Microsoft Power Query Hizmet Kullanım Koşulları

Not: Power Query, Excel 2016’da Al ve Dönüştür olarak adlandırılır. Burada sağlanan bilgiler ikisi için de geçerlidir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Excel 2016’da Al ve Dönüştür.

SON GÜNCELLEŞTİRME 20 Nisan 2018

1. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

Bu belge siz (“siz” veya “sizin”) ve Microsoft Corporation, (veya yaşadığınız yere göre, bağlı kuruluşlarımızdan biri) (“Microsoft”, “biz”, “bize” veya “bizim”) arasındaki bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin (“sözleşme”) hükümleri, Microsoft Power Query Hizmeti'ne (“Hizmetler”) erişiminizi ve Hizmetleri kullanımınızı düzenler. Hizmetler, kullanıcıların Microsoft Excel için Microsoft Power Query'yi (“Eklenti”) kullanarak belirli veri kümelerini aramalarını sağlar. Hizmetleri Microsoft 365 için Power BI (“Power BI”) aboneliğiyle bağlantılı olarak kullanıyorsanız, Hizmetler bazı bilgileri kuruluşunuzdaki diğer kişilerle paylaşmanıza da izin verir. (Power BI hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.powerbi.com) Hizmetlere erişerek veya Hizmetleri kullanarak bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmiş olursunuz. Kabul etmiyorsanız, Hizmetlere erişmeyin veya onları kullanmayın. Hizmetlere Almanya içinden erişiyorsanız, sizin için Almanca Sözleşme geçerlidir.

2. VERİLER

Hizmetlere erişiminiz ya da Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak kullanılan tüm verilerin (“Veriler”), Hizmetlere erişiminiz ya da Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak kullandığınız tüm yazılım programları ve hizmetlerin; söz konusu Verilerin, yazılım programlarının ve hizmetlerin yedekleme işlemlerini gerçekleştirme de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, tüm sorumluluğu size aittir.

3. HİZMETLER

3.1. Hizmetleri nasıl kullanabilirsiniz?

Yalnızca bu sözleşme hükümlerine ve hizmetlerin kullanımı için belirlediğimiz ilke ve yordamlara uygun olarak Hizmetlere erişebilir ve Hizmetleri kullanabilirsiniz. Bu sözleşmenin koşullarına uymanız şartıyla, (a) genel kullanıma açık bazı Verileri ve veri kaynaklarını arayabilir ve bulabilirsiniz ve (b) Power BI aboneliğiniz varsa, sorgularınızı ve Verilerinizi kuruluşunuzdaki diğer kişilerle paylaşabilir ve kuruluşunuzdaki diğer kişiler tarafından paylaşılan sorgulara ve verilere erişebilirsiniz.

3.2. Hizmetleri nasıl kullanamazsınız?

Hizmetleri kullanırken, şunları yapamazsınız:

(a) (i) Söz konusu kullanım için hak sahibinden izin almanız dışında, sahibi olmadığınız Verilere veya (ii) Veriler ya da diğer içeriklerle ilgili olarak herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik veya reklam haklarını ya da diğer fikri mülkiyet haklarını, kullanım koşullarını (uygulama programı arabirimi (API) kullanım ilkeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya diğer koşulları ihlal eden Verilere ve diğer içeriklere Hizmetler üzerinden filtre uygulayamaz, ek açıklama ekleyemez, bu Verileri ve diğer içerikleri Hizmetler üzerinden alamaz, oluşturamaz ya yayımlayamazsınız;

(b) Hizmetleri ticari barındırma hizmetleri için kullanamaz, herhangi bir üçüncü tarafa kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, aktaramaz veya kullanamazsınız;

(c) Hizmetlerde değişiklik yapmak, hizmeti yeniden yönlendirmek veya değiştirmeye ya da yeniden yönlendirmeye teşebbüs etmek için izin verilmemiş herhangi bir yöntem kullanamazsınız;

