Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Son güncelleştirme: Ekim 2010

İçindekiler

Bu sayfa, Microsoft Lync Ürünleri için Gizlilik Bildirimi belgesinin bir ekidir. Belirli bir Microsoft Lync 2013 ürünü veya hizmetiyle ilgili veri toplama ve kullanım uygulamalarını anlamak için, hem Microsoft Lync ürünleri Gizlilik bildirimini hem de bu eki okumalısınız.

Bu gizlilik eki, kuruluşun ağında dağıtılan Microsoft Lync Server 2010 yazılımının dağıtımını ve kullanımını ele alır. Şirketiniz Lync Server 2010'u hizmet olarak kullanıyorsa (başka bir deyişle, yazılımın üzerinde çalıştığı sunucuları üçüncü bir taraf [örneğin, Microsoft] barındırdıysa), bilgiler söz konusu üçüncü tarafa iletilir.

Arşivleme

Bu Özelliğin Yaptığı İş : Arşivleme, kuruluş yöneticisinin anlık ileti (IM) konuşmalarını, toplantı etkinliklerini ve içeriğini ve kullanıcı oturum açma işlemleri ve konuşma başlatmaları ve katılmaları gibi kullanım özelliklerini arşivlemesini sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Arşivleme, anlık ileti konuşmalarının içeriğini, son kullanıcının anlık ileti kullanımı, toplantı içeriği ve toplantı bilgilerini kuruluş yöneticisinin yapılandırmış olduğu bir sunucuda depolar. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluş yöneticisi bu bilgileri, kuruluşun Lync Server 2010 kullanımını yönetmek için kullanabilir.

Tercih/Denetim: Arşivleme varsayılan olarak kapalıdır ve Microsoft Lync Server 2010 Denetim Masası İzleme ve Arşivleme Ayarlar sayfasına gidip Arşivleme İlkesi ve Arşivleme Yapılandırması güncelleştirilerek kuruluş yöneticisi tarafından açılabilir.

Etkinlik Bilgisi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Etkinlik Akışı, son kullanıcıların Kişi listelerindeki kişilerinden "sosyal güncelleştirmeleri" görmelerini sağlar. Son kullanıcıların en son kişisel notları, kendi resimlerinde yaptıkları değişiklikleri ve unvanlarında veya ofis konumlarındaki değişiklikleri diğer kullanıcılara göstermelerine izin verir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcılar, Microsoft Lync 2010'da iletişim durumu aracılığıyla aşağıdaki bilgileri yayımlar:

 • Kurumsal resimlerini güncelleştirme zamanı (kuruluşunuzun şirket dizininden, örneğin Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nden)

 • Güncelleştirme zamanıyla birlikte Web resmi (son kullanıcının karşıya yüklediği ve diğer insanların görmelerini istediği resim)

 • Şirketteki unvanlarının değiştiği zaman ve unvanın kendisi (şirket dizininden)

 • Şirketteki ofis konumlarının değiştiği zaman ve ofis konumu (şirket dizininden)

 • Gönderilen son birkaç kişisel notun geçmişi

 • Microsoft Exchange Server'dan İşyeri Dışında notları

Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bu bilgiler, son kullanıcının Kişi listesinde yer alıp onunla Aile ve Arkadaşlar, Çalışma Grubu, İş Arkadaşları veya Dış Kişiler gizlilik ilişkisine sahip olan ve kendi etkinlik akışlarını görüntüleyen kişilerle paylaşılacaktır.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisi, son kullanıcı için kaç tane kişisel notun tutulacağını denetleyen bant içi PersonalNoteHistoryDepth ayarını yapılandırabilir. 0 olarak ayarlanırsa not geçmişi tutulmaz ve yalnızca geçerli not depolanır (önceki sürümlerde olduğu gibi). Her son kullanıcı, Lync 2010 Seçenekleri'nde uygun ayarı denetleyerek Etkinlik Akışı'nda hiçbir şey yayımlamama özelliğine de sahip olur.

Adres Defteri Hizmeti

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Adres Defteri Hizmeti, Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile gibi Lync Server istemcilerinin kişileri aramasına olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcı bir arama dizesi sağlar ve bu dize Adres Defteri veritabanında veya Adres Defteri yükleme dosyalarında bir eşleşme bulmak için kullanılır. Belirli bir arama dizesiyle eşleşen kayıtlar bulunduğunda, bunlar istemciye geri döndürülür.

Bilgilerin Kullanımı: Arama dizesindeki bilgiler, eşleşen kayıtların aranması için kullanılacaktır.

Tercih/Denetim: Adres Defteri Hizmeti varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu hizmeti devre dışı bırakma seçeneği sağlanmaz.

Arama Kabul Denetimi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arama Kabul Denetimi, kuruluş yöneticilerinin WAN bağlantısı üzerindeki Lync Server ses/görüntü trafiğinin miktarını denetlemelerine olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Arama Kabul Denetimi, arayan ve aranan tarafların IP adreslerini, her iki tarafın da uç nokta konum bilgilerini (kuruluş ağının içinde veya dışında) ve aramanın şirket dışına yapılıp yapılmadığı bilgisini toplar, işler ve alır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluş yöneticisi bu bilgileri kullanarak, kuruluşun belirli bir WAN bağlantısının Lync Server sesli/görüntülü aramalarında kullanılmasıyla ilgili karar verebilir.

Tercih/Denetim: Arama Erişim Denetimi varsayılan olarak kapalıdır ve Lync Server 2010 Denetim Masası Ağ Yapılandırması ayarı sayfasına gidip bant genişliği yönetimini etkinleştirmek için Genel ilke güncelleştirilerek kuruluş yöneticisi tarafından açılabilir.

Not:  Acil hizmetler, Arama Kabul Denetimi ilkelerinden etkilenebilir (şöyle ki, acil hizmetler yanlış telefon hattına yönlendirilebilir).

Arama Ayrıntı Kayıtları (CDR) Veri Toplama ve Raporlama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arama AyrıntıSı Kayıtları (CDR) Veri Toplama ve Raporlama özelliği, Lync Server kullanılarak gerçekleşen eşler arası iletişimlerin ve toplantıların ayrıntılarını toplar ve raporlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Etkinleştirilirse, tüm eşler arası iletişim ve toplantılardaki veriler CDR veritabanına kaydedilir. (İçerik kaydedilmez.) CDR verileri, kuruluşta dağıtılan ve bir dizi standart Monitoring Server raporuna eklenen Monitoring Server veritabanında depolanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: CDR verileri, kuruluşta gerçekleşen eşler arası iletişim ve toplantı geçmişini gözden geçirmek için kullanılabilir.

