Microsoft Forms’da form veya test sorularını yanıtlamak için ekran okuyucu kullanma

Microsoft Forms’da form veya test sorularını yanıtlamak için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Form veya test içindeki soruları yanıtlamak için Microsoft Forms‘u klavye ve ekran okuyucunuzla birlikte kullanın. Bunu, Narrator ve JAWS ile Microsoft Edge‘de test ettik, ancak ortak erişilebilirlik standartlarına ve tekniklerine uydukları sürece diğer ekran okuyucularla ve tarayıcılarla da çalışabilir.

Notlar: 

Form veya test içindeki soruları yanıtlama

 1. Microsoft Forms formları ve testleri katılımcılar ile web bağlantısı biçiminde paylaşılır. Yanıtlamaya başlamak için bağlantıyı Microsoft Edge‘de açın.

 2. Form veya test içinde gezinmek için Sekme tuşuna basın. Her soruda, soru numarasını ve başlığını duyarsınız.

 3. Odağı sorunun gövdesine taşımak için Sekme tuşuna basın. Soru türünü duyarsınız. Zorunlu sorular için ayrıca şu ifadeyi duyarsınız: "Yanıtlanması gerekiyor".

 4. Soru türüne göre aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çoktan seçmeli sorular için, Sağ ve Sol ok tuşlarını kullanarak istediğiniz yanıtın düğmesine gidin ve seçmek için Ara çubuğuna basın.

   Soruda birden fazla seçenek belirleme olanağınız varsa, yanıt seçeneklerine gitmek için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın, istediğiniz yanıtları Ara çubuğuna basarak seçin.

  • Tek ve çok satırlı metin soruları için, yanıtınızı metin alanına yazın.

  • Derecelendirme soruları için, Sol veya Sağ ok tuşlarına basarak istediğiniz derecelendirmeyi seçebilirsiniz.

  • Tarih soruları için, istediğiniz tarihi GG/AA/YYYY biçiminde girin.

  • Sıralama soruları için, listedeki öğelere göz atmak isterseniz, Narrator ile Sol veya Sağ ok tuşlarını kullanabilirsiniz.

   Bir öğeyi sıralamada yukarı taşımak için, "Seçeneği yukarı taşıyın." sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın. Ardından öğeyi taşımak istediğiniz her üst pozisyon için bir kez Enter tuşuna basın.

   Bir öğeyi sıralamada aşağı taşımak için, "Seçeneği aşağı taşıyın." sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın. Ardından öğeyi taşımak istediğiniz her alt pozisyon için bir kez Enter tuşuna basın.

  • Likert ölçeği soruları için, Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basarak ifadelere göz atabilirsiniz.

   Her ifadede, istediğiniz yanıtın düğmesine gitmek için Narrator ile Sağ ve Sol ok tuşlarını kullanabilirsiniz. JAWS ile, Yukarı ve Aşağı ok tuşlarıyla istediğiniz yanıta gidin ve seçmek için Enter tuşuna basın.

  • Karşıya dosya yükleme soruları için, Enter tuşuna basın. Windows iletişim kutusu açılır. Karşıya yüklemek istediğiniz dosyaya gidin ve Enter tuşuna basın.

  • Net Promoter Score soruları için, Narrator ile Sağ ve Sol ok tuşlarını kullanarak istediğiniz değere gidin. JAWS ile, Yukarı ve Aşağı ok tuşlarıyla istediğiniz yanıta gidin ve seçmek için Enter tuşuna basın.

 5. Sıradaki soruya gitmek için soruyu duyana kadar Sekme tuşuna basın. Soruyu yukarıda belirtildiği gibi yanıtlayın.

 6. Yanıtlarınızı göndermek için hazır olduğunuzda, “Gönder” sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın, sonra da Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Microsoft Forms’da yeni bir form oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Microsoft Forms’da yeni bir test oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Microsoft Forms’u ekran okuyucuyla kullanarak temel görevleri gerçekleştirme

Microsoft Forms’da gezinmek ve keşfetmek için ekran okuyucu kullanma

Form veya test içindeki soruları yanıtlamak için Microsoft Forms’u klavyeniz ve macOS’un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile Safari’de kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri, Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, macOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

Form veya test içindeki soruları yanıtlama

 1. Microsoft Forms formları ve testleri katılımcılar ile web bağlantısı biçiminde paylaşılır. Yanıtlamaya başlamak için bağlantıyı Safari’de açın.

 2. Form veya test içinde gezinmek için Kontrol+ Option+Sol ve Sağ ok tuşlarına basın. Her soruda, soru numarasını ve başlığını duyarsınız.

 3. Odağı sorunun gövdesine taşımak için Kontrol+Option+Sağ ok tuşlarına basın. Soru türünü duyarsınız. Zorunlu sorular için ayrıca şu ifadeyi duyarsınız: "Yanıtlanması gerekiyor".

