğiniz gibi değilse, Geri Al Geri Al simgesi’a tıklayın.

Veri analizi sıralamayla başlar. Bir veya birden çok sütundaki metinleri (A - Z veya Z - A), sayıları (en küçükten en büyüğe veya en büyükten en küçüğe), tarih ve saatleri (en eskiden en yeniye ve en yeniden en eskiye) sıralayabilirsiniz. Ayrıca kendi oluşturduğunuz özel bir listeye (örneğin Büyük, Orta ve Küçük) göre veya hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümesine göre de sıralayabilirsiniz. En sık kullanacağınız sütunlara göre sıralamadır ama satırlara göre de sıralama yapabilirsiniz.

Sıralama yaptığınızda, verileri belirli bir düzene göre yeniden yerleştirirsiniz. Buna karşılık, filtreleme yaptığınızda gerekmeyen verileri gizlersiniz. Filtreleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri listesini filtreleme.

Bir hücre aralığına göre sıraladığınızda, sıralama ölçütleri çalışma kitabınızla kaydedilmez. Sıralama ölçütlerini kaydedip çalışma kitabını bir sonraki açışınızda yeniden uygulayabilmek istiyorsanız, verileri Excel tablosu olarak kaydedebilirsiniz. Birden çok sütunu sıralarken veya oluşturması uzun süren karmaşık sıralama ölçütleri oluşturduysanız verilerinizi bir tabloya kaydedin.

Sıralama ölçütlerini yeniden uyguladığınızda farklı sonuçlar görebilirsiniz. Bir formül tarafından döndürülen değerler değiştirilirse ve sayfa yeniden hesaplanırsa bu durum ortaya çıkabilir. Ayrıca hücre aralığı veya tablo sütununa veriler eklendiğinde, değiştirildiğinde veya silindiğinde de bu durumla karşılaşılabilir.

Excel, aşağıdaki artan sıralama düzenii kullanarak verileri sıralar:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (boşluk) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z YANLIŞ DOĞRU (sayfa hataları) (boş hücreler).

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

  Bitişik sütunlardaki veriler, seçtiğiniz sütuna göre sıralanır.

 2. Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre Uygula'nın altında Sırala'nın yanındaki oka tıklayın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Bunları sıralamak için

  Buna tıklayın

  Sütunun en üstünde en düşük değerler

  Artan

  Sütunun en üstünde en yüksek değerler

  Azalan

 4. Not: Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, tüm sayıların sayı olarak depolandığını denetleyin. Örneğin, bazı muhasebe sistemlerinden içeri aktarılan negatif sayılar metin olarak saklanır.

Sıralama ölçütü düzeyleri ekleyerek, birkaç sütuna göre sıralama yapabilirsiniz. Örneğin, bir satış raporunu bölgeye göre, sonra tarihe göre ve sonra da satıcıya göre sıralayabilirsiniz. Her sıralama düzeyi, Sırala iletişim kutusunda tek bir satırla gösterilir.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre Uygula'nın altında Sırala'nın yanındaki oka tıklayın ve sonra da Özel Sıralama'ya tıklayın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 3. Düzey Ekle Ekle düğmesi, Sırala kutusu öğesine tıklayın.

  Tablonun üst bilgi satırı varsa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak tablonun üst bilgi satırı yoksa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Sütun altında, Sonra buna göre’nin yanındaki boşluğa tıklayın ve kısayol menüsünden, sıralamanızda esas almak istediğiniz sütuna tıklayın.

 5. Aynı satırda Sıralama altında, Değerler’e tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

 6. Aynı satırda Düzen altında, A - Z’ye tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

  5. adımda Yazı Tipi Rengi, Hürce Rengi veya Hücre Simgesi’ni seçtiyseniz, Renk/Simge'nin altında satıra tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

 7. Sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz her sütun için 3 ile 6 arasındaki adımları yineleyin.

 1. Satırda, sıralamak istediğiniz bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre Uygula'nın altında Sırala'nın yanındaki oka tıklayın ve sonra da Özel Sıralama'ya tıklayın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 3. Seçenekler'i tıklatın.

 4. Yönlendirme altında, Soldan sağa sırala’ya tıklayın ve sonra Tamam’a tıklayın.

 5. Düzey Ekle Ekle düğmesi, Sırala kutusu öğesine tıklayın.

 6. Satır'ın altında Sonra buna göre’nin yanındaki boşluğa tıklayın ve ardından kısayol menüsünde bundan sonra sıralamak istediğiniz satıra tıklayın.

