Belirli sözcükleri ve paragrafları sayfada veya sayfa sonları arasında bir arada tutarak çoğunlukla belgenizin genel görünümlerini geliştirebilirsiniz. Ayrıca, genel okunabilirliği geliştirmek için heceleme kullanabilirsiniz.

Word bir boşluğun veya kısa çizginin sonundaki metni otomatik olarak kırar. İki sözcüğü veya kısa çizgiyle hecelenmiş sözcüğü tek satırda tutmak için, normal bir boşluk veya kısa çizgi yerine, kısaltıcı olmayan bir kısa çizgi kullanabilirsiniz.

 1. Kısaltmaya gerek olmayan alanı eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Simgeler grubunda bulunan Ekle sekmesinde, Simge’ye tıklayın.

  Ekle sekmesinde Simge’ye tıklayın.
 3. Açılan kutuda Diğer Simgeler'e tıklayın.

  Simge kutusunda, Diğer Simgeler'e tıklayın.
 4. Simge iletişim kutusunda, Özel Karakterler sekmesinde, vurgulamak için Kısaltıcı Olmayan Boşluk satırına tıklayın ve sonra da Ekle'ye tıklayın.

  “Özel Karakterler” sekmesinde, vurgulamak için “Bölünemez Boşluk” satırına tıklayın ve ardından “Ekle”ye tıklayın.
 5. Kapat'ı tıklatın.

  İpucu: Klavye kısayolunu da kullanabilirsiniz. Kısaltmayan boşluğu eklemek istediğiniz yeri tıklatın ve Ctrl+Shift+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Bazen kısa çizgili bir sözcüğün, satırlar arasında kesmeden tek satırda kalmasını istiyor olursunuz.

 1. Kısaltmaya gerek olmayan kısa çizgiyi eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Simgeler grubunda bulunan Ekle sekmesinde, Simge’ye tıklayın.

  Ekle sekmesinde Simge’ye tıklayın.
 3. Açılan kutuda Diğer Simgeler'e tıklayın.

  Simge kutusunda, Diğer Simgeler'e tıklayın.
 4. Simge iletişim kutusundaki Özel Karakterler sekmesinde, vurgulamak için Kısaltıcı Olmayan Kısa Çizgi satırına tıklayın ve sonra da Ekle'ye tıklayın.

  Özel Karakterler sekmesinde, vurgulamak için Bölünemez Kısa Çizgi satırına tıklayın ve ardından Ekle’ye tıklayın.
 5. Kapat'ı tıklatın.

  İpucu: Klavye kısayolunu da kullanabilirsiniz. Kısaltma olmayan kısa çizgiyi eklemek istediğiniz yere tıklayın ve Ctrl+Shift+Eksi İşareti tuşlarına basın.

Word paragrafları otomatik olarak sayfanın sonunda kırar ve böylece bir sayfadan başlayan bir paragraf sonraki sayfadan devam eder. Paragrafın tamamını aynı sayfada tutmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Birlikte tutmak istediğiniz paragrafa sağ tıklayın. Açılan kutuda Paragraf'ı seçin.

  Paragraf seçeneğine tıklayın.
 2. Paragraf iletişim kutusunda Satır ve Sayfa Sonları sekmesine tıklayın.

 3. Sayfalama bölümünde Satırları birlikte tut onay kutusunu seçin ve Tamam'a tıklayın.

Birbirini takip eden iki paragraf veya alt başlık ve bir paragraf yakın ilişkili ise, bunları aynı sayfada tutmak iyi olabilir.

 1. Tutmak istediğiniz paragraf veya alt başlığı izleyen içeriğe sağ tıklayın. Açılan kutuda Paragraf'ı seçin.

  Paragraf seçeneğine tıklayın.
 2. Paragraf iletişim kutusunda Satır ve Sayfa Sonları sekmesine tıklayın.

 3. Sayfalama bölümünde Satırları birlikte tut onay kutusunu seçin ve Tamam'a tıklayın.

  İpucu: En iyisi paragrafların arasına başka satır sonları eklemek değildir, çünkü Word satır sonlarını yeni bir paragrafın başlangıcı olarak yorumlar ve sayfa sonları düzgün şekilde çalışmayabilir. Paragraflar arasında boşluklar kullanmak için Paragraf Aralığı denetimlerini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Paragraflar arasındaki boşluğu değiştirme.

Paragrafın ortasında sayfa sonu varsa ve bu satır bir sonraki sayfanın en üstünde yalnızca son satır olarak görünüyorsa, bu satıra "tek kalan satır" denir. Öte yandan, bir paragrafın ortasında sayfa sonu varsa, bu paragrafın geri kalanı sonraki sayfada görünürken yalnızca ilk satır sayfanın altında görünürken, bu eski satır "artık" olarak anlanır.

Belgenize tek kalan satırların atılmasından kaçınmak için bu adımları izleyin.