Tercih/Denetim: CDR varsayılan olarak açıktır, ancak kuruluş yöneticisinin CDR verilerini toplamak için, bir Monitoring Server arka uç veritabanına bağlı olan bir Monitoring Server yüklemesi gerekir. Kuruluş yöneticisi standart Monitoring Server raporları dağıtabilir veya Monitoring Server veritabanını sorgulayarak özel raporlar oluşturabilir.

Arama Yetkisi Verme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arama Temsilcisi, son kullanıcıların kendi adlarına arama yapıp yanıtlayan, çevrimiçi toplantıları kendileri adına ayarlayıp katılabilecek bir veya daha fazla temsilci atamasına olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Temsilciler son kullanıcılar adına aramaları yanıtladığında, son kullanıcılar kendilerini bu olay hakkında bilgilendiren bir e-posta bildirimi alır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Son kullanıcılar, temsilcileriyle çalışmak için bu özelliği kullanabilir, böylece temsilciler zamanlamalarını ve toplantılarını yönetebilir. Son kullanıcılar, kendi adına yapılan veya yanıtlanan aramalar hakkında temsilcileriyle de takip edebilir.

Tercih/Denetim: Arama Temsilcisi varsayılan olarak kapalıdır ve EnableDelegation ayarı True olarak ayarlanarak kuruluş yöneticisi tarafından açılması gerekir.

Not:  Enterprise yöneticileri Lync Server ile Exchange Takvim Temsilcisi eşitlemesi ayarlayabilir. Etkinleştirildiğinde, uygun izinlere sahip Exchange Takvim Temsilcileri (Düzenlenmeyen Yazar izinlerine eşit veya ondan büyük) otomatik olarak Lync'te son kullanıcının temsilcisi olarak eklenir. Bu, son kullanıcının Arama İletme ayarlarını değiştirmez.

Arayan Kimliği Denetimleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arayan Kimliği Denetimleri özelliği, çağrılan tarafa görüntülenen telefon numarasını denetler. Kuruluş yöneticisi alternatif bir numara sağlayarak yol başına arayan kimliğini gizlemeyi seçebilir. Alternatif numara, bu rotadan geçen tüm aramalar için arayan kimliği olarak görüntülenir. Buna örnek olarak, son kullanıcı kişisel iş telefon numarasından arama yaptığında, çağrılan taraf kullanıcının kişisel iş numarası yerine genel şirket numarasını görür.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Arama grubunun telefon numarası görüntülenir

Bilgilerin Kullanımı: Bu, arayan tarafın telefon numarasını engellemek ve alternatif bir numara görüntülemek için kullanılır.

Tercih/Denetim: Lync Server 2010 Denetim Masası Route sayfasına giderek Arayan Kimliğini Gizle seçeneği işaretlenebilir veya işaretlerini kaldırılabilir. Arayan Kimliğini Gösterme seçeneği işaretlenmezse, arayanın telefon numarası gösterilir. Arayan Kimliğini Gösterme işaretlenirse, alternatif bir numaranın sağlanması gerekir ve aranan tarafta o numara gösterilir

Arayan Tarafın Adını Görüntüleme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Bu Görünen Ad, Lync Server yerel deposunda (Adres Defteri Hizmeti) depolandığı şekliyle son kullanıcının adını içerir. Lync Server'da son kullanıcılardan genel anahtarlı telefon ağına (PSTN) giden aramalar için, bu özellik çıkış PSTN ağ geçidi/IP-PBX/oturum sınırı denetleyicisine tüm Görünen Ad bilgilerini gönderir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync Server ağından giden aramalar için, Lync Server'da bu bilgileri sağlamak için gizlilik kısıtlamaları yoksa Görünen Ad çıkış PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınır Denetleyicisi'ne gönderilir. Bunun üzerine, bu bilgi aramanın hedef tarafına görüntülenebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Bilgi, aranan tarafta arayan tarafın telefon numarasıyla birlikte adının da görüntülenmesi için kullanılır. Bu bilgi kesin doğru olarak kabul edilmemelidir.

Tercih/Denetim: Şu anda Lync Server'da Görünen Ad bilgilerinin sağlanması için gizlilik kısıtlamalarını ayarlamaya yönelik denetim yoktur. Görünen Ad sunucudan her zaman iletilir. Bazı PSTN Ağ Geçidi/IP-PBXs/Oturum Sınırı Denetleyicilerinde arama yönüne göre (gelen, giden) Görünen Ad bilgilerini filtreleme veya değiştirme yeteneği bulunabilir.

İstemci Tarafı Günlüğü

Bu Özelliğin Yaptığı İş: İstemci Tarafı Günlüğü, son kullanıcıların kendi bilgisayarlarındaki Lync kullanım bilgilerini kendi kullanıcı profillerinde günlüğe kaydetmesini sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Etkinleştirilirse, aşağıdakiler gibi bilgiler son kullanıcının bilgisayarında depolanır: toplantı konusu, konum, oturum başlatma protokolü (SIP) iletileri, Lync konuşmalarına verilen yanıtlar, her Lync iletisinin göndereni ve alıcısı hakkındaki bilgiler, iletinin izlediği yol, Kişiler listesi ve İletişim Durumu bilgileri. Lync konuşmalarının içeriği depolanmaz. Microsoft'a hiçbir bilgi otomatik olarak gönderilmez, ancak son kullanıcılar veya kuruluş yöneticisi günlükleri Microsoft'a el ile göndermeyi seçebilir.

Bilgilerin Kullanımı: lync sorunlarını gidermek için istemci tarafı günlükleri kullanılabilir.

Tercih/Denetim: Client-Side Günlüğü varsayılan olarak kapalıdır ve kuruluş yöneticisi tarafından ucEnableUserLogging ayarı 1 olarak ayarlanarak açılmalıdır.