 4. Soru türüne göre aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçenek türü sorular için, Kontrol+Option+Sol ve Sağ ok tuşlarına basarak yanıt seçeneklerinin radyo düğmelerine gidin ve istediğiniz birini Ara çubuğu ile seçin.

   Soruda birden fazla seçenek belirleme olanağınız varsa, Kontrol+Option+Sol ve Sağ ok tuşlarına basarak yanıt seçeneklerinin onay kutularına gidin ve işaretlemek istediklerinizi Ara çubuğuyla seçin.

  • Tek satır metin ve çok satırlı metin soruları için, yanıtınızı metin alanına yazın.

  • Derecelendirme soruları için, Kontrol+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basarak derecelendirme kaydırıcısıyla etkileşimde bulunun ve istediğiniz derecelendirmeyi seçmek için Sol veya Sağ ok tuşlarına basın.

  • Tarih soruları için, istediğiniz tarihi GG/AA/YYYY biçiminde girin veya “tarih seçici” sözünü duyana kadar Kontrol+Option+Sağ ok tuşlarına basın. Ardından Return tuşuna basıp, ok tuşlarını kullanarak tarih seçinin içinden istediğiniz tarihi seçin. Tarih seçiciyi kapatmak ve soruya dönmek için Return tuşuna basın.

  • Sıralama soruları için, Kontrol+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basarak odağı sıralama liste kutusunun içinde taşıyın. Kontrol+Option+Sol ve Sağ ok tuşlarıyla liste kutusundaki öğelere göz atın. Bir öğeyi sıralamada yukarı taşımak için, Sekme tuşuna iki kez basın. Ardından öğeyi taşımak istediğiniz her üst pozisyon için bir kez Return tuşuna basın. Bir öğeyi sıralamada aşağı taşımak için, Sekme tuşuna iki kez basın. Ardından öğeyi taşımak istediğiniz her alt pozisyon için bir kez Return tuşuna basın. Odağı liste kutusunun dışına taşımak için Kontrol+Option+ Shift+Yukarı ok tuşlarına basın.

  • Likert ölçeği soruları için, Kontrol+Option+Sol ve Sağ ok tuşlarını kullanarak tablonun içinde gezinebilirsiniz. Her ifade için istediğiniz yanıtın radyo düğmesine gidin ve seçmek için Ara çubuğuna basın.

  • Karşıya dosya yükleme soruları için Return tuşuna basın. MacOS iletişim kutusu açılır. Karşıya yüklemek istediğiniz dosyaya gidin ve Return tuşuna basın.

  • Net Promoter Score soruları için, istediğiniz değeri duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşlarına basın.

 5. Odağı sıradaki soruya taşımak için Kontrol+Option+Sağ ok tuşlarına basın, ardından 3’üncü ve 4’üncü adımları yineleyin.

 6. Yanıtlarınızı göndermek için hazır olduğunuzda, “Gönder” sözünü duyana kadar Kontrol+Option+Sağ ok tuşlarına basın, ardından Return tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Microsoft Forms’da yeni bir form oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Microsoft Forms’da yeni bir test oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Microsoft Forms’u ekran okuyucuyla kullanarak temel görevleri gerçekleştirme

Microsoft Forms’da gezinmek ve keşfetmek için ekran okuyucu kullanma

Form veya test içindeki soruları yanıtlamak için, Microsoft Forms‘u iOS’un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile Safari’de kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri, Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

Form veya test içindeki soruları yanıtlama

 1. Microsoft Forms formları ve testleri katılımcılar ile web bağlantısı biçiminde paylaşılır. Yanıtlamaya başlamak için bağlantıyı Safari’de açın.

 2. Form veya test içinde gezinmek için sola veya sağa doğru çekin. Her soruda, soru numarasını ve başlığını duyarsınız.

 3. Odağı sorunun gövdesine taşımak için sağa doğru çekin. Soru türünü duyarsınız. Zorunlu sorular için ayrıca şu ifadeyi duyarsınız: "Yanıtlanması gerekiyor".

 4. Soru türüne göre aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçenek türü sorular için, her seçeneği ve ardından "radyo düğmesi" sözlerini duyarsınız. Seçeneklere göz atmak için sola veya sağa doğru çekin ve istediğiniz birini seçmek için ekrana iki kez dokunun.

   Soruda birden fazla seçenek belirleme olanağınız varsa, her seçenekten sonra "onay kutusu" ifadesini duyarsınız. Seçeneklere göz atmak için sola veya sağa doğru çekin ve istediğiniz birini seçmek için ekrana iki kez dokunun.

  • Tek satır metin ve çok satırlı metin soruları için, yanıtınızı ekran klavyesini kullanarak metin alanına girin.