 1. Tek kalan satırlar ve tek kalan satırlar önlemek istediğiniz paragrafa sağ tıklayın. Açılan kutuda Paragraf'ı seçin.

 2. Satır ve sayfa sonları sekmesine tıklayın.

 3. Sayfalama bölümünde Tek kalan tekler/Tek kalanlar denetimi onay kutusunu seçin.

 4. Tamam'a tıklayın.

Sözcük satırın sonuna sığmayacak kadar uzunsa, Microsoft Office Word 2007 sözcüğü heceleme yerine satırın başına taşır. Bununla birlikte, metni otomatik veya el ile heceleme, isteğe bağlı veya kısaltmaz kısa çizgi eklemek ve sözcüğü hecelemeden sözcükle sağ kenar boşluğu arasında izin verilen en büyük boşluk miktarını ayarlamak için Heceleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Otomatik hecelemeyle, Office Word 2007 gerekli olduğu yere otomatik olarak kısa çizgi ekler. Belgeyi daha sonra düzenler ve satır sonlarını değiştirir Office Word 2007, belgeyi yeniden hecelersiniz.

 1. Hiçbir metnin seçili olmadığından emin olun.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Heceleme'ye ve sonra daOtomatik seçeneğine tıklayın.

  Word Şerit Resmi

İsteğe bağlı tire, bir sözcüğün veya tümceciğin satırın sonuna denk düşen yeri kontrol etmek için kullanılan kısa çizgidir. Örneğin, "yazdırılma" sözcüğü yerine "yazdırılma dışı" olarak kesmelerini "yazdırılma dışı" olarak belirtsiniz. Satırın sonunda yer alan bir sözceye isteğe bağlı bir kısa çizgi eklerken, kısa çizgi yalnızca Göster/Gizle'yi açsanız görünür.

 1. Giriş sekmesinin Paragraf grubunda Göster/Gizle'ye tıklayın.

  Word Şerit

 2. İsteğe bağlı kısa çizgi eklemek istediğiniz sözcüğü tıklatın.

 3. CTRL+KISMİ tuşlarına basın.

Belgenin bir bölümünü otomatik olarak hecelerken yapmak için şunları yapın:

 1. Hecelemek istediğiniz metni seçin.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Heceleme'ye ve sonra daOtomatik seçeneğine tıklayın.

  Word Şerit Resmi

Metni el ile hecelerken, Office Word 2007 hecelerken de metin arar. Metni nereden hecelek istediğiniz belirttikten sonra, Word isteğe bağlı bir kısa çizgi ekler. Belgeyi daha sonra düzenler ve satır sonlarını değiştirirsiniz, Office Word 2007 yalnızca yine satırların sonunda yer alan isteğe bağlı tireleri görüntüler ve yazdırır. Word belgeyi yeniden hecelemez.

 1. Hecelesini eklemek istediğiniz metni seçin.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Heceleme'ye ve ardından Elile 'ye tıklayın.

 3. Office Word kısa çizgiyle bir sözcük veya tümcecik tanımlarsa, aşağıdakilerinden birini yapın:

  • Office Word'un önerdiği konuma isteğe bağlı bir kısa çizgi eklemek için Evet'e tıklayın.

  • Sözcüğün başka bir parçasına isteğe bağlı kısa çizgi eklemek için, ekleme noktasını bu konuma sürükleyin ve Sonra Evet'e tıklayın.

Kısa çizgilerle kısaltılmış değil, kısa çizgilerle hecelenmiş sözcüklerin, sayıların veya tümceciklerin metin satırı sonunda bitmelerini önler. Örneğin, 555-0123'ü kırılmaya neden olabilir; Bunun yerine, öğenin tamamı bir sonraki satırın başına ilerler.

 1. Bölünmez kısa çizgi eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. CTRL+SHIFT+KISMİ'ye basın.

Heceleme bölgesi, Office Word 2007'nin sözcüğü hecelemeden sözcükle sağ kenar boşluğu arasında izin verilen alan üst alanıdır. Heceleme dilimini daha geniş veya dar yapmak için değiştirebilirsiniz. Heceleme sayısını azaltmak için, heceleme bölgesi genişler. Sağ kenar boşluğunun düzensizliğini azaltmak için, heceleme bölgesini daraltın.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Heceleme 'ye vesonra da Heceleme Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Heceleme bölgesine istediğinizboşluk miktarını yazın.

Tüm otomatik hecelemeleri ve isteğe bağlı veya kısaltmayan tireler gibi el ile hecelemenin her örneğini kaldırabiliyorsanız.

 • Otomatik hecelemeyi kaldırmak için, Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Heceleme'ye tıklayın ve sonra da Yok seçeneğine tıklayın.

Word Şerit Resmi

 1. El ile hecelemeyi kaldırmak için, Giriş sekmesininDüzenleme grubunda Değiştir'e tıklayın.

 2. Özel düğmesini görmüyorsanız, Diğer'etıklayın.

 3. Özel 'etıklayın ve ardından el ile yapılan kısa tireleri kaldırmak için İsteğe Bağlı Kısa Çizgi'ye veya kısaltmaya neden olmayan kısa çizgileri kaldırmak için Kısa Çizgi'ye tıklayın.

 4. Değiştir kutusunu boş bırakın.

 5. Sonrakini Düzelt, Değiştir veyaTüm Değiştir 'e tıklayın.

Ayrıca Bkz:

Satır ve sayfa sonları

Sayfa sonu ekleme

Paragraflar arasındaki boşluğu değiştirme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×