Acil Durum Hizmetleri (911)

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Acil Durum Hizmetleri kuruluş yöneticisi tarafından kullanıma sunulduğunda Lync'in bir konumu, müşteri tarafından belirlenen üçüncü taraf bir yönlendirme hizmet sağlayıcısına iletmesine olanak sağlar. Üçüncü taraf yönlendirme hizmet sağlayıcısı da bu konumu, bir acil durum hizmet numarası (örneğin, ABD'deki 911) arandığında acil aramaları yanıtlayan kişilere iletir. Kuruluş yöneticisi, acil durum arama özelliğini son kullanıcının iş konumuyla kısıtlayabilir, böylece yönetici her son kullanıcıya acil durum arama işlevinin ne ölçüde kullanılabilir olduğunu bildirmelidir. Etkinleştirildiğinde, acil durum hizmetleri personeline iletilen konum bilgileri, kuruluş yöneticisinin son kullanıcının konumuna atadığı ve konum veritabanına girdiği konumdur veya böyle bir konum yoksa, son kullanıcıların konum alanına el ile girmiş olabileceği konumdur. Son kullanıcılar, lync'i kablosuz bir İnternet bağlantısı üzerinden kullanırken iş konumlarındayken acil durum hizmetlerini ararsa, acil durum yanıtlayıcılarına iletilen konum bilgileri, bilgisayarlarının iletişimde olduğu belirli bir kablosuz uç noktanın konumu olduğundan yalnızca yaklaşık bir konum olacaktır. Ayrıca, bu kablosuz uç noktanın konum bilgileri kuruluş yöneticisi tarafından el ile giriş yapılır ve bu nedenle acil durum hizmetleri personeline iletilen konum bilgileri son kullanıcının gerçek konumu olmayabilir. Bu özelliğin tam olarak işlevsel olması için kuruluşun sertifikalı çözüm sağlayıcıları tarafından sağlanan bir yönlendirme hizmetini tutması gerekir ve hizmet yalnızca Birleşik Devletler içinde kullanılabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync tarafından alınan konum bilgileri, kuruluşun Konum Bilgileri Sunucusu ("LIS") tarafından doldurulan otomatik konum bilgileri veya son kullanıcının konum alanına el ile girdiği konum bilgileri tarafından belirlenir. Bu bilgiler son kullanıcının bilgisayarında bellekte depolanır, bu nedenle bir acil durum hizmetleri numarası girildiğinde bu konum bilgileri, uygun acil durum hizmetleri sağlayıcısına yönlendirmek ve yaklaşık konumlarını sağlamak amacıyla çağrıyla birlikte iletilir. Son kullanıcının konumu yerel bir güvenlik masasına anlık ileti yoluyla da gönderilebilir. Acil durum aramaları için arama ayrıntı kaydı, arayanın konum bilgilerini içerir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Konum bilgisi, aramayı ilgili acil durum hizmetleri sağlayıcısına yönlendirmek ve acil durum aramalarına yanıt verenleri sevk etmek için kullanılır. Bu bilgiler ayrıca, arayanın konumunu ve geri arama bilgilerini içeren bir bildirim olarak kuruluşun güvenlik masasına da gönderilebilir.

Seçim/Denetim:

Devre dışı:

E911 varsayılan olarak devre dışıdır. Kuruluş yöneticisi tarafından etkinleştirilirse, Konum İlkesi değiştirilebilir veya alt ağlardan ve/veya kullanıcılardan kaldırılabilir ve hizmet sağlayıcısından alınan yönlendirme hizmeti sona erdirilebilir.

Etkin:

E911'i etkinleştiren bir Konum İlkesinin tanımlanması ve birleşik iletişim (UC) istemcilerinin kullanıcılardan veya kullanıcılara ya da her ikisinden de kaydedileceği alt ağa atanmalıdır. E911 yönlendirme hizmeti, hizmet sağlayıcısından ve kurulan hizmet sağlayıcısına yönlendirme bağlantısından alınmalıdır.

Konum Altyapısı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Son kullanıcı konumu ve saat dilimi bilgileri, iletişim durumu işlevselliği üzerinden hesaplanır ve başkalarıyla paylaşılır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcının coğrafi konum verileri iki mekanizmadan biri tarafından toplanır: kullanıcı verileri el ile girer veya kuruluşun Konum Bilgi Sunucusu ("LIS") tarafından otomatik olarak doldurulur. Ayrıca, son kullanıcının saat dilimi, son kullanıcının bilgisayarındaki Windows işletim sisteminden alınır. Toplanan konum verileri bir "açıklama" dizesinden ve biçimlendirilmiş adres bilgilerinden oluşur. Açıklama son kullanıcının konumu hakkında diğer kişilere yardımcı olabilecek herhangi bir dizedir ("Ev" veya "İş" gibi) ve biçimlendirilmiş adres bilgileri de posta adresinden oluşur (“5678 Ana Cadde, İstanbul, 98052, Türkiye” gibi). Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Konum açıklaması ve saat dilimi verileri, İletişim Durumu gizliliklerinin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak Lync iletişim durumu üzerinden başkalarıyla paylaşılır. Bilgiler kullanıcının kişi kartında görüntülenir. Biçimlendirilmiş adresin veya posta adresinin kişi kartı üzerinden paylaşılmadığını ancak son kullanıcının acil durum araması yapması durumunda acil durum hizmetleri personeline iletilebileceğini unutmayın (örneğin, 911). (Bkz. "Acil Durum Hizmetleri" açıklaması.)

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisi aşağıdaki denetimlere sahiptir:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled True olarak ayarlanırsa, konum alanındaki konum adı girdisi ve tam konum iletişim kutusu, konum alanı menüsündeki Konumu Ayarla öğesi kullanılarak kullanılabilir. False olarak ayarlanırsa, konum alanındaki konum adı için sınırlı bir konum girdisi kullanılabilir. Ayrıca, denetim True olarak ayarlandığında, konum verileri acil durum aramalarında da paylaşılır. False olarak ayarlandığında, bu veriler acil durum aramalarında paylaşılmaz. Bu denetim son kullanıcılar tarafından geçersiz kılınamaz. Bu denetimin nasıl ayarlandığına bakılmaksızın, konum açıklamasının (LIS'ten alınan veya son kullanıcı tarafından girilen açıklama) iletişim durumu üzerinden paylaşılacağını aklınızda bulundurun.

 • UseLocationForE911Only True olarak ayarlanırsa, LIS'deki konum verileri iletişim durumu aracılığıyla otomatik olarak paylaşılmaz. False olarak ayarlanırsa, LIS'teki konum verileri iletişim durumu üzerinden otomatik olarak paylaşılır.

 • PublishLocationDataDefault Bu denetim, iletişim durumunu kullanarak konum açıklamalarını paylaşmayı veya paylaşmayı açıkça seçmeyen tüm kullanıcılar için varsayılan davranışı yapılandırıyor. True olarak ayarlanırsa, varsayılan olarak konum paylaşılır. False olarak ayarlanırsa, varsayılan olarak konum paylaşılmaz.

 • LocationRequired Bu ayar, son kullanıcılardan konumlarını girmelerinin istenip istenmeyeceğini denetler. Üç olası değer vardır: Yes, Disclaimer ve No.

  • Yes - Konum verisi yoksa "Konumunuzu ayarlayın" metnini kırmızı renkte gösterir.

  • Yasal Uyarı: - Konum verisi yoksa "Konumunuzu ayarlayın" metnini kırmızı renkte ve yanında "X" işaretiyle gösterir. Son kullanıcılar yasal bildirimi görmek için “X” işaretine tıklayabilir. Not: Kuruluş yöneticisi bu değeri seçerse, yasal bildirim metnini doldurması gerekecektir.