(d) Hizmetlere (ya da Hizmetlere bağlı ağlara) zarar veremez, Hizmetleri (ya da Hizmetlere bağlı ağları) devre dışı bırakamaz, bozamaz veya herhangi bir kişinin Hizmetlere erişimine ve Hizmetleri kullanımına müdahale edemezsiniz;

(e) ırk, soy, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel yönelim ya da yaş temelinde ayrımcılık dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, yasa dışı veya yasa dışı faaliyetlere katkı sağlayan yollarla Hizmetlere erişemez ya da Hizmetleri kullanamazsınız;

(f) Yerel, eyalet, ulusal, federal, bölgesel ya da diğer ilgili tüketici gizliliği yasal düzenlemelerini ihlal edemezsiniz;

(g) Hizmetlere https://privacy.microsoft.com/en-US/ adresindeki Microsoft İstenmeyen Postayla Mücadele İlkesi’ni ihlal edecek şekilde erişemez ve Hizmetleri bu ilkeyi ihlal edecek şekilde kullanamazsınız;

(h) Hizmetleri herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye karşı itibar zedeleyici, hakaret içerikli, kötü niyetli veya zararlı olabilecek şekilde kullanamaz, Hizmetlere bu amaçla erişemezsiniz.

4. MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Hakların Muhafazası; Başka Lisans Yoktur

Sınırlı kullanımınız ve işbu sözleşmede belirlenen Hizmetlere erişim hakları dışında, Microsoft işbu sözleşmede açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Başka hiçbir ek hak (zımni lisanlar, haklar ya da akitler dahil) ima, inkar etmeme suretiyle ya da başka bir yolla verilemez. Microsoft, Verileri keşfetmenizi ve onlara erişmenizi kolaylaştırarak, size bu Verilere erişim veya kullanımla ilgili hiçbir hak vermez.

4.2. Microsoft’a Verilen Lisans.

Hizmetleri kullanarak, Microsoft’a (birden çok alt lisans sahibine ve alt lisans sahiplerinin çeşitli katmanları yoluyla alt lisans verme hakkıyla birlikte), fikri mülkiyet haklarınız, Microsoft’un Verileri Hizmetler üzerinden kullanması ya da işlemesi için gerekli olan diğer haklar altındaki veya Hizmetleri kullanımınıza bağlı olarak bize sağlamış olduğunuz diğer bilgilerin lisansını, yalnızca Microsoft’un size Hizmetleri ya da destek hizmetlerini (varsa) sağlayabilmesi amacıyla Microsoft’a verirsiniz. Ayrıca, Microsoft’un iç kullanımı için, Hizmetleri kullanımınızla ilgili kullanım düzenlerini, eğilimleri ve diğer istatistiksel verileri izleme ve kaydetme hakkını Microsoft’a verirsiniz.

4.3. Microsoft Sahiplik İddiasında Bulunmamaktadır.

Microsoft, Hizmetleri kullanımınıza bağlı olarak bize sağladığınız Veriler ve diğer bilgilerle ilgili olarak sahiplik ya da üzerinde denetimi bulunma iddiasında bulunmaz. Veriler ve söz konusu bilgiler üzerinde sahip olabileceğinizi tüm hakları korumak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

4.4. Sahiplik İddiasında Bulunmamaktasınız.

Bu sözleşme çerçevesinde açıkça izin verilmedikçe, Hizmetler ile ilgili olarak sahiplik ya da üzerinde denetimi bulunma iddiasında bulunamazsınız.

