Aşağıdaki özellikler ve işlevler SharePoint 2013'te iptal edilmiş veya değiştirilmiştir.

Bu makalede

Belge Çalışma Alanı

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Site oluştururken, Belge Çalışma Alanı site şablonu kullanılamaz.

Bu belge üzerinde işbirliği senaryosu zaten Ekip Site şablonunun kapsamına girmektedir.

Belge Çalışma Alanı şablonu artık bir site seçeneği olarak sağlanmamaktadır.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Boş Site

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Site oluşturduğunuzda, boş site sitesi şablonu kullanılamaz.

Sağlanan bu şablonun ekip sitesi şablonu tarafından kapsanmakta olduğu işlev.

Boş site sitesi şablonu artık bir site seçeneği olarak kullanılamaz.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Toplantı Çalışma Alanı

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Site oluştururken, Toplantı Çalışma Alanı site şablonlarının hiçbiri (Temel Toplantı Çalışma Alanı, Boş Toplantı Çalışma Alanı, Karar Toplantısı Çalışma Alanı, Sosyal Toplantı Çalışma Alanı ve Çok Sayfalı Toplantı Çalışma Alanı) kullanılamaz.

Diğer işbirliği özellikleri SharePoint 2013 ve Office 2013'te vardır: Canlı toplantılar yürütmek için Lync, toplantılar sırasında not almak için OneNote ve paylaşılan toplantı notlarını depolamak için SharePoint ekip sitesi veya Sitem.

Tüm Toplantı Çalışma Alanı site şablonları artık bir site seçeneği olarak sağlanmamaktadır.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Kuruluş Profilleri

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Kuruluş Profilleri özelliği SharePoint Server 2013'te bulunmamaktadır. Kuruluş Profilleri ir kuruluşla ilgili olarak ekipler, bölümler ve kuruluşun hiyerarşisini tanımlayan diğer bilgiler gibi ayrıntılı bilgiler içerir.

Kimliklerle ilgili SharePoint özellikleri temel kullanıcı ve grup kavramları çerçevesinde dönüşmeye devam etmektedir ve SharePoint artık Kuruluş Profilleri’ne daha fazla yer vermeyecektir.

Kuruluş Profillerine dayalı olan mevcut çözümler SharePoint 2013'te çalışmaya devam edecektir. Kuruluş Profilleri özelliği SharePoint'in gelecek büyük sürümünden tamamen kaldırılacaktır ve Kuruluş Profilleri kullanılarak oluşturulan çözümler desteklenmeyecektir.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Sayfanın Başı

Bar Kod Ekleme

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Şeritte barkodEkle komutu artık kullanılamıyor. SharePoint tarafından oluşturulan barkodları bir Microsoft Word belgesine katıştırılacak şekilde gerektirme işlevi sona erdirilmiş.

Özellik beklentileri karşılayamamış ve kullanıcılar tarafından fazla benimsenmemiştir.

Sunucu tarafı barkodunu alan ve Word belgesine yerleştiren özel bir Open XML uygulaması yazın.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Word, Excel veya PowerPoint belgesi hakkındaki meta verileri içeren bir etiket oluşturma ve katıştırma özelliği artık kullanılamaz. Bu özelliğe ilişkin ayarlar kaldırılmıştır.

Özellik, uyumluluk ve kayıt yönetimiyle ilgili kullanıcı beklentilerini karşılayamamıştır.

Yok

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

SharePoint'ten PowerPoint Yayını

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Yayın artık SharePoint sunucuları tarafından desteklenmemektedir.

PowerPoint sunularını barındırma ve yayınlama işlemleri, Microsoft Lync 2013 gibi diğer uygulamalarla daha etkili bir şekilde yapılabilir.

Microsoft Lync 2013'ü kullanın. Ayrıca PowerPoint, Office Yayın Hizmeti'nde (genel bir teklif) veya Lync yoluyla yayını desteklemeye devam ediyor.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Slayt Kitaplıkları

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Slayt kitaplıkları artık kullanılmamaktadır.

SharePoint Server 2013'teki tasarım sınırlaması.

Kullanıcılar hala PowerPoint dosyalarından slaytlar ekleyebilir ( başka bir sunudaki slaytları yeniden kullanma (içeri aktarma).)

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013, Office Web Apps Server 2013

Web Analytics

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

SharePoint Web Analytics sistemi artık kullanılamayacak veya SharePoint 2013'e yükseltilemeyecek. Önceki çözümlemeler yeni sürüme aktarılmayacak.

Büyük işletmeler ölçeğinde hizmetin çalışma performansı en iyi durumda değildi.