  • No - Konum verisi yoksa "Konumunuzu ayarlayın" metnini siyah renkte gösterir.

Lync Web App Sunucusu

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Microsoft Silverlight tarayıcı eklentisi tabanlı, toplantı deneyimi sağlayan bir program olan Lync Web App'ın kullanılabilmesi için, Microsoft Lync Web App web bileşeninin dağıtımı yapılmalıdır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcıyı toplantıya bağlamadan önce, bu kullanıcının kimliğini doğrulamak için oturum açma adresi, parolası ve toplantı bilgileri kullanılır. Program paylaşımı ve masaüstü paylaşımı bilgileri, o toplantıdaki tüm kullanıcılarla paylaşılır. Tüm toplantı katılımcıları, son kullanıcının iletişim durumu ve kişi bilgilerini görebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcıyı toplantıya bağlamadan önce, bu kullanıcının kimliğini doğrulamak için oturum açma adresi, parolası ve toplantı bilgileri kullanılır.

Tercih/Denetim: Lync Web App web bileşeni varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

Medya Atlama Konumu yönleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Medya Atlama, bir Lync Server kullanıcısının varsayılan yerel medya sonlandırma IP adreslerinin ve bu kullanıcıyla ilişkilendirilmiş bir PSTN veya PBX çağrısında kullanılacak PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Kenarlık Denetleyicisinin yerelliğini belirler. İki öğe, bant genişliği kısıtlamaları olmadan, birbiriyle iyi bir bağlantı kuracak şekilde konumlandırıldıysa ve medya atlama etkinleştirildiyse, medya Lync Server Aracı Sunucusu'nu atlayarak doğrudan Lync Server kullanıcısıyla PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi arasında akar. Arama sinyalleri Lync Server kullanıcısından Lync Server Mediation Server'a ve PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınır Denetleyicisi'ne gitmeye devam eder.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcı için yerel varsayılan medya sonlandırma IP adresinin yeri ve PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi, her birinin yerel varsayılan medya IP adresiyle Lync Server yapılandırma deposunda saklanan bir Atlama Kimliği'nin eşleştirilmesi yoluyla belirlenir. Atlama Kimliği bir GUID değeridir ve Erişim Ara Sunucusu tarafından filtrelenmediğinden, hem kuruluş dışındaki kullanıcıların hem de içerideki kullanıcıların kullanımına sunulur. Bu özellik Microsoft'a hiçbir bilgi göndermez.

Bilgilerin Kullanımı: Lync Server kullanıcısı ve PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi aynı yerel ayarda bulunuyorsa, her öğenin yerel varsayılan medya IP'siyle ilişkilendirilmiş Atlama Kimliği aynı olur. Eşinden Atlama Kimliği'ni alan taraf, kendi Atlama Kimliği'yle bunun eşleştiğini görür. Bu durumda, arama medyasının Aracı Sunucusu'nu atlayarak Lync Server kullanıcısıyla PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi arasında doğrudan gitmesine izin verilir.

Seçim/Denetim:

Medya atlama varsayılan olarak hem genel olarak hem de belirli bir PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Kenarlık Denetleyicisi için her gövde için devre dışıdır. Kuruluş yöneticisi, aşağıdaki iki yöntemi kullanıp bunu hem genel olarak hem de belirli bir telefon hattı için etkinleştirebilir.

Lync Server Denetim Masası kullanma

 • Genel atlamayı etkinleştirmek için, Ağ Yapılandırması tıklanır, listede Genel yapılandırma çift tıklanır, Genel Ayarı Düzenle sayfasında Medya atlamayı etkinleştir tıklanır ve ayrıntı düzeyi seçilir.

 • Belirli bir telefon hattında atlamayı etkinleştirmek için, Ses Yönlendirme tıklanır, Telefon Hattı Yapılandırması sekmesi tıklanır, var olan telefon hattı çift tıklanır ve sonra da Medya atlamayı etkinleştir tıklanır.

Microsoft Lync Server 2010 Yönetim Kabuğu'nu kullanma

 • Bir telefon hattında medya atlamayı etkinleştirmek için New-CsTrunkConfiguration veya Set-CsTrunkConfiguration cmdlet'leri kullanılabilir.

 • Genel medya atlamayı etkinleştirmek için New-CsNetworkMediaBypassConfiguration ve Set-CsNetworkConfiguration cmdlet'leri kullanılabilir.

Toplantı Ekleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Son kullanıcılar, dosyaları ek olarak yükleyerek toplantı katılımcılarıyla paylaşabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Ekler, kuruluş yöneticisi tarafından tanımlanan toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server'da depolanır. Son kullanıcılar ekleri karşıya yüklemeyi seçebilir. Ekler, toplantıdaki kişiler veya diğerleri tarafından indirilir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Karşıya yüklenen Toplantı Eklerinde yer alan bilgiler, Lync toplantısındaki diğer katılımcılarla paylaşılır.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisi AllowFileTransfer ilkesi aracılığıyla herhangi bir kullanıcı veya tüm kullanıcılar için bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Bu ilke varsayılan olarak etkindir.

Eşler Arası Dosya Aktarımı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync kullanıcıları iki taraflı anlık ileti konuşmalarında (toplantılarda değil) dosyaları birbirine aktarabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Dosya doğrudan Lync istemcileri arasında aktarılır. Kullanıcılar dosya aktarımını ve aktarılacak dosyaları seçer. Dosya alıcısı, dosya almayı açıkça kabul etmelidir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Eşler Arası Dosya Aktarımı özelliği, kullanıcıların anlık ileti konuşması sırasında gerçek zamanlı bir şekilde birbirine dosya göndermesine olanak tanır.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisi EnableP2PFileTransfer ilkesi aracılığıyla herhangi bir kullanıcı veya tüm kullanıcılar için bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Bu ilke varsayılan olarak etkindir.

Kişisel Resim

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kişisel Resim, son kullanıcının kişisel resmini diğer son kullanıcılara görüntüler. Bu yalnızca son kullanıcı tarafından yapılandırılır ve kuruluşunuzun kurumsal dizininde (Active Directory gibi) bulunan resimden farklıdır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcının Kişisel Resim paylaşım tercihi ve resmin web adresi, son kullanıcı girişi kullanılarak toplanır ve Lync iletişim durumu aracılığıyla yayımlanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bilgiler, son kullanıcının deneyimini özelleştirmek ve resmini başkalarıyla paylaşmak için kullanılır.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisi şunları denetler:

 • Kullanıcıların resimleri başlangıçta varsayılan olarak paylaşıp paylaşmadığı. Bu geçersiz kılınabilir.