4.5.Hizmetleri Kullanımınız

Hizmetleri kullanımınıza bağlı olarak kullandığınız tüm Veriler, yazılım programları ya da hizmetlerin gerekli haklarına sahip olduğunuzu ve söz konusu Verileri, yazılım programlarını veya hizmetleri kullanımınızın herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet ya da diğer mülkiyet haklarını ihlal etmediğini garanti edersiniz. Sahibi olmadığınız söz konusu Veriler, yazılım programları ya da hizmetlerin hak sahiplerinden tüm gerekli hakları alır ve tüm lisanslara ve diğer koşullara uyarsınız. (a) Herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeden ve Microsoft’a size ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı başka yükümlülük vermeden ve (b) tamamen ilgili tüm yasa ve mevzuatlara uygun şekilde Hizmetlere erişir ve Hizmetleri kullanırsınız.

5. HİZMET SEVİYELERİ; GÜVENLİK

5.1. Hizmet Seviyeleri.

Hizmetler için destek hizmetleri sağlama yükümlülüğümüz bulunmaz. Hizmetlere, bakım güncelleştirmeleri, güç kayıpları, sistem hataları, uzatılmış arızalar ve sair kesintiler dahil zamanlanmış ya zamanlanmamış sebeplerden ötürü erişilemeyebilir. Sö konusu dönemlerde, Hizmetlerin tümüne ya da bir kısmına erişemeyebilir veya kullanamayabilirsiniz. Veriler kısmen ya da tamamen kaybolabilir. Microsoft’un Hizmetler için tehlike oluşturduğunu belirlediği hizmet kesintisi ya da kesinti durumlarında, Microsoft kendi takdir yetkisiyle Hizmetleri askıya alabilir.

5.2. Güvenlik.

Hizmetlere yetkisiz erişimi ve Hizmetlerin yetkisiz kullanımını engellemek için çeşitli güvenlik teknolojileri kullanıyoruz, ancak bunu yapmakta başarılı olacağımızı garanti edemeyiz. Buna göre, işbu Sözleşmenin diğer hükümlerini sınırlamaksızın, Hizmetlerle bağlantılı olarak kullandığınız Veriler ve diğer veriler, yazılım programları veya hizmetlerin yeterli ölçüde korunması ve yedeklenmesi için tüm sorumluluğun size ait olduğunu onaylarsınız. Verileri yetkisiz erişimden korumak için şifreleme teknolojisini kullanma ve düzenli olarak Verileri arşivleme dahil olmak üzere, mümkün ve uygun olduğunda, Verileri korumak için önlemler almanızı önemle tavsiye ederiz.

5.3. Güvenlik İhlali - Microsoft’a Bildirim.

Hizmetlerle ilgili herhangi bir güvenlik açığı olduğunu öğrendiğinizde en kısa zamanda bize bildirirsiniz.

6. GİZLİLİK

Yazılım, siz ve yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayabilir ve bu bilgileri Microsoft’a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri hizmet sağlamak ve Microsoft ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla kullanabilir. Geri çevirme haklarınız varsa, bunlar ürün belgelerinde açıklanmıştır. Yazılımdaki bazı özellikler yazılıma erişen veya yazılımı kullanan uygulamalarınızın kullanıcılarından veri toplanmasını etkinleştirebilir. Uygulamalarınızda veri toplamayı etkinleştirmek için bu özellikleri kullanıyorsanız, kullanıcıdan gerekli izni alma ve kullanıcıları verilerinin nasıl kullanıldığını, toplandığını ve paylaşıldığını konusunda doğru bilgilendiren net bir gizlilik ilkesi sağlama da dahil olmak üzere, ilgili yasaya uymalısınız. Microsoft’un veri toplaması ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için ürün belgelerine veya https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132 adresindeki Microsoft Gizlilik Bildirimi'ne bakabilirsiniz. Microsoft Gizlilik Bildirimi'ndeki tüm uygulanabilir hükümlere uymayı kabul edersiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ. Microsoft yazılımla bağlantılı kişisel verilerin işlemcisi veya alt işlemcisi olduğu ölçüde, http://go.microsoft.com/?linkid=9840733 tüm müşterilere 25 Mayıs 2018'de geçerlilik kazanan Avrupa Birliği Çevrimiçi Hizmetlerin Genel Veri Koruma Yönetmeliği Hükümlerine uymayı taahhüt eder.