Sona erdirilen hizmetin yerini, Arama özelliğinin parçası olan yeni bir çözümleme sistemi alıyor.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Office Web Apps Server üzerinden Windows kimlik doğrulamasını kullanarak bağlı çalışma kitaplarını yenileme

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Çalışma kitaplarını tarayıcı penceresinde görüntülemek için Office Web Apps Server kullanıldığında, temsili Windows kimlik doğrulamasının kullanıldığı dış veri bağlantıları içeren çalışma kitapları tarayıcıda yenilenemez. Kimlik bilgileri Güvenli Depolama'da veya bağlantı dizesinde depolanan çalışma kitapları, Office Web Apps Server'daki tarayıcıda yine yenilenebilir.

Office Web Apps Server 2013'teki tasarım sınırlaması.

Bu çalışma kitaplarını yenilemek için yine masaüstü Excel istemci programında açabilirsiniz. Ayrıca bir yönetici, çalışma kitaplarını açmak için Office Web Apps Server 2013 yerine SharePoint Server'daki Excel Services'i yapılandırabilir.

SharePoint Server 2013, Office Web Apps Server 2013

RSS akışları araması

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

SharePoint'te arama sonuçlarınızın RSS akışını alma özelliği artık kullanılamaz.

Arama uyarılarının ve SharePoint RSS akışlarının kullanılması daha iyi bir deneyim sağlamaktadır.

Arama uyarıları ve SharePoint RSS

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Sayfanın Başı

Özel Yardım

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Özel Site Koleksiyonu Yardım özelliği veya HCINSTAL.EXE aracılığıyla eklenen Yardım içeriği SharePoint Online'da artık görüntülenmeyecektir.

Wiki'ler özel yardım içeriği teslimi için daha esnek bir platform sağlar.

Yardım içeriği yine Wiki'ler veya yönettiğiniz diğer siteler aracılığıyla sağlanabilir.

SharePoint Online 2013

Grup Çalışması

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Grup Çalışması site şablonu artık bir site seçeneği olarak bulunmamaktadır ve Grup Çalışması Listeleri özelliği artık bir site özelliği olarak bulunmamaktadır.

Ekip sitesi şablonuyla benzer özellikler kullanılabilir.

Grup Çalışması site şablonu artık bir site seçeneği olarak sağlanmamaktadır.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Kişiselleştirme Sitesi Şablonu

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Kişiselleştirme site şablonu artık bir site seçeneği olarak sağlanmamaktadır.

Ekip sitesi şablonuyla benzer özellikler kullanılabilir.

Kişiselleştirme site şablonu artık bir site seçeneği olarak sağlanmamaktadır.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

SharePoint Görev listesine dayalı Visio Özet Diyagramları

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Kullanıcılar artık doğrudan SharePoint Görev listesinden Microsoft Visio Pivot Diyagramları oluşturamayacaklar.

Görev listesindeki Atananalanı artık çok değerli bir alandır ve bu Visio tarafından desteklenmemektedir.

Yok

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Görsel Yükseltme

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Görsel Yükseltme özelliği artık kullanılamamaktadır ancak bunun yerine bir site koleksiyonu yükseltme özelliği eklenmiştir.

Geciken yeni site koleksiyonu yükseltmesi, O14 sürümünün kullanıcı deneyimini, görsel yükseltme bulutuna göre önemli ölçüde aslına daha sadık olarak sürdürmektedir ve kullanıcı arabirimi ve SPFeature özelleştirmelerinin korunması da buna dahildir.

Görsel Yükseltme özelliği artık kullanılamamaktadır ancak bunun yerine bir site koleksiyonu yükseltme özelliği eklenmiştir.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Grafik Web Bölümü

Değişiklik açıklaması

Değişiklik nedeni

Geçici çözüm (varsa)

Geçerli olduğu program

Grafik Web Bölümü artık kullanılamaz.

Excel Hizmetleri gibi başka uygulamalardaki benzer özellikler kullanılabilir.

SharePoint Server 2010'da Grafik Web Bölümü'nü kullandıysanız, SharePoint Server 2013'te de bunu kullanmaya devam edebilirsiniz. SharePoint Server 2010'da Grafik Web Bölümü'nü kullanmadıysanız, SharePoint sitesinde grafik görüntülemek için başka bir SharePoint işlevini, örneğin Excel Hizmetleri'ni kullanabilirsiniz.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

SharePoint Durum Göstergeleri ve Durum Listeleri artık kullanılamaz.

Excel Hizmetleri gibi başka uygulamalardaki benzer özellikler kullanılabilir.

SharePoint Server 2010'da SharePoint Durum Göstergelerini kullandıysanız, SharePoint Server 2013'te de kullanmaya devam edebilirsiniz. SharePoint Server 2010'da SharePoint Durum Göstergelerini ve Durum Listelerini kullanmadıysanız, ana performans göstergelerini (KPI) oluşturmak için başka bir SharePoint işlevini, örneğin Excel Hizmetleri'ni kullanabilirsiniz.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×