 • Herhangi bir kullanıcının indirebileceği en büyük resim boyutu.

 • Ne tür resimlere izin verilir?

PIN Kimlik Doğrulaması

Bu Özelliğin Yaptığı İş: PIN Kimlik Doğrulaması, Konferans Otomatik Santrali toplantılarına katılan kullanıcıların kimliğini doğrulamak ve Microsoft Lync 2010 Telefon Edition'ı ilk kez dağıtan kullanıcıların kimliğini doğrulamak için kullanılan bir mekanizmadır. Kullanıcı, Lync Server'ın kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullandığı telefon numarasını veya iç hat numarasını ve PIN'i girer. PIN, kullanıcı tarafından ayarlanabilir veya kuruluş yöneticisi tarafından oluşturulabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kimlik doğrulaması sırasında, telefon numarası veya iç hat numarası ve kullanıcının PIN'i toplanır. Lync Server bu bilgileri arka uç veritabanıyla karşılaştırarak doğrular. PIN, güvenlik nedeniyle arka uç sunucusunda tek yönlü bir karma olarak depolanır. Bir kez ayarlandıktan sonra, PIN kimseye gösterilmez. PIN, kullanıcı tarafından veya yönetici ya da yardım masası kullanıcısı tarafından ayarlanabilir veya sıfırlanabilir.

Yönetici veya yardım masası kullanıcısı PIN'i ayarladığında veya sıfırladığında, yeni PIN gösterilir ve isteğe bağlı olarak kullanıcıya e-postayla gönderilebilir. Sağlanan e-posta şablonu özelleştirilebilir ve kullanıcıyı PIN'in yönetici veya yardım masası kullanıcısı tarafından görülmüş olabileceğini ve bu nedenle kullanıcının PIN'i yeniden ayarlamasının önerildiğini bildiren bir metin içerir.

Bilgilerin Kullanımı:

PIN, Lync Server tarafından kullanıcının kimliğini toplantıda doğrulamak veya Lync 2010 Telefon Edition çalıştıran telefonu dağıtmak için kullanılır.

Tercih/Denetim: Bu özellik varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Kuruluş yöneticisi, Lync Server Denetim Masası Güvenlik Ayarları sayfasında PIN kimlik doğrulaması kutusunu işaretleyerek PIN kimlik doğrulamasını devre dışı bırakabilir.

Yoklama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync kullanıcıları, çevrimiçi toplantılar ve konuşmalar sırasında anket yapabilir ve katılımcılardan anonim yanıtlar toplayabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kişisel oylar isimsizdir. Toplanan yoklama sonuçları tüm sunucular tarafından görülür ve herhangi bir sunucu tarafından tüm katılımcılara gösterilebilir. Yoklamalar kuruluş yöneticisi tarafından tanımlandığı üzere, toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server'da saklanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Yoklama özelliği, sunucuların katılımcı tercihlerini hızlı şekilde belirlemesine olanak sağlayarak işbirliğini geliştirir.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisi aşağıdaki ilkelere sahiptir

 • EnableDataCollaboration: Bu ilke, kuruluş yöneticisinin tüm veri işbirliği özelliklerini (Microsoft PowerPoint İşbirliği, Dosya Paylaşımı, Yoklama, Beyaz Tahta İşbirliği ve Ekler) kısıtlamasına olanak tanır. Bu ilke False olarak ayarlanırsa, bu özelliklerin özellik düzeyi ilkelerinin hiçbir önemi olmaz.

 • AllowPolling: Bu ilke kuruluş yöneticilerinin Anket özelliğini etkinleştirmesine veya devre dışı bırakmasına olanak tanır. Bu özellik varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Bu özellik, son kullanıcıların diğer kullanıcılar hakkında yayımlanan bilgilere (hem kuruluş içinde hem de dışında) erişmesini sağlar ve diğer kullanıcılara durum, başlık, telefon numarası, konum ve notlar gibi kendileriyle ilgili yayımlanan bilgilere erişim sağlar. Kuruluş yöneticisi ayrıca Microsoft Outlook mesajlaşma ve işbirliği istemcisiyle birlikte çalışmayı yapılandırabilir ve son kullanıcıların iş yeri dışında iletileri ve diğer durum bilgilerini görüntülemesi için Exchange.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcılar Lync Server'a bağlanmak için oturum açma adreslerini ve parolalarını kullanır. Bu kişiler ve yöneticileri, oturum açma durumlarıyla ilişkilendirilmiş iletişim durumları ve iletişim bilgileri hakkında bilgi yayımlayabilir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Diğer Lync kullanıcıları ve programları, son kullanıcının İletişim Durumu ve kişi bilgilerine erişerek yayımlanmış durumlarını ve bilgilerini belirleyerek onlarla daha iyi iletişim kurabilir.

Tercih/Denetim: Son kullanıcılar hangi bilgilerin yayımlandığını seçebilir. Kuruluş yöneticisi yayımlanmış bilgileri kendi adına da yapılandırabilir. Kuruluş Yöneticisi, Lync Server Denetim Masası'nda Kullanıcılar ve Anlık İleti ve İletişim Durumu Ayarları sayfalarına giderek son kullanıcıların kendi yayımlanan bilgilerini denetleme yeteneğini devre dışı bırakabilir.

PowerPoint İşbirliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync kullanıcıları çevrimiçi konuşma veya toplantı sırasında PowerPoint sunuları gösterebilir, görüntüleyebilir ve bunlara açıklama ekleyebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler:

Son kullanıcıların eylemleri, bu özelliğin tüm kullanımlarını (karşıya yükleme, gezinme veya PowerPoint sunuya açıklama ekleme) yönlendiriyor. Bir görüşme veya toplantıda sunulan tüm dosyalar tüm toplantı katılımcılarına iletilir ve katılımcılar da dosyayı doğrudan kendi bilgisayarlarındaki bir klasörden alabilirler. Dosya sahibi veya sunucu başkalarının dosyayı Lync'e kaydetmesini kısıtlayabilir, ancak bu, dosyayı almalarını veya görmelerini kısıtlamaz. PowerPoint dosyaları kuruluş yöneticisi tarafından tanımlanan toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server'da saklanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: PowerPoint ile işbirliği görüşme katılımcılarının etkili sunumlar yapmalarına ve geri bildirim almalarına yardımcı olur.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisi aşağıdaki ilkelere sahiptir:

 • EnableDataCollaboration – Bu ilke, kuruluş yöneticisinin işbirliği, Dosya Paylaşımı, Yoklama, Beyaz Tahta İşbirliği ve Ekler PowerPoint tüm veri işbirliği özelliklerini kısıtlamasına veya izin vermesine olanak tanır. Bu ilke False olarak ayarlanırsa, bu özelliklerin özellik düzeyi ilkelerinin hiçbir önemi olmaz.