7. GİZLİLİĞE İLİŞKİN UYGULAMALARINIZ

Hizmetleri kullanırken kişisel bilgileri toplar, saklar ya da başka şekilde işlerseniz: (a) ilgili tüm gizlilik ve veri koruması yasalarına uymalı; ve (b) bilgileri sağlayan kişilerden bilgilerin Microsoft, iştirakleri, bağlı ortakları ve hizmet sağlayıcıları tarafından (tümü “Microsoft Tarafları”) işbu sözleşmede öngörüldüğü şekilde, (i) işlenmeleri için bilgilerin Microsoft Tarafları’na aktarılması; ve (ii) ABD’de depolama ve diğer işleme işlemleri gibi, bilgilerin size sağlandığı yasal bölgenin dışında işlenmesi dahil olmak üzere, bilgilerin işlenmesine izin verildiğine dair yeterli yetkiyi almalısınız..

8. YAZILIM

Hizmetleri kullanmak için, Eklentiyi indirmeli ve yüklemelisiniz. Eklentinizin sürümünü otomatik olarak denetleyebiliriz. Hizmetleri güncelleştirmek, zenginleştirmek ve geliştirmek için bilgisayarınızdaki Eklentiye otomatik olarak yükseltmeler indirebiliriz.

9. BİLDİRİMLER

9.1 Size Gönderdiğimiz Bildirimler.

Microsoft tarafından kendi takdirine bağlı olarak belirlediği şekilde, söz konusu bildirimleri Hizmetler için bir portalda veya topluluk geliştirme merkezi web sitesinde yayımlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Microsoft’un size bildirimde bulunabileceğini kabul edersiniz. Hizmetlere erişmeniz veya Hizmetleri kullanmanız, bu bildirimleri almak için gerekli yazılım ve donanımınız olduğu anlamına gelir. Elektronik yolla herhangi bir bildirim almayı kabul etmiyorsanız, Hizmeti kullanmayı durdurmanız gerekir.

9.2. Bize Gönderdiğiniz Bildirimler.

Bize geri bildirim aracılığıyla veya Eklentinin içindeki yardım özellikleriyle bildirimde bulunabilirsiniz.

10. GÖRÜŞ

İşbu sözleşme ile, (a) herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaçla Hizmetlerle ilgili olarak bize verdiğiniz görüşleri kullanmak, paylaşmak ve ticari hale getirmek için ve (b) görüşü içeren Microsoft ürün veya hizmetinin belirli herhangi bir kısmını kullanmaya ve bununla arabirim oluşturmaya yönelik üçüncü taraf ürünleri, teknolojileri ve hizmetleri için gerekli olan tüm hakları ücretsiz olarak Microsoft’a (birden çok alt lisans sahibine ve alt lisans sahiplerinin çeşitli katmanları yoluyla alt lisans verme hakkıyla birlikte) verirsiniz. Microsoft'un yazılımlarına veya belgelerine dahil ettiğimizde ve hizmetlerini sağladığımızda Microsoft’un yazılımlarının veya belgelerinin üçüncü kişilere lisanslanmasını gerektirecek bir lisans anlaşmasına tabi olan görüşler veremezsiniz. Bu bölümdeki haklar geri alınamaz ve sona erdirilemez; işbu sözleşme feshedildikten ya da süresi sona erdikten sonra da yürürlükte kalır.