  • Tarih soruları için ekran klavyesini kullanarak tarihi GG/AA/YYYY biçiminde girin veya sağa doğru çekip ekrana iki kez dokunarak Tarih Seçici’yi açın. Tarih seçicisinde istediğiniz tarihi bulmak için sağa veya aşağı doğru çekin ve seçim yapmak için ekrana iki kez dokunun.

  • Likert ölçeği soruları için, önce her ifadeyi ardından yanıt seçeneklerinin radyo düğmelerini duyarsınız. Sola veya sağa doğru çekerek istediğiniz yanıtı bulun, ardından ekrana iki kez dokunun.

  • Karşıya dosya yükleme soruları için “Karşıdan bir dosya yükleyin.” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Dosyayı karşıdan yüklemek istediğiniz kaynağı duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Karşıya yüklemek istediğiniz dosyayı bulun ve seçmek için ekrana iki kez dokunun.

  • Net Promoter Score soruları için, istediğiniz değeri duyana kadar sola veya sağa doğru çekin, ardından ekrana iki kez dokunarak seçim yapın.

 5. Sıradaki soruya geçmek için sağa doğru çekip 3’üncü ve 4’üncü adımları yineleyin.

 6. Yanıtlarınızı göndermeye hazır olduğunuzda, “Gönder” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Microsoft Forms’da yeni bir form oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Microsoft Forms’da yeni bir test oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Microsoft Forms’u ekran okuyucuyla kullanarak temel görevleri gerçekleştirme

Microsoft Forms’da keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Form veya test içindeki soruları yanıtlamak için, Microsoft Forms‘u Android’in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ile Chrome’da kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri, Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

Form veya test içindeki soruları yanıtlama

 1. Microsoft Forms formları ve testleri katılımcılar ile web bağlantısı biçiminde paylaşılır. Yanıtlamaya başlamak için bağlantıyı Chrome’da açın.

 2. Form veya test içinde gezinmek için sola veya sağa doğru çekin. Her soruda, soru numarasını ve başlığını duyarsınız.

 3. Odağı sorunun gövdesine taşımak için sağa doğru çekin. Soru türünü duyarsınız. Zorunlu sorular için ayrıca şu ifadeyi duyarsınız: "Yanıtlanması gerekiyor".

 4. Soru türüne göre aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçenek türü sorular için, her seçeneği ve ardından "radyo düğmesi" sözlerini duyarsınız. Seçeneklere göz atmak için sola veya sağa doğru çekin ve istediğiniz birini seçmek için ekrana iki kez dokunun.

   Soruda birden fazla seçenek belirleme olanağınız varsa, her seçenekten sonra "onay kutusu" ifadesini duyarsınız. Seçeneklere göz atmak için sola veya sağa doğru çekin ve istediğiniz birini seçmek için ekrana iki kez dokunun.

  • Tek satır metin ve çok satırlı metin soruları için, yanıtınızı ekran klavyesini kullanarak metin alanına girin.

  • Tarih soruları için ekran klavyesini kullanarak tarihi GG/AA/YYYY biçiminde girin veya sağa doğru çekip ekrana iki kez dokunarak Tarih Seçici’yi açın. Tarih seçicisinde istediğiniz tarihi bulmak için sağa veya aşağı doğru çekin ve seçim yapmak için ekrana iki kez dokunun.

  • Sıralama soruları için sola veya sağa doğru çekerek sıralama listesindeki öğeler arasında gezinebilirsiniz. Öğelerin sırasını değiştirmek için, yukarı veya aşağı taşımak istediğiniz bir öğeyi duyduğunuzda ekrana iki kez dokunun, "Seçeneği yukarı taşıyın." veya "Seçeneği aşağı taşıyın." ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunarak öğeyi bir sıra yukarı veya aşağı taşıyın.

  • Likert ölçeği soruları için, önce her ifadeyi ardından yanıt seçeneklerinin radyo düğmelerini duyarsınız. Sola veya sağa doğru çekerek istediğiniz yanıtı bulun, ardından ekrana iki kez dokunun.

  • Karşıya dosya yükleme soruları için “Karşıdan bir dosya yükleyin.” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Dosyayı karşıdan yüklemek istediğiniz kaynağı duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Karşıya yüklemek istediğiniz dosyayı bulun ve seçmek için ekrana iki kez dokunun.

  • Net Promoter Score soruları için, istediğiniz değeri duyana kadar sola veya sağa doğru çekin, ardından ekrana iki kez dokunarak seçim yapın.

 5. Sıradaki soruya geçmek için sağa doğru çekip 3’üncü ve 4’üncü adımları yineleyin.

 6. Yanıtlarınızı göndermeye hazır olduğunuzda, “Gönder” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Microsoft Forms’da yeni bir form oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Microsoft Forms’da yeni bir test oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Microsoft 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Microsoft Forms’u ekran okuyucuyla kullanarak temel görevleri gerçekleştirme

Microsoft Forms’da keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×