 • AllowAnnotations: Bu ilke, kuruluş yöneticisinin toplantı katılımcıları için PowerPoint içerikte ek açıklama özelliklerini kısıtlamasına olanak tanır.

Buna ek olarak, sunucular Toplantı Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak PowerPoint sunusunda ek açıklamaları katılımcının rolüne göre kısıtlayabilir (Hiçbiri, Yalnızca sunucular, Herkes). Bu ayar her toplantı için ayrıca sağlanır.

Gizlilik Modu

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Gizlilik Modu, son kullanıcıların iletişim durumu bilgilerini (Kullanılabilir, Meşgul, Rahatsız Etmeyin vb.) yalnızca Kişi listelerinde listelenen kişilerle paylaşmasına olanak tanıyan bir ayardır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Gizlilik Modu'nun etkinleştirilmesi, Lync'in son kullanıcıların iletişim durumu bilgilerinin yalnızca Kişi listesindeki kişilerle paylaşılması için kullanıcı ayarlarını değiştirebileceği bir moda girmesine neden olur. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez

Bilgilerin Kullanımı: Gizlilik Modu ayarı, Lync tarafından Gizlilik Modu'na girilip girilmeyeceğini belirlemek için kullanılır.

Tercih/Denetim:

 • Kuruluş yöneticisi, havuz düzeyinde Gizlilik Modu'nu etkinleştirmeyi seçebilir (EnablePrivacyMode bant içi ayarını kullanarak). Etkinleştirildikten sonra, varsayılan olarak tüm Lync son kullanıcıları oturum açtıkları anda Gizlilik Modu'na geçerler.

 • Sunucuda Gizlilik Modu etkinleştirildiğinde, yönetici ayarı aracılığıyla son kullanıcılar herkesin İletişim Durumunu (Standart Mod) veya yalnızca kişilerinin İletişim Durumunu (Gizlilik Modu) görmesini seçebilir. Son kullanıcılar , Durum sekmesindeki Seçenekler iletişim kutusundaki durumlarını ayarlar.

 • Yönetici ayarı aracılığıyla sunucuda Standart mod etkinleştirilirse, son kullanıcılar Gizlilik Modu'na geçemez. Yalnızca Standart Mod'da çalışabilirler. Bununla birlikte, Gizlilik Modu'nu "önceden geri çevirebilirler"; bu durumda yönetici daha sonra Gizlilik Modu'na geçirirse, Lync'te oturum açtıklarında bu moda geçmezler.

Özel Hat

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Özel Hat, son kullanıcıya yayımlanmayan bir ek telefon numarası sağlayan bir özelliktir. Son kullanıcı, ek telefon numarasını başkalarına verip vermemeyi seçebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Özel Hat özelliğiyle toplanan bilgiler, özel olmayan normal numaralara yapılan aramalarla aynı şekilde işlenir; yani arama ayrıntılarının kayıtları herhangi bir aramayla aynı şekilde depolanır.

Özel hat numarasıyla aranan kişinin aramayı başka birine aktarması gibi bazı durumlarda, özel hat numarası istemeden üçüncü taraflara gönderilebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Bu bilgi, arama tekrarının geçmişini sağlamak için kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen Arama Ayrıntı Kayıtları Veri Toplama ve Raporlama bölümüne bakın.

Tercih/Denetim: Bu özellik için son kullanıcı veya yönetici denetimi yoktur.

Deneyim Kalitesi (QoE) Veri Toplama ve Raporlama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Deneyim Kalitesi (QoE) Veri Toplama ve Raporlama özelliği, Lync kullanılarak yapılan eşler arası iletişim ve toplantıların medya kalitesiyle ilgili bilgi toplar ve bildirir. Bu istatistikler IP adreslerini, kayıp oranını, kullanılan cihazları, aramada gerçekleşen düşük kaliteli etkinlikleri vb. kapsar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kuruluş yöneticisi QoE'yi etkinleştirirse, eşler arası Lync iletişim ve toplantılarının medya kalitesiyle ilgili verileri QoE veritabanına kaydedilir. Bu özellik Lync içeriğini kaydetmez. QoE verileri kuruluşta yerleştirilmiş olan İzleme Sunucusu arka uç veritabanında saklanır ve birtakım standart İzleme Sunucusu raporları halinde sunulur. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluş yöneticisinin bu bilgilere erişimi vardır ve sistemde akışı gerçekleşen medyanın kalitesiyle ilgili görüşleri toplamak için bu bilgileri kullanabilir. Kullanıcı IP adresleri buna dahildir.

Seçim/Denetim: QoE varsayılan olarak açıktır, ancak kuruluş yöneticisinin QoE verilerini toplamak için, bir Monitoring Server arka uç veritabanına bağlı olan bir Monitoring Server yüklemesi gerekir. Kuruluş yöneticisi standart Monitoring Server raporları dağıtabilir veya Monitoring Server veritabanını sorgulayan özel raporlar oluşturabilir.

Enterprise Yöneticiler, Lync Server için aşağıdaki Windows PowerShell cmdlet'ini kullanarak QoE raporlarını kapatabilir.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Rol Tabanlı Erişim Denetimi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Rol Tabanlı Erişim Denetimi (RBAC) özelliği, kuruluş yöneticisi senaryoları için yönetim haklarına temsilci seçilmesine olanak tanır. Kuruluş yöneticisinin yönetim arabirimleriyle kurduğu etkileşim, izin verilen belirli işlemlerle ve değiştirilebilecek belirli nesnelerle sınırlandırılabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kuruluş yöneticisinin yetenekleri kullanıcının grup üyeliği (özel olarak Active Directory güvenlik grupları) temelinde çalışma zamanında değerlendirilir. Sistemdeki bir rolün yetenekleri, merkezi yönetim sunucusunda yapılandırılır ve ayarlanır.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluş yöneticisi, belirli bir dağıtım için ek RBAC yönetici rolleri yapılandırabilir. Kuruluş yöneticisi başka bir yöneticinin üyesi olduğu tüm rolleri görebilir.

Tercih/Denetim: Bu, BT yönetim görevleri için güvenlik/yetkilendirme mekanizmasıdır. Özellik son kullanıcıları etkilemez ve son kullanıcılar tarafından görülmez.