11. TAZMİNAT

(a) işbu sözleşmeyi ihlal ederek ya da herhangi bir yasa ya da mevzuatı ihlal halinde Hizmetleri kullanımınızdan, veya (b) söz konusu veri, yazılım programı veya hizmetlerin ya da bunların herhangi bir kısmının herhangi bir telif hakkı, patent, ticari sır, ticari marka veya herhangi bir üçüncü tarafın diğer yasal haklarını ihlal ettiğine, onlara aykırı olduğuna veya başka bir şekilde ihlal ettiğine dair her tür iddia dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetlere bağlı olarak kullandığınız herhangi veri, yazılım programları veya hizmetlerden doğan, bağlantılı ya da ilgili olan tüm talepler, iddialar, masraflar, yükümlülükler, hükümler, kayıplar, giderler ve zararlardan (vekalet/avukat ücretleri dahil) dolayı Microsoft’un ve haleflerinin, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının zarar görmesini engellemeyi, bu kişilerin zararlarını tazmin eder ve savunma masraflarını ödersiniz.

12. HİÇBİR GARANTİ VERMİYORUZ

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİZMETLERİ VE DESTEK HİZMETLERİNİ (VARSA) “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARIYLA” VE “VAROLAN ŞEKLİYLE” SAĞLARIZ VE HİZMETTEN SAĞLANAN VERİLERİN TATMİN EDİCİ KALİTEDE, PERFORMANSTA, DOĞRULUKTA, KULLANILABİLİRLİKTE OLMASI İLE İLGİLİ TÜM RİSKLER VE ÇABALAR SİZE AİTTİR. UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, MICROSOFT HİZMETLER YA DA DESTEK HİZMETLERİNE (VARSA) HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLERİNE (VARSA) İSTİNADEN GARANTİ VEYA KOŞULLAR. UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, MICROSOFT, (A) TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİLERİ YA DA TAAHHÜTLERİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İŞÇİYE YAKIŞIR ÇABA, DOĞRULUK, ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL VE İHLAL ETMEME, (B) MUAMELENİN GİDİŞATI VEYA TİCARİ GELENEK VASITASIYLA MEYDANA GELEN GARANTİLER VEYA TAAHHÜTLER VE (C) HİZMETLERE ERİŞİM YA DA HİZMETLERİ KULLANIMIN TANIMLANDIĞI ÜZERE İŞLEYECEĞİ, KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ YA DA GÜVENLİ OLACAĞI YA DA VERİLERİ DEPOLAMANIZ, OKUMANIZ, GÜNCELLEŞTİRMENİZ YA DA SİLMENİZ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN GÜVENİLİR VE DOĞRU OLACAĞI GARANTİLERİ YA DA KOŞULLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SARİH, ZIMNİ YA DA KANUN İCABI TÜM GARANTİ VE TAAHHÜTLERDEN FERAGAT EDER. HİZMETLERİN VEYA DESTEK HİZMETLERİNİN (VARSA) SAĞLANMASI BAĞLAMINDA SİZE YAPILAN HİÇBİR SÖZLÜ YA DA YAZILI BEYAN BU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA FERAGAT EDİLEN HERHANGİ BİR GARANTİYİ MEYDANA GETİRMEZ. BÖLGENİZDEKİ YASALAR KAPSAMINDA BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ DIŞINDA KALAN BAZI HAKLARINIZ OLABİLİR. BU SÖZLEŞMEDEKİ HİÇBİR HÜKÜM SÖZ KONUSU HAKLARI (UYGULANABİLİRSE) ETKİLEMEYİ AMAÇLAMAMAKTADIR.

Avustralyalı bir tüketiciyseniz, aşağıdakiler hakkında sizi bilgilendirmemiz gerekir: Ürünlerimiz, Avustralya Tüketici Yasası kapsamında hariç tutulamayacak garantilerle gelir. Önemi bir hatada değiştirme veya geri ödeme ve makul ölçüde öngörülebilir diğer kayıp veya hasarlar içi telafi hakkınız vardır. Ayrıca ürünler kabul edilebilir bir kalite düzeyinde değilse ve söz konusu hata önemli hata düzeyinde değilse, ürünlerin onarılmasını veya değiştirilmesini isteme hakkınız da vardır.

13. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA MİCROSOFT, İŞBU SÖZLEŞME YA DA HİZMETLERİ VEYA DESTEK HİZMETLERİNİ (VARSA) KULLANIMINIZDAN DOĞAN, DAYANAN YA DA KAYNAKLANAN AŞAĞIDAKİ EYLEMLERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR: (A) TÜM DOLAYLI, NETİCE KABİLİNDEN, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ YA DA CEZALANDIRICI ZARARLAR; (B) KAR KAYBINA NEDEN OLAN ZARARLAR; (C) BİLGİ KAYBI; (D) KULLANIM KAYBI; (E) İYİ NİYETE ZARAR VERME VEYA İYİ NİYET KAYBI; (F) HİZMETLERİ YA DA DESTEK HİZMETLERİNİ (VARSA) KULLANMA VEYA KULLANAMAMA; (G) İKAME MAL, VERİ, YAZILIM PROGRAMLARI VEYA HİZMETLERİN TEMİN MALİYETİ; (H) HİZMETLERE BAĞLI OLARAK KULLANILAN VERİ VEYA DİĞER VERİLER, YAZILIM PROGRAMLARI YA DA HİZMETLERE YETKİSİZİ ERİŞİM YA DA KULLANIMI VEYA BUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ, BOZULMASI, SİLİNMESİ, HASAR GÖRMESİ YA DA KAYBI; (I) DOĞRU BİLGİ SAĞLANAMAMASI; (J) HİZMETLERE ERİŞİMİNİZİ YA DA HİZMETLERİ KULLANIMINIZI ETKİLEYEN VEYA HİZMETLER ÜZERİNDEN SİZE AKTARILAN VİRÜSLER YA DA DİĞER ENGELLEYİCİ İŞLEVLER; (K) HİZMETLER VE DİĞER HİZMETLERİ YAZILIM YA DA DONANIM ARASINDA UYUMSUZLUKLAR; (L) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İŞLEMİ, İLETİMİ YA DA VERİSİ. MICROSOFT’UN DOĞRUDAN ZARARLARA KARŞI SORUMLULUĞU 5,00 ABD DOLARI İLE SINIRLIDIR. SORUMLULUĞUN SÖZLEŞMENİN İHLALİ, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUK, GARANTİ İHLALİ VEYA DİĞER HERHANGİ BİR YASAL DAYANAĞA BAĞLI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN VE (Y) BU TELAFİ TÜM KAYIPLARINIZI KARŞILAMASA BİLE VEYA ESAS AMACINDA BAŞARISIZ OLSA BİLE VE (Z) SÖZ KONUSU HASARLARDAN MİCROSOFT HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE BU SINIRLAMA GEÇERLİDİR.

MICROSOFT, GÜÇ KAYIPLARI, SİSTEM HATALARI VEYA DİĞER KESİNTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA HİZMETLERDEKİ KESİNTİLERDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

EYALETİNİZDE, BÖLGENİZDE VEYA ÜLKENİZDE ARIZİ, NETİCE KABİLİNDEN VEYA DİĞER ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA YA DA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMİYORSA, BU SINIRLANDIRMALAR YA DA HARİÇ TUTMALAR SİZE UYGULANMAYABİLİR.

14. ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Hizmetler üçüncü taraf sitelerine bağlantılar içerebilir. Bağlantılı siteler Microsoft’un denetimi altında değildir ve Microsoft herhangi bir bağlantılı site, bağlantılı sitedeki bağlantılar ya da söz konusu sitelerdeki güncelleştirmeler veya değişikliklerden sorumlu değildir. Microsoft bağlantılı bir siteden alınan yayın ya da sair şekildeki iletimlerden sorumlu değildir. Microsoft bu bağlantıları size sadece kolaylık sağlamak amacıyla sunmaktadır ve bir bağlantının dahil edilmesi Microsoft’un ilgili siteyi onayladığını ima etmez.

15. ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİKLERİ

Hizmetler, yalnızca size kolaylık sağlamak açısından üçüncü taraf içerikleri bulundurabilir, sağlayabilir veya bu içeriklere erişiminizi kolaylaştırabilir. Bu üçüncü taraf içerikleri Microsoft'un denetimi altında değildir ve Microsoft söz konusu içeriklerin kalitesi, doğruluğu veya performansından sorumlu değildir. Bu tür içeriklerin Hizmetlerde bulunması, sağlanması veya bunlara Hizmetler aracılığıyla erişilmesi, Microsoft veya herhangi bir tarafın üçüncü taraf siteleri veya hizmetleri tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Yasama bölgenize bağlı olarak, üçüncü taraf içeriklerinden bazılarını kullanamayabilirsiniz.

16. KOŞULLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ; EK KOŞULLAR

16.1. Koşulların Değiştirilmesi

Microsoft işbu sözleşmeyi, kendi takdir yetkisiyle, herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu sözleşmeyi değiştirirsek, işbu sözleşmenin üst kısmında listelenen tarihi güncelleştireceğiz. Eklenti'nin Hakkında kutusunda yer alan bağlantı üzerinden sözleşmenin en güncel sürümüne erişebilirsiniz. Söz konusu değişiklikleri kabul etmiyorsanız, Hizmetleri kullanmayı derhal durdurmalısınız. Hizmetleri kullanmayı sona erdirmediğiniz takdirde, Hizmetleri kullanımınız, değiştirilmiş sözleşme çerçevesinde devam eder.

16.2. Ek Koşullar.

İşbu sözleşme istenmeyen posta ile mücadele ilkesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Hizmetlerin belirli görünüşleri için geçerli ek koşullar da referans göstermek suretiyle dahil eder. Hizmetleri Power BI aboneliğiyle bağlantılı olarak kullanıyorsanız, (a) Hizmetleri kullanımınız, Power BI kullanımınızda geçerli olan koşullara da (“Power BI koşullarınız”) tabidir ve (b) Power BI koşullarınızla bu sözleşmedeki koşullar arasında bir çelişki olması durumunda, etkin bir Power BI aboneliğiniz olduğu sürece Power BI koşullarınız geçerli olur.

17. SÜRE; SONA ERME

Bu sözleşme, onu ilk kabul ettiğiniz tarihte yürürlüğe girer.

Herhangi bir zamanda Hizmetleri kullanmayı durdurarak işbu sözleşmeyi sonlandırabilirsiniz. Yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin hükümlerine bakılmaksızın, Microsoft, kendi takdir yetkisiyle, herhangi bir nedenle ya da nedensiz olarak, herhangi bir zamanda Hizmetleri kullanımınızı askıya alabilir veya işbu sözleşmeyi sonlandırabilir. Sözleşme askıya alınırsa veya sonlandırılırsa, Hizmetleri kullanma hakkınız da derhal sona erer. Verileri yedeklemek için gereken adımları uygulamak sizin sorumluluğunuzdadır. İşbu sözleşmenin herhangi bir feshi sonrası, size işbu Sözleşme ile verilen tüm diğer haklar da otomatik olarak sonlandırılır.

18. ÜÇÜNCÜ TARAF LEHDARLAR YOKTUR

İşbu sözleşme sadece sizin ve bizim yararımızadır. İşbu sözleşme çerçevesinde izin verilen halefler ve atanan kişiler hariç, başka bir tarafın yararına değildir.

19. FERAGAT YOKTUR

Microsoft’un herhangi bir hak ya da çözüm yolunu icra etmede gecikmesi ya da temerrüdü söz konusu ya da başka hak ya da çözüm yolunda feragati doğurmaz.