 7. Aynı satırda Sıralama altında, Değerler’e tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

 8. Aynı satırda Düzen altında, A - Z’ye tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

 9. Sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz her satır için 5 ile 8 arası adımları yineleyin.

Excel sıralamalarda esas alabileceğiniz özel listeler içerir: haftanın günleri ve yılın ayları. Ayrıca, kendi özel listelerinizi, örneğin hazırlık, birinci sınıf, ikinci sınıf ve kıdemli gibi bir okuldaki düzeyleri oluşturabilirsiniz.

 1. Excel menüsünde Tercihler’e tıklayın ve sonra Formüller ve Listeler'in altında Özel Listeler Özel Liste Tercihleri düğmesi öğesine tıklayın.

 2. Ekle'ye tıklayın.

 3. Liste girdilerinizi sıralanmalarını istediğiniz düzende yazın. Bitirdiğinizde Tamam'a tıklayın.

Excel sıralamalarda esas alabileceğiniz özel listeler içerir: haftanın günleri ve yılın ayları. Ayrıca, önceki yordamda, kendi özel listelerinizi, örneğin, hazırlık, birinci sınıf, ikinci sınıf ve kıdemli gibi bir okuldaki düzeyleri nasıl oluşturabileceğiniz açıklanmıştır.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre Uygula'nın altında Sırala'nın yanındaki oka tıklayın ve sonra da Özel Sıralama'ya tıklayın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 3. Düzey Ekle Ekle düğmesi, Sırala kutusu öğesine tıklayın.

  Tablonun üst bilgi satırı varsa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak tablonun üst bilgi satırı yoksa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Düzen'in altında geçerli sıralama düzenine tıklayın (örneğin, A'dan Z'ye) ve sonra da Özel Liste'ye tıklayın.

 5. Sıralamada esas almak istediğiniz listeleri seçin ve Tamam’a tıklayın.

  Not: Özel sıralama düzeni yalnızca Sütun altında belirtilen sütuna uygulanır. Birden fazla sütunu hafta gününe, aya veya başka bir özel listeye göre sıralamak için, yukarıdaki "Listeyi iki veya üç sütuna göre sıralama" yordamını kullanarak her sütunu ayrı olarak sıralayın.

 1. Bir hücre aralığında veya bir tabloda tarih veya saatler içeren bir sütunu seçin.

 2. Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre Uygula'nın altında Sırala'nın yanındaki oka tıklayın ve sonra da Artan veya Azalan'a tıklayın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

  Not: Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, sütun tarih veya saat yerine, metin veya sayı olarak saklanan tarih veya saatler içerebilir. Sayıları tarih veya saat biçiminde depolamak için, sütunu seçin ve Giriş sekmesindeki Sayı 'nın altında Sayı Biçimi'nin üzerine gelin ve ardından Tarih veya Saat'e tıklayın.

Sıralamanızda esas aldığınız sütunda hücre rengine veya yazı tipi rengine göre biçimlendirilmiş hücreler varsa, bu renklere göre sıralama yapabilirsiniz. Ayrıca, koşullu biçim kullanılarak oluşturulan bir simge kümesine göre de sıralayabilirsiniz. Hücre rengi, yazı tipi rengi veya simgeler için varsayılan sıralama düzeni olmadığından, her sıralama işlemi için kendi düzeninizi tanımlamanız gerekir.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre Uygula'nın altında Sırala'nın yanındaki oka tıklayın ve sonra da Özel Sıralama'ya tıklayın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 3. Düzey Ekle Ekle düğmesi, Sırala kutusu öğesine tıklayın.

  Tablonun üst bilgi satırı varsa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak tablonun üst bilgi satırı yoksa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Sütun altında, Sonra buna göre’nin yanındaki boşluğa tıklayın ve kısayol menüsünden, sıralamanızda esas almak istediğiniz sütuna tıklayın.

 5. Aynı satırda Sıralama altında Değerler’e tıklayın ve kısayol menüsünde Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Simge Rengi’ne tıklayın.

 6. Sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz her sütun için 3 ile 5 arasındaki adımları yineleyin.

Önemli: Bu özelliği kullanırken dikkatli olun: Bir aralıktaki bir sütuna göre sıralama yapmak; bu sütundaki hücrelerin aynı satırdaki diğer hücrelerden uzaklaşması gibi istenmeyen sonuçlar verebilir.