Kaydetme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Bu özellik, düzenleyicilerin ve/veya sunucuların toplantıya kimlerin girdiği, sesli, görüntülü ve anlık ileti konuşmaları, program paylaşımı, PowerPoint sunuları, yoklama, dinleyici notları ve beyaz tahtalar gibi lync oturumunun tüm yönlerini kaydetmesine olanak tanır. Düzenleyici veya diğer sunucular kayıtlarını duraklattığında veya durdurduğunda, devam eden diğer kayıtlar etkilenmez.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Sunucular kaydetmeyi seçerse, kayıt kendi bilgisayarlarına kaydedilir. Kayıttan oluşturulan ek video dosyaları varsayılan olarak sunucunun yerel bilgisayarına kaydedilir, ancak kayıt yapan sunucu tarafından belirtilirse başka bir bilgisayara da kaydedilebilir. Kullanıcılar bir toplantıya içerik yüklediğinde, söz konusu içeriği bu kullanıcıların veya diğer kullanıcıların oluşturduğu kayıtlara ekleme izni verilir.

Kaydın yayımlama aşamasında hatalar varsa, duraklatılmış kayıt durumu sırasında yakalanan verilerin istemeden kayda dahil edilmesi mümkündür. Yayımlama aşamasının herhangi bir bölümü başarısız olursa ("Uyarı..." için bkz. Kayıt Yöneticisi durum), kayıtlar bir biçimde oynatılsa bile başkalarına dağıtılmamalıdır.

Bilgilerin Kullanımı: Kayıt, kaydın kaydedildiği konuma erişimi olan herkes tarafından oynatılabilir.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisi aşağıdaki denetimlere sahiptir:

 • AllowConferenceRecording: Varsayılan ilke ayarı False olur.

  • Eşler arası aramadan toplantıya geçen kullanıcı için, ilkesi True olarak ayarlandıysa, tüm sunucular kaydedilebilir.

  • Hızlı bir toplantı başlatan kullanıcı için, ilkesi True olarak ayarlandıysa, tüm sunucular kaydedilebilir.

  • Toplantı zamanlayan kullanıcı için, ilk katılımcı toplantıya katıldığı sırada ilkesi True olarak ayarlandıysa, tüm sunucular kaydedilir.

  • Bu üç senaryo için, toplantıya geçen, toplantıyı başlatan veya zamanlayan kullanıcının ilkesi False olarak ayarlandıysa, hiçbir sunucuya veya katılımcıya kayıt sağlanmaz.

  • Toplantı oturumu sürerken ilke değiştirilirse, değiştirilen ilke tüm katılımcılar toplantıdan çıkıp yeniden girinceye kadar geçerlik kazanmaz.

 • EnableP2PRecording: Varsayılan değeri False'tur ve kullanıcı Lync'te oturum açtığı sırada ayarlanır.

  • True olarak ayarlanırsa, bu ilkesi yine True olarak ayarlanmış biriyle konuşma başlatan kullanıcı kayıt yapabilir.

  • Kullanıcıların kayıt yapabilmesi için, eşler arasındaki iletişimin iki tarafının da kayda izin vermesi gerekir.

 • AllowExternalToRecord: Varsayılan değeri False'tur. Dış kullanıcılar hem şirket dışından kullanıcıları hem de anonim kullanıcıları içerir.

  • Toplantı: AllowExternalToRecord ilkesi ilk katılımcı toplantıya girerken ve ancak AllowConferenceRecording True olarak ayarlanmışsa uygulanır.

   • True olarak ayarlanırsa, kayda izin verilen toplantıda kuruluş dışından sunucuların da kayıt yapmasına izin verilir. Toplantı oturumu sürerken ilke değiştirilirse, yeni ilke tüm katılımcılar toplantıdan çıkıp yeniden girinceye kadar geçerlik kazanmaz.

   • False olarak ayarlanırsa, kayda izin verilen toplantıda kuruluş dışından sunucuların kayıt yapmasına izin verilmez. Toplantı oturumu sürerken ilke değiştirilirse, yeni ilke tüm katılımcılar toplantıdan çıkıp yeniden girinceye kadar geçerlik kazanamaz.

  • Eşler Arası (P2P): AllowExternalToRecord ilkesinin eşler arası konuşmalara uygulanması için EnableP2PRecording ilkesinin True olarak ayarlanması gerekir.

   • True olarak ayarlanırsa, kuruluş dışı kullanıcının kayıt yapmasına izin verilir.

   • False olarak ayarlanırsa, kuruluş dışı kullanıcının kayıt yapmasına izin verilmez ancak kuruluş dışı kaydı engelleyen kullanıcının kendisi kayıt yapabilir.

Yanıt Grubu Hizmeti -Aracı anonimleştirmesi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Yanıt Grubu Hizmeti (RGS) kuruluş yöneticilerinin, gelen telefon aramalarını belirlenen bir veya birden çok aracıya veya son kullanıcıya yönlendirmek ve kuyruğa almak amacıyla bir veya birden çok küçük yanıt grubu oluşturmasını ve yapılandırmasını sağlar. Bu özellik, RGS aracısının karşı tarafa kimliğini otomatik olarak açıklamadan aramalarla ilgilenmesine olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Karşı taraf Microsoft Communications istemcisi veya PSTN telefonu kullanıyorsa, aracının kimliği görsel olarak gösterilmez, ancak anonim sesli aramaya IM modalitesi eklendiğinde kimlik Oturum Açıklama Protokolü (SDP) paketlerinde iletilir. Dolayısıyla, kimlik istemci izlerinden alınabilir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Microsoft olmayan bir İletişim istemcisi kullanıcı arabiriminde aracı hakkında bilgileri görüntüleyebilir ve bu şekilde aracının kimliğini açığa çıkarabilir. Bu, karşı tarafın RGS'yi kullanmadan doğrudan aracıyı aramasına olanak tanır.

Tercih/Denetim: Bu özellik için son kullanıcı veya yönetici denetimleri yoktur.

Sunucu Tarafı Günlüğü

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Sunucu Tarafı Günlüğü kuruluş yöneticisinin herhangi bir etki alanı veya Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) üzerinden giden ve gelen farklı trafik türlerini toplamasına olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kuruluş yöneticisi Lync için günlüğü etkinleştirdiyse, belirtilen etki alanı veya URI'den giden ve gelen trafik günlük dosyalarına eklenir. Yapılandırmaya bağlı olarak, toplanan bu bilgiler hata ayıklama amacıyla kullanılabilir. Yönetici tarafından belirtilen bir dosyada, son kullanıcılar hakkındaki şu bilgiler günlüğe kaydedilir: toplantı konusu, konum, SIP iletileri, Lync davetlerine yanıtlar, her Lync iletisini gönderen ve alan kişi hakkındaki bilgiler, iletinin aldığı yol, Kişiler listesi, iletişim durumu bilgileri, anlık ileti konuşma içeriği, ayrıca tüm paylaşılan programların, eklerin, Microsoft PowerPoint dosyalarının, beyaz tahtaların, anketlerin, anket sorularının adları ve katıldıkları anket seçeneklerinin dizini. Microsoft'a herhangi bir bilgi otomatik olarak gönderilmez, ancak yönetici bilgileri kendisi göndermeyi seçebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Sunucu tarafı günlükleri, hangi sunucuda veya etki alanında hangi sorunlarla karşılaşıldığını belirlemek ve bu şekilde Lync sorunlarını gidermek için kullanılabilir.