20. SÖZLEŞMENİN TARAFI, YASA SEÇİMİ VE İHTİLAFLARIN HALLİ MEVKİİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız, kanun ilkeleri arasındaki ihtilafa bakılmaksızın, ABD, Washington Eyaleti yasaları, işbu sözleşmenin tefsirini yönetir ve ihlali ile ilgili taleplere uygulanır. Tüketiciyi koruma yasaları, haksız rekabet yasaları ve haksız fiil ile ilgili talepler dahil tüm diğer hak talepleri ABD’de ikamet ettiğiniz eyaletin yasalarına tabidir. ABD dışında ikamet ediyorsanız, bu koşullar hizmetinizi yönlendirdiğimiz ülkenin yasalarına tabidir. Siz ve biz işbu sözleşme ile ilgili ya da işbu sözleşmeden kaynaklanan tüm ihtilaflar için ABD, Washington, King County devlet ya da federal mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine ve yerine gayri kabili rücu bir şekilde rıza gösterir.

21. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI

Tüm hükümler ilgili yasanın izin verdiği azami ölçüde uygulanır. Bir mahkeme tarafından bu sözleşmenin bir kısmının uygulanamayacağına karar verilebilir. Böyle bir durumda, siz ve biz uygulayamayacağımız kısmı amacına en iyi biçimde uyuşacak hükümlerle değiştiririz. Sözleşmenin kalan kısmı değişmez. Atıf suretiyle dahil edilen sair ilkeler ve koşullar dahil işbu sözleşme Hizmetleri kullanımınıza istinaden sizin ve bizim aramızdaki sözleşmenin tamamıdır. İşbu sözleşme, Hizmetleri kullanımınız ile ilgili önceden yapılmış sözleşme ya da bildirimlerin (sözlü ya da yazılı) yerini alır.

22. TEMLİK

İşbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın kısmen ya da tamamen temlik edebiliriz. İşbu sözleşmeyi ya da herhangi bir kısmını herhangi bir üçüncü tarafa temlik edemezsiniz. Bunu yapmak için tüm çabalarınız gereksizdir. Hizmetleri veya bir kısmını kullanmak için gerekli hakları bir üçüncü tarafa, geçici veya kalıcı olarak aktaramazsınız.

23. TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA BİLDİRİMLERİ

Hizmetlerin tüm içerikleri için Telif Hakkı © 2014 Microsoft'a, tedarikçilerine veya Servisler aracılığıyla içeriği (verileri dahil) sağlanan veya başka bir yolla kullanıma sunulan diğer üçüncü taraflara aittir. Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmalar, Hizmetlerin bir parçası olarak sağlanan tüm yazılımlar ve içerikleri korur. Yazılım veya içerikteki unvan, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının sahibi biz veya tedarikçilerimizdir. Microsoft, Windows ve/veya burada başvurulan diğer Microsoft ürünleri ve hizmetleri de Microsoft'un ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. W®, Wikimedia Foundation’ın tescilli markasıdır. Burada açıkça verilmeyen tüm hakları saklıdır. Belirli Microsoft web sitesi sunucularında kullanılan belirli yazılımlar kısmen Independent JPEG Group'un çalışmalarına dayanır. Telif Hakkı © 1991 -1996 Thomas G. Lane. Tüm hakları saklıdır. Belirli Microsoft web sitesi sunucularında kullanılan “gnuplot” yazılımı için Telif Hakkı © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley’e aittir. Tüm hakları saklıdır.

24. YALNIZCA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İÇİN GEÇERLİ: TELİF HAKKI İHLALİ DURUMUNDA HAK TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN BİLDİRİMLER VE YORDAMLAR

Başlık 17, ABD Yasası, Bölüm 512(c)(2)’ye uygun olarak telif hakkı ihlali bildirimleri hizmet sağlayıcısının yetkili kurumuna gönderilmelidir. AŞAĞIDAKİ PROSEDÜR İLE İLGİLİ OLMAYAN TAHKİKATLARIN HİÇBİRİNE YANIT VERİLMEYECEKTİR.

www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm adresindeki Telif Hakkı İhlali Durumundaki Bildirim Prosedürü ve Uyarılar'a bakın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×