 1. Bir hücre aralığındaki iki veya daha fazla sütun içeren bir sütunu seçin.

  Not: Bu yordam bir tabloda uygulanamaz.

 2. Sıralamak istediğiniz sütun verilerini seçin.

 3. Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre Uygula'nın altında Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 4. Görüntülenen Sıralama Uyarısı’nda, Geçerli seçimle devam et’i seçin ve sonra Sırala’ya tıklayın.

  Sonuçlar istediğiniz gibi değilse, Geri Al Geri Al düğmesi öğesine tıklayın.

Çince metinleri Çince karakter okunuşuna veya Çince karakter kontur sayılarına göre sıralayabilirsiniz.

Önemli: Bu yordamı tamamlamak için önce Çince dil özelliklerini etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Çince dil özelliklerini etkinleştirme.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre Uygula'nın altında Sırala'nın yanındaki oka tıklayın ve sonra da Özel Sıralama'ya tıklayın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 3. Başka bir sıralama ölçütü eklemek için Düzey Ekle Ekle düğmesi, Sırala kutusu öğesine tıklayın.

  Tablonun üst bilgi satırı varsa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak tablonun üst bilgi satırı yoksa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Sıralama düzenini değiştirmek için, Düzen'in altında geçerli sıralama düzenine tıklayın (örneğin, A'dan Z'ye) ve sonra da Özel Liste'ye tıklayın.

 5. Seçenekler'e tıklayın ve aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Yukarıdan aşağıya sıralama

  Yönlendirme'nin altında Yukarıdan aşağıya sırala'ya tıklayın.

  Soldan sağa sıralama

  Yönlendirme'nin altında Soldan sağa sırala'ya tıklayın.

  Tuş basımına göre sıralama

  Yöntem'in altında Tuş Basımına Göre Sırala'ya tıklayın.

  Heceye göre sıralama

  Yöntem'in altında Heceye Göre Sırala'ya tıklayın.

 6. Tamam'a tıklayın.

  Not: Özel sıralama düzeni yalnızca Sütun altında belirtilen sütuna uygulanır. Birden fazla sütunu hafta gününe, aya veya başka bir özel listeye göre sıralamak için, yukarıdaki "Listeyi iki veya üç sütuna göre sıralama" yordamını kullanarak her sütunu ayrı olarak sıralayın.

Veri analizi sıralamayla başlar. Bir veya birden çok sütundaki metinleri (A - Z veya Z - A), sayıları (en küçükten en büyüğe veya en büyükten en küçüğe), tarih ve saatleri (en eskiden en yeniye ve en yeniden en eskiye) sıralayabilirsiniz. Ayrıca kendi oluşturduğunuz özel bir listeye (örneğin Büyük, Orta ve Küçük) göre veya hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümesine göre de sıralayabilirsiniz. En sık kullanacağınız sütunlara göre sıralamadır ama satırlara göre de sıralama yapabilirsiniz.

Sıralama yaptığınızda, verileri belirli bir düzene göre yeniden yerleştirirsiniz. Buna karşılık, filtreleme yaptığınızda gerekmeyen verileri gizlersiniz. Filtreleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri listesini filtreleme.

Bir hücre aralığına göre sıraladığınızda, sıralama ölçütleri çalışma kitabınızla kaydedilmez. Sıralama ölçütlerini kaydedip çalışma kitabını bir sonraki açışınızda yeniden uygulayabilmek istiyorsanız, verileri Excel tablosu olarak kaydedebilirsiniz. Birden çok sütunu sıralarken veya oluşturması uzun süren karmaşık sıralama ölçütleri oluşturduysanız verilerinizi bir tabloya kaydedin.

Sıralama ölçütlerini yeniden uyguladığınızda farklı sonuçlar görebilirsiniz. Bir formül tarafından döndürülen değerler değiştirilirse ve sayfa yeniden hesaplanırsa bu durum ortaya çıkabilir. Ayrıca hücre aralığı veya tablo sütununa veriler eklendiğinde, değiştirildiğinde veya silindiğinde de bu durumla karşılaşılabilir.

Excel, aşağıdaki artan sıralama düzenii kullanarak verileri sıralar:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (boşluk) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z YANLIŞ DOĞRU (sayfa hataları) (boş hücreler).

Ayrıca Bkz:

Veri listesini filtreleme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?

Deneyiminizi ne etkiledi?

Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz? (İsteğe bağlı)

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×