Tercih/Denetim: Sunucu Tarafı Günlüğü varsayılan olarak kapalıdır ve kuruluş yöneticisi tarafından açılması gerekir. Yönetici bu özelliği her site, hizmet veya sunucu için açmak veya kapatmak üzere şu Windows PowerShell komut satırı arabirimi cmdlet'lerini kullanabilir: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration ve Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Anlık ileti konuşmalarının içeriğini günlüğe kaydetmek için, Microsoft Desteği'nin yardımıyla bazı ayarların yapılması gerekir.

Beceri Arama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Bu özellik, son kullanıcıların Microsoft SharePoint'da listelenen herhangi bir özelliği (örneğin, ad, e-posta, beceriler, uzmanlık alanı vb.) kullanarak kuruluşlarındaki kişileri aramasına olanak tanır. Bu özellik yalnızca kuruluş yöneticisi SharePoint dağıttıysa ve Lync 2010 ile SharePoint birlikte çalışabilirliği etkinleştirdiyse kullanılabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync 2010'da girilen arama sorgusu kuruluşun SharePoint Sunucusuna gönderilir. SharePoint yanıtı Lync 2010 tarafından işlenir ve arama sonuçları ve ilgili bilgiler görüntülenir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcı tarafından girilen bilgiler, Lync 2010'da görüntülenen arama sonuçlarını almak için SharePoint gönderilir.

Tercih/Denetim: Bu özellik, kuruluş yöneticileri tarafından 4 inband ayarıyla etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Birleşik Kişi Deposu

Bu Özelliğin Yaptığı şey: Birleşik Kişi Deposu üç ana özellik içerir:

 1. Arama birleştirme – Bu özellik, Active Directory Kişilerini kişisel Outlook kişileriyle birleştirir, böylece bu kişiyi aradıktan sonra arama sonuçlarında yalnızca tek bir giriş olur.

 2. Kişi birleştirme – Bu özellik, eşleşen e-posta ve/veya oturum açma tanımlayıcısını kullanarak Outlook ve Active Directory girişleri arasında kişi bilgilerini toplar. Eşleşme belirlendikten sonra Lync 2010 üç veri kaynağından (Outlook, Active Directory ve İletişim Durumu) verileri toplar. Bu toplanan veriler arama sonuçları, kişi listesi ve kişi kartı gibi çeşitli kullanıcı arabirimi bileşenlerinde görüntülenir.

 3. Lync 2010 kişileri için Outlook kişi oluşturma (kişi eşitlemesi) – Lync 2010, kullanıcının Exchange 2010 veya sonraki bir sürüm posta kutusu varsa, varsayılan kişiler klasöründe kullanıcının tüm kişileri için Outlook kişiler oluşturur. Tüm Lync 2010 kişilerini Outlook bir kişiyle yedekleyerek, kullanıcı lync 2010 kişi bilgilerine Outlook, Outlook Web Access ve kişileri Exchange eşitleyen mobil cihazlardan erişebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync 2010 iletişim durumu, Active Directory ve Outlook kişi bilgilerini toplar. Bu bilgiler Lync 2010 tarafından dahili olarak kullanılır. Outlook kişi oluştururken, Lync 2010 iletişim durumu, Active Directory ve Outlook kişi bilgilerini Exchange yazar. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: İletişim Durumu, Active Directory ve Outlook kişi bilgileri Lync 2010 kullanıcı arabiriminde (Kişi listesi, kişi kartı, arama sonuçları vb.) gösterilir. Bu bilgiler, kişi eşitlemesi kullanılarak da Exchange yazılabilir (yukarıda açıklandığı gibi).

Tercih/Denetim: Bu özellik, Lync Server 2010 yöneticileri tarafından EnableExchangeContactSync bant içi ayarı aracılığıyla etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Lync 2010'da Ses Kalitesi geliştirmeleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync 2010, arama sırasında cihaz, ağ veya bilgisayar sorunları algıladığında son kullanıcılara bildirimler sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcının ses cihazı kurulumu, ağ kurulumu ve diğer medya bağlantıları hakkındaki bilgiler, lync 2010 tarafından bir ses iletişimi sırasında düşük ses kalitesine neyin neden olabileceğini belirlemek için toplanır. Son kullanıcıya Lync 2010 tarafından ses kalitesi sorunu olduğu bildirilirken, aramadaki diğer kullanıcılara yalnızca son kullanıcıların düşük ses kalitesine neden olan bir cihaz kullandığına ilişkin bir bildirim gösterilir. Son kullanıcının hangi cihazı kullandığını bilmiyorlar. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Aramalarda diğer kişilere gönderilen bilgiler, aramanın kalitesini yükseltmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisi, aşağıda açıklandığı gibi powershell komutunu izleyerek cihazlar hakkında ses kalitesi bildirimini kapatabilir.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Beyaz Tahta İşbirliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Bu özellik, son kullanıcıların Lync 2010'da sanal beyaz tahtaları paylaşmasına ve çevrimiçi toplantılar ve konuşmalar sırasında bunlara açıklama eklemesine olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Beyaz tahta üzerinde yapılan ek açıklamalar tüm katılımcılar tarafından görülür. Beyaz tahtalar, toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server 2010'da depolanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Beyaz Tahta özelliği, katılımcıların fikirleri tartışmasına, beyin fırtınası gerçekleştirmesine, notlar almasına, vb. olanak sağlayarak işbirliğini geliştirir.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisi aşağıdaki ilkelere sahiptir

 • EnableDataCollaboration yönetici ilkesi – Bu ilke kuruluş yöneticisinin tüm veri işbirliği özelliklerini (PowerPoint İşbirliği, Dosya Paylaşımı, Anket, Beyaz Tahta İşbirliği ve Ekler) kısıtlamasına olanak tanır. Bu ilke False olarak ayarlanırsa, bu özelliklerin özellik düzeyi ilkelerinin hiçbir önemi olmaz.

 • AllowAnnotations yönetici ilkesi: Bu ilke, kuruluş yöneticisinin tüm toplantı katılımcıları için ek açıklama özelliklerini kısıtlamasına olanak tanır. Bu ayar kapalıysa, son kullanıcılar Lync 2010 kullanıcı arabiriminde beyaz tahta oluşturmak için bir giriş noktası görmez.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×